Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: myn | Results: 185

myn pl. mynney 1 minuscule, small, mini, micro a: Son t'eh jannoo myn ny bineyn ushtey Bible; 2 small ground a: As hig eh dy ve joan myn ayns ooilley cheer Egypt Bible; 3 detailed


Inexact matches:

cloieder myn-jysk mini-disc player

creckeyder myn-chooid haberdasher

cruinnys myn high-resolution

dy myn small: nee'm oo y yannoo myr greïe noa gyere-feeacklagh, ry-hoi tasteraght: as nee oo tasteraght ny sleityn, as broo ad dy myn, as nee oo ny croink myr coau. Bible

myn-eill spiosit (f.) force-meat

myn-hiassagh breck paratyphoid

myn-poggaid pherree vest pocket

shirrey myn advanced search

cha myn as joan as small as dust: Eisht cha myn as joan y thallooin ren mee ad y woalley; myr laagh ny straidyn ren mee ad y stampey, as skeayley ad dy lhean. Bible

Oik ny Myn-jeigyn Parcels Office

shamyr ny myn-oikee (f.) gun room

Chengaghyn dooghyssagh, myn-chengaghyn as chengaghyn sloo-ymmydit Indigenous, minority and lesser-used languages

myn-chooish trifling matter: Cha nel shen agh myn-chooish. DF

advanced search shirrey myn

chippings (npl.) myn-chlaghyn: Putting chippings on the road - Cur myn-chlaghyn er y raad. DF idiom

high-resolution cruinnys myn

micro (adj.) myn

mini (adj.) myn

minuscule (n., adj.) myn, mynphenneyraght

small (adj.) beg: We must have a small garden - Shegin ve garey beg ain. JJK idiom; beggey; keyl; myn; dy myn; keylley

small ground meein; myn

smalls (npl.) myn-eaddeeyn: Washing her smalls - Niee ny myn-eaddeeyn eck. DF idiom; mynlagh

trifling matter myn-chooish: That's a trifling matter - Cha nel shen agh myn-chooish. DF idiom

myn-chengey (f.) minority language: Myn-chengey elley nagh vel shin clashtyn monney mychione, shen Freeshlannish. Carn

accordion pleats (npl.) myn-filley

aggregate2 (n.) (building) myn-claghyn

attaché (n.) myn-chaghter

capillary myn-eddan; myn-eddanagh

capitular (adj.) cabdillagh; myn-chioneagh

change2 (n.) (money) myn-argid

chitterlings (n.) myn-phutogeyn

close-meshed myn-voggylagh

diminutive suffix (n.) myn-amman

dust shot (n.) myn-ghrine

dwarf conifer (n.) myn-vearkanagh

dwarf sun (n.) myn-ghrian

dwarf tree (n.) crouw, myn-villey

exhaustive (adj.) myn-; ooilley-ghoaillagh

filings (npl.) (pref.) myn-

flotilla (n.) myn-lhuingys

force-meat (n.) myn-eill spiosit

forceps (n.) chionnchur, myn-chloughyn

frizzy (adj.) myn-chast

gentility (n.) myn-ooashlid, ooashlid

haberdasher (n.) creckeyder myn-chooid

haberdashery (n.) myn-chooid; myn-eaddagh

hair-splitting myn-ronsaghey

joist (n.) jeays, jeayst, myn-gharmin

junior clerk (n.) fo-chleragh; myn-chleragh

little cares (npl.) myn-chyrl

loose cash (n.) myn-argid

meat paste (n.) myn-eill

microbiology (n.) myn-vioagh-oaylleeaght

microphotograph (n.) myn-yalloo

minced (adj.) myn-

miniature camera (n.) myn-hamraig

mini-disc (n.) myn-jysk

mini-disc player (n.) cloieder myn-jysk

minority culture (n.) myn-chultoor

minority language (n.) myn-chengey

minor key (n.) myn-ghleaysh

minor operation (n.) myn-obraid

new heather (n.) myn-freoagh

niggling (adj.) myn-

nucleolus (n.) myn-heshvean

opuscule (n.) myn-obbyr

paramilitary force (n.) myn-armee

paratyphoid (n.) myn-hiassagh breck, paratyphoid

pedlary (n.) cadjerys, myn-chooid, mynghellal

pen-pusher (n.) myn-chleragh

petty (adj.) myn-

petty cash (n.) myn-argid

Petty officer (n.) myn-oikagh

pin tuck (n.) myn-filley

poetaster (n.) myn-vard

reticle (n.) myn-ingagh

small investor (n.) myn-hoieder

underwood (n.) myn-foiee, myncheyll

wallaby (n.) myn-changaroo

myn- (pref.) diminutive, lesser, little, minced, miniature, minor, minute, petty: T'eh jeeaghyn dy vel ny Sostnee as ny Yernee boirit mychione ceau argid er myn-chengaghyn (Yernish ayns Nerin!) Carn; filings; elaborate, exhaustive: Myn-choontey jeh'n skeeal. DF; niggling, trifling

myn-aase evolution

myn-amman diminutive suffix

myn-argid (money) change; loose cash, petty cash, small change

myn-armee paramilitary force

myn-armyn small arms

myn-chaghter attaché

myn-changaroo wallaby

myn-chast frizzy

myn-cheim second

myn-chioneagh capitular

myn-chlaghyn chippings

myn-chleragh junior clerk, pen-pusher

myn-chloughyn forceps

myn-chooid (f.) haberdashery, pedlary, ware, wares

myn-chultoor minority culture: ta shin toiggal dy vel y chellooish er nyannoo foddey ny smoo assee da ny myn-chultooryn na'n kynney-ghunverys, foddee. Carn

myn-chyrl little cares, little ones

myn-claghyn (f.) (building) aggregate

myn-eaddagh haberdashery

myn-eaddeeyn smalls

myn-eddan capillary

myn-eddanagh capillary

myn-eill (f.) meat paste

myn-feiys small game

myn-filley accordion pleats, pin tuck

myn-foiee underwood

myn-freoagh new heather

myn-gharmin joist

myn-gheiney small fry

myn-ghleaysh minor key

myn-ghrian (f.) dwarf sun

myn-ghrine dust shot

myn-hamraig (f.) miniature camera

myn-hoieder small investor

myn-ingagh reticle

myn-jysk mini-disc

myn-lhuingys (f.) flotilla

myn-obbyr (f.) opuscule

myn-obraid (f.) minor operation

myn-oikagh Petty officer

myn-ooashlid gentility

myn-phutogeyn chitterlings

myn-ronsaghey hair-splitting

myn-vard poetaster

myn-vearkanagh dwarf conifer

myn-villey dwarf tree

myn-vioagh-oaylleeaght (f.) microbiology

myn-voggylagh close-meshed

myn-vooinjer little ones

myn-vooinjerey little ones

myn-vrish analyse

myn-vrishey analyse, analysis

myn-yalloo microphotograph, miniature

myn-yiarn iron filings

diminutive beggid; creen; kinneigagh; (pref.) myn-

elaborate myn-; obbraghey er; troggal; yl-chast

gun room (n.) shamyr ny myn-oikee

iron filings (npl.) joan yiarn, myn-yiarn

miniature (adj.) beg, myn-, smiggylagh; (n.) myn-yalloo, mynchaslys

minor beg; (pref.) fo-; (pref.) myn-; myneashagh

Parcels Office (n.) Oik ny Myn-jeigyn

small arms (npl.) armyn eddrym, myn-armyn

small fry (npl.) myn-gheiney; reddyn beggey

small game (n.) feieys beg, myn-feiys

vest pocket (n.) myn-poggaid pherree, poggaid pherree

analyse (v.) myn-vrish, myn-vrishey, brishey sheese, bun-ronsaghey, mynscrutaghey, oltscarrey

analysis (n.) myn-vrishey, brishey sheese, bun-ronsaghey, mynscrutaghey, oltscarrey, scoltey

evolution (n.) aafilley, tayrn magh fraueyn; evolooshaght, evolooshaghys; myn-aase

little ones (npl.) mooinjey veggey; myn-chyrl; myn-vooinjer; myn-vooinjerey; (yn) vooinjer veggey

minute (adj.) feer veg, myn-; (n.) minnid; mynimmeeaght; (v.) screeu sheese

small change (n.) argid laue, argid ullee, brishey, myn-argid

tasteraght thresh: nee oo tasteraght ny sleityn, as broo ad dy myn Bible

as small as dust cha myn as joan; meein as joan: even until it was as small as dust - derrey ve eer cha meein as joan Bible

detailed cruinn; myn: Detailed account of the story - Myn-choontey jeh'n skeeal. DF idiom

heather (=ir. fraoch) (n.) freoagh: New heather - Myn-freoagh. DF idiom; conney freoaie

Indigenous, minority and lesser-used languages (n.) Chengaghyn dooghyssagh, myn-chengaghyn as chengaghyn sloo-ymmydit

lesser (adj.) (yn) chooid sloo; myn-: The lesser nobility - Yn Vyn-ooashlaght. DF idiom; (ny) sloo

operation (n.) obbraghey, obbreeaght, obbyr; obbraid: Minor operation - Myn-obraid. DF idiom

smiling gearagh; mongey: She was smiling at me - V'ee mongey orrym. DF idiom; mynghearey: She was smiling at me - V'ee myn ghearey orrym. DF idiom

aachummey deform, hash up, reconstitute, reform, remodel, renew, renovate; deformation, reconstitution, reformation: T'ad jeeaghyn dy myn reesht er aachummey reiltys ynnydagh. BS

ardjynagh regional: Hug y reiltys shen bree da Kaart Oarpagh ny Myn-chengaghyn as Chengaghyn Ardjynagh nurree. Carn

barganey 1 (v.) bargain hunting, bargaining, negotiate a: Tra ta dy chooilley pheiagh (bunnys) jeeaghyn dy myn er y chaggey foalsey shoh, bee y barganey kiart jeant Carn; 2 (n.) contract, negotiation

cur cooney da succour: Ta reiltys Lunnin cur cooney da ny myn-çhengaghyn fo'n smaght echey. Dhoor

deayrtey neose pour down: Son t'eh jannoo myn ny bineyn ushtey: t'ad deayrtey neose fliaghey rere bree yn chay t'er hroggal Bible; blaze down

faill sloo minimum wage: Ta'n Kiare as Feed resooney billey ry hoi faill sloo ec y traa t'ayn, agh cha nel ad er reaghey yn faill sloo dy myn. BS

Freeshlannish (f.) Frisian: Myn-chengey elley nagh vel shin clashtyn monney mychione, shen Freeshlannish. Carn

grine beg runt small round thing: er eaghtyr yn aasagh va grine beg runt, myn myr y lieh-rio, er y thalloo Bible

kelk (=Ir. cailc) 1 mark; 2 chalk a: t'eh jannoo ooilley claghyn yn altar myr claghyn kelk t'er ny vroo dy myn v; 3 pipeclay

Oarpagh (n., adj.) European: Ayns y Voodeeys Oarpagh, ta lieh-cheead milliun sleih loayrt myn-chengaghyn. Carn

whillin as much as: As ec y traa t'ayn cha nel whillin sleih shirrey ny myn chengaghyn shen y chur fo-chosh. Carn

little1 beggan; cooid y veggan; kuse beg: A little ham - Kuse beg dy yskid? JJK idiom; kuse veg: They must have a little more wine - Shegin ve kuse veg dy feeyn oc. JJK idiom; loo; myn-; veggan: A big head with little wit and a little head without any at all - Kione mooar er y veggan cheilley as kione beg gyn veg edyr. JJK idiom; beggey, veggey

second (pref.) aa-; cooidjaghey; cur niart rish; (yn) derrey; grig: I won't be a second - Cha beeym agh grig. DF idiom; myn-cheim; nah; shallid; thurrick: I won't be a second - Cha beeym thurrick. DF idiom; tootchey: I won't be a second - Cha beeym tootchey. DF idiom; tullagh: In a second - Ayns tullagh. DF idiom; yeeassaghey; nah: On the second of December - Er y nah laa jeh Mee ny Nollick. DF idiom

trifling begganagh; creen; fardailagh; fooilleragh; fooilleraght; fooilleyragh; fooilleyraght; frittagh; (pref.) myn-: That's a trifling matter - Cha nel shen agh myn-chooish. DF idiom; speilleigagh

ware (n.) cooid crayee; myn-chooid; cooid: And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell - As ny yinnagh veg jeh pobble y cheer shen lhieu cooid, ny beaghey erbee er y doonaght dy chreck Bible

wares (n.) cooid crayee, myn-chooid; (v.) cur arrey da; cooid: When thy wares went forth out of the seas - Tra hie dty chooid varchan magh er yn aarkey Bible

washing (n.) niaghan; niaghyn: Is the washing done? - Vel y niaghyn jeant? DF idiom; niee: Washing her smalls - Niee ny myn-eaddeeyn eck. DF idiom

co-emshiragh contemporaneous, contemporary: Shickyraghey dy vel plannal chengagh gobbragh dy mie as freilt co-emshiragh liorish ronsaghey as cur niart da conaantyn eddyr-ashoonagh as smooinaght noa er myn-chengaghyn. Dhoor

Coonceil yn Oarpey Council of Europe: va bree currit da Conaant Oarpagh ny Myn-Çhengaghyn, ass lieh Coonceil yn Oarpey. Dhoor

feasley cast loose, cast off, liberation, loose: As feasley e vayrn myn-vrisht, as chiow e laueyn Dhoor; (as problem) work out

imshee damnable, damned, devilish, diabolical, elf, imp: tra honnick ad dy row ny shenn Vanninee mongey as myn-ghearey er y cheilley, huitt ad orroo gollrish fir-imshee va'n thie lhionney jeeaghyn gollrish thie-baanrit. Coraa; hellish

kynney-ghunverys genocide: ta shin toiggal dy vel y chellooish er nyannoo foddey ny smoo assee da ny myn-chultooryn na'n kynney-ghunverys, foddee. Carn

romanseeaght (f.) romanticism: Reesht as reesht ta ughtar y lioar shoh dy ghra nagh nee red voish romanseeaght y nuyoo cheead jeig y caggey dy hauail ny myn-chengaghyn. Carn

Spaainagh (=Ir. Spáinneach) Hispanic, Spaniard, Spanish: Ayns lhing Franco, y tranlaasagh Spaainagh, va'n chengey Chatalonagh currit fo chosh, goll rish ny myn-chengaghyn elley sy steat Spaainagh. Carn

steat 1 (housing) estate: Eeasaght argid y ghoaill er steat. DF; 2 pl. steatyn (nation) state a: va'n chengey Chatalonagh currit fo chosh, goll rish ny myn-chengaghyn elley sy steat Spaainagh. Carn

ughtar (=Ir. údar) pl. ughtaryn author: Reesht as reesht ta ughtar y lioar shoh dy ghra nagh nee red voish romanseeaght y nuyoo cheead jeig y caggey dy hauail ny myn-chengaghyn. Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog