Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: mooarey | Results: 108

mooarey big: three-feed dy ard-valjyn mooarey lesh voallaghyn Bible; elder


Inexact matches:

boghooillyn mooarey large salient eyes

bootsyn mooarey thigh boots

Creggyn Mooarey Big Rocks

gunnaghyn mooarey heavy artillery

hashoonyn mooarey (ny); (the) great powers

kione-linnaghyn mooarey banner headlines

Mannisyn Mooarey Big Javelins

meihaghyn mooarey avoirdupois

obbraghyn mooarey great acts: Eisht ghow ad rish obbraghyn mooarey as yindyssagh Yee, as kys va ainle y Chiarn er yeeaghyn eh-hene daue. Apoc

raaidyn mooarey highways: ren ad jeelym jeu ayns ny raaidyn-mooarey Bible

speyryn mooarey big skies

whayleyn mooarey cetacea

yindyssyn mooarey great marvels: As va Steaon lane dy ghrayse as dy phooar, as ren eh yindyssyn mooarey as mirrilyn mastey'n pobble. Bible

bee ny gunnyn mooarey cannon fodder

Boayrd Raaidyn Mooarey Highway Board

Curreeyn Mooarey Hostyn Fens

deiney mooarey y chadysh cotton lords

lus ny freenaghyn mooarey (f.) crane's bill, dove's foot

lus ny moyl mooarey (f.) common mallow, mallow

lus vooar ny moyl mooarey (f.) tree mallow

Skeryn Mooarey Golliu (The) Scares

avoirdupois (n.) meihaghyn mooarey

banner headlines (npl.) kione-linnaghyn mooarey

Big Javelins (npl.) Mannisyn Mooarey

Big Rocks (npl.) Creggyn Mooarey

big skies (npl.) speyryn mooarey

cetacea (npl.) whayleyn mooarey

Fens (npl.) Curreeyn Mooarey Hostyn

great acts (npl.) obbraghyn mooarey

great marvels (npl.) yindyssyn mooarey

great powers (npl.) (the); (ny) hashoonyn mooarey

heavy artillery (n.) gunnaghyn mooarey

highways (npl.) raaidyn mooarey

Scares (npl.) (The) Skeryn Mooarey Golliu

big (adj.) ard; liauyr; mooar: A big head with little wit and a little head without any at all - Kione mooar er y veggan cheilley as kione beg gyn veg edyr. JJK idiom; mooarey: Big bumps on the road - Tommanyn mooarey er y raad. DF idiom; vooarey: Big sheep - Kirree vooarey. DF idiom; thollee; vooar: We were struck by a big sea - Haink tonn vooar orrin. DF idiom; wooar

headlights (npl.) soilshaghyn-mooarey

Highway Board (n.) Boayrd Raaidyn Mooarey

large salient eyes (npl.) boghooillyn mooarey

soilshaghyn-mooarey headlights

common mallow (n.) lus ny moyl mooarey

cotton lords (npl.) deiney mooarey y chadysh

mallow (n.) lus ny moyl mooarey, lhuss-ny-moal-moirrey

thigh boots (npl.) bootsyn marrey, bootsyn mooarey

tree mallow (n.) lus vooar ny moyl mooarey

aileyn fires: Aileyn mooarey er ny sleityn. DF

gunneyn guns: Pointal ny gunneyn mooarey DF

pointal (guns) lay: Pointal ny gunneyn mooarey. DF

cannon fodder (n.) bee ny gunnyn mooarey, foddyr caggee, foddyr gunn

crane's bill (n.) lus ny freenaghyn mooarey, lus ny h-ashlish

dove's foot (n.) lus ny freenaghyn mooarey, lus ny h-ashlish

fens (npl.) curreeyn: The Fens - Curreeyn Mooarey Hostyn. DF idiom

chaglee shall assemble: chaglee ad earroo dy heshaghtyn mooarey caggee Bible

cheet er boayrd ship: Va tonnyn mooarey cheet er boayrd urree. DF

feoiltaghey bestow, endow, endowment: Ren Jee feoiltaghey schleighyn mooarey er. DF

foddey-hannaghtyn lingering, long-distance: dy jarroo plagueyn mooarey, as foddey farraghtyn Bible

foiljyn faults, offences: son ta ammys jannoo lhiasaghey son foiljyn mooarey. Bible

roll roll: Roll-jee claghyn mooarey er beeal yn ooig Bible

shirveishit served: bee ymmodee ashoonyn as reeaghyn mooarey shirveishit liorishyn Bible

taaghit (as track) beaten; acquainted: rish ny raaidyn-mooarey smoo taaghit Bible

flakes (npl.) fillaghyn; floagyn: It's snowing in great flakes - Ta floagyn sniaghtee mooarey ayn. JJK idiom

pupils (npl.) scoillaryn: I will speak to the senior pupils - Loayrym rish ny scoillaryn mooarey. DF idiom

aanoaghey rejuvenate, renew, renovate: Va e'er ny çhiarnyn surranse ny drogh-eiyrtyssyn jeh shoh, as eirinee ny gowaltyssyn mooarey kirragh gobbal dy aanoaghey ny barganeyn soiagh - she shen, ny leases, oc tra v'ad çheet gys jerrey. NNS; refresher; renewal, renovation

ard-vargey mart: As liorish ny ushtaghyn mooarey ta rass Sihor, fouyr yn awin, yn cheet-stiagh eck; as t'eeish ard-vargey ny ashoonyn.; emporium, supermarket

baccee1 disabled, halt: As haink earrooyn mooarey dy leih huggey, as nyn mast' oc va croobee, doail, balloo, baccee, as ymmodee elley Bible

brebbyn kicks: Va ny heiyrtyssyn atçhimagh; begin dou faagail y cashtal tammylt beg dy hraa erreish da'n Baron v'er neiyrt shiu magh lesh brebbyn mooarey er y thoyn. CnyO

carbydyn See carbid biers; vehicles: Bee yn Rheynn Arraghey foast dellal rish cooishyn ennagh ec yn Ynnyd Varrey ayns Doolish, cooishyn goll rish recortyssey carbydyn theayagh as carbydyn mooarey cour lughtyn. BS

Cheer ny Goal (f.) Britain: Myr v'ad loayrt haink eh dy ve baghtal dy row ad smooinaghtyn mychione ashoonaghys jeh ashoonyn mooarey: Yn Rank, Cheer Ny Goal as Yn Ghermaan. Carn

commishoon (pl -yn) commission: Ta'n SNP ayns foayr jeh brishey seose ny steatyn-thallooin mooarey as cur er bun commishoon-thallooin noa veagh genmyssey steatyn nagh vel goll er stiurey dy mie. Carn

craaghyn-thallooin earthquakes: As bee craaghyn-thallooin mooar ayns ymmodee ynnydyn, as gennaghyn, as crampyn, as shillaghyn agglagh, as bee cowraghyn mooarey veih niau. Bible

craa-hallooin earthquake: va tendreilyn, as coraaghyn, as taarnaghyn, as craa-hallooin, as claghyn mooarey sniaghtee. Bible

crooit coined, created, invented: T'eh gra peeishyn mooarey jeh'n aght-screeuee, y fockley magh as eer y grammeydys "crooit" - er lhimmey jeh ny focklyn crooit! Y grammeydys crooit, shen y red s'messey, t'eh smooinaghtyn. Carn

crubbyn trotters, hoofs, hooves: Hug y maarliagh eab er roie ersooyl agh ghow y tarroo eh ayns ny eairkyn mooarey echey as cheau eh er y thalloo eh, sthampey eh fo ny crubbyn echey. Dhoor

donnys affliction, bad luck, mischief, woe: Cha row ny heeasteyryn cosney monney er y skeddan as dy chur baare er y donnys, va earroo mooar dy vaatyn currit mow ayns sterrymyn mooarey NNS; (of weather) badness, vileness

eaghtyraneys presidency: Ta fys ec y teihll dy vel Tip O Neill nane jeh caarjyn mooarey Edward Kennedy, dooinney vees geearree goaill yn eaghtyraneys veih Carter, foddee. Carn

fo-chonaant (n.) subcontract: Ta'n colught shoh er reaghey fo-chonaantyn mooarey lesh colughtyn elley as veagh foddey ny smoo jeih thousane dooinney ceaut magh ass obbyr. Carn; conditioned; protocol

foee below her, under her: Nish ta ny renneeyn mooarey er ve marrooit liorish yn Thie Tashtee foddee shiu cronnaghey ny clagheenyn gorrym my-vlaa t'er ve follit fo'ee. Carn

fynneraght 1 breeze; 2 (of day) cool a: myr ny lheimeyderyn mooarey faiyr ta campal fo ny cleiyee ayns fynneraght y laa Bible

fynneraght y laa cool of the day: Ta dty gheiney reeoil myr ny locustyn, as dty chaptanyn myr ny lheimeyderyn mooarey faiyr ta campal fo ny cleiyee ayns fynneraght y laa Bible

gaalyn gales: Nish, va biljyn mooarey ec Balladoole er nyn lhieggey sheese ayns gaalyn ny geurey Dhoor; vapours

gallasyn braces: Cheau mee oashyryn liauyrey doo, troosyn giarey as gallasyn lesh crammanyn mooarey. Dhoor; suspender

gastey active, agile, athletic, clever, lively, speedy, quick, valiant: Ta ny cassyn oc roie gys olk, as gastey dy gheayrtey foill gyn-logh Bible; stayed: va ny ushtaghyn mooarey er nyn gastey Bible; adroit

Gow royd Get thee to: Gow royd gys dty hie hene, as soilshee cre ny reddyn mooarey ta Jee er n'yannoo er dty hon. Bible

grammeydys grammar: T'eh gra peeishyn mooarey jeh'n aght-screeuee, y fockley magh as eer y grammeydys "crooit" - er lhimmey jeh ny focklyn crooit! Y grammeydys crooit, shen y red s'messey, t'eh smooinaghtyn. Carn

kerrinagh quadratic; square, square-built: haink geiyrt orrin daa vaatey shiaullee elley as shiauill kerrinagh mooarey orroo GK

liklee likely: ta Mnr Llewellyn Jones gra, smoo liklee dy bee caghlaaghyn mooarey jeant da'n skeim. BS

lughtyn multitudes: cooishyn goll rish recortyssey carbydyn theayagh as carbydyn mooarey cour lughtyn. BS

mooar (=Ir. mór) pl. mooarey See vooar big, capacious, chief, commodious, extensive, extravagant, familiar, grand, great, heavy, intense, intimate, loose-fitting, major, marked, mega, mighty, powerful, tall: bee'n aarkey mooar hene eu son cagliagh Bible; (promontory) bold; (Jur.) grievous; difficult; huge [O.Ir. mór]

mygeayrt y mysh about him: tra honnick Yeesey earrooyn mooarey dy leih mygeayrt y mysh Bible

myrgeddin See myrgeddyn accordingly, also, likewise, to boot, too: Er yn laa shen myrgeddin heb ad ymmodee ourallyn mooarey Bible

oashyryn (f.) hose, stockings: Cheau mee oashyryn liauyrey doo, troosyn giarey as gallasyn lesh crammanyn mooarey. Dhoor

oijys recipe: Va oijys ny h-ooir feer folliaght as deearree ram slieh fys er oijys er-lheh follit ny h- unnishyn mooarey. Dhoor

plagueyn plagues: Nee'n Chiarn jannoo dty phlagueyn yindyssagh, as plagueyn dty luight, dy jarroo plagueyn mooarey, as foddey farraghtyn, as doghanyn trome, as foddey farraghtyn. Bible; diseases

rish y traie alongshore: Tra va mee shooyl rish y traie, honnick mee shirragh y ree getlagh dys claghyn mooarey ennagh. Dhoor

sheeyn magh extend: Sheeyn magh dty laue veih'n yrjid: livrey mee, as saue mee, veih ny ushtaghyn mooarey Bible

sheshaghtyn fellowships, orders, societies: Rere skeeal yn SNP mychione yn thalloo, cha beagh agh sheshaghtyn Albinagh lowit dy stiurey steatyn-thallooin mooarey. Carn; courses

Sostynagh (=Ir. Sagsonagh, Sacsunach) English, Englishman, Englishwoman, Sassenach, Saxon: Ren shin eeastagh rish tammylt dy hraa, as hooar un Sostynagh kiare boaddee mooarey; v'eshyn yn ynrican dooinney 'sy vaatey ren tayrtyn eeast erbee. Coraa

steatyn states: Ta'n SNP ayns foayr jeh brishey seose ny steatyn-thallooin mooarey as cur er bun commishoon-thallooin noa veagh genmyssey steatyn nagh vel goll er stiurey dy mie. Carn

sthampey clump, stomp, swage, tramp, trample, tread: Hug y maarliagh eab er roie ersooyl agh ghow y tarroo eh ayns ny eairkyn mooarey echey as cheau eh er y thalloo eh, sthampey eh fo ny crubbyn echey. Dhoor; trampling

troareyryn producers: Bunnys dy kinjagh, yiow troareyryn mooarey laue yn eaghtyr er troareyryn beggey. Carn

trome-liaghee heavy rain: Shen-y-fa, myr shoh ta'n Chiarn Jee dy ghra, lhieg-yms eh dy jarroo lesh geay rastagh ayns my eulys, as bee deayrtey trome-liaghee ayns my yymmoose, as claghyn mooarey sniaghtee ayns eulys dy chur-mow eh. Bible

whaleyn whales: As ren Jee whaleyn mooarey y chroo, as dy-chooilley chretoor bio snauee Bible

ymmyrkey mess fruit: V'eh soit ayns thalloo menoyr liorish ushtaghyn mooarey, dy chur magh banglaneyn, as dy ymmyrkey mess, as dy ve ny villey-feeyney aalin. Bible

desolate1 fadanagh; follym-faase: for as long as she lay desolate she kept sabbath - son chouds vee ny lhie follym faase dreill ee doonaght Bible; follym feayn; traartyssey; faase; treigit: your high ways shall be desolate - bee nyn raaidyn mooarey treigit Bible; melley; faasagh: that the land be not desolate - nagh bee yn thalloo ny aasagh Bible; bane: As long as it lieth desolate - Choud as te ny lhie bane Bible; feayn: while she lieth desolate without them - choud as te ny lhie feayn nyn vegooish Bible fleeing into the wilderness in former time desolate and waste - chea gys yn aasagh foddey-feayn as fadaneagh Bible; foddey feayn; fadane: let them seek it also out of desolate places - shirree ad eh ayns buill fadane Bible; currit mow: and they that dwell therein are desolate - as ta e chummaltee currit mow Bible; traartys: neither shall thy land any more be termed Desolate - chamoo vees dty heer ny lurg shoh enmyssit Traartys Bible; naardey: And I will make the land desolate - As ver-ym naardey yn thalloo Bible

elder (n.) fer reill; (adj.) mooarey; shinney: His young brother is rich, his elder brother is richer, but his sister is the richest of the whole family - Ta e vraar saa berchagh, ta e vraar shinney ny s'berchee, agh ta e huyr y nane JJK idiom; (n.) tramman

daa housane two thousand: ren ad jeelym jeu ayns ny raaidyn-mooarey, queig thousaneyn dooinney; as deiyr ad dy creoi geiyrt orroo gys Gidom, as varr ad daa housane dooinney jeu. Bible

ennym ooasle famous name, great name, renown, worthy name: As va mish mayrt, raad erbee dy jagh oo, as ta mee er yiarey jeh ooilley dty noidyn ass dty hilley, as er choyrt dhyt ennym ooasle, goll-rish enmyn ny deiney mooarey t'er y thalloo. Bible; gentilitial

ooig (f.) pl. ooigyn antar, cavern, grotto, stope; cave: Roll-jee claghyn mooarey er beeal yn ooig Bible; creek: chronnee ad ooig dy row lesh traie, raad v'ad kiarit, my oddagh eh ve, yn lhong y roie stiagh Bible; hold: As dooyrt y phadeyr Gad rish David, Ny fuirree ayns yn ooig shoh Bible; pit: Eshyn chleiy-ys ooig, tuittee eh-hene ayn; as eshyn lhieggys cleiy, nee ard-nieu eh y lhottey. Bible; den: doardee eh daue dy hroggal Daniel ass yn ooig Bible; dungeon: Deïe mee er dty ennym, O Hiarn; veih diunid yn ooig. Bible; hotbed

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog