Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: lhee baagh | Results: 141

lhee baagh vet, veterinarian, veterinary surgeon: va Paddy bunnys marroo, as dooyrt y lhee-baagh nagh row veg dod eh jannoo er-e-hon. CL

lhee (f.) 1 doctor, medical, physician: Shegin da ny fir as mraane-lhee gra cre ny gonaghyn phrowys ad dy lheihys hoshiaght Carn; 2 pigment, pigmentation; 3 (prep.) with her: Ta Coonseil ny h'Europey arryltagh dy cheau argid yn aght bare lhee as cha nel ad shirrey er coyrle voin-hene. Carn a See lh'ee; 4 more


Inexact matches:

Ard-lught Lhee Medical Council

ard-skimmee lhee senior medical staff

ben lhee (f.) (female) doctor; medical practitioner

Choonceil-lhee Chadjin (Yn); (The) General Medical Council

fer lhee (=Ir. fear leigh) pl. fir-lhee doctor, leech, medical practitioner, physician, surgeon: Son cha vel ayd fer-lhee dy dty choyrlaghey Bible

fer-lhee beiyn veterinary surgeon

fer-lhee cleashey aurist

fer-lhee coyrlee consultant

fo lhee pigmented

laue-lhee thie house surgeon

lhee aigney mind healer

lhee cabbil farrier

lhee cleayshey ear specialist

lhee coshey chiropodist

lhee lhuingey ship's doctor

lhee mraane gynaecologist

lhee neughruggagh physiotherapist

lhee sooilley oculist, optician

lught lhee medical profession

quaaltys-lhee eiyrtyssagh follow-up appointment

chiass-veih fer lhee clinical thermometer

Colleish Reeoil ny Fir-lhee (f.) (The) Royal College of Physicians

far fer lhee quack

fer lhee aigney alienist, psychiatrist

fer lhee baagh horse doctor, vet

fer lhee cadjin general practitioner

fer lhee obbragh general practitioner

fo kiarail y fer lhee under the doctor

fysseree cour stundayrtyn-lhee (f.) clinical benchmark information

Laue-lhee Coyrlee Kahngyr-keeagh Consultant Breast Cancer Surgeon

unnid cour meihaghey-lhee Medical assessment unit

goll fo skynn yn 'er lhee undergo an operation

doctor1 (v.) cur druggey da, foalsaghey, jannoo coontys foalsey, jannoo lheeys er, karraghey, trullaghey; (n.) doctor, olloo; lhee; fer lhee: He's a full-blown doctor now - T'eh ny fer lhee kiart nish. DF idiom

general practitioner (n.) fer lhee cadjin, fer lhee obbragh

medical practitioner (n.) ben lhee, fer lhee

physician (n.) fer lhee; lhee

with her lhee, lh'ee; maree, mâree; jee

vet (n.) fer lhee baagh, lhee baagh; (v.) scrutaghey, shirrey stiagh ayn

lh'ee (=Ir. léi) with her: Agh va ish er choyrt lh'ee ad seose gys mullagh y thie Bible

alienist (n.) fer lhee aigney

chiropodist (n.) lhee coshey

doctor2 (n.) (female) ben lhee

ear specialist (n.) lhee cleayshey

gynaecologist1 (n.) lhee mraane

medical lhee; lheeys

Medical Council (n.) Ard-lught Lhee

mind healer (n.) lhee aigney

oculist (n.) lhee sooilley

physiotherapist (n.) lhee neughruggagh

pigment daah; lhee

pigmentation (n.) lhee

pigmented daahit; fo lhee

psychiatrist (n.) fer lhee aigney

ship's doctor (n.) lhee lhuingey

surgeon (n.) fer lhee, laue-lhee

veterinarian (n.) lhee baagh

drogh-aigh (f.) bad luck, misfortune: Ny cheayrtyn v'ee cur lhee drogh-aigh as va sleih prowal dy gheddyn rey-ree, keayrtyn elley v'ad jannoo cummey ven ny vabban as cur lhee dy valley lesh onnor myr 'Babban y Mhelliah' Dhoor

appointment2 (n.) (Med.) quaaltys-lhee

aurist (n.) fer-lhee cleashey

clinical (n.) clinicoil, lheelannagh; (suf.) -lhee

clinical outcomes (npl.) troaryn-lhee

clinical pathways (npl.) raaidyn-lhee

clinical thermometer (n.) chiass-veih fer lhee

doctors (npl.) fir-lhee, mraane-lhee; doctoryn

follow-up appointment (n.) quaaltys-lhee eiyrtyssagh

horse doctor (n.) fer lhee baagh

hospital appointment (n.) quaaltys-lhee

house physician (n.) lught-lhee

house surgeon (n.) laue-lhee thie

lead medical staff (n.) skimmee-lhee-toshee

medical appointmen (n.) quaaltys-lhee

medical appointments (npl.) quaaltyssyn-lhee

medical profession (n.) gerrym-lhee, lught lhee

paramedic (n.) lhee-coonee

prescribing oardrail-lhee

senior medical staff (n.) ard-skimmee lhee

fir-lhee doctors: T'ad ny smoo oolee na ny fir treih ren yn torchagh hene as ny fir lhee ren cooney lhieu - fir-lhee lhisagh ve ceaut magh ass nyn obbyr. Carn

gerrym-lhee medical profession: Hirr sleih ass gerrym-lhee yn Ellan er Mainshtyr Cannan eh dy chur faaue da Tinvaal dy lhisagh ad cur sheear resooney mychione Bing- Choyrlee ny Shirveishyn Slaynt BS

laue-lhee surgeon

-lhee (suf.) clinical: T'ad ny smoo oolee na ny fir treih ren yn torchagh hene as ny fir lhee ren cooney lhieu - fir-lhee lhisagh ve ceaut magh ass nyn obbyr. Carn

lhee-coonee paramedic

lught-lhee house physician

mraane-lhee (f.) (female) doctors: Shegin da ny fir as mraane-lhee gra cre ny gonaghyn phrowys ad dy lheihys hoshiaght as cre ny gortaghyn vees faagit gyn lheihys ec y traa t'ayn Carn

oardrail-lhee prescribing

offishear-lhee medical officer

quaaltys-lhee (Med.) appointment, hospital appointment, medical appointment

quaaltyssyn-lhee medical appointments

raaidyn-lhee clinical pathways

skimmee-lhee-toshee lead medical staff

troaryn-lhee (f.) clinical outcomes

clinical benchmark information (n.) fysseree cour stundayrtyn-lhee

consultant (n.) coyrlagh, coyrlee, coyrleyder, fer-lhee coyrlee

farrier (n.) crouder; gaaue cabbil; lhee cabbil

General Medical Council (n.) (the); (y) Choonceil-lhee Chadjin

leech (n.) fer lhee; guillag, jiollag; oirr shiaull

Medical assessment unit (n.) unnid cour meihaghey-lhee

medical officer (n.) offishear-lhee, oikagh lheeys

optician (n.) reayrtagh, lhee sooilley, reayrt-oayllee, speckleyreyder

quack (n.) far fer lhee; quack; (v.) quackal

under the doctor (v.) fo kiarail y fer lhee

veterinary surgeon (n.) fer-lhee beiyn, lhee baagh

Consultant Breast Cancer Surgeon (n.) Laue-lhee Coyrlee Kahngyr-keeagh

Royal College of Physicians (n.) (The) Colleish Reeoil ny Fir-lhee

undergo an operation (v.) goll fo skynn yn 'er lhee

cur fo skynn operate: Cur fo skynn yn 'er lhee. DF

attendance1 (n.) fieaumanys, frastyl, shirveish, waiteil; tendeil: And a doctor in attendance - As fer lhee tendeil. DF idiom

case (n.) askan, case; coodagh; cooish: It's a case for the doctor - She cooish da'n er lhee eh. DF idiom; kishtey: Vanity case - Kishtey aalid. DF idiom; sampleyr; (v.) cur ayns kishtaghyn, cur coodagh er

more1 lee; lhee; thooilliu, tooilliu; tooilley: I wish you had more time - Saillym dy beagh tooilley traa eu. JJK idiom; smoo, s'moo: More hurry less speed - Myr smoo siyr, smoo cumrail. DF idiom

send for (v.) cur fys er: Send for the doctor - Cur fys er y fer lhee. DF idiom

aanrit buird table cloth, table linen, tablecloth: Va shenn ven sy Ard-cherrin, as by vie lhee creck aanrit buird dooin. Dhoor

coillar collar: Va graih mooar ec Ealish er Paddy, as by vie lhee goaill eh magh lesh e chiedoonys as coillar noa. CL

cooat beg undercoat: As ren e voir cooat beg da, as hug ee lh'ee eh huggey dy chooilley vlein, Bible

coonseil (f.) council: Ta Coonseil ny h'Europey arryltagh dy cheau argid yn aght bare lhee as cha nel ad shirrey er coyrle voin-hene. Carn

gear (=Ir. geur) sour, stale: Ta Eleanor er jeet thie dy gheddyn meddyr dy vainney gear as bonnag dy arran corkey dy chur lhee gys ny fir va giarrey yn arroo Dhoor; sharp; spicy; laugh: Ny gear urree. JJK

grinney (f.) gateway, portcullis: Pian as angaish v'eck ee hene y leaydey lhee seose gys y yiat, nagh row agh gerrit voee; yn grinney lajer hayrn ee seose lesh aash PC

meainyn mines: Rish ny smoo na tree feed vlein as jeih v'ee gobbraghey troggal ushtey veih diunid y theihll as cur lhee sauchys dauesyn va gobbraghey ayns ny meainyn. Coraa; metals

meddyr (f.) mug: Ta Eleanor er jeet thie dy gheddyn meddyr dy vainney gear as bonnag dy arran corkey dy chur lhee gys ny fir va giarrey yn arroo Dhoor

ooyllyn apples: As reesht jeh'n villey banglane vrish ee lhee, palchey jeh ooyllyn lheid as dee 'hene roie PC

poynt (=Ir. pointe) pl. poyntyn count, point: Foddee oo poynt ny ghaa y lhiggey lhee Yuan. DF; dot

raghtagh orgasmic, refractory; strong-willed: Ta coyrle vie yn dooinney raghtagh ny share na brynneraght y ven oalsey, ben, er lhiam, ta cur lh'ee nearey as oltooan. Apoc

sheeltagh fluid: Ta'n sheeltagh goll er ymmydey dy ghlenney culleeyn-lhee goll rish endoscopyn. BS; sober, sobering, temperate

shelliuyn ointments: Ren fer-lhee mie lheihys Candide ayns tree shiaghtin lesh shelliuyn v'er nyn oardrail liorish Dioscorides CnyO

spiceal embalm: ren ny fir-lhee corp Israel y spiceal Bible

Yuan (voc.) See Juan (Y) O John: Foddee oo poynt ny ghaa y lhiggey lhee Yuan. DF

cure castey: That will cure the pain - Nee shen castey y pian. DF idiom; chirmaghey; couyr; cur couyr da: They cannot cure it - Cha nod ad cur couyr da. DF idiom; kiarail anmey; lheihys: The doctors will never cure him - Cha jean ny fir-lhee dy-bragh lheihys eh. JJK idiom; lhiasaghey; sailley; lheeys: Cure for sickness - Lheeys noi chingys. DF idiom

every (adj.) dagh: The doctor attends her every day - Ta'n fer-lhee tendeil urree dagh laa. DF idiom; gagh: Every couple of minutes - Gagh cubbyl dy vinnid. DF idiom; dagh ooilley: Every other week - Dagh ooilley cor hiaghtin. DF idiom; dy-chooilley, dy chooilley; dagh un, gagh un

of no value gyn feeuid; gyn-foaynoo: ye are all physicians of no value - ta shiu ooilley fir-lhee gyn-foaynoo Bible

point2 (n.) baare: The point of the sword - Baare y chliwe. DF idiom; birr, byr; bod; gob: Seal Point - Gob ny Rauney. DF idiom; kione: The Point of Ayre light - Thie Soilshey Kione ny Hayrey. DF idiom; point: Fourteen degrees below freezing point - Kiare keimyn jeig fo point rio. JJK idiom; poynt: You can give her a point or two to leeward John - Foddee oo poynt ny ghaa y lhiggey lhee Yuan. DF idiom; (v.) jeeraghey

your (pron) dt', dty: Your cousins speak French very well - Ta dty gheiney-vooinjerey loayrt Frangish feer vie. JJK idiom; ayd: Is that your pen? - Nee shen y penn ayd? JJK idiom; eu: Your brother is a doctor, isn't he? - Ta'n braar eu ny er-lhee, nagh vel? JJK idiom; nyn: Have you changed your money? - Vel shiu er chaghlaa nyn argid? JJK idiom

er caa on spec: nish tra va Judith er jeet stiagh as er hoie sheese, va cree Holofernes er-cannoo lhee, as v'eh dy mooar geearree yn cheshaght eck; son v'eh farkiaght er caa dy violagh ee, er-dyn laa, honnick eh ee. Apoc

goll ny smessey degenerate, deteriorate, get worse, worsen: As v'ee er hurranse mooarane liorish ymmodee fir-lhee, as er vaarail ooilley ny v'eck, as cha row ee veg share, agh goll ny smessey Bible

gortagh beggarly, chary, cheese-paring, close-fisted, frugal, grudging, hurt, hurtful, illiberal, injurious, meagre, mean spirited, miser, miserly, parsimonious, penurious, pinching, scant, scanty, skimpy, stingy, close fisted: Shegin da ny fir as mraane-lhee gra cre ny gonaghyn phrowys ad dy lheihys hoshiaght as cre ny gortaghyn vees faagit gyn lheihys ec y traa t'ayn Carn; acrimonious

meereggyragh disparate, ill-matched, incongruous; irresponsible: Ta lhee-baagh ayns Mannin, Ray Cox, cur raaue mychione yn assee oddagh orçh ta ceaut ersooyl dy meereggyragh jannoo da bigginyn as beiyn-gowaltys. BS

neugheynlagh undemocratic: Ta bing-choyrlee noa neugheynlagh, laadit noi'n gherrym-lhee, as kiaddit dy ve ayns foayr jeh Rheynn Slaynt as Shickyrys y Theay BS

neuhickyrit unconfirmed, unconvinced, unestablished, unratified, unsecured, unverified: Cha dooar ad y fer fo ourys ayns shoh, as ren ad troailt my hwoaie dys yn Ellan Lioas, raad va skeeal neuhickyrit dy vaik peiagh ennagh y fer-lhee as y daa phaithey aeg echey. BS

Olympagh Olympian, Olympic: Isla Scott, Manninagh as lhee-neughruggagh voish Purt ny h-Inshey, t'ee ny h-oltey jeh possan eddyrashoonagh cour ny Gammanyn Olympagh. BS

Shirveishagh-Slaynt Minister of Health: Hirr ad çhaglym marish y Shirveishagh-Slaynt, Clare y Christeen, lurg da fir-lhee-coyrlee Thie-Lheihys Noble gra nagh noddagh y thie-lheihys noa livrey shirveish veagh mie dy liooar. BS

shualtagh appellant, complainant, indictable, plaintiff, prosecutor: Cha ren ad red erbee lurg da boandyr v'er shirrey orroo ad dy chur fys er fer-lhee dy hessal y stayd jeh shenn surransagh, coardail rish y shualtagh ec cooish-leigh dunverys neuvyskidagh ren goaill toshiaght ayns Doolish. BS

Thie-lheihys Noble Nobles Hospital: Ta fir-lhee-coyrlee Thie-Lheihys Noble shirrey dy bee fosley yn thie-lheihys noa currit sheear liorish blein, gys y toshiaght jeh'n vlein daa veeilley as kiare (2004). BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog