Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: na | Results: 265 (first 200 shown)

na (=Ir. na) than: Ta ny smoo dy hushtey aym na t'ec my ir-ynsee Bible


Inexact matches:

share na (ny) preferable, surpassing: vel ad shen ny share na ny reeriaghtyn shoh? Bible; better than

shlee na (ny) above; more than: My jir oo ayns dty chree, Ta ny ashoonyn shoh ny shlee na mish, kys oddym's ad y eiyrt magh ? Bible

smoo na (ny) above: Dy smooinaght dy vel shin toilçhin ny smoo na ta ain, as ta shoh cur orrin ve neu-vooiagh. CS

strimmey na outweigh: Ta'n clagh trome, as ta'n genniagh errey doillee dy ymmyrkey: agh ta farg yn ommydan ny strimmey na ad ny-neesht. Bible

syrjey na (ny) above: jeant ny syrjey na ny niaughyn Bible

beaghey ny sodjey na outlive

blakey ny share na outstare

ceau ny share na outwear

ceau ny sodjey na outwear

jannoo ny share na outclass

lhiggey ny share na outrange

shiaulley ny share na outsail

shooyl ny sodjey na outmarch

sloo na blein roish (ny) within a year

smessey na shoh (ny) worse than this

sodjey na shen (ny) further, moreover: as ny sodjey na shen, t'eh er chur lesh Ashoonee stiagh ayns y chiamble, as er vee-ooashlaghey yn ynnyd casherick shoh. Bible

s'tappee na sheean (ny) supersonic

tannaghtyn ny sodjey na outstay

ve ny s'earrooee na outnumber

eirys inheritance, heritage, possession: yn anayn ta tregeel tyei, na braeraghyn, na sheraghyn, na aer, na meier, na ben, na klaun, na tallu, er grayi m'enym, ieu e gheyd filliy, as ieu e eiyrs yn vee viis gybragh. PB1610

fer brishey poosee adulterer: Shennyfa my ta anayn erbi agguish ta loyrt gy goo mollaghtagh dy iih, na kurr er guyl, na kurr liun er y gusyn, na er brishe pusi na ta ayns ganlys, na t'nu na ayns peky troym erbi elle PB1610

feideraght (f.) jesting: na broid, na taglu ammyjah, na feidyryght nagh vell fukinygh, agh na slyei, toyrt buiys. PB1610

above (prep.) cheu heose jeh; (ny) shlee na; (ny) smoo na; (ny) syrjey na: He is above me in rank - T'eh ny s'yrjey na mish. DF idiom; erskyn: It was above his head - V'eh erskyn e chione. DF idiom; heose: As stated above - Myr t'eh rait heose. DF idiom; harrish: Above value - Harrish y chione. DF idiom

cursey commination: kussey nyoi peky marish paidjer na gaa dy ve er na ghlaghty kiyrt na gaa, ayns y vleyn. PB1610

ooleeid guiltiness: Ligge bruinys oulid dol magh na yoi-syn : as nish tra t'e na lyei, na lig ga irri shuas aragh. Psalm1610

letani litany: as foddey shen ve er na ra niist ghonnick as viis oeyr ayn nyrg ny paidjraghyn dyn chervees vaderyn na ve faskyr, kristiyght, na letani ag tuiskey y shyrveesiagh. PB1610

nash as: Nash mar niist ghanell triur erskyn feanyght na insh, na triur gyn ghru, agh anayn gyn ghru, as anayn erskyn feanyght na insh. PB1610

outwear (v.) ceau ny share na, ceau ny sodjey na

crappey denial, disavowal, retraction: dy ghassriky as dy glan e ayns tobyr yn uskey tryid y goo gy vodagh e y ianu e na egluish gloroil ga heyn gyn boll na krappey na foill erbi ella agh gy beaghe kasserick as gyn lought. PB1610; wrinkle

fer goaill ayrn partaker: as kallyn slayn dy pheky gy glann y gurr mou; nash mar ta eshyn er na ianu na er goyl ayrn dy vays dy vack, myrshen gy vod e ve na er goyl ayrn d'yn irri shuas riist aggesyn PB1610

lionyn lions: vad ny sbieau na urlee, vad ny sstroshey na lionyn Bible

s'stroshey (ny) stronger: vad ny sbieau na urlee, vad ny sstroshey na lionyn Bible

bioghit animated: us ammydan, shen tous dy ghurr, gha nell bioghit na slu na heidd e eyg. PB1610

ingnyn claws, nails: nii sho niist yn chiarn y vuias na shayr na gaun ag vel aeyrkyn as ingnyn. Psalm1610

better than (ny) share na: A silent tongue is better than saying evil - Ta chengey ny host ny share na olk y ghra. JJK idiom

moreover (adv.) agh foast, as red elley, erskyn ooilley, foast, foastagh, harrish shen, lurg ooilley, marish shen as ooilley, myrchaagh, red elley jeh, tooilley elley, tooilley foast; ny-sodjey; sodjey; sodjey na shen; (ny) sodjey; (ny) sodjey na shen; marish shen

outweigh (v.) strimmey na

preferable (adj.) (ny) share na

surpassing (ny) share na

than (conj.) na: These books are better than those you have lent me - Ta ny lioaryn shoh ny share na adsyn d'eeasee oo dou. JJK idiom

caarjyn giastyllagh dearly beloved: charjyn gastylagh, na jeanji shiu heyn y ghuiliny, agh na slyei kurji ynyd dy ghorri: erson te skriut, layms y keraghy, niims iyltys ta yn chiarn dy 'ra. PB1610

dooinney ny keirdey craftsman: KUSSIT ta yn duyne ta jeanu e jallu erbi graynt na lieit, ta ayns duoi dyn chiarn, obeyr lauyn duyne na kerdjy as ta dy ghur ayns ynyd falliit dy hoyrt yasly gaa. PB1610

eem See eeym butter: va fokelyn y veal nasbuggy na imm, ag vel kagey ayns y ghri : va y'okelyn nasminy na uil, as foyst she kleiunyn ayd. Psalm1610 [O.Ir. imb]

fer maarderoil whoremonger: erson sho ta fyss aggu er, nagh vell ag fer mardruoil erbi, na pessun niauglan, na pessun saintjuoil, ta toyrt ammys dy jallunyn veg y eirys ayns riryght ghriist as Jih. PB1610

fer-poost husband: brish magh, as ei us nagh vel er trauelt: erson ta na smu ny ghlaun etch ta tregit, na etch ag vel fer puyst. PB1610

jeant wheesh partly done, made so much: Jeant wheesh shen syrjey na ny ainley'n, myr t'eh liorish eiraght er gheddyn ennym s'ooasle na t'adsyn. Bible

neuaggindagh averse, unwilling: eish Ioseph y ferr puyst, na guyne ynrick as niau agyntagh ish y ianu na sampyl katten, va ayns smunaghtyn ish y ghurr er siul gynn yss. PB1610

s'diuney (ny) deeper: Teh ny syrjey na niau; cre oddys oo y yannoo? ny sdiuney na niurin; cren tushtey oddysve ayd jeh? Bible; deepest: ooilley ny ta giu ushtey, er nyn gherjaghey ayns ardjyn s'diuney y thallooin. Bible

thooilley ushtey water flood: ta yn chiarn na hyi erskyn yn tuilliu-uisky : as ta yn chiarn faraghtyn na rii erson gybragh. Psalm1610

tooilleilit troubled: she sh'maynrey diifs, na nii syaghyn erbi taghyrt diifs er grayi ny hynrykys: na bigi aglagh erson agyl erbi iusyn, namu bigi tullielit. PB1610

touish (v.) prophesy: na smu na ta fakinagh gasyn dy heiaghy, je heyn; agh myrshen dy vruinus ie heyn, gy bii e kaynrit as shiylt, nash mar ta jih er ren gys dygh yn uyne touish y ghrediu. PB1610

middlemost (adj.) mean: the building was straitened more than the lowest and the middlemost from the ground - van buildal goit stiagh ny smoo na van ayrn sinshley as y mean veihn thalloo Bible; meanagh: galleries were higher than these, than the lower, and than the middlemost of the building - va ny gallereeyn ny syrjey na ad shoh, nan chamyr sinjil ny meanagh yn vuildal Bible

more fierce (comp./sup.) s'chenney: And they were the more fierce - As vad wheesh shen schenney er Bible; (ny) sbarbagh: Their horses also are swifter than the leopards, and are more fierce than the evening wolves - Ta ny cabbil oc neesht ny sbieau na ny leopardyn, as ny sbarbagh na moddee-oaldey Bible

outclass (v.) jannoo ny share na

outlive (v.) beaghey ny sodjey na

outmarch (v.) shooyl ny sodjey na

outnumber (v.) ve ny s'earrooee na

outrange (v.) lhiggey ny share na

outsail (v.) shiaulley ny share na

outstay (v.) tannaghtyn ny sodjey na

supersonic (adj.) erskyn-chlashtyn; (ny) s'tappee na sheean

fakinagh becoming, comely: erson ta mi gra (tryid yn grays ta erna hoyrt duys) rish dygh yn uyne nan maske shius, gyn duyne erbi dy hassu ayrd ayns y agney heyn, na smu na ta fakinagh gasyn dy heiaghy, je heyn PB1610; discernible, perceivable, seeing, visible: Mastey reddyn elley, ta'n Caairliagh Bob Taylor gra dy vel y troggal feer fakinagh, as cha nel biljyn erbee myrgeayrt yn ard myr v'eh kiarit. BS

outstare (v.) aavlakey, blakey ny share na

within a year (ny) sloo na blein roish

worse than this (ny) smessey na shoh

mee-yesh dingy: T'ee ny s'mee-yesh na rieau. DF

s'meeiney smoothest, softest: Ny s'meeiney na sheeidey. DF

silk (n.) sheeidey: Softer than silk - Ny s'meeiney na sheeidey. DF idiom

slower (adj., adv.) melley: Slower than a snail - Ny s'melley na crammag. DF idiom

braddan salmon: Ta breck 'sy laue ny share na braddan 'sy lhingey DF

buiggey (comp./sup.) softer: Va goan e veeal ny s'buiggey na eeym Bible

by velley poorer, poorest: By velley ad na eshyn. DF

cright knight: Dty loo dy ammys 'na gollrish Cright ard-ooasle Dhoor

croshyn crosses: cha lhisagh 've ec Creesteenyn, na liorish dy-surransagh gymmyrkey croshyn PB

dorree darker: Va'n daa chiaulleyder red beg ny dorree na ny Spaainee. Dhoor

drogh-chooilleen revenge, vengeance: S'ooasle leih na goaill drogh-chooilleen. JJK

fooillaght refuse, throw outs: Ta fooillaght neareydagh ny smessey na ee scammyltagh. DF

garaghtee laugh, laughing, laughter: Ta trimshey ny share na garaghtee Bible

jerkit expected: T'ee er roshtyn ny s'leaie na v'ee jerkit rish. JJK

khere-volley honeycomb: ny s'miljey neesht na mill, as y khere-volley Bible

leopardyn leopards: Ta ny cabbil oc neesht ny s'bieau na ny leopardyn Bible

lhiannys sticketh: ta carrey ayn lhiannys hood ny s'chenney na braar erbee Bible

mieys (f.) favourableness, good, goodness: T'ou er ve ny s'graihee er-neu-chairys na er mieys

neuloau undefiled: ta rayd iih na rayd niaulou Psalm1610

s'buiggey softest: Va goan e veeal ny s'buiggey na eeym Bible

s'chee thickest: Ta fuill ny s'chee na ushtey. DF

sdoccarree (ny) more abundantly: agh ren mee laboragh ny sdoccarree na ad ooilley Bible

seihlltee (ny); (more) worldly: Ta mee ny seihlltee na ish. DF

sgilley (ny) whiter: nee oo my niee, as beem ny sgilley na sniaghtey. Bible

shangey (ny) thinner: V'eh jeeaghyn dooys dy ve ny shangey na rieau. JJK

share lhiam I prefer: Share lhiam myghin na oural Bible

shibbyr supper: Share goll dy lhie fegooish shibbyr na girree ayns lhiastynys. DF

shinney2 (ny) senior: er-yn-oyr dy row adsyn ny shinney na eh. Bible

shlee2 (ny) more numerous: sleih ny shlee ayns earroo na oo hene Bible

s'inshley2 (ny) inferior: Ren oo eh ny sinshley na ny ainlyn Bible

sleitee (ny) mountainous: Ta Mannin ny sleitee na Mon. DF

s'ooasle (ny) better-class; more honourable: veh ny sooasle na ooilley thie e ayrey. Bible

spaal (f.) shuttle: Ta my laghyn ny s'bieau na spaal fidderagh Bible

spaal fidderagh (f.) shuttle: Ta my laghyn ny sbieau na spaal fidderagh Bible

s'tappee fastest: Nish ta my laghyn ny s'tappee na post Bible

stroshey1 stronger, strongest: Agh ta feanish stroshey aym's na Ean Bible

trimmey heavier: Ta my cherraghey ny s'trimmey na oddym gymmyrkey. Bible

troshey stronger: Ta'n sleih ny s'troshey, as ny s'toallee na shinyn Bible

urlee eagles: ta e chabbil ny s'bieau na urlee Bible

anybody (pron) fer erbee; pagh erbee: Did anybody ever write more eloquently than he? - Ren pagh erbee rieau screeu ny s'jesh-focklee na eshyn? JJK idiom

arm1 (n.) arm; roih: by the greatness of thine arm they shall be as still as a stone - liorish niart dty roih cha gleashee ad ny smoo na clagh Bible; (v.) armal; eillaghey

astrologers (npl.) rollaageydee: better than all the magicians and astrologers that were in all his realm - share na ooilley ny deiney-creeney as rollaageydee vayns ooilley e reeriaght Bible; rollageydee

bend1 croymmey, croym, bendeil; kiangley; lhoob: Hairpin bend - Lhoob geyre. DF idiom; lhoobey: Better bend than break - Ny share lhoobey na brishey. DF idiom

betray1 (v.) brah: He'd rather die than betray his king - Bare lesh geddyn baase na brah e ree. JJK idiom; treigeil

better betteyder, faardaghey; chebballagh; geddyn yn varriaght er, jannoo ny share; vaardee; share: Better late than never - Share anmagh na dyn dy-bragh. JJK idiom

blood (n.) fuill: Blood is thicker than water - Ta fuill ny s'chee na ushtey. JJK idiom

brass1 (n.) prash: It is better in comparison with brass by a hundredfold - T'eh ny share na prash my cheeadoo filley. DF idiom

brighter (adj.) gilley: This is brighter than that - Ta shoh ny s'gilley na shen. DF idiom

bush (n.) bush, crouw, immyr chorree, immyr correy, thammag; tammag: A bad bush is better than an open field - Ta drogh hammag ny share na magher foshlit. JJK idiom; (v.) cur coob ayn, dossey

crafty (adj.) cluigagh, kialgagh, kioot; croutagh: A kind heart is better than a crafty head - Ta cree dooie ny share na kione croutagh. JJK idiom; (npl.) croutee

crimes (npl.) loghtyn: No one has committed greater crimes than he - Cha nel fer erbee er n'yannoo loghtyn ny smoo na eshyn. JJK idiom

die1 cab, kiarroo; (v.) fow baase, paartail, goaill eig, fuillaghtyn baase; geddyn baase: He'd rather die than betray his king - Bare lesh geddyn baase na brah e ree. JJK idiom; surranse baase; (to); (dy) gheddyn baase

drown (v.) baih: Better to change horses in mid ford than to drown - Share chyndaa cabbil ayns mean ny h-aah na goll er vaih. DF idiom; baighey, baihaghey, mooghey; (impv) baih: Drown the pups - Baih ny quallianyn. DF idiom

easier (adj.) assey: It's far easier here - T'eh foddey s'assey ayns shoh. DF idiom; sassey: Nothing's easier than that - Cha nel veg ny sassey na shen. JJK idiom; (ny) s'assey

eating ee: Shameful leavings are worse than scandalous eating - Ta fooillagh naareydagh ny smessey na ee scammyltagh. JJK idiom; gee: I'm eating some fruit - Ta mee g'ee mess. JJK idiom

eloquence (n.) jesh-focklaght: Has anybody ever spoken with more eloquence than Cicero and Demosthenes? - Vel persoon erbee rieau er loayrt lesh ny smoo dy yesh-focklaght na Cicero as Demosthenes? JJK idiom; loayrtalys

expected jerkit: She has arrived sooner than she was expected - T'ee er roshtyn ny s'leaie na v'ee jerkit rish. JJK idiom

fairer (adj.) aaley; (ny) saalin: Thou art fairer than the children of men - Tou ny saalin na cloan gheiney Bible

far away foddey ersooyl; foddey jeh: A friend with you is better than a brother far away - Ta carrey liorts ny share na braar foddey jeh. DF idiom

field1 (n.) magher: A bad bush is better than an open field - Ta drogh hammag ny share na magher foshlit. JJK idiom; rheam; (v.) tayrtyn

ford aah: Better to change horses in mid ford than to drown - Share chyndaa cabbil ayns mean ny h-aah na goll er vaih. DF idiom; (n.) aae, crossag; (v.) goll tessen er aah, shooyl tessen er aah

fox1 shynnagh: It's a poor fox that has but one hole - She shynnagh boght nagh vel ny smoo na un towl echey. JJK idiom; (n.) fynney shynnee, fer shliawin; (v.) molley; lhiggey, lhiggey er

further (ny) sodjey stiagh; sodjey: Further up the street - Ny s'odjey heose y traid. DF idiom; sodjey na shen; (v.) cur er oai, cur er oaie, cur er y hoshiaght

good name (n.) ennym mie; goo mie: A good name is better than riches - Ta ennym mie ny share na berchys. JJK idiom

guinea (n.) guinea: You've more than a hundred guineas - Ta ny smoo na keead guinea eu JJK idiom

head1 ard-chaptan, ard-chione, enmys; kione: A kind heart is better than a crafty head - Ta cree dooie ny share na kione croutagh. JJK idiom; pen; (v.) cruinnaghey, cur kione da, kionaghey

How much (interrog.) Cre-woad: How much better is it to get wisdom than gold! - Cre-woad share te dy chosney creenaght na airh? Bible; Cre wooad; C'woad; C'wooad; Quoid

I can foddym: I can do all things through Christ - Foddym dy chooilley nhee y yannoo trooid Creest Bible; oddym: My punishment is greater than I can bear - Ta my cherraghey ny strimmey na oddym gymmyrkey Bible

I shall come higgym; higym: I shall come back at ten o'clock at the latest - Higym er-ash dyn s'anmee na jeih er y chlag. JJK idiom; higyms, higgym's

I would prefer bare lhiam: I will have mercy, and not sacrifice - Sbare lhiam myghin na oural Bible

junior1 fer saa; (ny) saa: He is my junior by three years - T'eh tree bleeaney ny saa na mish. DF idiom; fo

kind dooghys; dooie: A kind heart is better than a crafty head - Ta cree dooie ny share na kione croutagh. JJK idiom; keint; kynney; sorch: What kind of escapement has it? - Cre'n sorch dy headan t'echey? JJK idiom

later (ny) s'anmey; s'anmee: It's later than I thought - Te ny s'anmee na heill mee. JJK idiom; sanmagh

leavings (npl.) brooillagh; fooilliaght: Shameful leavings are worse than scandalous eating - Ta fooillagh naareydagh ny smessey na ee scammyltagh. JJK idiom; smuirlagh; boaynlagh

meat (n.) feill: I should prefer cold meat to warm - Bare lhiam feill feayr na cheh. JJK idiom

more desolate (ny) smelley: more desolate than the wilderness toward Diblath - ny smelley na faasagh Diblath Bible

more excellent (ny) s'ooasley; sooasle: The righteous is more excellent than his neighbour - Tan dooinney cairal ny sooasle na e naboo Bible

mountainous (adj.) sleitagh; (ny) sleitee: Mann is more mountainous than Anglesey - Ta Mannin ny sleitee na Mon. DF idiom

name (v.) enmys, cur ennym er; (n.) ennym: A good name is better than riches - Ta ennym mie ny share na berchys. JJK idiom

nothing neunhee: Two goals to nil - Daa ghean noi neunhee. DF idiom; veg: Nothing is worse than that - Cha vel veg ny smessey na shen. JJK idiom; folmid

odious (adj.) eajee: Is there anything more odious than lying? - Vel red erbee ny s'eajee na g'insh breagyn? JJK idiom

poorest (adj.) by velley, s'melley; s'boghtey: My brother is poor, my sister is still poorer, but I'm the poorest of all - Ta my vraar boght, ta my huyr ny s'boghtey, agh ta mish s'boghtey na ooilley. JJK idiom

rather (adv.) dy jarroo; red beg; share lesh; bare lesh: He'd rather die than betray his king - Bare lesh geddyn baase na brah e ree. JJK idiom

rejoice (v.) cur boggey er; goaill boggey: I rejoice more over your advantages than over my own - Ta mee goaill ny smoo dy voggey ec ny vondeishyn ayds na ec ny feallagh aym pene. JJK idiom; boggyssagh

riches (npl.) berchys: A good name is better than riches - Ta ennym mie ny share na berchys. JJK idiom; cowryn

round about you mygeayrt-y-miu: Because ye multiplied more than the nations that are round about you - Er-yn-oyr dy vel shiuish er nyn mishaghey ny smoo na ny ashoonyn ta mygeayrt-y-miu Bible

scandalous (adj.) scammyltagh: Shameful leavings are worse than scandalous eating - Ta fooillagh naareydagh ny smessey na ee scammyltagh. JJK idiom; anghooagh; naareydagh

seduced breigit; chleaynee: and Manasseh seduced them to do more evil than did the nations - as chleaynee Manasseh ad dy ve ny smessey na ny ashoonee Bible

senior1 kied; shanstyr; shanstyragh; (ny) shinney: He is two years senior to me - T'eh daa vlein ny shinney na mish. DF idiom; toshee

shall come1 hig: I shall come back at ten o'clock at the latest - Higym er-ash dyn s'anmee na jeih er y chlag. JJK idiom

shameful (adj.) naareydagh: Shameful leavings are worse than scandalous eating - Ta fooillagh naareydagh ny smessey na ee scammyltagh. JJK idiom; neareydagh; nearagh

silent (adj.) balloo, tostagh; (ny) tost: A silent tongue is better than saying evil - Ta chengey ny host ny share na olk y ghra. JJK idiom

study (n.) halley studeyrys, shamyr studeyrys; (v.) jannoo studeyrys er; scoillarys, studeyrys; ynsagh: You talk more than you study - Ta shiu taggloo ny smoo na gynsagh. JJK idiom; ynsee: Study your lessons - Ynsee nyn lessoonyn. JJK idiom

talk1 beealeraght; caaynt; loayrt: There's nothing to talk about - Cha nel veg dy loayrt mysh. JJK idiom; pleateil; taggloo: You talk more than you study - Ta shiu taggloo ny smoo na gynsagh. JJK idiom

thicker (adj.) chee: Blood is thicker than water - Ta fuill ny s'chee na ushtey. JJK idiom; cheey

thinner2 (n.) (agent) thanneyder; (ny) shangey: He appeared to me to be thinner than ever - V'eh jeeaghyn dooys dy ve ny shangey na rieau. JJK idiom

tongue (v.) chengaghey, cur chengey er; (n.) chengey: A silent tongue is better than saying evil - Ta chengey ny host ny share na olk y ghra. JJK idiom

too little cooid veggan; ro veg; beggan: It's better to have too much than too little - Share rouyr na beggan ve ec fer. JJK idiom

trout (n.) brack; breck: A trout in the hand is worth two in the pool - Ta breck 'sy laue ny share na braddan 'sy lhingey. DF idiom; brick

won cosnit: A brother offended is harder to be won than a strong city - Ta braar, as corree er, ny sdoillee dy ve cosnit na ardivalley lajer; chossyn: He won the case - Chossyn eh y chooish. DF idiom

worldly2 (more); (ny) seihlltee: I am more worldly than she is - Ta mee ny seihlltee na ish. DF idiom

worry1 boirey: Worry kills people quicker than work - Ta boirey marroo sleih ny s'tappee na obbyr. DF idiom; (n.) imnea: Don't worry! - Ny bee imnea ort! DF idiom; (v.) cur imnea er; (to); (dy) voirey

write (v.) screeu: Did anybody ever write more eloquently than he? - Ren pagh erbee rieau screeu ny s'jesh-focklee na eshyn? JJK idiom

younger (adj.) saa: You are younger than I - Ta shiuish ny saa na mish. JJK idiom

aah (f.) pl. aaghyn drift, ford: Share chyndaa cabbil ayns mean ny h-aah na goll er vaih. DF [O.Ir. áth]

ainrick (f.) prayer: Nii yn boyrd ag ierish y ghristiyght ghasserick as aynret alyn gall er shassu ayns kalyn ny killiy, na ayns gharri, yn iynyd ta yn ainrick voghre as y phaidjer faskyr ordiit ve erna 'ra. PB1610

anugh timely: Ligg'au liey er shiul mar skelliit, as ve kasly rish meass nagh bi anugh dy ven : as na lig dau yn griaen y akin. Psalm1610

ard-veoir chief steward, Lord Mayor: Tra v'eh pointit myr ard-veoir Chorcaigh, va MacSuibhne er ghra dy row yn sleih va abyl dy hurranse ny smoo na sleih elley geddyn y varriaght sy jerrey. Carn

ashoonaghteyryn nationalists: Peiagh erbee ta feddyn foill lesh yeearreeyn ny ashoonaghteyryn Celtiagh son seyrsnys lane, ta ny hashoonaghteyryn cur freggyrt da gra dy vel cheer ennagh ta ny sloo na yn cheer ocsyn slane seyr Carn

assey easier: Te ny saasagh [= sassey] dy gheddyn ayns boirey na dy gheddyn ass. EF

Aw (intj) Oh: "Aw," dooyrt eh rish hene, "ta ny smoo na mee-hene er- chosh er ny sleityn noght." GB

baare lhiam I had rather: Baare lhiam currym y dorrys y ve orrym ayns thie my Yee: na dy vaghey ayns cabbaneyn ny mee-chrauee. Bible

Balley Moaney Peaty Farm, Farm of the Turbary, Turf Farm: Ta Tinvaal er choardail dy cheau ny smoo na daa cheead as feed meeilley punt er ynnyd-tarlheimagh son etlanyn-cassee ec y thie-lheihys noa ec Balley Moaney. BS

ballish he would wish: Haink yn er shoh, er e yoarreeaght ny vud ain; as nish ballish 've ny vriw: nish dell mayd ny smessey rhyt's na roosyn. Bible

ben veealeragh (f.) termagant: Te ny share dy chummal ayns corneil erbee mullagh thie, na marish ben veealeragh ayns thie mooar. Bible

bhow See bow bow: Cayrn v'er ny heidey, ny ainleyn bannee cheet ny sleaie na sideyn ass bhow steillin cloit PC

booie honour, triumph, victorious, victory; (f.) buoy; (corn) beating; more pleased: Myr shen dy vel sleih ny s'booiee ooashley gheddyn ayns y teihll shoh, na t'ad er graih Yee ny ve ayns maynrys 'sy teihll elley. CS

brawn (pl -yn) fatling, stalled: Ny share ta lhongey dy lossreeyn lesh aigneymie, na brawn beiyht, as myskid lesh. Bible

brout brutal person, ruffian: Ta mac Syrack gra dy bare lesh baghey marish leion ny dragon na marish brout dy ven. EF; beast, brute

Bryseth Brusi's Shieling: Eisht t'eh goll seose er-gerrey da Rozelean choud's y trooan enmyssit Bryseth, as veih shen t'eh goll seose trooid Glen na droman. Chron [Scand]

caairliagh chairman: Va mish y caairliagh ec chaglym ayns Lerpoyll raad loayr Nóirín Chléirigh, caairliagh Ghlór na nGael ayns Beeal Feirshtey. Carn

cadjinagh commoner, generally, prevalent, prosaic, public, vulgarly; commonly: v'eh fakin ny smoo ass e 'nane na veagh guillyn elly fakin dy cadjinagh lesh daa hooill! Coraa

cainley (gen.) of a candle: Yn glanney dyn nu Morey ny voidjin na Lail More ny kaingly (na gannil). PB1610

carrooagh gamble, gambler, gambling: Y traa dy gheddyn Kiedyn Carrooagh Er-Linney ayns Mannin, t'eh ny smoo na va sleih gra ayns y toshiaght. BS

carryn tunes: er-lhiams nagh vod possan-kiaull erbee goll nyn lurg dys Britaan Beg, na cheer Celtiagh elley, mannagh vel ny kiaullderyn slane er chee cloie carryn Manninagh ynrican roish yn theay. Carn

Cashtal Rushen Castle Rushen: Ta feallagh gra dy row Cashtal Rushen as Peeley ny hinshey er nyn droggal ny smoo na thousane blein er dy henney. JJK

catechism catechism: AS gha bii veg er na lyoiuoil gys y ghristiyght ghasserick naggedere odys e y katekism e ra as viis e gniartiit (na) my lie aspick. PB1610

ceau ersooyl discard, dispose, throw away: Dy vod prowal nyn gredjue ta foddey s'costal na airh ta ceau ersooyl, ga er ny hrial lesh aile, ve er ny gheddyn gys moylley, as ooashley, as gloyr ec cheet Yeesey Creest: Bible

chaayney (dy); (to) beg: Foast te ny share dooin niurin 'ghoaill myr reih na sleaghtagh sheese dy chaayney myghin veih PC

cheet neese ascend, come up: Ec y traa t'ayn, ta Albinish (Gaelg Albinagh) cheet neese as, er aghtyn ennagh, oddagh oo gra dy vel ee ny stroshey nish na t'ee er ve rish tammylt, ga dy vel ee (myr gagh chengey Cheltiagh) foast ayns gaue Carn

claggeraght (f.) carillon, clack, tinkle: Gy ta mi loyrt rish chiangaghyn dene, as angelyn, as gyn veg y grayi aym, ta mi gy jaru mar prass, loyrt fyeir, na mar cimball klaggyryght. PB1610; babbling

cohoyrtagh contributive, contributor: Y Stiureyder jeh Studeyrys Eear-Cheim ec Laare Studeyrys Manninagh, Fenella Bazin, ta ish gra dy jean ny shlee na feed cohoyrtagh mooadaghey fys mychione shennaghys Vannin. BS

coontey stiagh check in, clock in: Troailtee-aer ta faagail yn Ellan, lhisagh ad coontey stiagh son nyn etlaghyn ny s'leaie na dy cliaghtagh. BS

coraa roie preface: Sho yn iyny nii eiyrts yn kora roi er lie ghon ierish ma viis anayn erbi er lie er na ordyghey anana chelliragh nii eiyrts. PB1610

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog