Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: obbraghey | Results: 125

obbraghey (=Ir. oirbriú) 1 act, action, application, cultivate, elaboration, employment, exercise, forge, function, handle, handling, influence, labour, motion, operate, operation, performance, ply, process, pursuance, start, wangle, work, work up, wreak a: As ghow Noah toshiaght dy obbraghey yn thalloo Bible; 2 (legal) application; 3 (of machines) behaviour


Inexact matches:

co-obbraghey lheeyssagh group therapy

Co-obbraghey Vannin Manx Co-operative

obbraghey burling crew

obbraghey cheusthie work in

obbraghey er elaborate

obbraghey focklagh word processing

obbraghey lhong crew

obbraghey magh think out

obbraghey neese (in job) work up

obbraghey noi combat, countermine

obbraghey roish work on

obbraghey ry-cheilley co-ordinate, co-ordination, pull together

obbraghey stiagh work in

obbraghey dy jeean graft, toil: Va boodeeys Yernish ayn va arryltagh dy obbraghey dy jeean son y chengey. Carn

obbraghey jeh hene self-acting

obbraghey jeshaght er reaping machine

obbraghey ny coshallyn pedal

obbraghey ny laueyn gesticulate, gesticulation

obbraghey oard er hammer

obbraghey y bow bow

obbraghey y chollane motion

Co-obbraghey Vannin, shirveish kionneyderyn Vannin er dyn vlein 1920 (The) Manx Co-operative, serving customers in the Isle of Man since 1920

Reagheydys ry-hoi Co-obbraghey as Lhiasaghey Tarmaynagh OECD

Reagheydys ry hoi Co-obbraghey Tarmaynys as Lhiasaghey Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD

work in1 (v.) obbraghey cheusthie, obbraghey stiagh

start clishtey; clistal; cur er bun; cur toshiaght er; doostey; goaill toshiaght; immeeaght: We start tomorrow - Beemayd gimmeeaght mairagh. DF idiom; lheim; moostey; obbraghey; scarrey; spret; toshiaghey; toshiaght: From start to finish - Voish toshiaght gys jerrey. DF idiom; cur er obbraghey: Start a clock - Clag y chur er obbraghey. DF idiom

crew (v.) cur skimmee ayn, obbraghey burling, obbraghey lhong, shiaulley; gherr; (n.) skimmee

act1 aghtey, lhiggey; cloie; immeeaght; jannoo; obbraghey: To act for a person - Dy obbraghey er son peiagh. DF idiom

application2 (legal) obbraghey

behaviour1 (n.) aghtys; ellyn; ymmyrkey, ymmyrkey-bea; obbraghey: The car's behaviour on the road - Obbraghey y ghleashtan er y raad. DF idiom

behaviour2 (n.) (of machines) obbraghey

countermine obbraghey noi

elaboration (n.) obbraghey; troggal

gesticulate (v.) obbraghey ny laueyn

gesticulation (n.) obbraghey ny laueyn

handling1 (v.) obbraghey; stiurey

motion arraghey; gleashaght: Up and down motion - Gleashaght seose, sheese. DF idiom; lheiltys; obbraghey; obbraghey y chollane; speeinid; treealtys: To bring forward a motion - Dy chur treealtys roish. DF idiom

pursuance (n.) jannoo, obbraghey

self-acting (adj.) obbraghey jeh hene

wangle1 (v.) obbraghey

work on (v.) obbraghey roish

work up1 (v.) obbraghey

work up3 (v.) (in job) obbraghey neese

wreak (v.) obbraghey

automation (n.) seyr-obbraghey

back-reaction cooyl-obbraghey

collaborate co-obbraghey

collaboration (n.) co-obbraghey

collusion (n.) co-obbraghey, co-obbyr, co-pharteeas

co-operate (v.) co-obbraghey

group therapy (n.) co-obbraghey lheeyssagh

interact (v.) eddyr-obbraghey

interaction (n.) eddyr-obbraghey

Manx Co-operative (n.) Co-obbraghey Vannin

multitasking yl-obbragh; yl-obbraghey

non-cooperation neucho-obbraghey

OECD (n.) = Organisation for Economic Co-operation and Development RCTL; Reagheydys ry hoi Co-obbraghey Tarmaynys as Lhiasaghey, Reagheydys ry-hoi Co-obbraghey as Lhiasaghey Tarmaynagh

ply filley; jannoo turrys; obbraghey

process loaght; loaghtey; obbraghey; starr

thaumaturgy (n.) mirril-obbraghey

unworkable (adj.) do-obbraghey

viability (n.) yn-obbraghey, yn-veaghey

workable (adj.) yn-obbraghey

co-obbraghey collaborate, collaboration, collusion, concur, co-operate

cooyl-obbraghey back-reaction

do-obbraghey unworkable

eddyr-obbraghey interact, interaction

mirril-obbraghey thaumaturgy

neucho-obbraghey non-cooperation

seyr-obbraghey automation

yl-obbraghey multitasking

ym-obbraghey react, reaction

yn-obbraghey viability, workable

concur1 (v.) co-obbraghey; co-roie; taghyrt ry-cheilley

elaborate myn-; obbraghey er; troggal; yl-chast

employment1 (n.) faill, failley, keird, obbraghey, obbyr, ymmyd

forge (n.) caardee, thie y chaardee; (v.) obbraghey; farscreeu; foalsaghey

operate (v.) cur fo skynn; gobbyr; obbraghey

pedal cassagh; coshal; obbraghey ny coshallyn

pull together (v.) obbraghey ry-cheilley, tayrn ry-cheilley

react (v.) aawoalley, freggyrt; ym-obbraghey, ym-obbree

reaping machine (n.) jeshaght vuinn, obbraghey jeshaght er

think out (v.) jannoo magh; obbraghey magh

toil (n.) laboraght; (v.) obbraghey dy jeean, tooilleil

word processing (n.) obbraghey focklagh, co-earrooaght focklagh

gyn vondeish profitless: Dy obbraghey gyn vondeish. DF

co-ordination co-oardaghey; cur er yn 'un cheim; obbraghey ry-cheilley

graft banglane noadit; cooyl-chliaghtey; graftal, noadaghey, obbraghey dy jeean

operation (n.) obbraghey, obbreeaght, obbyr; obbraid: Minor operation - Myn-obraid. DF idiom

collane (=Ir. caolán, Sc.G. caolan) (f.) colon: Yn collane y obbraghey. DF; gut, intestine [O.Ir. cáelán]

jiastyn (=Ir. deasgaine) (f.) barm, leaven, yeast: dy obbraghey braih lesh jiastyn JK

Nerin (f.) Ireland: Tra t'ou gimraa co-obbraghey Gaelagh (eddyr Mannin, Nalbin as Nerin) Carn

RCTL = Reagheydys ry hoi Co-obbraghey Tarmaynys as Lhiasaghey OECD

acid (adj.) geayr, gort, sharroo; (n.) stoo gort: Treat metal with acid - Stoo gort y obbraghey er meain. DF idiom; geayrag

action1 (n.) immeeaght; jantys: I want action now! - Ta mee laccal jantys nish! DF idiom; lheihll; (v.) obbraghey

bow1 (n.) bow, bhow, builley toshee, imlaght, sock; (v.) cammey, croymmey, lhoobey, loobey, obbraghey y bow, sleaghtey

combat (n.) caggey: Mortal combat - Caggey baaish. DF idiom; troddan: Mortal combat - Troddan baaish. DF idiom; (v.) caggey noi, gleck noi, gleckey noi, obbraghey noi, troddaney

co-ordinate co-oardaghey, co-oardeeagh, co-ordnaid, cur er yn 'un cheim, er yn 'un cheim rish, obbraghey ry-cheilley

cultivate1 (v.) lhiasaghey: If you cultivate your ground, its value will be increased a hundred-fold - My lhiasys shiu nyn dhalloo, bee e eeuid er ny bishaghey keead filley. JJK idiom; obbraghey; troarey

exercise (v.) cliaghtaghey; cliaghtey; jannoo lheiltyssyn; obbraghey; (n.) lheiltys; roortys: The more exercise you take, the better you'll be - Myr smoo yn roortys gho'ys (ghowys) oo, share vees oo. JJK idiom

function (n.) cruinnaght, currym, foaynoo; curmeyder: I differentiated the function - Dughtee mee y curmeyder. DF idiom; (v.) obbraghey

hammer1 (v.) bwoalley, cur da, obbraghey oard er, casoor; (n.) hammar, oayrd; oard: Reach me the hammer - Sheeyn dou yn oard. DF idiom

handle1 cass, cass doarnane, loaghtee; cleaysh; doarnane; illish; shout; holt; loaght; (v.) freayll rick er, obbraghey, stiurey

influence (v.) cleayney, kiangley; obbraghey: Under the influence of drink - As yn jough gobbraghey er. DF idiom; (n.) obbragh, pooar; cummaght: Under the influence of republicanism - Fo cummaght poblaghteyrys. DF idiom

labour1 doccar, traaue roish; doccarys; laboragh; laboraght; labraghey; lught obbyr; obbraghey; obbyr: Labour of a lifetime - Obbyr heihill. DF idiom; tooilleil; troailt; obbyr-lauee

long choud; er lhiurid; mianey; liauyrey; foddey: Long ago - Foddey er dy henney. DF idiom; liauyr: Work long hours - Laa liauyr y obbraghey. DF idiom

Organisation for Economic Co-operation and Development (n.) Reagheydys ry hoi Co-obbraghey Tarmaynys as Lhiasaghey

performance (n.) cloie: The performance had been long - Va'n cloie er ve foddey. JJK idiom; jannoo; obbraghey

pressure broo; chennar; preays: To work at high pressure - Dy obbraghey fo ard phreays. DF idiom; trimmid

reaction (n.) aavuilley, aawoalley, frassaghey, ym-obbraghey; freggyrt: Cutaneous reaction - Freggyrt crackanagh. DF idiom

underground dy follit, dy keillit; fo-halloo: To work underground - Dy obbraghey fo halloo. DF idiom; follit, keillit

work1 (v.) labraghey; gobbragh; obbraghey: Let us work well to-day - Lhig dooin gobbraghey dy-mie jiu. JJK idiom; (n.) laboraght; obbyr: Work without request is work without thanks - Obbyr dyn shirrey, obbyr dyn booise. JJK idiom

boodeeys pl. boodeeyssyn community, copartnership, partnership: Va boodeeys Yernish ayn va arryltagh dy obbraghey dy jeean son y chengey. Carn

Catolee Catholics: Ta colught Harland as Wolff er chosney ard-ghoo lesh ny lhongyn t'ad er yannoo, as drogh-ghoo er y fa nagh vel cuirrey er ny chur da "Catolee" dy obbraghey daue. Carn

chaghterys representation: dy obbraghey marish possanyn elley as dy vel ee arryltagh dy smooinaght mysh chaghterys coreuagh ayns reihyssyn. Carn

co-eiraght (f.) co-heirship, parcenary, common heritage: Donald Gelling, yn Ard- shirveishagh ain, t'eh jerkal dy jean y cheayrt mooadaghey yn co- obbraghey eddyr daa ashoon as ram co-eiraght oc. BS

fir oik (npl.) officials: Ta Cymdeithas yr laith nish failley three fir oik dy obbraghey dy-kinjagh, as myr shen foddee ad jannoo tooilley as cosney smoo geill. Carn; officers; (n.) (the) quarterdeck

jannoo seaghyn vex: Cha row red erbee jannoo seaghyn da dys haink yn vee gy-kione, as rish shiaghtyn v'eh ny lhie feiy'n laa sy lhiabbee fo aggle mooar gyn obbraghey noadyr. GB

Kione Droghad Onchan, Bridge Head: Ta barrantagh ayns Kione Droghad shirrey er y lught-reill ynnydagh as ny meoiryn-shee ad dy obbraghey ry cheilley, dy ghellal rish drogh ymmyrkey-bea syn ard. BS

saaueyn saws: hug eh ad dy obbraghey dy creoi lesh saaueyn, as lesh clein yiarn, as lesh teighyn Bible

yllagh as eam hue and cry, outcry: Sy teihll argidoil lurg soiaghyn ny h-atçhimeyryn, ren yn yllagh as eam eddyrashoonagh cur er lught yn argid prowal obbraghey ny smoo jeean dy chur sthap er argid goll gys atçhimeyryn. BS

Manx Co-operative, serving customers in the Isle of Man since 1920 (The) Co-obbraghey Vannin, shirveish kionneyderyn Vannin er dyn vlein 1920

mighty works (npl.) obbraghyn yindyssagh: for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon - son dy beagh ny obbraghyn yindyssagh er ve jeant ayns Tyre and Sidon Bible; obbraghyn mirrillagh: for all the mighty works that they had seen - son ooilley ny obbraghyn mirrillagh vad er nakin Bible; obbraghyn niartal: that even such mighty works are wrought by his hands - dy vel lheid ny obbraghyn niartal er nyn obbraghey liorish ny laueyn echey Bible

fraueoil radical, rooty: yn Reagheydys ry hoi Co-obbraghey Tarmaynys as Lhiasaghey , as y jargaght dy beagh Reiltys Obbraghys noa sy Reeriaght Unnaneyssit ny smoo fraueoil. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog