Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: nane | Results: 84

nane one: va unnidyn Albinish currit er bun ayns daa vunscoill, nane ayns Inbhir Nis as y fer elley ayns Glaschu. Carn


Inexact matches:

'nane lurg 'nane separately

nane lurg nane singly: Myr shen ta'd goll, nane lurg nane elley, as cha nel feallagh erbee dy ghoaill ny buill oc: Agh, vel ad marroo? Dhoor; one by one

nane rish nane one-to-one

lhie nane prostrate, prostrated

'nane cor odd one

breck 'sy nane freckle

Glion y Nane Jeig Glen of the Eleven

'nane as feed pontoon

'nane rish unnane one-to-one

quist da 'nane (f.) solo

tree 'sy nane triune

one-to-one (adj.) nane rish nane, 'nane rish unnane

shual prosecute, sue: Vrish nane jeu shoh e raane, va nane er ny heyrey lesh coardailys y lught- shual, dooyrt nane dy row bleaysteyderyn echey as va fer elley faagit mooie er y fa dy row bleaysteyderyn echey. Carn

one 'nane, nane: One of the crowd - 'Nane jeh'n sleih. DF idiom; un: One man - Un dooinney. DF idiom; unnane; fer: The more merit one has, the more modest one is - Myr smoo yn toilchinys t'ec fer, s'fastee t'eh. JJK idiom; (the); (yn) derrey yeh: The one and the other - Yn derrey yeh as yn jeh elley. DF idiom

singly (adv.) fer er fer, gyn cooney, lomarcan, nane lurg nane

'nane-jeig eleven: Jeih ny 'nane-jeig dy vleeantyn DF

sheinys theory: Shoh sheinys Fishman ry-hoi cur ergooyl arraghey chengey, saeeut ayns kesmadyn, nane lurg nane Carn

ace2 (cards) 'nane; unnane

odd one 'nane cor

separately (adv.) er lheh, fer as fer, fer ny yei fer, 'nane lurg 'nane; ry-shaghey: You, separately from him - Uss ry-shaghey eshyn. DF idiom

'nane (cards) ace; one

one by one (adv.) fer as fer: and ye shall be gathered one by one - as bee shiuish er nyn jaglym, fer as fer Bible; nane lurg nane; fer lurg fer: For ye may all prophesy one by one - Son foddee shiu ooilley phadeyrys fer lurg fer Bible

pontoon (n.) 'nane as feed; pontoon

triune (adj.) tree 'sy nane; trinaidagh

Glen of the Eleven (n.) Glion y Nane Jeig

prostrate lhie nane; sheeyney; sheeynt; sleaghtaghey; sleaghtit

prostrated er troggloo; lhie nane; sheeynt; sleaghit

solo (n.) arrane ny lomarcan, kiaull ny lomarcan; quist da 'nane

Laa'l Parlane St. Bartholomew's Day: Laa'l Parlane, daa honn goll sy nane BS

eleven (n., adj.) 'nane-jeig: His arrival was timed for eleven - V'eh son cheet ec nane jeig er y chlag. DF idiom; unnane-jeig: It's eleven o'clock at the latest - Te unnane-jeig er y chlag ec y chooid s'anmee. JJK idiom

family (n.) chymsaght, clein, kynnee, kynney, lhiannoo, lhoirran, mooinjer, sleih, sluight; lught thie: My sister is the tallest of our family - Ta'n chuyr aym y nane s'lhiurey jeh'n lught-thie ain. JJK idiom

freckle (n.) breck greiney; breck 'sy ghrian; breck 'sy nane; (v.) breckey; cur breck 'sy ghrian er

plus cowrey moojey; moojey: Four plus one - Kiare moojey nane. DF idiom; plus

richer (adj.) berchee: His young brother is rich, his elder brother is richer, but his sister is the richest - Ta e vraar saa berchagh, ta e vraar shinney ny s'berchee, agh ta e huyr y nane s'berchee JJK idiom

smaller (adj.) (ny) sloo: This book is small, that is smaller, and that is the smallest of all - Ta'n lioar shoh beg, t'ee shen ny sloo, as t'ee shen y nane sloo jeh ooilley. JJK idiom

started fo-raad; hoshee: Play started at one o'clock - Hoshee yn cloie ec 'nane er y chlag. DF idiom

tallest (adj.) smoo; (comp./sup.) s'lhiurey: My sister is the tallest of our family - Ta'n chuyr aym y nane s'lhiurey jeh'n lught-thie ain. JJK idiom

beinnyn peaks: T'eh geearree drappal seose ny beinnyn syrjey ayns gagh nane jeh ny shiaght mooar-rheynnyn sy teihll. BS

bleaysteyder detonator, shot firer: dooyrt nane dy row bleaysteyderyn echey as va fer elley faagit mooie er y fa dy row bleaysteyderyn echey. Carn

bleaysteyderyn bombs: dooyrt nane dy row bleaysteyderyn echey as va fer elley faagit mooie er y fa dy row bleaysteyderyn echey. Carn

bockeeys lechery: Nane ennagh va er bockeeys, as veagh ad gra red ny ghaa nagh row eh lowal dy ve grait er yn cheayn, agh tra veagh yn eeastagh ec kione veagh ad gra focklyn feer ommijagh. Coraa; oestrum

cadjinagh commoner, generally, prevalent, prosaic, public, vulgarly; commonly: v'eh fakin ny smoo ass e 'nane na veagh guillyn elly fakin dy cadjinagh lesh daa hooill! Coraa

cairyn rights: V'ee ny troddanagh son cairyn ny beiyn, as nane jeusyn hug er bun yn heshaght cour lhiettal dewilys noi beiyn. BS

cosneyder earner, gainer, scorer; getter; winner: Reesht, veagh Adrian Archibald, cosneyder Formley Nane Jesarn, rachal noi fir goll rish John McGuinness as Ian Lougher. BS; acquirer

costreeu feud: T'eh nane ass kiare deiney jeig as scollag firryn as kuse dy chassidyn jeant orroo, goaill stiagh costreeu as soie er sleih, as meshtallys as neureajid. BS

cur coontey jeh describe, portray, qualify, report, sketch in: Lurg da'n Çhirveishagh Tashtee, Richard Corkill, cur coontey jeh'n chlaare argidoil, ren olteynyn jeh'n Chiare as Feed votal nuy-jeig gys nane ayns foayr jeh. BS

cur sannish da suggest: Nish ren nane jeh ny fir-toshee smoo niartal, enmyssit Guilleychollym, cur sannish da Sorley mychione yn argid shoh. Chron

custymeyryn customers: Va nane jeh ny custymeyryn eck ny ben aeg va cummal ayns Kione Droghad. CL

Dar ny niaughyn (intj) By heavens: va ny meoiryn custym ny lhie cooyl-chlea orroo, as dar ny niaughyn, ghow ad greim shickyr er nane jeusyn as va'n dooinney boght er ny choyrt stiagh ayns pryssoon. Dhoor

dy cadjinagh openly: agh, ny-yeih, v'eh fakin ny smoo ass e 'nane na veagh guillyn elley fakin dy cadjinagh lesh daa hooill! Coraa; publicly

eaghtyraneys presidency: Ta fys ec y teihll dy vel Tip O Neill nane jeh caarjyn mooarey Edward Kennedy, dooinney vees geearree goaill yn eaghtyraneys veih Carter, foddee. Carn

failleyderyn employers: Ta Tinvaal er choardail dy bee failleyderyn geeck nane sy cheead ny smoo son Urrysaght Ashoonagh veih Mee Averil, daa veeilley as tree. BS

feddynit acquired, gotten: Agh cha jagh agh 32 jeusyn er cassid, as cha row agh nane jeusyn feddynit y ve kyndagh! Carn; found

firryn he, mannish, male, masculine: T'eh nane ass kiare deiney jeig as scollag firryn as kuse dy chassidyn jeant orroo, goaill stiagh costreeu as soie er sleih, as meshtallys as neureajid. BS; virile

freggyrtys accordance, accountability, accountableness, answerableness, aptness, responsibility: Ta shoh myr eiyrtys jeh scughey'n Çhiarn Bassam magh ass e chiartey myr Shirveishagh Oik Sthie lesh freggyrtys son Coloinyn Barrantagh y Chrooin, as yn Ellan myr nane jeu. BS

jannoo turrys ply, make a journey: Va'n ventyr Americaanagh Space Ship One, ny Lhong Spoar Nane, speeideilagh as ee jannoo turrys tree minnid ayns spoar ren cosney moylley mooar. BS

jeebin (f.) fishing net, net: dy row yn voayl marroo, er-lhimmey jeh nane ny jees baatey-eeastee beg, as nagh row fer erbee gobbraghey ayns shen nish, troggal baatyn, jannoo jeebin as y lheid Coraa

jystyn dishes: Mysh tree cluig lurg munlaa, ta shen dy ghra, lieh oor lurg 'nane er y chlag, ghow mee yn ushtey va ny jystyn er ve strullit ayn as cheau mee eh harrish cheu ny lhuingey JC

laa ruggyree birthday: ta'n laa jiu yn laa ruggyree aym, agh cha nel mee ginsh dhyt yn eash aym, er-lhimmey dy ghra - erskyn nane as feed. Dhoor

laurys (Bot.) bay; bay tree, laurel: Ta'n cheylley laurys s'moo er Madeira, as ta keylljyn laurys elley ayns ny kiare Ellanyn Canaaragh heear as ayns nane jeh ny Hellanyn Asoar. Dhoor

Manchuin (=Ir. Manchain) (f.) Manchester: Va mish ee nane jeh ny chaglymyn shoh roish y Nollick ayns ynnyd Yernagh ayns Manchuin. Carn

Medall (Sheading) Middle: Agh nish ta nane as daeed sy cheead (41%) dy voteyryn ny smoo na'n earroo meanagh shen ayns Medall, as tree-jeig as feed sy cheead (33%) ny smoo ayns Garff. BS

Nollick2 (f.) (Y) Yuletide: Va mish ee nane jeh ny chaglymyn shoh roish y Nollick ayns ynnyd Yernagh ayns Manchuin. Carn

penneyr calligrapher, penman: She penneyr eshyn as v'eh nane jeh jeih penneyryn haink ry cheilley An Leabhar Mor y yannoo, marish keead ellyneyr as lieh-cheead bard. Carn

shillab (f.) syllable: Va ny Shapaanee screeu daan giare as treead-nane shillab ayn v'ad gra 'tanka' rish. Dhoor

slickly likely: V'eh feer aalin as creeney as slickly dy row eh nane jeh ny reeaghyn s'cooie va rieau ayn GB

soilshit magh (as knowledge) aired: Nane jeh ny cooishyn scammyltagh va soilshit magh ec Wallace, ta shen y chooish jeh thie ny guillyn (Kincora) ayns Beeal Feirshtey. Carn

spaarit afforded; saved, spared: S'mie fakin whilleen eddinyn dy chaarjyn ayns y chamyr, as te yn bwooishal as padjer jeean aym dy bee mayd ooilley spaarit dy akin ymmodee chaglymyn elley gollrish yn nane shoh. Dhoor

Steornavaie Stornoway: Nish t'ad er ngeddyn y vollag jeh nane jeh ny paitçhyn sy twoaie jeh'n Rank, as ta ny meoiryn-shee er ngoll erash dys Steornavaie dy hirrey tooilley leeidyn. BS

sthowran bust: Ec nane jeh ny kialteenyn shoh, dooyrt y saggyrt dy bare leshyn gyn y sthowran y ve sy woalley jeh'n cheeill echey, red feer phaganagh. Carn; laughing stock; statue

thanvanagh staggering: Chammah as shen, v'eh thanvanagh dy row kiare feed nhee as nane er y phabyr-oardagh. BS

tostid dowin heavy silence: Harry son tammylt ny host, as dy chooilley nane foast briaght jeh, c'raad va'n aile, as fy-yerrey hrog Harry seose e laue, as huitt dagh unnane ayns tostid dowin. JC

traenal (=Ir. traenáil) train: Ta bunnys nane as jees jeh ny ynseyderyn ayns feme jeh traenal. Carn; training

treead thirty: Va ny Shapaanee screeu daan giare as treead-nane shillab ayn v'ad gra 'tanka' rish. Dhoor

urrysaght (=Ir. urrúsacht) (f.) (life) assurance: Ta Tinvaal er choardail dy bee failleyderyn geeck nane sy cheead ny smoo son Urrysaght Ashoonagh veih Mee Averil, daa veeilley as tree. BS; cover, insurance

Vretyn Vooar (f.) (Y) Britain, Great Britain: Va nane jeh ughtaryn smoo scanshoil y Vretyn Vooar ayns Mannin jea. BS

yeearreyderyn candidates: She Philip Crellin as John Gill va ny yeearreyderyn elley syn ard-reihys sy vlein daa veeilley as nane. BS

elder (n.) fer reill; (adj.) mooarey; shinney: His young brother is rich, his elder brother is richer, but his sister is the richest of the whole family - Ta e vraar saa berchagh, ta e vraar shinney ny s'berchee, agh ta e huyr y nane JJK idiom; (n.) tramman

least (yn) chooid sloo: It's half-past one at least - Te lieh oor lurg nane ec y chooid sloo. JJK idiom; loo; s'beg; sloo: I think he'll be able to do that, and even more, without the least difficulty - Er lhiam dy vod eh jannoo shen, as eer ny smoo, fegooish yn doilleeid sloo. JJK idiom; s'faase

smallest (adj.) by loo: That was the smallest nation - Va shen yn ashoon by loo. DF idiom; sloo: This book is small, that is smaller, and that is the smallest of all - Ta'n lioar shoh beg, t'ee shen ny sloo, as t'ee shen y nane sloo jeh ooilley. JJK idiom

fer-screeuee secretary: Va'n fer-screeuee gra dy row eh er chlashtyn dy row brastyl Yernish aym ayns Lerpoyll as dy row eh er ngeddyn yn enmys ayms voish Conradh an Gaeilge ayns Divlyn. Carn; writer: Nane jeh ny reddyn smoo trimshagh ren mee rieau fakin, va shen screeut liorish y fer-screeuee mooar Máirtín Ó Cadhain. Carn

gienneyder generator: cha row shin coontey monney jeh'n dooinney va cummal 'sy thie hene er y fa dy voogh eh yn gienneyder lechtragh dagh oie ec nane-jeig er y chlag Carn

haree commanded: Haree Ian Mac Phaidin ny sidooryn Goaldagh sy Hiar Meanagh dy jeeragh lurg y chaggey sy ghulf sy vlein nuy cheead jeig, kiare feed as nane-jeig. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog