Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: lhisagh | Results: 79

lhisagh ought, should: Lhisagh shiu, gheiney vie, v'er n'eaishtagh rhym's Bible


Inexact matches:

should (v.) lhisagh

sister (adj.) co-; (n.) shuyr: She ought to have invited her sister, oughtn't she? - Lhisagh ee er chuirrey e shuyr, nagh lhisagh ee? JJK idiom; shuyr voanderey

strongest (adj.) stroshey: The strongest should always be the gentlest, shouldn't they? - Lhisagh ny feallagh s'troshey ve ny feallagh s'meeney, nagh lhisagh ad? JJK idiom

yourself (pron) oo hene: You ought to have done it yourself - Lhisagh oo er n'yannoo eh oo-hene. JJK idiom; shiu hene: You should behave yourself - Lhisagh shiu g'aghtey shiu-hene. JJK idiom; (emph.) shiuish; (emph.) uss

ought (v.) lhis; lhiasagh; lhisagh: He ought to have been ashamed of himself - Lhisagh eh er n'ghoaill nearey jeh hene. JJK idiom; s'cair da: You ought to return him his present - S'cair diu cur er-ash da e hoyrtys. JJK idiom

fo-raad (of road) branch, secondary road; en route, in motion, in transit, on the road, under way; started: Lhisagh claare-traenal fondagh ve currit fo raad, as, ec y traa cheddin, lhisagh stoo ynsee cooie goll er croo as ve currit er- e-hoshiaght. Carn

aagherrit crossway, abbreviated: Chamoo lhisagh oo v'er hassoo 'syn aa-gherrit Bible

croshyn crosses: cha lhisagh 've ec Creesteenyn, na liorish dy-surransagh gymmyrkey croshyn PB

Dooghys-Jee Godhead: cha lhisagh shin smooinaghtyn dy vel y Dooghys-Jee goll-rish airh Bible

answer1 (n., v.) freggyrt: You ought to answer at once - Lhisagh shiu freggyrt er-y-chooyl. JJK idiom; (v.) cur ansoor da, gansoor; (n.) ansoor: The servant went away without waiting for an answer - Hie yn sharvaant roish dyn fuirragh rish ansoor. JJK idiom

behave (v.) aghtey: You should behave yourself - Lhisagh shiu g'aghtey shiu-hene. JJK idiom; ymmyrkey

bill3 (n.) (account) screeuyn coontee: She hadn't paid the bill, had she? - Cha row ee er n'eeck yn coontey, row? JJK idiom; coontey: We should pay our bill - Lhisagh shin eeck nyn goontey. JJK idiom

debts (npl.) feeaghyn: Debts should be paid at once - Lhisagh feeaghyn ve eeckit chelleeragh. JJK idiom; loghtyn

for him (ny) chour; er-e-hon; (emph.) er e honsyn; rish: You oughtn't to have waited for him - Cha lhisagh shiu er n'uirraghtyn rish. JJK idiom

more earnest sgeyrey: Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard - Shen-y-fa lhisagh shin tastey sgeyreychoyrt da ny reddyn ta shin er chlashtyn Bible

paid eeckit: Debts should be paid at once - Lhisagh feeaghyn ve eeckit chelleeragh. JJK idiom; deeck; jeeck

published currit magh: This book ought never to have been published - Cha lhisagh yn lioar shoh rieau er ve currit magh. JJK idiom; er ny chur magh; soilshit

soberly (adv.) dy arrymagh; dy sheelt: we should live soberly, righteously, and godly - dy lhisagh shin baghey dy sheelt, dy cairal, as dy crauee Bible

thankful (adj.) booisal: You ought to be thankful - Lhisagh shiu ve booisal. JJK idiom; bwooisagh; bwooisal

wait for (v.) fuirraghtyn rish: You oughtn't to have waited for him - Cha lhisagh shiu er n'uirraghtyn rish. JJK idiom

ard-eunys ecstasy; bliss: cre va'n red mie shen, va son ard-eunys cloan gheiney, lhisagh ad y yannoo fo niau ooilley laghyn nyn mea. Bible

argid-pabyrey paper money: Shegin da cummaltee Vannin as delleyderyn goaill tastey dy lhisagh cowrey-ushtey mie ve ec argid-pabyrey. BS

ashoonaght (=Ir. náisiúntacht) (f.) nationality: Chammah as shen, t'eh gra dy lhisagh y peiagh share goll er pointeil as s'cummey yn ashoonaght. BS

atchimeyr terrorist: Ta Jellicoe smooinaghtyn dy lhisagh yn slattys shoh ve ymmydit noi atchimeyryn eddyr ashoonagh er y fa dy vel ymagglaghey eddyr-ashoonagh Carn

beih (f.) birch: t'eh gra nagh lhisagh kied ve currit da Thieyn Eiraght dy hroggal keead as queig-jeig as feed dy hieyn rish stayd Cronk Beih. BS

ben Vretnagh (f.) Welshwoman: as myr shen soilshaghey dy row Rennell kiarit dy hirrey co-chaarjys marish reeaghyn Gwynedd, cha lhisagh yindys ve orrin my phoos eh ben Vretnagh. GB

bolgan bladder, blister on paint, sac, vesicle; bubble: Lhisagh y reiltys leeideil, agh va Co-whaiyl Vretyn ayns Caerdydd rour goll rish bolgan v'ayns seihll elley. Carn; (of thermometer) bulb

breinnit befouled, tainted: Ta plan ynnydagh Sulby 'breinnit' as lhisagh eh goll er ceau harrish, coardail rish Arthur Radcliffe. BS

bwee (=Ir. buí) yellow: Cha nel yn Masoonagh credjal dy lhisagh ny reillyn kaart bwee jeh armee Hostyn ayns Nerin goll er caghlaa. Carn

bwoirrynid femaleness: Lhisagh shin cur geill da fyrrynid ny bwoirrynid ny fockleyn Gaelgagh? Bible

bwooisal gratitude, pleasing, thankful: Va ny jeshaghteyryn shoh boirit mysh y phrowaltys as lhisagh shin ve bwooisal daue son loayrt er ard. Carn

ceau harrish overturn: Ta plan ynnydagh Sulby 'breinnit' as lhisagh eh goll er ceau harrish, coardail rish Arthur Radcliffe. BS; tip over, upset

Chalse Charles: T'eh jeeaghyn dy vel shenn slattys ayn dy lhisagh keeshyn goll stiagh coir Chalse, Duic yn Chorn, as myr shen ta Westminster er ve chymsaghey ad gyn kied. Carn

chengey ny cheerey (f.) language of the country, vulgar tongue: Lhisagh eh ve ny sassey da ny Manninee nyn bossan dy loayreyderyn y vooadaghey er y fa dy vel foast cooinaghtyn er mayrn jeh'n Ghaelg myr chengey ny cheerey. Carn

Cleragh Tinvaal Clerk of Tynwald: , choard yn Kiare as Feed dy lhisagh Bing Reirey Tinvaal loayrt rish yn Olloo St John Bates reesht dy phrowal dy chleayney eshyn dy hannaghtyn myr Cleragh Tinvaal. BS

coadan (pl -yn) file: T'eh cur faaue neesht dy lhisagh ooilley ny screeunyn goll er cummal ayns coadan BS; protected person, ward

coarys-kerree penal system: Edgar Quine, yn Oltey jeh'n Chiare as Feed son Ayre, t'eh gra dy lhisagh coarys-kerree Vannin goll er aa-ronsaghey veih bun gys baare. BS

coir (f.) 1 (container) box, coffer a: T'eh jeeaghyn dy vel shenn slattys ayn dy lhisagh keeshyn goll stiagh coir Chalse, Duic yn Chorn, as myr shen ta Westminster er ve chymsaghey ad gyn kied. Carn; 2 kist; 3 (npl.) chests

coontey stiagh check in, clock in: Troailtee-aer ta faagail yn Ellan, lhisagh ad coontey stiagh son nyn etlaghyn ny s'leaie na dy cliaghtagh. BS

Covargey Common Market: Oddagh oo gra nagh lhisagh shin ve boirit mysh Reiltys Hene Albinagh as y Covargey goll dy gheddyn rey rish steatyn ashoonagh. Carn

co-vollaght conspiracy: As tra phoint ad y laa as yn ynnyd raad lhisagh y chooinseil cheet cooidjagh, ec y traa cheddin va ny drogh-gheiney shen jannoo co-vollaght ry cheilley dy varroo yn ree. Chron

cur cree da heartening, reassure: t'eh cur cree da sleih liorish gra nagh lhisagh taillaghyn-urryssaght goll seose kyndagh rish ny thooillaghyn haink er Yn Ellan er y gherrid. BS

drogh-ymmyd abuse, misusage, misuse: V'eh shirrit orroo ad dy resooney cooish sheinyssagh 'Voirrey', va drogh-ymmyd jeant jee, foddee, as dy reaghey cre lhisagh ve jeant. BS

duic (=Ir. diuce) duke: T'eh jeeaghyn dy vel shenn slattys ayn dy lhisagh keeshyn goll stiagh coir Chalse, Duic yn Chorn Carn

dy crauee solemnly: lhisagh shin baghey dy sheelt, dy cairal, as dy crauee ayns y theihll shoh Bible

dy persoonagh in person, personally: lhisagh sleih çheet nyn guail dy persoonagh ny smoo. BS; privately

ellynagh (=Ir. ealaíonach) artful, artificial, artistic, cultivated: T'ad kionnaghey jallooghyn, ard-chiaull, ballay as cooidyn ard-ellynagh ry-hoi soilshaghey rish yn sleih cadjin dy vel ad berchagh as er-yn-oyr shen lhisagh ad ve nyn reiltee. Carn; mannerly, mannerliness, well-bred; mannered

ennalaghey aspirate, aspiration, breathe, breathing apparatus: Lhisagh 'ta mee er ngoaill' ve ayn, agh share lhiams 'ta mee er ghoaill' lesh ennalaghey er-yn-oyr dy vel eh ny s'assey dy ghra. Dhoor

fashistagh fascist: Lhisagh Mnr Pringle as e lheid toiggal dy nee lesh ny Yernee cheer ny hErin as cha nee lesh possan fashistagh ta foast noi seyrsnys Yernagh. Carn

Fenee 1 Champions a: Ny-yeih va fys aym dy voddagh ad cummal ad-hene myr fenee. Carn; 2 Fenians: Lhisagh shin cooinaghtyn dy row Banglane Er-Lheh Hostyn currit er bun dy chur ny Fenee fo chosh Carn

fer erbee anybody, anyone: hug shin yn sarey shoh diu, Fer erbee nagh jinnagh gobbraghey, nagh lhisagh eh gee. Bible

fir-lhee doctors: T'ad ny smoo oolee na ny fir treih ren yn torchagh hene as ny fir lhee ren cooney lhieu - fir-lhee lhisagh ve ceaut magh ass nyn obbyr. Carn

folaue promissory note; receipt: Adsyn deeck lesh kaart-daill, lhisagh ad cur coip jeh'n folaue dy gheddyn yn argid currit da'n choontey-kaart oc. BS

gerrym-lhee medical profession: Hirr sleih ass gerrym-lhee yn Ellan er Mainshtyr Cannan eh dy chur faaue da Tinvaal dy lhisagh ad cur sheear resooney mychione Bing- Choyrlee ny Shirveishyn Slaynt BS

goaill stiagh ooilley bar none: Va cooid elley jeh'n 'eailley goaill stiagh ooilley ny cooishyn lhisagh oo jerkal rish. Carn

gyn enney comatose, incommunicado, senseless; unidentified, unknown, unrecognized: Agh ta doilleeidyn ayn, as sheign dooin cur enney er cho wheesh dy ghoilleeidyn t'ayn as cha lhisagh shin cur geill da reiltys gyn enney. GB

gyn kied unlicensed: T'eh jeeaghyn dy vel shenn slattys ayn dy lhisagh keeshyn goll stiagh coir Chalse, Duic yn Chorn, as myr shen ta Westminster er ve chymsaghey ad gyn kied. Bible

jannoo cordail accord: cha vel ad goaill aggle [Myr lhisagh ad] roish y Chiarn, chamoo t'ad jannoo cordail rish ny slattyssyn ny ny oardaghyn Bible

kereagh ctenoid, pectinate, waxen, waxy: As lhisagh y chlouderaght ve mie as y pabyr gear, cha nee kereagh ny meein. BS; serrated

Kerrin y Valley market square: sheshaght ayns foayr jeh faaue dy lhisagh sthowran jeh'n ghraihder-heerey Manninagh Illiam Dhone goll er cur er mullagh Cooinaghtane Smelt, t'ayns Kerrin y Valley. BS

-lhee (suf.) clinical: T'ad ny smoo oolee na ny fir treih ren yn torchagh hene as ny fir lhee ren cooney lhieu - fir-lhee lhisagh ve ceaut magh ass nyn obbyr. Carn

moylley as soylley congratulating: Voish Ellan Vannin lhisagh shin gra roosyn, " Moylley as soylley diu! Carn

ollooscoillyn universities: Screeut sheese ayns shoh, ta ny reddyn lhisagh reiltys jannoo, bentyn rish ynsaghey chengey ayns scoillyn, colleishyn as ollooscoillyn Carn

pabyrey (gen.) of paper: Shegin da cummaltee Vannin as delleyderyn goaill tastey dy lhisagh cowrey-ushtey mie ve ec argid-pabyrey. BS

pairkyn parks: Shellooderyn-moddee meereggyragh, cha lhisagh ad ve lowit dy lhiggey da ny bigginyn oc roie dy seyr ayns pairkyn Valley Chashtal. BS

preaban circus, fair, fairground, hippodrome; demesne, patch, piece of land, plot: T'eh credjal dy lhisagh Preaban Peveril goll er lhiasaghey myr ynnyd ghialdynagh. BS

sessal appraise, assess, assessing: Stiureyder Dellal-L Vannin, Tim Craine, t'eh gra dy lhisagh y feme er fir-choyrlee goll er sessal dy neurheynnagh. BS; assessment; appraisal

sgeyrey more earnest: Shen-y-fa lhisagh shin tastey sgeyreychoyrt da ny reddyn ta shin er chlashtyn Bible; more keen, more sharp: Son ta goo Yee bioal, as breeoil, as ny sgeyrey na cliwe erbee dy ghaa foyr Bible

Sheckterys Nalbin Scottish Executive: Dooyrt ad dy row shirveishee-reiltys ayns Lunnin er chur chaghteraght cronnal gys Sheckterys Nalbin dy lhisagh adsyn cur tooilley argid son y chengey. Dhoor

sheinyssagh hypothetic; hypothetical: V'eh shirrit orroo ad dy resooney cooish sheinyssagh 'Voirrey', va drogh-ymmyd jeant jee, foddee, as dy reaghey cre lhisagh ve jeant. BS

shirveishee-reiltys government ministers: Dooyrt ad dy row shirveishee-reiltys ayns Lunnin er chur chaghteraght cronnal gys Sheckterys Nalbin dy lhisagh adsyn cur tooilley argid son y chengey. Dhoor

taillaghyn-kied licence fees: Er yn oyr dy vel Manninee geeck taillaghyn-kied son y hellveeish, ta Mainshtyr Moffatt gra, lhisagh ad geddyn y cooney cheddin as adsyn sy Reeriaght Unnaneyssit. BS

voïnyn from us: Ta shin guee erriu, vraaraghyn, as coyrlaghey shiu liorish y Chiarn Yeesey, 'naght myr ta shiu er n'ynsaghey voïnyn kys lhisagh shiu nyn mea y ymmyrkey? PB1765

ymmodee bleeantyn many years: Dooyrt mee, lhisagh laghyn loayrt, as ymmodee bleeantyn gynsaghey creenaght. Bible

ymmydit used: Ta Jellicoe smooinaghtyn dy lhisagh yn slattys shoh ve ymmydit noi atchimeyryn eddyr ashoonagh er y fa dy vel ymagglaghey eddyr-ashoonagh mooadaghey ayns Sostyn nish. Carn

at once (adv.) er y chooyl: You ought to answer at once - Lhisagh shiu freggyrt er-y-chooyl. JJK idiom; kiart nish; ec keayrt; chelleeragh: You will have to come down at once - Shegin diu cheet neose chelleeragh. JJK idiom; ec y traa cheddin: Don't all speak at once - Ny loayr ooilley ec y traa cheddin. JJK idiom

hypocrite (n.) crauee-oalsey: for an hypocrite shall not come before him - son cha jig yn crauee-oalsey ny enish Bible; fer crauee foalsey: That the hypocrite reign not - Nagh lhisagh yn er-crauee-oalsey reill Bible; foalserey; kialgeyr: For what is the hope of the hypocrite - Son cre ta treishteil yn chialgeyr Bible; fer foalsey; hipikrat; molteyr: and the innocent shall stir up himself against the hypocrite - as ver yn dooinney ynrick eddin dan molteyr Bible

Shirveishagh Tashtee Treasury Minister: Lhisagh y Reiltys goaill rish dy bollagh ny reddyn hooar Brialtys Chronk Murray magh - goaill stiagh y briwnys dy dug Allan Bell, y Shirveishagh Tashtee nish, dy dug eshyn y Chiare as Feed er shaghryn. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog