Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: oc | Results: 283 (first 200 shown)

oc their, theirs: hed yn aalid oc mow ayns yn oaie ass ny cummallyn oc Bible; at them; have


Inexact matches:

eddyr oc betwixt and between: hie ad thie lheastey mygeayrt er y chassan ayns gien mie, agh gyn ping eddyr oc. Dhoor

lurg oc (ny) after them: Jir shiu nyn lessoon ny lurg oc. JJK

ny-hrooid oc through them

beggan as ard chied oc privileged few

beggan as foayr oc privileged few

coontey fo'n earroo oc under-estimate, underestimate

er ny son oc for them: te mooar dy liooar er ny son oc Bible

mooinjerys eddyr oc related

ny vud oc among them: As laa-ny-vairagh haink eh ny vud oc myr v'ad ec streeu ry-cheilley, as baillish ad y hayrn gys coardail, Bible

adsyn ta cummallyn-maillee oc dy eeck tenants

rhollanyn 1 rings a: Er son ny rhollanyn oc vad cha ard dy row ad atchimagh, as va nyn rhollanyn lane dy hooillyn mygeayrt-y-moo nyn giare. Bible; 2 naves a: va ny essylyn oc, as ny rhollanyn oc, as ny croughyn oc, as ny spakyn oc ooilley roit. Bible

essylyn axletrees: va ny essylyn oc, as ny rhollanyn oc, as ny croughyn oc, as ny spakyn oc ooilley roit. Bible

rhollan (f.) hub, nave, ring: va ny essylyn oc, as ny rhollanyn oc, as ny croughyn oc, as ny spakyn oc ooilley roit. Bible

croughyn felloes: y rhollanyn oc, as ny croughyn oc, as ny spakyn oc ooilley roit Bible

meenee explanatory: smaght yn voyrn oc, meenee yn ghoanlys oc, as cur mow ny  croutyn oc PB1765

privileged few (npl.) beggan as ard chied oc, beggan as foayr oc

spakyn spokes: ny croughyn oc, as ny spakyn oc ooilley roit Bible

campyn camps: nagh jean ad neu-chasherickey ny campyn oc, ny-vud oc ta my enish. Bible

cooyl-skyrraghtyn COMPARE cooyl-shirraghtyn backslide, lapse, recidivism: er-yn-oyr dy vel y drogh-yannoo oc ymmodee, as y cooyl-skyrraghtyn oc goaill niart.

cragh trome great slaughter: ghow ad ersooyl y maase oc, as ren ad cragh trome ny-vud oc Bible

croutyn imaginations: Tou er vakin ooilley yn eulys oc, as ooilley ny croutyn oc m Bible; craftiness; devices

draghtyn links: Dy chiangley ny reeaghyn oc ayns geulaghyn: as ny deiney ooasle oc lesh draghtyn yiarn Bible

dussan dozen: Dussan jeu shoh, va ayraghyn as moiraghyn oc nagh row un 'ockle dy Vretnish oc. Carn

feeacklyn-keeilley cheek teeth: ta ny feeacklyn oc myr feeacklyn lion: as ta oc feeacklyn-keeilley lion mooar Bible

gall (f.) gall: ta ny smeyr-feeyney oc gall, ta ny dossanyn oc sharroo. Bible; vapour

groaisheraght (f.) grunting: Va muckyn oc, as dinsh ad dou my-chione oc rish groaisheraght. Dhoor

lhoobit arched, bent, buckled, hooped: Ny sideyn oc ta gyere, as ny bowghyn oc lhoobit Bible

after them nyn yei; (ny) lurg oc: You'll say your lesson after them - Jir shiu nyn lessoon ny lurg oc. JJK idiom

at them oc, ocsyn

links (n.) magheryn; magheryn golf; (npl.) linkyn, lhoobyn; draghtyn: To bind their kings in chains: and their nobles with links of iron - Dy chiangley ny reeaghyn oc ayns geulaghyn: as ny deiney ooasle oc lesh draghtyn yiarn Bible

of them jeu, jeusyn: Each of them - Dagh fer jeu. DF idiom; oc, ocsyn: I got in between the two of them - Hie mee stiagh eddyr yn jees oc. DF idiom; rouesyn

their (pron) nyn: They lost their way in a very dense forest - Chaill ad nyn raad ayns keyll feer dorraghey. JJK idiom; oc: They waste most of their time - T'ad jummal yn chooid smoo jeh'n traa oc. JJK idiom

through them nyn drooid; ny-hrooid oc: no oppressor shall pass through them any more - cha jig tranlaasagh erbee ny-hrooid oc arragh Bible

archyn arches: As ny archyn oc roish y chooyrt sodjey-magh, as va biljyn-palm er ny pillaryn oc er dagh cheu, as va shiaght greeishyn dy gholl seose er.

daahyn colours: As ayns y folt oc va claghyn ooasle er nyn soiagh, as ooilley soilshean lesh ny daahyn oc hene as jeeaghyn feer yindyssagh. GB

dossanyn clusters: dymmyrk ny dossanyn echey messyn-feeyney appee Bible; bunches: ta ny smeyr-feeyney oc gall, ta ny dossanyn oc sharroo. Bible

feill assylyn flesh of asses: Son va'n aigney eck soit er e graihderyn, yn eill oc ta myr feill assylyn, as y dooghys oc myr dooghys cabbil. Bible

graihderyn lovers: Son va'n aigney eck soit er e graihderyn, yn eill oc ta myr feill assylyn, as y dooghys oc myr dooghys cabbil. Bible

gyn moir motherless: Shen yn aght 'sy theihll shoh - shimmey peiagh kenjal as dooie gyn paitchyn erbee oc, as fir elley as cloan oc gyn moir dy kiarail er nyn son. Dhoor

henoilaght identity: Tra ta sleih coayl yn chengey oc, t'ad coayl yn henoilaght oc as t'ad eginit baghey er y chemmal jeh henoilaght stroshey Carn

injillid-aigney humbleness of mind; humility: Myr ta ny mooaralee as dwoaie oc er injillid-aigney; myr shen ta ny berchee as dwoaie oc er ny boghtyn. Apoc

leighderyn legal aid practitioners: Ta sleih cummit ec ny meoiryn-shee rish shiaght laa gyn caa y ve oc loayrt rish leighderyn ny rish ny lughtyn-thie oc. Carn; lawyers

ughtarys authorization, authorship, sanction: Ta ny treealtyssyn noa kiarail cur tooilley pooar da lughtyn-reill ynnydagh liorish fo-leighaghyn oc hene, as bree currit daue liorish fir-oik as ughtarys oc. BS

veggan See beggan little, few: vouesyn ta mooarane oc, nee shiu mooarrane y ghoaill; agh vouesyn tan veggan oc, cha jean shiu agh beggan y ghoaill Bible

vooinjer veggey See mooinjey veggey (yn) little ones: As ooilley thie Yoseph, as e vraaraghyn, as thie e ayrey: cha daag ad agh y vooinjer veggey oc, as ny shioltaneyn, as ny immanyn oc ayns thalloo Ghoshen. Bible; fairies

betwixt and between eddyr oc

have (possess) ec: She has an enchanting voice and a vivid imagination - Ta coraa obbee eck as sheiltynys bioyr. JJK idiom; echey: Send that poor man a little bread and meat, so that he may have something to eat - Cur hug y dooinney boght shen kuse veg d'arran as feill, dy vod red ennagh dy ee ve echey. JJK idiom; oc: Have they a table-cloth? - Vel aanrit-boayrd oc? JJK idiom; eu: Have you got any money? - Vel veg dy argid eu? JJK idiom; ain: Have we any glasses? - Vel glessyn erbee ain? JJK idiom; aym: Have I not a carriage? - Nagh vel carriads aym? JJK idiom; ayd: You have some butter - Ta eeym ayd. JJK idiom; eck

mingled (ny) chione: And every meat offering, mingled with oil - As dagh oural-arran, ta ooil ny chione Bible; covestit; fud; mastey: whose blood Pilate had mingled with their sacrifices - yn uill oc va Pilate er gheayrtey mastey (fuill) ny ourallyn oc Bible; (ny) vud; seiyt; roie fud-y-cheilley: fire mingled with the hail - yn aile as y sniaghtey-garroo roie fud-y-cheilley Bible; mestit: a tenth deal of flour mingled with the fourth part of an hin of oil - omer dy flooyr mestit lesh yn chiarroo ayrn jeh hin dy ooil Bible; seiy: and mingled my drink with weeping - as er heiy my yough lesh jeïr Bible

cummallyn housing, possessions, properties: nee thie Yacob cosney reesht ny cummallyn oc hene Bible; lodgings: hems stiagh ayns cummallyn ny ardjyn echey, as gys keyll e Charmel Bible; dwellings; habitations: as ghow ad ny cabbaneyn oc, as ny cummallyn vayns shen Bible

troggal (=Ir. tógáil) arise, boost, building, elaborate, exalt, gather up, getting up, harvest, hoist, input, invoke, lift, lifting, pick off, pick up, pull in, raise, raise up, rally, rig up, set in rows, sing up, take, winch, wind; (f.) upbringing, uplift; (tax) charging; (as disease) contract; (of wind) freshen; (as shoulders) heave; (as child) bringing up, nurture, rear, train: Shegin da ve feer chronnal nish nagh vodmayd goaill yn nah chesmad er ash (troggal sheeloghe noa voish y chlean) ayns Mannin derrey ta mysh lieh-cheead dy leih ayn mysh yn eash hoght bleeaney jeig as Gaelg flaaoil oc. Carn; development, edifice, structure: cha nel troggal er-lheh oc as cha nel ad er phointeil fir-ynsee noa. Carn; breed, breeding, rearing: she eshyn van chenn-ayr ocsyn ta beaghey ayns cabbaneyn, as ta troggal ollagh. Bible; build, construct, elevate, put up: scuirr ad veih troggal yn ard-valley Bible; absorption, elaboration; hoist up

among them (nyn) vud; ny vud oc; (ny) mast'oc; (ny) mast'ocsyn

tenants (npl.) adsyn ta cummallyn-maillee oc dy eeck

underestimate (v.) coontey fo'n earroo oc; soiaghey beg jeh

under-estimate coontey fo'n earroo oc, soiaghey beg jeh

bollagys loggerheads: Va lane bollagys eddyr oc. DF

caayl (f.) cabbage, cole: Veagh caayl oc. JJK

cleayshyn ears: bee ny cleayshyn oc bouyr Bible

datt swelled: chamoo datt y chass oc Bible

fuinneyder (=Ir. fuineadóir) (pl -yn) baker: ta'n fuinneyder oc cadley fud-ny-hoie Bible

scornagh (=Ir. scornach) throat: Ta'n scornagh oc oaie foshlit Bible

related bentyn rish y chooish cheddin; bentyn da'n cheilley; mooinjerys eddyr oc

spectacles (n.) speckleyryn: Haven't they any spectacles? - Nagh vel speckleyryn oc? JJK idiom

ainjyssagh acquaintance, intimate: As bee yn sluight oc ainjyssagh mastey ny ashoonee Bible

anchaslys difference, discrepancy, distinction, gap: Ta mooarane anchaslys eddyr oc. DF

arrys regret, repentance: Chamoo ghow ad arrys jeh'n dunverys oc Bible; contrition; submission

beeill mouths: Ny beeill oc sheign y yeigh Bible

bentyn ry cheilley kiss: Va ny skianyn oc bentyn ry-cheilley Bible

biljyn-figgagh fig trees: Woaill eh neesht ny biljyn-feeyney as ny biljyn-figgagh oc Bible

bleaynyn haemorrhoids: va bleaynyn oc ayns nyn gurpyn. Bible

bonnett bonnet: bee bonnettyn aanrit oc er nyn ghing Bible

bonnettyn bonnets: As bee bonnettyn aanrit oc er nyn ghing Bible

bransit brained, dashed, smashed: bee ny oikanyn oc bransit ayns peeshyn Bible

brasnagh provocation: nagh vel my hooill cur-my-ner yn brasnagh oc? Bible

cankyr canker: nee'n ghlare oc gee myr cankyr Bible

cheau cast: cheau eh yn joan oc ayns strooan Kidron Bible; flung

co-hellooderys 1 collectivism, community; 2 co-ownership a: Ta'n thalloo ayns co-hellooderys oc. DF

colleeys (of equines) copulation; mating, service, sexual intercourse: Va colleeys eddyr oc. DF

creeaghyn hearts: Agh son y chooid smoo ta ny creeaghyn oc dooie. Carn

crown crown: ghow David crown y ree oc jeh e chione Bible

currit stiagh enclosed, fitted; installed; entered: va ny enmyn oc currit stiagh Bible

eeast (=Ir. iasc, Sc.G. iasg) fish: ta'n eeast oc breinnaghey laccal ushtey Bible [O.Ir. íasc]

eggaghyn webs: Cha jig ny eggaghyn oc dy ve garmadyn Bible

faasaghey feed: c'raad t'ad faasaghey ny shioltaneyn oc. Bible

fascadagh brolly, gamp, umbrella: Cha beagh fascadagh oc. JJK

file (pl -yn) file: va file oc son ny kiebbaghyn, as son ny coulteryn Bible

foilljyn offences: neem's ny foilljyn oc y cherraghey lesh y clatt Bible

fo nearey disgraced, mortified: Ta ny deiney creeney oc fo nearey Bible

fooilliaght leavings: as y fooilliaght oc, nee maase y vagheragh gee Bible

froggyn frogs: Ren y cheer oc gymmyrkey magh froggyn Bible

fwirran staff, team: Mleeaney va fwirran beg squash nyn mast oc Carn

gaggan bellyaching, complaining: Gaggan mychione yn erree oc. DF; complain

gee (=Ir. ithe) dining, eating, feeding: Yn fouyr oc ta ny accryssee gee seose Bible

gleebyn suburbs: three ard-valjyn jeig, marish ny gleebyn oc Bible

holteryn hooks: bee holteryn ny pillaryn, as ny rimmaghyn oc dy argid. Bible

kianlaghyn bonds: Lhig dooin brishey ny kianlaghyn oc veih-my cheilley Bible

leopardyn leopards: Ta ny cabbil oc neesht ny s'bieau na ny leopardyn Bible

lhieg unship, upset: As lhieg ad sheese ny ard-valjyn oc Bible; (Windows) collapse

mulberry mulberry: tar stiagh er y chooyl oc, liorish ny biljyn-mulberry Bible

naaragh ashamed: cha row ny eddinyn oc naaragh Bible

oorit moulded; refreshed: bee'n annym oc oorit myr garey ushtit Bible

patchit clouted, patched: shenn vraagyn patchit er ny cassyn oc Bible

pinnaghyn pins: ny socketyn, as ny pinnaghyn, as ny coyrdyn oc Bible

preacheil preach, preachify, preachifying, preaching: ren eh preacheil ayns ny synagogueyn oc Bible

pyshoon poison, venom: Ta'n feeyn oc pyshoon dragonyn Bible

raipee shall tear: raipee eh ny yngnyn oc ayns peeshyn Bible

reynn See rheynn divided: reynn eh yn thalloo oc orroo liorish cron. Bible

ronnaghyn (company) shares: Ny meaineyderyn as ny ronnaghyn oc. DF; divisions

rouyl frenzy, madness: t'ad er-rouyl son ny jallooyn oc Bible

scoarnagh (f.) pl. scoarneeyn gizzard, gorge, throat: Ta'n scoarnagh oc oaie foshlit Bible; uvular

screeuee of writing: cordail rish yn aght screeuee oc hene Bible

shaner (=Ir. seanathair) grandfather: Ta'n shennayr (shaner) oc bioyr as gastey. JJK

sheaynt blessed: my t'ou tooillit oc 'sy thalloo sheaynt Bible

sheign must: Ny beill oc sheign y yeigh Bible

shennayraghyn ancestry, forefathers, predecessors: huitt ad ersooyl goll-rish ny shenn-ayraghyn oc Bible

shiar ass south-easterly: As va'n chagliagh shiar-ass oc veih oirr yn aarkey-sailjey Bible

shliawney slippery: bee'n immeeaght oc myr raaidyn shliawney 'sy dorraghys Bible

skairt (f.) 1 caul a: Raip-ym skairt y chree oc Bible; 2 diaphragm, midriff

soalt (=Ir. sabhall) (f.) (pl -yn) barn, granary: cha vel thie stoyr ny soalt oc Bible

spreiht outspread, splashed, sprayed, sprinkled: bee'n uill oc spreiht er my gharmadyn Bible

stockyn stocks: ren eh ny cassyn oc shickyr ayns ny stockyn Bible

strimmey heaviest, most important, preponderant: ta briwnys strimmey ny chour oc shoh Bible

taitnyssyn delights: Ta taitnyssyn yn seihll as sherruid seiyt ny vud oc. EF

toiggyl understanding: As cha row toiggyl oc jeh'n raa loayr eh roo Bible

traght commerce, trade: Cha nel monney traght oc. DF; (of shop) custom

unnane (=Ir. aonán) (cards) ace; one: vannee eh dagh unnane oc Bible; identical

ushtit steeped, watered: bee'n annym oc oorit myr garey ushtit Bible

vannee (v.) See bannee blessed: vannee eh dagh unnane oc Bible

above them er-nyn-skyn: He's a cut above them - T'eh keim er nyn skyn. DF idiom It was above them - V'eh er-nyn-skyn DF idiom It was above them - V'eh erskyn oc. DF idiom

active1 gastey: Their grandfather is still lively and active - Ta'n shennayr (shaner) oc bioyr as gastey. JJK idiom

arches (npl.) archyn: And their windows, and their arches, and their palm trees - As ny uinniagyn, as ny archyn oc, as nyn miljyn-palm Bible

around chymmylt; mygeayrt: The bird flew around them - Dettyl yn ushag mygeayrt oc. DF idiom; mysh; ym-

astern (adv.) cooyl: They had the wind astern - Va'n gheay cooyl oc. DF idiom; ergooyl; 'sy jerrey

bargain (n.) bargane: He drives a hard bargain - T'eh jannoo bargane creoi. DF idiom; conaant: They entered into a bargain - Ren ad conaant eddyr oc hene. DF idiom; (v.) conaantey

blasphemers oltooanee: For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers - Son bee ooilley er nyn son oc hene, sayntoilee, boggyssee, mooaralee, oltooanee Bible

brains (npl.) enneeyn: He dashed their brains out - Vranse eh ny henneeyn oc magh assdoo. DF idiom

burn up (v.) foaddey; lostey: and burn up their houses with fire - as lostey ny thieyn oc lesh aile Bible; spongey

clash bwoalley feiyr ass; caggey; meechordail: They clash - Ta meechoardail eddyr oc. DF idiom; tharmanaghey; tharmane

conversation (n.) coloayrtys: He is the subject of conversation - She oyr coloayrtys eh. DF idiom; cooish; taggloo: They held a conversation - Va taggloo eddyr oc. DF idiom

covering1 (n.) brat; coodagh: that they have no covering in the cold - myr shen nagh vel coodagh oc veihn feayraght Bible; (adj., v.) coodee

cupboard (n.) cubbyrt: They have no cupboard - Cha nel cubbyrt oc. JJK idiom; culleig, cuilleig hashtee

dashed bransit; vranse: He dashed their brains out - Vranse eh ny henneeyn oc magh assdoo. DF idiom

decline failleil; goll sheese; jee-chleaney; obbal; parail; shymley; shymlid; tuittym; leaystey: thou shalt not decline from the sentence which they shall shew thee - cha jean oo leaystey veihn vriwnys oc Bible

delectable (adj.) eunyssagh: and their delectable things shall not profit - as cha bee couyr ny cooney ayns ny reddyn eunyssagh oc Bible; taitnyssagh

fall among (v.) tuittym mastey: He let it fall among their tents - Lhig eh da tuittym mastey ny cabbaneyn oc Bible

famished neeu: and their honourable men are famished - as ta ny deiney oc er ngholl neeusy ghortey Bible

foreskins (npl.) crackanyn-chymmylt; chymmyltyn: and David brought their foreskins - as hug David lesh ny chymmyltyn oc Bible

for them er-nyn-son: They won't give you these goods before you pay for them - Cha der ad yn chooid shoh diu roish t'ou g'eeck er nyn son. JJK idiom; er ny son oc; (emph.) er ny son ocsyn; nyn gour

game1 (v.) cloie: The game is up - Sheer-charrooagh. DF idiom; (n.) gamman: They were on to his little game - Va enney oc er yn gamman beg echey. DF idiom

grandfather (n.) jed mooar, jishag mooar, jishig vooar, shaner, shenn-ayr; shennayr: Their grandfather is still lively and active - Ta'n shennayr (shaner) oc bioyr as gastey. JJK idiom

helps (npl.) saaseyn: Which when they had taken up, they used helps - Agh tra vee goit stiagh oc ghow ad saaseyn ayns laue Bible

households (npl.) thieysyn; mooinjer; lught-thieyn: and the family which the Lord shall take shall come by households - as yn kynney neen Chiarn y ghoaill, hig ad cordail rish ny lught-thieyn oc Bible

inclosed chruinnee: they inclosed a great multitude of fishes - chruinnee ad dy cheilley lheid yn earroo mooar dy eeastyn Bible; dooint: They are inclosed in their own fat - Tad dooint ayns y reuïd oc hene Bible

I will rid eiyr-ym ersooyl: I will rid evil beasts out of the land - eiyr-ym ersooyl drogh-veishtyn ass y cheer Bible; livrey-ym: I will rid you out of their bondage - livrey-ym shiu veihn bondiaght oc Bible

I will slay marr-ym: I will slay the last of them with the sword - marr-ym yn sluight oc lesh y chliwe Bible; (emph.) marr-yms: I will slay Ishmael the son of Nethaniah - marr-yms Ishmael mac Nethaniah Bible

Jehovah (n.) Jehovah: Blessed are the people, whose God is the Lord - Bannit yn pobble tan Jee oc yn Chiarn Jehovah Bible; Yahvey

link boandey: There is a link between them - Ta boandey eddyr oc. DF idiom; kiangley: To link onto - Dy chiangley rish. DF idiom; lhoob, slat chianglee; draght; link

little more beggan elley; kuse veg: They must have a little more wine - Shegin ve kuse veg dy feeyn oc. JJK idiom

meaning (n.) bun: Give me the meaning of it - Cur bun dou er. DF idiom; keeal: They have the same meaning - Ta'n cheeal cheddin oc. DF idiom

miners (npl.) meainee; meaineyderyn: The miners and their claims - Ny meaineyderyn as ny ronnaghyn oc. DF idiom

most (yn) chooid smoo: They waste most of their time - T'ad jummal yn chooid smoo jeh'n traa oc. JJK idiom; moo; shlee; smoo: He who catches most will have most - Eshyn smoo hayrys smoo vees echey. JJK idiom

mustard (n.) marrag; mustard; mustart: They will have some mustard - Bee mustart oc. JJK idiom

mutual (adj.) co-: Their mutual guilt - Yn co-chyndid oc. DF idiom; co-reggyrtagh, cochommee, maylayrtagh; cochaarjagh, cochoardail, cochadjin

of dy: Will they have a glass of wine? - Bee gless dy feeyn oc? JJK idiom; jeh: I don't like any of these books - Cha laik lhiam veg jeh ny lioaryn shoh. JJK idiom; ny; voish

oppressor (n.) chenjagh; tranlaasagh: and no oppressor shall pass through them any more - as cha jig tranlaasagh erbee ny-hrooid oc arragh Bible

presumption (n.) barel, kione-ardys, sheiltynys; daanys vooaralagh: the presumption of them that hate thee - tan daanys vooaralagh ocsyn ta feoh oc ort Bible

required shirrit; ymmyrchagh; hirr: and required meat for their lust - as hirr ad bee son y thaynt oc Bible

roofs (npl.) mulleeyn: upon whose roofs they have offered incense unto Baal - marish ny thieyn er ny mulleeyn oc tad er hebbal incense da Baal Bible

rooms (npl.) shamyryn: Rooms that communicate - Shamyryn lesh bollee eddyr oc. DF idiom; roomyn; rooymyn

schooling scoill: They hadn't much schooling in those days - Cha row monney scoill oc ayns ny laghyn shen. DF idiom

shall not fall cha duitt: and one of them shall not fall on the ground - as cha duitt unnane oc marroo er y thalloo Bible

shall not take cha gow: their stock shall not take root in the earth - cha gow yn bun oc fraue ayns yn ooir Bible

shall wipe glennee: And God shall wipe away all tears from their eyes - As glennee Jee ersooyl dy chooilley yeïr veih ny sooillyn oc Bible

standards (npl.) stundayrtyn; culleeyn: every man in his place by their standards - dagh dooinney ayns e ynnyd liorish ny culleeyn oc Bible

strongholds (npl.) carrickyn; ynnydyn follit: The strangers shall fail: and come trembling out of their strongholds - Neen chloan yoarree failleil: as bee ad agglagh ayns ny ynnydyn follit oc Bible

theirs (pron) an; lhieu, lhieusyn: It's mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs - T'ee lhiams, lhiats, leshyn, lheeish, lhienyn, lhiuish, lhieusyn. JJK idiom; nyn; oc

they1 (pron) ad: They rose early and have breakfasted, as they have much to do - D'irree ad dy-moghey as t'ad er vrishey nyn drostey, myr ta mooarane oc dy yannoo. JJK idiom

thread1 (n.) snaie: Haven't they had any thread? - Nagh vel snaie erbee er ve oc? JJK idiom; snaih

throat (n.) scoarnagh: I am weary of crying; my throat is dry - Ta mee skee lesh geamagh ta my scoarnagh chirrym Bible; scornagh: Their throat is an open sepulchre - Tan scornagh oc oaie foshlit Bible; troat

umbrella (n.) fascadagh: They wouldn't have an umbrella - Cha beagh fascadagh oc. JJK idiom; fascaidagh; fasscaadagh; scaaliaghee

uttered focklit: There wasn't a word uttered by them - Cha row fockle focklit oc. DF idiom

vanish2 (v.) (as ice) lheie ersooyl, lheïe ersooyl: so shalt thou make their image to vanish out of the city - myr shen ver oo er y chaslys oc dy lheïe ersooyl ass yn ard-valley Bible

very angry (adj.) jiarg-chorree; feer chorree: Their mother is very angry with them - Ta'n voir oc feer chorree roo. JJK idiom

waste1 jeeill, jummalys, jummallys, naardey, mow, naardagh, reeastagh, reeastaneagh, naardys, ceau; fadaneys; jummal: They waste most of their time - T'ad jummal yn chooid smoo jeh'n traa oc. JJK idiom; brebban; prebban

widows (npl.) mraane-treoghe: Their widows are increased to me above the sand of the seas - Ta ny mraane-treoghe oc ayns earroo erskyn genniagh ny marrey Bible

wine (n.) feeyn: They must have a little more wine - Shegin ve kuse veg dy feeyn oc. JJK idiom; (v.) iu feeyn

with them lhieu, lhieau, lioroo; maroo, mâroo; (emph.) maroosyn, mâroosyn; roo: Their mother is very angry with them - Ta'n voir oc feer chorree roo. JJK idiom

wonderful works (npl.) obbraghyn yindyssagh: and the wonderful works that he had shewed for them - as ny obbraghyn yindyssagh veh er hoilshaghey er nyn son oc Bible

zealously (adv.) dy jeean; jeean: They zealously affect you - Tad goaill orroo dy vel kenjallys jeean oc diu Bible

aalyn fleshhooks: Ny coirraghyn myrgeddin as ny sleaystyn aile, as ny aalyn, as ooilley ny greinyn oc Bible

aanoaghey rejuvenate, renew, renovate: Va e'er ny çhiarnyn surranse ny drogh-eiyrtyssyn jeh shoh, as eirinee ny gowaltyssyn mooarey kirragh gobbal dy aanoaghey ny barganeyn soiagh - she shen, ny leases, oc tra v'ad çheet gys jerrey. NNS; refresher; renewal, renovation

aarkey-sailjey salt sea: As van chagliagh shiar-ass oc veih oirr yn aarkey-sailjey, veihn baïe ta lhie lesh y jiass: Bible

aeg (=Ir. óg) adolescent, immature, young, youthy: Ta my ghraih myr feeaih aalin aeg Bible; juvenile [OIr. oac, óc]

Albinish (f.) Scottish language: Y red mooar bentyn rish ny bleeantyn kiare feed as Albinish, ta shen dy vel obbyr ry gheddyn nish son paart dy 'leih as Albinish oc. Carn

altaryn altars: Agh nee shiu stroie ny altaryn oc, brishey ny jallooyn, as giarey sheese ny biljyn foue vad coyrt ooashley Bible

angaaish See angaish agony, anguish, torment: Cha row fockle erbee dy leshtal oc; by gummey lhieu yn angaaish va currit er my voir. JG

annoonagh frail, weak, weakening: ta ny mraane oc sailley as tashtey paart jeh'n chooid cheddin, agh da'n boght as yn annoonagh cha der ad veg jeh. Apoc; impotent person, invalid

ansoor pl. ansooryn answer, reply, solution, solve: Veagh toiggalys oc er feyshtyn sy Ghaelg, agh yinnagh ad ansoor sy Vaarle. Carn

ard-eailley celebration, chief festival, festival: Manninee va jannoo ard-eailley jeh'n chultoor as eiraght oc ec Balley Keeill Eoin Laa Tinvaal, dod ad feddyn magh ny ta sleih voish heeraghyn elley coontey jeh Mannin. BS

ard-er boss, chief, dignitary, superintendent: hoie mee myr yn ard-er ny mast' oc Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog