Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: mannagh | Results: 81

mannagh except, if not: mannagh jed oo magh, cha bee fer nee fuirriaght mayrt's noght Bible; unless


Inexact matches:

mannagh vel (unless) except; if not: mannagh vel oo son feaysley eh, abbyr shen Bible

Mannagh nhione dhyt COMPARE shione dhyt If you know not: Mannagh nhione dhyt, O uss saalin ta mastey mraane Bible

if not mannagh: but thou shalt give it me now: and if not, I will take it by force - agh nish hene ver oo dou eh: as mannagh der oo, goym eh er niart. Bible; mannagh vel: But if not, let fire come out from Abimelech - Agh mannagh vel, lhig da aile cheet magh veih Abimelech Bible; (ny) s'looid

loamraghyn fleeces: Mannagh vel e veeghyn er my vannaghey, as mannagh row eh jeant souyr lesh loamraghyn my chirree Bible

kiartey chore, job, task: Ta ram sleih credjal nagh vod oo geddyn kiartey mie ayns Bretin mannagh vel Bretnish ayd as mannagh vel oo ayns foayr jeh'n phossan shoh. Carn

except2 (unless) erbe, erbey; mannagh vel

If you know not Mannagh nhione dhyt

geulee bind: mannagh geulee eh hoshiaght yn treanagh

derrym I shall put: mannagh derrym my vair ayns ynnyd ny treinaghyn Bible

Jean siyr (intj) Hurry up, Look alive, Quick: Jean siyr mannagh veesmayd anmagh. DF

Jyheiney Friday: Mannagh voddym cheet dy yeeaghyn shiu Jyheiney. JJK

marr kill, slay: Marr my ghaa vac, mannagh der-ym lhiam hood's eh Bible

my-haittyn pleased: As mannagh my-haittyn lesh y dooinney stierree ee Bible

allow3 (v.) (permit) lowal: If he doesn't allow it, I won't allow it either - Mannagh low eshyn eh, cha lowyms eh noadyr. JJK idiom

custom1 cliaghtey: If custom beget not custom, custom will weep - Mannagh vow cliaghtey cliaghtey, nee cliaghtey coe. JJK idiom; custymeraght, traght; custom, custym; keesh; oash; oayllaght

either edyr; noadyr: If he doesn't allow it, I won't allow it either - Mannagh low eshyn eh, cha lowyms eh noadyr. JJK idiom

except1 agh; er-lhimmey jeh: All is right except this sentence - Ta ooilley kiart er-lhimmey jeh'n raa shoh. JJK idiom; faagail magh ass; magh voish; (ny) s'looid; mannagh

fleeces (npl.) loamraghyn: if he were not warmed with the fleece of my sheep - mannagh row eh jeant souyr lesh loamraghyn my chirree Bible

Friday (n.) (Yn) Eney; Jeheiney; Jyheiney: If I cannot come to see you on Friday - Mannagh voddym cheet dy yeeaghyn shiu Jyheiney. JJK idiom

Hurry up (impv) Jean siyr: Hurry up lest we be late - Jean siyr mannagh veesmayd anmagh. DF idiom

imposition (n.) cur er, errey, molley; obbyr cherree: If you don't know your Euclid, you'll have an imposition - Mannagh nhione dhyt dty Euclid, bee obbyr-cherree ayd. JJK idiom

price (v.) cur leagh er, cur prios er, prioseil; (n.) prios, price; sheeagh; leagh: If the price were moderate - Mannagh beagh yn leagh rouyr. JJK idiom

too dear ro gheyr: Bought wit is the best, if it be not bought too dear - Keeal chionnit yn keeal share, mannagh vel ee kionnit ro gheyr. JJK idiom

unless (conj.) ny slooid: Wit is folly unless a wise man has it to keep - Ta keeall ommijys ny slooid ny t'ee ec dooinney creeney dy reayll. JJK idiom; (ny) s'looid; naslu; mannagh; er-be

unto us rooin: But if ye will not hearken unto us - Agh mannagh neaisht shiu rooin Bible

weep1 coe: If custom beget not custom, custom will weep - Mannagh vow cliaghtey cliaghtey, nee cliaghtey coe. JJK idiom; keayney: He who laughs to-day may weep tomorrow - Eshyn ghearys jiu oddys keayney mairagh. JJK idiom

Woe is me (intj) S'merg ta my vea, Voirrey s'treih, My chragh, Ogh cha nee, S'doogh lhiam; S'merg dou: woe is unto me, if I preach not the gospel - smerg dou mannagh jean-ym y sushtal y phreacheil. Bible

aigh mie good luck: As ghow'n dooinney yindys j'ee as v'eh ny host, goaill tastey row'n Chiarn er choyrt aigh mie lesh e yurnah, mannagh row. Bible

banglaney fork: Gys Jee er-y-fa shoh shegin dooin goll son cooney, as cha vod shin shen y yannoo mannagh greidmayd ayns nyn gree ny banglaney n shoh jeh nyn Gredjue Creestee. Bible

barbarian barbarian: shen-y-fa, mannagh vel mee toiggal yn ghlare t'er ny loayrt rhym, bee'm dasyn ta loayrt rhym myr barbarian; as bee eshyn ta loayrt rhym myr joarree dooys. Bible

caggey seihll world war: mannagh vel ee er chur Caggey Seihll Earroo Tree fo raad roish shen. Carn

carryn tunes: er-lhiams nagh vod possan-kiaull erbee goll nyn lurg dys Britaan Beg, na cheer Celtiagh elley, mannagh vel ny kiaullderyn slane er chee cloie carryn Manninagh ynrican roish yn theay. Carn

cha jean-yms goll I will not go: My hed uss mârym, eisht neem's goll: agh mannagh jed uss mârym, eisht cha jean-yms goll. Bible

cha vow mayd we shall not find: cha vow mayd oyr erbee noi yn Daniel shoh, mannagh vow mayd eh n'o•, mychione leigh e Yee. Bible

chymsit collected: Son mannagh vel y traagh cheet-rish, as y faiyr meein cheet er-ash, as glassyraght ny sleityn chymsit Bible

coadit immune, protected, vindicated: Agh mannagh vees ny eeastyn coadit, cha bee veg faagit. Carn

cur lesh stiagh import; introduce: V'eh inshit da'n Chiare as Feed dy noddagh assee ve jeant da ambee eddyrashoonagh Vannin mannagh jinnagh yn Ellan cur lesh stiagh slattys cour cooidjaght-chynney. BS

daittyn lesh please not: As mannagh daittyn lesh e mainshtyr ee, ta er n'yannoo ee e cho-lhiabbagh, eisht lhig j'ee ve feayshlit Bible

doagh feeyney wine vat, winepress: Mannagh gooin y Chiarn lhiat, kys oddyms cooney lhiat? nee veih laare y thoalt, ny ass y doagh-feeyney? Bible

droghad (=S.G. drochaid; Ir. drochiott) arch, gantry; bridge: Ta baggyrt rish yn traa ry-heet er ny Ellanyn Canna as Sanday mannagh vel yn droghad eddyr oc mooadit yn aght oddagh gleastanyn goll harrish. Carn

druntyn gums: Mannagh gooin-yms orts, lhig da my hengey lhiantyn gys druntyn my veeal Bible

dy bra See dy bragh, gy bragh ever: myr shen dy nee dtoill hene vees eh, mannagh bee oo ayns maynrys son dy bra. CS; never

eaysley (dy); (to) redeem: As mannagh vel carrey ec y dooinney dy eaysley eh, as eh hene er jeet dy ve fondagh dy eaysley eh Bible

eig 1 prosaic, stale, unexciting, vapid, wishy-washy a: cha vel eh bioghey, mannagh vel eh goll eig. Bible; 2 decease, mortify

er aght erbee noways, nowise: Son nagh vod oo er aght erbee goll gys niau mannagh vreill oo ad, ny arrys leah y ghoaill. CS

er y laue elley contrariwise: Agh, er y laue elley, cha nod bree noa ve currit ayns chengey faase mannagh vel obbyr yeean goll er mastey lughtyn-thie ayns ny thieyn oc hene. Carn

faill vioghee (f.) living wage: as mannagh vel eshyn lhiggey da ny deiney ta arryltagh d'obbraghey er dy ghoaill faill vioghee magh ass, as dy vishaghey berçhys yn ashoon NNS

feïe wild: My ta mee myr yarragh oo er chaggey rish beïyn feïe ec Ephesus, cre'n cosney te dou mannagh vel ny merriu girree reesht? PB1765

Gaelgeyryn Gaelic speakers: Mannagh vees pooar politickagh ec ny Gaelgeyryn hene, bee yn chengey brisht dy bollagh ayns sheeloghe. Carn

gorley millish diabetes: agh ta cremeyderyn gra nagh bee shen ry gheddyn mannagh vees ynnyd er lheh cour y gorley millish sy thie-lheihys noa. BS

gred (=Ir. gred) burning sensation, heat, smart; believe: Agh mannagh gred shiu ny screeuyn echeysyn, kys nee shiu credjal ny goan aym's? Bible

grine curnaght corn of wheat: Mannagh vel y grine curnaght tuittym ayns y thalloo, as goll eig, te cummal ny un ghrine kinjagh Bible

gyn vioys lifeless: As eer reddyn gyn vioys ta jannoo feiyr, edyr ad ve feddan ny claasagh, mannagh bee caghlaa ayns y vingys, quoi oddys toiggal cre ta cloie er y feddan ny'n chlaasagh? Bible

jalloo airh golden image: Agh mannagh jean, lhig fys y ve ayd's, O ree, nagh jean mayd ny jeeghyn ayd's y hirveish, ny ooashley y choyrt da'n jalloo airh shen, t'ou uss er hoiaghey seose. Bible

kerraghys penalty: mannagh vod ad geeck yn argid-whaiyl, bee ad er nyn goyrt ayns pryssoon; lhieusyn myr t'ad toilchin, bione mie daue yn kerraghys; nish, vel red erbee noa euish? Dhoor

laa banshey wedding day: She red moal agglagh mannagh oddyms goll fiddleraght son naboo er y laa banshey echey. Coraa

leihee will forgive, will pardon: Agh mannagh leihee shiuish da deiney nyn loghtyn Bible

Lerpoyllee Liverpudlians: Erskyn ooilley, cha nel ny Lerpoyllee cur arrym da sleih mannagh vel ad toilchyn eh. Carn

mooadit 1 amplified, augmented, enlarged, exaggerated a: Ta baggyrt rish yn traa ry-heet er ny Ellanyn Canna as Sanday mannagh vel yn droghad eddyr oc mooadit yn aght oddagh gleastanyn goll harrish. Carn; 2 (untrue) artificial

nieeyms (emph.) I shall wash: mannagh nieeyms oo, cha vod ayrn erbee ve ayd mârym. Bible

paalan booth, tent: Nee'm paalan beg jeh speltyn aynshid er yn vroogh rea, as soieym seose eh dou-hene, myr ren yn Albinagh aeg, as mannagh yiowym yn vrack, kevys dou nagh nowym coo Coraa

roie-ee shall run: Roie-ee ad noon as noal son bee: as gow-ee ad dy olk rish, mannagh bee ad jeant magh. Bible

skeerey (f.) pl. skeeraghyn COMPARE skylley parish: mannagh vod oo cur er ve tushtagh jeh oill, insh eh da saggyrt y skeerey echey CS

soiaghey stiagh inoculate; graff: As bee adsyn myrgeddin, mannagh vel ad dy kinjagh tannaghtyn ayns mee hredjue, er nyn soiaghey stiagh: son ta Jee abyl dy hoiaghey ad stiagh reesht. Bible

soieyn sittings: Ta shen dy ghra nagh bee lhiaggan lhiasit y villey heet erash gys y Chiare as Feed roish toshiaght y nah heshoon, mannagh vees tooilley soieyn reaghit. BS

soilsheeney advertise: Agh, mannagh vod Mooinjer Veggey baarail tooilley argid son moylley as soilsheeney yn chooish eck, ynsaghey ny obbreeyn eck as croo stoo ynsee Gaelgagh er lheh cha jean obbyr Vooinjer Veggey bishaghey dy mie. Dhoor

souyr affluent, well-off, well-to-do; comfortable, snug: as mannagh row eh jeant souyr lesh loamraghyn my chirree Bible

stashoon chesh-veanagh atomic power station: Mannagh vees drogh-haghyrt feer vooar cheet ayns stashoon chesh-veanagh ennagh, son shickyrys bee yn earroo dy stashoonyn chesh-veanagh sy teihll goll seose goll rish yn jouyl hene. Carn

staydys status: ta kuse dy phryssoonee Pobblaghtagh ayns Camp ny Kesh Foddey er ngoaill toshiaght dy hrostey "gys yn baase hene" mannagh vees reiltys Hostyn cur staydys politickagh daue. Carn

taittin (=Ir. taitin) (f.) satisfaction: My s'taittin lhiat goll marym gys Babylon, tar royd, as bee'm dooie rhyt ; agh mannagh by-haittin lhiat goll mârym gys Babylon, jean dty aigney hene Bible

toilchyn deserve, merit: Erskyn ooilley, cha nel ny Lerpoyllee cur arrym da sleih mannagh vel ad toilchyn eh. Carn

ym-agglaghey terrorism: Va ny meoiryn-shee er chur raaue daue: mannagh row y doodee as y fer aeg goll ersooyl, veagh ad goit kyndagh rish y Slattys ry-hoi Lhiettal Ym-agglaghey Carn

bought (v.) chionnee: I bought mine very cheap - Chionnee mee yn fer aym feer neugheyr. JJK idiom; kionnit: Bought wit is the best, if it be not bought too dear - Keeal chionnit yn keeal share, mannagh vel ee kionnit ro gheyr. JJK idiom

it (pron) eh: It's the most pleasant of all the seasons - T'eh yn fer s'taitnysee jeh ooilley ny imbaghyn. JJK idiom; (f.) ee: Bought wit is the best, if it be not bought too dear - Keeal chionnit yn keeal share, mannagh vel ee kionnit ro gheyr. JJK idiom

kept (adj.) freilt, freaylt; (v.) dreill; choad; lhiett; cummit: If you don't know it, you'll be kept in - Mannagh nhione dhyt eh, bee oo cummit sthie. JJK idiom; chum: But the thunder kept me from sleeping - Agh chum yn taarnagh mee veih cadley. JJK idiom

slay (v.) cur gy baase, marroo; marr: Slay my two sons, if I bring him not to thee - Marr my ghaa vac, mannagh derym Bible; mar: Bring these men home, and slay - Cur lhiat ny deiney shoh thie as mar-jee Bible; stroie; (n.) sling fidderagh

wit1 keeayl; ta shen dy ghra; tappey; keeal: Bought wit is the best, if it be not bought too dear - Keeal chionnit yn keeal share, mannagh vel ee kionnit ro gheyr. JJK idiom; keeall: Wit is folly unless a wise man has it to keep - Ta keeall ommijys ny slooid ny t'ee ec dooinney creeney dy reayll. JJK idiom

cha vel 1 am not: cha vel mee oayllagh orroo Bible; 2 is not a: Cha vel dooinney ooasle veg mannagh vel eh cummit seose liorish obbraghyn mie. EF; 3 are not: ny cur y doccar er ooilleyn pobble dy gholl gys shen; son cha vel ad mooarane Bible

noi ry hoi against one another, contrariwise, contrasting: Tra va daa vulk ny ainleyn noi ry hoi heill Satan nish dy chur e phooar 'sy veih noi pooar y Chroodagh, as dy ve'n chooid sloo ayns corrnys rish, mannagh beagh eh ny smoo. PC

nyn 1 our, ours a: My lhiggys oo da nyn mraar goll mârin, hem mayd sheese, as kionnee mayd beaghey dhyt Bible; 2 your a: Cha jean shiu meddin y akin, mannagh bee nyn mraar mêriu Bible; 3 their, theirs a: bee nyn neeilley oc jeh nyn groutyn hene Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog