Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: loayr | Results: 89

loayr (=Ir. labhair) extemporise, speak: loayr eh dy dooie roo Bible


Inexact matches:

loayr ass speak in: Loayr ass y Ghaelg. DF

loayr roish talk away

Loayr royd (intj) Speak on: Loayr royd, cha nel mee geaishtagh. DF

loayr ass y lieh intercede: Shen-y-fa ny jean uss aghin son y pobble shoh, chamoo trog seose eam ny padjer er nyn son, chamoo loayr ass y lieh oc hym's ; son cha der-ym clashtyn dhyt. Bible

loayr dy daa cheayllagh equivocate

loayr dy rea speak coherently

loayr mychione echey talk over

speak (v.) loayr: Speak distinctly - Loayr dy-baghtal. JJK idiom; loayrt rish

loayr-jee intreat: loayr-jee ass my lieh, rish Ephron mac Zohar Bible

I will commune loayr-ym: I will commune with my father of thee - loayr-ym rish mayr my-dty-chione Bible

speak in (v.) loayr ass

Speak on (intj) Loayr royd

spoke (n.) doarnane; spake; loayr: He spoke in such a manner, as to lead us to think that he was quite innocent - Loayr eh er lheid yn aght, myr dy chur orrin smooinaghtyn dy row eh slane oney. JJK idiom

extemporise (v.) cloie; gyn aarlaghey; loayr

speak coherently (v.) loayr dy rea

loayr-ym I will commune

intreat (v.) yeearree er; loaghtey; loayr-jee

dy chaulgagh heatedly: Loayr eh dy chaulgagh. DF

rooinyn (emph.) to us: Loayr uss rooinyn Bible

equivocate (v.) loayr dy daa cheayllagh, screeu dy daa cheayllagh

talk away (v.) ceau yn laa lesh caaynt, loayr roish

arrane (=Ir. amhrán) pl. arraneyn lyric, song: loayr eh ooilley goan yn arrane shoh Bible

ashlishyn dreams, visions: As loayr Jee rish Israel ayns ashlishyn ny hoie Bible

dreamal dream: loayr ainle Yee rhym ayns dreamal Bible

fadeyryn prophets: Dy loayr ooilley ny Fadeyryn jeh veih toshiaght y teihll. CS

liorym's by me: Loayr Spyrryd y Chiarn liorym's Bible

reeish to her: loayr eh reeish va currym y dorrys urree Bible

riyr last night: loayr Jee dt'ayrey rhym's 'syn oie riyr Bible

room tashtee treasury: Ny goan shoh loayr Yeesey 'sy room tashtee Bible

tashtee deposit: Ny goan shoh loayr Yeesey 'sy room tashtee Bible

toiggyl understanding: As cha row toiggyl oc jeh'n raa loayr eh roo Bible

always (adv.) dy kinjagh: Always speak Manx - Loayr Gaelg dy-kinjagh. JJK idiom; goni; rieau

blasphemously (adv.) dy mollaghtagh: And many other things blasphemously spake they against him. - As ymmodee reddyn elley loayr ad dy mollaghtagh noi Bible; mollaghtoil

Do not Nagh: Do not go - Nagh immee. DF idiom; Nar; Ny: Do not speak - Ny loayr. DF idiom

do not nar; ny: Do not interrupt me - Ny cur stiagh orrym. DF idiom; nagh: Do not speak - Ny loayr. DF idiom; ny jean: Do not let him - Ny lhig da. DF idiom

favourably (adv.) dy foayroil: He didn't speak very favourably of me - Cha loayr eh feer foayroil jeem JJK idiom

intercede (v.) jannoo accan er son, jannoo stiagh, sheealtaghey, sheer loayrt, loayr ass y lieh

listening eaishtaght; (v.) geaishtagh: Talk away, I'm not listening - Loayr royd, cha nel mee geaishtagh. DF idiom

lordly (adj.) chiarnagh; ooasle; staydoil: She spoke to me in a very lordly way - Loayr ee rhym er aght feer staydoil. DF idiom

roughly (adv.) dy garroo; dy mooaralagh: but made himself strange unto them, and spake roughly unto them - agh dymmyrk eh eh-hene myr joarree daue, as loayr eh dy mooaralagh roo Bible

seriously (adv.) ry yeru; dy trome: On the contrary, she spoke quite (seriously / in all seriousness) - Er y cheu elley, loayr ee dy-trome. JJK idiom; ro hrome: He takes it too seriously - T'eh goaill eh ersyn hene ro hrome. DF idiom

talk over (v.) cur arraghey aigney er, cur feysht fud y cheilley, loayr mychione echey

wondrous (adj., adv.) yindyssagh: talk ye of all his wondrous works - loayr-jee jeh ooilley e obbraghyn yindyssagh Bible; mirrilagh

yet more foddey smoo: And his servants spake yet more against the Lord God - As loayr e harvaantyn shoh, as foddey smoo noin Chiarn Jee Bible

arganeagh arguer, argumentative, contentious, debatable, remonstrative: As er shen, cur my ner, un laa haink Efnisien, y fer-arganeagh loayr shin mychione roish nish, er marklanyn ny gabbil Matholwch, as deysht, eh, "Quoi s'lesh ny cabbil shoh? Coraa

arraneyn songs: As loayr eh three thousaneyn dy raaghyn creeney: as va e arraneyn thousane as queig. Bible

ayns beggan focklyn briefly, in brief, in short: Loayr eh ayns beggan focklyn. DF

braddagyn caterpillars: Loayr eh yn fockle, as haink ny locustyn, as braddagyn erskyn-earroo Bible

caairliagh chairman: Va mish y caairliagh ec chaglym ayns Lerpoyll raad loayr Nóirín Chléirigh, caairliagh Ghlór na nGael ayns Beeal Feirshtey. Carn

Chaayr (f.) (Yn) Chester: Fooar ad eh ny hoie er chaayr ard reeoil, as ayns e laue yesh cummit seose lorg-reill; myr v'ad nyn shassoo er dagh laue dy chiu, 2020 lesh goan bane brynnagh myr shoh loayr eh ro PC

cha neaishtagh would not hear: Nagh loayr mish riuish, gra, Ny cur-jee laue er y lhiannoo, as cha neaishtagh shiu rhym? Bible

chooyl 1 (ny) behind a: As cheayll Sarah shoh ayns dorrys y chabbane, va ny chooyl. Bible; 2 (er-y-) instantly: As er-y-chooyl va e veeal er ny osley, as e hengey er ny eaysley, as loayr eh, as hug eh moylley da Jee. Bible

chumm held: Chumm mee my hengey, as cha loayr mee veg: va mee my-host, dy jarroo veih goan mie; agh va shoh pian as trimshey dou. Bible

chyndaays pl. chyndaayssyn conversion; translation: va shin cliaghtit jannoo chyndaays dooin-hene, as myr shen, loayr yn coonseilagh rooin ayns Frangish myrgeddin. Carn; return: derrey chyndaays oo, gys yn ooir: Bible

cur er y hoshiaght prosper; further; bring forward: As loayr Hezekiah dy gerjoilagh rish ooilley ny Leviteyn, va cur er y hoshiaght tushtey mie yn Chiarn Bible

dy lunagh contemptuously: As loayr yn vooinjer va goll shaghey dy lunagh n'oi Bible

dy siyragh accelerando; hastily, suddenly: As loayr y Chiarn dy siyragh rish Moses, as rish Aaron, as rish Miriam, Tar-jee magh nyn droor gys y chabbane agglish. Bible

eddin ry eddin 1 face to face a: As loayr y Chiarn rish Moses eddin ry eddin Bible; 2 head on; 3 vis-à-vis

fer daaney bold person: Lurg bleaystanyn Birmingham blein er dy henney, hie y slattys tranlaasagh shoh trooid Ardwhaiyl Hostyn gyn boirey erbee - ga dy loayr fer daaney ny ghaa noi. Carn; saucy person

floaoil See flaaoil 1 eloquent a: loayr eh roo ayns glare mooar floaoil. Bible; b: haink Hew dy row gys Ephesus va enmyssit Appollos, ruggyr ec Alexandria, dooinney dy ghlare floaoil, as fondagh ayns ny scriptyryn. Bible

freayll seose carry on: As loayr mychione yn traa ry-heet, cre mychione freayll seose y Ghaelg, tra vees ny paitchyn shoh shenn dy liooar dy 'aagail y Vun-scoill, lane jeh Gaelg? Dhoor; (of equipment) maintenance

geearree fys in pursuit of knowledge: Ta foast boayl ny ghaa faagit 'sy vrastyl, as myr shen myr t'ou geearree fys erbee elley er y vrastyl ny yn fys heose loayr rish scrudeyr Dhoor

gerjoilagh happy: As m'annym, bee gerjoilagh ayns y Chiarn: nee eh boggey 'ghoaill ayns e haualtys. Bible; comfortable: Clasht rhym, O Hiarn, son ta dty chenjallysghraihagh Bible; reassuring: loayr dy gerjoilagh rish dty harvaantyn Bible

ghlare Vanninagh (f.) (yn); (the) Manx language: hug e boggey dooin ooilley tra loayr eh dooin 'sy chenn ghlare Vanninagh. Coraa

giarrey jeh amputate, amputation, apocope, chop off, cut off, deduct, snip off, strike off: As loayr y Chiarn rish Moses, as rish Aaron, gra, Ny jean-jee giarrey jeh sluight kynney ny Kohathiteyn, veih mastey ny Leviteyn. Bible

hannaghtyn (dy); (to) abide, continue, remain, rest: deiyr ymmodee jeh ny Hewnyn, as jeh ny proselyteyn crauee er Paul as Barnabas; as loayr ad roo, as choyrlee ad ad dy hannaghtyn ayns grayse Yee. Bible

keayrt (=Ir. cuairt) (f.) once, occasion, time: As loayr eh rish foast keayrt elley Bible; circuit, lap, progress, round, round trip, sojourn, stay, staying, tour of inspection, visit, visitation: Hug shin keayrt er y valley. DF; (visit) call; (visit) circle

lhiastid (f.) dalliance, diffidence, idleness, inaction, inactivity, indisposition, indolence, languidness, languor, lassitude, laziness, reluctance, sloth, slothfulness, slowness, sluggishness: Loayr mee roie mychione lhiastid ny Manninee er nyn gultoor hene. Carn; loath

mainshtyr pl. mainshtyryn boss, guv'nor, master, old boy, skipper, taskmaster: loayr ad rish y chenn ghooinney, mainshtyr y thie Bible

meanvrastyl bourgeoisie, middle class: Yeeagh Ceridwen erash ayns shennaghys as loayr ee mychione ny shennvoiraghyn eck as yn aght haink meanvrastyl rish ayns Bretyn. Carn

Meoiryn-Shee Rhumsaa Ramsey Police: My ta fysseree erbee ayd, loayr rish meoiryn-shee Rhumsaa, my sailt, er 81 22 34. BS

mollee (=Ir. mala) (f.) brow, eyebrow; (v.) will deceive: Mollee yn molteyr oo my oddys eh. JJK; (adj.) deceiving: Lheid ny goan mollee shoh loayr y traitoor noi'n ooilley-niartal Jee as ooilley 'phooar PC

olk (=Ir. olc) (f.) 1 See smessey, pl. uilk bad, bad-hearted, bad-looking, evil, ill, injury, lousy, morally wrong, truculence, unfavourable, unregenerate, vice, vicious, wicked a: Nagh loayr ad olk jeh dooinney erbee Bible; 2 mischief, naughtiness, wickedness; 3 depressing; 4 naughty; 5 sinful; 6 sinister [O.Ir. olc]

rhumbyllyn borders: Loayr rish cloan Israel, as oardee, dy der ad fringeyn er rhumbyllyn nyn gharmadyn Bible

Royd oo (intj) Away, Begone: As dooyrt eh rhym, Vac y dooinney, immee, royd oo, gys thie Israel, as loayr roo lesh my ghoans Bible

slattys reeoil royal statute: Eisht haink ad er-gerrey, as loayr eh fenish y ree, mychione y slattys reeoil Bible

sprettal kick, jerk, shove: as tra loayr eh rhyms, hug mee freggyr da, sprettal gollrish cabbyl gortit Coraa; kicking; stretch of dying animal

varrys shall kill, will kill: As loayr David rish ny deiney hass liorish, gra, Cre vees jeant son y dooinney varrys yn Philistine shoh, as scughys yn scammylt shoh veih Israel? Bible

vrah (y) inform: As hie eh roish, as loayr eh rish ny ard saggyrtyn as ny captanyn mychione eh y vrah daue. Bible

at once (adv.) er y chooyl: You ought to answer at once - Lhisagh shiu freggyrt er-y-chooyl. JJK idiom; kiart nish; ec keayrt; chelleeragh: You will have to come down at once - Shegin diu cheet neose chelleeragh. JJK idiom; ec y traa cheddin: Don't all speak at once - Ny loayr ooilley ec y traa cheddin. JJK idiom

by me liorym: Rachel died by me in the land of Canaan - hooar Rachel baase liorym, ayns cheer Chanaan; lioryms: And the Lord hath done to him, as he spake by me - As tan Chiarn er nyannoo er y hon-syn myr loayr eh lioryms Bible; liorym's: For there stood by me this night the angel of God - Son hass lioryms noght ainle Yee Bible

lead1 (v.) coyrt, cur, leeideil, leeideill, lhomey laue, scair, shiaullee, stiurey, toshiaght, reaghey; leeid: Lead the way, please, and I will follow you - Leeid yn raad my sailliu, as eiyrym erriu. JJK idiom; cur er: He spoke in such a manner, as to lead us to think that he was quite innocent - Loayr eh er lheid yn aght, myr dy chur orrin smooinaghtyn dy row eh slane oney. JJK idiom; (n.) caabyl, streir, yeeal, ard-ayrn; (suf.) -toshee

manner (n.) aght: He spoke in such a manner, as to lead us to think that he was quite innocent - Loayr eh er lheid yn aght, myr dy chur orrin smooinaghtyn dy row eh slane oney. JJK idiom; beasid; mayk; monney; oash

seers (npl.) ashleyderyn: and the words of the seers that spake to him in the name of the Lord God of Israel - as goan ny ashleyderyn loayr rish ayns ennym y Chiarn Jee Israel Bible; fakyderyn: Then shall the seers be ashamed, and the diviners confounded - Eisht, bee ny fakyderyn, naareydagh, as ny phadeyryn ec kione nyn geiley

treasury (n.) kishtey yn staait; tashtaghan; kishtey yn stoyr: And Jesus sat over against the treasury - As myr va Yeesey ny hoie liorish kishtey yn stoyr Bible; thie tashtee: and went into the house of the king under the treasury - as hie eh stiagh gys thie yn ree fo yn thie-tashtee Bible; room tashtee: These words spake Jesus in the treasury - Ny goan shoh loayr Yeeseysy room tashtee Bible

wondrous works (npl.) obbraghyn yindyssagh: talk ye of all his wondrous works - loayr-jee jeh ooilley e obbraghyn yindyssagh Bible

lheim 1 bounce, bound, buck, embrace, hop, jump, limp, lope, pant, pounce, spring, start, tup, vault; 2 leap a: Myr feiyr fainee er mullagh sleityn nee ad lheim Bible; 3 leaping, jumping, starting a: lheïm ry-lhiattee myr bow brisht Bible; 4 skippedst a: Son neayrs loayr oo jeh, tou lheim son boggey Bible; 5 leaped; 6 skip

O (intj) 1 Ah; 2 Oh a: O ny lhig dan Chiarn ve corree, as cha loayr-ym agh yn un cheayrt shoh Bible; 3 O a (voc.): O Hiarn, Jee my vainshtyr Abraham, ta mee guee ort, cur speedeil mie my raad yn laa jiu Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog