Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: liooar | Results: 145

Inexact matches:

Dy liooar (intj) Belay

dy liooar (=Ir leor) adequate, ample, enough, galore, sufficient, umpteen: Ta mee er chlashtyn dy liooar jeh'n ghlare shoh Bible

eeck dy liooar satisfaction

ee dy liooar enjoy your meal

Feer vie dy liooar (intj) Thumbs up

Kiart dy liooar (intj) Very well: Kiart dy liooar ghooinney ooasle! DF

kiart dy liooar OK, right enough: Va speeideilys dy liooar oc, kiart dy liooar. Carn

kiart mooar dy liooar plenty big enough

mennick dy liooar not uncommonly, often enough: As er y fa dy vel coonseilee oc hene nish, ta'n creeaght as daanys shen goll er croo mastey'n phobble mennick dy liooar nish. Carn

mie dy liooar OK, well enough: Agh dooyrt fer yn thie dy beagh ad mie dy liooar as vrie eh jeh Shoanie c'red v'eh coontey jeh shen GB; goodish: Smooinee mee dy row ad mie dy liooar. Dhoor

mooar dy liooar fair-sized, mickle: As cha row yn cheer mooar dy liooar dy nyn rere, daue dy chummal cooidjagh; son va mooarane cooid oc, myr shen nagh voddagh ad cummal dy cheilley. Bible

traa dy liooar time enough: Neemayd gee beggan, agh cha nel traa dy liooar ain son ram bee. Dhoor

ample (adj.) dy liooar: That's ample - Ta shen dy liooar. DF idiom; skyoltagh

OK coardail, coardail rish; mie dy liooar, kiart dy liooar, ooilley kiart

adequate (adj.) corrym rish; dy liooar: It is adequate - T'eh dy liooar. DF idiom

alright (adj., adv.) ooilley kiart; kiart dy liooar: I am coping alright - Ta mee reirey kiart dy liooar. DF idiom

skeayt spewed, vomited: Ta Gailck dy liooar sy liooar skeayt mastey y Yernish sy lioar. Carn

Belay (intj) Dy liooar

burnt offering (n.) oural losht: Lebanon is not sufficient to burn, nor the beasts thereof sufficient for a burnt offering - cha vel Lebanon dy liooar son aile, nyn maase ter dy liooar son ourallosht Bible

evident (adj.) leayr: It is evident to me - S'leayr dou. DF idiom; plain; baghtal: It is evident enough - T'eh baghtal dy liooar. DF idiom; cronnal: It is evident enough - T'eh cronnal dy liooar. DF idiom

mickle (n.) mooar dy liooar

umpteen (adj.) dy liooar; ram

all-sufficient ooilley-liooar

fair-sized lieh-vooar; mooar dy liooar

not uncommonly mennick dy liooar

often enough mennick dy liooar

right enough kiart dy liooar

sufficient (adj.) fondagh; saiagh; dy liooar

time enough traa dy liooar

Very well (intj) Kiart dy liooar

well enough mie dy liooar

ooilley-liooar all-sufficient

turrysagh (=Ir. turasóir) See turryssagh pl. turryssee holiday-maker, tourist, tripper, visitor: Goll rish ram Manninee, va mee moyrnagh dy liooar ass turrysaght Vannin, agh ec y traa cheddin va mee slane skee jeh'n aght va'n turrysaght cur er Manninee dy liooar y ve myr guillyn-drid. Carn; journey; journeying

goodish (adj.) lesh y vie, mie dy liooar

plenty big enough kiart mooar dy liooar

Thumbs up (intj) Feer vie dy liooar; T'eh lhien

pene (=Ir. péin) self: Ta dy liooar aym pene Bible

galore (adj.) dy liooar: Money galore - Argid dy-liooar. DF idiom

clouag (f.) stamp: Cha nel clouag dy liooar er y screeuyn shoh. DF

clear1 baghtal: That's clear enough - Ta shen baghtal dy liooar. DF idiom; cleeir, gial, glen, hollys, leayr, sollys, sullyr, chiarrey, rea, seyrey, seyr veih gioal, sheeley; neuvodjallit, sheelit; cur baght er, eeck custym, giallaghey; feayshlit

clearance1 (n.) chiarrey, glenney, shiaulley; scoip: There is not enough clearance under the bridge - Cha nel scoip dy liooar dy gholl fo'n droghad. DF idiom

enjoy your meal gow dty haie; blass mie dhyt, blass mie diu; ee dy liooar

enough dy liooar: It isn't black enough - Cha nel eh doo dy-liooar. JJK idiom; s'liooar

natural (adj.) dooghyssagh: It's natural enough - T'eh dooghyssagh dy liooar. DF idiom; dooie, feie, najooragh

pork (n.) feill vuc: The pork is underdone - Cha nel yn feill-vuc jeant dy-liooar. JJK idiom

pull through (v.) slaanaghey: He will pull through alright - Slaanee eh kiart dy liooar. DF idiom

satisfaction (n.) cooilleeney, glenney, rick, saasaght, saie; corrym: I had no satisfaction from him - Cha dooar mee corrym er. DF idiom; taittin: It gives me satisfaction - S'taittin lhiam eh. DF idiom; eeck dy liooar

ard-red main point: Ta sleih dy liooar credjal nish dy re shoh yn ard-red cheu-heear jeh'n varganey eddyr Lunnin as Divlyn. Carn

aspit bishop: Dy cliaghtagh, veagh aspit noa pointit tappee dy liooar, agh cha ren shen taghyrt. Carn

Baarle Albinagh (f.) (language) Anglo-Scottish: ry lhaih mysh chengaghyn dy liooar: Goalish, Pictish, Yernish, Gailck Albinagh, Gailck, Bretnish, Cornish, Cumbric, Ladjyn, Baarle, Baarle Albinagh, Loghlynish, Frangish as Romanish. Carn; Lallans, Scots

bwoallit beaten, sounded: coyrle shoh clashtyn y bun jeh boirey dy liooar: y doilleeid jeh goll tessyn raad gaueagh, lectraghys goll er giarrey voish thie ennagh, guilley va bwoallit dy holk ec armee Hostyn. Carn

caaghyn facilities; opportunities: Va caaghyn dy-liooar aym neesht dy loayrt rish shenn chaarjyn as jannoo caarjyn noa. Carn

Catalaanish (f.) (language) Catalan: Eer daa vlein yeig er dy henney, cha row ynseyderyn dy liooar as Catalaanish oc sy Chatalan. Carn

cooidsave vouchsafe: myr shen ta dty phooar jeh'n irree-magh dy ghoaill cooilleen dy liooar, agh dooys t'ou cur y phooar 's [y] ghloyr shen neesht, as tra [s']cooidsave lhiat, verym dhyt ad reesht PC

corvaal (f.) chaos, confusion, mix up, muddle, shambles, turmoil: Er y fa dy row dy liooar phrooghyn er nyn vollaghey ayns Mannin ec y traa shen, she shoh ta lhiggey er dy re ayns corvaal va cooishyn ny Manninee. GB

cughlinagh conic, conical, coniform, pineal: Bee ny feddanyn shoh cughlinagh dy chur sheean dy liooar yn aght bee ad ry chlashtyn 'syn aer feayn. Carn

cughtee cussed: Ta gaue dy liooar sy stoo cughtee ta lught Sellafield ceau stiagh sy cheayn gagh laa Carn

cuirrey kiaull (=Ir. coirm cheoil) concert: Va kiaull dy-liooar, cuirrey kiaull er lheh son piobyn Carn

cur sthap er halt: Ta'n soilsheyder gra dy jinnagh shoh cur sthap er argid dy liooar çheet stiagh, as er y fa shen t'eh goll dy ghooney sheese y pabyr. BS

Divlyn (=Ir. dubh linn) Dublin: Ta sleih dy liooar credjal nish dy re shoh yn ard-red cheu-heear jeh'n varganey eddyr Lunnin as Divlyn. Carn

Doon Veagan Dunvegan: Agh ny yei shen as ooilley, cheayll shin Gàidhlig dy liooar ayns bar ayns Doon Veagan. Carn

drane (f.) metre, poetry, rhyme: Sy phossan cloie, Beeal Arrish, ta ny paitchyn toiggal Gaelg dy liooar dy ghoaill arraneyn as draneyn beggey as dy ghoaill ayrn ayns skeeallyn. Carn

ellyneyr artist: Haink eh dy ve ny ellyneyr as ard-ghoo dy liooar echey, lesh ben aalin as paitçhyn aalin. SF

er-dy-henney ago: Honnick mee earish-liooar Yernagh tammylt beg er-dy-henney. Carn; since, since then

er mayl rented: Cha nel buill dy liooar ayns Mannin ta ry gheddyn er mayl son turryssee. Carn

er ny son oc for them: te mooar dy liooar er ny son oc Bible

feddanagh 1 blow, fluty, play, tubular, vascular, vasiform, whistle, whistle-like a: va shin gennal dy liooar loayrt ry cheilley, cloie gammanyn, feddanagh as goaill arrane. Carn; 2 (person) boatswain, pipe player, piper, whistler

fer-obbree labourer: cre voish oddins geddyn argid dy liooar dy chionnaghey garran, jeelt as reddyn elley ass faill moal ec fer-obbree gollrhym-pene, my wooinney boght? Dhoor

fort ability, means: son ta fort dy liooar ain dy gheddyn barriaght er Bible; validity

freayll seose carry on: As loayr mychione yn traa ry-heet, cre mychione freayll seose y Ghaelg, tra vees ny paitchyn shoh shenn dy liooar dy 'aagail y Vun-scoill, lane jeh Gaelg? Dhoor; (of equipment) maintenance

freggyragh amenable, answerable, congruent, consonant, liable, reactive, responsive: T'eh er vailleil dy gheddyn olteynyn dy liooar jeh'n Chiare as Feed dy votal ayns foayr jeh'n villey preevaadjagh echey cour jannoo yn Rheynn Arraghey freggyragh rish red noa. BS

fy yerrey hoal (=Ir. faoi dhireadh thall) at long last: Fy yerrey hoal, ta sleih dy liooar ayns Kiare as Feed Hostyn gra dy vel ad laccal feddyn magh y bun jeh cooish Colin Wallace. Carn

gareydys gardening: kiart dy liooar tra veagh ee loayrit ny mastey Manninee jeh'n kynney injil, lhied as adsyn va gimman carriads da'n ooashlaght as adsyn va jannoo gareydys as y lhied. JC

gloyrvian ambition: Kyndagh rish gloyr-vian caggoil Hostyn as ny Frank, ta ynnydyn chesh-veanagh dy liooar ayns Nalbin, Bretin as y Vritaan. Carn

gollrhym-pene like mee: cre voish oddins geddyn argid dy liooar dy chionnaghey garran, jeelt as reddyn elley ass faill moal ec fer-obbree gollrhym-pene, my wooinney boght? Dhoor

gollrhyt-hene like you: she Breeshey ta cheet, agh t'ee shooyl ny raaidyn gollrhyt-hene as bee oo kiart dy liooar lhie er y lhiabbee derrey vees yn fliaghey ersooyl. Coraa

jeeaghyn mysh look after: Nish, t'ad shirrey coyrle as ymmodee Manninee boirit dy liooar mychione lhiass feallagh aeg syn Ellan, erskyn ooilley mychione yn aght ta sleih jeeaghyn mysh persoonyn aegey hie er cur ayns kiarail. BS

jiarg-bwee orange: S'goan y peiagh t'ayn nish as fys echey ny eck dy row Yernish screeut er ny bratteeyn jeh Possanyn Jiarg-bwee dy liooar Carn

lhag-laynt (f.) asthenia, frail health, indifferent health: Colin Dawson, y cleragh t'er nobbraghey da Barrantee Valley Chashtal rish bleeantyn dy liooar, nee eh girree ass e chiartey kyndagh rish lhag-laynt, ec jerrey ny bleeaney. BS

lheim stiagh jump in: Shoh olk dy liooar, agh c'red ta goll er haghyr tra ta my heshey lheim stiagh ayns y lhiabbee? Dhoor

lhiggey my hraa dawdler, delayer, indolent person, lingerer, procrastinator: Eisht ersooyl 'traa dy liooar' as 'lhiggey my hraa' Nhegim dauesyn ve mollaght ny Hellen dy bra ? Dhoor

Loghlynish (f.) Norse, Norwegian: chengaghyn dy liooar: Goalish, Pictish, Yernish, Gailck Albinagh, Gailck, Bretnish, Cornish, Cumbric, Ladjyn, Baarle, Baarle Albinagh, Loghlynish, Frangish as Romanish. Carn

lught eaishtagh audience, house, listener: Va sym dy liooar ec y lught-eaishtagh, ga dy re mish va'n loayreyder s'jerree Carn

maddaght (=Ir. matamaitic) (f.) mathematics: As t'ad boirit nagh vel fir as mraane-ynsee dy liooar ayn son sheanse as maddaght. Carn

Mayrt (f.) Tuesday: er yn oyr dy vel aanrityn buird dy liooar sy chapp henndaght "Mantiques" ayns Purt ny hinshey raad ta Ruth gobbraghey gagh Mayrt. Dhoor

naisht affianced, bind, engaged: Ny yeih, ta Hommy aeg dy liooar, as ta palchey dy eeastyn elley ayns y cheayn, as cha nel ad naisht foast noadyr. Dhoor

Nerin Hwoaie (f.) Northern Ireland: Quaagh dy liooar, agh ta sleih cur y loght er ny reiltyssyn ayns Nalbin as Bretyn as Nerin Hwoaie son shoh. Carn

neurea entangled, lumpy, rough, scraggy: Va ny scannaneyn shoh neu-rea dy liooar, paart mie as paart sie. Carn; (as ground) uneven

ny yei after that: Agh ny yei shen as ooilley, cheayll shin Gàidhlig dy liooar ayns bar ayns Doon Veagan. Carn

pan-Cheltiagh pan-Celtic: Cha row ad cosney monney argid voish ny clashtynee edyr. Er-lhimmey jeusyn ec yn co-hirrey Pan-Cheltiagh v'ad goan dy liooar. Carn

pobblaght (f.) republic: Er y gherrid, ta ny Yernee ayns Pobblaght ny hErin er jeet dy ve ny smoo goll rish Sostnee, ga dy vel yn Yernaghys foast lajer dy liooar sy cheer. Carn

prios mooar high price: V'eh jerkal dy beagh yn mooadaghey-prios mooar dy liooar da costyssyn-troarey brash eddyr nish as jerrey yn gheurey, agh cha dod eh ve shickyr mychione shen. BS

puiddin (f.) pudding: "Wahll," dooyrt eh, "cha bee traa dy liooar aym son puiddin." Dhoor

quallid pl. quallidyn quality: t'eh sullyraignagh bentyn rish yn eirinys sy traa ry heet, choud's vees geill dy liooar currit da quallid. BS

roauyrid obeseness: T'eh dellal rish cooishyn dy liooar, goaill stiagh bee as jough, roauyrid, homocheintys, dellal rish lhiastynys, as y leigh. BS; stiffness

rooymoil large, roomy: cre cho rooymoil 's ta cooyrtyn y Jee mooar dy vow'n theay ooilley ayndoo rooym dy liooar. Bible

S'bastagh (intj) What a shame: S'bastagh nagh vel obbyr dy-liooar cooie daue. Carn

scannane pl. scannaneyn 1 cine-film, diaphragm, movie, picture a: Shinyn va goaill ayrn sy scannane Ny Kirree fo Niaghtey, va shin jeant magh dy row sleih dy liooar coontey yn scannane shoh y ve foaysagh. Carn; 2 (of oil) film

shassoo son stand for: Eisht lhig da shassoo son tammylt; eisht lhieen seose y claare lesh vroit gys t'eh thanney dy liooar dy ve shirveishit magh ayns plateyn er y voayrd. Dhoor

sheanse science: As t'ad boirit nagh vel fir as mraane-ynsee dy liooar ayn son sheanse as maddaght. Carn

Sheenagh Chinaman, Chinese: Ta tushtey dy liooar cheet veih'n smooinaght dy vel eh foddey ny sassey dy yannoo studeyrys er cooishyn Frangagh, Rooshagh, Giarmaanagh, Sheenagh as myr shen na er cooishyn Celtiagh. Carn

sheeoilagh conciliatory: Cha row y Ven-rein coardail rish e ymmyrkey sheeoilagh dy liooar rish ny condaigee. Dhoor

sheilym I ween; I imagine: Hie shin trooid yn Ellan Skianagh - sheilym dy vel y Ghàidhlig goll sheese tappee dy liooar ayns shen. Carn

Shirveishagh-Slaynt Minister of Health: Hirr ad çhaglym marish y Shirveishagh-Slaynt, Clare y Christeen, lurg da fir-lhee-coyrlee Thie-Lheihys Noble gra nagh noddagh y thie-lheihys noa livrey shirveish veagh mie dy liooar. BS

Skianagh Skyeman: Hie shin trooid yn Ellan Skianagh - sheilym dy vel y Ghàidhlig goll sheese tappee dy liooar ayns shen. Carn

skyrr slide: Nee oo raad lhean dy liooar foym dy immeeaght: nagh skyrr my chesmadyn Bible

slane lhiu (=Ir. slán libh) farewell: Dooyrt eshyn "Mie dy liooar. Slane lhiu," as hie eh ersooyl. Dhoor

Sostyn (=Ir. Sagsun, Sacsun) (f.) England: as dy vel dy liooar sleih sy reiltys ain nish smooinaghtyn dy lhaggaghey ny dy vrishey ny lhoobyn ta kiangle Mannin as Sostyn Carn

Spaainey (=Ir. Spáin) (f.) (Yn) Spain: Agh neayr's hug Madrid seyrsnys dy liooar da rheynnyn cheerey ny Spaainey, ta Catalonish er jeet dy ve foddey ny stroshey. Carn

spotcheraght (f.) jest, jesting, joke, joking: Agh va Burgess feer ghraihagh er spotcheraght as er cur-rish cluicyn brasnee noi deiney va er e churrym, as myr shen, v'eh cur foayr dy liooar er William as orrym-pene. Coraa

taishbyney argue, demonstrate, display, evidence, evince, exhibit, exposure, feature, manifest, parade, produce, production, reveal, revelation, show, show down, show off, sport: she red mie dy row ny scannaneyn goll er taishbyney as dy row sleih dy liooar jeeaghyn orroo. Carn

Thoreeyn Torys: Ta sleih dy liooar ayns Sostyn smooinaghtyn dy vel ny hanschaslyssyn eddyr ny Thoreeyn as yn Cheshaght Obbree Ghoaldagh cheet dy ve ny sloo gagh laa. Carn

throng (=Ir. tranglam) busy, harassed, hard-pressed, tied up: Focklyn dy Liooar veih Coonceil ny Gaelgey Ta Coonceil ny Gaelgey gobbragh dy throng cur Gaelg er raaghyn as focklyn Baarlagh. Dhoor

traa tey teatime: Va sym dy liooar ec y lught-eaishtagh, ga dy re mish va'n loayreyder s'jerree as mish loayrt lurg traa-tey syn astyr! Carn

Wiggynnee Vikings: Red ta boiragh dy liooar ayns Mannin, shen yn aght ta sleih ynsit ennagh dellal rish ny Wiggynnee. Carn

yei shen as ooilley (ny) nevertheless, still: Agh ny yei shen as ooilley, cheayll shin Gàidhlig dy liooar ayns bar ayns Doon Veagan. Carn

ymmydoil handy, useful, valuable: Choud's ta paitchyn gynsaghey chengaghyn 'ymmydoil' t'eh mie dy liooar, t'ad gra. Carn

ymmyrkey bea manner of life: as ayns shen ta ynsagh dy liooar ayd, my ta agh fys ayd cre'n aght nee oo ymmyd jeh ayns dt'ymmyrkey bea CS; way of life

ynnydagh (=Ir. ynnydagh) pl. ynnydee attorney, delegate, deputy, representative; local: Fod mraane ynnydagh goll gys yn ynnyd shoh dy gheddyn fys mychione cooishyn dy liooar. Carn

Yugoslaavey (f.) Jugoslavia; (Yn) Yugoslavia: Vrish caggaghyn magh ayns cheeraghyn dy liooar, yn Yugoslaavey ny mast'oc. Carn

chin (n.) smeg, smeggin; smeggyl: You haven't lathered my chin enough - Cha nel shiu er chur barrag dy-liooar er my smeggyl. JJK idiom

come2 (v.) (to); (dy) heet: But you'll have time enough to come and see my garden - Agh bee traa dy-liooar eu dy heet fakin my gharey. JJK idiom

cream1 bane-ouyr, bane-wuigh; barrag; key: You haven't cream enough - Cha nel key dy-liooar eu. JJK idiom; eaghtyr y vainney; chiulagh; (v.) cur barrag er, goaill yn key jeh, jannoo key

foolish (adj.) blebbinagh, bolvaneagh, meecheayllagh, neuhushtagh, sou-cheeayllagh; ommijagh: My uncle isn't foolish enough to believe that - Cha nel my naim ommijagh dy-liooar dy chredjal (eh) shen. JJK idiom; ommidjagh: Take it, it would be foolish not to - Gow eh, veagh ommidjagh gyn goaill eh. DF idiom

lather (n.) barrag; kesh, kesh heeabin; (v.) keshal, sheeabinaghey; cur barrag er: You haven't lathered my chin enough - Cha nel shiu er chur barrag dy-liooar er my smeggyl. JJK idiom

salted saillit; saillt: Do you think it's salted enough? - Vel shiu smooinaghtyn dy vel ee saillt dy-liooar? JJK idiom

save1 baccey; cheumooie jeh, er-lhimmey jeh; spaarail, storail, tashtey; saue; cheumooie; sauail: His friends, whoever they may be, won't be powerful enough to save him - E chaarjyn, quoi-erbee foddee ad ve, cha bee ad pooaral dy-liooar dy hauail eh. JJK idiom

sea (n.) faarkey; Juan Gorrym; keayn: The whole fleet is at sea - Ta'n slane flod er y cheayn. JJK idiom; mooir: Is the sea not calm enough? - Nagh vel y vooir kiune dy-liooar? JJK idiom; cheayn; muir; (the); (yn) aarkey; (gen.) marrey

stamped as clouag er: This letter is insufficiently stamped - Cha nel clouag dy liooar er y screeuyn shoh. DF idiom; cowrit, ingnit; (v.) stamp: he cast him down to the ground, and stamped upon him - lhieg eh er y thalloo eh, as stamp eh er. Bible; vroo

whoever (pron) quoi erbee; quoi-erbee: His friends, whoever they may be, won't be powerful enough to save him - E chaarjyn, quoi-erbee foddee ad ve, cha bee ad pooaral dy-liooar dy hauail eh. JJK idiom

won't be cha bee: His friends, whoever they may be, won't be powerful enough to save him - E chaarjyn, quoi-erbee foddee ad ve, cha bee ad pooaral dy-liooar dy hauail eh. JJK idiom; (interrog.) nagh bee: Won't they have the courage? - Nagh bee yn chreeaght oc? JJK idiom

baghtallys clearness, distinctness, obviousness: Er lhiam dy vel oo cheet er "Ta mee dy nyn vakin" Tra ta baghtallys orroosyn / erriuish / orrins ta "nyn" currit er, t'eh kiart dy liooar agh ta keayrtyn elley nagh vel eh cho aashagh as shen. Dhoor

barrag (f.) cream: Cha nel shiu er chur barrag dy-liooar er my smeggyl. DF; froth, hoarfrost, mist, rime, sea foam, spume: ny getlagh er dagh laue dy phlooghey'n troailtagh s'lhoys eddin y chur daue, geayghyn stermagh, dorrin as barrag ghyere, geiyrt dredge y diunid d' etlagh trooid yn aer PC; lather

boallaghyn bulwarks, walls: Ta trushtey dy-liooar roshtyn Albin trooid ny jystyn ta snaue ass ny chamryn-aarlee as drappal seose ny boallaghyn. Carn

coigee (f.) loom: Mie dy-liooar' dooyrt mish, laa erbee, son cha nel monney obbyr aym dy jannoo er y coigee foast. Dhoor

fograghyn notices: Ta fograghyn dy-liooar syn earishlioar noa shoh dy hoilshaghey magh coorseyn Albinish ta kianlt lesh laghyn seyrey. Carn

freayll rick er handle, monitoring, oversee: Choud as vees mayd freayll rick er y thuryssid cultooroil shoh, cha bee eh ro olk as oddagh eh jannoo foays dy-liooar da Mannin. Carn

jannoo foays benefit: Choud as vees mayd freayll rick er y thuryssid cultooroil shoh, cha bee eh ro olk as oddagh eh jannoo foays dy-liooar da Mannin. Carn

neupholitickagh non-political: ta fys ec sleih dy-liooar er y Chommeeys Celtiagh (yn cheshaght pholitickagh) as ec paart dy 'leih er y Cho-haglym Celtiagh (yn cheshaght neu-pholitickagh). Carn

poteen poteen: neesht dy row Albinee as Yernee dy-liooar baghey ny mast ny Manninee as veagh kuse jeu slane tushtagh as lesh saase oc cour gimbyl soo ny h-oarn ny poteen. Dhoor

slane tushtagh perfect knowledge: Shegin dooin cooinaghtyn neesht dy row Albinee as Yernee dy-liooar baghey ny mast ny Manninee as veagh kuse jeu slane tushtagh as lesh saase oc cour gimbyl soo ny h-oarn ny poteen. Dhoor

sour See souyr affluent: Ta paart dy vuill nish raad oddys oo gynsaghey Albinish ayns thie-aaght ta sour as taitnyssagh dy-liooar. Carn

thie aaght boarding house, lodging house: Ta paart dy vuill nish raad oddys oo gynsaghey Albinish ayns thie-aaght ta sour as taitnyssagh dy-liooar. Carn

thie ollee byre, cattle house, cowhouse: Va dub mooar 'sy vaghey er gerrey da'n thie ollee as ayns shen dod shin shiaulley baatyn beggey, as ec traaghyn jeh rio creoi 'sy gheurey tra va'n ushtey riojit chiu dy liooar dy hassoo er JG

Ultagh native of Ulster: T'ad toiggal mie dy-liooar dy vel Unnaneyseyr Ultagh g'ennaghtyn ny Ultagh hoshiaght, eisht Goaldagh agh cha nel rieau ny Yernagh. Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog