Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: neesht! | Results: 126

neesht1 also, besides, likewise, too, both: Ta mish my adeyr neesht myr t'ou uss Bible

neesht2 (ny) both: As vad ny neesht rooisht yn dooinney as e ven: as cha row oyr nearey orroo. Bible


Inexact matches:

nyn neesht both: bee ad nyn neesht er nyn goyrt gy-baase Bible

nyn neesht ry-cheilley conjointly

too (adv.) foast, myrgeddin, ro; (pref.) ro-; neesht: Please cut my hair, too - Giar m'olt neesht, my sailliu. JJK idiom; chammah: My friend is yours too - Ta'n carrey ayms chammah euish. JJK idiom

labreeyn (force) labour: Va'n Cheshaght Obbree cheu-heear jeh Sheshaght ny Labreeyn as Sinn Fein neesht. Carn; husbandmen: eirrinnee neesht, as labreeyn gour ny biljyn-feeyney hoie eh ayns ny sleityn Bible; workers

also (adv.) myrchaagh; myrgeddin: I'm very fond of our orchard, its verdure is so beautiful, its shade so pleasant, its fruit is also excellent - Shynney mooar lhiam nyn ooylagh, ta e eayney cha aalin, e scaa cha taitnyssagh, ta e vess myrgeddin feer vie. JJK idiom; neesht: Please send some also to my brother, who lives at the Union Mills - Cur paart gys my vraar neesht my sailt, t'eh baghey ec Mwyllin Doo-aah. JJK idiom; (emph.) neeshtagh; myr-chaagh

both chammah; jees; (ny) neesht; nyn neesht; nyn yees; chammagh; dagh: To burn the candle at both ends - Lostey yn chainle ec dagh chione. JJK idiom; daa: As soon as war was declared, both armies began to move - Cha leah's va caggey er ny hoilshaghey magh, ghow yn daa armee toshiaght dy ghleashagh. JJK idiom

likewise (adv.) lheid elley; myrgeddin: And likewise did he for all his strange wives - As myrgeddin hrog eh son ooilley e vraane joarree Bible; neesht: in his course likewise were twenty and four thousand - ayns y choorse echeysyn neesht va kiare thousaneyn as feed Bible; myrchaagh, myr-chaagh: Likewise when all the Jews that were in Moab - Myr-chaagh, tra va ooilley ny Hewnyn y ayns Moab Bible; er yn aght cheddin: he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise - hie eh magh mysh y cheyoo as yn nuyoo oor, as ren eh er yn aght cheddin Bible

conjointly (adv.) lesh y cheilley; nyn neesht ry-cheilley; nyn yees

biljyn-figgagh fig trees: Woaill eh neesht ny biljyn-feeyney as ny biljyn-figgagh oc Bible

cloieit boiled: Bee nyn neesht jeu cloieit lesh mairyn. Bible

croit (f.) croft: v'ou gynsaghey yn aght dy chummal croit veg neesht. Carn

khere-volley honeycomb: ny s'miljey neesht na mill, as y khere-volley Bible

leopardyn leopards: Ta ny cabbil oc neesht ny s'bieau na ny leopardyn Bible

mairyn fingers: Bee nyn neesht jeu cloieit lesh mairyn. Carn

pioban (pl -yn) duct, pipe, tube: Va pioban beg ayns shen neesht. SF; throttle

sleeuit sought after: Adsyn neesht va sleeuit er my vioys Bible

soshiallee socialists: Ta aggle neesht ec Brian Wilson (eshyn ta loayrt ass lheh cooishyn ynnydagh yn Albin son ny Soshiallee ayns Westminster) Carn

troggym I will lift: My laueyn neesht troggym seose gys dt'annaghyn Bible

voish Jee heaven-sent: ta shoh neesht gioot voish Jee. Bible

besides cheumooie jeh; erskyn ooilley; foast; fy-yeih; gyn eie, gyn eie er; gyn oai; maghey shen; marish shen; neesht: Besides, it is my fault for being so late - Ta mee guee erriu ny imraa eh. JJK idiom

daytime (n.) laa: They come in the daytime and in the night-time as well - T'ad cheet er y laa as er yn oie neesht. DF idiom

got1 hooar: I also got money - Hooar mee argid neesht. DF idiom; chossyn: He got in the Keys - Chossyn eh stiagh 'sy Chiare as Feed. DF idiom

hero (n.) feniagh: The hero whom you admire, had also his faults - Yn feniagh t'ou cur yindys er, va e oiljyn echey neesht. JJK idiom; gastagh, treanagh

one day (n.) laa dy row; laa er dy henney; un laa: why should I be deprived also of you both in one day? - Cren fa veign er my roostey jeu nyn neesht ayns un laa? Bible

praises (npl.) moyllaghyn: He both praises it and blames it - T'eh cur moylley da as t'eh cur y foill er neesht. DF idiom; (v.) cur moylley

aignaghyn minds: ayndoo ny-neesht ta mee greinnaghey ny aignaghyn ynrick eu gys cooinaghtyn Bible

arganys contention, controversy: Shimmey arganys va currit fo raad ec chengaghyn as, dy jarroo, va caggey ny ghaa ayn kyndagh roo neesht. Carn

bentyn 1 appertain, belong, concern, contiguous, pertain, touching a: Ta ny reddyn shoh neesht bentyn dauesyn ta creeney. Bible; 2 (feel) touch

birrag (f.) (pl -yn) canine tooth, eye tooth, fang; skewer, spike: Yn lheeah-rio neesht myr sollan t'eh deayrtey er y thalloo, as tra te riojit, t'eh lhie er baare ny stakyn birragh. Apoc; Dutch rush, shave grass

brineenagh dusty: Honnick mee'n traa va'n diunid doo as feayn, gyn aer, gyn aile, gyn thalloo as gyn keayn, gyn soilshey neesht; as foast v'ad ooilley ayn myr dredge brineenagh, floagagh, fegooish kione PC

caaghyn facilities; opportunities: Va caaghyn dy-liooar aym neesht dy loayrt rish shenn chaarjyn as jannoo caarjyn noa. Carn

caffee (=Ir. caife) coffee: Lurg tammylt beg va cappanyn dy caffee ain, bine dy yough neesht, as aile fuygh lostey dy gennal 'sy chiollagh. Carn

Caillin ny Leoie Cinderella: Ta sym mooar ec scoillaryn neesht - cha nel y Ghaelg ain Caillin ny Leoie ny sodjey. Dhoor

cailt forlorn: Yeeagh ee dy ve follym as cailt agh va ymmyrkey dramadagh eck neesht. Dhoor; lost: Quoid d'argid ta cailt eu? JJK; missing: Un cheayrt te caillit ta cailt son dy bragh. Dhoor

calamus calamus: Dan neesht as Javan goll huggey as veih, ren dellal ayns dty vargaghyn: va yiarn sollys, cassia, as calamus ayns dty vargaghyn. Bible

Catalanee Catalans: Bee ny Catalanee as Uskadee g'eearree ayrn jeh'n argid son nyn jengaghyn hene neesht. Carn

Catreeney (f.) Catherine, Katherine: Hig Catreeney MacPhee gys yn 'eailley, voish Nalbin, as foddee dy jig arraneyderyn voish Nerin neesht. Dhoor

coadan (pl -yn) file: T'eh cur faaue neesht dy lhisagh ooilley ny screeunyn goll er cummal ayns coadan BS; protected person, ward

cooidsave vouchsafe: myr shen ta dty phooar jeh'n irree-magh dy ghoaill cooilleen dy liooar, agh dooys t'ou cur y phooar 's [y] ghloyr shen neesht, as tra [s']cooidsave lhiat, verym dhyt ad reesht PC

cooie da applicable, befit: Er lhiam dy bee coorse CCSE jannoo foays da'n Ghailck er y fa dy bee lheid y coorse cooie da feallagh aeg as da sleih shinney neesht. Carn

cooinsheanseyn consciences: ta mee treishteil neesht, dy vel eh er ny hoilshaghey gys ny cooinsheanseyn euish Bible

cretoor feie wild animal: v'eh mie-ynsit ayns dagh nhee dooghyssagh, as dagh cretoor feie, beiyn, eeanlee as eeastyn as phadeyrys ny h-emshir neesht. Dhoor

cur ass annoy, cancel, deprive, emit, extrude, inconvenience, put out, repeal: Maghey shen va greienyn-kiaullee neu-ghooghysagh snaue stiagh neesht as cur ass ynnyd yn bombarde as biniou. Carn

cur ass ynnyd misplace: Maghey shen va greienyn-kiaullee neu-ghooghysagh snaue stiagh neesht as cur ass ynnyd yn bombarde as biniou. Carn

cur yindys er admire: Yn feniagh t'ou cur yindys er, va e oiljyn echey neesht. JJK; mystify; astound

deiney quaagh foreigners: 'sy laa ren joarreeyn cur lhieu ersooyl nyn gappee e heshaght chaggee, as hie deiney quaagh stiagh er e yiattyn, as hilg ad lottyn er Jerusalem, v'ou uss neesht eer myr fer jeusyn. Bible

dew beiyht fatted bullocks: Ta ny deiney-caggee failt ecksh neesht cheu-sthie jee myr dew beiyht Bible

dooinney sheshey husband: honnick eh neesht dy row eh ymmyrchagh dy beagh ec dooinney sheshey dooghyssagh. PC

duillageenyn leaflets: Er y nah chiaghtin va tooilley sleih cur magh duillageenyn soilshaghey magh y cooish shoh as v'ad goit neesht as dob paart jeu dy eeck nyn finallyn as v'ad ceaut ayns prisoon rish shiaghtin. Carn

dy bollagh absolutely, clean, point-blank, quite, thoroughly, wholly, utterly: as neesht dy bollagh er roostey shin jeh ooilley nyn argid. bee yn chengey brisht dy bollagh ayns sheeloghe. Carn

dy foalsey fictitiously; treacherously: Son eer dty vraaraghyn, as thie dt'ayrey, t'adsyn neesht er ghellal dy foalsey rhyt Bible; falsely

dy gennal blithely, cheerfully: Lurg tammylt beg va cappanyn dy caffee ain, bine dy yough neesht, as aile fuygh lostey dy gennal 'sy chiollagh. Carn

edd ard opera hat, stovepipe, top hat: dagh fer coamrit ayns lheiney liauyr bane as edd ard er nyn gione neesht. Dhoor

ellaneen eyot, islet: She shenn ghowaltys yn troggal hene as s'lesh Treisht Ashoonagh Vannin eh nish, as yn slane ellaneen neesht. Carn

Ellanyn ny Geyrragh (f.) (The) Faeroes: Ta'n Commeeys Celtiagh laccal tuarastyl va jeant ec lughtyn-reill Ellanyn ny Geyrragh mychione y gholl fo dy ve currit magh neesht. BS; (The) Faroe Islands

ellynyn arts: va leih cheead jin ayn, agh neesht, yn foays as mieys jeh'n chiaull, rinkeyderyn, arranederyn, roortee as taishbynys ellynyn Carn

endeilys (dy) of defence: As chyndaa-ee ad ny awinyn foddey ersooyl; as bee ny strooanyn dy endeilys folmit as chirmit; yn chuirtlagh neesht as y chlioagagh nee fioghey. Bible

fardailagh frivolous, trifling, trivial; vile; (of hope) vain, fruitless, futile, unavailing: prowee Michael Foot reesht dy yannoo Slattys Jee-veanaghey elley breeoil, agh gyn ourys bee shoh fardailagh neesht. Carn; (of words) empty

feanish y ymmyrkey testify: Bee dy yien mie, Phaul: son myr t'ou er n'ymmyrkey feanish jeem's ayns Jerusalem, myr shen neesht shegin dhyt feanish y ymmyrkey ec y Raue. Bible

feniagh pl. Fenee ace, champion, hero: Hug ad cheb neesht ec yn "lutte" (gleck Kernagh / Britaanagh) as dobbyr da fer jeu geddyn laue yn eaghtyr er feniagh An Oriant hene. Carn

fer-syrjey chief: Hug y Chiarn neesht taarnagh veih niau, as ren y Fer-syrjey coyrt e haarnagh: claghyn-sniaghtee, as smarageyn d'aile. Bible

floagagh dotted, flaky: va'n diunid doo as feayn, gyn aer, gyn aile, gyn thalloo as gyn keayn, gyn soilshey neesht; as foast v'ad ooilley ayn myr dredge brineenagh, floagagh, fegooish kione PC

fo biallys disciplined: Lhig da ny mraane eu ve nyn-dhost ayns ny kialteenyn: son cha vel eh lowit dauesyn dy loayrt; agh t'ad sarit dy ve fo biallys, myr ta'n leigh neesht dy ghra. Bible

fo cheesh (financially) taxed, under tax: t'eh imraait dy dug Murchad mac Dairmod fo chosh dooinney ennagh enmyssit 'mac Rennell' ayns Mannin as dy row Mannin currit fo cheesh echey neesht. GB; tributary

Galloo Galloway: er cheu hwoaie Vannin va sleih ass Divlyn as dy lickly ass Lian neesht, as er y cheu yiass adsyn shen v'ayn hannah dy lickly ass ny hEllanyn, ass Ullee ny ass Galloo GB

gamylt crawl: Cour y ghib er, Barney'n speyr ghorrym As barney'n ghrian airh Tayrn er y traa shen Tra nee bleaystey ny gib As sperriu streeuagh Gamylt 'sy joan neesht As bee ollee baney Ry-akin reesht. Dhoor; swim

goit magh deletion: Agh t'eh feer henn neesht as veagh eh cur yn olk er sleih dy beagh eh goit magh ass. Carn

gollroo like them: Uss ynrycan oddys ad 'chionnagh reesht, gow'n eill oc ort hene, as nyn nooghys neesht, dy bee-oo gollroo dty ghooinney ayns dagh nhee cheu-mooie jeh peccah, nagh vod ve ayns Jee. PC

gyn aer airless: Honnick mee'n traa va'n diunid doo as feayn, gyn aer, gyn aile, gyn thalloo as gyn keayn, gyn soilshey neesht PC

gyn sheshey nonpareil; alone, without mate, Bible: As hooar Mahlon as Chilion nyn neesht baase, as va'n ven faagit gyn sheshey as gyn cloan. Bible

hug 1 gave, put, send, toward a: Hug eh lesh mee magh neesht gys boayl dy reamys Bible; 2 (motion) to

jeeg (f.) ditch, gutter, moat, trench: tuittee ad ny-neesht ayns y jeeg Bible

joushag (f.) sharper; shrew, termagant: Agh va'n ven echey foddey ny smessy, joushag ghranganagh dy ven, as trouise er-meshtey neesht! JG; beldam

kiarkyllyn circles: Va'n daa ghuilley shoh ny neesht ceau coamraghyn sheeidey slane dhoo as kiarkyllyn airh mysh yn kione oc dy chummal dy jesh y folt. GB

laa as oie day and night: Laa as oie t'ad goll mygeayrt ny vollaghyn eck: ta olkys neesht as trimshey 'sy vean eck. Bible

lesh fys scienter: Immee-jee, as shir-jee magh dy jeidjagh son y lhiannoo, as tra vees shiu er gheddyn magh eh, tar-jee lesh fys hym's, dy voddym's neesht cheet as ooashley 'choyrt da. Bible; with knowledge

lhune ooyl cider: Cheau ad Fiesta de sidra asturiana, my ta shin gra feailley ny lhune ooyl dy Asturias rish, dagh blein sy thie oast shen, neesht. Dhoor

lioaryn books: Ren ymmodee jeusyn neesht va cur-rish obbeeys, nyn lioaryn y chur lhieu cooidjagh, as losht ad ad kiongoyrt rish dy chooilley ghooinney Bible

lussyn herbs: T'eh gra neesht dy bee doilleeid elley ayn, er y fa dy vel freoagh as aittin er nyn stroie, as she fraueyn ny lussyn shen ta kiangley eaghtyr ny moaney ry cheilley. BS

mârin with us: Ansherbee, un oie hie mish yn oie shoh mârish daa ghuilley elley as va eayst ghial ayn, as va inneen aeg mârin neesht. GB

Moaney Turbary: T'eh gra neesht dy bee doilleeid elley ayn, er y fa dy vel freoagh as aittin er nyn stroie, as she fraueyn ny lussyn shen ta kiangley eaghtyr ny moaney ry cheilley. BS

moaney (gen.) of turf: T'eh gra neesht dy bee doilleeid elley ayn, er y fa dy vel freoagh as aittin er nyn stroie, as she fraueyn ny lussyn shen ta kiangley eaghtyr ny moaney ry cheilley. BS

My ghraih (voc.) My love: "My ghraih," dooyrt Aue rish, fakin dy vel Jee er stowal orrin palchey jeh dagh nhee, millish as mie neesht PC; Ducky

'neen (f.) daughter, girl, lass: 'naght myr va'n ayr va'n 'neen neesht ny traitoor, as gys e wooishal hug ee da ansoor: PC

neughooghyssagh 1 alien, disaffectionate, foreign, monstrous, supernatural, unnatural, unworldly a: Maghey shen va greienyn-kiaullee neu-ghooghysagh snaue stiagh neesht as cur ass ynnyd yn bombarde as biniou. Carn; 2 unnatural person

Norlannish (f.) Norwegian: T'eh screeut sy ghlare ghooie echey - Norlannish agh ta Baarle ry gheddyn neesht er yn un duillag. Dhoor

paarant (pl -yn) parent: Hed y cosneyder gys sleityn Magaliesburg as gys Johannesburg neesht, raad ta colught-paarant y vanc soit. BS

peeikeyryn prying: cha nee ynrycan litcheragh, agh tutleryn neesht, as peeikeyryn ayns cooishyn sleih elley Bible; busybodies

poagaghyn bags: Va poagaghyn currit harrish king ny pryssoonee neesht as v'ad freillit myr shen. Carn

poteen poteen: neesht dy row Albinee as Yernee dy-liooar baghey ny mast ny Manninee as veagh kuse jeu slane tushtagh as lesh saase oc cour gimbyl soo ny h-oarn ny poteen. Dhoor

prowee will try: prowee Michael Foot reesht dy yannoo Slattys Jee-veanaghey elley breeoil, agh gyn ourys bee shoh fardailagh neesht. Carn

pynteragh (in pub) drinking: V'eh ny ghooinney mie as by haittin lesh pynteragh as geddyn scooyrit neesht. GK

Rank (=Ir. Frainc) (Yn) France: Sy Rank neesht, ta'n reiltys dy bollagh ayns foayr jeh mooadaghey ny stashoonyn chesh-veanagh sy cheer. Carn

ro ghraihagh er overfond: Cha bee oo ro agglagh roish e heaghyn, ny ro ghraihagh er e ardail; son dy bee dy gerrit jerrey orroo ny neesht. CS

roortee athletes: va leih cheead jin ayn, agh neesht, yn foays as mieys jeh'n chiaull, rinkeyderyn, arrane deryn, roortee as taishbynys ellynyn Carn

scoaghit alarmed, frightened, horrified, intimidated: v'ee scoaghit dy gheddyn magh dy row yn Mainstyr dellal ayns sleabyn neesht, sleih dhoo as dhone er nyn goyrt lesh veih Africa myr fir-vondagh, deiney, mraane as Dhoor

shartanse See shiartanse several: Ren ad ooilley g'irree dy moghey er moghrey yn laa er giyn as goll magh son dy helg, Maxen as daa ree yeig as feed as shartanse dy harvaantyn neesht. GB

sheansagh scientific: Ta cooishyn sheansagh ry gheddyn trooid Galleeshish neesht bwooise da'n obbyr va jeant er y gherrid. Carn

shenn eash (f.) old age: Ver ad magh neesht ny smoo dy vess ayns nyn shenn eash: as bee ad roauyr as jeeaghyn dy mie. Bible

slane tushtagh perfect knowledge: Shegin dooin cooinaghtyn neesht dy row Albinee as Yernee dy-liooar baghey ny mast ny Manninee as veagh kuse jeu slane tushtagh as lesh saase oc cour gimbyl soo ny h-oarn ny poteen. Dhoor

sleabyn slaves: v'ee scoaghit dy gheddyn magh dy row yn Mainstyr dellal ayns sleabyn neesht Dhoor

sleaystyn shovels: Ny pannaghyn neesht, as ny sleaystyn, as ny smaleyderyn, as ny meillaghyn, as ny spainyn, as ooilley ny siyn prashey Bible

sleih shinney elders: Er lhiam dy bee coorse CCSE jannoo foays da'n Ghailck er y fa dy bee lheid y coorse cooie da feallagh aeg as da sleih shinney neesht. Carn

strughtooroil structural: Va sleih boirit neesht kyndagh rish stayd strughtooroil ny troggalyn er Straid Skylley Chreest ny h-Ayrey BS

'sy lieen netted; in the net: Hooar shin shiaght braddanyn 'sy lieen as ren shin creck ad gys y marchan son queig skillinyn as daeed - va shen leagh feer vie neesht. Coraa

unnidyn units: Ta'n skeym cheddin cour thieys coadit neesht, as bee kiare unnidyn jeig ayn ooilley cooidjagh. BS

ymmydagh useful: Va'n kione ny shiaghtin Gaelgagh feer ymmydagh son ny studeyryn as ny Gaelgeyryn flaaoil neesht. Carn

yndyr See gyndyr browse, graze, pasture: Yn ard-nieu balloo ta er yndyr er, as e chaghlaa mooar hug my hooill my-ner; liorish e choyrle vie ta mee neesht er ee, as baase cha hur mee, ny foast cragh erbee! PC

yrjid eminence, headway; height, highness: Honnick mee neesht yrjid y thie mygeayrt Bible; storey; elevation

asunder (adj., adv.) veih-my-cheilley: and parted them both asunder - ren ad ny-neesht y scarrey veih-my-cheilley B ible; ass y cheilley

cut baarey; beam; beamey; buinn; collag; giarreen; giarey, giarrey; grainney; injillaghey; jeeig; oght; slish-woalley; slissey; giareit; vuinn; (to); (dy) ghiarrey; giarit: I must get my hair cut - Shegin dou geddyn m'olt giarit. JJK idiom; giar: Please cut my hair, too - Giar m'olt neesht, my sailliu. JJK idiom

more fierce (comp./sup.) s'chenney: And they were the more fierce - As vad wheesh shen schenney er Bible; (ny) sbarbagh: Their horses also are swifter than the leopards, and are more fierce than the evening wolves - Ta ny cabbil oc neesht ny sbieau na ny leopardyn, as ny sbarbagh na moddee-oaldey Bible

of the forest keilley: For all the beasts of the forest are mine - Son lhiams ta ooilley maase ny keilley: Bible; keylley: He built also the house of the forest - Hrog eh neesht thie keylley Lebanon Bible; (y) cheyll: wherein all the beasts of the forest do move - ayn ta ooilley beïyn y cheyll rouail mygeayrt Bible

waster (n.) jeeilleyder; jummalys, jummallys, jummaltagh; stroieder: and I have created the waster to destroy - as ta mee er chroo yn stroider dy choyrt mow Bible; stroiltagh: He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster - Eshyn neesht ta liastey ayns e obbyr eeh ny vraar dan ard stroialtagh Bible

bayr (=Ir. bóthar) pl. bayryn avenue, drive, lane, pad, roadway: Bayr coon agh liauyr va eddyr ad ny-neesht, cagliagh annoon noi noid 's y cliwe rooisht! PC; (country) road; (road) way; thoroughfare

bonnagyn buns: Ayns ny Inshyn Goal v'ad foast g'emnys Oie'l Verree 'Oidche nam Bannag' er yn oyr dy row possanyn dy 'fir-fuan' goll mygeayrt shirrey bee [bonnagyn], dagh fer coamrit ayns lheiney liauyr bane as edd ard er nyn gione neesht. Dhoor

cliwe rooisht naked sword: Bayr coon agh liauyr va eddyr ad ny-neesht, cagliagh annoon noi noid 's y cliwe rooisht! PC

coonceil (v.) pl. coonceilyn COMPARE coonseil counsel: bee coonceil y chee eddyr ad ny-neesht. Bible; (n.) council: y chanstyr, as ny scrudeyryn, as y slane coonceil Bible

cur shickyrys da assure: Ta airh as argid cur shickyrys da'n chass: agh ta coyrle vie ny share na ad ny-neesht. Apoc; certify

er y cheu yiass on the south: er cheu hwoaie Vannin va sleih ass Divlyn as dy lickly ass Lian neesht, as er y cheu yiass adsyn shen v'ayn hannah dy lickly ass ny hEllanyn, ass Ullee ny ass Galloo GB

gillid brightness, clearness, light, lustre: son ta dty ghoullyn sollys moom soilshean goltooan mee lesh y ghloyr va keayrt aym pene; my phooar v'er dty skyn, my ghloyr as gillid neesht, gys liorish moyrn ardalagh va mee brisht PC; (of snow) white, whiteness; cleanliness

shoh ny shen this or that: 'Sy voghrey cuirr dty rass, as ec yn astyr ny lhaggee dty laue: son cha vel fys ayd quoi jeu nee bishaghey, edyr shoh ny shen ; er-nonney bee ad ny-neesht co-laik mie. Bible

strimmey na outweigh: Ta'n clagh trome, as ta'n genniagh errey doillee dy ymmyrkey: agh ta farg yn ommydan ny strimmey na ad ny-neesht. Bible

teaym (f.) attack, bout, fit, paroxysm, seizure, spasm, swoon: Teaym noa dy hingys. DF; caprice, fad, mood, notion, vagary, whim: va fys mie aym dy row Thom ny ghooinney breagagh, as v'eh meshtalagh neesht, as ny "lhiam-lhiat" myr ta sleih ennagh tra ta teaym ocsyn er red erbee JC

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog