Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: nan | Results: 150

Nan (n.) Nanse


Inexact matches:

Cronk Nan Veg Little Nan's Hill

Faaie Nan Vane Nan's White Flat

dreeyminyn backs: Tou toyrt oruiniyn nan rymmyn y hynda er nan noidjyn : marshen gy vel aydsyn ta duoi ack oruiniyn ruysky nan guid. Psalm1610

meechraueeys ungodliness: o iih, ligau ve er nan gal tryid nan smunaghtyn haeyn : tilg ayd magh ayns ymmydi dy nan mighrauiys, erson tayd ernianu kagey tyoiys. Psalm1610

obbyr lauagh handiwork: as ligge ayrd yasly gloroil yn chiarn nan iih ve oruin : toyr bishagh er obyr nan lauyn oruiniyn, o toer us bishagh er nan obyr lauygh. PB1610

bendeil bend: ta yn niau ghraui bendeel nan mou, as janu arlu nan seijyn er laeyf stei dyn ghaever Psalm1610

fei (intj) fie: doskil ayd nan maeyl oryms, as duyrt ayd fei oyrts, fei oyrts, ghonick e rish nan suilyn. Psalm1610

leionyn lions: Ta ny leionyn buriugh nyrae nan gregh : hyrre nan mi er jih. Psalm1610

shlea broadest, widest: Ta'n towse echey ny s'lhiurey na'n thalloo, as ny shlea na'n aarkey Bible

s'lhiurey taller: Ta'n towse echey ny s'lhiurey na'n thalloo, as ny shlea na'n aarkey Bible; tallest

urrymagh great: as quei erbi sailt ve uyrrymagh nan masky shiu, ligg e ve nan vyrmmuinjery. PB1610

ynnyd-vaghey habitation: Ligge da tuitchym masky nan gabbanyn : krun magiyrt nan ynyd vaghe. Psalm1610

chesh medicine: IIH ully gniartoil ta ern iemagh er Liuk yn lii (ta y volley ayns y tuiskell) dy ve lii d'yn anym: gy buiagh leytts liorish cheissyn falleyn yn iynsaghy aggesyn dy lieiys aslaintyn ully nan anminiyn tryid dy vack Iesy Khrist nan jarn. PB1610

chyndaa er-ash return: lig 'ausyn ve er nan jynda arrash, as er nan doyrt gys nare, ta smunaghtyn skelle er my hons. Psalm1610

durey cruel: ligge ny maeliyn braegagh ve er nan doyrt nan dost : ta gy durey, gy faghijagh, as gy gneyfnagh loyrt noy ny kayrys. Psalm1610

fer-loayrt advocate: My ta duyne erbi jeanu peky, ta ain fer loyrt er nan son: marish yn aer Iesy Khrist ta kayr, as she eshyn fer y grays erson nan bekaghyn. PB1610

fer y ghrayse propitiation: My ta duyne erbi jeanu peky, ta ain fer loyrt er nan son: marish yn aer Iesy Khrist ta kayr, as she eshyn fer y grays erson nan bekaghyn. PB1610

fir-shaghryn foreigners: NISH ghanel shiu nan iorin, na nan firr shaghran: agh muinjer yn ayrd valley marish ny nuaghyn, as dy hyeius iih. PB1610

geyraghey edge, exalt, intensify, sharpen, sharpening: T'ayd 'erna gaeryghe nan janganyn kasly rish arnaej --- shyn adderyn fuo nan maey ---. Psalm1610; whet; (appetite) whet; (of mind) fresh

grayndou tares: agh ghoud as va nan dene nan gadley, haink y noid as ghurr e grayndou masky ny kurnagh, as ghe roi. PB1610

jannoogh maker: IIH ully gniartuoil, aer nan jiarn Iesy khrist, jeanugh dygh ully na, briu dygh ully guyne, ta shuin goyl rish as keny nan ymmydi pekaghyn as olkys PB1610

kionnaghey reesht redeem: Ligg ausyn buias y hoyrt ta yn chiarn er nan giannaghe riist as er nan lifree vei lau yn noid. Psalm1610; redemption

knuickyn hills: My rou ny knuickyn muar er nan doyrt magh, my rou riu yn talu as yn syyl er nan ianu : she us jih vei gybragh as syyl gyn ghiann. PB1610

meeammyssagh disrespectful, irreverent: as gyn ve mar nan shan aeraghyn, shilogh niaugredjoil as mi ammysagh : shilogh nagh vel seiaghe nan gri gy kayr, as nagh vell yn spyryd liaentyn gy sickyr gys jih. Psalm1610; revolutionary; stubborn

Nanse (f.) Nan, Nance, Nancy

neuonnor dishonour: lig dau ve er nan doyrt mou as gys narae kujaght, ta goyl bogey dy my hyaghyn : lig 'au ve er nan gomrey rish narae as niau oneyr ta d'an mogyssy haeyn myois. Psalm1610

quiver quiver: erson jeagh, ta yn niau ghraui bendeel nan mou, as janu arlu nan seijyn er laeyf stei dyn ghaever Psalm1610

tarrish dear, tender: ta shuiniyn liorish nan annuiny erna ianu: gial sho dy aer myghinagh er grayi dy vack tarrish Iesy Khrist nan Jiarn. PB1610

ynnyd vargee marketplace: as gh'e magh margiyrt yn tress uyr, as ghonick e fielagh elle nan shassu nan dau ayns ynyd y vargi. PB1610

Little Nan's Hill (n.) Cronk Nan Veg

Nan's White Flat (n.) Faaie Nan Vane

eddrymee light: Ny s'eddrymee na'n aer. DF

lhea broader: ny'n chagliagh ocsyn ny s'lhea na'n chagliagh euish ? Bible

lhiurey longer: Ta'n towse echey ny s'lhiurey na'n thalloo Bible

pointit appointed: duirree eh ny sodjey na'n traa pointit Bible; assigned

screoi harder: tad er nyannoo nyn eddin ny screoi nan chreg Bible

s'girrey proximate, shortest: S'girrey yn jough na'n skeeal. DF

s'jeshey (ny) more becoming: Ta'n Ghaelg ny s'jeshey dou na'n Vaarle. Carn

s'niessey closer: S'niessey yn uillin na'n doarn. DF; closest; nearer; nearest

s'odjey (na) farther: duirree eh ny sodjey nan traa pointit. Bible; utmost

bark2 (of dog) gounsternee: His bark is worse than his bite - Ta e ghounstyrnee ny smessey na'n ghreim echey. JJK idiom

bite1 (n.) greim: His bark is worse than his bite - Ta e ghounstyrnee ny smessey na'n ghreim echey. JJK idiom; (v.) greimmey

closer (n.) dooneyder, jeighder; s'niessey: The elbow is closer than the fist - S'niessey yn uillin na'n doarn. DF idiom

crime1 (n.) loght: Is there anything more dreadful than this crime? - Vel red erbee ayn ny s'atchimee na'n loght shoh? JJK idiom

elbow (n.) camys; uillin: The elbow is closer than the fist - S'niessey yn uillin na'n doarn. DF idiom; (v.) uillinaghey, jannoo uillin, uilliney

finer (adj.) meeney; (ny) s'aaley: Is there anything finer than this view? - Vel red erbee ny s'aaley ayn na'n reayrt shoh? JJK idiom

lighter1 baatey lughtee, lughteyder; (n.) losseyder; eddrymmey; (ny) seddrymey; eddrymee: Lighter than air - Ny s'eddrymee na'n aer. DF idiom

more bitter (ny) shirroo: And I find more bitter than death the woman, whose heart is snares and nets - As hooar mee ny shirroo nan baase yn ven tan cree eck ribbaghyn as lieenteenyn Bible

ard-chiaull (f.) classical music: T'ad kionnaghey ard-chiaull as kiaulldramey dauesyn ta g'earree soilshaghey ad-hene dy ve ny share as ny stroshey na'n theay chadjin. Carn

ard-ooasley (f.) majesty: as ligge ayrd yasly gloroil yn chiarn nan iih ve oruin PB1610

bleinyn years: Toer gyrjaghe uin riist, nish nyre yn ierish tou er nan geraghy : as erson ny blaeinyn ayn ta shuin er vulliaghtyn syaghy. PB1610

bolgey-argid inflation: Bee raaytyn-lectraghys ny shlee na'n raayt bolgey-argid gys y vlein daa veeilley as queig-jeig. BS

by loo (comp./sup.) smallest: va niist mynayn tammyl mei vei, jeaghyn er: nan masky va Morre Malen, as Morre meier Iames by' lu, as dy Ioses, as Morre Salom. PB1610; less; fewest

caarjyn graihagh beloved: GHARJYN graiygh, er ghuish as gy vell gygh ully guyney er an ienaghtyn as er an mree ayns peky, as gy vell nan sauaylagh khrist, gra, gha vod veg goyl scheagh ayns PB1610

Cargys See Kargys Lent: Vraeraghyn, va ayns y ghill va hossiagh smaghtaghy kraui, gy beagh ag tosshiagh y gharus, leyd ny bessunyn as va nan beki ghatten, er an gurr gys penays foskilt PB1610

claghyn sniaghtee hail stones: Hugg e dau klaghyn snaghti erson flaghy : as losseryn d'ainil ayns nan dallu. Psalm1610

coarys-coadee protection system: Dooyrt yn Ard-Reiragh Mike Proffitt dy ren coarys-coadee ayns Blackpool ayns Sostyn giarrey yn lectraghys, er y fa dy ren eh gaghtey ny smoo tappee na'n coarys-coadee ayns Mannin tra haink foill rish ayn BS

co-heshaghyn companions, partakers: dy beagh ny hangristin nan eiraghyn niist, as d'yn ghallyn ghedyn, as coheshaghyn d'yn galtyn aggesyn dy ghriist kientagh y tuiskel. PB1610

cor-whuaillagyn flies: Loyr e yn ffokyl as haink gygh ully veney ghorghuilagyn as miylyn ayns nan gaerifnyn ully. Psalm1610

craideryn mockers: marish ny brynryn va knaidjeryn arlu : ren snaggerni orym rish nan veakylyn. Psalm1610

credjallagh credulous, faithful, naive: as gail gy vod aydsyn eanaghtyn as fys ve ack niist kre ny redyn leshagh ayd y ianu, as niist grays ve ack as puer gy kredjylagh dy ghuiliny shen, tryid Iesy khriist nan jarn. PB1610

cronchoryn lots: duyrt ayd errefa shen nan masky heyn, ligg uin gyn y renn e, agh krangheryn y hilge er y honn, quei lesh bii e PB1610

cruitcheraght (f.) harping, minstrel, minstrelsy: as ghyyl mi kora vei niau mar shian d'ymmydi uiskaghyn, as mar feir dy harniagh vuar: as ghyyl mi binniys ny gruyttyn kruiteryght rish nan gruitchyn. PB1610

daan moyllee hymn: loyrt rif heyn ayns psalmyn, as danyn molli, as oranyn spyrydoil, goyl orayn, as janu binnys gys y chiarn ayn nan griaghyn. PB1610

deiney shleiy spearmen: Tra ta shessaght ny dene slaey, as ymmydi dy geney laidjer er nan skaely er liaed masky baein yn phobyl marshen gy vel ayd gy hishyil toyrt lieu pisyn d'argyd : as nar t'e er skae Psalm1610

drasteyn anon: gra riusyn, siulji gys y valle ta lyei harrish nan yoi shiu, as drasteyn ieu shiu assell chiangilt, as y lyoi mari, feaskylji ayd, as toerji ayd huyms. PB1610; immediately

dwoaioil abominable: tayd lou, as er jit duoiyl ayns nan obraghyn : gha vel anayn ta janu maei, gha vel anayn. Psalm1610

er aghtu partly: erson hossiagh ully nar hig shiu kujaght ayns yn agluish, ta mi klastchen gy vell mighordael nan masky shiu, as ta mi er aghtu dy ghredjel e. PB1610

feer aggys very present: She jih nan dreisteel as gniart : kuney firaggys ayns syaghyn. Psalm1610

fer-freayll defender: Shiusse hyei Aaron toergi nan dreisteel ayns y chiarn : she aeshynan ver kuyni asan fer frialy. Psalm1610

fer marroo eean fowler: Ta nan anym er shaghny gy jaru mar aeyn, magh as ribbe yn fer maru aeyn : ta yn ribbe brist as ta shuinyn lifreit. Psalm1610

fer meanagh intermediary, mediator: gial shoo o aer myghinagh ta shuin gui oyrts, tryid Iesy khriyst nan ierr meynagh as ghiani shuin riist. PB1610

foddey ny smoo much more: Shoh possan follit ta lostey thieyn ta er ve kionnit ec joarreeyn ta abyl geeck foddey ny smoo na'n sleih ynnydagh son ny thieyn shen. Carn

fuillaghtyn baase die: va nan Jarn Iesy khrist buiah, dy ve erna hoyrt shuas gys lauyn grogh 'ene, as d'uillaghtyn bays er y ghross, ta beaghy as riel mayrts as yn spyryd nu, nish as gybragh. PB1610

gallereeyn galleries: Nish va ny shamyryn syrjey ny scooney: son va ny gallereeyn ny syrjey na ad shoh, nan chamyr sinjil ny meanagh yn vuildal Bible

goaill eig die: Erson mar liorish Adam ta ully goyl eyg, gy jiarru myrshen liory khriyst bii ully er nan ianu bio. PB1610

goni always, still: goni ayns my phaidjraghyn ully er nan son shiuss, as ta mi praiel rish bogey. PB1610

jannoo feagh quiet: liorish sho ta fyss ain gy vell shuin d'yn iyrriny: as gy vod meid nan griaghyn y ianu faeagh kiangoyrt rish-syn. PB1610

jannoo ymmyr strive, contend, fight: Gou my ghuish ayns lau, o hiarn, mariusyn ta janu ymmer vei ruyms : as kag us nan yoisyn ta kagey myoiys. Psalm1610

jeeoil divine, godlike, godly: ta shuin vei ierish gy hierish, gy fiir jiumujagh er na ianu, liorish smunaghtyn, gu, as ianu, nyoi t'ayrd yasly iihoil, brosnaghy gy fiir kayr, dy ghorri as dy iumuiys nan yoi shuin PB1610

jeshey neat, trim; right, suitable, proper: Ta'n Ghaelg ny s'jeshey dou na'n Vaarle. DF

jough oural drink offering: nan iogh ourel duil, gha jeanyms y ourel : ghamu niyman aenym y ymra er cheu styei dy my veliyn. Psalm1610

jouylyn devils: Er ghuis as gy dugg ayd ammys dy ny jallunyn ren tynda gys an gur mou heyn : gy jarru d'-our-ayd nan meck as ininyn gys jeoulyn. Psalm1610

jyimmyly despise: Shennyfa eshyin ta jyimmyly, cha vell e jyimmyly duyne, agh jih, ta er gurr y Spyryd nu nan maskey shiuss. PB1610

kellee-rennagh locusts, grasshoppers: Loyr e yn fokyl as haink ny kellirennagh as brattagyn gyn aeryf : as ji ayd syas yn faeyr ully ayns nan dallu. Psalm1610

keoiys rage, savageness, furiousness: Hilg e kaeiys y ghorri oriusyn, farg, jumuys, as syaghyn as hugg e drogh ainilyn nan maskysyn. Psalm1610

kiaulldramey opera: T'ad kionnaghey ard-chiaull as kiaulldramey dauesyn ta g'earree soilshaghey ad-hene dy ve ny share as ny stroshey na'n theay chadjin. Carn

Kione Twoaie North End: Ta'n ard-valley er y clyst shiar jeh gagh ellan, agh ta gagh ard-valley ny s'niessey da'n kione jiass jeh'n ellan na'n kione twoaie. Dhoor

koynrit advisedly, gentle, sober: as nyrg y sampyl aggesyn gy sickyr yn iyriny loyrt, gy dany aghsan y hoyrt dy pheky, as gy koynrit fuillaghtyn erson ny firriny, tryid Iesy khriist nan jarn. PB1610

kruiteryght harping: as ghyyl mi kora vei niau mar shian d'ymmydi uiskaghyn, as mar feir dy harniagh vuar: as ghyyl mi binniys ny gruyttyn kruiteryght rish nan gruitchyn. PB1610

kruyttyn harpers: as ghyyl mi kora vei niau mar shian d'ymmydi uiskaghyn, as mar feir dy harniagh vuar: as ghyyl mi binniys ny gruyttyn kruiteryght rish nan gruitchyn. PB1610

kummyn communion: IIH ully gniartoil ta er sneym kujaght tdhy nuyn ryit, ayns yn ghummyn as shessaght, ayns kallyn falliit tdhy vack khriist nan jiarn PB1610

kynney-ghunverys genocide: ta shin toiggal dy vel y chellooish er nyannoo foddey ny smoo assee da ny myn-chultooryn na'n kynney-ghunverys, foddee. Carn

ladi pl. ladeeyn lady: Gy kuidsayflets dy vanaghy as dy rialy nan Ben riin graysuoil Maria, Frederick yn prins ryit palatin, as ladi Elizabeth y ven (as an ghied vaick) as y ghuid elle dy lught yasyl yn rii as y ven riin. PB1610

lossyryn flames: 32 Hugg e dau klaghyn snaghti erson flaghy : as losseryn d'ainil ayns nan dallu. Psalm1610

louranyn lepers: as myr ghe schiagh ayns balley dy rou hugg quayltys da jei dene va nan louranyn, ren shassu faddey vei. PB1610

maydjyn we: nash mar va t'yn vack erna jeathyn ju erna hoyrt ayns y chiampyl, ayns bri ny fyaly ainiyn: marshen giall, gy vod meidjyn vi er nan doyrt huyds, rish agnaghyn glann as solys PB1610

Medall (Sheading) Middle: Agh nish ta nane as daeed sy cheead (41%) dy voteyryn ny smoo na'n earroo meanagh shen ayns Medall, as tree-jeig as feed sy cheead (33%) ny smoo ayns Garff. BS

meewooise ungratefulness, unthankfulness: gy firrinagh she mivuius muar e, dy obell mar viis shiu er nan emagh PB1610

mooaralagh 1 (adj.) ambitious, arrogant, big-headed, conceited, dignified, haughty, imperious, insolent, majestic, ostentatious, presumptuous, proud, uppish a: ta'n cree surransagh ny share na'n chree mooaralagh Bible; 2 (n.) arrogant person, haughty person, uppish person; 3 (haughty) vain

mwyllar miller, mill owner: Ta mee er chlashtyn deiney ginsh Mygeayrt y mysh y chiollagh Jeh ben va goll, ny ferish nish Shenn Nan y mwyllar vollagh. Dhoor

my hrooid through me: Chur ee e sooillyn my hrooid. DF na ligg dausyn ta dy tdy hyrrys ve er nan nayraghy troyms o hiarn iih Eisrael. Psalm1610

myn-chultoor minority culture: ta shin toiggal dy vel y chellooish er nyannoo foddey ny smoo assee da ny myn-chultooryn na'n kynney-ghunverys, foddee. Carn

neu-chonagh misfortune, unhappiness: ta dol mou as niaughonagh ayns ny raydjyn acksyn, as gha baun dau rayd yn shi : gha vel agyl erbi dy iih raefs nan suilyn. Psalm1610

neuchraueeys ungodliness, wickedness: Ta niau ghrauiys aynshen ghanel mally as kalg doll magh as nan stradjyn. Psalm1610

neuchredjoil faithless: as gyn ve mar nan shan aeraghyn, shilogh niaugredjoil as mi ammysagh Psalm1610

neuirrinagh false: gial gy vod dy ghill freelit goni vei austylyn niau irrinagh ve ordiit as liidjit liorish boghilyn firrinagh, as kredjuoil, tryid Iesy Khrist nan jiarn . PB1610

ny yei shinyn after us: as haink y austylyn as hyrr ayd ersyn, gra, kur ish er shuil, erson tai geemagh nan yei shuiniyn. PB1610

ooilley yn grih eu all the sort of you: kaid smuiniys shiu drogh red nyaei gygh ully guyney bi shiu er nan marru ully yn gryaei aggu, gy jaru mar ball lou viis shiu, as kasly rish klei brist. Psalm1610

paish (f.) passion: sh'eegyn diifs buias y hoyrt firr ishyll as krioil dy iih yn aer, yn mack, as y spyryd nu, erson kiannaghy riist yn tyyl liorish bays as paish nan saualagh khrist, jih as duyne niist PB1610

plait ught breastplate: shassigi erryfa shen, as nan miaghyn chianchy rish yn yirriny, as erru playt-ught ny kayrys. PB1610

prinsaghyn princes: Ta jih shassu ayns shessaght prinsaghyn : she briu e masky nan iiaghyn. Psalm1610

ruggyr 1 birth, nativity a: laa yn vaaish ny share na'n laa ruggyr oo Bible; 2 rugby, Rugby football, rugger

Saducee Saducee; Saducyn: Tar va ny Pharisyn er glastchen gy rou Iesy er gurr ny Sadusyn nan doyst, haink ayd kujaght. PB1610

saieagh satiating, satisfied: banniit ta aydsyn ta akrysagh, as paa, nyrg ny hynrikys: erson bii ayd er nan ianu seeagh. PB1610

samplyn examples: t'ayd sho nan samplyn duiniyn, nagh beagh saint ain nyrg redyn olk, mar hug aydsyn saint. PB1610

sampyl (pl -yn) example: erson dulli khrist niist er nan son shuiniyn, fagael duiniyn sampyl gy leshagh shiuss eiyrts dy ny kasmedjyn aggesyn. PB1610

saynt y teihill concupiscence, sexual intimacy: shennyfa mariuji nan alltyn talluinagh, mardrys, niauglenid, saint niauui, saint olk, as saint y tyyl, ta shen toyrt ammys dy iallunyn. PB1610

shaghranys vagrancy, wandering: dy phrecheel y tuiskell gys dygh ully atiun liorish shen ta shuin er nan doyrt magh ass dorghys, as shaghranys, gys y soilshe solys, as fysseri firrinagh iids, as dy vack Iesy khrist. PB1610

shirroo (ny) more bitter: hooar mee ny shirroo na'n baase yn ven ta'n cree eck ribbaghyn as lieenteenyn Bible

s'lhea broadest, widest: vel ad shen ny share na ny reeriaghtyn shoh? ny'n chagliagh ocsyn ny s'lhea na'n chagliagh euish ? Bible

startaghyn jobs: Ec bunnys yn traa cheddin haink yn naight dy hed 200 startaghyn coayl voish BBC Highland as BBC Radio nan Gàidheal. Carn; situations

staydyn states: Myr shen, ga dy vel yn Ghaelg Albinagh foddey ny stroshey na'n Ghaelg, ta cosoylaghtyn eddyr staydyn yn daa hengey. Carn

stiureyderyn directors: Aareayrtys y reiltys mychione ymskeaylley as çhellinsh ayns Mannin, t'eh mychione foddey ny smoo na'n stashoon-radio hene, ta'n Caairliagh jeh stiureyderyn Radio Vannin, Çhalse y Karagher, gra. BS

stronnaghys nasalization: Ren yn aght- screeuee ayns lioar-phadjer Phillips dellal rish stronnaghys ny share na'n aght-screeuee haink lurg shen. Dhoor

s'urrymee greatest: agh gha bii shiuss marshen, agh bii eshyin smu nan masky shiuss mar y fer sa, as bii eshyin surrumi, mar eshyin ta shyrvees. PB1610

taggloo mollaghtoil blasphemy: T'ayd milliy slyei elle, as loyrt dy haglu molaghtoil : ta nan daglu nyoi yn yrjae smu. Psalm1610

tarrishagh beloved: FACKIN nish vraeraghyn graiygh tarrishagh, gy vell y ghlaun shoanoni er an veattyn riist as syit schiagh ayns kallyn egluish ghriist, ligg uin nan buias y hoyrt dy iih erson ny jianu mei sh PB1610

tempreilys (of air) temperature: She jeih keim va'n tempreilys laaoil meanagh sy vee - mysh lieh-cheim ny s'inshley na'n mean harrish traa foddey. BS

trocairaght mercy: us ta goyl er siul pekaghyn y tyyl gou nan baidjeraghyn: us ta dy hyei ag lau iesh iih yn aer, jean trokeryght oruin. PB1610

truan misery: Bi ayd er nan ianu buiagh rish palchy dy heiys : as ver us dausyn iogh dy dthy voggys mar as y truan. Psalm1610

versicle short verse; versicle: yn versikyl. O hiarn na jean ruiniyn nyrg nan bekaghyn. PB1610

ymmyr strife: Gou my ghuish ayns lau, o hiarn, mariusyn ta janu ymmer vei ruyms : as kag us nan yoisyn ta kagey myoiys. Psalm1610

ymmyrkit carried, carted, transported: T'ayd ymmyrkit shyas gys neau, as shiis riist gys y difnid : ta nan anym liaey er shiul erson yn syaghyn. Psalm1610; supported, sustained

ymsynyn foundations: va yn talu er kreau as ren e kra : ren ny fiir ymsynyn niist ny gnuick kra, as vayd er nan arraghy, erson gy rou e korri. Psalm1610

ynrick (as behaviour) correct; earnest, faithful, forthcoming, frank, genuine, honest, intrinsic, just, open-hearted, outright, righteous, sincere, straightforward, truthful, undeviating, upright, upstanding, openhearted: ta'n boght ynrick ny share na'n berchagh breagagh Bible

middlemost (adj.) mean: the building was straitened more than the lowest and the middlemost from the ground - van buildal goit stiagh ny smoo na van ayrn sinshley as y mean veihn thalloo Bible; meanagh: galleries were higher than these, than the lower, and than the middlemost of the building - va ny gallereeyn ny syrjey na ad shoh, nan chamyr sinjil ny meanagh yn vuildal Bible

more honourable (comp./sup.) s'ooasley; (ny) s'ooasle: and he was more honourable than all the house of his father - as veh ny sooasle na ooilley thie e ayrey Bible; (ny) sonnoroil: he was more honourable than the two - Veh ny sonnoroil nan jees Bible

ours (pron) ain: That son of ours - Yn mac shen ain. DF idiom; dooin: Friend of ours - Carrey dooin. DF idiom; lhien: It's ours - Lhien eh. DF idiom; lhiens: What is ours is yours - Ny ta lhiens t'eh lhieuish. DF idiom; nyn: Your country and ours - Nyn jeer as nyn jeers. DF idiom; (emph.) ain hene; ainyn: My uncle's carriage is more convenient than ours - Ta fainagh my naim ny s'cooiey na'n fer ainyn. JJK idiom

palms (npl.) bassyn: but they found no more of her than the skull, and the feet, and the palms of her hands - agh cha dooar ad ny smoo jee nan chlaigin, as ny cassyn, as bassyn ny laueyn eck Bible; palmyn

view1 baght; fakin; reayrt: Is there anything finer than this view? - Vel red erbee ny s'aaley ayn na'n reayrt shoh? JJK idiom; reayrtey; reayrtys; shilley: There is a beautiful view from Snaefell on a fine day - Ta shilley aalin veih Sniaul er laa aalin. JJK idiom; tuarym

buigh 1 See bwee fair headed, fair-headed a: cur-my-ner, my te, ayns shilley, ny sdiuney nan chrackan, as fynney buigh thanney ayn Bible; 2 jaundiced, sallow, tan; 3 yellow: ceaghlit myr shoh, er skianyn buigh myr airh getlagh gys yrjey, lheie ad ersooyl 'syn aer PC; 4 dun [O.Ir. buide]

eadoil jealous: gha jean e krommy shiis dausyn, na yasly y hoyrt dau: erson ta mish yn chiarn dy iih yn jih adoil, as ta mi keragh pekaghyn nan aeraghyn er y ghlaun, gys y tress as ghiaru hiloogh jusyn ta fua ack orrym PB1610

fakinagh becoming, comely: erson ta mi gra (tryid yn grays ta erna hoyrt duys) rish dygh yn uyne nan maske shius, gyn duyne erbi dy hassu ayrd ayns y agney heyn, na smu na ta fakinagh gasyn dy heiaghy, je heyn PB1610; discernible, perceivable, seeing, visible: Mastey reddyn elley, ta'n Caairliagh Bob Taylor gra dy vel y troggal feer fakinagh, as cha nel biljyn erbee myrgeayrt yn ard myr v'eh kiarit. BS

fakin-roie providence: klast ruiniyn gy vod ny holkyn shenneni ta kroutyn, as kalgyn ny jeoul, na duyne, dy obraghey nan yei shuin, ve erna hoyrt gys gyn veg, as liorish, fackyn roi dy veyis gy vod aydsyn ve er an skeley PB1610

fidraghtyn try: as na jeanji shiu haeyn y ghumme kasly rish y tyyl shanoni, agh bigi kyghliit ayns nar gummy, liorish janu noo riist nan agny, gy vod shiu y idraghtyn kre yn red shen ta agney mei as buiaghsoil as foundagh dy iih. PB1610; prove

jannoo noa reesht renewing: as na jeanji shiu haeyn y ghumme kasly rish y tyyl shanoni, agh bigi kyghliit ayns nar gummy, liorish janu noo riist nan agny, gy vod shiu y idraghtyn kre yn red shen ta agney mei as buiaghsoil as foundagh dy iih. PB1610

maarleeys marauding, stealing, theft: va sleih ny beiyn goll trooid lossanyn ny h'aileyn Voaldyn shirrey lheihys, ny slaynt vie, ny palchid, ny coadey veih drogh spyrrydyn, buitchyn, na'n vooinjer veggey, ny noi maarleeys nyn sonnys as nyn stock as stoyr. Dhoor

oiys opposition: Bee yn vote imraagh coontit dy ve ard-obbyr jeant ec Steve Rodan, oltey son Garff, ren stiurey yn Billey trooid noi oiys lajer. BS tilg ayd magh ayns ymmydi dy nan mighrauiys, erson tayd ernianu kagey tyoiys. Psalm1610

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog