Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: lioar enmys | Results: 194

lioar enmys (f.) address book

lioar (=Ir. leabhar) (f.) pl. lioaryn book, folio, tome, volume: Gow-jee'n lioar shoh jeh'n leigh Bible; indeed, yes: lioar, ta mee hannah er chur mollaght orroo, er-yn-oyr nagh vel shiu goaill eh gys nyn gree. Bible [L. liber]


Inexact matches:

app lioar-fysseree directory app

bwaane lioar bookstall

cochionnaght lioar book trade

cochionniaght lioar (f.) book trade

cooreyder lioar book binder

creckeyder lioar book seller

fer lioar-hasht librarian

greimmeyderyn lioar book-ends

jantagh lioar bookmaker

kiangleyder lioar bookbinder

kishtey lioar (closed) bookcase

lioar aascreeu (f.) copybook

lioar argid (f.) cash book

lioar arrane (f.) songbook

lioar aundyragh (f.) prize book

lioar chadjer (f.) chap book

lioar chellvane (f.) telephone directory: Myr ta'n chooid smoo jiu er nakin hannah ren chellinsh Vannin geddyn rey rish yn ennym oc scruit ayns Gaelg veih coadey yn lioar chellvane. Dhoor

lioar chiangley (f.) book binding

lioar chliaghtey (f.) exercise book

lioar choagyrys (f.) cookery book

lioar chooinaghan (f.) memorandum book

lioar chooinaghtyn (f.) commonplace book

lioar chooishyn (f.) casebook, logbook

lioar choonee (f.) concordance, prompt book

lioar choontee (f.) ledger

lioar choontys (f.) account book, journal

lioar chowree (f.) signal book

lioar chrauee (f.) religious book

lioar dellal (f.) sales book

lioar eaddee (f.) rag book

lioar earroo (f.) ready reckoner

lioar eddyrchiaull (f.) antiphonary

lioar enmey (f.) directory

lioar-enmey dellal business directory

lioar erin (f.) missal, prayerbook

lioar fysseree (f.) reference book

lioar Genesis (f.) Book of Genesis

lioar ghiallyn (f.) book

lioar ghiarrag (f.) scrapbook

lioar ghrammeydys (f.) grammar

lioar-hasht cheerey (f.) rural library

lioar-hasht eeassee (f.) lending library

lioar hashtvanc (f.) savings bank book

lioar hellvane (f.) telephone book

lioar hennaghys (f.) historical work

lioar hoilshee (f.) running commentary

lioar hoyllee (f.) pattern book

lioar hroailtys (f.) See lioarlann passport

lioar hurrys (f.) logbook

lioar imbee (f.) calendar

lioar laa (f.) diary, journal

lioar laaoil (f.) daybook

lioar lettraghey (f.) spelling book

lioar lhaih (f.) reading book

lioar lheeys (f.) casebook

lioar lhuingey (f.) log, logbook

lioar linneeaght (f.) drawing book

lioar lioaragh (f.) bibliography

lioar looee (f.) oath-book

lioar lossreeyn (f.) herbal

lioar lowanse (f.) ration card

Lioar Moirrey (intj) Crikey; Indeed: Lioar Moirrey she'n irriney ta mee ginsh dhyt. DF

lioar oardagh (f.) order book

lioar oardee (f.) ritual book

lioar phadjer (f.) prayer book

lioar phadjeragh (f.) prayer book

lioar phoggaid (f.) pocket book

lioar raaghyn (f.) phrase book

lioar raaidey (f.) road book

lioar recortyssyn chronicles: nagh vel ad scruit ayns lioar recortyssyn reeaghyn Yudah? Bible

lioar roortys (f.) exercise book

Lioar Saum (f.) Psalter

lioar scoill (f.) school book

lioar screeuee (f.) notebook, writing book

lioar skeeal (f.) story book

lioar skeerey (f.) vestry book

lioar t'eh indeed

lioar vanc (f.) bank book

lioar vayrey (f.) road book

lioar vleeaney (f.) annual, yearbook

lioar vooar (f.) tome: Ny-sodjey na shoh, dooyrt y Chiarn rhym, Gow lioar vooar, as scrieu ayn lesh goan baghtal mychione Maher-shalal-hash-baz.

lioar vrastyl (f.) class book

lioar vynimmeeaghtyn (f.) minute book

lioar yallooyn (f.) picture book

lioar ynsee (f.) chrestomathy; (book) tutor

Shamyr-lioar Tinvaal Tynwald Library

shapp lioar (=Ir. siopa leabhar) book shop

shasstan lioar book rest

skelloo lioar (f.) bookshelf

cowraghey yn lioar sign off

cur 'sy lioar doo blacklist

Dar y lioar (intj) By George, By jingo, Crikey, By gum, By the book: Dar y lioar, nagh mooar tan chraueeaght ec ny mraane! CnyO

lioar choontee chadjin (f.) general ledger

lioar chur sheese (f.) reference book

lioar dy hymnyn (f.) hymnal

lioar feer ennoil (f.) best seller

lioar fo choodagh pabyr (f.) yellowback

lioar ny barranyn (f.) baronage

lioar ny chiarnyn (f.) (book) peerage

lioar ny cruinney (f.) atlas

lioar ny haspickagh (f.) pontifical

lioar ny keayrtee (f.) visitor's book

lioar ny lhiass-varranyn (f.) baronetage, baronetcy

lioar ny slattyssyn (f.) statute book

lioar ta cur er creau (f.) (book) thriller

screeu 'sy lioar sign on

'sy lioar shoh herein: nee ooilley ny mollaghtyn, ta scruitsy lioar shoh, lhie er Bible

traaue trooid lioar (through book) wade

logbook (n.) lioar chooishyn; lioar hurrys; lioar lhuingey

book trade cochionniaght lioar, cochionnaght lioar

casebook (n.) lioar chooishyn, lioar lheeys

exercise book (n.) lioar chliaghtey; lioar roortys

prayer book (n.) lioar phadjer, lioar phadjeragh

reference book (n.) jesheydane, lioar chur sheese, lioar fysseree

road book (n.) lioar raaidey; lioar vayrey

tome (n.) lioar, lioar vooar

Orkagh Orcadian: Ny s'anmey hug eh dou lioar dy chiaull Orkagh as hug mee dasyn myr coonrey y lioar ain "Kiaull Yn Theay" as bione dasyn shiartanse dy charryn 'sy lioar scanshoil shen ainyn. GK

book1 (v.) cur fockle er, cur magh tiggad da, cur sheese, kionnaghey tiggad, screeu stiagh, kionnaghey er daayl; (n.) lioar: The first book, the sixth chapter, the ninth section - Yn chied lioar, yn cheyoo cabdil, yn nuyoo ayrn. JJK idiom; lioar ghiallyn

Crikey (intj) Dar y chrosh, Dar y lioar, Lioar Moirrey

journal (n.) jurnyl, laa-lioar, lioar choontys, lioar laa, pabyr-naight laaoil

blacklist (v.) crossey; cur 'sy lioar doo: Blacklist someone - Peiagh ennagh y chur 'sy lioar ghoo. DF idiom

ledger1 (n.) lioar choontee: Profit and loss ledger - Lioar choontee vondeish as coayl. DF idiom

account book (n.) lioar choontys

address book (n.) lioar enmys

antiphonary (n., adj.) lioar eddyrchiaull

bookbinder (n.) kiangleyder lioar

book binder (n.) cooreyder lioar

bookcase (n.) (closed) kishtey lioar; lioaraghan

book-ends (npl.) greimmeyderyn lioar

bookmaker (n.) gial-ghlackeyder, jantagh lioar

book rest (n.) shasstan lioar

book seller (n.) creckeyder lioar

bookshelf (n.) skelloo lioar

book shop (n.) shapp lioar

bookstall (n.) bwaane lioar

cash book (n.) lioar argid

chap book (n.) lioar chadjer

chrestomathy (n.) lioar ynsee

chronicles (npl.) lioar recortyssyn

class book (n.) lioar vrastyl

commonplace book (n.) lioar chooinaghtyn

concordance (n.) lioar choonee

cookery book (n.) lioar choagyrys

copybook (n.) lioar aascreeu, coip-lioar

daybook (n.) lioar laaoil

diary (n.) jeelane, lioar laa

directory (n.) lioar enmey

drawing book (gen.) lioar linneeaght

folio (n.) folio, lioar

herbal (n.) lioar lossreeyn; (adj.) lussagh

historical work (n.) lioar hennaghys

hymnal (n.) lioar dy hymnyn

indeed (adv.) dy jarroo: I'm very happy indeed to see you in good health - Ta mee feer vaynrey dy-jarroo dy akin shiu ayns slaynt vie. JJK idiom; jeer; lioar t'eh; lioar

memorandum book (n.) lioar chooinaghan

minute book (n.) lioar vynimmeeaghtyn

missal (n.) lioar erin

notebook (n.) lioar screeuee; lioar-vaght

oath-book (n.) lioar looee

order book (n.) lioar oardagh

pattern book (n.) lioar hoyllee

peerage2 (n.) (book) lioar ny chiarnyn

phrase book (n.) lioar raaghyn

picture book (n.) lioar yallooyn

pocket book (n.) lioar phoggaid

prayerbook (n.) lioar erin

prize book (n.) lioar aundyragh

prompt book (n.) lioar choonee

Psalter (n.) Lioar Saum, Salteyr

rag book (n.) lioar eaddee

ration card (n.) lioar lowanse

reading book (n.) lioar lhaih

ready reckoner (n.) lioar earroo

religious book (n.) lioar chrauee

ritual book (n.) lioar oardee

sales book (n.) lioar dellal

school book (n.) lioar scoill

scrapbook (n.) lioar ghiarrag

signal book (n.) lioar chowree

songbook (n.) lioar arrane

spelling book (n.) lioar lettraghey

story book (n.) lioar skeeal

telephone directory (n.) lioar chellvane

tutor2 (n.) (book) lioar ynsee

vestry book (n.) lioar skeerey

volume2 (n.) (book) lioar, ym-lioar

wade4 (v.) (through book) traaue trooid lioar

writing book (n.) lioar screeuee

yearbook (n.) lioar vleeaney

yes lioar

coontey giare digest: Cha noddym cur ayns shoh agh coontey giare jeh'n lioar scanshoil shoh er y fa dy nee lioar mooar t'ayn. Carn

cur ayns fit in: Cha noddym cur ayns shoh agh coontey giare jeh'n lioar scanshoil shoh er y fa dy nee lioar mooar t'ayn. Carn

Grail Casherick Holy Grail: T'eh credjal myrgeddin dy nee lioar va'n Grail Casherick, va cummal ny folliaghtyn jeh far-chemmig, as dy vel grainney er crosh Cheltiagh y Cholloo ta bentyn rish y lioar shoh. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog