Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: lhiam | Results: 197

lhiam (=Ir. liom) my, with me: Nee'n Chiarn yn pobble y vriwnys cur briwnys lhiam Bible


Inexact matches:

baare lhiam I had rather: Baare lhiam currym y dorrys y ve orrym ayns thie my Yee: na dy vaghey ayns cabbaneyn ny mee-chrauee. Bible

bare lhiam I did prefer, I had rather, I would prefer: Bare lhiam y fer toshee harrish y fer s'jerree. DF S'bare lhiam myghin na oural: son cha daink mish dy eamagh er y vooinjer chairagh, agh er peccee gys arrys. Bible

b'laik lhiam I should like: Ren mee cur booise da as dooyrt mee rish b'laik lhiam cheet er ash laa elley dy chlashtyn tooilley Gaelg. MB

by-haittin lhiam I thought it good: By-haittin lhiam dy hoilshaghey ny cowraghyn as yindyssyn, tan Jee ard er nobbraghey orrym Bible

Cooin lhiam (intj) Help: Cooin lhiam, Hiarn, son cha vel un dooinney crauee faagit: son cha vel y vooinjer ynrick agh goan mastey cloan gheiney. Bible

er lhiam (=Ir. dàr liom) in my opinion, I presume, it seems to me, I suppose, I think, methinks: Er-lhiam dy vel caslys y doghan dy louraanys ayns y thie

lhiam pene by myself: Cha vel my ynsagh lhiam pene, agh leshyn t'er my choyrt. Bible

Lhig lhiam (intj) Spare me: Ta mee skee jeh ; cha baillym ve foddey bio: lhig lhiam ; son ta my laghyn fardalys.; Leave me alone

my-haittin lhiam pleased me: As my-haittin lhiam dy mie yn raa shoh Bible

s'aittin lhiam I like

s'cooin lhiam I remember: G'imraa yn Rullick Malew, s'cooin lhiam y chenn ghooinney va ny 'sexton' ayns shen, enmyssit Jimmy Connor, as hooar eh jeih skillin son dagh oaie yinnagh eh reurey Coraa

S'doogh lhiam (intj) I am sorry, Woe is me, Woe: Va mee ro aeg dy hoiggal c'red va goll er, agh shimmey keayrt car ny bleeantyn er-giyn, veagh m'ayr ching 'sy lhiabbee, as s'doogh lhiam gra hooar eh baase ec shiaght bleeaney as da'eed dy eash lesh y doghan-aarey JG

share lhiam I prefer: Share lhiam myghin na oural Bible

shynney lhiam I love: shynney lhiam dty leigh Bible

s'laik lhiam I like: Er my hons, s'laik lhiam yn geurey chammah's yn sourey. JJK

s'mie lhiam I like: S'mie lhiam yn ennaghtyn mygeayrt ayns shoh. DF

S'olk lhiam I am sorry: S'olk lhiam gra shoh. DF

S'treih lhiam (intj) I am sorry: Yiow eh baase, s'treih lhiam gra. DF

verym lhiam I will bring: As hig eh gy-kione, tra verym lhiam bodjal harrish y thalloo, dy bee yn goll-twoaie ry akin 'sy vodjal. Bible

By haittin lhiam I would be pleased

by hreih lhiam I was sorry

carrey er lhiam seeming friend

chengey lhiam lhiat (f.) 1 double-tongued, time-serving a: Myrgeddin shegin da ny shirveishee ve soccaragh, cha nee chengey lhiam as lhiat Bible; 2 tergiversation

er lhiam pene I imagine: Er lhiam pene dy row startey mie jeant ain shiaulley y vaatey as foddee eer ny smoo scanshoil, cur Ellan Vannin er e toshiaght as soilshaghey magh Feailley Thousa GK; it is my opinion

s'cummey yn Jouyl lhiam (intj) I don't give a damn

I like s'aittin lhiam; s'mie lhiam; saillym; s'laik lhiam: It's the season I like the best - Te yn imbagh share s'laik lhiam. JJK idiom

I am sorry1 S'olk lhiam, S'doogh lhiam; S'treih lhiam: I am sorry that you have been so unfortunate - S'treih lhiam dy vel shiu er ve cha drogh haghyrtagh. JJK idiom

I am sorry2 (intj) S'doogh lhiam; S'treih lhiam

I had rather bare lhiam, baare lhiam

blah lukewarm; warm: Bare lhiam jarrood yn clane cooish as ersooyl lhiam er-ash gys my lhiabbee blah as souyr, agh shoh my obbyr as s'mie lhiam eh tra yioym toshiaght lesh y cheeaght. Dhoor

I prefer share lhiam: I prefer toast - Share lhiam arran-greddan. JJK idiom

I remember s'cooin lhiam: Yes, I remember it very well - S'cooin lhiam dy-mie eh. JJK idiom

I will bring verym lhiam: I will bring him to thee again - ver-ym lhiam hood eh reesht Bible

I would be pleased By haittin lhiam: I would be pleased with it - By haittin lhiam eh. DF idiom

I would prefer bare lhiam: I will have mercy, and not sacrifice - Sbare lhiam myghin na oural Bible

double-tongued chengey lhiam lhiat

Help (intj) Cooin lhiam

I imagine stroo hene; strooys; er lhiam pene: I imagine myself that their taxes were small - Er lhiam pene dy by veg nyn geesh. DF idiom

I love shynney lhiam: I love my father - Shynney lhiam m'ayr. JJK idiom; Ta mee graihagh er: I love him with all my heart - Ta mee graihagh er lesh ooilley my chree. JJK idiom

I presume er lhiam

it is my opinion stroo hene; er lhiam pene: It is my opinion that it was greatly by deceit - Er lhiam pene dy by vooar lesh foalsaght eh. DF idiom

it seems to me er lhiam: There are it seems to me, pretty strong proofs of it - Er lhiam dy vel prowallyn feer niartal jeh ayn. JJK idiom

pleased me (v.) my-haittin lhiam

Spare me (intj) Lhig lhiam

time-serving chengey lhiam lhiat

with me lhiam: He came up with me - Haink eh neese lhiam. DF idiom; marym, mârym, maryms, mâryms: Come and dine with me - Tar as gow jinnair marym. DF idiom

banceyr (=Ir. beincear.) banker: Eisht by gooin lhiam Mainstyr Cannell, y banceyr, dy row eshyn er ghialdyn dy chooney lhiam ec traa erbee. Dhoor

fickle person (n.) lhiam-lhiat

I did prefer bare lhiam

I should like baillym: I should like them to sell their pears cheaper - Baillym ad dy chreck nyn beearyn ny s'neugheyrey. JJK idiom; b'laik lhiam: I should like to see yesterday's paper - B'laik lhiam fakin pabyr yn laa jea. JJK idiom

seeming friend (n.) carrey er lhiam

turncoat (n.) lhiam-lhiat

two-faced (adj.) foalsey, lhiam-lhiat

unreliable person (n.) kirkin, lhiam-lhiat

Vicar of Bray (n.) lhiam-lhiat

lhiam-lhiat (m., f.) fickle person, inconsistent, turncoat, two-faced, unreliable person, Vicar of Bray

inconsistent (adj.) lhiam-lhiat, neuhassooagh; neureggyragh, contrartagh

in my opinion er jeeym; er lhiam

I suppose (v.) er lhiam, stroo hene, strooys hene

I think er jeeym; er lhiam

I thought it good (v.) by-haittin lhiam

I was sorry by hreih lhiam

tergiversation (n.) goll ergooyl, treigeilys, chengey lhiam lhiat

s'deyr dearest: S'deyr lhiam eh. DF

coffee (n.) caffee: I prefer coffee - Share lhiam caffee. JJK idiom

flowers (v.) blaaghyn: I'm very fond of flowers - Shynney lhiam blaaghyn. JJK idiom

I don't give a damn (intj) s'cummey yn Jouyl lhiam

methinks (v.) er jeem, er lhiam, sheillym, stroohene, stroos, strooys

Woe (intj) (is me) S'doogh lhiam; Atreih; Voirrey s'treih; Ogh cha nee; My chragh; S'merg dou

bee'ms (emph.) I will be: s'treisht lhiam dy bee'ms er-ash aynshen dy gerrid. Carn

bynney (=Ir. ba ionmhain) (lesh) loved: Tra va Israel ny lhiannoo, eisht bynney lhiam eh Bible

chennar 1 birth a: Derym lhiam gys y chennar Bible; 2 fix, pressure, strait, stress

consumption consumption: ver-yms lhiam erriu atchim, consumption, as crayn-losht Bible

cooin help: cooin lhiam lesh dty laue yesh Bible

crayn-losht burning ague: ver-yms lhiam erriu atchim, consumption, as crayn-losht Bible

doail blind men: ver-ym lhiam ny doail er raad nagh bione daue Bible

dy gerrid shortly, soon: s'treisht lhiam dy bee'ms er-ash aynshen dy gerrid. Carn

dy jiark few: Er lhiam dy jiark ta smooinaghtyn er. DF

eayin lambs: Ver-ym lhiam ad sheese myr eayin gys y skynn Bible

eirey heir, inheritor, legatee, scion: Foast ver-ym lhiam eirey ort's Bible

gyn shugyr unsweetened: Share dou jough gyn shugyr agh s'cummey lhiam Dhoor

marr kill, slay: Marr my ghaa vac, mannagh der-ym lhiam hood's eh Bible

mygeayrt ayns shoh hereabouts: S'mie lhiam yn ennaghtyn mygeayrt ayns shoh. DF

s'cummey never mind: S'cummey lhiam rap my e chione. DF

siyr bustle, haste, hurry, hurrying: jean siyr dy chooney lhiam

slaynt (=Ir. sláinte) (f.) constitution, health, sanity: ver-yms lhiam huggey slaynt as couyr Bible

abhor (v.) cur feoh da, feohdaghey: I abhor it - T'eh cur feoh orrym. DF idiom I abhor it - S'grayn lhiam eh. DF idiom; jiooldey

about him mysh; mychionesyn; mygeayrt y mysh; my-e-chione: I don't give a damn about him - S'cummey lhiam rap my e chione. DF idiom; mychione echey: Speaking disparagingly about him - Loayrt lesh jee-voylley mychione echey. DF idiom

aid1 cooney: Invoke aid - Cooney y yeearree. DF idiom; cooney lesh: Come to my aid! - Cooin lhiam! DF idiom

as before myr bollagh: that it is not toward me as before - nagh vel eh lhiam myr bollagh eh Bible; myr ve roïe: it was not toward him as before - cha row eh lesh myr ve roïe Bible

aside (adv.) er lheh: I took him aside - Hug mee lhiam er-lheh eh. DF idiom; ry-lhiattee, er lhiattee

at all edyr: I don't remember it at all - Cha gooin lhiam eh edyr. JJK idiom

cloth1 (n.) eaddagh; brat: That cloth is very good, but I prefer his - Ta'n eaddagh shen feer vie, agh share lhiam eh shoh. JJK idiom; clout

club3 (n.) (of persons) club, coheshaght: I got into the club - Haink eh lhiam dy ve m'oltey jeh'n chlub. DF idiom

comfort gerjagh; soccar; souyrid: I like comfort - S'mie lhiam souyrid. DF idiom; (v.) gerjaghey, gerjee

compliment cur corp as slaynt da; moylley: I intended it for a compliment for you - By vian lhiam dy dty voylley. DF idiom

cup of tea (n.) cappan dy hey: I could do with a cup of tea right now! - By haittin lhiam cappan dy hey kiart nish! DF idiom

deceit (n.) cluigid, croutys, foall, grooish-volley, kialg, kialgeyrys, molley, molteyraght, molteyrys; foalsaght: It is my opinion that it was greatly by deceit - Er lhiam pene dy by vooar lesh foalsaght eh. DF idiom

difficulty (n.) arkys, hobbyl, lheibeidjys; cluge; doilleeid: I think he'll be able to do that, and even more, without the least difficulty - Er lhiam dy vod eh jannoo shen, as eer ny smoo, fegooish yn doilleeid sloo. JJK idiom; doilleeys

even more eer ny smoo: I think he'll be able to do that, and even more, without the least difficulty - Er lhiam dy vod eh jannoo shen, as eer ny smoo, fegooish yn doilleeid sloo. JJK idiom

for me er-my-hon; (emph.) er-my-hons: As for me, I like winter as well as summer - Er my hons, s'laik lhiam yn geurey chammah's yn sourey. JJK idiom; my chour

lash cur da: I'd like to lash your cat but I dare not - By vie lhiam cur da'n chayt ayd agh cha bloys dou. DF idiom; custhey; scelp; scelpaghey; scuitch; scuitchal; scuitchey; slashal; slashey; yeeal; yeealley

late1 anmagh: It's beginning to grow late - Te g'aase anmagh. JJK idiom; dy anmagh: I don't like going to bed late - Cha laik lhiam goll dy lhie dy-anmagh. JJK idiom; (adj., adv.) jeianagh; roud

latter fer jerrinagh; jerrinagh: The latter days - Ny heashyn jerrinagh. DF idiom; stierree: I prefer the former to the latter - Share lhiam y fer toshee harrish y fer s'jerree. DF idiom

lawyer (n.) leighder: I took all my claims to the lawyer - Hug mee lhiam ooilley ny feeaghyn aym da'n leighder. DF idiom

Leave me alone (intj) Lhig lhiam, Lhig fea dou, Faag void mee, Ny cur eie orrym

meat (n.) feill: I should prefer cold meat to warm - Bare lhiam feill feayr na cheh. JJK idiom

must I (interrog.) negin dou: must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest? - negin dou dty vac y choyrt lhiam reesht gys y cheer haink oo veih? Bible

of dy: Will they have a glass of wine? - Bee gless dy feeyn oc? JJK idiom; jeh: I don't like any of these books - Cha laik lhiam veg jeh ny lioaryn shoh. JJK idiom; ny; voish

orchard (n.) garey mess; messghart; ooylagh: I'm very fond of our orchard - Shynney mooar lhiam nyn ooylagh JJK idiom; orchard

piece greim; meer: would rather take a piece of that pudding - Bare lhiam goaill meer jeh'n phutage shen. JJK idiom; peesh; ribbag; stuckan; (v.) meeraghey, peeshaghey, peeshal; brebban; prebban

pudding (n.) puiddin; putage: I would rather take a piece of that pudding - Bare lhiam goaill meer jeh'n phutage shen. JJK idiom

salad (n.) glassan: Salad may have its admirers but I am not one of them - Foddee dy vel sleih ayn s'laik lhieu glassan, agh cha laik lhiam eh. JJK idiom; sallaid: Mixed salad - Sallaid meshtit. DF idiom

satisfaction (n.) cooilleeney, glenney, rick, saasaght, saie; corrym: I had no satisfaction from him - Cha dooar mee corrym er. DF idiom; taittin: It gives me satisfaction - S'taittin lhiam eh. DF idiom; eeck dy liooar

season blaastey, cur jeih-vlass er, faagail, lhiasaghey; (n.) earish; imbagh: It's the season I like the best - Te yn imbagh share s'laik lhiam. JJK idiom

shall help chooinys: it is not my sword that shall help me - cha nee my chliwe chooinys lhiam Bible

spared fordrit; lhiggit lesh: He spared my life - Lhig eh my voiys lhiam. DF idiom; shaghnit; spaarit

take1 (v.) goaill: I would not like to trouble you - Cha b'laik lhiam boirey shiu JJK idiom; troggal; gow: Take off thy cap - Gow jeed dty edd. JJK idiom; trog-jee

very well (adv.) slane vie; feer vie: I'm very well indeed - Ta mee feer vie dy-jarroo. JJK idiom; dy mie: Yes, I remember it very well - S'cooin lhiam dy-mie eh. JJK idiom

warn (v.) cur raaue: I feel called upon to warn you - She my churrym er lhiam dy chur raaue dhyt. DF idiom; cur raaue da: Warn him against it - Cur raaue da mychione echey. DF idiom; raaueghey

whereinto (adv.) ayns shen; raad: him will I bring into the land whereinto he went - eshyn ver-ym lhiam gys y cheer, raad hie eh Bible

Woe is me (intj) S'merg ta my vea, Voirrey s'treih, My chragh, Ogh cha nee, S'doogh lhiam; S'merg dou: woe is unto me, if I preach not the gospel - smerg dou mannagh jean-ym y sushtal y phreacheil. Bible

bannit blessed: er-lhiam dy vel eshyn bannit t'ou uss dy vannaghey Bible

bee1 diet, feed, food, nourishment, provisions: As aarlee bee blaystal dou, lheid as shinney lhiam Bible; victuals; be, will be: As bee yn goll-twoaie ayns y vodjal Bible

brashleid (f.) bangle, bracelet, wristlet: ghow mee yn crown v'er e chione, as y brashleid v'er e roih, as ta mee er choyrt lhiam ad gys my hiarn. Bible

bus bus, omnibus: Er lhiam nagh vel mee er ve ayns bus rish feed vlein. DF

cappan dy hey cup of tea: By haittin lhiam cappan dy hey kiart nish! DF

chooid smessey (yn) brunt: Shen-y-fa ver-ym lhiam y chooid smessey jeh ny ashoonee, as gowee ad ny thieyn oc daue hene Bible

chooinys 1 shall help a: cha nee my chliwe chooinys lhiam Bible; 2 shall remember: tra chooinys oo orroo Bible

Connor Connor: G'imraa yn Rullick Malew, s'cooin lhiam y chenn ghooinney va ny ' sexton ' ayns shen, enmyssit Jimmy Connor JC

cooie da applicable, befit: Er lhiam dy bee coorse CCSE jannoo foays da'n Ghailck er y fa dy bee lheid y coorse cooie da feallagh aeg as da sleih shinney neesht. Carn

coorsyn monthly; periods; rows: As hoie ad ayn kiare coorsyn dy chlaghyn Bible Tra ta ny coorsyn urree. DF; courses: S'treisht lhiam dy bee coorsyn mychione ny cooishyn shoh goll er cummal 'sy traa ry-heet. Dhoor

cosney er ash (money) win back; gain back: By haittin lhiam cosney er ash da'n vaatey son dy ymmyrt seose y phurt hene gys Thie Liauyr ny Loghlinee as ny mraane as paitchyn ain fieau orrin aynshid. GK

covestey admixture, amalgamate, blend, coalesce, co-mix, compound, concoct, conglomerate, incorporate, intermingle, merge, merger, mingle, mix, temper: By vie lhiam covestey y yannoo jeh stoo screeut ec ram screeuderyn anchasley; stoo bunneydagh, ny çhyndaaysyn jeh bardaght ayns çhengaghyn elley. Dhoor; mixture

dagh cheu all-round; every side: Cur-my-ner, neem's goaill cloan Israel veih mastey ny ashoonee, raad t'ad er n'gholl, as chaglym ad er dagh cheu, as ver-ym lhiam ad gys y thalloo oc hene. Bible

eer ny smoo even more: Er lhiam dy vod eh jannoo shen, as eer ny smoo, fegooish yn doilleeid sloo. JJK

er ny ghlenney cleansed, purified, furbished, purged, refined: As ver-ym lhiam yn trass ayrn trooid yn aile, as nee'm ad y ghlenney myr ta arroo er ny ghlenney Bible

er y cheayn at sea, by water: ver-ym lhiam ad er y cheayn ayns raftyn Bible

Failt ort (intj) Welcome, With pleasure: Hyndaa ee mygeayrt gra, "O, nee uss t'ayn Yoe, Failt ort as s'mie lhiam fakin oo reesht" Dhoor

fer toshee foremost person, leader, pioneer: Er-lhiam dy vel kesmad y fer toshee goll-rish kesmad Ahimaaz Bible

fy yerrey (=Ir. faoi dheireadh) at last, at length, eventually, finally, in conclusion, lastly, ultimately: Haink eh lhiam fy yerrey. DF

Gailck (f.) Gaelic, Manx: Ta shin laccal lioar erbee ayns Gailck, agh dy firrinagh bare lhiam my lioaryn aym pene y screeu ayns Gailck veih'n toshiaght. Carn

glassan (f.) salad: Foddee dy vel sleih ayn s'laik lhieu glassan; agh cha laik lhiam eh. JJK

Goaldaghys Britishness: Er lhiam dy vel y sleih shoh credjal dy vel ad ayns cront ennagh kyndagh rish "Goaldaghys" Carn

hannah (=Ir. cheana) already, before now, ere now, foregone: s'mooar lhiam yn olk ta mee hannah er choyrt erriu Bible

jannoo drane rhyme, rhyming: As ta dooinney, Doug Faragher er lhiam, gra 'aigh' jannoo drane lesh yn fockle 'graih' er yn kishteen 'Gailck Coloayrtyssagh' Dhoor

jummalit squandered, wasted: S'treih lhiam gra nagh row traa ny smoo ceaut ayms ayns Cregneash geaishtagh rish, as traa ny sloo ceaut ayms er y vagher bluggan cass, as jummalit er fardailysyn elley. MB

kishteen caddy, cassette: As ta dooinney, Doug Faragher er lhiam, gra 'aigh' jannoo drane lesh yn fockle 'graih' er yn kishteen 'Gailck Coloayrtyssagh Dhoor

leoie (=Ir. luaith, Sc.G. luath) (f.) ash: ver-ym lhiam oo gys leoie y thalloo Bible; dross [O.Ir. dative lúaith]

lhiargagh down grade, drop, escarpment: S'doogh lhiam gra dy vel paart jeh ny shenn chengaghyn goll sheese y lhiargagh nish as ta paart jeu bunnys marroo. Dhoor

mooarane bleeantyn many years: Nish lurg mooarane bleeantyn, haink mee dy chur lhiam jeirk gys my ashoon hene, as ourallyn. Bible

myr bollagh as before: Ta mee cur tastey da eddin nyn ayrey, nagh vel eh lhiam myr bollagh eh Bible; as heretofore

negin must: negin dou dty vac y choyrt lhiam reesht gys y cheer haink oo veih? Bible

ooryn hours: Cur-my-ner, ver-ym lhiam back scadoo ny hooryn, eer ny jeih ooryn, ta er n'gholl sheese er dial Ahaz. Bible

ooylagh orchard: Shynney mooar lhiam nyn ooylagh; ta e eayney cha aalin; e scaa cha taitnyssagh; ta e vess myrgeddin feer vie. PC

orrym-pene (emph.) on me, on myself: Shen ny va raipit liorish beishtyn, cha dug mee lhiam hood: ghow mee yn coayl orrym-pene; mish hass roish edyr eh ve geiddit 'sy laa, ny geiddit 'syn oie. Bible

pargys paradise: Jeeagh, shoh ny ooylyn slayntoil millish v'aym dhyt's son jinnnair, dy voddagh oo goll lhiam 3765 gys maynrys smoo na ta ain ayns Pargys, raad ta ny ainleyn chebbal nyn shirveish. PC

phoint appointed: Eisht hug mee lhiam seose princeyn Yudah er y voalley, as phoint mee daa heshaght vooar dy choyrt booise, yn derrey ayrn jeu hie gys y laue yesh er y voalley? Bible

quaiyl (f.) pl. quaiylyn pl. quaiyllyn assembly, court, guild, legislature, meeting, parliament, session, tribunal: Myr tan ard-saggyrt hene gymmyrkey feanish lhiam, as slane quaiyl y chanstyr Bible Haink shin nyn quaiyl er y cheiy. GK

raft (pl -yn) float: ver-ym lhiam ad er y cheayn ayns raftyn gys y boayl nee oo pointeil dou Bible

raftyn floats: ver-ym lhiam ad er y cheayn ayns raftyn gys y boayl nee oo pointeil dou Bible

raghtagh orgasmic, refractory; strong-willed: Ta coyrle vie yn dooinney raghtagh ny share na brynneraght y ven oalsey, ben, er lhiam, ta cur lh'ee nearey as oltooan. Apoc

rap counterfeit coin; rap; cheat, rogue: Y fer smoo jeu shoh ren ad genmys Fynlo, as v'eh ny rap beg. CL; jot: S'cummey lhiam rap mychione echey. DF

sheshaghtys sociable: Va mee maynrey ayns caarjys as sheshaghtys marish Eleanor, as by haittin lhiam cooish y gheddyn maree Dhoor

shynney love: Shynney lhiam adsyn shynney lhieu mee, as adsyn hirrys mee dy leah, yiow ad mee. Bible

skynn (=Ir. sgian) (f.) pl. skynnyn knife: Ver-ym lhiam ad sheese myr eayin gys y skynn Bible

sleih shinney elders: Er lhiam dy bee coorse CCSE jannoo foays da'n Ghailck er y fa dy bee lheid y coorse cooie da feallagh aeg as da sleih shinney neesht. Carn

'sy tourey in summer: S'mie lhiam cheet er laghyn seyrey sy tourey marish y lught-thie aym Carn

thunnag (=Ir. tunnag) (f.) duck: Er-lhiam dy row oohyn thunnag gyn earroo ec Harry as va dwoaie ayms orroo. MB

vlein shoh cheet (f.) (yn) next year: S'treisht lhiam dy jig ad er-ash er y vlein shoh cheet. Carn

wapinnyn weapons: son cha vel mee er chur lhiam my chliwe, ny my wapinnyn mârym Bible

able (adj.) cummeydagh; fondagh: I don't know, but I think you'll be able to get some at C- - Cha saym, agh ta mee smooinaghtyn dy vod oo geddyn paart ec C-. JJK idiom He was able to speak Manx - Oddagh eh loayrt Gaelg. DF idiom Before I was able - Roish my doddin. DF idiom; (v.) jargal: Still, I hope you will be able to make a good breakfast - Foast, ta mee treishteil dy bee shiu jargal dy vrishey yn trostey eu dy-mie. JJK idiom Were you able to do that? - Row shiu jargal shen y yannoo? DF idiom; abyl: You are able - T'ou abyl. DF idiom; foddee: You are able - Foddee oo. DF idiom I think he'll be able to do that, and even more, without the least difficulty - Er lhiam dy vod eh jannoo shen, as eer ny smoo, fegooish yn doilleeid sloo. JJK idiom

also (adv.) myrchaagh; myrgeddin: I'm very fond of our orchard, its verdure is so beautiful, its shade so pleasant, its fruit is also excellent - Shynney mooar lhiam nyn ooylagh, ta e eayney cha aalin, e scaa cha taitnyssagh, ta e vess myrgeddin feer vie. JJK idiom; neesht: Please send some also to my brother, who lives at the Union Mills - Cur paart gys my vraar neesht my sailt, t'eh baghey ec Mwyllin Doo-aah. JJK idiom; (emph.) neeshtagh; myr-chaagh

atmosphere (n.) aer; aeraght: Up in the atmosphere - Heose 'syn aeraght. DF idiom; cummey: There is an atmosphere of evil about it - Ta cummey olkys ayn. DF idiom; ennaghtyn: I like the atmosphere of this place - S'mie lhiam yn ennaghtyn mygeayrt ayns shoh. DF idiom

by myself lhiam pene; liorym pene: By myself have I sworn - Liorym pene ta mee er vreearrey Bible; rhym pene: I pour out my heart by myself - ta mee deayrtey magh my chree rhym pene Bible; mish mee hene: that spreadeth abroad the earth by myself - mish mee hene ta sheeyney magh yn thalloo Bible; my lieh hene: For I know nothing by myself - Son ga nagh voddym coyrt nhee erbee gys my lieh hene Bible

least (yn) chooid sloo: It's half-past one at least - Te lieh oor lurg nane ec y chooid sloo. JJK idiom; loo; s'beg; sloo: I think he'll be able to do that, and even more, without the least difficulty - Er lhiam dy vod eh jannoo shen, as eer ny smoo, fegooish yn doilleeid sloo. JJK idiom; s'faase

like1 casley; lhied, lhied's; myr: Like a man possessed - Myr dooinney baanrit. DF idiom; ayns cummey; gollrish: The roads are like glass - Ta ny raaidjyn gollrish gless. JJK idiom; (v.) baill; saittin lesh; s'laik lesh: It's the season I like the best - Te yn imbagh share s'laik lhiam. JJK idiom

love1 (v.) cur graih da, graihaghey; ennoilid, ennoilys; goall, kynn; shynney: Whom do you love most? - Quoi smoo shynney lhiat? JJK idiom; graihagh: I love him with all my heart - Ta mee graihagh er lesh ooilley my chree. JJK idiom; graih: My love to your children - My ghraih da ny lhiennoo eu. JJK idiom; shynney lesh: I love my father - Shynney lhiam m'ayr. JJK idiom

my aym: I shall have done my exercise in less than ten minutes - Bee my roortys jeant aym ayns ny sloo na jeih minnidyn. JJK idiom; ayms: It's past four by my watch - Te lurg kiare liorish yn ooreyder ayms. JJK idiom; lhiam; lhiams: It's mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs - T'ee lhiams, lhiats, leshyn, lheeish, lhienyn, lhiuish, lhieusyn. JJK idiom; my: My dear brother - My vraar veen. JJK idiom

shade (v.) cur scaa da, cur scaa er, scaaghey; (n.) doorey; scaa: I'm very fond of our orchard; its verdure is so beautiful; its shade so pleasant - Shynney mooar lhiam nyn ooylagh; ta e eayney cha aalin; e scaa cha taitnyssagh JJK idiom; scaalinney

strong1 dy lajer, dy niartal, dy trean; (adj.) lajer: Though she's small and looks delicate, she's nevertheless pretty strong - Ga dy vel ee beg as jeeaghyn mettey, t'ee paart lajer son ooilley shen. JJK idiom; niartal: There are it seems to me, pretty strong proofs of it - Er lhiam dy vel prowallyn feer niartal jeh ayn. JJK idiom; troshtagh

succour commar; commarey; coamrey, cur cooney da; fastee; cooney lesh: when the Syrians of Damascus came to succour Hadadezer king of Zobah - tra haink Syrianee Ghamascus dy chooney lesh Hadadezer ree Zobah Bible; kemmyrk: thou art my succour, haste thee to help me - she uss my chemmyrk; jean siyr dy chooney lhiam Bible; (to); (dy) niartaghey: he is able to succour them that are tempted - t'eh pooaral dy niartaghey lhieusyn ter nyn browal [lesh seaghyn.] Bible

that (pron) shen: That's a good one - Ta shen fer mie. JJK idiom; shid: I don't like that child; therefore I shall not allow him to play with my son - Cha laik lhiam y lhiannoo shid; shen y fa cha lhigym da cloie rish my vac. JJK idiom; dy: I quite admit that he is cleverer than I am - Ta mee dy-slane goaill-rish dy vel eh ny s'aghtaley na mish. JJK idiom

therefore (adv., conj.) er y fa shen; myr shen; shen y fa: I don't like that child, therefore I shall not allow him to play with my son - Cha laik lhiam y lhiannoo shid, shen y fa cha lhigym da cloie rish my vac. JJK idiom

verdure (n.) eayney: I'm very fond of our orchard, its verdure is so beautiful, its shade so pleasant, its fruit is also excellent - Shynney mooar lhiam nyn ooylagh, ta e eayney cha aalin, e scaa cha taitnyssagh, JJK idiom; geaynaght, geaynid, glasseraght, oorid

wish mian: I wish to say - S'mian lhiam gra. DF idiom; mianey; yerkal; baill; soulaghey; geearree: I wish for money - Ta mee geearree argid. DF idiom; yeearree; sailt: Why do you wish us to learn this? - Cre'n fa sailt shin dy ynsagh eh shoh? JJK idiom

baghtallys clearness, distinctness, obviousness: Er lhiam dy vel oo cheet er "Ta mee dy nyn vakin" Tra ta baghtallys orroosyn / erriuish / orrins ta "nyn" currit er, t'eh kiart dy liooar agh ta keayrtyn elley nagh vel eh cho aashagh as shen. Dhoor

cur da (expenses) allow; contribute, enhance, give over, give to, pass over: cha vel oo cur da barriaght ayns y chaggey Bible; beat up, belabour, clock, hammer, hit, lash, scold, thrash: By vie lhiam cur da'n chayt ayd agh cha bloys dou. DF; append; article to trade; bestow; ascribe

farrys cheerey agronomic, agronomical; agronomy: S'treisht lhiam dy vees y reiltys PNG jannoo red ennagh dy vishaghey yn farrys cheerey jeh PNG as hig yn sleih ayns buill lheid y Moro dy ve ny smoo berchagh ayns ny laaghyn ry heet. Dhoor; political economy

gialdyn pl. gialdynyn 1 grant, promise, promising, stake: ta credjue gyn veg y vree, as y gialdyn gyn ymmyd erbee. Bible; 2 (v.) sware a: Hug mee lhiam shiu ass Egypt, as er leeideil shiu gys y cheer ren mee gialdyn da ny ayraghyn eu Bible

gyn soilshaghey unexplained: Son er-lhiam pene dy row eh red neu resoonagh pryssoonagh y choyrt, as gyn soilshaghey ny cooishyn va lhiasit n'oi. Bible

Injinee Indians: er-lhiam dy lhaih mee boayl ennagh dy ghow ny Yernee toshiaght dy yannoo arrish er ny hInjinee ayns ny bleeantyn feed Carn

neuchorrymid inequality, partiality: As jeh ooilley ny oyryn er-lhiam dy vel neuchorrymid ny red jeh smoo scansh. Dhoor; incapability

neuresoonagh illogical, irrational: Son er-lhiam pene dy row eh red neu resoonagh pryssoonagh y choyrt, as gyn soilshaghey ny cooishyn va lhiasit n Bible; unrealistic, unreasonable

reaillys abide, keep: Agh t'ee ny s'maynrey ayns y smooinaght aym's, my reaillys ee myr t'ee: as er-lhiam pene myrgeddin dy vel Spyrryd Yee aym. Bible

teaym (f.) attack, bout, fit, paroxysm, seizure, spasm, swoon: Teaym noa dy hingys. DF; caprice, fad, mood, notion, vagary, whim: va fys mie aym dy row Thom ny ghooinney breagagh, as v'eh meshtalagh neesht, as ny "lhiam-lhiat" myr ta sleih ennagh tra ta teaym ocsyn er red erbee JC

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog