Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: monney | Results: 81

monney (f.) foreshadow, omen, portent, premonition, presage, sign; much: cha bee monney erbee dy obbyr jeant orroo Bible; manner: cre'n monney dy ghooinney eh shoh? Bible; particle, scrap


Inexact matches:

monney baaish death omen, sign of death: Ta shen monney baaish! DF

monney banshey wedding omen

monney caggee war cloud

monney olk foreboding: Va monney olk aym. DF

monney poosee wedding omen: Ta shen monney poosee. DF

monney shickyr sure sign: Ta shen monney shickyr. DF

wedding omen (n.) monney banshey, monney poosee

death omen (n.) monney baaish

foreboding drogh-aaishnys; monney olk

foreshadow (v.) monney

portent (n.) monney

premonition (n.) fysseraght, monney, raaue

scrap caggey; giarrag; meer; monney: There is not a scrap - Cha vel monney. DF idiom; ribbag; scarrick; scran; scryssey; trustyr; brooillagh; smooirlagh; greim; minniag; fooillagh

sure sign monney shickyr

war cloud (n.) monney caggee

ogham ogham: Ayns ny eashyn roish yn Chreestiaght cha row ny Celtiee screeu monney cha nel claghyn as kuse veg dy enmyn scruit orroo ayns Ogham monney ymmyd da sleih ta shirrey fys mychione cliaghtaghyn ny Celtiee. Dhoor

much kuse vooar; lane: Shouldn't we have much pleasure? - Nagh beagh lane taitnys ain? JJK idiom; monney: Have you lost much money? - Vel shiu er choayl monney argid? JJK idiom; mooaran; mooarane: With much pleasure - Lesh mooarane taitnys. JJK idiom; mooarrane; niart; ram; weight: And Edom came out against him with much people - As haink Edom magh n'oï lesh weight sleih Bible

presage (v.) cur raaue jeh; (n.) monney

sign1 cowraghey; cowreydagh; monney: That's a sure sign - Ta shen monney shickyr. DF idiom; cowrey: They say it's a sign of fine weather, in the morning - Ta feallagh gra dy nee cowrey emshir aalin eh, ayns y voghrey. JJK idiom

sign of death (n.) monney baaish

vonney See monney :2 (yn); (the) many; particle

particle (n.) ayrneen, breneen, floag, kinneig, meer, meereen, monney, partigal, scommag; (yn) vonney

brilleen sheet: nagh row monney agh brilleen mysh e chorp Bible

butt 1 heap, mark; 2 little crowd; 3 stamina, strength a: Cha nel monney butt aynjee. DF

cultooragh cultural: cha row monney caghlaaghyn cultooragh currit stiagh voish cheeraghyn elley. carn

focklyn stiagh bookings: Vel monney sleih er chur focklyn stiagh? DF

Freeshlannish (f.) Frisian: Myn-chengey elley nagh vel shin clashtyn monney mychione, shen Freeshlannish. Carn

haink er run across, came upon: Cre'n monney dy vaase haink er? DF

obbyr cadjin (f.) servile work: cha jean shiu monney erbee dy obbyr cadjin. Bible

traght commerce, trade: Cha nel monney traght oc. DF; (of shop) custom

vaardee prevail: Nagh vaik shiu, nagh vaardee shiu monney? Bible; better

appetite (n.) jollys, mian; mian-bee: He has lost his appetite - T'eh er choayl y mian-bee echey. DF idiom; gailley: I haven't much appetite - Cha nel monney gailley aym. DF idiom

confidence (n.) barrantys, creeaght, daanys, roon, treisht; barrant: I haven't much confidence in him - Cha nel monney barrant aym er. DF idiom; folliaght: He made a confidence to me - Dinsh eh folliaght dou. DF idiom

damage foudaghey; foudid; jeeill; jeeilley; jeeyl: There was no great damage done - Cha row monney jeeyl jeant. DF idiom; jeeyllal; jeeylley; coayll

education (n.) edjaghys: Classical education - Edjaghys classicagh. DF idiom; ynsagh: He hasn't much education - Cha nel monney ynsagh echey. DF idiom

Manx1 (n.) Gaelg, Gailck: I don't speak much Manx - Cha nel mee taggloo monney Gaelg. JJK idiom; (n.) Manninish; (Yn) Ghaelg; (n., adj.) Manninagh: Yes, I read it in a Manx newspaper - Ren, lhaih mee eh ayns pabyr Manninagh. JJK idiom; (adj.) Gaelgagh

of a wedding (gen.) banshey; poosee: That is the sign of a wedding - Ta shen monney poosee. DF idiom

omen (n.) faih; monney: Evil omen - Drogh vonney. DF idiom Good omen - Jeih-vonney. DF idiom

out of me assym, ass-ym: He won't get much change out of me - Cha vow eh monney assym. DF idiom

punch broddag; builley; bwoalley; cur builley da; puinsh; thiolley; towlley; towlleyder; bree: There's not much punch in it - Cha nel monney bree ayn. DF idiom; punch: Mix a glass of punch - Glenney phunsh y yannoo. DF idiom

regard scansh: That's not of much regard - Cha nel shen jeh monney scansh. DF idiom; jannoo soiagh jeh, jannoo frioose

schooling scoill: They hadn't much schooling in those days - Cha row monney scoill oc ayns ny laghyn shen. DF idiom

shall not do cha jean: ye shall not do any work therein - cha jean shiu monney erbee dy obbyr Bible

space1 (n.) barney, space, tammylt, thammylt; (v.) scarrey veih my cheilley; spoar; feaynid: Intergalactic space - Yn feaynid mooar. DF idiom; reamys: We haven't much space - Cha nel monney reaymys ain. DF idiom

speech (n.) chengey, glare, insh, taggloo; oraid: I was unimpressed by his speech - Cha ren mee coontey monney jeh'n oraid echey. DF idiom; loayrtys: He primed him with a speech - Hug eh loayrtys 'sy chione echey. DF idiom

amylt swim: lurg oie gharroo gyn monney cadley ain, hie y cooinseilagh son amylt 'syn aarkey bunnys! GK; swimming

Bretin (f.) See Bretyn Mooar Wales: cha nel monney Sostnee credjal dy vel Nalbin as Bretin nyn ashoonyn firrinagh. Carn

cadjin (=Ir. caighdeán) colloquial, common, commonplace, general, lowbrow, normal, ordinary, popular, standard, unexceptional, universal: cha jean shiu monney erbee dy obbyr cadjin Bible; familiar

clashtynee audience: Cha row ad cosney monney argid voish ny clashtynee edyr. Carn; listeners

cliaghtagh consuetudinal, conventional, customary, habitual: Myr dy cliaghtagh cha nel y sleih oikoil coontey monney jeh Yernish ayns Twoaie Nerin sy resoonaght shoh mychione y churriylym ''ashoonagh''. Carn

coigee (f.) loom: Mie dy-liooar' dooyrt mish, laa erbee, son cha nel monney obbyr aym dy jannoo er y coigee foast. Dhoor

donnys affliction, bad luck, mischief, woe: Cha row ny heeasteyryn cosney monney er y skeddan as dy chur baare er y donnys, va earroo mooar dy vaatyn currit mow ayns sterrymyn mooarey NNS; (of weather) badness, vileness

dy cliaghtagh customarily, usually: Myr dy cliaghtagh cha nel y sleih oikoil coontey monney jeh Yernish ayns Twoaie Nerin sy resoonaght shoh mychione y churriylym ''ashoonagh''. Carn; generally

Europey (f.) (Yn); (The) Continent; Europe: Er-lhiams nagh vel monney sleih fei-ny-Europey smooinaghtyn dy vel ardveenid erbee cheu mooie jeh nyn jeeraghyn hene Carn

faagit 1 abandoned, ditched, stranded; 2 seasoned; 3 left, remaining a: cha vel monney faagit ayns shilley my hiarn Bible

Galliu (f.) Galway: Ta bing noa reaghey yn cooish ayns Galliu, as cha row monney traa oc mleeaney. Carn

gienneyder generator: cha row shin coontey monney jeh'n dooinney va cummal 'sy thie hene er y fa dy voogh eh yn gienneyder lechtragh dagh oie ec nane-jeig er y chlag Carn

gyn leagh unremunerative, unrequited, unrewarded; invaluable: Cha beagh ad coointit monney ec y traa t'ayn jiu, agh va shinyn cho vaynrey maroo as by beagh ad cliegeenyn as giootyn gyn leagh. JG

gyn tort incircumspection; simple: tee gyn tort, as cha vel monney keeayl eck. Bible; heedless, random, rashly; rash

kirbyl pl. kirbil lunch: Agh cha b'oallagh ny Goaldee g'ee monney son kirbyl as myr shen ren ad g'ee anjeeal mooar y laa er giyn as soiagh er y Raue ec munlaa tra v'ad g'ee kirbyl. GB; luncheon

laa souree summer's day: Agh, yn laa souree shen, atreih, ve jeeaghyn dou nagh row monney sleih goll er y chassan shen, er yn oyr dy row ee coodit harrish lesh drineyn as freoaie. Coraa

Ladjyn (f.) Latin: Er y fa nagh vel Bretnish ec monney sleih, v'eh goll rish jannoo scannaneyn ayns Ladjyn, bunnys! Carn

lhiggey er act, affectation, affectedness, counterfeit, dissimulate, dissimulation, feign, feigning, feint, fox, pose, pretence, pretend, profess, sham, simulate, simulation: Ta fer ayn ta lhiggey er dy ve berchagh, ga nagh vel monney echey Bible

loayreyderyn speakers: T'eh beggan quaagh dy vel y chooid smoo jin ta laccal aavioghey Gailck cur ooashley da ny loayreyderyn dooghyssagh s'jerree agh cha nel shin cur monney geill da'n Ghailck oc! Carn

Manninaghys Manxism, Manxness: Foddym credjal nagh bee monney Manninaghys ayn, my ta! Y sleih ta reill harrish Sostyn nish surrys enn nagh vel graih oc er yn ynsaght. Carn

Mee s'jerree yn ouyir October: Ayns mee s'jerree yn Ouyir, tra d'aase ny laghyn ny s'girrey, feayr as fliugh, cha row mee dy mennick ec y Whallag as cha row monney obbyr goll er ec Ballaskeig Dhoor

mooinjeragh clannish: Ayn cha jean oo monney erbee dy obbyr, uss as dty vac, as dt'inneen, dt'er- mooinjeragh as dt'inney-veyl, dt'ollagh as y joarree t'er çheu sthie jeh dty yiattyn. CS

myn-chengey (f.) minority language: Myn-chengey elley nagh vel shin clashtyn monney mychione, shen Freeshlannish. Carn

pan-Cheltiagh pan-Celtic: Cha row ad cosney monney argid voish ny clashtynee edyr. Er-lhimmey jeusyn ec yn co-hirrey Pan-Cheltiagh v'ad goan dy liooar. Carn

Pobblaghtee Republicans: Ny baaseyn ayns 1940, t'eh jeeaghyn nagh ren ad monney son cooish ny Pobblaghtee. Carn

shaghryn error, transgression: Ren shoh soilshaghey magh nagh vel Foot toiggal monney mychione cooishyn Yernagh as dy vel eh er ny leeideil er shaghryn ec ny breagyn ta cheet gagh laa veih'n chellooish, radio as veih ny pabyryn Sostnagh. Carn

speeideilys fortune, prosperity, success, well-being: Roish ny stholkyn accrys ayns 1981, cha row monney speeideilys ec Sinn Fein ayns reihyssyn. Carn

tooilleilagh exacting, fatiguing, servile, tiresome, tiring, toilsome, uphill, wearing, wearisome, wearying: cha jean shiu monney erbee dy obbyr tooilleilagh Bible; laborious

traaghyn seyrey leisure hours: Ayns ny traaghyn seyrey ain va shin cliaghtey goll magh er ny shappyn shirrey son barganeyn, agh cha row monney ry akin dooys er chor erbee. Dhoor

trimshey cree sorrow of heart, soul-sickness: cha vel shoh monney agh trimshey cree. Bible

manner (n.) aght: He spoke in such a manner, as to lead us to think that he was quite innocent - Loayr eh er lheid yn aght, myr dy chur orrin smooinaghtyn dy row eh slane oney. JJK idiom; beasid; mayk; monney; oash

notice cur scansh da, cur tastey da, goaill baght jeh, tastal; cur geill da: She doesn't take much notice - Cha nel ee cur monney geill da. DF idiom; goaill tastey jeh: It slipped my notice - Cha ghow mee tastey jeh. DF idiom; baght; fogrey: Display a notice - Fogrey y chur seose. DF idiom; fogrey scuirr; fys; geill; raaue; tastey

people (n.) ashoon; feallagh; feallee; kynney; mooinjer; pobble; sleih: I'm sure few people can have slept - Ta mee shickyr nagh vod monney sleih er chadley. JJK idiom; ashoonee; (v.) cur cummaltee ayn, cur sleih ayn; persoonyn: This bed has been slept in by many notable people - Ta ymmodee persoonyn ardghooagh chadley 'sy lhiabbee shoh. JJK idiom

guail 1 (nyn) towards us a: Quoi yn dooinney shoh ta ayns y vagher shooyl nyn guail? Bible; 2 towards them a: tra honnick eh ad, roie eh nyn guail veih dorrys y chabbane Bible; 3 (npl.) towards you a: Cren monney dy ghooinney veh haink seose nyn guail, as dinsh diu ny goan shoh? Bible; 4 met

leeideil er shaghryn misdirect, misdirection, mislead: Ren shoh soilshaghey magh nagh vel Foot toiggal monney mychione cooishyn Yernagh as dy vel eh er ny leeideil er shaghryn ec ny breagyn ta cheet gagh laa veih'n chellooish, radio as veih ny pabyryn Sostnagh. Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog