Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: niau | Results: 127

niau (=Ir. neamh) pl. niaughyn heaven: ren Jee genmys yn aer Niau Bible [O.Ir. nem]


Inexact matches:

ass niau 1 heaven-born; 2 out of heaven a: Eisht gheayrt y Chiarn er Sodom as er Gomorrah brimstone as aile veihn Chiarn ass niau Bible

ayns niau on high: Son t'eh reill dagh nhee chammah ayns niau as thalloo. CS

billey niau tree of heaven

lesh niau heavenwards: As hass Solomon kiongoyrt rish altar y Chiarn, ayns fenish ooilley chaglym Israel, as skeayl eh magh e laueyn lesh niau Bible

reeriaght niau kingdom of heaven: My Ghedjaghyn as my Vimmaghyn ec my Vashtey; ayn va mee er my yannoo m'oltey dy Chreest, lhiannoo dy Yee, as eirey dy reeriaght Niau. PB1765

Chiarn dy heshaghtyn niau Lord of hosts: As lhig da dty ennym v'er ny ghloyraghey son dy bragh, gra, Yn Chiarn dy heshaghtyn niau yn Jee harrish Israel Bible

gioot veih Niau windfall, gift from Heaven

nyn Ayr t'ayns Niau our heavenly Father: Dy vod shiu ve cloan nyn Ayr tayns niau, son teshyn cur er e ghrian girree er mie as sie Bible

heaven (n.) flaunys: Dinner is some peoples heaven - Ta jinnair flaunys da sleih ennagh. JJK idiom; flaunyss; niau: She raised her hands towards heaven - Hrog ee e laueyn hug niau. JJK idiom

heaven-born (adj.) ass niau

heavenwards (adv.) lesh niau; seose

kingdom of heaven (n.) reeriaght niau

Lord of hosts (n.) Chiarn dy heshaghtyn niau: The Lord of hosts is the God over Israel - Yn Chiarn dy heshaghtyn niau yn Jee harrish Israel Bible; Chiarn dy heshaght-chaggee; Chiarn dy heshaght-flaunyss: to sacrifice unto the Lord of hosts - dy hebbal oural gys y Chiarn dy heshaght-flaunyss Bible; Chiarn ny flaunyssee: Except the Lord of hosts had left unto us a very small remnant - Er-be dy daag Chiarn ny flaunyssee dooin sluight fardalagh Bible

tree of heaven (n.) billey niau

ard-niau zenith

gift from Heaven (n.) gioot veih Niau

our heavenly Father (n.) nyn Ayr t'ayns Niau

windfall (n.) gioot veih Niau, troar lhieggit

chroo created: Ayns y toshiaght chroo Jee niau as thalloo Bible

genmys appointing, appointment, direction: As ren Jee genmys yn aer Niau Bible

gharys shall laugh: Eshyn ta baghey ayns niau gharys orroo lesh craid Bible

neuchrauee ungodly: Friall mi hiarn vei niau ghraui Psalm1610

ogheryn keys: As ver-yms dhyts ogheryn reeriaght niau Bible

recortyssit recorded, registered: agglish ny chied nooghyn, ta recortyssit ayns niau Bible

sheidee blowing: haink doaltattym veih niau feiyr myr dy gheay heidee lajer Bible

shirrey er ask for, beseech, ask: shirrey er cowrey veih niau Bible

slheeuit sharpened: Son bee my chliwe slheeuit ayns niau Bible

taarnagh pl. taarneeaghyn, taarneeyn thunder, thundering: Hug y Chiarn taarnagh veih niau Bible

towshit even, measured, weighed: My oddys niau heose ve towshit Bible

angel (n.) ainle; giallican: I would now be in Heaven an angel - Veign nish ayns Niau my yiallican. DF idiom

created (v.) crooit; chroo: In the beginning God created the heaven and the earth. - Ayns y toshiaght chroo Jee niau as thalloo. Bible; kiaddit: Created by his genius - Kiaddit trooid yn ardcheeayll echey. DF idiom

earth1 cruinney: Children of earth - Cloan ny cruinney. DF idiom; coair thallooin; gei; kiangley thallooin; ooir; ooiraghey, thallooinaghey; thalloo: Before heaven or earth existed - Roish myr row ayn niau ny thalloo. DF idiom; towl; dowan

hands (npl.) skimmee; lauesyn; laueyn: She raised her hands towards heaven - Hrog ee e laueyn hug niau. JJK idiom

in comparision of ayns cosoyllaghey jeh: For look how high the heaven is in comparison of the earth - Son jeeagh cre cha ard as ta niau ayns co-soyllaghey jehn thalloo Bible; ayns soylaghey jeh

merchant (n.) marchan: the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls - ta reeriaght niau dy ve soylit rish marchan va shirrey pearlyn costal Bible; traghtalagh

second time (n.) nah cheayrt: And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time - As deïe ainle y Chiarn da Abraham veih niau, yn nah cheayrt Bible

shall laugh gharys: He that dwelleth in heaven shall laugh them to scorn - Eshyn ta baghey ayns niau gharys orroo lesh craid Bible

star (v.) cowraghey lesh rollageyn, cur rollage rish; rollage: I saw a star fall from heaven unto the earth - honnick mee rollage tuittym veih niau gys y thalloo Bible; (n.) rolt, roltag, roltage, rolteen, rontage; skead

watcher (n.) arreyder: a watcher and an holy one came down from heaven - haink arreyder, as fer flaunyssagh neose veih niau Bible

world1 (n.) seihll: There is a whisper in heaven of a new world - Ta thaish ayn Niau jeh seihll noa. DF idiom; (gen.) (of the); (y) theihll: Ups and downs of the world - Corraghyn y theihll. DF idiom

zenith (n.) ard-niau; eer-vullagh: At the zenith of his power - Ec eer vullagh e phooar. DF idiom

aght erbee 1 anyhow, anyway: Aghterbee, gyn ourys, ta sleih ayn as adsyn jannoo ymmyd jeh'n 'ockle er aght slobbagh. Carn; 2 any way a: cha vod shiu er aght erbee goll stiagh ayns reeriaght niau. Bible

aigney seyr free will: Oh'n coonrey ta ro gheyr dy v'er ny hurranse liorish aigney seyr; nyn gooyl rish niau nish, niurin t'ain myr reih. PC

ard-ainle archangel: Son hig y Chiarn neose veih niau lesh eam ard, lesh coraa yn ard-ainle

ard-eunys ecstasy; bliss: cre va'n red mie shen, va son ard-eunys cloan gheiney, lhisagh ad y yannoo fo niau ooilley laghyn nyn mea. Bible

ard-reillyn principalities: Ta er gholl gys niau, as ta er laue yesh Yee, huggeysyn ta ainleyn as ard-reillyn, as pooaraghyn er nyn injillaghey.; authorities

ayds thine, yours: Cur-my-ner, bee yn beaghey ayds er meeaylys y thallooin, as jeh druight Niau veih'n yrjid. Bible

bendeil bend: ta yn niau ghraui bendeel nan mou, as janu arlu nan seijyn er laeyf stei dyn ghaever Psalm1610

bluggan ball: As eisht ayns tullagh va feiyr mooar agglagh ayn; hoilshee skell orrashtagh yn speyr dy slane as jirree bluggan jiarg doaltattym veih ynnyd y pholt dy jeeragh cour niau. GB; globe

bodjal pl. bodjallyn cloud, film on the eye, fog: As hie ad seose gys niau ayns bodjal Bible

brelleein (f.) pl. brelleeinyn, brelleenyn sheet: As honnick eh niau er ny osley, as saagh dy row cheet neose huggey, myr dy beagh eh brelleein vooar, kianlt ec ny kiare binn, as lhiggit sheese er y thalloo Bible

buggane (=Ir. bocan) COMPARE boagandoo apparition, bete noir, bogeyman, bugaboo, bugbear, hobgoblin, scarecrow: Hug y buggane ansoor, Oh nee shoh'n traitoor vrish shee ayns niau PC; unlaid egg

cha yiarg not able: As cha yiarg dooinney erbee ayns niau, ny er y thalloo, ny fon thalloo, yn lioar y osley, ny dy yeeaghyn ayn. Bible

cheet neose1 come down, descend, descending: fer flaunyssagh cheet neose veih niau Bible; descent

cheet neose ass descending out of: yeeagh eh dou yn ard-valley, yn Jerusalem casherick cheet neose ass niau veih Jee Bible

cheet neose er (birds) alight: Ny lurg shoh hee shiu niau foshlit, as ainleyn Yee goll seose as cheet neose er Mac y dooinney Bible; challenge

cheet neose veih coming down from: As son wheesh as dy vaik y ree arreyder, as fer flaunyssagh cheet neose veih niau Bible

chianglys shall bind: cre-erbee chianglys oo er y thalloo, bee eh kianlt ayns niau Bible

choyrt (dy); (to) give: As lhig daue ve son soilshaghyn ayns yn aer fo niau, dy choyrt soilshey er y thalloo: as shen myr ve. Bible

cliwe loamrit drawn sword: honnick eh ainle y Chiarn ny hassoo eddyr niau as y thalloo, lesh cliwe loamrit ny laue sheeynt magh harrish Jerusalem: Bible

co-soyllaghey comparison: Son jeeagh cre cha ard as ta niau ayns co-soyllaghey jeh'n thalloo Bible

cowraghyn insignia, marks, signs, signals, tokens, miracles: Lhig da soilshaghyn ve ayns yn ayr fo niau, dy scarrey yn laa veih yn oie: as lhig daue ve son cowraghyn, as son imbaghyn, as son laghyn, as bleeantyn. Bible

craaghyn-thallooin earthquakes: As bee craaghyn-thallooin mooar ayns ymmodee ynnydyn, as gennaghyn, as crampyn, as shillaghyn agglagh, as bee cowraghyn mooarey veih niau. Bible

cruitcheraght (f.) harping, minstrel, minstrelsy: as ghyyl mi kora vei niau mar shian d'ymmydi uiskaghyn, as mar feir dy harniagh vuar: as ghyyl mi binniys ny gruyttyn kruiteryght rish nan gruitchyn. PB1610

cuirt sown: tra te cuirt, te gaase seose Bible; cast: ta reeriaght niau goll-rish lieen va cuirt 'sy cheayn Bible

cullee (f.) pl. culleeyn 1 apparatus, equipment, kit, materials, outfit, suit; 2 flag, insignia a: Bee cullee champ Dan my-hwoaie Bible; 3 (of sky) aspect a: yn soilshey gial ren cullee ghoo y cheau, as undin niau, myr agglit, va er-creau. PC; 4 kept woman

cur couyr aiding: O HIARN, jeeagh neose veih niau, cur-my-ner, cur couyr as feaysley da shoh dty harvaant. PB1765

d'ee ate: D'ee ny ayraghyn ain manna ayns yn aasagh; myr te scruit, Hug eh daue arran veih niau dy ee. Bible

Drogh-yeih Evil spirit, Satan: Myr shoh va'n drogh-yeih eebyrtit ass niau, as ooilley'n peccah broghe, banglane as fraue PC

ec munlaa at noon: Ec munlaa, O ree, honnick mee er y raad soilshey veih niau erskyn sollyssid y ghrian Bible

eishtagh audio; (emph.) then: Eishtagh dagh pooar hayrn seose e heshaght reesht va fo ayns niau roish my row'n magher brisht PC

ennymagh nominal, nominative, subjective case, token: nee'n Chiarn e ennym y gholley ass veih fo niau Bible

er aght erbee noways, nowise: Son nagh vod oo er aght erbee goll gys niau mannagh vreill oo ad, ny arrys leah y ghoaill. CS

er-dy since: As er-dy laghyn Ean Bashtey derrey nish, ta sleih chionney stiagh gys reeriaght niau, as t'adsyn ta cheet lesh jeeanid cosney stiagh ayn. Bible

er-fakin visible: Mastey dagh yindys dy jagh rieau er fakin ayns niau n' er laare, ny jeh dy ren shiu clashtyn PC

er y thalloo knocked out, on the land, on the earth: dt'aigney dy row jeant er y thalloo myr t'eh ayns niau. CS

fer-syrjey chief: Hug y Chiarn neesht taarnagh veih niau, as ren y Fer-syrjey coyrt e haarnagh: claghyn-sniaghtee, as smarageyn d'aile. Bible

fo arrey under surveillance: Tooryn ard niau ta seyr sthill veih danjeyr y noidys ain; t'ad freilt fo arrey gyere dy ainleyn sollys, eillit lesh pooar nyn ree. PC

ga ta albeit, although, be it as it may, howbeit, however, nevertheless, notwithstanding: Ga ta niau sauchey veih dy chooilley ghaue oddys pooar iurin noidagh 'hebbal daue PC

giarraghey shorten: Tou ern' iarraghey laghyn yn agid aggesyn : as ghurr u eshyn rish niau oneyr. Psalm1610

gyn kiarail less: Sleih dy hreishteil dy gholl gys niau, as foast gyn kiarail y ghoaill dy yannoo ad hene aarloo er y hon. CS

jannoo aghin hug appeal, beseech, entreat, file, implore, petition, supplicate: cre woad smoo neen Ayr eu tayns niau nheeghyn mie y choyrt dauesyn ta jannoo aghin huggey. Bible

jurnah journey, journeying: ta reeriaght niau myr dooinney va mysh goaill jurnah gys cheer foddey Bible

kruiteryght harping: as ghyyl mi kora vei niau mar shian d'ymmydi uiskaghyn, as mar feir dy harniagh vuar: as ghyyl mi binniys ny gruyttyn kruiteryght rish nan gruitchyn. PB1610

kruyttyn harpers: as ghyyl mi kora vei niau mar shian d'ymmydi uiskaghyn, as mar feir dy harniagh vuar: as ghyyl mi binniys ny gruyttyn kruiteryght rish nan gruitchyn. PB1610

lesh y ghrian clockwise; with the sun: va yindys mooar er ny akin ayns niau, ben coamrit lesh y ghrian, as yn eayst fo e cassyn Bible

loayrt er speak of: Agh ta'n chairys ta liorish credjue loayrt er yn aght shoh, Ny abbyr ayns dty chree, Quoi hed seose gys niau? Bible

marchan pl. marchanyn pl. marchannyn merchant: ta reeriaght niau dy ve soylit rish marchan va shirrey pearlyn costal Bible

meechair (adj.) unrighteous, unjust: liifree mii o my iih magh as lau yn niau ghraui magh as lau yn duyne mighayr as fargagh gyn chimmy. PB1610; (n.) iniquity

neuaggindagh averse, unwilling: eish Ioseph y ferr puyst, na guyne ynrick as niau agyntagh ish y ianu na sampyl katten, va ayns smunaghtyn ish y ghurr er siul gynn yss. PB1610

neuchraueeys ungodliness, wickedness: Ta niau ghrauiys aynshen ghanel mally as kalg doll magh as nan stradjyn. Psalm1610

neugherjaghey discomfort: jik ayd dou olk erson maei : gys niau gyrjaghey vuar dy m'anym. Psalm1610

neuirrinagh false: gial gy vod dy ghill freelit goni vei austylyn niau irrinagh ve ordiit as liidjit liorish boghilyn firrinagh, as kredjuoil, tryid Iesy Khrist nan jiarn . PB1610

neuirrinys unfaithfulness: Gha goym drogh red erbi ayns lau : ta duoi aym er pekaghyn yn niau irrinys, gha jean veg laeid shen liennaghtyn duys. Psalm1610

neuonnor dishonour: lig dau ve er nan doyrt mou as gys narae kujaght, ta goyl bogey dy my hyaghyn : lig 'au ve er nan gomrey rish narae as niau oneyr ta d'an mogyssy haeyn myois. Psalm1610

neuoolee guiltless: Gha gou us enym yn chiarn dy iih ayns fardayl: erson gha gum yn chiarn eshyn niau ouli, ta goyl y enymsyn ayud fardayl. PB1610

nheeghyn 1 datum; 2 things a: neen Ayr eu tayns niau nheeghyn mie y choyrt dauesyn ta jannoo aghin huggey Bible

niartaghey (=Ir. neartú) affirm, brace, cement, confirm, consolidate, extend, fortify, intensify, invigorate, nerve, reinforce, stiffen, strengthen: ren cloan Israel ad-hene y niartaghey Bible; affirmation, confirmation, consolidation, fortification, reinforcement; strengthening: As haink huggey ainle veih niau, dy niartaghey eh,; edify; succour

noidyn foshlit avowed enemies: cummaltee noa cour niau ta hannah reiht, as noidyn foshlit nish lhig dooin ve eit PC

osney (=Ir. osnadh) (f.) blast; groan, sigh, sough: yeeagh eh seose gys niau, as lhig eh osney Bible; pant

quiver quiver: erson jeagh, ta yn niau ghraui bendeel nan mou, as janu arlu nan seijyn er laeyf stei dyn ghaever Psalm1610

reillt ruled: ayns niau un cheayrt lesh slat airh va shin reillt, ayns niurin nish lesh slat yiarn beemayd freillt. PC

rowlal back roll back: va ainle y Chiarn er jeet neose veih niau, as er jeet as er rowlal back yn chlagh jeh beeal yn oaie Bible

scughey (=Ir. scudhadh) budge, dislodge, dislodgement, displace, displacement, evict, eviction, move, moving, quit, removal, remove, scoot, shift, shift about, shifting, shrink, waver: ren undinyn niau scughey Bible

s'diuney (ny) deeper: Teh ny syrjey na niau; cre oddys oo y yannoo? ny sdiuney na niurin; cren tushtey oddysve ayd jeh? Bible; deepest: ooilley ny ta giu ushtey, er nyn gherjaghey ayns ardjyn s'diuney y thallooin. Bible

seihill lifetimes; worlds: Abbyr cren ymmyd t'ayns ny seihill fo niau, cre'n-fa v'ad jeant, quoi hug nyn gummey daue PC; lifelong; (gen.) of the world

sheidey ersooyl blow away, blow off: Haink yn red dhoo quaagh shoh neose veih Niau sheidey ersooyl dy chooilley nhee va fo. GK

soilshaghyn lights: Lhig da soilshaghyn ve ayns yn ayr fo niau, dy scarrey yn laa veih yn oie Bible

soit er attacked, intent, repose: As ren eh dreamal, as honnick eh myr aarey soit er y thalloo, as va'n mullagh echey roshtyn gys niau Bible; set on

thalloo wass earth beneath: son y Chiarn yn Jee eu, t'eh ny Yee ayns niau heose, as er y thalloo wass. Bible

wass across, over here, side; beneath, nether: t'eh ny Yee ayns niau heose, as er y thalloo wass Bible

ynsys teach: Quoi-erbee er-y-fa shen vrishys unnane jeh ny annaghyn sloo shoh, as ynsys myr shen, bee eh enmyssit yn fer sloo ayns reeriaght niau Bible

at noon ec munlaa: At midday, O king, I saw in the way a light from heaven - Ec mun-laa, O ree, honnick mee er y raad soilshey veih niau Bible; er y vunlaa: And they went out at noon - As hie ad magh er y vunlaa Bible; ec y vunlaa, ec y vun-laa: And it came to pass at noon - As haink eh gy-kione ec y vunlaa Bible

before ayns oaie, er oaie; beealloo: Situated right before them - Ny hoie kiart nyn meealloo. DF idiom; fenish; kionfenish, kionefenish: He sat before the king - Hoie eh kionefenish y ree. DF idiom; kiongoyrt; ro; roish: Before heaven or earth existed - Roish myr row ayn niau ny thalloo. DF idiom; roie, roïe: Long before - Foddey roie. DF idiom; my

blot out (v.) cur mow; dolley: and blot out their name from under heaven - as dy bollagh dolley ass yn ennym oc fo niau Bible; dollaghey, mooghey, scryssey magh; cur ass cooinaghtyn: that thou shalt blot out the remembrance of Amalek - dy der oo ass cooinaghtyn ennym Amalek Bible

comparison (n.) cosoylaght; co-soyllaghey: For look how high the heaven is in comparison of the earth - Son jeeagh cre cha ard as ta niau ayns co-soyllaghey jehn thalloo Bible; mac-soylley; soylaghey: What have I done now in comparison of you? - Cre ta mish nish er nyannoo ayns soylaghey jeuish? Bible; soyley; co-chaslys: or with what comparison shall we compare it? - ny lesh cren co-chaslys nee mayd y hoiaghey magh eh? Bible

lay up (v.) cur ny haaue; cur stiagh; stoyral; tashtey; tayrn ass yn aarkey; (impv) tasht-jee; stoyr-jee: But lay up for yourselves treasures in heaven - Agh stoyr-jee seose berchys diu hene ayns niau Bible; tasht seose: and lay up his words in thine heart - as tasht seose e ghoan ayns dty chree Bible; stoyrey seose: Wise men lay up knowledge - Ta deiney creeney stoyrey seose creenaght Bible

mount up (v.) ardjaghey; troggal seose: Though Babylon should mount up to heaven - Ga dy jinnagh Babylon troggal seose ee hene gys niau Bible; getlagh seose: Doth the eagle mount up at thy command - Vel yn urley getlagh seose er dty hareys Bible

on high ayns flaunys; ayns niau; er ardjey; 'syn yrdjid: and my record is on high - as my recortyssyn yrjid Bible; dy ard: the man who was raised up on high - y dooinney ver ny hroggal seose dy ard Bible; er yn yrjid: with a loud voice on high - lesh ard choraa, er yn yrjid Bible; syn yrjey: the host of the high ones that are on high - sheshaght ny ard-vooaraleesyn yrjey Bible

set1 beoyn, reaghey; chymsaght; cuirr; goll dy lhie, goll fo; jesheenaghey, kiartee; laare; lhejey; reaghys; sett; settit; soiagh: And the priest shall set the woman before the Lord - As neen saggyrt soiagh yn ven kiongoyrt y Chiarn Bible; soiaghey: and the door of the ark shalt thou set in the side thereof - as dorrys yn arg nee oo soiagheysy lhiattee echey Bible; soit; starkaghey; taah; troa; hoie: And God set them in the firmament of the heaven - As hoie Jee ad ayns yn aer fo niau Bible; hoit; (to); (dy) hoiaghey: And in cutting of stones, to set them - As ayns giarey claghyn, dy hoiaghey ad Bible; soiaghey jeh; soit: And there was set meat before - As va bee soit roish Bible; soie: Son of man, set thy face against Zidon - Vac y dooinney, soie dty eddin noi Zidon Bible

whisper pisheyragh; hannish, sannish; sansheraght: All mine enemies whisper together against me - Ta ooilley my noidyn sansheraght cooidjagh m Bible; sonnish: I heard the whisper of the sea - Cheayll mee sonnish ny marrey. DF idiom; sonsheraght; thaish: There is a whisper in heaven of a new world - Ta thaish ayn Niau jeh seihll noa. DF idiom

boirys business: nar ghonick Pilat nagh dod e veg y ianu, agh gy rou beirys smu jeant, gou e uiskey, as nii e lauyn kiangoyrt rish y tlyei, gra, ta mish niau-ghientagh d'uill yn duyne ynric shanoni, jeagh ji shiuss. PB1610

gyn fakin unseen: Son liorishyn va dy chooilley nhee er nyn groo t'ayns niau, as er y thalloo, ayns fakin as gyn fakin, edyr ad y ve stuill-reeoil, ny chiarnyssyn, ny rheamyn, ny pooaraghyn: va dy chooilley nhee er nyn groo liorishyn, as er e hon Bible

jerkal (=Ir. dearcáil) 1 expect, trust: bee'n jerkal eck ayns fardail Bible a: as nish t'ad aarloo, jerkal rish gialdyn y gheddyn voids. Bible; b: Er jerrey ooilley shegin da cooinaghtyn dy vel maishter echey ayns niau, da t'eh lhiastyn shirveish, as veih t'eh jerkal son faill sharvaant firrinagh. Bible

nyn gour for them, prepared for them: Coyrt seose ayns stoyr nyn gour oc hene undin mie ry-hoi yn traa ta ry-heet Bible; for you, towards you: Gys eiraght shickyr as casherick, as nagh vel lheie ersooyl, kiarit ayns niau nyn gour euish Bible; for us

nyre after: ni yn chiarn yn pobyl y vruinys, toyr bruinus liams, o hiarn; nyre my ghayayrys, as nyre niau-loght ta aynyms. Psalm1610

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog