Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: obbyr stainnagh | Results: 215 (first 200 shown)

obbyr stainnagh (f.) tin-work

obbyr (=Ir. obair) (f.) pl. obbraghyn billet, duty, elbow grease, employment, handiwork, job, labour, operation, opus, ploy, work, working: dy chur nyn laue gys yn obbyr Bible; task [L. opera]


Inexact matches:

ass obbyr unemployed: veagh foddey ny smoo jeih thousane dooinney ceaut magh ass obbyr. Carn

baagh obbyr beast of burden

boayrd obbyr work table

cabbyl obbyr work horse

cheader obbyr dodger

claare obbyr agenda, order paper; platform

clystey obbyr skive

coamrey obbyr fatigue dress

coayl obbyr redundancy: Lught y Rheynn Dellal as Jeadys, t'ad gra dy bee eh beggan ny sassey d'eddyn kiartaghyn noa da obbreeyn er y fa dy bee ad coayl obbyr harrish kuse dy veeghyn. BS

cullee obbyr (f.) work clothes

earroo obbyr agenda

gyn obbyr1 unemployed; without work: Yn ooir va roie j'ee hene cur magh e mess gyn obbyr laue, gyn greie dy obbragh lesh PC

gyn obbyr2 (dy ve); (to be) out of work

jannoo obbyr performing: T'eh jannoo obbyr ny gabbil! DF

laa obbyr work day

lhiettalys obbyr work stoppage

lught obbyr labour: Partee yn lught obbyr. DF; personnel

mainshtyr obbyr work-master

meereirey obbyr misconduct

obbyr aamaid (f.) timber-work

obbyr airhey (f.) gold work

obbyr argid (f.) silver-work

obbyr cadjin (f.) servile work: cha jean shiu monney erbee dy obbyr cadjin. Bible

obbyr chenney (f.) pyrotechnics

obbyr chequer (f.) checker work: As lieenteenyn dy obbyr chequer, as feeaghyn dy obbyr-linkyn son ny atteeyn va soit er mullagh ny pillaryn; shiaght son dagh attey. Bible

obbyr cherree (f.) imposition, punishing work

obbyr cheylley (f.) forestry

obbyr chiebbagh (f.) spadework

obbyr ching (f.) brain-work, head-work

obbyr chlassicagh (f.) classic

obbyr chleeah (f.) fretwork; lattice work

obbyr chleeree (f.) clerkship

obbyr chloaie (f.) stonework

obbyr chlooidee (f.) patchwork

obbyr chluig (f.) clockwork

obbyr chobbyr (f.) copper-work

obbyr chray (f.) china

obbyr chroeshey (f.) crochet-work

obbyr chrooan (f.) enamel-work

obbyr eaddee (f.) cloth-work

obbyr ellyn (f.) work of art

obbyr faillee (f.) hack-work

obbyr feeit (f.) woven work: As ren eh coamrey yn ephod dy obbyr feeit, ooilley dy ghorrym. Bible

obbyr foiee (f.) woodwork

obbyr ghastey (f.) sharp work

obbyr ghiastyllagh (f.) charitable work: soilshit liorish e Vac Yeesey Creest; as gyn dooyteil agh dy vel eh dy foayroil lowal jeh shoh nyn obbyr ghiastyllagh, ayns coyrt lhien yn Oikan shoh gys e Vashtey casherick PB1765

obbyr ghlare speech act

obbyr ghlonney (f.) glass-work

obbyr ghoillee (f.) tough work

obbyr ghrainnit (f.) graving

obbyr ghraney (f.) dirty business, noisome task

obbyr ghress (f.) tissue

obbyr ghriaghtagh (f.) chain-work

obbyr grainnit (f.) graving: As ren eh grainnaghey orroo cherubim, as biljyn-palm, as poseeyn ayns blaa ; as choodee eh ad lesh airh soit er yn obbyr grainnit. Bible

obbyr hallooin (f.) agricultural work, husbandry: As reesht dymmyrk ee e vraar Abel; as v'ec Abel ymmodee sholtaneyn keyrragh, agh va Cain cur rish obbyr hallooin. Bible

obbyr heillee (f.) wickerwork

obbyr hie (f.) homework

obbyr hiollee (f.) homework

obbyr hirveishagh (f.) servile works

obbyr laa (f.) day labour: Agh ta'n pobble ymmodee, as ta'n emshyr feer fliugh, as cha vel shin abyl shassoo mooie, chamoo ta shoh obbyr laa ny jees, son ta shin ymmodee t'er ny ve kyndagh 'sy chooish shoh. Bible

obbyr laatchey (f.) lace-work

obbyr laatshagh broidered work: ren ad dellal ayns dty vargaghyn lesh emeraldyn, gorrym-jiarg, as obbyr laatshagh, as aanrit keyl, as coral as agate. Bible

obbyr lauagh handiwork: as ligge ayrd yasly gloroil yn chiarn nan iih ve oruin : toyr bishagh er obyr nan lauyn oruiniyn, o toer us bishagh er nan obyr lauygh. PB1610

obbyr laue (f.) handicraft, handwork, manual labour: Yn ooir va roie j'ee hene cur magh e mess gyn obbyr laue, gyn greie dy obbragh lesh PC

obbyr lhiareagh (f.) leatherwork

obbyr lhiasee (f.) welfare work

obbyr oashyragh (f.) hosiery work

obbyr offish (f.) office work

obbyr phrashey (f.) brass-work

obbyr rea (f.) drift

obbyr scrolley (f.) scroll-work

obbyr snaidey (f.) needlework, tapestry work: As va'n churtan son giat ny cooyrtey d'obbyr snaidey, gorrym, as purple, as scarleod, as aanrit keyl cast Bible

obbyr staillinagh (f.) steelwork

obbyr ught (f.) parapet

obbyr undinagh (f.) groundwork

obbyr ushtey (f.) water engine

obbyr veayn (f.) permanency

obbyr vie (f.) good deed

obbyr vooie (f.) outwork

obbyr vreekey (f.) brickwork

obbyr yerrinagh (f.) swansong

obbyr yiarn (f.) ironwork

obbyr ynlhie (f.) marquetry

rour obbyr (f.) overwork

shaghneyder obbyr scrimshanker

shaghney obbyr scrimshank

shellan obbyr worker bee

thie obbyr work house, workshop: lurg fockley magh yn Slattys shoh, dy bee dy chooilley choirrey ta ymmyd jeant eh ayns mwyllin, thie obbyr-laue, thie-prental, thie-daah, thie son lheie yiarn, thie-imbyl, thie-fuinney, obbraghyn-gas, obbraghyn-ushtey, ny thieyn erbee elley ta ymmyd jeant Coraa

ceaueyder ass obbyr sacker

ceaut ass obbyr sacked

ceaut ec yn obbyr toilworn

claare obbyr arbyllagh supplementary order paper

cur er obbyr put on, set going

cur rour obbyr er overtax, overwork

fer lught obbyr personnel officer

goaill obbyr er hene take on

jannoo obbyr vrocaid er brocade

lhie rish yn obbyr buckling to

lhie stiagh er obbyr wire in

lught yn obbyr working classes

obbyr ayns meeryn (f.) piecework

obbyr erskyn currym (f.) supererogation

obbyr er y pheesh (f.) job work

obbyr gyn wooise (f.) thankless task

Obbyr Laa Mooar Big Day's Work

Obbyr Laa ny Guilley Day's Work of the Boys

obbyr rere ny hooryn (f.) time-work

obbyr 'sy vagher (f.) fieldwork

obbyr yn thie (f.) housework

obbyr y yannoo dy cruinn (to) cross one's T's

oik leaghagh fegooish obbyr sinecure

Partee yn Lught Obbyr Labour Party

scuirr jeh'n obbyr unyoke

scuirr voish obbyr knock off

Skimmee Obbyr Sheshoil y Thie-Lheihys Hospital Social Work Team

soieaghey er obbyr pitch in

Skimmee Obbyr Heshoil y Thie Lheihys Hospital Social Work Team

unemployed (adj.) ass obbyr: The unemployed - Yn sleih ass obbyr. DF idiom; gyn obbyr: The unemployed - Yn sleih gyn obbyr. DF idiom; neufailt; taaue: They are unemployed - T'ad nyn daaue. DF idiom

labour1 doccar, traaue roish; doccarys; laboragh; laboraght; labraghey; lught obbyr; obbraghey; obbyr: Labour of a lifetime - Obbyr heihill. DF idiom; tooilleil; troailt; obbyr-lauee

agenda (n.) claare obbyr, earroo obbyr

graving grainnaghey, obbyr grainnit; grainnee; obbyr ghrainnit

handiwork (n.) obbyr, obbyr lauagh

homework (n.) arnane, obbyr hie, obbyr hiollee, roortys

overwork (v.) cur rour obbyr er; (n.) rour obbyr

work1 (v.) labraghey; gobbragh; obbraghey: Let us work well to-day - Lhig dooin gobbraghey dy-mie jiu. JJK idiom; (n.) laboraght; obbyr: Work without request is work without thanks - Obbyr dyn shirrey, obbyr dyn booise. JJK idiom

gyn oardagh unceremonious, unceremoniously, undisciplined: Obbyr gyn oardagh, obbyr gyn bwooise. DF

daily dagh laa; laaoil; gagh laa: Fulfil your works, your daily tasks - Cooilleen-jee nyn obbyr, nyn obbyr gagh-laa Bible

Hospital Social Work Team (n.) Skimmee Obbyr Sheshoil y Thie-Lheihys, Skimmee Obbyr Heshoil y Thie Lheihys

out of work2 (to be); (dy ve) gyn obbyr; ass nobbyr: Throw out of work - Cur magh ass obbyr. DF idiom

thanks (n.) booise: Work without request is work without thanks - Obbyr dyn shirrey, obbyr dyn booise. JJK idiom

obbyr-attee (f.) chapiter: va'n obbyr-attee v'er mullagh dagh pillar jeu queig cubityn Bible

obbyr-lieeney network: daa roa mygeayrt er y derrey obbyr-lieeney Bible

queeyl (f.) pl. queeyllyn wheel: As va obbyr ny queeylyn casley rish obbyr queeyl fainagh Bible

agricultural work (n.) obbyr hallooin

brain-work (n.) obbyr ching

brass-work obbyr phrashey; prashyn

brickwork (n.) obbyr vreekey

broidered work (n.) obbyr laatshagh: with emeralds, purple, and broidered work - lesh emeraldyn, gorrym-jiarg, as obbyr laatshagh Bible; obbyr-snaidey: I clothed thee also with broidered work - Ren mee oo myr gedd in y choamrey lesh obbyr-snaidey Bible

chain-work (n.) obbyr ghriaghtagh, obbyr-linkyn

charitable work (n.) obbyr ghiastyllagh

checker work (n.) obbyr chequer

china (n.) obbyr chray

clockwork (n.) clag-obbragh, obbyr chluig

cloth-work obbyr eaddee

copper-work obbyr chobbyr

crochet-work obbyr chroeshey

day labour (n.) obbyr laa

dirty business (n.) obbyr ghraney

enamel-work (n.) obbyr chrooan

fatigue dress (n.) coamrey obbyr

fieldwork (n.) obbyr 'sy vagher

fretwork (n.) obbyr chleeah

glass-work (n.) obbyr ghlonney

gold work (n.) obbyr airhey

good deed (n.) jeih-yannoo; obbyr vie: the good deed done to the impotent man, - yn obbyr vie va jeant er y baccagh Bible

hack-work (n.) obbyr faillee

handicraft (n.) laue-cheird, obbyr laue

handwork (n.) obbyr laue; obbyr-lauee

hosiery work (n.) obbyr oashyragh

housework (n.) obbyr yn thie

husbandry (n.) obbyr hallooin: for he loved husbandry - son va taitnys echey ayns obbyr thallooin Bible; obbyr-hallooin; farrys-thie; farrysthie: ye are God's husbandry - ta shiuish farrysthie Yee Bible; eirinnys, errooid

ironwork (n.) obbyr yiarn

lace-work (n.) obbyr laatchey

leatherwork (n.) obbyr lhiareagh

marquetry (n.) obbyr ynlhie

needlework (n.) obbyr snaidey

noisome task (n.) obbyr ghraney

office work (n.) obbyr offish

opus (n.) obbyr

outwork (n.) obbyr vooie

patchwork (n.) obbyr chlooidee

permanency (n.) obbyr veayn

personnel (n.) skimmee, lught obbyr

piecework (n.) obbyr ayns meeryn

ploy (n.) fillosher; obbyr

punishing work (n.) obbyr cherree

pyrotechnics (n.) obbyr chenney

redundancy (n.) coayl obbyr, neuymmyrch

sacker (n.) ceaueyder ass obbyr

scrimshank (v.) shaghney obbyr

scrimshanker (n.) shaghneyder obbyr, clyshteyder

scroll-work (n.) obbyr scrolley

servile work (n.) obbyr cadjin

servile works (npl.) obbyr hirveishagh

sharp work obbyr ghastey

silver-work obbyr argid

skive (f.) clystey obbyr; scoltey

spadework (n.) bun-obbyr, obbyr chiebbagh

speech act (n.) obbyr ghlare

steelwork (n.) obbyr staillinagh

supererogation (n.) obbyr erskyn currym

swansong (n.) obbyr yerrinagh

tapestry work (n.) obbyr snaidey

task (n.) arnane, currym, kiartag, kiartey; obbyr: As a result of the committal of that task to him - Myr eiyrtys jeh cur yn obbyr shen fo'n churrym echey. DF idiom

timber-work obbyr aamaid

tin-work (n.) obbyr stainnagh

tissue (n.) kelleenys; obbyr ghress

tough work (n.) obbyr ghoillee

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog