Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: meoiryn | Results: 77

meoiryn agents


Inexact matches:

meoiryn shee constabulary, police, police force: Cha nel peiagh erbee er ve goit ec ny meoiryn shee rish bleeantyn jannoo y lhied shen. Carn

Meoiryn-Shee Rhumsaa Ramsey Police: My ta fysseree erbee ayd, loayr rish meoiryn-shee Rhumsaa, my sailt, er 81 22 34. BS

Meoiryn-shee Vannin Isle of Man Constabulary

cur meoiryn shee er military police

Forym-Coyrlee Meoiryn-Shee Vannin Isle of Man Police Consultative Forum

kione ny meoiryn shee superintendent

Meoiryn-Shee Ellan Vannin Isle of Man Constabulary

van ny meoiryn shee Black Maria

Boayrd Neuchrogheydagh son Plaiyntyn noi Meoiryn-shee Independent Police Complaints Commission

Slattys Cairys Kimmee, ny Meoiryn-shee as ny Quaiylyn Criminal Justice, Police and Courts Act

Isle of Man Constabulary (n.) Meoiryn-Shee Ellan Vannin; Meoiryn-shee Vannin

agents (npl.) meoiryn

constabulary (n.) meoiryn shee

police meoiryn shee: The police are after you - Ta ny meoiryn shee dy dty hirrey. DF idiom; (n.) poleenyn; poleenee: He was taken up by the police - Ghow ny poleenee eh. DF idiom; (y) Phollys; (v.) poleeney

police force (n.) meoiryn shee; poleenyn

Ramsey Police (npl.) Meoiryn-Shee Rhumsaa

Ramsey Police Station (n.) Stashoon Meoiryn-Shee Rhumsaa

superintendent (n.) ard-er, kione ny meoiryn shee, oaseir, stiureyder

Black Maria (n.) carr yn phrysoon, van ny meoiryn shee, van y phrysoon

Isle of Man Police Consultative Forum (n.) Forym-Coyrlee Meoiryn-Shee Vannin

military police (n.) cur meoiryn shee er, poleenyn yn armee

feanishee witnessers: Ta ny meoiryn-shee shirrey feanishee BS

Criminal Justice, Police and Courts Act (n.) Slattys Cairys Kimmee, ny Meoiryn-shee as ny Quaiylyn

description (n.) coontey: It baffles description - Cha nod oo chur coontey jeh. DF idiom; tuarastyl: The police have a good description of him - Ta tuarastyl vie jeh ec ny meoiryn shee. DF idiom

Independent Police Complaints Commission (n.) Boayrd Neuchrogheydagh son Plaiyntyn noi Meoiryn-shee

carbyd-arraghey dumper truck: Ta meoiryn-shee gra dy dooar dooinney baase lurg da carbyd-arraghey tuittym stiagh ayns jeeg. BS

custhey beat, birch, flog, lash; flogging, beating: Ren ad caggey er finnue lesh cre erbee wappinyn v'oc, custhey ny meoiryn shee lesh maidjaghyn. NNS

custym custom: agh un cheayrt tra v'ad er-chee goaill traie er-gerrey da Keeill Choobragh t'ayns cheer ny h'Albey va ny meoiryn custym ny lhie cooyl-chlea orroo Dhoor; customs duty, tariff

Dar ny niaughyn (intj) By heavens: va ny meoiryn custym ny lhie cooyl-chlea orroo, as dar ny niaughyn, ghow ad greim shickyr er nane jeusyn as va'n dooinney boght er ny choyrt stiagh ayns pryssoon. Dhoor

eaddagh cadjin mufti: Hed ny h-offishearyn eaddagh cadjin er traenal liorish meoiryn-shee Lunnin. BS; undress

er finnue fiercely, furiously: Ren ad caggey er finnue lesh cre erbee wappinyn v'oc, custhey ny meoiryn shee lesh maidjaghyn. NNS; speedy; passionate; rage

faaueyn suggestions: Eisht, haink skeealyn as faaueyn mygeayrt dy row ny meoiryn-shee gaghtey er aghtyn neu-chooie. Carn; tips

glackit apprehended, pressed, seized: V'eh glackit ec ny meoiryn-shee. DF

goaill caslys jeh film: Ta ny meoiryn shee goaill caslys jeh dy chooilley pheiagh t'ad greimm - ny bunnys dy chooilley pheiagh. Carn

meoir pl. meoiryn (of estate) agent; bailiff, curator, custodian, ganger, keeper, manager, mayor, prefect, steward, supervisor, taskmaster: Va'n anchoodaghey jeant liorish Meoir y valley, Bill Kennedy, as Bob McMillan, veih Honda. BS

neuoikoil off the record, unofficial: Dy dooghyssagh, cha jinnagh ny meoiryn-shee goaill ayrn sy vrialtys neu-oikoil. Carn

obbreeaght (f.) operation: Ga dy row yn obbreeaght kiarit dy ve ny 'olliaght, va pobble ny Brooghyn er n'gheddyn raaue voish caarjyn ayns Glaschu dy row ny meoiryn shee brash er y raad. NNS

sheginey lie in wait: Kiart gollrish ny Brooghyn, tra haink ny meoiryn shee dy ghoaill adsyn v'er n'ghoaill ayrn ayns y raghlid, va armee jeh deiney aegey sheginey. NNS

stiurt-shapp shop steward: Ny keayrtyn, ta stiurtyn-shapp er ve goit as va ny meoiryn-shee son eebyrt ad. Carn

symnaghyn summonses: va boirey s'odjey ayns Aignish as ny Gaeil soiagh er ny meoiryn shee haink dy livrey tooilley symnaghyn. NNS

tuarastyl (f.) counterpart, description, emolument, fashion, report, representation: Ta tuarastyl vie jeh ec ny meoiryn shee. DF

woish (=Ir. ó) from: y fys ta ny meoiryn-shee tayrn woish y sleih ta goit oc Carn

apprehended glackit: He was apprehended by the police - V'eh glackit ec ny meoiryn-shee. DF idiom; goit; tayrit; toiggit

cur y leigh er sue: a'n Ard-Veoir-Shee, Mike Culverhouse, cur failt er plannyn Rheynn Cooishyn Sthie dy phointeil leighder, veagh seyrey ny meoiryn-shee veih'n obbyr jeh cur y leigh er sleih. BS

debejagh desperado, desperate: Va ny meoiryn-shee debejagh dy gheddyn greim er sleih ren cur bleaystanyn ayns y thie jeh Scrudeyr Vretin Carn

drogh ellyn unmannerliness: Va'n meoir-shee, Gary Roberts, freggyrt rish baghteyrys veih'n oltey jeh'n Chiare as Feed, John Houghton, dy vel rouyr drogh ellyn as meshtallys goll er as cha nel ny meoiryn-shee cur geill da. BS

druggey dope, drug: Veih jerrey yn vee shoh, cha nod meoiryn-shee goaill sleih erbee as minniag jeh'n druggey shoh oc ta coontit dy ve ry hoi ymmyd persoonagh. BS

er croo alive with vermin; crawling, swarming: Va'n boayl er croo lesh meoiryn shee. DF; full: Ta'n balley er croo lesh sleih. DF; made, created: Quoi erbee ta deayrtey fuill dooinney liorish dooinney bee yn uill echeysyn er ny gheayrtey; son ayns caslys Yee hie dooinney er croo. Bible

faghtys-bleaystan bombing campaign: Va ny deiney shoh goit ec ny meoiryn-shee kyndagh rish skeealyn dy row ad reaghey faghtys-bleaystan ayns Bretin as Sostyn. Carn

feer happee (of pace) cracking: Agh ren ny keird heshaghtyn caggey dy 'endeil ny stiurtyn oc va goit, as lhig ny meoiryn-shee daue goll seyr feer happee. Carn; double quick, meteoric

fer aasit adult man: Y red smessey sy chooish shoh, shen dy row fer aasit oney goit seose ec meoiryn-shee ec e hie hene as v'eh er ny leeideil ersooyl as glass-laue er. Carn

ginsh breagyn story telling: Myr shen, t'eh jeeaghyn dy row ny meoiryn-shee ginsh breagyn as cur co chialg er bun dy gheddyn greim er sleih erbee, oolee ny dyn. Carn; lying

gunney gun: Va polt myr gunney ayn as hilg y chryss veih ny greieyn as va boirey kiart ayns y uhllin. JyC; of a gun: Hug yn daa çheu oaie er y cheilley er quing hallooin eddyr Point as Steòrnabhaigh, ny meoiryn shee as sidooryn lesh cliwenyn gunney, ny cotteyryn lesh maidjaghyn as claghyn. NNS

jannoo mooin piss, pissing, urinate, urinating: Ta paart dy phaitchyn ayns Lunnin ta foast jannoo mooin sy lhiabbee er y fa dy row nyn ayraghyn as moiraghyn goit ayns mean ny hoi ec ny meoiryn-shee. Carn

kayt marrey catfish; seacat: Y Sarjant John Manley, as eshyn shual, dooyrt eh dy row fys currit er meoiryn-shee dy gholl gys y Kayt Marrey, ta ny haagh kiedit, lurg skeealyn jeh co-streeu ec mean- oie, y nuyoo laa Averil. BS

keck crap, droppings, dung, excrement, faeces, ordure, shit: Nish ta deiney y vrialtys neu-oikoil gra dy vel ad shickyr dy row ny meoiryn-shee prowal ceau keck harrish Mnr Thomas. Carn

Kione Droghad Onchan, Bridge Head: Ta barrantagh ayns Kione Droghad shirrey er y lught-reill ynnydagh as ny meoiryn-shee ad dy obbraghey ry cheilley, dy ghellal rish drogh ymmyrkey-bea syn ard. BS

leighderaght (f.) litigate, litigation, pleading, practising law: er y gherrid tra hirr meoiryn-shee Vannin er ny h-ughtaryn jeh ynnyd Vanninagh dy scughey veih ny duillagyn oc y chooid smoo jeh tuarystal mychione leighderaght noi politickeyr Manninagh shinsharagh. BS

leighderyn legal aid practitioners: Ta sleih cummit ec ny meoiryn-shee rish shiaght laa gyn caa y ve oc loayrt rish leighderyn ny rish ny lughtyn-thie oc. Carn; lawyers

lhiassit alleged: Ta ny screeunyn bentyn rish haglym lhiassit eddyr yn Ard-scrudeyr as yn Ard-veoir- shee, lurg da'n eear-Ard-shirveishagh, Richard Corkill, v'er ny ghoaill ec ny meoiryn-shee. BS; contrived: Ta'n mess soilshaghey kys va'n billey lhiassit: myr shen ta raa cooishagh veih cree yn dooinney. Apoc; preserved; potted

mooin 1 about us a: hie ad dy chraidey mooin; 2 urine, micturate: Ta paart dy phaitchyn ayns Lunnin ta foast jannoo mooin sy lhiabbee er y fa dy row nyn ayraghyn as moiraghyn goit ayns mean ny hoi ec ny meoiryn-shee. Carn

nastey Nollick Christmas box: By-vie lesh ny meoiryn-shee loayrt rish peiagh erbee honnick red erbee va drogh-ouryssagh ec y traa shen, ny peiagh erbee hooar red ennagh myr shoh myr nastey Nollick, foddee. BS

neuspeeideilagh hapless, unprosperous, unsuccessful: va ny meoiryn-shee geearree soilshaghey magh y vreag dy row Mnr Thomas goaill ayrn, ayns faghtys neu-speeideilagh ry-hoi sheidey seose reddyn lesh bleaystanyn ayns Bretin as Sostyn. Carn

roar-bree motor cycle: Ta ny meoiryn-shee shirrey feanishyn lurg da fer roar-bree goll er lhottey dy h-olk ayns drogh haghyrt er Giat y Clieau. BS

roortyssyn practices: Maghey shoh, cha jean meoiryn-shee shassoo ec ynnydyn mygeayrt y choorse TT tra ta roortyssyn ny ratchyn fo raad. BS

sarjant sergeant: Ta'n Sarjant Nigel Shimmin credjal dy nee red foaysagh eh tooilley meoiryn-shee y ve ry akin er ny straiddyn. BS

scruteyr (=Ir. scrúdóir) checker, inspector: Ta'n Scruteyr Roberts gra dy vel ad er ronsaghey ny h-aghtyn as ny buill raad ta ny meoiryn-shee gobbraghey. BS

sheidey seose balloon, inflate, puff; kindle: T'eh sheidey seose aile lesh e ennal, as ta bree aileagh goll magh er e veeal.; blow up: va ny meoiryn-shee geearree soilshaghey magh y vreag dy row Mnr Thomas goaill ayrn, ayns faghtys neu-speeideilagh ry-hoi sheidey seose reddyn lesh bleaystanyn ayns Bretin as Sostyn. Carn

shiaghtoo (=Ir. seachtó, seachtú) seventh: Derrey y shiaghtoo laa jeh Mee Luanistyn, va 766 sleih er ve goit ec ny meoiryn-shee, va goaill ymmyd jeh'n clattys shoh. Carn

Steornavaie Stornoway: Nish t'ad er ngeddyn y vollag jeh nane jeh ny paitçhyn sy twoaie jeh'n Rank, as ta ny meoiryn-shee er ngoll erash dys Steornavaie dy hirrey tooilley leeidyn. BS

symnit cited, convened, summoned: V'ad symnit stiagh ec yn RUC er y fa nagh dod ny meoiryn-shee freayll yn shee. Carn

tayrn er ash draw back, draw off, pull back, retract, retractation, revocation, stand down, unsay, withdraw, withdrawal: Ta Mainshtyr Gelling goaill ynnyd Richard Corkill, oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, ren tayrn er ash tra va eshyn as e ven goit ec meoiryn-shee ta ronsaghey toyrtyssyn-turrysid hooar ad son nyn gottyn laghyn seyrey ec Balley Cain ayns Skyll Connaghy BS

tendeilagh attendant, waiter: Ta ny meoiryn-shee ronsaghey roosteyrys armit ec stashoon-pedryl, raad va tendeilagh er ny vaggyrt lesh skynn. BS; (of person) attendant; server

traastagh (as defeat) crushing: conaant ry hoi jeeaghyn mysh beiyn, stashoon-barroose Ghoolish, meoiryn-shee er lheh, y chiallag ard-traastagh, as yn hingys millish. BS

tuittym stiagh cave in, fall in: Ta meoiryn-shee gra dy dooar dooinney baase lurg da carbyd-arraghey tuittym stiagh ayns jeeg. BS

ym-agglaghey terrorism: Va ny meoiryn-shee er chur raaue daue: mannagh row y doodee as y fer aeg goll ersooyl, veagh ad goit kyndagh rish y Slattys ry-hoi Lhiettal Ym-agglaghey Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog