Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: liauyr | Results: 194

liauyr (=Ir. leabhair) 1 big, drawn out, far-reaching, lengthy, long, long-distance, prolix, sustained, tall, vermiform, wordy a: Lesh bea liauyr neem's eh y yannoo booiagh Bible; 2 (of hair) flowing


Inexact matches:

baatey liauyr launch, longboat

balloon liauyr sausage balloon

Beeal Liauyr Long Mouth

bodjal liauyr bar cloud

bow liauyr longbow

caair liauyr (f.) settee

cleaysh liauyr (f.) forbearing person, good listener, slow to answer; hare; long-eared

cleayshteig liauyr (f.) bolster

clooiesag liauyr (f.) bolster

Close Liauyr Long Enclosure

Clowan liauyr-lurgagh Long-legged Buzzard

coo liauyr greyhound

Creg Liauyr Long Rock

Croit Liauyr Long Croft

Cronk Liauyr Long Hill

dowuitçher gob-liauyr long-billed dowitcher

Dreeym Liauyr Long Ridge

drum liauyr tenor drum

dussan liauyr baker's dozen

Eary Liauyr Long Shieling

eash liauyr (f.) longevity

eiyrt liauyr (f.) bolster

Faaie Liauyr Long Flat

fynneig liauyr (f.) siliqua

Garee Liauyr Long Shrubbery

giarrey liauyr longitudinal section

Immyr Liauyr Long Ridge

keead liauyr long hundred

kereneen liauyr long-playing record

lane liauyr full-length

lauean liauyr gauntlet

leayrane mair-liauyr long-toed stint

lettys liauyr cos lettuce

Lheannee Liauyr Long Meadow

lheim liauyr long jump

lhong liauyr (f.) longship

locker liauyr long plane

Magher Liauyr Long Field

myntan arbyl-liauyr long-tailed tit

prowal liauyr galley-proof

raad liauyr good way: Ta foast raad liauyr ayd ry-gholl. DF; long road

Rheynn Liauyr Long Division

sheeanane liauyr (f.) circumflex

sleayd liauyr (f.) bobsleigh

Stroin Liauyr Langness

thunney liauyr long ton

tonn liauyr (f.) long wave: Ta sleih ennagh gaccan mychione ocsyn ta noi cur er bun stashoon-radio tonn liauyr faggys da Rhumsaa. Dhoor

towse liauyr long measure

traa liauyr long-term: yn cubbyl dooie shoh ayns y theihll noa jeant veagh myr unnane fo Jee, ny ard-sharvaant; jeh shoh ayns traa liauyr dy jig ashoon mooar, faggys corrym rish ainleyn hene ayns gloy PC

baatey liauyr Wiggynagh Viking longboat

Caillin y Saveen Liauyr Sleeping Beauty

Croit John Liauyr Long John's Croft

fey yn laa liauyr all the day, all the day long: Ny lhig da dty chree troo mysh drogh-yantee: agh bee uss ayns aggle y Chiarn fey yn laa liauyr Bible

Magher Liauyr Jo Joe's Long Field

piob liauyr kelk (f.) churchwarden

red beg liauyr longish: Ta'n skeeal mie agh red beg liauyr. DF

rheynn jeh daane liauyr canto

snaid-veg yiarg liauyr (f.) large red damselfly

bolster bolstyr; bousther; cleayshteig liauyr; clooiesag liauyr; cum seose; eiyrt; eiyrt liauyr; kioneiyrt

Long Ridge (n.) Immyr Liauyr, Dreeym Liauyr, Dreeym Lang, Dreeym Langan

bar cloud (n.) bodjal liauyr

bobsleigh (n.) sleayd liauyr

circumflex (n.) sheeanane liauyr

cos lettuce (n.) lettys liauyr

far-reaching (adj.) lheeadagh; liauyr

flowing2 (adj.) (of hair) liauyr

forbearing person (n.) cleaysh liauyr

galley-proof (n.) prowal liauyr

good listener (n.) cleaysh liauyr

good way doaie mie er: He is in a good way - Ta doaie mie er. DF idiom; raad liauyr: You still have a good way to go - Ta foast raad liauyr ayd ry-gholl. DF idiom

Langness (n.) Langlish, Stroin Liauyr

lengthy (adj.) liauyr

long choud; er lhiurid; mianey; liauyrey; foddey: Long ago - Foddey er dy henney. DF idiom; liauyr: Work long hours - Laa liauyr y obbraghey. DF idiom

longboat (n.) baatey liauyr

longbow (n.) bow liauyr

Long Croft (n.) Croit Liauyr

long-distance (adj.) foddey-hannaghtyn, liauyr

Long Enclosure (n.) Close Liauyr

longevity (n.) eash liauyr, foddey-heiltys

Long Field (n.) Magher Liauyr

Long Flat (n.) Faaie Liauyr

Long Hill (n.) Cronk Liauyr

Long Meadow (n.) Lheannee Liauyr

long measure (n.) towse liauyr

Long Mouth (n.) Beeal Liauyr

long plane (n.) locker liauyr

long-playing record (n.) kereneen liauyr

long road (n.) raad liauyr

Long Rock (n.) Creg Liauyr

Long Shieling (n.) Eary Liauyr

Long Shrubbery (n.) Garee Liauyr

long ton (n.) thunney liauyr

long wave (n.) tonn liauyr

prolix (adj.) liauyr

sausage balloon (n.) balloon liauyr

settee (n.) caair liauyr

siliqua (n.) fynneig liauyr

tall1 (adj.) ard, mooar; liauyr: I didn't think your son was so tall - Cha ren mee smooinaghtyn dy row nyn mac cha liauyr. JJK idiom; toallee; thollee

tenor drum (n.) drum liauyr

vermiform (adj.) beishteig-chrooagh; liauyr

wordy (adj.) focklagh, gooagh, liauyr

baker's dozen (n.) dussan liauyr; tree-jeig

canto (n.) rheynn jeh daane liauyr

half-length (n., adj.) lieh-liauyr

long-billed dowitcher (n.) dowuitçher gob-liauyr

long-eared (adj.) cleaysh liauyr, eairkagh, liauyr-chleayshagh

long haired (adj.) liauyr-foltagh; liauyr-fynnagh

longhand (n., adj.) liauyr-screeu

long-headed (adj.) kione-liauyr

Long-legged Buzzard (n.) Clowan liauyr-lurgagh

long-nailed liauyr-ingnit

long-stemmed cass-liauyr; do

long-tailed tit (n.) myntan arbyl-liauyr

long-term (adj.) foddey, foddey-charrymagh, traa liauyr

long-toed stint (n.) leayrane mair-liauyr

slow to answer cleaysh liauyr

sustained beayn; cummit; liauyr; ymmyrkit

Viking longboat (n.) baatey liauyr Wiggynagh

cass-liauyr long-stemmed

gunney-liauyr rifle

kione-liauyr long-headed

liauyr-chleayshagh long-eared

liauyr-foltagh long haired

liauyr-fynnagh long haired

liauyr-ingnit long-nailed

liauyr-screeu longhand

liauyr-yiarrey longitudinal section

lieh-liauyr half-length

all the day fey yn laa liauyr

all the day long fey yn laa liauyr

drawn out (adj.) keyl, liauyr, sheeynt, tayrnit magh

full-length (adj.) gys ny cassyn, lane liauyr

greyhound (n.) coo; coo glass; coo liauyr

Joe's Long Field (n.) Magher Liauyr Jo

large red damselfly (n.) snaid-veg yiarg liauyr

Long Division (n.) Rheynn Oddey, Rheynn Liauyr

long hundred (n.) keead liauyr, keead mooar

longitudinal section (n.) fodyiarrey, giarrey liauyr, liauyr-yiarrey

Long John's Croft (n.) Croit John Liauyr

long jump (n.) lheim foddey, lheim liauyr, lheimmey, lheimyragh

Sleeping Beauty (n.) Caillin y Saveen Liauyr

churchwarden (n.) fer jeh kiare ny killagh, wardoon killagh; piob liauyr kelk

launch (n.) baatey liauyr, launshey; (v.) ceau, cur er bun, lhunnaghey, lhunney, tilgey; ymmyrt

limbed (adj.) oltagh: Long limbed - Liauyr-oltagh. DF idiom

longish (adj.) lesh y liurid; lesh yn 'oddid; red beg liauyr

longship (n.) birling: Godred Crovan's Longship - Birling Ghorree Crovan. DF idiom; lhong liauyr

nailed treinit; ingnit: Long nailed - Liauyr-ingnit. DF idiom

fey (prep.) all: bee uss ayns aggle y Chiarn fey yn laa liauyr. Bible

saveen (=Ir. samhán) (f.) doze, nap, slumber: Caillin y Saveen Liauyr. DF

cousins (npl.) deiney mooinjer: Your cousins are very tall - Ta ny deiney-vooinjerey eu feer liauyr. JJK idiom; sleih mooinjerey; cosanyn

fight (n.) caggey, co-streeu; (v.) caggey rish; jannoo ymmyr; (to); (dy) chaggey: To fight man to man - Dy caggey fer er fer. DF idiom; troddan: He carried on a stubborn fight against it - Ren eh troddan liauyr reen noi echey. DF idiom

gauntlet (n.) doolane: Throw down the gauntlet - Doolane y chur da. DF idiom; lauean liauyr, lauean yiarn

hare (n.) cleaysh liauyr; fer ny cleaysh mooar; loaghtyn beg; mwaagh: Maybe the last dog is catching the hare - Foddee yn moddey s'jerree tayrtyn y mwaagh. JJK idiom

son (n.) mac: I didn't think your son was so tall - Cha ren mee smooinaghtyn dy row nyn mac cha liauyr. JJK idiom; vac: Is his son quite blind? - Vel e vac dy-slane doal? JJK idiom

spell garrey; grash; guess; lettraghey; oalys; pishag; shayll: Long spell of cold weather - Shayll liauyr jeh emshir feayr. DF idiom; tammylt; druight: The spell of the sea - Druiaght ny marrey. DF idiom

street (n.) straid: This street is twice as long as the other - Ta'n straid shoh daa cheayrt cha liauyr as yn straid elley. JJK idiom; straaid

twice (adv.) daa cheayrt: This street is twice as long as the other - Ta'n straid shoh daa cheayrt cha liauyr as yn straid elley. JJK idiom

ard-vooaralys imperiousness: Ta shin ayns feme jeh caggey sharroo as liauyr dy woalley sheese ard-vooaralys ooilley niartal ny deiney keoi ta foast plooghey shin lesh stashoonyn chesh-veanagh. Carn

bayr (=Ir. bóthar) pl. bayryn avenue, drive, lane, pad, roadway: Bayr coon agh liauyr va eddyr ad ny-neesht, cagliagh annoon noi noid 's y cliwe rooisht! PC; (country) road; (road) way; thoroughfare

Cheyllys See keyllys (Yn); (The) Sound: v'eh jerkal rish shooyllaghan liauyr as greienyn scoltan voish y Cheyllys gys Kione ny hAyrey. Carn

cliwe rooisht naked sword: Bayr coon agh liauyr va eddyr ad ny-neesht, cagliagh annoon noi noid 's y cliwe rooisht! PC

cooat laatshit broidered coat: As shoh ny garmadyn nee ad jannoo, breast-plate as ephod, as garmad liauyr, as cooat laatshit, as mitre, as cryss

cosney er ash (money) win back; gain back: By haittin lhiam cosney er ash da'n vaatey son dy ymmyrt seose y phurt hene gys Thie Liauyr ny Loghlinee as ny mraane as paitchyn ain fieau orrin aynshid. GK

cultoor culture: ta'n ashoon as cultoor ain bunnys caillt fo'n cherroo argid as ny mwannalyn liauyr veih Sostyn. Carn

da-eed bleïn forty years: Da-eed bleïn liauyr va mee corree rish y cheeloghe shoh PB1765

danjeyryn dangers: Tra ren shin cosney yn awin hug my ayr lessoonyn feer liauyr dooin mychione danjeyryn yn ushtey. CJ

dooar (=Ir. d'fhuair) (interrog.) got: Dooar oo red erbee ersooyl; t'ou uss tammylt liauyr goll? GB Dooar oo yn unnysup ayd? DF

dooinney aeg (=Ir. duine-eg.) swain, young man: As hie ad stiagh ayns yn oaie, as honnick ad dooinney aeg ny hoie er y cheu yesh, coamrit ayns coamrey liauyr gial: as v'ad agglagh. Bible

edd ard opera hat, stovepipe, top hat: dagh fer coamrit ayns lheiney liauyr bane as edd ard er nyn gione neesht. Dhoor

gass (f.) 1 bunch, sprig, stalk, stem a pl. gish :1; 2 (canine) bitch; 3 gas: Ta'n colught goll er baggyrt lesh immeeaghtyn-leigh liorish Oik Dellal Cairagh, kyndagh rish ymmodee plaiyntyn veih ymmydeyryn-gass ta er ve fegooish gass rish tammylt liauyr. BS

gearagh merry, smiling; smile: Ren yn tortoise gearagh, as dooyrt eh, "Ga dy vel shiuish cha bieau as yn gheay nee'ms roie meriu ayns choorse liauyr". EF

giau (f.) cove, creek, inlet: hiaull ad rish ooir ny loghey gys hooar ad giau liauyr, lhean as aalin, as hannee ad ayns shen Dhoor [Scand gja]

greienyn tools: v'eh jerkal rish shooyllaghan liauyr as greienyn scoltan voish y Cheyllys gys Kione ny hAyrey. Carn

keeir (f.) blackish, cud, dark, darkish, darkly dull, dull grey, dusky, sable: Va'n shenn ghooinney mysh queig trieyn as reaish er yrjid as v'eh ceau bayrn keeir, cooat feer liauyr as troosyn gorrym lhean. MB

keimeragh amble, ambling: Faagail yn thie oast, gyn arrys er cho erbee Keimeragh noon as noal rish tammylt liauyr. GB; step

Mee s'jerree y gheuree January: Va turrys liauyr aym, ny smoo na kiare ooyrn as feed, agh 'sy voghrey er y jeihoo laa Mee s'jerree y gheuree 1997 rosh mee PNG. Dhoor

nuyad ninety: Ta reiltyssyn Vannin as Nerin er ve caggey noi lhiggey çheghnaiçhum-nuyad-nuy stiagh sy cheayn rish tammylt liauyr. BS

oie'll (f.) eve, vigil: Ayns y thie ain dagh Oie'll Voirrey yinnagh shin croghey oashyryn liauyr ec cass nyn lhiabbee ayns jerkallys as treisht! JG

Oie'll Voirrey (f.) Christmas Eve, midnight mass: Ayns y thie ain dagh Oie'll Voirrey yinnagh shin croghey oashyryn liauyr ec cass nyn lhiabbee ayns jerkallys as treisht! JG

rish tammylt awhile, for some time past: T'eh er ve aynshen rish tammylt liauyr. DF

rowley roll: V'ad cur maidjey liauyr ayns mean yn wheeyl as v'ad rowley ee sheese y lurgagh. Dhoor

scoltan 1 slot a: v'eh jerkal rish shooyllaghan liauyr as greienyn scoltan voish y Cheyllys gys Kione ny hAyrey. Carn; 2 colon

seose ny greeishyn upstairs: Eisht ghow mee my chaa dy chosney seose ny greeishyn, as duirree mee rish tammylt liauyr (dyn cur jeem my eaddagh!) JG

stooamid glory, honour: Agh my ta folt liauyr er ben, te stooamid j'ee Bible

troosyn (=Ir. triús) knickers, slacks, tights; pants, trews, trouser: Va'n shenn ghooinney mysh queig trieyn as reaish er yrjid as v'eh ceau bayrn keeir, cooat feer liauyr as troosyn gorrym lhean. MB

ymmydeyryn users: Ta'n colught goll er baggyrt lesh immeeaghtyn-leigh liorish Oik Dellal Cairagh, kyndagh rish ymmodee plaiyntyn veih ymmydeyryn-gass ta er ve fegooish gass rish tammylt liauyr. BS

big (adj.) ard; liauyr; mooar: A big head with little wit and a little head without any at all - Kione mooar er y veggan cheilley as kione beg gyn veg edyr. JJK idiom; mooarey: Big bumps on the road - Tommanyn mooarey er y raad. DF idiom; vooarey: Big sheep - Kirree vooarey. DF idiom; thollee; vooar: We were struck by a big sea - Haink tonn vooar orrin. DF idiom; wooar

double daa cheayrt: Double as long as this - Daa cheayrt cha liauyr as shoh. DF idiom; dooblaghey: Double up paper - Pabyr y ghooblaghey. DF idiom; doopley; dooble: At the double - Dooble-happee. DF idiom; doobley; dooblit: Double lock - Glass dooblit. DF idiom; (to); (dy) gholl mygeayrt; filley; kink; lappal; mooadaghey daa cheayrt; daa wheesh, ghaa wheesh: I am double your age - Ta mee daa wheesh yn eash ayd. DF idiom; lhannoon; scaan

rifle (n.) gunn laue; gunney-liauyr; raifyl: Rifle set at safe - Raifyl as y glass er. DF idiom; (v.) ronsaghey; roostey

bonnagyn buns: Ayns ny Inshyn Goal v'ad foast g'emnys Oie'l Verree 'Oidche nam Bannag' er yn oyr dy row possanyn dy 'fir-fuan' goll mygeayrt shirrey bee [bonnagyn], dagh fer coamrit ayns lheiney liauyr bane as edd ard er nyn gione neesht. Dhoor

cassit contorted, distorted: as y crackan eck cho dhone as reen as lhiare, lurg lhing liauyr jeh obbyr creoie cheumooie ayns ny magheryn, as va e laueyn crontit as cassit lesh aacheoid. Dhoor; twirled, twisted: Bare lesh eh stoo gollrish shenn teid, cassit as thummit ayns therr v'eh freayll ayns duinid e phoggaid. MB; legged; swung

lhiassaghey da ascribe: cur fys huggey dy vow eh cabbil mie er son dagh unnane va millit, as marish shen, myr lhiassaghey da, yiow eh slat argid cho chiu as e vair veg, as cho liauyr as eh-hene, as moggaid airhey cho lhean as e eddin. Coraa; (assert) charge

moggaid (f.) cover, plate: cabbil mie er son dagh unnane va millit, as marish shen, myr lhiassaghey da, yiow eh slat argid cho chiu as e vair veg, as cho liauyr as eh-hene, as moggaid airhey cho lhean as e eddin. Coraa; flat half of scallop

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog