Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: lhiattee | Results: 102

lhiattee (=Ir. leataobh) (f.) pl. lhiatteeyn flank, flitch, side: neem's three sideyn y lhiggey er y lhiattee echey Bible


Inexact matches:

lhiattee ry lhiattee side by side: Nish, ayns y tullagh shen, tra v'ad nyn soie cooidjagh lhiattee ry lhiattee, as eshyn as ny roihyn echey mygeayrt y mooee as y lhieckan echey bentyn rish y lhieckan ecksh GB

cassey ry-lhiattee caracole

currit ry-lhiattee in abeyance: Agh dooyrt Caairliagh Radio Vannin, Charles y Karagher, nagh beagh y studeyrys currit ry-lhiattee choud's veagh eshyn ayn. BS

cur ry-lhiattee adjourn, appropriation, head off, lay by, set apart, suspension: Shegin cur ry lhiattee adsyn ta anmagh, tee gra. BS

dy lhiattee apart: As hug Abraham dy lhiattee shiaght eayin woirryn veihn chioltane er-lheh. Bible

er lhiattee aside; on the side: Nish va ny cherubim ny hassoo er lhiattee yesh y thie, tra hie yn dooinney stiagh, as ren y bodjal lhieeney yn chooyrt sodjey-stiagh.

Lhiattee Awin, Riverside

lhiattee lhie (f.) footwall

lhiattee sthie inward side: er daa chorneil y vreast-plate, rish yn oirr echey, va er lhiattee sthie yn ephod.

liorish lhiattee beside

shassoo ry-lhiattee stand aside; stand beside

skeabey ry-lhiattee brush aside, sweep aside

ceau ry lhiattee throw aside

chyndaa ry lhiattee turn aside

cur baatey er lhiattee careen

eamagh ry lhiattee call aside

greim 'sy lhiattee stitch

gyn cur ry lhiattee unappropriated

Lhiattee Close y Vollee Slope Road Enclosure

Lhiattee ny Beinney Side of the Summit

Lhiattee ny Lheanee Meadow Side

lhie er e lhiattee (ny) beam ends: T'ee ny lhie er e lhiattee. DF

lhie er lhiattee careen

seiy ry lhiattee thrust aside

tayrn ry lhiattee (as curtains) withdraw

careen (v.) cur baatey er lhiattee; glenney thoyn baatey; lhie er lhiattee

side by side (adj.) cheu ry heu, cosh ry cholbey, dy lieragh, lhiattee ry lhiattee

ry-lhiattee apart, aside: lheïm ry-lhiattee myr bow brisht. Bible; abeyance

flitch (n.) lhiattee

footwall (n.) lhiattee lhie

side cheu: The bright side of things - Yn cheu share jeh'n skeeal. DF idiom; cheughey rish; lhiattee: Side of beef - Lhiattee 'eill vart. DF idiom; wass: The near side - Yn cheu wass. DF idiom

withdraw2 (as curtains) tayrn ry lhiattee

abeyance (n.) ry-lhiattee

apart (adj., adv.) ry-lhiattee, dy lhiattee: I took him apart - Ghow mee eh ry-lhiattee. DF idiom; scart; veih-my-cheilley: It came apart - Haink eh veih-my-cheilley. DF idiom

call aside (v.) eamagh ry lhiattee

galleries (npl.) gallereeyn; loutyn-lhiattee

lay by (v.) cur ry-lhiattee

Meadow Side (n.) Lhiattee ny Lheanee

set apart (v.) cur ry-lhiattee

side chambers (npl.) shamyryn-lhiattee

side room (n.) shamyr-lhiattee

sweep aside (v.) skeabey ry-lhiattee

throw aside (v.) ceau ry lhiattee

thrust aside seiy ry lhiattee

turn aside chyndaa ry lhiattee

unappropriated (adj.) gyn cur ry lhiattee

lout-lhiattee gallery

loutyn-lhiattee galleries: As howse eh lhiurid y vuildal jeeragh er yn chlose er-lheh cheu-chooyl, as ny loutyn-lhiattee er dagh cheu keead cubit, gys cheu-sthie yn chiamble, as porchyn y chooyrt. Bible

shamyr-lhiattee side room: As ny shamyryn-lhiattee troor, shamyr liorish shamyr, as jeih as feed ayns coontey Bible

shamyryn-lhiattee side chambers: As va dorryssyn ny shamyryn-lhiattee jeeragh er y space foshlit, dorrys gys y twoaie, as dorrys elley gys y jiass, as lheead yn space foshlit va queig cubityn veih cheu dy cheu. Bible

adjourn (v.) arraghey; cur ry-lhiattee; scuirr

appropriation (n.) cur ry-lhiattee, goaill er egin

gallery1 (n.) galleree, lout foshlit; lout-lhiattee

Riverside (n.) Cheu ny Hawin, Lhiattee Awin,

Side of the Summit (n.) Lhiattee ny Beinney

Slope Road Enclosure (n.) Lhiattee Close y Vollee

suspension (n.) croghey, cumrailys, cur ry-lhiattee

beam ends (ny) lhie er e cheu; (ny) lhie er e lhiattee

brush aside (v.) jannoo neunhee jeh; skeabey ry-lhiattee

flank (n.) blean, boayn, lhiattee, shleeast; (v.) cur cheu ry-heu rish, jannoo soiaghey lhiattagh

head off (v.) cur lhiettrimys er; cur ry-lhiattee

in abeyance currit ry-lhiattee; faagit rish tammylt; (ny) lhie

stand aside (v.) shassoo gys un cheu; shassoo ry-lhiattee

inkhorn inkhorn: echey va'n inkhorn scrudeyr ry-lhiattee Bible

lambanagh childish: hug mee reddyn lambanagh dy lhiattee. Bible

aside (adv.) er lheh: I took him aside - Hug mee lhiam er-lheh eh. DF idiom; ry-lhiattee, er lhiattee

beside (prep.) liorish: Put it beside the other one - Cur eh liorish y fer elley. DF idiom; rish: Green hills beside the sea - Cruink ghlassey rish y cheayn. DF idiom; liorish lhiattee

caracole (v.) cassey ry-lhiattee, goaill lieh-chassey ass, greeish chassee, greeish vishagh, lieh-chassey

childish (adj.) lambaanagh; lambanagh: I put away childish things - hug mee reddyn lambanagh dy lhiattee Bible; lhampanagh

flung ceaut; cheau: He flung it to one side - Cheau eh ry-lhiattee eh. DF idiom

on the side er cheau: On the side of the road - Er cheau yn raad. DF idiom; er lhiattee

question fenaght, keisht; feysht: There are two sides to every question - Ta daa lhiattee er dagh feysht. JJK idiom; fenaghtyn; question; (v.) feyshtey, keishtey

stitch fuailley; greim 'sy lhiattee; greimmey; guin; lhoob; staik; whaaley; greim: A stitch in time saves nine - Ta greim ayns traa cooie sauail nuy. JJK idiom

ard-vaynrys bliss; great glory: Tra ta deiney ynrick ayns pooar, te ard-vaynrys: agh tra ta ny mee-chrauee troggal, ta dooinney mie goll dy lhiattee. Bible

beinney (gen.) of a peak: Daag mee Mannin moghrey Jerdein er yn etlan as va reayrt aalin dooys getlagh harrish Lhiattee ny Beinney as y Vaie Vooar er y raad gys Nherin. GB

cadley2 (ny) asleep, dormant, unawakened: ghow ee my vacs veih my lhiattee, tra va dty inney-veyl ny cadley Bible

Cheu Jiass South Side: As nee oo cooyrt y chabbane son y cheu jiass, bee curtanyn y chooyrt dy aanrit keyl feeit, keead cubit er lhiurid son un lhiattee. Bible

dooinney marrey merman: As hie eh dys yn traie dy yeeaghyn son partanyn, as myr v'eh ronsagh fud ny creggyn haink dooinney marrey seose ass yn ushtey rish lhiattee yn creg. Dhoor

goll neeu consume away; starve; hungerbitten: Nee'n niart echey goll neeu, as bee toyrt-mow chion ec e lhiattee. Bible

jeeaghyn harrish look round, oversee, superintend, superintendence: Jeeaghyn harrish y doour er gerrey da'n spooyt veg tuittym neose lhiattee Colden, eisht er y raad stiagh ayns y doour, ta fys ayd er y voayl nagh vel? Dhoor; looking over

loobyn rings: bee ny looghyn currit ayns ny loobyn, as bee ny looghyn er dagh lhiattee yn altar dy hroggal eh Bible; loops

lurg roshtyn on arrival, after reaching: Lurg roshtyn my hie hene, bunnys ec munoie, myr ve oayllagh dou, hoie mee sheese ec y voayrd, yn Focklioar ec my lhiattee dy reaghey magh ny screeunyn jeant ayms, MB

masoonagh pl. masoonee 1 mason; 2 builder, Bible a: Son va ec dagh masoonagh cliwe rish e lhiattee Bible; 3 (adj.) masonic

meechredjuagh agnostic, disbeliever, infidel, sceptic, unbeliever; unbelieving, unorthodox, sceptical: cur ee stiagh ayns my lhiattee: as ny bee meechredjuagh, agh credjuagh Bible

mee-hene myself: My jir-ym, Neem's my accan y yarrood, ver-ym my hrimshey dy lhiattee, as mee-hene y gherjaghey Bible

ostyl (=Ir. apstal) pl. ostyllyn apostle, disciple: ghow eh yn daa ostyl yeig dy lhiattee er y raad Bible [L. apostolus]

raipey ayns peeshyn tear up: T'eh er hyndaa dy lhiattee my raaidyn as er my raipey ayns peeshyn; t'eh er my yannoo follym-faase. Bible

reayrt aalin beautiful view, lovely prospect: Daag mee Mannin moghrey Jerdein er yn etlan as va reayrt aalin dooys getlagh harrish Lhiattee ny Beinney as y Vaie Vooar er y raad gys Nherin. GB

shey (=Ir. ) sextet, six: as son lhiattee heear y chabbane ren eh shey buird Bible [L. sex]

sideyn arrows: As neems three sideyn y lhiggey er y lhiattee echey myr dy beign lhiggey er mark. Bible

towlaghey burrow, cavitation, penetrate: v'ad cliaghtey goll gys Purt Lewaigue as lurg daue towlaghey stiagh ayns lhiattee chrink, yinnagh cur y vleaystan ayn as lhiggey yn raad da, as va feiyr agglagh ry chlashtyn. GB

tuittym rish redound: Nee thousane tuittym rish dty lhiattee, as jeih thousaneyn ec dty laue yesh: agh cha jig eh dt'aare. Bible

Vaie Vooar (f.) See baie (Yn) Niarbyl Bay: Daag mee Mannin moghrey Jerdein er yn etlan as va reayrt aalin dooys getlagh harrish Lhiattee ny Beinney as y Vaie Vooar er y raad gys Nherin. GB

yrjidyn storeys: as ny loutyn-lhiattee mygeayrt er ny three yrjidyn Bible

set1 beoyn, reaghey; chymsaght; cuirr; goll dy lhie, goll fo; jesheenaghey, kiartee; laare; lhejey; reaghys; sett; settit; soiagh: And the priest shall set the woman before the Lord - As neen saggyrt soiagh yn ven kiongoyrt y Chiarn Bible; soiaghey: and the door of the ark shalt thou set in the side thereof - as dorrys yn arg nee oo soiagheysy lhiattee echey Bible; soit; starkaghey; taah; troa; hoie: And God set them in the firmament of the heaven - As hoie Jee ad ayns yn aer fo niau Bible; hoit; (to); (dy) hoiaghey: And in cutting of stones, to set them - As ayns giarey claghyn, dy hoiaghey ad Bible; soiaghey jeh; soit: And there was set meat before - As va bee soit roish Bible; soie: Son of man, set thy face against Zidon - Vac y dooinney, soie dty eddin noi Zidon Bible

stand beside shassoo lesh: And I will go out and stand beside my father - As hems magh as shassym liorish my ayr Bible; shassoo ry-lhiattee

cleih embankment: S'coon va'n bayr er yn ynnyd shen, as hass eh ry-lhiattee ayns baarney 'sy cleih choud's veagh y chionnal goll shaghey LC

cum sojourn, dwell: Cum 'sy cheer shoh, as beem's mayrt Bible;: Cummee my laue eshyn dy-shickyr: as nee my roih eh y niartaghey. Bible Cum shickyr huggey, as ny scugh dy lhiattee, dy vod oo ve er dty  vishaghey ec y jerrey. Apoc

jannoo yindys wondering: hoie mee sheese ec y voayrd, yn Focklioar ec my lhiattee dy reaghey magh ny screeunyn jeant ayms, as va jannoo yindys mooar orrym dy feddyn magh son sambyl, dy row "lal" (myr cheayll mee yn ockle) ayns Focklioar Cregeen fo'n chummey kiart "laccal" MB

lheim 1 bounce, bound, buck, embrace, hop, jump, limp, lope, pant, pounce, spring, start, tup, vault; 2 leap a: Myr feiyr fainee er mullagh sleityn nee ad lheim Bible; 3 leaping, jumping, starting a: lheïm ry-lhiattee myr bow brisht Bible; 4 skippedst a: Son neayrs loayr oo jeh, tou lheim son boggey Bible; 5 leaped; 6 skip

space foshlit open space: As va dorryssyn ny shamyryn-lhiattee jeeragh er y space foshlit, dorrys gys y twoaie, as dorrys elley gys y jiass, as lheead yn space foshlit va queig cubityn veih cheu dy cheu. Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog