Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: liorish shen | Results: 271 (first 200 shown)

liorish shen thereby: lhig ish ve yn ven, t'ou er phointeil da dty harvaant Isaac; as liorish shen bee fys aym, dy vel oo er hoilshaghey kenjallys da my vainshtyr. Bible

liorish (=Ir. le) beside, by, by him, per: Jean breearrey dou liorish Jee Bible


Inexact matches:

cur liorish alongside

liorish bree by virtue: Liorish bree trome my ghoghan ta my choamrey er ny chaghlaa: te lhiantyn hym cha chion as mwannal my chooat. Bible

liorish cairys by rights: Te dwoaiagh ayns reeaghyn, ad dy yannoo aggair: son ta'n stoyl-reeoil cummit seose liorish cairys. Bible

liorish Jee by God: son cha vel pooar ayn agh veih Jee: ta ny pooaraghyn t'ayn er nyn bointeil liorish Jee. Bible

liorish lhiattee beside

liorish shilley visually: Son ta shin gimmeeaght liorish credjue, cha nee liorish shilley sooilley. Bible

neughleashit liorish unmoved by

shassoo liorish stand by: As doardee Ananias yn ard-saggyrt ad syn va nyn shassoo liorish, dy woalley eh er y veeal. Bible

ynsaghey liorish moralize; teach by: Neem's shiuish y ynsaghey liorish cooney Yee: obbraghyn yn Ooilley-niartal cha jean-ym keiltyn veue. Bible

bishee liorish kiare quadruple

coonit liorish y staet state-aided

cur liorish hene isolate, isolation

currit liorish hene isolated

goaill liorish braddeeys snaffle

gyn assee liorish ushtey unaffected by water

liorish ashlish noo by divine revelation

Liorish y Cheyll Woodside

scrutee liorish loaghtey palpate

treigit liorish Jee godforsaken

beside (prep.) liorish: Put it beside the other one - Cur eh liorish y fer elley. DF idiom; rish: Green hills beside the sea - Cruink ghlassey rish y cheayn. DF idiom; liorish lhiattee

laueys alacrity, elbow grease, skilfulness: Foddee sleih smooinaght dy heet er nyn doshiaght liorish y laueys oc hene, liorish cooney deiney-mooinjer, liorish ny daag nyn ayraghyn daue, agh cha jean ad shoh ooilley mie fegooish bannaght Yee CS; (speed) industry

prowallyn temptations: Ny vel Jee erbee elley er ghoaill er, dy reih da hene ashoon ass mean ashoon elley, liorish prowallyn liorish cowraghyn, as mirillyn, as liorish caggey Bible

kiontoyrtys contrariety, haphazardness, precipitance: Cha nee liorish arran uy lomarcan, agh liorish cumra gys as daanys ayns kiontoyrtys, shirrey as geddyn, shirveish as rheynn, cur graih as ve graihit, as erskyn ooilley liorish firrinys ayns padjer, cur geill da coyrle ny Spyrryd Coraa

mirillyn wonders: liorish cowraghyn, as mirillyn, as liorish caggey Bible

lossey2 (dy); (to) take fire: liorish spyrryd dy vriwnys, as liorish spyrryd dy lossey. Bible

alongside cur liorish: Put it alongside the other one - Cur eh liorish y fer elley. DF idiom

By God (intj) Dar Jee; liorish Jee: Swear unto me by God - Jean breearrey dou liorish Jee Biblr

meecheealagh See meecheeallagh unwise: Ta ny smoo dy gheiney caillit liorish ve ro cheeayllagh ny liorish ve ro veecheealagh. EF

meewooie dishonour: liorish boi, as mivoi, liorish drogh 'u, as gu mei, marr maltaryn, as foost firrinagh. PB1610

Teelan Noa (f.) (Yn) New Zealand: Ta'n Teelan Noa er chosney goo mie liorish troar-eirinys as liorish aalid ny cheerey Carn

trumpeteryn trumpeters: hass y ree liorish pillar, myr van cliaghtey, as ny princeyn as ny trumpeteryn liorish y ree Bible

Victorianagh Victorian: Fosley Halley ny Seyr-Vasoonee, ta shoh er ny reaghey liorish ny Masoonee as liorish Sheshaght Victorianagh Vannin. BS

moralize (v.) ynsaghey liorish

palpate (v.) scrutee liorish loaghtey

per (prep.) liorish; trooid

thereby (adv.) liorish shen

unmoved by neughleashit liorish

warned as raaue currit da: By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet - Liorish credjue, Noah, myr va raaue er ny choyrt da liorish Jee mychione reddyn nagh row foast ry-akin Bible; raauit

Woodside (n.) Liorish y Cheyll

ard-ree emperor, monarch, sovereign: Ny liorish y thalloo, son shen stoyl e choshey: ny liorish Jerusalem, son shen ard-valley yn Ard-ree.

Corna Mill Water: liorish y voalley cheddin eddyr Cornama as Totmanby, as dy neu-yeeragh liorish y voalley cheddin eddyr Oxrayzer as Totmanby seose gys yn awin enmyssit Corna. Chron

corp Chreest sacrament: Ta shen dy ve Olt jeh'n Agglish echey ta enmyssit Corp Chreest, er yn oyr dy vel Creest y Kione dy reill ee liorish e lei ghaghyn as dy choadey ee liorish e Spyrryd. CS

ec y chooid smoo at the very most: lhig da ve jeant liorish jees, ny ec y chooid smoo liorish three Bible

femblit edited: ta mee croghey dy trome er daa lioar, 'Writing in Irish Today' liorish David Greene as 'The Pleasures of Gaelic Literature', va femblit liorish John Jordan. Carn

fer aitt clown, comedian, comic: Agh y viggar, hed er cloie liorish y fer aitt Rowan Atkinson, t'eh eeit seose liorish y screeudeyrys echey as, myr shen, cha nel eh cur geill da brishey-poosey yn ven echey BS; quiz

Glion Vradda Bradda Glen: Lurg shen, hie shin liorish Bayr ny Sleityn dys Glion Vradda Purt Chiarn as ayns shoh ghow shin ooridagh liorish cuirrey Barrantee y Valley Coraa

keainid kindness, natural affection, tenderheartedness: Liorish soar-villish ny roseyn, as y traagh oor-giarrit, liorish greim-ghoarn jeh carrey firrinagh, as keainid paag ny mayrey Coraa; tenderness; (of memory) tenderness; dearness; easiness

Kor Round Hill: voish y logh enmyssit Hesca na appayze t'eh goll seose liorish Sicscetum dy jeeragh veih'n voayl enmyssit Munenyrzana liorish keyll enmyssit Kor as boayl enmyssit Leabba Aukonnlhay. Chron

leaghyn prices: ceau sleih my vow ad nyn gair, ny leodagh nyn gooid liorish leighderaght gyn feme, liorish pooar, caardys, leaghyn ny croutyn CS

magher y ghialleyder fuller's field: As tra v'ad er jeet seose, haink ad as hass ad liorish coorse-ushtey yn loghan syrjey, ta er y raad-vooar liorish magher y ghialleyder. Bible

Munenyrzana Ravan Grass Thicket: voish y logh enmyssit Hesca na appayze t'eh goll seose liorish Sicscetum dy jeeragh veih'n voayl enmyssit Munenyrzana liorish keyll enmyssit Kor as boayl enmyssit Leabba Aukonnlhay. Chron

myr t'eh enmyssit so-called: T'eh goll sheese voish Balesalach liorish y voalley as y jeeig gys Awin Rushen, myr t'eh enmyssit liorish ny Manninee Chron

ooashlee of worship: Ayns soiaghey seose nyn dhieyn-ooashlee liorish my hie's-ooashlee, as ny pillaryn ocsyn liorish ny pillaryn aym's Bible; worshipful

Oxrayzer Cairn of the Oxen: T'eh goll sheese liorish y voalley cheddin eddyr Cornama as Totmanby, as dy neu-yeeragh liorish y voalley cheddin eddyr Oxrayzer as Totmanby seose gys yn awin enmyssit Corna. Chron

Phaab See Paab (Yn); (The) Pope: Hie eh er casherickey ec Avignon liorish yn Phaab Clement Vl, as she eshyn va'n chied aspick reiht er ny hEllanyn y ve casherickit as shickyrit liorish y Phaab hene. Chron

Sheshaght Victorianagh Vannin Isle of Man Victorian Society: Fosley Halley ny Seyr-Vasoonee, ta shoh er ny reaghey liorish ny Masoonee as liorish Sheshaght Victorianagh Vannin. BS

ughtarys authorization, authorship, sanction: Ta ny treealtyssyn noa kiarail cur tooilley pooar da lughtyn-reill ynnydagh liorish fo-leighaghyn oc hene, as bree currit daue liorish fir-oik as ughtarys oc. BS

by (prep.) liorish: And the Horites in their mount Seir, unto Elparan, which is by the wilderness - As ny Horiteyn ayns cronk Seir, gys Elparan, liorish yn aasagh. Bible; rish: and she laid it in the flags by the river's brink - as daag ee ehsy chlioagagh rish broogh ny hawin Bible; raad; dar

by him liorish: or is he slain according to the slaughter of them that are slain by him? - ny vel eh er varroo jehsyn corrym rish yn baase ocsyn ter ny varroo liorish? Bible; liorishyn: And those which pitch by him shall be the tribe of Simeon - As adsyn nee grunt y ghoaill liorishyn, vees tribe Simeon Bible

isolate (v.) aneraghey, cur liorish hene

snaffle (n.) beealraghyn; (v.) goaill liorish braddeeys

stand by fuirraghtyn; shassoo rish: thou shalt stand by the river's brink - nee uss shassoo rish oirr ny hawin Bible; shassoo liorish: and shall stand by the post of the gate - as shassoo liorish pillar y yiat Bible; shass er: O inhabitant of Aroer, stand by the way, and espy - O chummaltagh Aroer, shass er y raad, as jeeagh magh dy gyere Bible

state-aided coonit liorish y staet

broid dirt: ta ny ushtaghyn eck tilgey seose laagh as broïd Bible; grime, nastiness, pollutant, smut, vileness: As tan cheer fo slane broid Bible; filthiness: Chamoo broid, ny glare ommijagh, ny craid, nagh vel jesh; agh ayns ynnyd oc shoh coyrt booise. Bible; filth: cha nee liorish cur ersooyl broid yn eill, agh liorish yn ansoor dy chooinsheanse vie gys Jee Bible; pollution: Son lurg daue ve er haghney broid y theihll trooid tushtey jeh'n Chiarn as Saualtagh Yeesey Creest Bible; corruption: Te er ny chuirr ayns broid; te troggit seose ayns glennid: Bible; impurity

gialtaghey pledge, pledging, vow, vowing: as hugge shen ta ayd er doyrt as ern altiyght an mriery yn dare ie dan je elle, as t'ayd er na hoilshaghey shen liorish toyrt as goyl fayniy, as liorish kurr kujaght lauyn, ta mish kur ginsh mag PB1610

by divine revelation liorish ashlish noo

by rights ayns cairys; liorish cairys

by virtue er coontey; liorish bree

godforsaken (adj.) foddey feayn; treigit liorish Jee

isolated (adj.) currit liorish hene, er lheh, fadaneagh

isolation (n.) cur liorish hene, fadanid, lhehlys, unraghey

quadruple (v.) bishee liorish kiare; (n., adj.) kiare-fillagh, kiare-filley

unaffected by water gyn assee liorish ushtey

visually (adv.) dy fakinagh, lesh y tooill, liorish shilley

bouyrit deafened: Ta my chleayshyn bouyrit liorish. DF

lheimeraght prancings: liorish lheimeraght nyn gabbil trean Bible

oardys orders: Son liorish oardys s'jerree Ghavid Bible

baaseyn deaths: Nee uss surranse baaseyn ny chymmyltee, liorish laueyn joarree Bible

byssness business: Ta mee currymit ayns byssness liorish y ree Bible

chliaghtee used: chliaghtee mee co-soylaghyn, liorish shirveish ny phadeyryn Bible

co-soylaghyn 1 similitudes a: chliaghtee mee co-soylaghyn, liorish shirveish ny phadeyryn. Bible; 2 counterparts, likenesses

croshyn crosses: cha lhisagh 've ec Creesteenyn, na liorish dy-surransagh gymmyrkey croshyn PB

cummit seose maintained, supported, nourished: ta'n stoyl-reeoil cummit seose liorish cairys. Bible

curmit enjoined: Son shoh myr ve curmit orrym liorish goo'n Chiarn Bible

currit jeh deterred, postponed: V'eh currit jeh'n choorse echey liorish y gheay. DF

currymit invested: Ta mee currymit ayns byssness liorish y ree Bible

duillee suffered: dynsee eh biallys, liorish ny reddyn duillee eh Bible

er ny chassid accused: tra veh er ny chassid liorish ny ardsaggyrtyn Bible

fassee feed: fassee dty vannanyn liorish ny bwaagyn bochill Bible

feyshtit (as prisoner) grilled; questioned: goardaghey eh dy ve feyshtit liorish scuitchal Bible

fuilliaghtyn endurance: liorish fuilliaghtyn baase dy yannoo lhiassaghey son ny peccaghyn Bible; tribulation

giareit cut: va ny biljyn va liorish giareit sheese Bible

greinnit abetting, prompted, urged: greinnit liorish phadeyrys Haggai yn phadeyr Bible

keayrt ennagh sometime: Neems foast keayrt ny keayrt ennagh tuittym liorish laue Saul

kerrit chastened, corrected, punished: te loght dy ve kerrit liorish ny briwnyn Bible

lauesyn (emph.) hands: liorish ny lauesyn ocsyn ta shirrey nyn mioys Bible

lhuss-ny-moal-moirrey mallow: Ren ad lhuss-ny-moal-moirrey y yiarey sheese liorish ny tammagyn Bible

line line: ta e laue er rheynn shoh orroo liorish line Bible

liurid (=Ir. leabhair) length, lengthiness, prolixity: Chossyn eh liorish liurid. DF

lot lot: nee shiu yn cheer y rheynn liorish lot Bible

miolit induced, tempted: Ta mee miolit liorish Jee Bible; (tempted) tried

molg (f.) milt: Ta cooid dy yeeastyn bishagh liorish spawn, oghyr as molg PC

mulberry mulberry: tar stiagh er y chooyl oc, liorish ny biljyn-mulberry Bible

paittoil pestiferous, pestilent: yiow ad baase liorish cragh paittoil Bible

peccaghyn sins: tra veh liorish hene er ghlenney ersooyl ny peccaghyn ainyn PB

reynn See rheynn divided: reynn eh yn thalloo oc orroo liorish cron. Bible

saillit salted: da e vec liorish conaant saillit; cured

shawk falcon, glede, hawk: Nee liorish yn chreenaght ayd's ta'n shawk getlagh? Bible

skeabit brushed, swept: Skeabit ersooyl liorish yn tidey. DF

soylagh matching, resembling, seeming, virtual: chliaghtee mee co-soylaghyn, liorish shirveish ny phadeyryn Bible

stiurit channelled, conducted, controlled, guided, piloted, steered: Stiurit liorish creenaght. DF

streiyraght (f.) sneezing: Liorish yn streiyraght echey ta soilshey brishey magh Bible

stroit destroyed: bee ad dy feer stroit liorish y chliwe Bible

tashteyder storer, treasurer: liorish laue Mithredath yn tashteyder Bible; cashier

thanvaneys (f.) amazement, astonishment: nee ad arran y ee liorish towse, as thanvaneys Bible

toiggit apprehended, understood: Cre ta dy ve toiggit liorish ny oardaghyn? Bible

abide (v.) tannaghtyn, fuirree, tannee; farkee; reaillys; fannaghtyn; farkiaght; surranse; (to); (dy) hannaghtyn: I can't abide her - Cha noddym jannoo r'ee. DF idiom To abide by a promise - Dy hassoo liorish gialdyn. DF idiom

Ark of the Testimony (n.) Arg yn Eanish: And thou shalt put it before the vail that is by the ark of the testimony - As ver oo eh roish y choodagh ta liorish arg yn eanish Bible

arm1 (n.) arm; roih: by the greatness of thine arm they shall be as still as a stone - liorish niart dty roih cha gleashee ad ny smoo na clagh Bible; (v.) armal; eillaghey

bushes (npl.) tammagyn: Who cut up mallows by the bushes - Ren ad lhuss-ny-moal-moirrey y yiarey sheese liorish ny tammagyn Bible

clouds (npl.) bodjallyn: Flying over the clouds - Getlagh erskyn ny bodjallyn. DF idiom; bodjalyn: Clouds driven before the wind - Bodjalyn er nyn imman liorish y gheay. DF idiom

conclude (v.) cur kione er, creaghnaghey, cur jerrey er, kiangley; briwnys: we conclude that a man is justified by faith - ta shin briwnys, dy vel dooinney er ny heyrey liorish credjue Bible

deeply (adv.) dowin; dy dowin: My father was deeply affected - Va m'ayr gleashit dy-dowin. JJK idiom; dy trome: My mother was deeply affected by it - Va my voir gleashit dy trome liorish. DF idiom

fall by the sword (v.) a: and I will cause him to fall by the sword in his own land - as ver-yms er tuittym liorish y chliwe ayns e heer hene Bible

fuller's field (n.) magher y ghialleyder: the upper pool in the highway of the fuller's field - yn loghansyrjey ter y raad-vooar liorish magher yn ghialleyder. Bible

gentleness (n.) meeinid; miallys, meenys; meiyghys: by the meekness and gentleness of Christ - liorish meenid as meiyghys Chreest Bible

joint collagh; copharteeagh; glioon; junt: compacted by that which every joint supplieth - sniemmit dy cheilley liorish shen ta dagh junt dy hirveish Bible; juntaghey; juntal; juntey; olt; parteeasagh

length1 (n.) lhiurid: The whole length - Yn slane lhiurid. DF idiom; liurid: He won by a length - Chossyn eh liorish liurid. DF idiom; beaynid

measure (n.) saase; towshan, tubbag; towse-saagh; (v., n.) towse: Measure the corn with your own tub - Towse yn arroo liorish dty hubbag hene. DF idiom Give me full measure - Cur towse mie dou. DF idiom

of the ear cleashey; cleayshey: I have heard of thee by the hearing of the ear - Cheayll mee jeeds dy jarroo liorish clashtyn cleayshey Bible

possessions (npl.) cooid: Possessed by possessions - Eeit seose liorish cooid. DF idiom; prug; cummallyn; seihlt

rein (n.) cass-streeaney, raigh, yeeal streeaney; streean: To rein up a horse - Dy chur er cabbyl dy hassoo liorish yn streean. DF idiom; (v.) streeaney

shall fall huittys: therefore they shall fall among them that fall - shen-y-fa nee ad tuittym mastey ad shen huittys Bible; tuittee: and they shall fall before you by the sword - as tuittee ad rhymbiu liorish y chliwe Bible

shall swear looys: Whosoever shall swear by the temple, it is nothing - Quoi-erbee looys liorish y chiamble, nagh vel eh veg: Bible

shining gial; goulragh; sollys: as the tender grass springing out of the earth by clear shining after rain - myr y faiyr ta gaase ass y thalloo liorish bree sollys y ghrian lurg frassyn Bible

standards (npl.) stundayrtyn; culleeyn: every man in his place by their standards - dagh dooinney ayns e ynnyd liorish ny culleeyn oc Bible

stand beside shassoo lesh: And I will go out and stand beside my father - As hems magh as shassym liorish my ayr Bible; shassoo ry-lhiattee

troughs (npl.) troghyn: in the watering troughs when the flocks came to drink - liorish ny troghyn ushtey, tra haink ny shioltaneyn dy iu Bible

trumpeters (npl.) trumpeteryn: and the princes and the trumpeters by the king - as ny princeyn as ny trumpeteryn liorish y ree Bible

watchers (npl.) arreyderyn: This matter is by the decree of the watchers - Tan chooish shoh liorish oardaghey ny arreyderyn Bible; lught fakin; scrialtee: that watchers come from a far country - dy vel scrialtee cheet veih cheer foddey Bible

went1 (v.) hie: He went there by the shortest way - Hie eh dys shen liorish aagherrid. JJK idiom; jimmee; huill; jagh

wherefore (n., adv.) shen y fa: Wherefore by their fruits ye shall know them - Shen-y-fa liorish nyn messyn ver shiu enney orroo Bible

wishing a curse on gwee mollaght er: by wishing a curse to his soul - liorish gwee mollaght er e annym Bible

witchcrafts (npl.) oalyssyn: that selleth nations through her whoredoms, and families through her witchcrafts - ta creck ashoonyn lesh e maarderys, as lughtyn-thie liorish ny oalyssyn eck Bible

aa- (pref.) re-: Aa-scruit ec Juan y Geill veih skeeal beg v'er n'insh 'sy Ghailck Vanninagh liorish shenn ven hooar baase shiartanse dy vleeantyn er-dy-henney Coraa; ex-; retired, second

aagherrid abbreviation, brief abstract, epitome; short cut: Hie eh dys shen liorish aagherrid. JJK

aavioghit regenerated: Hooar sleih magh ny s'anmagh dy row eh ny varran mooar dy chredjal dy beagh y chengey aavioghit liorish ny scoillyn nyn lomarcan. Carn

Adrian Adrian: Er ny hyndaa ass Baarle liorish Stewie Bennett, lesh cooney veih Adrian Pilgrim as e Vrastyl ec y Vraaid. Dhoor

aigney seyr free will: Oh'n coonrey ta ro gheyr dy v'er ny hurranse liorish aigney seyr; nyn gooyl rish niau nish, niurin t'ain myr reih. PC

ard-vargey mart: As liorish ny ushtaghyn mooarey ta rass Sihor, fouyr yn awin, yn cheet-stiagh eck; as t'eeish ard-vargey ny ashoonyn.; emporium, supermarket

Arrey Tinvaal Tynwald Watch: Ta Arrey Tinvaal laccal sollyssid-reiltys dy ve currit ayns bree liorish yn leigh. BS

Asia Asia: vad er nyn lhiettal liorish y Spyrryd Noo dy phreacheil y goo ayns Asia Bible

ass seaghyn out of trouble: Shoh adsyn haink ass seaghyn mooar, as t'er niee nyn goamraghyn, as er ghiallaghey ad liorish fuill yn Eayn. Bible

ass-y-noa afresh, anew, newly: ve dagh-laa er nyn yannoo ass-y-noa liorish dty Spyrryd Casherick PB

Awin Hulby (Yn) Sulby River: Myr shen t'eh goll sheese liorish Awin Hulby gys y cheyll ec Myroscogh, as t'eh loobey mygeayrt tree ellanyn. Chron

awinyn rivers: er ny sleityn as ayns ny glionteenyn ta e vanglaneyn er duittym, as ta ny banganyn echey er nyn mrishey liorish ooilley awinyn y cheer Bible

Baarool Barrule: v'eh er ny chleayney liorish ny preachooryn Saasilagh, as cheayll eh John Wesley eh-hene preacheil er cleigh ec cass slieau Baarool Dhoor

baih argid invested: Ta Mainshtyr Huhne credjal dy noddagh shen cur ass cree sleih ta kiarail shaghney eeck keeshyn ayns ny çheeraghyn oc hene liorish baih argid ayns bancyn ayns Mannin. BS

Balley Laagh See Balley ny Loghey (village) Ballaugh: Shoh daa skeeal er nyn inshey dooys liorish Chalse Mooar Balley Laagh; hooar eh veih Harry Boddagh ad as eshyn nyn glashtyn voish e yishag vooar. GB

baneyn whites: Ta gagh red goll er stiurey liorish ny baneyn as ny colughtyn eddyr ashoonagh. Carn

bardaght (f.) poetry, rhyming: Te cur taitnys mooar dooin dy chur magh ayns clou bardaght as skeeal 'sy Ghailck liorish Manninagh ayns Canada! Coraa

biljyn y cheyll thickets of the forest: As giaree eh sheese biljyn y cheyll lesh yiarn, as nee Lebanon tuittym liorish fer niartal. Bible

billey darragh oak tree: as dollee Jacob ad, fo yn billey darragh va liorish Shechem. Bible

billey Nollick Christmas tree: Ta billey Nollick er lheh ec gagh colught dy hoilshaghey e yalloo co-chorpagh liorish tayrn sooillyn huggey. BS

bing-choyrlee consultative committee: T'eh heet gys Mannin liorish reaghey jeant ec fer-dellal ynnydagh, Mike Priest, ta ny oltey jeh Bing-Choyrlee Soccar as Oltaghey Vannin. BS

bing reiht (f.) select committee: Ta'n Ard-Shirveishagh er ghra nagh jed cooishyn-plannal bentyn rish lhiasaghey Mount Murray er ronsaghey liorish Bing Reiht veih'n Chiare as Feed. BS

bleanyn flanks: As yn daa aarey, as yn eeh torroo, shen ta liorish ny bleanyn, as y skairt ta erskyn yn aane, lesh ny aaraghyn Bible

boirane annoyer, blusterer, brawler, disturber, troublesome person; migraine: Liorish jeeaghyn kione my laaee haink boirane er my chione. DF

bonney bond: Deeassee y Lught-Reill Lectraghys nuy feed as queig millioon punt ec use injil liorish bonney lesh y Reiltys. BS

boodeeyssyn partnerships: V'ad gynsaghey veih my cheilley mychione coadey boodeeyssyn veih'n vaggyrtys jeh drogh-ymmydey druggaghyn liorish cosoylaghey strateyshyn. BS; communities

braag vaidjagh (f.) clog: V'ad jannoo faghid jeh'n chengey ayns ny schoillyn, liorish croghey braag-vaidjagh mygeayrt mwannal jeh paitchey erbee va loayrt assjee Carn

broogh ny hawin bank of the river, brink of the river: hass ad liorish y maase elley er broogh ny hawin Bible

bwaagyn tents: immee magh ayns cassanyn yn chioltane, as fassee dty vannanyn liorish ny bwaagyn bochill. Bible

caghlaaghyn dy aghtyn different ways, divers manners, various ways; sundry times: Jee, ren ec ymmodee earishyn, as ayns caghlaaghyn dy aghtyn, loayrt ayns y traa t'er n'gholl shaghey rish ny ayraghyn liorish ny phadeyryn Bible

cagleeyn confines, bounds: Veih shen hie eh lesh Azmon, roshtyn gys awin Egypt; cagleeyn y cheer cheddin va ec yn aarkey. Bible; landmarks: Ta paart scughey ny cagleeyn; tad liorish laue lajer goaill ersooyl shioltaneyn, as beaghey orroo Bible

cairys eiraght (f.) entail; birthright: as dy chiangley yn drogh spyrryd Asmodeus; er-yn-oyr as dy row ee bentyn da Tobias liorish cairys eiraght. Apoc

carboan carbon, carbon deposit: Ragh shen marish jeeanid dy chummal ayns seihll glass, yinnagh Bretyn roshtyn liorish leodaghey as geddyn rey rish croghey er connaghyn-carboan as shaleeyn glassey elley. Carn

cheet eddyr interpose, intervene, intervention: Lesh bodjallyn t'eh coodaghey yn toilshey, as cur sarey da, nagh jean eh soilshean, liorish bodjal cheet eddyr ad. Bible

chenn See shenn (yn) old: as eshyn ta loo er y thalloo, nee eh loo liorish Jee yn ynrickys; er-yn-oyr dy vel yn chenn seaghyn jarroodit, as dy vel ad keillit veih my hooillyn. Bible

chesh medicine: IIH ully gniartoil ta ern iemagh er Liuk yn lii (ta y volley ayns y tuiskell) dy ve lii d'yn anym: gy buiagh leytts liorish cheissyn falleyn yn iynsaghy aggesyn dy lieiys aslaintyn ully nan anminiyn tryid dy vack Iesy Khrist nan jarn. PB1610

Chiarn Jee (Yn); (The) Lord God: Eer myr loo mee dhyt liorish yn Chiarn Jee Israel Bible

chiarn ny cheerey 1 laird, lord of the manor; 2 lord of the country a: As dooyrt y dooinney, chiarn ny cheerey rooin, Liorish shoh bee fys aym, dy nee deiney ynrick shiu Bible

Chreestiaght (f.) Christendom; (Yn) Holy communion, Holy sacrament, Holy Communion: Ta fer elley e co-haggloo er shirveish y Chreestiaght enmyssit " Shibber y Chiarn," screeuit ayns Baarle as jeant ayns Gaelg liorish yn arrymagh Philip Moore. Carn

claddagh pl. claddeeyn bank, beach, land by a river, littoral, polder, river bank: Ta claghyn, shillee as genniagh ayn, Yn famlagh fliugh, cha nel eh goan, As er ny niee liorish yn tonn, Skeabys claddagh Loch Linne. Dhoor; marsh

cleayshey of the ear: Cheayll mee jeed's dy jarroo liorish clashtyn cleayshey ; agh nish ta my hooill er dt'akin Bible

cloiaghyn games, plays: liorish cloiaghyn fardailagh, neu-chooie son craueeaght y laa as Creesteeaght CS

coanyn valleys: Myr ny coanyn tad er nyn skeayley magh, myr garaghyn liorish oirr ny hawinyn Bible

co-beayn as one: Eisht va mee liorish, myr co-beayn rish: as va mee e haitnys gagh-laa, goaill boggey dy kinjagh kiongoyrt rish Bible; co-eternal

co-emshiragh contemporaneous, contemporary: Shickyraghey dy vel plannal chengagh gobbragh dy mie as freilt co-emshiragh liorish ronsaghey as cur niart da conaantyn eddyr-ashoonagh as smooinaght noa er myn-chengaghyn. Dhoor

colughtyn firms: Ta gagh red goll er stiurey liorish ny baneyn as ny colughtyn eddyr ashoonagh. Carn

comyssey cohabit; copulate: T'ee gra dy vel y doilleeid jeh gorlaghyn feddynit liorish comyssey ry gheddyn ayns ymmodee çheeraghyn . BS; (of humans) copulation, lovemaking; venery; tup, tupping

consherto concerto: Vel consherto liorish Beethoven yn red cheddin as kiauill shagheydagh voish yn Roomaain? Carn

Cornama Mill River Ford: T'eh goll sheese liorish y voalley cheddin eddyr Cornama as Totmanby Chron

corp marroo carcase: My nee fer ta neu-ghlen liorish corp marroo bentyn rish veg jeh ny reddyn shoh, bee shen neu-ghlen ? Bible

corpoil (=Ir. corpamhuil) bodylike: ec y toshiaght, ynseydee çheet dy ve ayns stayd kiune as taitnyssagh liorish kiaull kiunaghey as roortys corpoil ta goll rish Yoga Dhoor

co-stiurey co-piloting: Va CNAG currit er bun ayns 1984 as t'eh cur Albinish er y hoshiaght liorish co-stiurey yn obbyr jeh sheshaghtyn elley as yn Oik Albinagh Carn

costyllagh costly: ayn-jee va jeant berchagh dy chooilley unnane va lhongyn oc er yn aarkey, liorish yn aght-baghee costyllagh eck Bible; burdensome: as cha bee'm costyllagh diu, son cha vel mee shirrey nyn gooid, agh shiu hene Bible

cowree (f.) call: cowree eh e harvaantyn liorish ennym elley Bible; flummery, sowins; (v.) mark; signal

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog