Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: noid | Results: 77

noid (=Ir. namhaid) pl. noidjyn, noidyn adversary, antagonist, enemy, foe: eiyree eh magh yn noid kiongoyrt rhyt Bible


Inexact matches:

gholl lesh y noid (dy); (to) bear down

goal twoaie noid rainbow full north

heet lesh y noid (dy); (to) bear down

Noid ny h-Anmey (f.) Belial, Devil, Evil One, Satan: t'ad livreit veih pooar Noid ny hanmey CS

bear down (v.) (to); (dy) gholl lesh y noid: To bear down on the enemy - Dy gholl lesh y noid. DF idiom; (dy) heet lesh y noid: To bear down on the enemy - Dy heet lesh y noid. DF idiom; lhie er: Bear down on the lid! - Lhie er y farkyl! DF idiom; seiy

adversary (n.) ancharrey, noid

antagonist (n.) ancharrey, noid, streeuailtagh

Belial (n.) Noid ny h-Anmey

enemy (n.) noid: A wise man often makes a friend of his enemy - Ta'n dooinney creeney mennick jannoo carrey jeh e noid. JJK idiom; rueg

foe (n.) neucharrey, noid

mortal enemy (n.) jiarg-noid

rabid enemy (n.) jiarg-noid

jiarg-noid mortal enemy, rabid enemy

Devil (n.) (The); (Yn) Drogh 'Er, Jouyll; Noid ny h-Anmey

Evil One (n.) Drogh Spyrryd, Noid ny h-Anmey

rainbow full north goal twoaie noid

Satan (n.) (Yn) Jouyll; Kaysheel, Noid ny h-Anmey, Satan; (Yn) Shenn Ghuilley; Drogh-yeih

barnaghey breach, breakthrough, broach: Ren ad barnaghey y noid. DF

bulladyn bullets: Bulladyn y skeaylley rish y noid. DF

glent cleansed, cleared, purified: Va'n noid glent dy slane ass y valley. DF

gunnaghyn artillery: Va shin fo gunnaghyn y noid. DF; guns

helg2 (y) prey upon: nee yn noid eh y helg Bible

huittys shall fall: Ny jean boggyssagh, tra huittys dty noid Bible

impiroilaghys imperialism: ta mee er ve my noid jeh impiroilaghys Goaldagh (ny jeh impiroilaghys erbee). Carn

beat back (n.) bwoaill er ash: They beat back the enemy - Woaill ad er ash y noid. DF idiom; castey

bind1 kiangley; naisht; queeyllaghey; soailley; warpal; geulee; yok; yokal; chiangley; (impv) kiangle: As an enemy bind and a friend you'll find - Kiangle myr noid as yiow myr carrey. JJK idiom

bullets (npl.) bulladyn: Pepper the enemy with bullets - Bulladyn y skeaylley rish y noid. DF idiom

city (n.) ardvalley, ard-valley: The enemy went into the fated city - Hie y noid stiagh 'syn ard valley va briwnys vaaish er. DF idiom; caayr

demolish (v.) lhieggey; rassey; cur mow: The enemy had demolished his castle - Va'n noid er chur mow e chashtal. JJK idiom

east wind (n.) (the); (y) gheay niar: I will scatter them as with an east wind before the enemy - Neem ad y skeayley myr lesh y gheay-niar roish y noid Bible

friend (n.) carrey: As an enemy bind and a friend you'll find - Kiangle myr noid as yiow myr carrey. JJK idiom

protect (v.) caddey, coadaghey, coadey, fendeil, gardey; coadee: Protect me from the enemy - Coadee mee veih'n noid. DF idiom

scattered orchit; skahit; skaht; skeaylt: Scattered showers - Frassyn skeaylt. DF idiom; chailjey; scaalheaney: They scattered the enemy - Ren ad scaalheaney y noid. DF idiom; lheie ersooyl; streelit

shall thrust eiyree: and he shall thrust out the enemy from before thee - as eiyree eh magh yn noid kiongoyrt rhyt Bible

submarine (n.) (adj.) fo-honn, fo-vooir; (n.) fovooirane: Enemy submarine bearing 207 degrees - Fo-vooirane y noid ard uillin daa cheead cheim as shiaght. DF idiom

aigney-mie amicableness: Son myr dooinney ta er stroie e noid; eer myrgeddin t'ou er choayl aigney-mie dty naboo. Apoc

as nyn lheid 1 et cetera; 2 such as a: livrey eh shin veih laue yn noid, as nyn lheid as va ny lhie cooyl-chlea Bible

baase dy bragh farraghtyn everlasting death: veih Noid nyn anmey, as veih'n baase dy bragh farraghtyn PB

bayr (=Ir. bóthar) pl. bayryn avenue, drive, lane, pad, roadway: Bayr coon agh liauyr va eddyr ad ny-neesht, cagliagh annoon noi noid 's y cliwe rooisht! PC; (country) road; (road) way; thoroughfare

beayneeyn crop cutters: Yn magher yn seihll: yn rass mie cloan y reeriaght: agh y coggyl cloan y drogh-er: Yn noid chuirr ad yn Jouyl: yn fouyr jerrey yn theihll: as ny beayneeyn ny ainleyn. Bible

chioee never, nevermore; (of future) ever, evermore: myr t'ou speeideilagh foddee nagh jig yn noid as ooilley e h'olk dys ny buill elley chioee as bee ad foast er-mayrn, as foddee oo goaill soylley jeu er son dy bragh. Carn

cliwe rooisht naked sword: Bayr coon agh liauyr va eddyr ad ny-neesht, cagliagh annoon noi noid 's y cliwe rooisht! PC

coayll damage, destroy: nagh voddagh y noid lhiasaghey 'yannoo da'n ree son y coayll. Bible

cur imnea er disquieten, worry: Va'n noid cha faggys dy row ad cur imnea er. DF

dhalloo See thalloo land: Mastey ny Navajo va cliaghtey feer henn oc dy haglym as streppey noi noid erbee va baggyrt rish nyn Dhalloo Carn

eiyrtys (=Ir. adrad) (pl -syn) aftereffects, aftermath, consequence, effect, outcome, pursuit, repercussion, result, sequel: lhig da my noid eiyrtys y yannoo er mannym Bible

er coayl lost: veagh shoh'n cooilleen smoo baillish noid y ghoaill, Jee hene dy akin 'chroo noa goll er coayl! PC

grayndou tares: agh ghoud as va nan dene nan gadley, haink y noid as ghurr e grayndou masky ny kurnagh, as ghe roi. PB1610

higge peradventure: Ghamu she my noid ren e heyn y ianu muar m'yei : erson eis higge vaein er m'alaghy heyn vyei. Psalm1610

imbyl brew: honnick y noid cho leah as chie eh mysh yn doo traitoorys v'eh dy imbyl nish PC; brewing

jannoo carrey jeh befriend: Tan dooinney creeney mennick jannoo carrey jeh e noid JJK

jouyl (=diabhal) pl. jouyil, jouil, jouylyn demon, devil: Yn noid chuirr ad yn Jouyl Bible

kionnaghey reesht redeem: Ligg ausyn buias y hoyrt ta yn chiarn er nan giannaghe riist as er nan lifree vei lau yn noid. Psalm1610; redemption

lhiggey voish abdicate, abdication, cede, forgo: As by vie lesh yn Ree Harald eshyn y lhiggey voish ayns shee, as eshyn ny noid dooinyn ! Coraa

lhing (f.) pl. lhingaghyn age, generation, lifetime, period, reign, time: v'eh ny noid da Israel rish ooilley lhing Solomon Bible; river-pool; ling

loayrt dy scammyltagh speak reproachfully: gyn veg yn oyr y choyrt dan noid dy loayrt dy scammyltagh Bible

mreih (gen.) of a woman: as pooar y noid vees brisht, caillee'n baase 'ghah, yn leigh chaillys e vree, sheelnaue sauit vees, gyn pian, gyn guin, ayns shee; rass feer ny mreih ver ooilley shoh gys kione Bible

noi echey against him: Tra hig yn noid shagh myr thooilley, nee Spyrryd y Chiarn troggal seose mergey noi echey. Bible

oarlagh pl. oarleeyn inch: S'foddey share eh jannoo dty chooid share caggey boayl ta fys eu er'n noid, nagh cur oarlagh da fegooish caggey eulyssagh. Carn

oyryn occasions: teh geddyn magh oyryn moi, teh dy my choontey son e noid Bible; causes

Paayl Paul: Hug ad moo nyn eilley, as hirr ad dy hassoo noi'n noid agh ayns fardail, son ayns mean yn astyr hionn Olaf as Paayl mac Valkey stiagh er yn ellan. Chron

reynn-ym I will divide: Dooyrt y noid, Hem er nyn eiyrt's, berr-ym orroo, reynn-ym y spooilley Bible

scoagh (f.) dread, horror, terror: Myr shoh lesh kied veih Adam, Aue paartail gyn scoagh roish noid dy voddagh cheet ny quail PC

shooyl mygeayrt walk about, walk round: Bee-jee sheelt, bee-jee er nyn arrey; er-yn-oyr dy vel y noid eu yn drogh-spyrryd, myr lion buirroogh, shooyl mygeayrt, shirrey quoi oddys eh y stroie Bible

'sy clane taken as a whole; in the whole: Erskyn ooilley, va ennym ard-ghooagh echey son ynrickys, kenjallys as feoiltys, cha row rieau noid echey 'sy clane theihll. Coraa

toshiaght (f.) (of ship) bow; beginning, commencement, curtain raiser, dawn, fore, forefront, forepart, forestalling, genesis, getaway, inception, initiation, lead, opening, outset, preliminary, start: veih toshiaght gys jerrey kerraghey er y noid Bible; (of pain) threshold; onset

tranlaase (=Ir. tromfhlaitheas) (f.) despotism, harassment, oppression, persecution, tyranny: Cha bee yn noid abyl tranlaase y yannoo er Bible

veih toshiaght gys jerrey fore and aft; from beginning to end: Nee'm my hideyn er-meshtey lesh fuill, (as nee my chliwe feill my noidyn y stroie) as shen, lesh fuill ny merriu, as ny cappeeyn, veih toshiaght gys jerrey kerraghey er y noid. Bible

yllagh er barrack, call upon, page: Ta lheid yn yllagh er my noid, ns ta ny mee-chrauee cheet orrym cha chion: son t'ad kiarit dy yannoo olk ennagh dou, cha goanlyssagh shen t'ad soit m'oï. Bible

ymmyrkey-bea behaviour: Edyr eh ve rish carrey ny noid, ny tar harrish ymmyrkey-bea deiney elley, as my oddys oo gyn-loght, ny jean ad y vrah. Apoc

likeness (n.) cummey: Enemy in the likeness of a friend - Noid ayns cummey carrey. DF idiom; ayns cummey; caslys: In the day that God created man -Sy laa ren Jee dooinney y chroo, ayns caslys Yee Bible; cochaslys: Thou shalt not make unto thee any graven image, or likeness - Cha jean oo dhyt hene jalloo granit erbee, ny cho-chaslys; tuarystal

often (adv.) dy mennick: She has often been maltreated by her own brother - T'ee dy-mennick er ve drogh- ghellit rish liorish e braar hene. JJK idiom; mennick: A wise man often makes a friend of his enemy - Ta'n dooinney creeney mennick jannoo carrey jeh e noid. JJK idiom; menkey

preserve coadey: Mercy and truth preserve the king - Ta myghin as firrinys coadey yn ree Bible; cosney, freayll, freaylley, lhiassaghey; jannoo soo jeh; freill: preserve my life from fear of the enemy - freill my vioys veih aggle y noid Bible; sauail: for God did send me before you to preserve life - son Jee hug mish reue, dy hauail bioys Bible; (n.) soo; cummal seose: that we may preserve seed of our father - dy vod mayd cummal seose sluight nyn ayrey Bible; (n.) thalloo er lheh

wise creeney: A wise man often makes a friend of his enemy - Ta'n dooinney creeney mennick jannoo carrey jeh e noid. JJK idiom; tastagh: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves - Bee-jee er-y-fa tastagh myr ard-nieughyn, as ôney myr calmaneyn. Bible

dollit magh abrogated, cancelled: Cre'n ennym v'er shoh choud as v'eh ayns foayr rish Jee, cha s'aym - gyn dooyt ve ennym mooar - agh nish t'eh dollit magh ass lioar y vea as goll fo ennym agglagh noidagh t'eh, myr Satan, moddey, dragon mooar, as jouyl, ard-nieu, lion, noid, as dunver dewil PC

glassyntee grey, twilight: hilg eh 'hilley, tra honnick eh'n ard-noid Satan er heeyney 'chione stiagh veih [y]n dooid 'sy glassyntee chiune, eisht er skianyn lhean ayns yn aer hollys stiurey lesh y ghrian PC

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog