Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: lheid | Results: 122

lheid (=Ir. leithéid) such: Lheid as ta ny hoie ayns dorraghys, as ayns scadoo yn vaaish Bible


Inexact matches:

E lheid (intj) (The) idea

e lheid such another, such a thing: As vel uss fosley dty hooillyn er e lheid Bible

lheid elley likewise: jirri e ny goyn shoanoni, na yn leid elle, mar nii yn ghuish y hyirre. PB1610

lheid shen (y) suchlike: son cre-erbee ta dooinney dy chuirr, lheid shen nee eh 'vuinn. Bible

nyn lheid suchlike: T'ou er choyrt cowrey da nyn lheid as ta goaill aggle royd Bible

as nyn lheid 1 et cetera; 2 such as a: livrey eh shin veih laue yn noid, as nyn lheid as va ny lhie cooyl-chlea Bible

such (adj.) lheid: Don't do such silly things - Ny jean lheid ny reddyn ommijagh. JJK idiom; myr

suchlike (adj.) (y) lheid shen; nyn lheid: Poets, writers and suchlike - Bardyn, screeuderyn as nyn lhied. DF idiom

idea2 (intj) (The) E lheid

such another e lheid

such a thing e lheid: neither shall ye make any other like it, after the composition of it - chamoo nee oo veg jeh e lheid, lurg yn aght cheddin Bible; lhied y red

wickedness (n.) condraght; dwoaiagh: What wickedness is this that is done among you? - Cren obbyr dwoaiagh shoh, ta jeant ny mast' eu? Bible; mee-chraueeaght: And God saw that the wickedness of man was great in the earth - As honnick Jee dy row mee-chraueeaght trome er y thalloo Bible; neuchraueeys; croiaght: it is wickedness - she croiaght eh Bible; drogh-yannoo: that there be no wickedness among you - son nagh bee lheid y drogh-yannoo ny vud eu. Bible; peccah: and shall do no more any such wickedness as this - as cha jean ad arragh lheid y peccah shoh Bible; olk: that hath wrought wickedness in the sight of the Lord thy God - ta er nobbraghey olk ayns shilleyn Chiarn dty Yee Bible; olkys: because of the wickedness of thy doings - kyndagh rish olkys dtobbraghyn Bible

et cetera (n., adv.) as nyn lheid; a.r.e.; as myr shen magh; as reddyn elley

glutteraght guzzle, guzzling, gluttony: Troo, dunverys, meshtyrys, glutteraght, as y lheid Bible

jeebinagh netlike: lheid as ta fee obbyr jeebinagh Bible

liassaghey affirm, say: Cha vel fockle dy lheid as t'ou liassaghey Bible

naik did see: Naik oo rieau yn lheid? DF

astrologer (n.) astroayllee; faaishneyder rollageagh; fer fysseree; planartagh; rollageydagh: that asked such things at any magician, or astrologer - ta er hirrey lheid ny reddyn veih dooinney creeney erbee, ny rollageydagh Bible

coarse (adj.) garroo: Why have you given us such coarse bread? - Cre hon ta shiu er choyrt dooin lheid yn arran garroo? JJK idiom; neuveein

companion cooidjaghtagh, co-heshey; cumraag: Fire is a good companion in this weather - Ta aile ny chumraag mie ayns lheid yn earish shoh. JJK idiom; greeish chabbaneagh; laue-lioar; sheshey

don't (impv) ny jean: Don't do such silly things - Ny jean lheid ny reddyn ommijagh. JJK idiom

fire1 (n.) aile: Fire is a good companion in this weather - Ta aile ny chumraag mie ayns lheid yn earish shoh. JJK idiom; chenney, tienney; (v.) lhiggey, lhieggey, lostey; cur aile da

inclosed chruinnee: they inclosed a great multitude of fishes - chruinnee ad dy cheilley lheid yn earroo mooar dy eeastyn Bible; dooint: They are inclosed in their own fat - Tad dooint ayns y reuïd oc hene Bible

of people mooinjerey; (dy) lieh: These sort of people - Yn lheid shoh dy leih. DF idiom

scene (n.) ardane, boayl, shilley; reayrt: What a scene met my eyes! - Lheid y reayrt va roym! DF idiom; reayrtys: Fade one scene into another - Daa reayrtys y vestey ry-cheilley. DF idiom

spend baarail; ceau: Never did I spend such a night - Cha cheau mee rieau lheid yn oie 'sy theihll shoh wass. DF idiom; (to); (dy) vaarail

spoke (n.) doarnane; spake; loayr: He spoke in such a manner, as to lead us to think that he was quite innocent - Loayr eh er lheid yn aght, myr dy chur orrin smooinaghtyn dy row eh slane oney. JJK idiom

too old ro henn: Your father is too old for so great an undertaking - Ta'n ayr eu ro henn dy ghoaill er lheid y ventyr mooar. JJK idiom

undertaking1 (n.) ventyr: Your father is too old for so great an undertaking - Ta'n ayr eu ro henn dy ghoaill er lheid y ventyr mooar. JJK idiom

agglish (=Ir. eaglais) (f.) (people) church; congregation, oratory: vishee ad yn Agglish dy chooilley laa, lesh lheid as va dy ve er ny sauail. CS [L. ecclesia]

ard-phooar supreme power: O Uriel gial, ayd ta lheid y ghloyr dy ve shirveishagh treishtit fo'n ard-phooar PC

arganey noi contest, controvert, controvertion: Cha row shin son arganey noi lheid y dooinney shoh, as myr shoh diu shin beggan dy yough marish. Dhoor

arraneys singing: Va ny Saasilee ny s'crauee as v'ad jannoo ymmyd jeh graihys yn theay er arraneys as kiaull ec lheid yn imbagh dree. Dhoor; versification

ass y cheer abroad: Nish fod Mnr Jenkins, Scrudeyr Hostyn, ceau magh ass y cheer peiagh erbee t'eh coontey y ve ny 'er-atchimys - gyn boirey mychione cooyrtyn as nyn lheid. Carn

ayraghyn as moiraghyn parents: cour nyn lheid ta coyrt nyn ayraghyn as moiraghyn dy baase, cour dunveryn Bible; fathers and mothers

bee1 diet, feed, food, nourishment, provisions: As aarlee bee blaystal dou, lheid as shinney lhiam Bible; victuals; be, will be: As bee yn goll-twoaie ayns y vodjal Bible

begin da (dy) that should: Hee oo eisht cren red eajee peccah, dy begin da lheid yn oural ve çhebbit er y hon CS

bwid See buid penes: Ansherbee hie eh roish gys y chashtal as tra v'eh ny hoie ec y voayrd vooar mârish deiney-ooasle as y lheid as adsyn er nyn goamragh gollrish bwid ghonnagh GB; (adj.) phallic

caghlaaghyn sorch divers sorts, different sorts, various sorts: Cha jean oo ceau coamrey jeh caghlaaghyn sorch, lheid as linsey-woolsey. Bible

calmaneyn 1 pigeons a: As nee eh chebbal unnane jeh ny calmaneyn turtle, ny jeh ny calmaneyn aegey, lheid as oddys eh gheddyn; 2 doves a: Ta shin ooilley gullal myr y vuc-awin, as cooagey dy treih myr calmaneyn Bible

chaghlaaghyn daah (dy) multicoloured: As va coamrey dy chaghlaaghyn daah urree: son lesh lheid ny coamraghyn va inneenyn y ree va nyn moidynyn er nyn goamrey. Bible

chooid sloo (yn) fewest, least, lesser, at the least: yn chooid sloo nyn lheid as nagh row cliaghtit er roïe Bible

claigin (=Ir. cloigeann, S.G. claiginn) 1 cranium, pate, skull; 2 scalp a: Nee Jee broo kione e noidyn: as claigin renaigagh lheid y fer as ta goll kinjagh er e hoshiaght ayns e vee-chraueeaght. Bible; 3 (of head) dome; 4 (of pipe) bowl

coardailyn agreements: my symmyrçhagh shen, dy hirrey dy bee lheid ny coardailyn shen jeant dy bollagh Charter

combaasit encompassed: fakin dy vel shinyn myrgeddin combaasit mygeayrt lesh lheid yn earroo dy eanishyn Bible

conning (=Ir. coinin) (f.) pl. conneeyn, conninyn, conningyn bunny, cony, rabbit: jeusyn ta rheynn yn yngyn skeilt; lheid as y camel, as y mwaagh, as y conning Bible [L. cuniculus]

cooie da applicable, befit: Er lhiam dy bee coorse CCSE jannoo foays da'n Ghailck er y fa dy bee lheid y coorse cooie da feallagh aeg as da sleih shinney neesht. Carn

dy plain expressly: Mish tan Spyrryd ginsh dy plain, dy jean paart ayns sjerree tuittym veihn chredjue Bible; plainly: Son tadsyn ta gra lheid ny reddyn, soilshaghey dy plain dy vel ad jeeaghyn son cheer elley. Bible

ellanee islanders: ta'n fer boght gaccan, ta "mooar-heer" ec ellanee Albinagh as cha jean ny Eeslynee ommidjagh goaill rish y lheid! Carn

er dy chooilley aght by all means: Been ynsagh echey lheid shen er dy chooilley aght dy bee Jee er ny akin ayn. CS

erskyn earroo infinite, innumerable, uncountable: cha bee cooinaghtyn jee'm mastey whilleen pobble: son cre ta'n annym aym's mastey lheid yn earroo erskyn earroo dy chretooryn? Apoc

fashistagh fascist: Lhisagh Mnr Pringle as e lheid toiggal dy nee lesh ny Yernee cheer ny hErin as cha nee lesh possan fashistagh ta foast noi seyrsnys Yernagh. Carn

feer voght destitute, poverty-stricken, very poor: foddee dy beagh sleih yn lheid shen ayns ny baljyn, agh ta feallee ayns shoh feer voght Dhoor

ferrishyn fairies: Vel oo credjal ayns ferrishyn, obbeeys, pishagyn as y lheid, Hommy? Dhoor

follanys haleness, healthiness, salubrity, soundness, wholesomeness: Ta carrey firrinagh follanys nyn mea, as adsyn ta ayns aggle y Chiarn yiow ad e lheid. Apoc

frauaigyn fibres: Foddee fysseree goll trooid lheid ny kianglaghyn shoh tappee agglagh, as foddee frauaigyn goaill foddey ny shlee chaghteraghtyn na strengyn metal. Carn

gheddyn (dy); (to) get: nagh gliaghtmayd dy bragh lheid ny aghtyn dy gheddyn nyn meaghey as ta fys ain nagh jean eh dy bragh y vannagh. CS

glashtin goblin, sprite; hulking boy: Agh ta mish slane shickyr dy ren ny shenn Vanninee credjal ayns lheid ny cretooryn as ferrishyn, y phynnoderee, y buggane, y glashtin, y dooinney-oie a. LC

goaill ass laue attempt, presume, suppose, undertake: Ta'n Agglish goaill ass laue dy vod ad, as ta ee gynsagh nyn lheid shoh cre nee ad. CS

goll gys y cheeill churchgoing: Smooinee ayd hene dy vel oo goll gys y cheeill dy yannoo ooashley gys Jee, as dy hirrey lheid ny reddyn shen nagh vod oo ve nyn vegooish gyn ve feer treih. CS

Gow kiarail2 (impv) Watch your step: Gow kiarail nagh bee oo mollit, as er dy leodaghey liorish lheid y rouanys costal. Apoc; Take care; Take heed

graihys amiability: Va ny Saasilee ny s'crauee as v'ad jannoo ymmyd jeh graihys yn theay er arraneys as kiaull ec lheid yn imbagh dree. Dhoor

grih (f.) breeding stud; herd: Datt eh ayns moyrn dy akin lheid y grih dy ainleyn sollys chagglit gys e hie as fo e reill, goaill boggey sthie ayn hene dy row'n chied chrout er hayrn ad ayns y lieen. Bible

imraaghyn notes, reports: As tra chluinnys shiu jeh caggaghyn as jeh imraaghyn dy bee-jee seaghnit: son shegin da lheid y ve ayn, agh cha vel yn jerrey foast. Bible

iu't drunk: dy chooilley yough ta iu't ass lheid y saagh, bee eh neu-ghlen. Bible

jeeaghyn ny lurg see to: dy begin da lheid yn oural ve çhebbit er y hon as cre shegin dauesyn ooilley jeeaghyn ny lurg ta tuittym fo jymmoose Yee CS

jeebin (f.) fishing net, net: dy row yn voayl marroo, er-lhimmey jeh nane ny jees baatey-eeastee beg, as nagh row fer erbee gobbraghey ayns shen nish, troggal baatyn, jannoo jeebin as y lheid Coraa

Jerrey Geuree (=Ir. deireadh geimhridh) January: v'eh er Mannin y lheid y yannoo marish Sostyn Jerrey Geuree mleeaney, agh ec y traa shen dobb Reiltys Vannin shen y yannoo. Carn

Jinnin (interrog.) Would I do: shen van oural heb shiu: jinnins soiaghey jehn lheid ec nyn laue? Bible

jinnin should I: shen van oural heb shiu: jinnins soiaghey jehn lheid ec nyn laue? Bible; I should

jiu (=Ir. inniu) 1 nowadays, today, this day a: Jiu ny mairagh hem mayd gys lheid yn ard-valley Bible; 2 of you: ghow mee daa ghooinney jeig jiu, fer ass tribe. Bible

laa feailley feast-day, holy day: mastey ny lheid as ta freaylley laa feailley. Bible

lannoon aeg happy pair: as cha row gennallys ny cloie gyn loght, ry-laccal dauesyn nish, lheid shen va cooie da lannoon aeg noa-poost, gyn smooinaght' er cre oddagh taghyrt foast. PC

laue-jeant artificial; handmade: Hooar mee ayns shen lheid y cliaghtey as nagh dod mee geddyn ayns Sostyn er yn oyr va dy chooilley nhee laue-jeant; cha row greienys erbee elley agh saaue as "gas-engine". JG

lhiass-chaairliagh deputy chairman, vice-chairman: Dooyrt Coonseilagh Neil Clark, lhiass-chaairliagh jeh'n ving ynsee, cultoor as soccar; Ta mee goaill yindys mooar dy vel lheid y haghyrt shoh, ta prowal dy chur er hoshiaght cultoor ny h-Albey Dhoor

linsey-woolsey linsey-woolsey: Cha jean oo ceau coamrey jeh caghlaaghyn sorch, lheid as linsey-woolsey Bible

maryms with me: As dhyts Auddyn, ta mee cur lheid yn booise shen as dy derragh oo dooys yn baagh slane; jean oo tannaghtyn ayns shoh maryms? Coraa

mee-reiltys (f.) anarchy, disloyalty, disorder, irregularity, lawlessness, misrule, turbulence, unruliness; unruly: Lheid as ta gyn foill, sheshey un ven, as e chloan crauee, nagh vel er ny chassid jeh rouanys ny meereiltys Bible

meyllid badness: lheid as nagh vaik mee rieau ayns cheer Egypt son meyllid Bible

mollee (=Ir. mala) (f.) brow, eyebrow; (v.) will deceive: Mollee yn molteyr oo my oddys eh. JJK; (adj.) deceiving: Lheid ny goan mollee shoh loayr y traitoor noi'n ooilley-niartal Jee as ooilley 'phooar PC

murder murder: cha beagh wheesh d' anvea, streeu, caggey, murder, noidys, looghyn oaie, baase nearagh mennick as lheid y jummal sleih. PC

nearagh ashamed, disgraceful, dishonourable, disreputable, ignominious, self-conscious, shameful: cha beagh wheesh d' anvea, streeu, caggey, murder, noidys, looghyn oaie, baase nearagh mennick as lheid y jummal sleih. PC

oayllagh (=Ir. eolach) See boallagh 1 customary, habitual, inveterate; 2 (v.) knowledgeable a: ghow eh er dy hooyll lhien; son cha row eh oayllagh er y lheid Bible; 3 (n.) guide, leader

oikoil (=Ir. oifigiúil) official, returned: ta ny Goaldee hene er ghra dy hoikoil dy vel y lheid taghyrt. Carn

ommidanyn fools: Vel shiu lheid ny ommidanyn, shiuish vee Israel, dy vel shiu fegooish feyshtey ny toiggal jeh'n irriney, er gheyrey inneen jeh Israel? Apoc

ooyllyn apples: As reesht jeh'n villey banglane vrish ee lhee, palchey jeh ooyllyn lheid as dee 'hene roie PC

ouryssagh (=Ir. amhrasach) disputable, distrustful, doubtful, doubting, dubious, mistrusting, moot, questionable, sceptical, shady, suspecting, suspicious: As son dy row mee ouryssagh jeh lheid ny questionyn Bible; agnostic, sceptic

paarantyn parents: Cha nel Mnr Rodan credjal dy vel paarantyn ny ynseyderyn laccal y lheid ayns Mannin. BS

pennys (=Ir. peanas-eaglais) (f.) penance: ec toshiaght y Chargys dy row lheid ny persoonyn as v'er nyn gheddyn kyndagh jeh ard pheccah erbee, er nyn goyrt fo pennys foshlit PB1765; punishment

potecaree pl. pothecareeyn apothecary, chemist, dispenser, druggist, pharmacist: Jeh nyn lheid ta'n potecaree jannoo seose e haaseyn lheihys; gyn jerrey ta e obbraghyn, as voishyn ta aash feaï-ny-cruinney. Apoc

quaaghey going queer; strange: Agh ga dy vel wheesh dy skeealyn quaaghey goll mygeayrt my-nyn-gione, vel peiagh erbee ec y traa t'ayn credjal dy row rieau y lheid ayn? LC

raah 1 good luck, prosperity, well-doing a: ta mee myrgeddin fakin drogh 'leih ayns lheid y raah Bible; 2 report; 3 (f.) rath, ring-fort

reealtys sovereignty: agh lheid yn inshlid, goit trooid giastyllys, nee girree leah gys gloyr as reealtys. PC; royalty

reesht as reesht repeated, repeatedly: Agh cha nel mee goaill leshtal erbee son screeu reesht as reesht mysh y lheid. Carn

renaigagh hairy, piliferous: Nee Jee broo kione e noidyn: as claigin renaigagh lheid y fer as ta goll kinjagh er e hoshiaght ayns e vee-chraueeaght. Bible; furry

ro henn too old: Ta'n ayr eu ro henn dy ghoaill er lheid y ventyr mooar. JJK

roit neeu starved: hig eh gy-kione, tra vees ad roit neeu lesh accyrys, dy bee ad ayns lheid yn angaish dy jean ad gwee mollaght er nyn ree as nyn Yee, as jeeaghyn seose. Bible

scrabey scratch: Tee son knittal as whaaley as scrabey puddaseyn as lhissagh oo ve booiagh er lheid er y haartyn. EF; paw

Shenn agglish Casherick Old Holy church: va oardagh crauee 'sy chenn agglish Casherick, ec toshiaght y Chargys dy row lheid ny persoonyn as v'er nyn gheddyn kyndagh jeh ard pheccah erbee, er nyn goyrt fo pennys foshlit PB1765

Shirveishyn y Theay (f.) Social Services: v'eh grait dy vel feme er barrantagh çhymnit dy yeeaghyn harrish shirveishyn y theay as ny shirveishyn-gear-cheim, dy hickyraghey nagh jean y lheid taghyrt reesht. BS

sleih shinney elders: Er lhiam dy bee coorse CCSE jannoo foays da'n Ghailck er y fa dy bee lheid y coorse cooie da feallagh aeg as da sleih shinney neesht. Carn

stiark few: Ga stiark ta sooillyn fakin dty lheid ayns aght y cheddin! Coraa

stronnagyn guillemots: raad honnick shin keeadyn dy idd (stronnagyn as pirree) er oirryn ny carrickyn, y lheid nagh row yn chooid smoo jin rieau er n'akin roie. Carn

tayrn stiagh call in, draw in, inhale, pull in: Begin da Tinvaal coardail rish lheid ny h-oardaghyn, as cha jinnagh ad tayrn stiagh agh yn enney jeh lughtyn-reill aa-enmyssit sy Reeriaght Unnaneyssit as quaiyllyn jeeveanit BS

ventreil venture: agh ta 'ghoan ayns bree ny smoo cur coyrle dooin dy reayll foast ayns shee - lheid y shee as t'ain - as gyn ventreil reesht [n]oi pooar cho niartal lurg dooin ve cho brisht. PC

yllagh er barrack, call upon, page: Ta lheid yn yllagh er my noid, ns ta ny mee-chrauee cheet orrym cha chion: son t'ad kiarit dy yannoo olk ennagh dou, cha goanlyssagh shen t'ad soit m'oï. Bible

can (n.) curn, curneen; stainnaghey, stainney; (v.) fod, jarg; (interrog.) nod: Can you tell me what time it is? - Nod shiu gra rhym yn traa? JJK idiom; vod: How can you go out in such weather? - Kys vod shiu goll magh ayns lheid yn earish? JJK idiom; foddee: God lays on you no burden greater than you can bear - Cha vel Jee cur ort errey ny smoo na foddee oo ymmyrkey. JJK idiom; oddys: How can he be so cruel? - Kys oddys eh ve cha dewil? JJK idiom

cleave (v.) giarrey, scaaney, traaue; lhiantyn; lhiantyn da: The Lord shall make the pestilence cleave unto thee - Ver y Chiarn er y chramp dy lhiantyn dhyt B ible; lhiantyn gys: But ye that did cleave unto the Lord your God - Agh shiuish ren lhiantyn gys y Chiarn nyn Yee Bible; lhiantyn huggey: there shall no such cleave unto me - cha jean veg nyn lheid lhiantyn hym Bible; lhiantyn rish: and cleave unto the remnant of these nations - as lhiantyn rish fooilliagh ny ashoonyn shoh Bible; scoltey: And he shall cleave it with the wings thereof - As nee eh scoltey eh lesh e skianyn er Bible; taah

everywhere (adv.) dagh ooilley ard; dagh ooilley raad: English is spoken everywhere - Ta Baarle loayrit dy-chooilley raad. JJK idiom; dagh ooilley voayl: Man is everywhere the same - Ta dooinney yn lheid cheddin dy- chooilley raad. JJK idiom; dagh ynnyd; gagh ynnyd; ooilley mygeayrt: The water had got in everywhere - Va'n ushtey er jeet stiagh ooilley mygeayrt. DF idiom

lead1 (v.) coyrt, cur, leeideil, leeideill, lhomey laue, scair, shiaullee, stiurey, toshiaght, reaghey; leeid: Lead the way, please, and I will follow you - Leeid yn raad my sailliu, as eiyrym erriu. JJK idiom; cur er: He spoke in such a manner, as to lead us to think that he was quite innocent - Loayr eh er lheid yn aght, myr dy chur orrin smooinaghtyn dy row eh slane oney. JJK idiom; (n.) caabyl, streir, yeeal, ard-ayrn; (suf.) -toshee

likewise (adv.) lheid elley; myrgeddin: And likewise did he for all his strange wives - As myrgeddin hrog eh son ooilley e vraane joarree Bible; neesht: in his course likewise were twenty and four thousand - ayns y choorse echeysyn neesht va kiare thousaneyn as feed Bible; myrchaagh, myr-chaagh: Likewise when all the Jews that were in Moab - Myr-chaagh, tra va ooilley ny Hewnyn y ayns Moab Bible; er yn aght cheddin: he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise - hie eh magh mysh y cheyoo as yn nuyoo oor, as ren eh er yn aght cheddin Bible

manner (n.) aght: He spoke in such a manner, as to lead us to think that he was quite innocent - Loayr eh er lheid yn aght, myr dy chur orrin smooinaghtyn dy row eh slane oney. JJK idiom; beasid; mayk; monney; oash

mighty works (npl.) obbraghyn yindyssagh: for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon - son dy beagh ny obbraghyn yindyssagh er ve jeant ayns Tyre and Sidon Bible; obbraghyn mirrillagh: for all the mighty works that they had seen - son ooilley ny obbraghyn mirrillagh vad er nakin Bible; obbraghyn niartal: that even such mighty works are wrought by his hands - dy vel lheid ny obbraghyn niartal er nyn obbraghey liorish ny laueyn echey Bible

seek after (v.) geiyr er; geiyrt da: and have such pleasure in vanity, and seek after lying - as goaill lheid y taitnys ayns coyrleyn fardalagh as geiyrt da breagyn Bible; (impv) eiyr- jee er: neither seek after wizards, to be defiled by them - chamoo eiyr-jee er fir-obbee, dy ve cleaynit lioroo Bible; shirrey lurg: to see if there were any that would understand, and seek after God - dy akin row veg jeu yinnagh toiggal, as shirrey lurg Jee Bible; shelg lurg: Let them be confounded, and put to shame, that seek after my soul - Bee ad er nyn gastey, as er nyn goyrt gys nearey, ta shelg lurg mannym Bible; jeeaghyn son: and the Greeks seek after wisdom - as ny Greekyn jeeaghyn son creenaght

since the beginning er-dyn hoshiaght: For since the beginning of the world men have not heard - Son er-dyn toshiaght y theihll cha vel deiney er chlashtyn Bible; er-dy hoshiaght: such as was not since the beginning of the world to this time - lheid as nagh row er-dy hoshiaght y theihll gys y traa tayn nish Bible

vile1 (adj.) drogh: and there come in also a poor man in vile raiment - as dy jig stiagh myrgeddin dooinney boght ayns drogh choamrey; Bible; dwoaieagh; dwoaiagh: then thy brother should seem vile unto - dy bee dty vraar eisht dwoaiagh ayns dty hilley Bible; fardailagh; melley; neu-chooie: For this cause God gave them up unto vile affections - Er-yn-oyr shoh livrey Jee ad seose gys yeearreeyn neu-chooie Bible; feohdagh: but unto this man do not so vile a thing - agh rish yn dooinney shoh, ny jean-jee lheid y peccah feohdagh Bible; mollaghtagh: er-yn-oyr dy ren e vec ad-hene mollaghtagh - because his sons made themselves vile Bible; marvaanagh: Who shall change our vile body - Nee caghlaa yn corp marvaanagh ain; (n.) moodjeen: The vile person shall be no more called liberal - Cha bee yn mooidjeen ny smoo enmyssit feoilt Bible

ayn as ass there and back: as chymmylt mysh va voalley lajer ard, as ayn as ass dy gholl cha row agh raad va freilt sthill dooint dy creoi lesh lheid y duilley as va ny share na prash my cheeadoo filley. PC

Ewan Ewan: deiney lheid as Illiam y Radcliffe, Mark Braide, Juan y Geill, Doug y Karaghey, Leslie as Walter Quirk, Walter y Chleree, Chalse y Craine, Ewan y Christeen, as shiartanse dy fir elley, as b'yindyssagh dy jarroo yn obbyr va jeant oc y Ghaelg y 'reayll bio. LC

farrys cheerey agronomic, agronomical; agronomy: S'treisht lhiam dy vees y reiltys PNG jannoo red ennagh dy vishaghey yn farrys cheerey jeh PNG as hig yn sleih ayns buill lheid y Moro dy ve ny smoo berchagh ayns ny laaghyn ry heet. Dhoor; political economy

Karaghey Fargher: deiney lheid as Illiam y Radcliffe, Mark Braide, Juan y Geill, Doug y Karaghey, Leslie as Walter Quirk, Walter y Chleree, Chaise y Craine, Ewan y Christeen, as shiartanse dy fir elley, as b'yindyssagh dy jarroo yn obbyr va jeant LC

kiaullaneyder bellman, bell ringer, campanologist; clamourer, town crier: Son y veggan t'eh dy choyrt, t'eh mooaraghey dy creoi, t'eh fosley e veeal myr kiaullaneyder: t'eh geeasagh jiu, as shirrey reesht mairagh: ta lheid y fer dwoaiagh fenish Jee as dooinney. Apoc; herald

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog