Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: lheihys | Results: 145

lheihys (=Ir. leigheas) cure, curing, heal, healing, mend, remedy: cur-my-ner, neem's uss y lheihys; medicament; solution


Inexact matches:

fer lheihys curer

fwirran lheihys medical staff

gleashtan lheihys ambulance

gyn lheihys beyond recovery, incurable, terminal, uncured: Ny lhig dou ve breagagh noi'n irriney: ta my lhott gyn lheihys, as shen gyn oyr. Bible

jannoo lheihys working a cure

jough lheihys (f.) medicine

lheihys kemmigagh chemotherapy: Scryss Linda laghyn seyrey dy phohlldal e carrey tra v'ee geddyn lheihys kemmigagh BS

lhong lheihys (f.) hospital ship

lossreeyn lheihys medicinal herbs

lus lheihys (f.) Solomon's seal

ooil lheihys (f.) balsam

stoo lheihys balsam

thie lheihys hospital, sanatorium: V'eh gobbraghey ayns thie lheihys ayns shen as va'n obbyr echey feer symoil. Dhoor

thie-lheihys çheerey cottage hospital

thie-lheihys cott cottage hospital

Thie-lheihys Neear-oaylleeagh Neurological Hospital

Thie-lheihys Noble Nobles Hospital: Ta fir-lhee-coyrlee Thie-Lheihys Noble shirrey dy bee fosley yn thie-lheihys noa currit sheear liorish blein, gys y toshiaght jeh'n vlein daa veeilley as kiare (2004). BS

cur lheihys er remedy

cur 'sy thie lheihys hospitalise, hospitalize

fer carr lheihys ambulance man

lheihys er reurid slimming remedy

lheihys yn assee (dy); (to) undo the harm

lheihys yn ushtey water cure

lus y lheihys (f.) common chamomile

scrutaghtyn-portfolio thie-lheihys gear acute hospital portfolio reviews

Slattyssyn ny Fir-lheihys Medical Acts

Thie-lheihys Cheerey Ardjyn Rhumsaa Ramsey and District Cottage Hospital

Thie-lheihys Cleeau Lunnin London Chest Hospital

Ving cour Druggaghyn as Lheihys (f.) (Y); (The) Drugs and Therapeutic Committee

Ynnyd Lheihys Phurt ny h-Inshey Peel Medical Centre

Sheshaght cour Lheihys Aeragh Ellan Vannin (f.) Isle of Man Aero-Medical Society

Skimmee Obbyr Heshoil y Thie Lheihys Hospital Social Work Team

Skimmee Obbyr Sheshoil y Thie-Lheihys Hospital Social Work Team

balsam (n.) balsym; balsym beg; ooil lheihys; stoo lheihys

remedy (v.) cur lheihys er, saasaghey; (n.) lheihys: Kill or cure remedy - Lheihys ver baase ny bea. DF idiom; couyr: Every evil has its remedy - Ta olk as e chouyr echey. JJK idiom; saase

cottage hospital (n.) thie-lheihys çheerey, thie lheeys cheerey, thie-lheihys cott

drugs2 (npl.) (medicinal) stoo-lheihys: Mix the drugs - Mest ny stooghyn-lheihys. JJK idiom; stooghyn-lheihys

beyond recovery gyn lheihys

chemotherapy (n.) lheihys kemmigagh

curing lheihys; lhiasaghey

hospital ship (n.) lhong lheihys

medical staff (n.) fwirran lheihys

medicinal herbs (npl.) lossreeyn lheihys

Solomon's seal (n.) lus lheihys

uncured (adj.) gyn lheihys, neuhirmit

Baillin we would desire, so would we have it: Baillin ver lheihys Babylon, agh cha beagh ee er ny lheihys Bible

mraane-lhee (f.) (female) doctors: Shegin da ny fir as mraane-lhee gra cre ny gonaghyn phrowys ad dy lheihys hoshiaght as cre ny gortaghyn vees faagit gyn lheihys ec y traa t'ayn Carn

acupuncture (n.) lheihys-doral; doralley Sheenagh

aroma therapy (n.) lheihys-soar

bad treatment2 (n.) (by doctor) drogh-lheihys

common chamomile (n.) lus y lheihys

cure castey: That will cure the pain - Nee shen castey y pian. DF idiom; chirmaghey; couyr; cur couyr da: They cannot cure it - Cha nod ad cur couyr da. DF idiom; kiarail anmey; lheihys: The doctors will never cure him - Cha jean ny fir-lhee dy-bragh lheihys eh. JJK idiom; lhiasaghey; sailley; lheeys: Cure for sickness - Lheeys noi chingys. DF idiom

cure-all (n.) ooilley-lheeys, ooilley-lheihys

hospitalise (v.) cur 'sy thie lheihys

hospitalize (v.) cur 'sy thie lheihys

hydropathy (n.) ushtey-lheihys

hydrotherapy (n.) ushtey-lheihys

medicament (n.) lheeys, lheihys, sthoo lheeys

Neurological Hospital (n.) Thie-lheihys Neear-oaylleeagh

Nobles Hospital (n.) Thie-lheihys Noble

panacea (n.) ooilley-lheeys, ooilley-lheihys

radiotherapy (n.) radio-lheihys, scell-lheeys

sanatorium (n.) thie lheihys, thie slaanaghey

slimming remedy (n.) lheihys er reurid

tele-medicine (n.) chell-lheihys

water cure (n.) lheihys yn ushtey

working a cure (v.) jannoo lheihys

carbyd-lheihys ambulance

carr-lheihys ambulance

chell-lheihys tele-medicine

drogh-lheihys (by doctor) bad treatment

gortagh beggarly, chary, cheese-paring, close-fisted, frugal, grudging, hurt, hurtful, illiberal, injurious, meagre, mean spirited, miser, miserly, parsimonious, penurious, pinching, scant, scanty, skimpy, stingy, close fisted: Shegin da ny fir as mraane-lhee gra cre ny gonaghyn phrowys ad dy lheihys hoshiaght as cre ny gortaghyn vees faagit gyn lheihys ec y traa t'ayn Carn; acrimonious

lheihys-doral acupuncture

lheihys-soar aroma therapy

ooilley-lheihys cure-all, panacea

radio-lheihys radiotherapy

Shirveishagh-Slaynt Minister of Health: Hirr ad çhaglym marish y Shirveishagh-Slaynt, Clare y Christeen, lurg da fir-lhee-coyrlee Thie-Lheihys Noble gra nagh noddagh y thie-lheihys noa livrey shirveish veagh mie dy liooar. BS

so-lheihys curable

stooghyn-lheihys drugs

stoo-lheihys (medicinal) drugs

ushtey-lheihys hydropathy; hydrotherapy

yn-lheihys curable

ambulance1 (n.) carr surranse, carr-lheihys, gleashtan lheihys; carbyd-lheeys, carbyd-lheihys

ambulance man (n.) fer carr lheihys, fer kied chouyr

curable (adj.) couyrallagh; lheihyssagh, so-lheihys, yn-lheihys

curer (n.) chirmeyder, couyreyder, fer lheihys, lhiaseyder, sailleyder

heal (v.) lheihys, slaanee; slanaghey; slaanaghey; (to); (dy) laanaghey

London Chest Hospital (n.) Thie-lheihys Cleeau Lunnin

Medical Acts (npl.) Slattyssyn ny Fir-lheihys

Peel Medical Centre (n.) Ynnyd Lheihys Phurt ny h-Inshey

solution ansoor, feaysley er, freggyrt; lheieys, lheihys

acute hospital portfolio reviews (npl.) scrutaghtyn-portfolio thie-lheihys gear

Drugs and Therapeutic Committee (n.) (The); (Y) Ving cour Druggaghyn as Lheihys

Isle of Man Aero-Medical Society (voc.) Sheshaght cour Lheihys Aeragh Ellan Vannin

Ramsey and District Cottage Hospital (n.) Thie-lheihys Cheerey Ardjyn Rhumsaa

terminal fail y vaaish; gyn lheihys; jerree; terminal; toshee

lhot wound: yn lhot baaish echey v'er ny lheihys. Bible

reurid fatness, obeseness, plumpness, portliness: Lheihys er reurid. DF

governments (npl.) reiltyssyn; reilltee: miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues - lurg shen mirrilyn, eisht giootyn dy lheihys fir-choonee, reilltee, caghlaaghyn dy ghlare. Bible

healing couyragh; lheihys; lheihyssagh; (v.) slanaghey; slanee; slaanaghey: Instant healing - Slaanaghey chelleeragh. DF idiom

hospital (n.) spittal; thie lheihys: Rush him to hospital - Roie eh gys y thie lheeys. DF idiom

Hospital Social Work Team (n.) Skimmee Obbyr Sheshoil y Thie-Lheihys, Skimmee Obbyr Heshoil y Thie Lheihys

medicine (n.) jough lheihys, saase lheeys, stoo lheeys; chesh; medshin: How bitter this medicine is! - Nagh sharroo yn vedshin shoh! JJK idiom

mend (v.) bishaghey, fuailley, kiartaghey, lheihys, slanaghey, whalley; lhiassaghey; couyral: He is on the mend - T'eh couyral. DF idiom; (to); (dy) charraghey: She got a man in to mend the window - Hooar ee dooinney dy charraghey yn uinnag. DF idiom

mix cheet ry-cheilley; covestey; mestey; mest: Mix the drugs - Mest ny stooghyn-lheihys. JJK idiom; sleaystey

nearly (adv.) begnagh; bunnys: There's an antidote for nearly every poison - Ta lheihys ayn da bunnys dy-chooilley physhoon. JJK idiom

poison (v.) cur nieu da, nieuaghey, pyshooney; (n.) nieu; pyshoon: There's an antidote for nearly every poison - Ta lheihys ayn da bunnys dy-chooilley physhoon. JJK idiom

undo the harm (v.) assee y chur gys neunhee; assee y chur gys veg; (to); (dy) lheihys yn assee

aslayntagh ailing, diseased, ill, unfit, unhealthy, unwell: nee'n phadjer lesh credjue yn aslayntagh y lheihys Bible

brahder betrayer, detector, informer, traitor: Foddee lhott ver ny lheihys lesh shelliu, as lurg trodjey hig coardail: agh ta brahder folliaghtyn faagit mooie. Apoc

chingys ghailley (f.) digestive trouble, stomach ache, bellyache: Va chingys ghailley agglagh jannoo orrym yn shiaghtin va mee son reaghey Dhooraght, as va mee currit gys y thie lheihys rish laa ny ghaa. Dhoor

chur1 1 put, laid a: Chur eh e laueyn orroosyn va ayns shee rish Bible; 2 sent: Chur eh magh e ockle, as ren eh ad y lheihys: as v'ad er ny hauail veih nyn doyrt-mow. Bible

cour2 (ny) for her: gow-jee shelliu son y ghuin eck, my ta lheihys ny cour. Bible

druggaghyn (narcotic) drugs: tra ta chingyssyn dyn lheihys jannoo cragh feiy'n teihll, tra ta druggaghyn stroie yn aeglagh Carn

er-troggloo stand still: ny lheihys adsyn ta doghanit, ny gymmyrkey lesh shen ta er-troggloo Bible

er-y-chooyl instantly: As er-y-chooyl van dooinney er ny lheihys, as ghow eh seose e lhiabbee, as huill eh: Bible; directly; forthwith

fadeyrys prophecy: Va ny Yernee coontey mie jeh'n Ven shen as ayns shenn skeealyn ta'n Ven-Jee kianglt lesh ynsagh, bardoonys, lheihys, fadeyrys as obbyr-veainey Dhoor

fallsoonys philosophy: Ayns y lhing shoh, va lioaryn ayns Arabish mychione fallsoonys, lheihys as sheanse goll er çhyndaa gys Ewnish ec ny hEwnyn ayns y Spaainey. Dhoor

goll magh ass pass out: As va'n slane chaglym shirrey bentyn rish: son va bree goll magh ass, va dyn lheihys ad ooilley. Bible; go out of

gonnagh (=Ir. goineach) aching, painful, peevish, smart, sore: chingyn gonnagh, nagh vod v'er nyn lheihys Bible; poignant

jannoo cragh filibuster, foray, plundering, raven: tra ta chingyssyn dyn lheihys jannoo cragh feiy'n teihll Carn

laaghey 1 bemire, bespatter, mud; 2 (gen.) of a mire a: Agh ny ynnydyn laaghey tayn, as ny claddeeyn, cha bee ad er nyn lheihys Bible

laanaghey (dy); (to) heal: Teh dy lheihys adsyn ta brisht ayns cree: as coyrt medshin dy laanaghey ny doghanyn oc. Bible

loihrey (f.) leprosy: cur-my-ner, my ta doghan yn loihrey er ny lheihys ayns y lourane Bible

lourane pl. louranee, louranyn leper: my ta doghan yn loihrey er ny lheihys ayns y lourane Bible

Malaine (f.) Magdalene: As shiartanse dy vraane, v'er nyn lheihys jeh drogh-spyrrydyn, as aslayntyn, Moirrey va enmyssit Malaine, ass-jee hie shiaght drogh-spyrrydyn Bible

moiraghys (f.) maternity: Dooyrt eh dy row eh ruggit 'sy Thie Lheihys Moiraghys O'Donnell ayns Madrid. Dhoor; mothercraft

potecaree pl. pothecareeyn apothecary, chemist, dispenser, druggist, pharmacist: Jeh nyn lheid ta'n potecaree jannoo seose e haaseyn lheihys; gyn jerrey ta e obbraghyn, as voishyn ta aash feaï-ny-cruinney. Apoc

preacheil yn Sushtal preaching the Gospel: As hie ad magh, as jimmee ad trooid ny baljyn, preacheil yn sushtal, as lheihys dy chooilley raad. Bible

rolley (f.) 1 roller, web a: cha bee eh soïlit seose cour lheihys, ny rolley currit mysh dy niartaghey eh Bible; 2 register, roll; 3 (v.) (as hoop) bowl

shelliuyn ointments: Ren fer-lhee mie lheihys Candide ayns tree shiaghtin lesh shelliuyn v'er nyn oardrail liorish Dioscorides CnyO

soilit swaddled, wrapped, bound up: cha bee eh soïlit seose cour lheihys, ny rolley currit mysh dy niartaghey eh Bible

incurable (adj.) neuchouyralagh, neulheihysagh, neuslayntoil; gyn couyr: For her wound is incurable - Son tan lhott eck gyn couyr Bible; gyn lheihys: the Lord smote him in his bowels with an incurable disease - woaill y Chiarn ehsy volg lesh doghan gyn-lheihys Bible

Balley Moaney Peaty Farm, Farm of the Turbary, Turf Farm: Ta Tinvaal er choardail dy cheau ny smoo na daa cheead as feed meeilley punt er ynnyd-tarlheimagh son etlanyn-cassee ec y thie-lheihys noa ec Balley Moaney. BS

conastey connect, connection, federate, federation: Loayrtagh son conastey ny failleyderyn, t'eh gra dy vel fys oc dy vel screeuyn ayn ta gra dy vel kialg as drogh reirey goll er ec ynnyd y thie-lheihys noa. BS; unity

contoyrtagh adventurer; adventurous; critical, insecure, unsafe: Y markiagh-cabbil va feddynit ny lhie gyn mioyr er Raad Jourby moghrey Jedoonee, t'eh, ny t'ee, foast ayns stayd contoyrtagh sy thie-lheihys. BS

doghan pl. doghanyn ailment, bug, complaint, disease, disorder, infection, sickness: Nee'n Chiarn uss y woalley lesh doghan gyn-lheihys Bible; indisposition

gorley millish diabetes: agh ta cremeyderyn gra nagh bee shen ry gheddyn mannagh vees ynnyd er lheh cour y gorley millish sy thie-lheihys noa. BS

jeeabaitee diabetics: Ta'n Rheynn Slaynt gialdyn dy jean jeeabaitee ayns Mannin geddyn shirveish vie er baghtal sy thie-lheihys noa BS

lhee (f.) 1 doctor, medical, physician: Shegin da ny fir as mraane-lhee gra cre ny gonaghyn phrowys ad dy lheihys hoshiaght Carn; 2 pigment, pigmentation; 3 (prep.) with her: Ta Coonseil ny h'Europey arryltagh dy cheau argid yn aght bare lhee as cha nel ad shirrey er coyrle voin-hene. Carn a See lh'ee; 4 more

lhiettalagh cloggy, counteracting, counteractive, deterrent, discouraging, filibuster, handicapper, hinderer, inhibiter, inhibiting, interceptor, obstructive, obstructor, preventive, restricting, restrictive, suspensory, veto: T'eh er ve inshit da'n Choonseil Slattyssagh dy vel mysh daa veeilley dy lieh 'foiljyn lhiettalagh' ec Thie-Lheihys Noa Noble. BS

maarleeys marauding, stealing, theft: va sleih ny beiyn goll trooid lossanyn ny h'aileyn Voaldyn shirrey lheihys, ny slaynt vie, ny palchid, ny coadey veih drogh spyrrydyn, buitchyn, na'n vooinjer veggey, ny noi maarleeys nyn sonnys as nyn stock as stoyr. Dhoor

Mee veanagh y gheuree December: Hooar eh baase ayns Liverpool, ec y Thie-Lheihys Broadgreen, yn chied laa as feed, Mee veanagh y gheuree. Coraa

sess assess; assessment: t'eh gra dy vel feme er lane sess jeh quoi ta freggyrtagh son doilleeidyn lesh ny sornaigyn ec Thie-Lheihys Noa Noble. BS; appraise

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog