Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: obbree | Results: 201 (first 200 shown)

obbree pl. obbreeyn agent, artisan, employee, factory hand, proletarian; labourer: for the labourer is worthy of his hire - son tan labree toilliu e aill Bible; worker: and his father was a man of Tyre, a worker in brass - va e ayr dooinney jeh Tyre, ny obbree ayns prash Bible; workman, working man: the workman made it - yn obbree ren eh, Bible; performer; potter: ta shinyn y chray, as uss yn obbree Bible; (adj.) practical; (v.) working; worked: as obbree ad seose nyn gliwenyn gys yiarnyn-shesheree, as nyn shleiyghyn gys yiarnyn-foldyragh Bible


Inexact matches:

ard-obbree lhuingey naval architect

ayrnyn obbree working parts

baagh obbree working beast

bayrn obbree fatigue cap

ben obbree (f.) working woman, workwoman

bing obbree (f.) executive committee

bink obbree (f.) workbench

boayl obbree workplace

Coonceil Obbree Executive Council

costys obbree handling charge

dell obbree operating lever

eaddagh obbree overalls

fegooish saase-obbree unsystematic

fer obbree workman

fodjeeaght obbree radius of plane

fys obbree savoir faire, social skill

obbree aahirrey research worker

obbree arraghee migrant worker

obbree cam racketeer

obbree chellvane telephone operator

obbree close yardman

obbree eaddee cloth-worker

obbree failt hired labourer

obbree geayil coal worker

obbree glonney glass worker

obbree hallooin farmhand, farm worker

obbree Injinagh coolie

obbree jeean grafter

obbree jeshaght machine operator, machinist

obbree killagh church worker

obbree laa day labourer

obbree laue hand worker

obbree leoaie lead worker

obbree meainey metal worker

obbree moddee dog handler

obbree mooie outside worker, outworker

obbree mwyllin mill hand

obbree ooreyder watchmaker

obbree quarral quarryman

obbree raad navvy

obbree raaidey roadman

obbree radio radio operator

obbree schleioil cunning workman: Ad shoh teh er lhieeney lesh creenaght chree, dy yannoo dy chooilley vonney dy obbyr, jehn grainnyder, as jehn obbree schleioil Bible

obbree shamyr-shiastee sterilising room operative

obbree shooyl hobo

obbree-snaidey laatshagh embroiderer: as jehn obbree-snaidey laatshagh, ayns gorrym, as ayns purple, ayns scarleod as ayns aanrit keyl Bible

obbree stoyr yardman

obbree thallooin agrarian

obbree yindyssagh wonder-worker

obbree ymmyrkey transport worker

shamyr obbree (f.) (in house) den; work room

shayll obbree (f.) shift

sheshey obbree (=Ir. seisoibre) fellow worker

thie obbree factory: Va ben cheet nyn 'aare dinsh daue mychione pishoon deayrtit dy follit ayns strooanyn ec thie obbree. Carn

towl obbree manhole

mainshtyr obbree seiyr (pl -yn) artificer: Eer da mainshtyryn obbree seiyr as masoonee hug ad eh Bible

oardagh traa-obbree Oarpagh European working time directive

obbree erskyn thalloo surfaceman

obbree fouyir feeyney vintager

obbree raad yiarn railwayman, platelayer

thie obbree cobbyr copper-works

workman (n.) fer obbree; obbree: Take on a workman - Obbree y chur staartey da. DF idiom

yardman (n.) guilley stabyl, obbree close, obbree stoyr

cunning workman (n.) obbree schleioil: an engraver, and a cunning workman - ny ghrainnyder, ny obbree schleioil Bible

worker (n.) laboragh, labree; obbree: He is a hard worker - T'eh ny obbree mie. DF idiom

agent1 (n.) jantagh; obbree

artisan (n.) keirdagh, obbree

church worker (n.) obbree killagh

cloth-worker (n.) obbree eaddee

coal worker (n.) obbree geayil

copper-works (n.) thie obbree cobbyr

day labourer (n.) obbree laa

den2 (n.) (in house) shamyr obbree

dog handler (n.) obbree moddee

employee (n.) failleydagh, obbree

executive committee (n.) bing obbree

factory hand (n.) obbree

farmhand (n.) mooinjer, obbree hallooin

farm worker (n.) obbree hallooin

fatigue cap (n.) bayrn obbree

fellow worker (n.) sheshey obbree

glass worker (n.) obbree glonney

handling charge (n.) costys obbree

hand worker (n.) obbree laue

lead worker (n.) obbree leoaie

machine operator (n.) obbree jeshaght

manhole (n.) towl obbree

metal worker (n.) obbree meainey

migrant worker (n.) obbree arraghee

mill hand (n.) obbree mwyllin

navvy (n.) obbree raad

operating lever (n.) dell obbree

outside worker (n.) obbree mooie

outworker (n.) obbree mooie

overalls (n.) eaddagh obbree

practical (adj.) jeantagh, obbree, yn-obbree

proletarian (n., adj.) obbree

quarryman (n.) obbree quarral, quarraleyr

racketeer (n.) obbree cam; raggyrnoilee

radio operator (n.) obbree radio

railwayman (n.) obbree raad yiarn

research worker (n.) obbree aahirrey

roadman (n.) obbree raaidey

savoir faire (n.) fys obbree

social skill (n.) fys obbree

surfaceman (n.) obbree erskyn thalloo

transport worker (n.) obbree ymmyrkey

vintager (n.) obbree fouyir feeyney

watchmaker (n.) obbree ooreyder

wonder-worker (n.) obbree yindyssagh

workbench (n.) bink obbree

working beast (n.) baagh obbree

working man (n.) obbree

working parts (npl.) ayrnyn obbree

working woman (n.) ben obbree

workplace (n.) boayl obbree

work room (n.) shamyr obbree

workwoman (n.) ben obbree

buill-obbree workplaces: Yn chengey ec gagh leval ayns edjaghys, buill-obbree, yn ym-ysseraght as reiltys. Carn

jalloo roit molten image: Cre'n foays t'ayns yalloo grainnit, dy vel yn obbree er ghrainney eh; yn jalloo roit, as y fer-ynsee dy vreagyn, dy vel yn obbree treishteil ayns ny jallooyn balloo, obbyr e laueyn hene ? Bible

architect (n.) ard-vasoonagh, ard-obbree, seyrnagh

automaton (n.) seyr-obbree

Chief Operating Officer (n.) Ard-offishear-obbree

collaborator (n.) co-obbree, fer coonee

colleague (n.) co-obbree, sheshey

compositor (n.) clou-obbree

coolie (n.) obbree Injinagh, sharvaant Sheenagh

embroiderer (n.) obbree-snaidey laatshagh: and of the cunning workman, and of the embroiderer - as jehn obbree schleioil, as jehn obbree-snaidey aatshagh Bible

grafter (n.) cooyl-chliaghtey, noadagher, obbree jeean

hobo (n.) fer shooyl, obbree shooyl

naval architect (n.) ard-obbree lhuingey

operating system (n.) coarys-obbree

piece-worker (n.) meer-obbree

platelayer (n.) obbree raad yiarn, plaiteyr

radius of plane (n.) fodjeeaght obbree

reagent (n.) ym-obbree

sterilising room operative (n.) obbree shamyr-shiastee

telephone operator (n.) chellvanee; obbree chellvane

work bench (n.) bink-obbree

workplaces (npl.) buill-obbree

ard-obbree architect

Ard-offishear-obbree Chief Operating Officer

bink-obbree (f.) work bench

clou-obbree compositor

coarys-obbree operating system

co-obbree collaborator, colleague

fer-obbree labourer: cre voish oddins geddyn argid dy liooar dy chionnaghey garran, jeelt as reddyn elley ass faill moal ec fer-obbree gollrhym-pene, my wooinney boght? Dhoor

fir-obbree workers: Nish va kuse dy Vanninee ayn, eeasteyryn, seyir-thie, as eirinee lesh fir-obbree elley, bailloo goll tessyn y faarkey dys America Dhoor

meer-obbree piece-worker

seyr-obbree automaton

ym-obbree reagent; react

yn-obbree practical

agrarian (adj.) cheeroil; magheragh; obbree thallooin; thallooinagh

artificer (n.) fer keirdey; mainshtyr obbree seiyr

Executive Council (n.) Coonceil Obbree; Cooinseil Chiannoortagh

machinist (n.) jeshaghteyr; obbree jeshaght; obbreyder jeshaght

performer (n.) cloieder, jantagh, jeantagh; cooilleeneyder, obbree

react (v.) aawoalley, freggyrt; ym-obbraghey, ym-obbree

unsystematic (adj.) fegooish saase-obbree; neuhaaseagh; neuoardreilagh

workers (npl.) laboree; labreeyn; fir-obbree; (ny) hobbreeyn, obbreeyn

European working time directive (n.) oardagh traa-obbree Oarpagh

hired labourer (n.) fer failt, fer ny faillee, obbree failt

unrest (n.) anvea: Labour unrest - Anvea lught obbree. DF idiom; boirey, neuaash

laatshagh embroided: jeh'n obbree schleioil, as jeh'n obbree-snaidey laatshagh Bible

sieyr carpenters: Da ny sieyr, as da ny mainshtyryn obbree Bible

toilliu deserve, deserving, earn, merit: son ta'n obbree toilliu e veaghey Bible; worthy

factory (n.) mwyllin, stashoon dellal; thie grease: The unions blacked the factory - Ren ny keird-heshaghtyn gobbal y thie grease. DF idiom; thie obbree

labourer (n.) labree: For the labourer is worthy of his hire - Son ta'n labree toilliu e 'aill. DF idiom; obbree, fer-obbree

shift (v.) arraghey, jannoo arraghey, scughey; (n.) shayll obbree; shayll: Eight hour shift - Shayll hoght ooryn. DF idiom

worked laborit; obbrit; obbree; dobbree: He worked his way up - Dobbree eh roishyn neese. DF idiom

working1 gobbraghey: I've been working all day - Ta mee er ve g'obbraghey feiy'n laa. JJK idiom; gobbyr; labraghey; obbyr; obbragh; obbree

workmen (npl.) obbreeyn; obbree: The workmen are out on strike - Ta ny hobbree er stholk. DF idiom

barragh (=Ir. barrach) (f.) pl. barree :1 (shorts of lint) tow: bee ny treanee myr barragh as yn obbree myr drilleen Bible

cha noddagh couldn't: Cha noddagh oo gra dy beagh flaunys ayn dy beagh y varriaght ec y Cheshaght Obbree Ghoaldagh. Carn

cott (house) cot, cottage: Ayns y nah haglym marish Benainshtyr Cannell, phrow yn obbree dy chur sthap er arraghey treealit gys Cott Leece BS

deynlaghteyr democrat: Er lhimmey jeh'n Cheshaght Obbree as ny Deynlaghteyryn, ghow ny Cummynee as yn Cheshaght Ghlass aym sy Cho- chruinnaght. Carn

drilleen (pl -yn) See drillin sparkle: bee ny treanee myr barragh, as yn obbree myr drilleen Bible

flah potentate, prince: Son deeassee shin Flah Haakon da, dy ve yn ard-er-obbree Coraa

goaill foyr sharpen: My ta'n yiarn moandagh, as cha vel yn obbree goaill foyr, eisht shegin da niart smoo y chur huggey agh ta schleï ymmyrchagh dy yannoo aghtal. Bible

grainnyder engraver: Ad shoh t'eh er lhieeney lesh creenaght chree, dy yannoo dy chooilley vonney dy obbyr, jeh'n grainnyder, as jeh'n obbree schleioil, as jeh'n obbree-snaidey laatshagh Bible

hammar hammer: Hug ee e laue gys y treiney, as e laue yesh gys hammar yn obbree Bible

heose ny greeishyn upstairs: Va'n shapp-obbree seyir-thie ain er yn chied laare, heose ny greeishyn JG

jalloo (=Ir. dealbh) pl. jallooyn altarpiece, bust, carving, drawing, effigy, figure, guy, icon, idol, image, joss, painting, picture, sculpture, statue: Ta'n obbree cummey jalloo grainnit Bible

jalloo grainnit graven image: Ta'n obbree cummey jalloo grainnit, as ta'n gaaue-airh, dy skeayley airh harrish, as jannoo linkyn argid. Bible

labreeyn (force) labour: Va'n Cheshaght Obbree cheu-heear jeh Sheshaght ny Labreeyn as Sinn Fein neesht. Carn; husbandmen: eirrinnee neesht, as labreeyn gour ny biljyn-feeyney hoie eh ayns ny sleityn Bible; workers

leval (=Ir. leibhéal) level: Yn chengey ec gagh leval ayns edjaghys, buill-obbree, yn ym-ysseraght as reiltys. Carn

linkyn chains, links, rings: Tan obbree cummey jalloo grainnit, as tan gaaue-airh, dy skeayley airh harrish, as jannoo linkyn argid Bible

Mayrnt (f.) March: Ayns ny laghyn shen va faill eeckit da ny fir obbree er y ghowaltys daa cheayrt 'sy vlein - ayns Mayrnt as Mean Fouyir. Dhoor

moandagh hesitant, jaded, lisping, stammering: ta mee moandagh ayns glare Bible; (as edge) dull: My ta'n yiarn moandagh, as cha vel yn obbree goaill foyr Bible; (of hearing) dull

my ta however: Nee yn boghtynid shoh jeeyl vooar da'n Cheshaght Obbree Hostnagh - hig yn laa, my ta. Carn

Thoreeyn Torys: Ta sleih dy liooar ayns Sostyn smooinaghtyn dy vel ny hanschaslyssyn eddyr ny Thoreeyn as yn Cheshaght Obbree Ghoaldagh cheet dy ve ny sloo gagh laa. Carn

traa hie shaghey elapsed time, past time: Dooyrt eh dy vel yn Cheshaght Obbree ayns Nalbin yn cheshaght jeh'n traa hie shaghey. Carn

warrag (m., f.) humorist: T'ad gra dy re warrag eshyn as yinnagh eh spotçhyn-obbree er ny deiney GB; (person) wit

yiarn-foldyragh pruning hook, scythe: obbree ad seose nyn gliwenyn gys yiarnyn-shesheree, as nyn shleiyghyn gys yiarnyn-foldyragh Bible

ym-ysseraght (f.) media: Yn chengey ec gagh leval ayns edjaghys, buill-obbree, yn ym-ysseraght as reiltys. Carn

carpenters (npl.) seiyr: They gave money also unto the masons, and to the carpenters - Hug ad argid myrgeddin da ny masoonee as ny seiyr Bible; seyïr: and cedar trees, and carpenters, and masons as biljyn-cedar, as seyïr, as masoonee Bible; seyir: and they laid it out to the carpenters and builders - as hug ad eh da ny seyir as ny masoonee Bible; sieyr: Unto carpenters, and builders, and masons - Da ny sieyr, as da ny mainshtyryn obbree Bible

gollrhym-pene like mee: cre voish oddins geddyn argid dy liooar dy chionnaghey garran, jeelt as reddyn elley ass faill moal ec fer-obbree gollrhym-pene, my wooinney boght? Dhoor

lhiggit magh exposed: Er y chooid sloo, veagh reiltys Sheshaght-Obbree prowal geddyn rey rish ny deiney keoi er y skian jesh va lhiggit magh ass ny thieyn baanrit ec y Thooder. Carn

polasee pl. polaseeyn policy: Va'n politickeyr Sostnagh er screeu dy ren Sheshaght-Obbree Hostyn e polasee y chaghlaa tra daag Pobblaght ny hErin Co-unnanys ny Goal ayns 1948. Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog