Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: lhig | Results: 271 (first 200 shown)

lhig (=Ir. lig) (da) let: Lhig da ny raaghyn shoh goll dowin ayns nyn glashtyn Bible; let go; shot


Inexact matches:

Balley Lhig Ballig; Farm of the Hollow

cha lhig not allow, not suffer: cha lhig mee dhyt bentyn ree. Bible

Lhig ass (impv) Let go

Lhig jeh (intj) Chuck it

Lhig lhiam (intj) Spare me: Ta mee skee jeh ; cha baillym ve foddey bio: lhig lhiam ; son ta my laghyn fardalys.; Leave me alone

lhig neose let down, untuck: Lhig neose y vrat. DF; ring down; set down

lhig sheese let down: S'lioar eh, lhig sheese nish dty laue. Bible

Bun y Lhig Bottom of the Hollow

Lhig fea dou (intj) Leave me alone: scuirr eisht voym, as lhig fea dou dy voddym tammylt dy gherjagh y gheddin Bible

lhig jeh'n yeeal unleash

lhig-ym y raad da I will let go

lhig yn kione da untie

myr shoh lhig eh amen

Nar lhig eh Jee (intj) God forbid: Nar lhig eh Jee, dy beagh veg euish myr shoh lurg diu fys ve eu cre'n danjeyr mooar eh dy veaghey fegooish Jee ayns y teihll. CS

ny lhig da don't let: Ny lhig da dooinney erbee gra tra t'eh er ny violaghey, Ta mee miolit liorish Jee Bible

Thalloo ny Lhig Hollows Land

Toar y Lhig Hollow Field

gyn poosey celibate, unmarried, unwed: Ny lhig da'n ven ve er ny scarrey veih'n sheshey eck: Agh my t'ee son scarrey, lhig ee cummal gyn poosey reesht, er-nonney lhig ee ve coardit rish e sheshey: as ny lhig da'n dooinney cur ersooyl e ven. Bible

give way (v.) raadey; (impv) lhig er: Give way! - Lhig ort ee! DF idiom

don't let ny lhig da: Don't let us send them any - Ny lhig dooin cur veg huc. JJK idiom

Leave me alone (intj) Lhig lhiam, Lhig fea dou, Faag void mee, Ny cur eie orrym

set down (v.) skeaylley magh; lhig neose: He set down on him - Lhig eh neose er. DF idiom

atchimit aghast, awestricken: lhig dauesyn ve atchimit, agh ny lhig dooys ve atchimit Bible

rheynnit 1 allotted, cleft, divided, segmented a: Ny lhig da ve edyr lhiam's ny lhiat's, agh lhig da ve rheynnit. Bible; 2 halved

Chuck it (intj) Lhig jeh

did not let cha lhig: and he did not let the people go - as cha lhig eh yn raad dan pobble Bible

let (n.) lhiettalys; (v.) (da) lhig, lhiggal: Let him load the cart - Lhig da laadey yn cart. JJK idiom; lhiggey: You've let the fire go out - Ta shiu er lhiggey da'n aile goll magh. JJK idiom; soiaghey; cur ergooyl

let down (v.) cuirr: To let down a fishing net - Dy chuirr. DF idiom; cur fo; lhig neose; lhig sheese; lhiggal; lhiggey; tayrn neose; lhieggey neose; (n.) molley

Let go (impv) Lhig ass

let go (v.) lhiggey'n raad da, lhiggey'n raad; lhig: He let go the rope - Lhig eh y tead voish. DF idiom

not allow cha lhig

not suffer cha lhig

ring down lhig neose

Spare me (intj) Lhig lhiam

chraghey (y) prey upon: adsyn ooilley ta dty chraghey verym seose gys y chragh Bible; confound: Lhig dauesyn ve craghit ta jannoo tranlaase orrym, agh ny lhig dauesyn mish y chraghey Bible; undo; wound; oppress; vex; break; afflict

cowraghyn insignia, marks, signs, signals, tokens, miracles: Lhig da soilshaghyn ve ayns yn ayr fo niau, dy scarrey yn laa veih yn oie: as lhig daue ve son cowraghyn, as son imbaghyn, as son laghyn, as bleeantyn. Bible

ve1 (=Ir. bheith) be: As dooyrt Jee, Lhig da aer ve eddyr ny ushtaghyn, as lhig eh scarrey ny ushtaghyn veih ny ushtaghyn Bible

divided rheynnit: Let it be neither mine nor thine, but divide it - Ny lhig da ve edyr lhiams ny lhiats, agh lhig da ve rheynnit Bible; rheynn: He divided his goods between them - Rheynn eh e chooid orroo. DF idiom; reynn: and from thence it was parted, and became into four heads - as veih shen ve er ny reynn ayns kiare banglaneyn Bible; scarr: And God made the firmament, and divided the waters - As chroo Jee yn aer; as scarr eh ny ushtaghyn fo yn aer Bible; scart: And the great city was divided into three parts - As van ard-valley mooar scart ayns three ayrnyn Bible; yiare: And he took unto him all these, and divided them in the midst - As ghow eh ad shoh ooilley, as yiare eh dagh unnane oc ayns daa ayrn Bible

Hollow Field (n.) Toar y Lhig

shot1 glackey; orraghey: Without firing a shot - Gyn orraghey y lhiggey. DF idiom; orraghit; polt; lhig: They shot them on sight - Lhig ad orroo ec y chied hilley. DF idiom; lhiggit: His foot was shot off - Va'n chass echey lhiggit jeh. DF idiom

cuirr See cuirrey disseminate, dissemination: ayns y trass vleïn nee shiu cuirr as buinn Bible; (as nets) let down, shoot: Ymmyrt-jee magh gys y diunid, as cuir-jee yn lieen son tayrn Bible; invite; grow; implant, plant, set, sow: Eisht lhig dooys cuirr, as lhig da fer elley gee Bible; soweth

goaill er hene assume, take upon: Ny lhig da dooinney erbee eh-hene y volley: My ta dooinney erbee ny vud eu goaill er hene dy ve creeney 'sy theihll shoh, lhig da ve ny ommydan, dy vod eh ve creeney. Bible

goaill stiagh 1 annex, comprise, contain, include, including; 2 annexation, inclusion, ingathering, intake; 3 comprehend; 4 take in, taking in a: rish shey-bleeaney nee oo cuirr dty halloo, as goaill stiagh ny messyn echey: Bible; 5 retain a: Lhig da dty chree goaill stiagh my ghoan Bible; 6 receive a: lhig dan chleaysh eu goaill stiagh goo e veeal Bible; b: cre vees yn goaill stiagh oc reesht, agh bioys veih ny merriu? Bible; 7 gather a: myr ta kiark goaill stiagh e hein Bible

shassoo stiagh appearance; (v.) stand near: lhig daue shassoo stiagh, as eisht loayrt; lhig dooin tayrn dy cheilley ayns briwnys. Bible; stand in: As tra v'ad er chur orroo shassoo stiagh, denee ad jeu, Liorish cre'n phooar y cre'n ennym ta shiu er n'yannoo shoh? Bible

Ballig (n.) Balley ny Lhigg, Balley Lhig

Bottom of the Hollow (n.) Bun y Lhig

God forbid (intj) Nar lhig eh Jee

Hollows Land (n.) Thalloo ny Ligg, Thalloo ny Lhig

boodee jointly: Lhig dooin jannoo eh boodee. DF

fodjeeaght (f.) range: Ny lhig dooin cloie fodjeeaght. JJK

garral offering: Lhig dooin garral paart orroo DF

lesh hene separate: Lhig eh lesh hene. DF

menkid frequency: Lhig dooin garraghey y menkid. DF

shillishyn cherries: Lhig dooin kionnaghey shillishyn JJK

amen (intj) amen; myr shen dy row eh, myr shoh lhig eh

Farm of the Hollow (n.) Balley Lhig, Balley Choan, Balley Coan

I will let go lhiggym; lhig-ym y raad da

swim amylt; gamylt; snaue: Let us swim - Lhig dooin snaue. JJK idiom

unleash (v.) feayshil, feaysley, lhig jeh'n yeeal, lhiggey jeh'n yeeal

untie (v.) feayshil, feaysley, foshil, fosley, lhig yn kione da, lhiggey yn kione da

untuck lhig neose; lhiggey neose; neuchryslaghey; neuchryslee; neufill; neufilley; skeayl magh; skeaylley magh

baljyn towns: lhig dooin meeiteil cooidjagh ayns unnane jeh ny baljyn Bible

baljyn-cheerey villages: lhig dooin aaght y ghoaill ayns ny baljyn-cheerey Bible

boltit barred, bolted: lhig da ny dorryssyn ve dooint, as boltit Bible

braaragh brotherly, fraternal: Lhig da graih braaragh tannaghtyn Bible

captan captain, commodore, skipper: Lhig dooin captan y reih Bible

cheet kionfenish appear: As lhig da cheet kionfenish Eleazar y saggyrt Bible

coloayrtys (pl -syn) chatter, conversation: Lhig dooin girraghey y coloayrtys. DF; interlocution

cost (=Ir. cosdas) (money) charge: lhig da'n cost ve lowit ass thie'n ree. Bible; cost

coyin hounds: Lhig ad ny coyin gys ny lhargeeyn (d'eayshil ad ny coyin) Coraa

crammag (f.) snail: Lhig daue lheïe ersooyl myr crammag Bible

Creestiaght (f.) Christianity: lhig dooin goll er nyn doshiaght gys slane creestiaght Bible

creestiaght (=Ir. Críostúlacht) sacrament: lhig dooin goll er nyn doshiaght gys slane creestiaght Bible

croink hills: lhig da ny croink clashtyn dty choraa Bible

cryssit begirt, belted: Lhig da ny meeghyn eu ve cryssit Bible

cur er enney introduction: Lhig dou cur er enney diu my inneen. JJK

cur leagh da (v.) reward: Lhig dooin cur leagh da e yeeanid. JJK

curnaght (f.) wheat: Lhig da onnaneyn gaase seose ayns ynnyd curnaght Bible

cur twoaie da beware, heed: Lhig daue cur twoaie da. JJK

daue (=Ir. dóibh) to them: lhig daue bishaghey gys earrooyn dy leih Bible

deiney-caggee men of war: lhig da ooilley ny deiney-caggee tayrn er-gerrey Bible; warriors

dooble double: lhig da ayrn dooble jeh dty spyrryd ve orrym. Bible

dooid blackness, darkness: lhig da dooid y laa jannoo eh atchimagh. Bible

eebyrtee outcasts: Lhig da ny eebyrtee aym's cummal mayrt's Bible

eilley (f.) armour, mail, harness: lhig dooin cur orrin eilley yn toilshey. Bible

fyrrynnee males: lhig da ooilley ny fyrrynnee echey v'er nyn yiarey chymmylt Bible

garrison garrison: lhig dooin goll harrish gys garrison ny Philistinee Bible

goaill soylley enjoy: lhig da'n annym eu goaill soylley ayns riurid. Bible; entertainment

goardaghey command: Lhig da nyn jiarn nish goardaghey dty harvaantyn Bible

griu vaarlee (f.) stolen goods: lhig da shen ve coontit myr griu vaarlee Bible

gyerey sharp: Lhig da skynnyn gyerey ve jeant Bible

hroggal (y) build: lhig dooin ard-valley as toor y hroggal Bible

jeeill (f.) See jeeyl, jeeyll damage, waste: lhig dooin jeeill y yannoo ayn-jee Bible

kianlaghyn bonds: Lhig dooin brishey ny kianlaghyn oc veih-my cheilley Bible

lhargeeyn slopes: Lhig ad ny coyin gys ny lhargeeyn Coraa

lheaystey wavering: lhig da geearree ayns credjue, fegooish lheaystey Bible

lhieys lieth: As eshyn lhieys 'sy thie, lhig da niee e eaddagh Bible

lhiggey sheese droop, lower: lhig dooin lhiggey sheese yn use shoh. Bible; (a person) retire

myr sailliu go-as-you-please: lhig da'n pobble girree-magh myr sailliu Bible

neayr's (=Ir. nuair) since: Eisht lhig da coontey ny bleeantyn neayr's chreck eh eh Bible

paitchyn children: Lhig-jee da ny paitchyn cheet hym's Bible

pheesh (y) apiece: ny lhig da daa chooat y pheesh y ve eu. Bible

red cheddin ditto, same thing: lhig dooin tastey choyrt da'n red cheddin. Bible

sallish he will: lhig e haase-kiaullee 've cha millish as sallish Bible

shligyn-craie potsherds: Lhig da'n shlig-craie streeu rish shligyn-craie y thallooin. Bible

skynnyn knives: Lhig da skynnyn gyerey ve jeant Bible

spotch (=Ir. spoch) (f.) jest, joke: Lhig eh shaghey myr spotch eh. DF

tastoil conspicuous, observable: Lhig daue ve son cowraghyn tastoil. DF

uinniag pl. uinniagyn window: Er shoh lhig Michal David sheese trooid uinniag Bible

yiarey (dy); (to) hew: lhig daue ve deyrit dy yiarey fuygh Bible

abolish (v.) moogh; mooghey; astyral; astyrt; scryssey magh: Let us abolish this law - Lhig dooin scryssey magh yn leigh shoh. JJK idiom

admit (v.) cur entreilys da; lhiggey stiagh: Admit him now - Lhig stiagh eh nish. DF idiom; lowal

allow1 (v.) coyrt raad da; cur kied da; cur raad da; lhiggey da: Won't you allow me to remain in bed a little longer? - Nagh lhig oo dou tannaghtyn my lhie red beg ny sodjey? JJK idiom; surral

as if (conj.) myr dy row: And Joshua and all Israel made as if they were beaten before them - As lhig Joshua as ooilley Israel orroo myr dy row ad er choayl yn laa Bible; myr yien

assuredly (adv.) son shickyrys: Know thou assuredly - Lhig da fysve ayd son shickyrys Bible

beware (v.) cur twoaie da: Let them beware - Lhig daue cur twoaie da. JJK idiom; er dty hwoaie

calm feagh; kiune, kuine: Let us be calm - Lhig dooin ve kiune. JJK idiom; (v.) kiunaghey, kiuney

cherries (npl.) shillishyn: Let us buy some cherries - Lhig dooin kionnaghey shillishyn. JJK idiom

cockle1 coggyl: Let thistles grow instead of wheat, and cockle instead of barley - Lhig da onnaneyn gaase seose ayns ynnyd curnaght, as coggyl ayns ynnyd oarn Bible; giortey; mooirane; (v.) craplaghey, shirgaghey

conspicuous (adj.) cronnal, erreayrtagh, reayrtagh; tastoil: Let them be for conspicuous signs - Lhig daue ve son cowraghyn tastoil. DF idiom

creature (n.) cretoor: Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life - Lhig da ny ushtaghyn gymmyrkey magh dy palchey yn cretoor snauee ayn ta bioys Bible

cup1 (n.) cappan: Let him fill her cup - Lhig da lhieeney e cappan. JJK idiom

daughter (n.) inneen: Permit me to introduce my daughter - Lhig dou cur er enney diu my inneen. JJK idiom; 'neen: My daughter has got some - Ta paart ec my neen. JJK idiom

develop (v.) bishaghey, aase, fosley, gaase, giennaghtyn, imman, lhiasaghey, mooadaghey; anchoodaghey: Let's watch it develop in the darkroom - Lhig dooin jeeaghyn er yn anchoodaghey echey 'sy chamyr ghorraghey DF idiom

dig (v.) cleiy; reuyrey, rourey, reurey: Let every pig dig for itself - Lhig da dy-chooilley vuc reuyrey jee hene. JJK idiom

do not nar; ny: Do not interrupt me - Ny cur stiagh orrym. DF idiom; nagh: Do not speak - Ny loayr. DF idiom; ny jean: Do not let him - Ny lhig da. DF idiom

duties (npl.) curmyn: In the King's absence the ministers have neglected their duties - Tra va'n ree ersooyl lhig ny shirveishee shaghey nyn gurrymyn. JJK idiom; currymyn

exaggerate (v.) cloie fodjeeaght: Don't let us exaggerate - Ny lhig dooin cloie fodjeeaght. JJK idiom; mooadaghey

examine (v.) feyshtey, feysht; ronsaghey: Let us examine the question - Lhig dooin ronsaghey y chooish. DF idiom; scrutaghey; scrutee: Examine it for yourself - Scrutee eh oo hene. DF idiom

fall among (v.) tuittym mastey: He let it fall among their tents - Lhig eh da tuittym mastey ny cabbaneyn oc Bible

fall off (n.) treigeilys; (v.) tuittym sheese: Then the soldiers cut off the ropes of the boat, and let her fall off - Eisht ghiare ny sidooryn teddyn y vaatey, as lhig as jee tuittym sheese. Bible; tuittym

fall to the ground (v.) tuittym gys y thalloo: and did let none of his words fall to the ground - as cha lhig eh da veg jeh e ghoan dy huittym gys y thalloo Bible

from you veue; veueish; voyd; void: Let me hear from you now and then - Lhig dou clashtyn void nish as eisht. JJK idiom; voïd; voids

go into (v.) goll stiagh: Let us go into the fields - Lhig dooin goll stiagh ayns ny magheryn. JJK idiom

habitations (npl.) ynnydyn-vaghee: let them stretch forth the curtains of thine habitations - lhig daue sheeyney magh curtanyn dty ynnydyn-vaghee Bible; cummallyn

haste (n.) driss, glistyr; siyr: The more the haste the more hindrance - Myr smoo siyr smoo cumrail. JJK idiom; (v.) jannoo siyr: Let us make haste - Lhig dooin jannoo siyr. JJK idiom

hatch aalagh; cooylley; grainney; guirr: Let every bird hatch its own eggs - Lhig da dy-chooilley ushag guirr e hoohyn hene. JJK idiom; hatch; clussaghey

hell (n.) iurin; niurin: Let him go to hell - Lhig da goll dys niurin. DF idiom

honestly (adv.) dy jeeragh; dy ynrick; dy onneragh: Let us walk honestly, as in the day - Lhig dooin gimmeeaght dy onneragh myr ayns y laa Bible

House of God (n.) Thie Yee: Let us meet together in the house of God - lhig dooin meeiteil cooidjagh ayns thie Yee Bible

impute (v.) aggyrt, cur sheese da, gaggyrts; cur ny lhie; cur gys lieh: let not the king impute any thing unto his servant - Ny lhig dan ree cur nhee erbee gys lieh e harvaant Bible

introduce (v.) cur enney da: Permit me to introduce my daughter - Lhig dou cur er enney diu my inneen. JJK idiom; cur lesh stiagh

jointly (adv.) boodee: Let us do it jointly - Lhig dooin jannoo eh boodee. DF idiom; cooidjagh

let out (v.) lhiggey; lhiggey ass: He let out a yell - Lhig eh screeagh ass. DF idiom; lhiggey magh

load (n.) bart, errey, laad, lught; (v.) cur orraghey ayn, lhieeney, lughtey; laadey: Let him load the cart - Lhig da laadey yn cart. JJK idiom; (to); (dy) lughtaghey

look1 geeck; jeeagh: Look at your watch - Jeeagh er yn ooreyder eu. JJK idiom; jeeaghyn: Let them look for a house - Lhig daue jeeaghyn son thie. JJK idiom; shilley; yeeaghys

look for (v.) shirrey son; farkiaght; shir: Look for your book - Shir son yn lioar eu. JJK idiom; jeeaghyn son: Let them look for a house - Lhig daue jeeaghyn son thie. JJK idiom

ministers (npl.) shirveishee: In the King's absence the ministers have neglected their duties - Tra va'n ree ersooyl lhig ny shirveishee shaghey nyn gurrymyn. JJK idiom

mountain (n.) beinn; muyne; slieau: As it's so fine, let us go up that mountain, hill to enjoy the grand view - Myr te cha aalin, lhig dooin goll seose y slieau shen, dy ghoaill soylley jeh'n shilley mooar. JJK idiom

neglected (adj.) naggyr; (v.) shaghey: In the King's absence the ministers have neglected their duties - Tra va'n ree ersooyl lhig ny shirveishee shaghey nyn gurrymyn. JJK idiom

opinions (npl.) barelyn; credjueyn: However opposed our opinions may be, do not let us hate each other - Kied echey ta nyn gredjueyn shassoo noi e cheilley, ny lhig dooin ve dwoaieagh er y cheilley. JJK idiom

path (n.) cassan: Let us follow this path - Lhig dooin eiyrt er y chassan shoh. JJK idiom

permit (v.) cur kied da, cur raad da, coyrt raad da, fuillaghtyn, lhiggey, lowal, surral; lhiggey da: Permit me to introduce my daughter - Lhig dou cur er enney diu my inneen. JJK idiom; (n.) kied; livreys harrish

pretend jannoo myr yien, lhiggey; lhiggey er: Pretend that you are dead - Lhig ort dy vel oo marroo. DF idiom

ready aarloo: Let the dinner be ready by six - Lhig da'n jinnair ve aarloo ec shey. JJK idiom; aarlooid; arryltagh; jesh; kiartaghey; mie; shiaullaghey; ullee: Are you ready? - Vel oo aarloo? DF idiom

relief (n.) couyr, feaysley er, releef; feaysley; fer coonee: Where is my relief? - C'raad ta'n fer-coonee aym? DF idiom; feaylsee: He gave a sigh of relief - Lhig eh osney feayslee. DF idiom

root bun: Root of the tongue - Bun ny chengey. DF idiom; bun-noatey; bunneydys; frauaghey: Take root - Frauaghey. DF idiom; fraue; reuyrey: Let every pig root for herself - Lhig da dagh ooilley vuc reuyrey j'ee hene. DF idiom

rope1 (n.) coyrd; tead, tedd; teidd: Let us twist the rope - Lhig dooin cassey yn teidd. JJK idiom; thow; (v.) kiangley lesh teaddyn, teaddey

seasoned blastal: Let your speech be alway with grace, seasoned with salt - Lhig dan ghlare eu dy kinjagh ve jeant blastal lesh y sollan dy ghrayse Bible; blasstal, blaystal; cliaghtit, faagit

seize (v.) glackey, goaill shellooderys jeh, tayrtyn; greimmey: Let us seize this man - Lhig dooin greimmey yn dooinney shoh. JJK idiom

set to goaill toshiaght: Let's set to - Lhig dooin goaill toshiaght. DF idiom; troiddey

sigh (v.) osnaghey; soghal; (n.) osney: He gave a sigh of relief - Lhig eh osney feayslee. DF idiom; sogh

sing (v.) cronnaney, kiaulley; kiaulleeagh: Doesn't he sing pretty well? - Nagh vel eh kiaulleeagh feer vie? JJK idiom; goaill arrane: Let us sing more loudly - Lhig dooin goaill arrane ny s'yrjey. JJK idiom

six (n., adj.) shey: Let the dinner be ready by six - Lhig da'n jinnair ve aarloo ec shey. JJK idiom

spared fordrit; lhiggit lesh: He spared my life - Lhig eh my voiys lhiam. DF idiom; shaghnit; spaarit

spoil babbaney; caartrey; cragh; craghey; craght; jannoo brock jeh; milley: Don't let us spoil our children - Ny lhig dooin milley nyn baitchyn. JJK idiom; millit; orchal; spooilley; mhilley; roostey

stand together (v.) cohassoo; shassoo cooidjagh; shassoo seose noi-ry-hoi: who will contend with me? let us stand together - quoi nee streeu rhym? lhig dooin shassoo seose noi-ry-hoi Bible

their portion nyn ayrn: let them take their portion - lhig dauesyn nyn ayrn y ghoaill Bible

threaten (v.) baggyr; mooirjeenagh; baggyrt er: let us straitly threaten them - lhig dooin baggyrt dy gyere orroo Bible

twist1 baic; cammaghey; car; carral; cassey: Let us twist the rope - Lhig dooin cassey yn teidd. JJK idiom; clinkal; clinkey; faast; faastey; kessey; slew

vent lhiggey magh: He gave vent to his feelings - Lhig eh magh e chorree. DF idiom; raad; scoltey; thoyn; towl; vent

wavering anshickyrys, craagh; anshickyr, kirkinagh, leaystagh, loaganagh, teaymagh; (v.) jannoo kirkinys, leaystey, tuittym; lheaystey: But let him ask in faith, nothing wavering - Agh lhig da geearree ayns credjue, fegooish lheaystey Bible

Well said (intj) Abbyr eh; Feer vie: Then said Saul to his servant, Well said; come, let us go - Eisht dooyrt Saul rish e harvaant, Feer vie; tar, lhig dooin goll Bible

wife1 (n.) ben, ben heshee, ben heshey, ben phoost, ee hene: Allow me to introduce you to my wife and my daughter. - Lhig dou cur er enney shiu da my ven as inneen. JJK idiom

work1 (v.) labraghey; gobbragh; obbraghey: Let us work well to-day - Lhig dooin gobbraghey dy-mie jiu. JJK idiom; (n.) laboraght; obbyr: Work without request is work without thanks - Obbyr dyn shirrey, obbyr dyn booise. JJK idiom

yield (n.) baar, troar; (v.) lhiggey lesh: Yield not to temptation - Ny lhig lesh miolagh. DF idiom; cur magh, ymmyrkey; ceau

zeal (n.) chiass jeean, eadolys, eadolid, graih jeean, graih vaanrit ayns craueeaght; jeeanid: Let us reward his zeal - Lhig dooin cur leagh da e yeeanid. JJK idiom

aer (=Ir. aer, Sc.G. adhar) (f.) aeronautical, air: lhig da'n aer ynrickys y gheayrtey neose Bible; pneumatic; atmosphere [O.Ir. aer]

aggle er afraid, windy: Dooinney erbee ta aggle er, as lhagchreeagh, lhig da goll roish gys e hie Bible

anchoodaghey 1 develop, disclose, expose a: Lhig dooin jeeaghyn er yn anchoodaghey echey 'sy chamyr. DF; 2 development, disclosure, exposure

aspickys bishopric, diocese, see: Yn aspickys echey lhig da fer elley y ghoaill. Bible

ass e cheeayll insane, mad, nuts, potty: ren eh e ymmyrkeychaghlaa kiongoyrt roo, as lhig eh er dy row eh ass e cheeayll Bible

beealleraght evil speaking: Lhig da dy chooilley roonid, as jymmoose, as farg, as beealleraght, as oltooan ve eebrit, veue marish dy chooilley ghoanlys. Bible

beishtyn feïe wild beasts: lhig-ym feayshlit orroo myrgeddin feeacklyn beishtyn feïe, lesh pyshoon ard-nieughyn ny hooirey. Bible

bine beg sip: Trooid shiu nish, lhig dooin giu bine beg dy yough nyn geilley. Coraa

blaystyn taste: Ny lhig da dooinney ny baagh, shelloo ny shioltane blaystyn nhee erbee Bible

boiraghyn distruptions: Dooinney ta jannoo boiraghynsyn agglish, lurg raaue ver ny choyrt da yn nah cheayrt, lhig da ve giarit-magh Bible

bollan (f.) ballan wrasse, bollan: Lhig dooin goll dy haartyn bollan GB; wort; road; little road

braddaggyn See praddagyn, praddaggyn caterpillars: lhig da ny cabbil cheet seose myr ny braddaggyn mollagh. Bible

Breeshey (=Ir. Bríd) (f.) Bedelia, Bride, Bridget: Foshil-jee yn dorrys da Breeshey as lhig da Breeshey çheet stiagh. BS

brenneein See breneen mote: lhig dou yn brenneein y ghoaill ass dty hooill's Bible

brynneragh 1 flatter a: chamoo lhig dou goan brynneragh y choyrt da dooinney erbee. Bible; 2 (n.) pl. brynnyree flatterer

caartrey 1 abuse, denigrate, slander, slandering, spoil, vilify a: ny lhig da dooinney erbee caartrey, ny goltooan y jeh elley Bible; 2 abusiveness, denigration, traducement, vilification

cadjeryn pedlars: Lhig dooin guee nagh vod cadjeryn y 'vargey seyr' ayns reiltys Vannin cur sthap da'n argid shen. Carn

cainleyn candles: Lhig da ny meeghyn eu ve cryssit, as ny cainleyn eu foaddit Bible

ceaghlit altered, changed, commuted, converted, modified: Lhig da'n cree echey ve ceaghlit veih cree dooinney Bible

cha vel feme rish there's no need for it: As dooyrt eh, Cha vel feme rish, lhig dou foayr y gheddyn ayns shilley my hiarn. Bible

chea (=Ir. teitheamh) flee, flight, retreat, run away, scamper: lhig deiney Israel orroo dy row ad chea veih ny Benjamiteyn Bible; fleeth; abscondment

cheet ass emerge: Ny lhig da drogh ghlare erbee cheet ass nyn meeal Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog