Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: moddey rio | Results: 144

moddey rio husky

moddey (=Ir. madra, N.Ir. mada, madadh, Sc.G. madadh) pl. moddee dog, tike, tyke: t'eh myr fer ta goaill moddey ry-chleayshyn. Bible [O.Ir. matrad]


Inexact matches:

Balley Moddey Farm of Dogs: Eisht v'eh orrym shooyl er y raad seose dys Balley Moddey. Dhoor

colliar moddey dog collar

kione moddey dog's head: Ta eshyn ta marroo dow myr dy marragh eh dooinney; eshyn ta ouralley eayn, myr eshyn ta chebbal kione moddey Bible

moddey airh mock sun, parhelion

moddey Albinagh Scottie

moddey arrey house dog, watchdog

moddey beg doggie, toy dog

moddey bog softy

moddey Bretnagh corgi

moddey brock basset

moddey cloh cattle dog, collie, farm dog, sheepdog, working dog

moddey Danvargagh Great Dane

moddey earish weather dog

moddey eeanlee pointer

moddey feieys pointer, setter

moddey Frangagh poodle

moddey garaghtee hyena

moddey glioon lap dog, toy dog

moddey keyrragh collie, sheepdog

moddey lieh-ghooghys mongrel

moddey mooar mastiff

moddey mwoie beagle, harrier

moddey oainjeragh pariah

moddey oaldey wolf: Nee yn moddey-oaldey baghey marish yn eayn Bible

moddey ollee cattle dog

moddey pomeyragh pom

moddey prash andiron, brass fire dog

moddey Samoidagh Samoyed

moddey screbbagh mangy dog

moddey Sheenagh chow, Pekinese

moddey shelg hunting dog

moddey Skianagh Skye terrier

moddey Sostynagh bulldog

moddey Spaainagh spaniel

moddey stronnee pointer

moddey thallooin coyote

moddey thie house dog

moddey ught lap dog, toy dog

moddey ushag pointer

moddey ushtey otter: Ga dy vel ad goaill fer ny keartyn as t'ad jannoo traartys da ein chirkey as tunnaghyn, ta smoo jeeill jeant ec moddey ushtey. Carn; spaniel

moddey Vernard Saint Bernard

Balley Moddey Beg Little Farm of the Dogs

Balley Moddey Mooar Big Farm of the Dogs

Balley ny Moddey Farm of the Dogs

Lhag ny Moddey Dogs' Hollow

Moanee ny Moddey Turbary of the Dogs

moddey-arrey ny troailtee passenger watchdog

moddey ass dooghys mongrel

moddey oaldey bwoirryn she-wolf

moddey oaldey firryn dog-wolf

Mwyllin ny Moddey Dogs' Mill

Mwyllin y Moddey Dog Mill

pointer (n.) leeid, maidjey, snaid; moddey eeanlee, moddey feieys, moddey stronnee, moddey ushag

toy dog (n.) moddey beg, moddey glioon, moddey ught

cattle dog (n.) moddey cloh, moddey ollee

collie (n.) moddey cloh, moddey keyrragh

house dog (n.) moddey arrey, moddey thie

lap dog (n.) moddey glioon, moddey ught

mongrel (n.) aalagh-vestit; mestit; moddey ass dooghys; moddey lieh-ghooghys

sheepdog (n.) coo keyrragh, moddey cloh, moddey keyrragh

spaniel (n.) moddey Spaainagh, moddey ushtey

wolf (n.) filliu; moddey oaldey: The wolf mauled him - Ren y moddey oaldey eh y lhuddyral. DF idiom; (v.) sluggey sheese

andiron (n.) moddey prash

basset (n.) moddey brock

beagle (n.) moddey mwoie

bulldog (n.) moddey Sostynagh, tarroo-choo

chow (n.) moddey Sheenagh

corgi (n.) moddey Bretnagh

coyote (n.) moddey thallooin

dog (n.) coill, coo; moddey: Maybe the last dog is catching the hare - Foddee yn moddey s'jerree tayrtyn y mwaagh. JJK idiom; con; coyn

doggie (n.) moddey beg

dog's head (n.) kione moddey

farm dog (n.) moddey cloh

Great Dane (n.) moddey Danvargagh

hunting dog (n.) moddey shelg

mangy dog (n.) moddey screbbagh

mastiff (n.) masteen, moddey mooar

otter (n.) dooarchoo; moddey ushtey

parhelion (n.) far-ghrian; moddey airh

pariah (n.) moddey oainjeragh

Pekinese (n.) moddey Sheenagh

pom (n.) moddey pomeyragh

poodle (n.) moddey Frangagh

Saint Bernard (n.) moddey Vernard

Samoyed (n.) moddey Samoidagh, Samoidagh

Scottie (n.) moddey Albinagh

Skye terrier (n.) moddey Skianagh

tike (n.) moddey

tyke (n.) moddey

watchdog (n.) moddey arrey

weather dog (n.) moddey earish

working dog (n.) moddey cloh

brass fire dog (n.) moddey prash

Dogs' Hollow (n.) Lhag ny Moddey

Dogs' Mill (n.) Mwyllin ny Moddey

Farm of Dogs (n.) Balley Moddey

husky (adj.) garroo, looyr; (n.) moddey rio

hyena (n.) beisht convaayrtagh; moddey garaghtee

setter (n.) kiarteyder, moddey feieys, soieder

softy (n.) fer bog; moddey bog

moddey-bwoirryn (f.) (canine) bitch

Big Farm of the Dogs (n.) Balley Moddey Mooar

dog collar (n.) colliar moddey, colliar saggyrt

Dog Mill (n.) Mwyllin y Voddey, Mwyllin y Moddey

dog-wolf (n.) filliu firryn, moddey oaldey firryn

Farm of the Dogs (n.) Balley ny Moddey

harrier (n.) moddey mwoie; roieder tessen cheerey

Little Farm of the Dogs (n.) Balley Moddey Beg

mock sun (n.) far-ghrian, lannoon ny greiney, moddey airh

passenger watchdog (n.) moddey-arrey ny troailtee

she-wolf (n.) filliu bwoirryn, moddey oaldey bwoirryn

Turbary of the Dogs (n.) Moanee ny Moddey

grindee grin: t'ad grindee myr moddey Bible

lhiams (emph.) mine: Lhiams y moddey shoh. DF

jargan flea: quoi eh t'ou geiyrt er? er moddey marroo, er jargan. Bible

barking gounsteragh; gounsternee: The dog kept on barking - Ren y moddey gounsternee roish. DF idiom; speeiney

bitch (n.) (canine) coo-bwoirryn, gass, gast, moddey-bwoirryn; bitchey: She's an old bitch! - T'ee ny shenn vitchey! DF idiom

broke brisht; vrish: The dog broke loose - Vrish y moddey e chiangle. DF idiom; rooisht argid: I am broke - Ta mee rooisht argid. DF idiom

dead1 marroo: The dog your brother sold me is dead - Yn moddey chreck dty vraar dou, t'eh marroo. JJK idiom; merriu; neuvio; anvio

faithful (adj.) credjoil, credjallagh; firrinagh: Never was dog more faithful - Cha row rieau moddey cha firrinagh. JJK idiom; jeelys; jeeragh; ynrick

fuss1 (n.) anvea, musthaa; (v.) babbaney, feiyal, foostyrey; goaill er; jannoo mooar jeh: The dog made a fuss of him - Ren y moddey mooar jeh. DF idiom

hare (n.) cleaysh liauyr; fer ny cleaysh mooar; loaghtyn beg; mwaagh: Maybe the last dog is catching the hare - Foddee yn moddey s'jerree tayrtyn y mwaagh. JJK idiom

loose1 anshickyr; ceau; cochianglee; feasley, feaysley: Set a dog loose - Moddey y 'eaysley. DF idiom; feayshlit, feayslit; gyn kiangley; lag; lhiggey; my reir; neuhickyr; skeaylt: Loose sheets - Duillagyn skeaylt. DF idiom

maybe (adv.) foddee: Maybe the last dog is catching the hare - Foddee yn moddey s'jerree tayrtyn y mwaagh. JJK idiom

never (adv.) chioee; rieau: Never was dog more faithful - Cha row rieau moddey cha firrinagh. JJK idiom; dy bragh: He said he'd never forgive me - Dooyrt eh nagh leihagh eh dy-bragh mee. JJK idiom; dy bra

rearing troggal: The dog is rearing the kittens - Ta'n moddey troggal ny pishinyn. DF idiom

bwoid saggyrt orchis, spotted orchis: Cre va'n blaa shen? Ta'n Moddey gra dy re bwoid saggyrt v'ayn. Dhoor

caulg (f.) barb, bristle, prickle, ruffle: Hug yn moddey caulg er hene. DF; testiness, truculence; (of barley) beard; awns

cloh chase, drive along, pursuit; (as dog) work: Va'n moddey shen cloh yn ollagh. DF; chasing

gyndyr browsing, graze, grazing: Nee yn moddey-oaldey as yn eayn gyndyr cooidjagh Bible

keyrrey vane (f.) white sheep: ayns shoh v'eh moddey, ayns shen keyrrey vane, nish v'eh ny lion, chelleeragh v'eh ny eayn PC

lhuddyral bedraggle, mangle, mangling, maul, mauling: Ren y moddey oaldey eh y lhuddyral. DF

orraghit shot: Va ooilley ny deiney lesh gunnyn goll shelg er y hon as 'syn astyr cheayll shin dy row yn moddey goit ayns corneil as orraghit marroo. JG

roie er-chea flee: t'eh fakin yn moddey-oaldey cheet, as t'eh faagail ny kirree, as roie er-chea Bible

scaipail on the run; slip out: Ren y moddey scaipail ass e yeeal eh hene. DF

skeeah spew, vomit: Myr moddey ta chyndaa reesht gys e skeeah Bible [O.Ir. sceïd]

yeeal (f.) pl. yeeallyn lace, lead, leash, thong: Moddey y chur er yeeal ghiare. DF; lash: Veagh fer elley gra, Gow thie, as yeeal yn ven myr boallagh oo. Coraa

are t': They are living a cat and dog life - T'ad beaghey bwoalley er kayt as bwoalley er moddey. JJK idiom; ta: These boys are accusing one another - Ta ny guillyn shoh cassid er e cheilley. JJK idiom; (interrog.) vel: Are there any coals in the scuttle? - Vel geayll erbee ayns y chruick? JJK idiom

living1 beaoil; mayrnagh: He is still living - T'eh mayrnagh. DF idiom; beaghey: They are living a cat and dog life - T'ad beaghey bwoalley er kayt as bwoalley er moddey. JJK idiom; er mayrn: He is still living - T'eh er mayrn foast. DF idiom

strike builley; bwoaillys; bwoalley: The clock will strike presently - Nee yn clag bwoalley ny sheyn. JJK idiom; feddyn; labbal; lhieggey; spooghey; stholk; stholkey; troa; dy woalley; strugey; bwoaillee: It will soon strike three - Bwoaillee eh tree dy-gerrid. JJK idiom; bwoaill: Don't strike the dog - Ny bwoaill yn moddey. JJK idiom; bwoailley

dollit magh abrogated, cancelled: Cre'n ennym v'er shoh choud as v'eh ayns foayr rish Jee, cha s'aym - gyn dooyt ve ennym mooar - agh nish t'eh dollit magh ass lioar y vea as goll fo ennym agglagh noidagh t'eh, myr Satan, moddey, dragon mooar, as jouyl, ard-nieu, lion, noid, as dunver dewil PC

rheynnee shall divide: Bee Benjamin myr moddey-oaldey jollyssagh: ayns y voghrey, stroie-ee eh yn chragh t'eh dy hayrtyn; as ec yn oie, rheynnee eh yn spooilley. Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog