Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: new | Results: 175

new (adj., adv.) naighteragh; noa: New brooms sweep clean - Ta skeabyn noa skeabey glen. JJK idiom; noa-; oor


Inexact matches:

brand new (n.) thalk noa

new arrival (n.) noa-roshtynagh

new-blown flower (n.) blaa noa my-vlaa

new boy (n.) noanee

New Caledonia (n.) (Y) Caladoan Noa

new cheese (n.) caashey noa

New Croft (n.) Croit Noa

New Enclosure (n.) Close Noa

New England (n.) Sostyn Noa

New Farm (n.) Balley Noa

New Field (n.) Magher Noa

New Flat (n.) Faaie Noa

New Fold (n.) Bwoaillee Noa

New Garden (n.) Garey Noa

New Ground (n.) Thalloo Noa

new ground (n.) banejagh

new group possan noa

New Guinea (n.) Noa-Ghuinee

new heather (n.) myn-freoagh

New House (n.) Thie Noa

new ideas (npl.) eieyn oorey; smooinaghtyn oorey

New Land (n.) Thalloo Noa

New Marsh (n.) Curragh Noa

new mass (n.) aase noa

New Meadow (n.) Lheannee Noa

new moon (n.) eayst noa

new opportunities (npl.) caaghyn noa

New Pasture (n.) Pairk Noa

new resident (n.) cummaltagh noa, neuellanagh

New Road (n.) Noa Raad, Bayr Noa

New Ross (n.) Ros Vic Treoin

New Shrubbery (n.) Garee Noa

New Stack (n.) Stack Noa

New Testament (n.) Conaant Noa

new wine (n.) feeyn noa

New Year (n.) Nollick Veg; (Yn) Vlein Noa

New York (n.) York Noa

New Zealand (n.) (Yn) Teelan Noa; (Y) Teelynn Noa; Noa Heelan; Zealand Noa: It's night in Mann, when its day in New Zealand - Ta oie ayns Mannin, tra ta laa ayns Zealand Noa. JJK idiom

New Zealander (n.) fer ass Sealynn Noa; (n., adj.) Noa-Heelanagh

somewhat new lesh y noaid

Cows' New Fold (n.) Bwoaillee Noa ny Baa

Cubbon's New Enclosure (n.) Close Noa y Cubbon

Happy New Year (intj) Blein Vaynrey Noa; Blein Vie Noa

Hill of the New Road (n.) Cronk Bayr Noa

Kelly's New Enclosure (n.) Close Noa y Kelly

lunar new year (n.) blein noa ny h-eayst

making new provision (v.) kiarail ass y noa

New Castletown Road (n.) Raad Noa Balley Chashtal

new cycle of existence (n.) aa-vreyaght

New Enclosure Pools (n.) Dubbaghyn y Close Noa

New Hill Slope (n.) Liargee Noa

new laid egg (n.) ooh noa-verht

new married persons (npl.) lannoonyn noa poost

New Year Greetings (npl.) Bannaghtyn y Vlein Noa

New Year's Day (n.) Laa yn Vlein Noa; Laa ny Bleeaney Noa; Laa Nollick Beg: My uncle will come to me on New Year's Day - Hig my naim dy my yeeaghyn laa n'Ollick Beg. JJK idiom

New Year's Eve (n.) Oie Nollick Veg, Oie ny Bleeaney Noa

North New Enclosure (n.) Close Noa Twoaie

Papua New Guinea (n.) Papooey Guinea Noa

South New Enclosure (n.) Close Noa Jiass

New Curriculum for Learning and Achievement (n.) (The); (Yn) Curriglym Noa son Ynsaghey as Cooilleeney

Bayr Noa New Road

Bwoaillee Noa New Fold

caaghyn noa new opportunities

caashey noa new cheese

Caladoan Noa (Y) New Caledonia

Close Noa New Enclosure

Croit Noa New Croft

cummaltagh noa new resident

Curragh Noa New Marsh

eieyn oorey (f.) new ideas

Faaie Noa New Flat

Garee Noa New Shrubbery

Garey Noa New Garden

Lheannee Noa New Meadow

Magher Noa New Field

myn-freoagh new heather

naighteragh new, news-bearing, novel

Noa-Ghuinee (f.) New Guinea

Noa Heelan (f.) New Zealand

Noa-Heelanagh New Zealander

Noa Raad New Road

noa-roshtynagh new arrival

Pairk Noa New Pasture

smooinaghtyn oorey new ideas

Stack Noa New Stack

Teelynn Noa (f.) (Y) New Zealand

Thalloo Noa New Ground, New Land: Veagh yn Boayrd abyl dy chur yn thalloo noa chionnee eh er maayl da'n theay, son, er y chooid s'moo, bare lesh ny croiteyryn ve nyn dannyssyn na myr shellooderyn er y thalloo. NNS

York Noa (f.) New York

new-drawn noa-hayrnit

new-fallen noa-cheaut

new-fangled noanagh

new-fashioned rere y fassan noa

new-found noa-feddynit

new-made (v.) noa-yeant

new-style noa-emshiragh; noa-emshyragh

aase noa neoplasm, new mass

lesh y noaid somewhat new

Liargee Noa New Hill Slope

neuellanagh mainland, new resident, non-Manx

noa-cheaut new-fallen

noa-feddynit new-found

noa-hayrnit new-drawn

noa-yeant new-made

ooh noa-verht (f.) new laid egg

possan noa relay, new group

Ros Vic Treoin New Ross

aa-vreyaght (f.) metempsychosis, new cycle of existence

Bannaghtyn y Vlein Noa New Year Greetings

blaa noa my-vlaa new-blown flower

blein noa ny h-eayst (f.) lunar new year

Blein Vaynrey Noa (intj) Happy New Year

Bwoaillee Noa ny Baa Cows' New Fold

Close Noa Jiass South New Enclosure

Close Noa Twoaie North New Enclosure

Close Noa y Cubbon Cubbon's New Enclosure

Close Noa y Kelly Kelly's New Enclosure

Cronk Bayr Noa Hill of the New Road

Dubbaghyn y Close Noa New Enclosure Pools

fer ass Sealynn Noa Kiwi, New Zealander

kiarail ass y noa making new provision

Laa ny Bleeaney Noa New Year's Day

Laa yn Vlein Noa New Year's Day

noanagh fledgling, greenhorn, rookie, unfledged; new-fangled

Oie Nollick Veg (f.) New Year's Eve

Oie ny Bleeaney Noa (f.) Hogmanay, New Year's Eve

Papooey Guinea Noa Papua New Guinea

Raad Noa Balley Chashtal New Castletown Road

rere y fassan noa new-fashioned

breaking (v.) brishey: Breaking new ground - Brishey thalloo noa. DF idiom

heather (=ir. fraoch) (n.) freoagh: New heather - Myn-freoagh. DF idiom; conney freoaie

banejagh (f.) fallow, lea, new ground: brish-jee seose yn thalloo banejagh eu Bible

Curriglym Noa son Ynsaghey as Cooilleeney (Yn); (The) New Curriculum for Learning and Achievement

clean1 (adv.) dy bollagh; (adj.) glen: New brooms sweep clean - Ta skeabyn noa skeabey glen. JJK idiom; (v.) glenney: Clean thy shoes - Glen dty vraagyn. JJK idiom

coat cooat: I shall buy a new coat - Kionneeym cooat noa. JJK idiom; (n.) brat, coodagh; (v.) coodaghey, cur brat er; jaggad

discovery (n.) feddyn magh: Everybody is speaking of this new discovery - Ta cagh loayrt mysh yn feddyn-magh noa shoh. JJK idiom; scrialtys

Douglas (n.) Doolish: There are many new houses being built in Douglas now - Ta ymmodee thieyn noa goll er troggal ayns Doolish nish. JJK idiom

eve (n.) oie: New Year's Eve - Oie ny Bleeaney Noa. DF idiom; oie'll: St John's Eve - Oie'll Eoin. DF idiom

fountain pen (n.) penn chybbyrt; penn-geill: I've bought a new fountain pen - Ta mee er gionnagh penn-geill noa. JJK idiom

gifts (npl.) giootyn; toyrtysyn: He'll bring us some New Year's gifts - Ver eh lesh hooin toyrtysyn Bleeaney Noa. JJK idiom

hold on (v.) cummal er; cummal dys: Whilst you are seeking a new friend hold on to the old - Choud's ta shiu shirrey carrey noa cum shiu gys y chenn. DF idiom; cummal rish; Fuirree ort

houses (npl.) thieyn: There are many new houses being built in Douglas now - Ta ymmodee thieyn noa goll er troggal ayns Doolish nish. JJK idiom; dhieyn

I shall buy kionnee-yms; kionneeym: I shall buy a new coat - Kionneeym cooat noa. JJK idiom

jawbone (n.) craue-keeill: And he found a new jawbone of an ass - As hooar eh craue-keeill noa dy assyl Bible; craue keeilley

place2 (n.) (spot) boayl: A place quite new to me - Boayl nagh vel enney erbee aym er. DF idiom; ynnyd: It's in place now - T'eh ayns ynnyd nish. DF idiom

presents (npl.) toyrtyssyn: Your children receive presents on New Year's Day, don't they? - Ta nyn baitchyn geddyn toyrtyssyn er Laa n'Ollick Beg, nagh vel? JJK idiom

seweth (v.) whaaley: No man also seweth a piece of new cloth on an old garment - As cha vel dooinney erbee whaaley peesh dy eaddagh noa er shenn gharmad Bible

shall speak loayree: they shall speak with new tongues - loayree ad lesh chengaghyn noa, Bible I shall speak to him about the matter - Loayrym rish mychione yn chooish shen. JJK idiom

spilled deayrtit: new wine doth burst the bottles, and the wine is spilled - tan feeyn noa scoltey ny boteilyn, as tan feeyn deayrtit Bible

sweep builley; lhomey; sceau; skeabey: New brooms sweep clean - Ta skeabyn noa skeabey glen. JJK idiom; (n.) skeabeyder

will burst scoltee: the new wine will burst the bottles - scoltee yn feeyn noa ny boteilyn Bible

world1 (n.) seihll: There is a whisper in heaven of a new world - Ta thaish ayn Niau jeh seihll noa. DF idiom; (gen.) (of the); (y) theihll: Ups and downs of the world - Corraghyn y theihll. DF idiom

Blein Vie Noa (intj) Happy New Year: Er y chied laa jeh'n vlein noa va sleih cur rish yn theay duillageen elley g'eearree "Blein vie Noa" orroo, Cha ren ny Barrantee veg ec y cheayrt shen. Carn

Conaant Noa New Testament: Myr t'ou smooinaghtyn er-yn aght shoh cha nel feayn-skeealleydaght Ghreagagh, ny Cheltiagh, ny foddee eer Yn Conaant Noa feer screeuaght. Carn

eayst noa new moon: Sheid-jee yn cayrn dy ard ec yn eayst noa Bible

feeyn noa must, new wine: Ta maarderys, as feeyn, as feeyn noa dy chleayney yn cree. Bible

lannoonyn noa poost new married persons: Sh'egyn dy ny lanunyn noo puyst yn la kedyn d'an busey yn ghristiyght ghasserick y goyl. PB1610

noa (=Ir. nua, O.Ir. núa) fresh, modern, new, novel, original, recent, unused: Cree noa myrgeddin ver-yms ayndiu, as spyrryd noa ver-ym er cheu-sthie j'iu Bible [L. novus]

noa- (pref.) new, neo-: Tra ta dooinney noa-poost, cha jed eh magh gys y chaggey Bible

noanee new boy, newcomer, novice, recruit: Ghow yn cooish shoh toshiaght sy vlein 1977 tra va sleih choyrt duillageenyn da'n theay noi noanee sidooryn ec yn un cheayrt as va'n armee Sostnagh jannoo taishbynys er y chooylaghyn. Carn

Nollick Veg (f.) New Year: Kyndagh rish shen, dinsh eh da'n chlub nagh beagh kied oc cloie er y choorse lurg Oie Nollick Veg. BS

oor (=Ir. uair, úr) (adj.) crisp, fresh, green, new, novel, raw, sappy, span, sweet, unsalted, unseasoned, untainted, untanned, unused: Gow yn eill as ny berreenyn oor. Bible; (f.) pl. ooraghyn, ooryn hour: va dorraghys harrish ooilley yn cheer, gys yn nuyoo oor. Bible; crude

Sostyn Noa (f.) New England: my shoh hie ad gys America, yn ayrn enmyssit 'Sostyn Noa', as hoie ad seose ayns shen myr fir-cheirdee as marchanyn Dhoor

Teelan Noa (f.) (Yn) New Zealand: Ta'n Teelan Noa er chosney goo mie liorish troar-eirinys as liorish aalid ny cheerey Carn

thalk noa brand new: Agh foddee dy vel shin cliaghtey smooinaghtyn er shoh myr red thalk noa. Carn

Thie Noa New House: Shiartanse dy vleeantyn er dy henney va my huyr baghey ayns thie noa ec Petworth. CJ

Vlein Noa (f.) See blein (Yn); (The) Hogmanay, New Year: Er y chied laa jeh'n vlein noa va sleih cur rish yn theay duillageen elley g'eearree "Blein vie Noa" orroo Carn

Zealand Noa New Zealand: Ta oie ayns Mannin, tra ta laa ayns Zealand Noa. JJK

everybody dagh ooilley pheiagh; dagh ooilley phersoon: Everybody has his faults - Ta dy-chooilley phersoon as e oiljyn echey. JJK idiom; cagh: Everybody is speaking of this new discovery - Ta cagh loayrt mysh yn feddyn-magh noa shoh. JJK idiom; ooilley: It becomes us to be polite to everybody - Te cheet jesh dooin dy ve cooyrtoil da ooilley. JJK idiom

glass (n.) glenney: I have to put new glass in it - Shegin dou cur glenney noa aynjee. Bunnydys; gless: Will they have a glass of wine? - Bee gless dy feeyn oc? JJK idiom; glonney: Glass-works - Caardee glonney DF idiom; scaan

whisper pisheyragh; hannish, sannish; sansheraght: All mine enemies whisper together against me - Ta ooilley my noidyn sansheraght cooidjagh m Bible; sonnish: I heard the whisper of the sea - Cheayll mee sonnish ny marrey. DF idiom; sonsheraght; thaish: There is a whisper in heaven of a new world - Ta thaish ayn Niau jeh seihll noa. DF idiom

year (n.) blein, bleïn: I wish you goodnight, good morning, a Merry Christmas, a Happy New year - Saillym diu Oie vie, Moghrey mie, Ollick ghennal, Blein vie Noa. JJK idiom; (the); (yn) vleïn, vlein: Do you remember the year we had the severe winter? - Gooin lhiu yn vlein va'n geurey creoi ain? JJK idiom

Laa Nollick Beg New Year's Day: Ma viis dunagh edyr yn iil ymmyrt uiskey as y jary chyimmylt na la nolick y biggey eiysh viis erna ghlaghty yn Colleckt epistyl as shuiskell kaedyn ag yn ghristiyght va klaghtiit er la yn iary chyimmylt. PB1610; Christmas

noa-emshiragh latter-day, modern, modernistic, new-style, up-to-date: ta'n sleih aeg er ny choyrt shaghey yn kiaull noa emshiragh voish America Carn

noa-emshyragh latter-day, modern, modernistic, new-style: v'ad jannoo ymmyd jeh dagh schlei noa ayns ny jallooghyn, soilshaghyn chentyn as y lhied, as greienyn kiaullee noa-emshyragh lectragh. Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog