Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: nah | Results: 102

nah (=Ir. ath) next, second: Jean-jee eh yn nah cheayrt Bible


Inexact matches:

Nah Astyl Second Avenue

nah aundyr second prize

nah cheayrt second time: As haink ainle y Chiarn reesht y nah cheayrt, as venn eh rish, as dooyrt eh, Irree as ee; er-yn-oyr dy vel y jurnah erskyn dty niart. Bible

nah faiyr after grass

nah graid second class

nah halley upper circle

nah rheynn (f.) second division: Ec yn un traa ta tooilley sleih g'eearree gynsaghey trooid Cymraeg ayns y nah rheynn-edjaghys. Carn

nah volg bonnet

Nah Vriw (Y); (The) Second Deemster

daayt y nah haglym date of the next meeting

er y nah lheanagh overleaf

gagh nah vee bi-monthly

jeh'n nah ghraid second class

jeh'n nah rheynn second division

lhiasaghey yn nah cheayrt amendment

moggyl y nah lhing next generation network

Nah Chaggey Mooar Second World War: Agh eisht, vrish y nah chaggey mooar magh. Carn

Nah Laa Jeig (Yn); (The) Twelfth Day

Oie y Nah Laa Jeig (f.) Twelfth Night

'sy nah ynnyd next, secondly

second class jeh'n nah ghraid; nah graid

second division (n.) jeh'n nah rheynn, nah rheynn

second (pref.) aa-; cooidjaghey; cur niart rish; (yn) derrey; grig: I won't be a second - Cha beeym agh grig. DF idiom; myn-cheim; nah; shallid; thurrick: I won't be a second - Cha beeym thurrick. DF idiom; tootchey: I won't be a second - Cha beeym tootchey. DF idiom; tullagh: In a second - Ayns tullagh. DF idiom; yeeassaghey; nah: On the second of December - Er y nah laa jeh Mee ny Nollick. DF idiom

after grass (n.) nah faiyr

next (adj., adv.) by niessey; my-niessey; nah; sniessey: I'll stay longer next time - Tanneeym ny sodjey yn keayrt sniessey. JJK idiom;sy nah ynnyd

Second Avenue (n.) (Yn) Nah Astyl

Second Deemster (n.) (The); (Y) Nah Vriw

secondly (adv.) 'sy nah ynnyd

second prize (n.) nah aundyr

second time (n.) nah cheayrt: And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time - As deïe ainle y Chiarn da Abraham veih niau, yn nah cheayrt Bible

upper circle1 (n.) nah halley

amendment (n.) lhiasaghey, lhiasaghey yn nah cheayrt

bonnet1 (n.) bayrn, baarn; bonnett, bonnad; nah volg; farkyl-toshee

next generation network moggyl y nah lhing

overleaf (adv.) er y nah lheanagh; hoal

Second World War (n.) Nah Chaggey Mooar

Twelfth Day (n.) Laa yn Ghiense; (Yn) Nah Laa Jeig

date of the next meeting (n.) daayt y nah haglym

seaman (n.) marrinagh: Able seaman - Marrinagh jeh'n nah vrastyl. DF idiom; shiaulteyr

chebbit offered, proffered: va'n nah ghow chebbit er yn altar va troggit. Bible

coopley coupleth: rish oirr y churtan ta coopley yn nah churtan Bible

deddrymmee lightened: yn nah laa deddrymmee ad y lhong Bible

diamond diamond: ayns y nah choorse, va emerald, sapphire, as diamond Bible

emerald emerald: ayns y nah choorse vees emerald, sapphire, as diamond. Bible

feedoo (=Ir. ficheamh) (yn) twentieth: haink eh gy-kione er y feedoo laa jeh'n nah vee Bible

geear gear: Hug mee yn nah geear stiagh. DF

larm alarm: Tra ta shiu sheidey larm y nah cheayrt Bible

sapphire sapphire: ayns y nah choorse vees emerald, sapphire, as diamond Bible

bi-monthly gagh cor vee, gagh nah vee, keayrt 'sy chegeesh, keayrt 'sy daa vee

childhood (n.) lambaanid: He is in his second childhood - T'eh 'sy nah lambaanid echey. DF idiom; lambaanys

column1 (n.) calloo; colloo: Continued in the next column - Farraghtyn 'sy nah cholloo. DF idiom; colloon: Entered in a separate column - Ayns colloon er lheh. DF idiom

coupleth coopley: and fifty loops in the edge of the curtain which coupleth the second - as jeih loobyn as da-eed rish oirr y churtan ta coopley yn nah churtan Bible

downwards (adv.) neose: From the twelfth century downwards - Veih'n nah eash jeig neose. DF idiom; sheese; kione my lhei

edition (n.) clou; cur magh: The second edition of the book - Y nah cur magh jeh'n lioar. DF idiom

emerald (n.) emerald: And the second row, an emerald, a sapphire, and a diamond - As ayns y nah choorse, va emerald, sapphire, as diamond. Bible; emmerod; smaragaid

over here ayns shoh wass; wass; hoal: When next you are over here - Y nah traa vees oo hoal. DF idiom

third1 trass: To-day is the first, the second, the third, the fourth - Ta'n laa jiu yn chied, yn nah, yn trass, yn chiarroo. JJK idiom; treeoo

Twelfth Night (n.) Oie y Nah Laa Jeig; Oie yn Ghiense: We shall enjoy ourselves very much on Twelfth Night - Gowmayd soylley mooar Oie yn Ghiense. JJK idiom

arreyderyn giattey keepers of the door: As ghow captan y ghard Seraiah yn ard-saggyrt, Zephaniah yn nah haggyrt, as three arreyderyn ny giattyn Bible

arreyderyn ny giattyn keepers of the door: As ghow captan y ghard Seraiah yn ard-saggyrt, as Zephaniah yn nah haggyrt, as three arreyderyn ny giattyn Bible

billaghyn bank bills; bills: Hed kiare billaghyn as feed gys y Choonseil Slattyssagh, as ny mast'oc, y nah lhaih jeh'n Villey Arraghey-Raaidyn, as Billey y Faill Sloo, son resooney oltyn. BS

Boaldyn (f.) (pl -yn) Baldwin: Hie yn nah "Kione Shiaghtin Gaelgagh" er cummal er y Cholloo ayns Mee Boaldyn. Carn; May

boiraghyn distruptions: Dooinney ta jannoo boiraghynsyn agglish, lurg raaue ver ny choyrt da yn nah cheayrt, lhig da ve giarit-magh Bible

brattagh Manninagh Manx flag: Ta Neil Hodgson gra dy vel eh jerkal craa yn brattagh Manninagh, Tree Cassyn Vannin, y nah cheayrt vees eh cosney yn varriaght ayns ratçh Ard-Roar-Vree yn Teihll. BS

collag (f.) bait can: Laa dy row hooar yn nah vraar yn tlat-eeastee b'lesh e vraar as e rimlagh, dooanyn, collag as dy chooilley nhee ren e vraar ymmyd jeh tra v'eh goll geeastagh. CJ; cut, cutlet; cauliflower

cott (house) cot, cottage: Ayns y nah haglym marish Benainshtyr Cannell, phrow yn obbree dy chur sthap er arraghey treealit gys Cott Leece BS

Darrin (interrog.) Would I come: Agh va mee kiarit, nagh darrin hiuish yn nah cheayrt ayns trimshey. Bible

drama drama: Ta shen grait ayns art sy Guernsey Press mychione y drama va soit sy Nah Chaggey Mooar, filmit ayns Balley Chashtal son y chooid smoo, as creelit ny s'leaie mleeaney. BS

duillageenyn leaflets: Er y nah chiaghtin va tooilley sleih cur magh duillageenyn soilshaghey magh y cooish shoh as v'ad goit neesht as dob paart jeu dy eeck nyn finallyn as v'ad ceaut ayns prisoon rish shiaghtin. Carn

dyn chloan childless: As ghow yn nah vraar ee son ben, as hooar eshyn baase dyn chloan. Bible

faaishnaghey conjure, forebode, forecast, foretell, predict: As t'eh faaishnaghey dy bee eh doillee dy chur y billey trooid keim ny h-oltyn - ta ymmodee seshoonyn ceaut hannah cur eh trooid keim y nah lhaihys. BS

faitys cowardice, irresolution, shyness, timidity, trepidation: Y nah horch, v'ad çheet huic gyn faitys erbee as loayrt as loayrt ree myr dy beagh ee ny carrey mooar lhieu. SF

fogreeaght (f.) propaganda: Haink sym er ny ronnaghyn Nostradamus roish yn Nah Chaggey tra va ny Nazeeyn jeeaghyn orroo dy gheddyn fogreeaght ass jeu. Dhoor

gerrym (f.) 1 crowing, outcry, shouting, whoop, whooping a: nee'n dooinney girree ec gerrym y chellee Bible; 2 (of bird) call; 3 (v.) (of cock) crow: ren y kellagh gerrym yn nah cheayrt Bible; 4 avocation, mission, profession, vocation: She lheeys yn gerrym echey DF

goll magh egress, exit, go out, issuing, outgoing, outward bound, retire, slip out, sortie: nee ad goll magh ayns yn nah rank. Bible

Jerrey Arree April: Bee yn nah Chruinnaght 7oo Jerrey Arree (Mee Averil) ec jees er y chlag. Dhoor

kemmigagh chemical; chemist: Roish y Nah Chaggey, va obbyr ec Desmond myr kemmigagh, agh lurg y caggey v'eh gobbraghey car y traa son cooishyn politickagh er y skian toshtal. Carn

kiare feedoo (f.) eightieth: Jerdein, yn nah laa Mee Luanistyn shoh chaie, hooar Benainstyr Kodeyre baase ec e thie, "Glion Jiass," ayns Colby, ayns e kiare feedoo blein as daa yeig Coraa

lossreeyn sharroo bitter herbs: Er yn chiarroo laa yeig jeh'n nah vee, ec yn astyr, nee ad y reayll eh, as gee eh lesh arran soorit as lossreeyn sharroo. Bible

mactullagh echo: Beggan ny s'anmey haink yn eie dy ragh erin er cummal yn nah laa Mee Houney da ooilley anmeeyn ny merriu Creestee -mactullagh jeh'n chenn chredjue Celtiagh. Dhoor

reilltee rulers: er y nah laa va reilltee kynneeyn ooilley'n pobble er nyn jaglym cooidjagh, Bible; governments

slaader dauber, painter, slogan writer: Va'n slaader-thieyn neu-vaghtallagh nish ny leeideyr yn nah heshaght smoo sy Ghiarmaan. GB; decorator

slane cheer whole land: As ennym y nah awin Gihon: yn awin cheddin ta combaasal slane cheer Ethiopia. Bible

sleaydyn (f.) trailers: Tra va'n balley beg treigit lurg y nah chaggey mooar va sleih foast tayrn nyn gooid neose seose er sleaydyn. Carn

Slieau Mooar (Yn) Snaefell; Big Mountain: As heid yn nah ainle, as va myr dy beagh slieau mooar lostey lesh aile tilgit 'syn aarkey Bible

soieyn sittings: Ta shen dy ghra nagh bee lhiaggan lhiasit y villey heet erash gys y Chiare as Feed roish toshiaght y nah heshoon, mannagh vees tooilley soieyn reaghit. BS

Steatyn Unnaneysit U.S.A: Hooar ad yn far-ennym shoh 'syn Nah Chaggey Seihlltagh tra ren ad obbyr lane feeu da Sidooryn Marrinagh ny Steatyn Unnaneysit. Carn

stot pl. stitt bullock: er y nah laa, nee shiu chebbal daa stot jeig Bible

'sy trass ynnyd thirdly: hoshiaght ostyllyn, ’sy nah ynnyd phadeyryn, ’sy trass ynnyd fir-ynsee Bible

toshiaghteyr beginner, entrant: Myr ayrn jeh'n nah chiem ta treiltys oc dy chroo jeih feddanyn rooyrtyssagh dy chooney lesh toshiaghteyryn. Carn

Toshiaght Souree May: Yn nah feailley mooar Celtiagh t'ayn, shen Boaldyn, Toshiaght Souree, as foddee dy vel shen yn fer smoo ayns ny ardjyn Celtiagh. Dhoor

unnaneysit (=Ir. aontaithe) united: Hooar ad yn far-ennym shoh 'syn Nah Chaggey Seihlltagh tra ren ad obbyr lane feeu da Sidooryn Marrinagh ny Steatyn Unnaneysit. Carn

ynsagh sodjey further education: As er y nah laa va reilltee kynneeyn ooilley'n pobble er nyn jaglym cooidjagh, ny saggyrtyn as ny Leviteyn, gys Ezra yn scrudeyr, dy gheddyn ynsagh sodjey ayns goan y leigh. Bible

howling (v.) gullagh; gullal: and an howling from the second gate - as gullal veih yn nah yiat Bible; gullarnee; nullarnee; yllaghey: A voice of the cry of the shepherds, and an howling of the principal of the flock - Bee eam keayney ny bochillyn, as yllaghey leeideilee yn chioltane Bible

washed nieet: then it shall be washed the second time - eisht bee eh nieet yn nah cheayrt bible; oonlit; doonlee: And he washed his face - Eisht doonlee eh e eddin Bible; niee: they washed their feet - niee ad nyn gassyn Bible

coorse (=Ir. cúrsa) pl. coorseyn career, circuit, curriculum, racetrack, reef, route, routine, travel, way; course: harrish coorse y nah vee Bible; row: ver uss frankincense ghlen er dagh coorse Bible; turn: tra va coorse Esther, inneen Abihail, er jeet mygeayrt dy gholl stiagh gys y ree Bible

curragh (=Ir. corrach) (f.) pl. curreeyn bog, fen, marsh, quagmire, swamp: Yn nah laa haink jees jeh ny kirree oc dy ve çhionn ayns curragh as v'ad sluggit sheese marish nyn laadyn CnyO; canoe, coracle: Ren Severin as fer keirdey ny jees troggal curragh ayns Nerin. Dhoor; wickerwork pannier

daa yeig twelve: Jerdein, yn nah laa Mee Luanistyn shoh chaie, hooar Benainstyr Kodeyre baase ec e thie, "Glion Jiass," ayns Colby, ayns e kiare feedoo blein as daa yeig, son v'ee ruggit ec Glion Jiass, Purt le Moirrey, 'sy vlein 1860! Coraa

markiagh (=Ir. marcach) (v.) ride: As hug eh er markiagh ayns y nah ainagh echey as deïe ad roish Bible; riding; (n.) pl. markee cavalier, equestrian, horseman, horse rider, jockey, rider: neems kiaulleeaght gys y Chiarn: son teh dy gloyroil er gheddyn barriaght, yn cabbyl as e varkiagh teh er cheausyn aarkey Bible

Skeeyll (f.) Kirk: Shen yn un skeeal lesh yn trass coontys boayl ta shiaght enmyn recortyssit, agh ayns y nah choontys, ta dellal rish thallooinyn ayns Skeeyll Chreest ny hAarey, ta queig enmyn jeig recortyssit as Gaelgagh yn chooid smoo jeu. GB

troggal (=Ir. tógáil) arise, boost, building, elaborate, exalt, gather up, getting up, harvest, hoist, input, invoke, lift, lifting, pick off, pick up, pull in, raise, raise up, rally, rig up, set in rows, sing up, take, winch, wind; (f.) upbringing, uplift; (tax) charging; (as disease) contract; (of wind) freshen; (as shoulders) heave; (as child) bringing up, nurture, rear, train: Shegin da ve feer chronnal nish nagh vodmayd goaill yn nah chesmad er ash (troggal sheeloghe noa voish y chlean) ayns Mannin derrey ta mysh lieh-cheead dy leih ayn mysh yn eash hoght bleeaney jeig as Gaelg flaaoil oc. Carn; development, edifice, structure: cha nel troggal er-lheh oc as cha nel ad er phointeil fir-ynsee noa. Carn; breed, breeding, rearing: she eshyn van chenn-ayr ocsyn ta beaghey ayns cabbaneyn, as ta troggal ollagh. Bible; build, construct, elevate, put up: scuirr ad veih troggal yn ard-valley Bible; absorption, elaboration; hoist up

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog