Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: lhean | Results: 172

lhean (=Ir. leathan) 1 broad, extensive, flat of nose, sheet, sweeping, wide a: Nish va'n ard-valley lhean as mooar Bible; 2 (of chin) full [O.Ir. lethan]


Inexact matches:

bann lhean broadband

Bayr Lhean Broad Road

beeal lhean wide-mouthed; (as chasm) yawning

boandey lhean broadband

Bowe Lhean Broad Tidal Rock

Broogh Lhean Broad Bank

broogh lhean (f.) (on hill) bluff

cabbag lhean (f.) broad-leaved dock

copuir lhean (f.) sheet copper

Creg Lhean Wide Rock

Cronk Lhean Broad Hill

dy lhean broadly: as lurg shoh va sheelogheyn ny Canaaniteyn er nyn skeayley dy lhean. Bible; abroad

Eary Lhean Broad Shieling

glonney lhean (f.) sheet glass, window glass

gob lhean spoonbill

gy lhean abroad

juys lhean Monterey pine

leayrane gob-lhean broad-billed sandpiper

leoaie lhean (f.) sheet lead

lhean cheeillagh square-jawed

lhean ghlioonagh broad-lapped

meain lhean (f.) sheet metal

poanrey lhean broad bean

Raad Lhean Broadway

Rheynn Lhean Broad Division

rolleyder gob-lhean broad-billed roller

rubbyr lhean sheet rubber

Slieau Lhean Broad Mountain

stainney lhean sheet tin

teigh lhean (f.) broad axe

tendreil lhean sheet lightning

Traie Lhean Broad Shore

yiarn lhean sheet iron

boandey lhean ard-vieauid super-fast broadband

Cre cha lhean How wide: Jeeagh cre cha lhean as ta'n shiar veih'n sheear: choud cheddin t'eh er hoiaghey nyn beccaghyn vo•n. Bible

Gob lhean Affrickagh African Spoonbill

kianglaghyn as bieauidyn boandey lhean broadband connection and speeds

lhaiht dy lhean (book) well-read

lhean 'sy toshiaght bluff

pohlldal boandey lhean broadband support

troosyn cass lhean bell-bottoms

kianglaghyn as bieauid yn boandey lhean broadband connection speeds

broadband (n.) bann lhean; boandey lhean

broad (adj.) er lheead; lhean: It's rather broad - T'eh paart lhean. JJK idiom; lheanagh; liabagid

wide awake feayn-foshlit; lhean dooisht: Are you wide awake? - Vel shiu lhean dooisht? JJK idiom

abroad (adv.) ass y cheer: He went abroad - Hie eh ass y cheer. DF idiom; gy lhean, dy lhean; mooie; er lheead

bell-bottoms (n.) troosyn cass lhean

bluff4 (n.) (on hill) broogh lhean

broad axe (n.) teigh lhean

Broad Bank (n.) Broogh Lhean

broad bean (n.) poanrey lhean

Broad Division (n.) Rheynn Lhean

Broad Hill (n.) Cronk Lhean

broad-lapped lhean ghlioonagh; lhean-ughtagh

broad-leaved dock (n.) cabbag lhean

broadly (adv.) dy lhean

Broad Mountain (n.) Slieau Lhean

Broad Road (n.) Bayr Lhean

Broad Shieling (n.) Eary Lhean

Broad Shore (n.) Traie Lhean

Broadway (n.) Raad Lhean

flat of nose lhean

full2 (of chin) lhean

gaping feayn-foshlit; lhean-foslit: It is gaping open - T'eh lhean-foslit. DF idiom; thoaganagh; thoaganey

How wide Cre cha lhean: Look how wide also the east is from the west - Jeeagh cre cha lhean as tan shiar veihn sheear Bible; Cre'n lheead

Monterey pine (n.) juys lhean

sheet copper (n.) copuir lhean

sheet glass (n.) glonney lhean

sheet iron (n.) yiarn lhean

sheet lightning (n.) tendreil lhean

sheet metal (n.) meain lhean

sheet rubber (n.) rubbyr lhean

sheet tin (n.) stainney lhean

spoonbill (n.) gob lhean

square-jawed (adj.) lhean cheeillagh

sweeping conlhean, lhean; (v.) skeabey

well-read1 (adj.) (book) lhaiht dy lhean

wide er lheead: This linen is one yard wide - Ta'n aanrit shoh un stundayrt er lheead. JJK idiom; feayn; lhean: Are you wide awake? - Vel shiu lhean dooisht? JJK idiom

wide-mouthed (adj.) beeal lhean

wide open (adj.) feayn-foshlit; lhean foshlit: the gates of thy land shall be set wide open - bee giattyn dty heer dy lhean foshlit Bible

Wide Rock (n.) Creg Lhean

window glass (n.) glonney lhean

yawning2 (adj.) (as chasm) beeal lhean

boayn environ; flank: skeayl dty skianyn sollys lhean as leah myr smooinaght getlagh gys dagh boayn jeh m' armee lhean PC; (of party) wing

African Spoonbill (n.) Gob lhean Affrickagh

bell-bottomed (adj.) cass-lhean

broad-backed (adj.) dreeym-lhean

broadband support (n.) pohlldal boandey lhean

broad-billed roller rolleyder gob-lhean

broad-billed sandpiper (n.) leayrane gob-lhean

broad-bosomed lhean-oghrishagh

broad bottomed lhean-thoynagh

broad-brimmed (adj.) lhean-oirragh

broad chested (adj.) lhean-chleeauagh

broad-chested (adj.) lhean-chleeauagh

broad-footed claare-chassagh; lhean-chassagh

broad-leaved (adj.) lhean-ghuillagagh

broad-minded (adj.) lhean-aignagh

broad-shouldered (adj.) lhean-gheaylinagh

Broad Tidal Rock (n.) Bowe Lhean

deep-chested (adj.) lhean-chleeauagh

flat-bottomed (adj.) lhean-hoynagh, rea-hoynagh

flat-nosed (adj.) lhean-stronnagh; smuttagh

high browed gruaie-lhean

large-minded (adj.) lhean-aignagh

round-eyed (adj.) lhean-hooillagh

square-headed kione-lhean

square-shouldered (adj.) lhean-gheaylinagh

square-toed (adj.) baare-lhean; lhean-ordaagagh

super-fast broadband (n.) boandey lhean ard-vieauid

baare-lhean square-toed

cass-lhean bell-bottomed

dreeym-lhean broad-backed

gruaie-lhean (f.) high browed

kione-lhean square-headed

lhean-aignagh broad-minded, large-minded

lhean-chassagh broad-footed

lhean-chleeauagh broad-chested, deep-chested, broad chested

lhean-foslit gaping

lhean-gheaylinagh broad-shouldered, square-shouldered

lhean-ghuillagagh broad-leaved

lhean-hooillagh round-eyed

lhean-hoynagh flat-bottomed

lhean-oghrishagh broad-bosomed

lhean-oirragh broad-brimmed

lhean-ordaagagh square-toed

lhean-stronnagh flat-nosed

lhean-thoynagh broad bottomed

lhean-ughtagh broad-lapped

sheet lead (n.) leac leoaie, leoaie lhean

broadband connection and speeds kianglaghyn as bieauidyn boandey lhean

broadband connection speeds (npl.) kianglaghyn as bieauid yn boandey lhean

purtey (gen.) of a port: Ta beeal ny purtey lhean. DF

bluff1 baggyrtys: Call his bluff - Cur ersyn dy chooilleeney e vaggyrtys. DF idiom; baggyrtys follym; lhean 'sy toshiaght, rinn ughtee; (v.) molley, baggyrt

extensive (adj.) feayn; lhean; mooar: There was extensive damage to his car - Va jeeyl mooar jeant er y ghleashtan echey. DF idiom; rheamyssagh

I will build trogym; trog-ym: I will build me a wide house and large chambers - Trog-ym dou hene thie mooar as shamyryn lhean Bible

security (n.) lhiettal loghtyn, raane gialtagh, sauchys; raanteenys: He has ample security - Ta raanteenys lhean echey. DF idiom; shickyrys: Financial security - Shickyrys argidagh. DF idiom

sheet brat, duillag, leac; lhean; scoid, scoidan; brilleen; brelleein: Will you give me a sheet of paper? - Jean shiu cur dou brelleein dy phabyr? JJK idiom; (v.) cur brat er

bluckan (=Ir. bolgán) ball, ball bearing, croquette: Nee eh son shickyrys dy dewil oo y hyndaa as y hilgey myr bluckan gys cheer lhean Bible

bossan lesser reed mace, wort: Yn boayl ta bossan, luss as blaa Nyn soaral millish skeaylley lhean. Coraa; penis; protrusion

cha myn as joan as small as dust: Eisht cha myn as joan y thallooin ren mee ad y woalley; myr laagh ny straidyn ren mee ad y stampey, as skeayley ad dy lhean. Bible

cronnalys distinctness, notability, obviousness, publicity: Ta'n rollagyn trooid yn aer lunjean, Fee'n eggey lhean, neuyerrinagh, jeh'n oie, As cronnalys ny Aalid ayns nyn vean Soilshit tra madran cur da'n sollys bree. Coraa

far-voalley partition: Va Mnr Jones ny lhie er y dreeym echey, jeeaghyn er y far-voalley lesh sooillyn lhean, blakey. SF

feniaght (=Ir. fiann) (f.) champion: Yn feniaght-hene ayns cadley vaaish, coyrt lesh er gealtyn lhean, As ayns e lhong ny hoiaghey er carnane-fuygh 'sy vean, Gyn skimmee as gyn stiureyder Coraa

giau (f.) cove, creek, inlet: hiaull ad rish ooir ny loghey gys hooar ad giau liauyr, lhean as aalin, as hannee ad ayns shen Dhoor [Scand gja]

glassyntee grey, twilight: hilg eh 'hilley, tra honnick eh'n ard-noid Satan er heeyney 'chione stiagh veih [y]n dooid 'sy glassyntee chiune, eisht er skianyn lhean ayns yn aer hollys stiurey lesh y ghrian PC

hast heeded: agh v'eshyn er ny varroo, as er whilleen as hast da haink scaa-lhean as toyrt-mow. Bible

hast da obeyed: as er whilleen as hast da haink scaa-lhean as toyrt-mow Bible

homeryn homers: haggil ad ny quaylyn: eshyn sloo ren chaglym, haggil eh jeih homeryn: as ren ad skeayley ad dy lhean daue hene mygeayrt y champ. Bible

keeir (f.) blackish, cud, dark, darkish, darkly dull, dull grey, dusky, sable: Va'n shenn ghooinney mysh queig trieyn as reaish er yrjid as v'eh ceau bayrn keeir, cooat feer liauyr as troosyn gorrym lhean. MB

lunjean swing, wobble: Ta'n rollagyn trooid yn aer lunjean, Fee'n eggey lhean, neuyerrinagh, jeh'n oie Coraa

Mannin Veen Dear Isle of Mann: Harrish yn aarkey lhean dy roie, veih caarjyn deyr as Mannin Veen. Coraa

meaig (=Ir. meug) (f.) whey: Hoilshee prowallyn dy row e-coli ayns piob-beeal Vollagh Lhean, ta goll er ymmydey ec Keylannyn Vannin dy phumpal meaig nagh vel ad laccal stiagh sy cheayn. BS

oaighyn catacombs: ny oaighyn fosley lhean nyn meill livrey's ny merriu t'oc ayns nyn dreishteil PC

oght (f.) check; cut, ridge cut at one sweep, swath: Ta oght lhean echey. DF

skeayl magh untuck: Nish ren Mac Yee e ghrooish, roie kiune, 'chaghlaa, lesh jymmoose lostey, baggyrt kerragh braa; yn chiare skeayl magh nyn skianyn sooillagh lhean, dagh sooill ceau magh stroo d'aile noi'n drogh hioltane PC

skyrr slide: Nee oo raad lhean dy liooar foym dy immeeaght: nagh skyrr my chesmadyn Bible

sooillagh eyed, eyelike, ocular: yn chiare skeayl magh nyn skianyn sooillagh lhean, dagh sooill ceau magh stroo d'aile noi'n drogh hioltane PC

straidyn streets: myr laagh ny straidyn ren mee ad y stampey, as skeayley ad dy lhean. Bible

strooh elephant's trunk, proboscis, snout: ass e veeal lhean, drillinyn d' aile spreih magh, as veih e stroanyn bodjallyn dy yaagh; magh er e strooh t'eh deayrtey faarkey slane PC

trappyn traps: Ta ny mooaralee er hoiaghey ribbey er my hon, as er skeayley magh lieen dy lhean lesh coyrdyn: dy jarroo t'ad er hoiaghey trappyn ayns my raad. Bible

troosyn (=Ir. triús) knickers, slacks, tights; pants, trews, trouser: Va'n shenn ghooinney mysh queig trieyn as reaish er yrjid as v'eh ceau bayrn keeir, cooat feer liauyr as troosyn gorrym lhean. MB

entrance (v.) cheet, cur drualtys er, cur fo drualtys; (n.) entreilys: I have no entrance to that society - Cha nel entreilys erbee aym da'n cheshaght shen. DF idiom; stiagh; goll stiagh: To make one's entrance - Dy gholl stiagh. DF idiom; beeal: The harbour entrance is wide - Ta beeal ny purtey lhean. DF idiom

from the west neear; voish y neear: then the children shall tremble from the west - eisht been chloan er-creau voish y neear Bible; veih yn neear; veihn neear: For exaltation cometh neither from the east, nor from the west - Son cha vel stayd ard cheet veihn niar, ny veihn neear Bible; veihn sheear: Look how wide also the east is from the west - Jeeagh cre cha lhean as tan shiar veihn sheear Bible

full1 blubbagh, lhean; er croo; lane: Full of pep - Lane dy vree. DF idiom; lhieent: Keep the sail full - Freill ny shiauill lhieent. DF idiom; ec y vullagh: The moon is at the full - Ta'n eayst lane. DF idiom

cur sheese confound, lower, put down, send down, subdue, suppress: Ny marr ad, er-aggle dy jarrood my phobble eh: agh skeayl ad dy lhean mastey'n pobble, as cur sheese ad, O Hiarn, nyn vendeilagh. Bible; book, deposit, depress, discharge, give in, lay, prescribe, salt

gyn oirr borderless, edgeless: son fegooish towshan t'eh, as fegooish kione, dowin as ard ta'n eaynagh shen, as lhean, gyn grunt, gyn eaghtyr t'eh, gyn oirr, gyn mean; dy baillish Jee thousaneyn smoo dy heihill y chroo, cha jinnagh rooymyn daue failleil. Bible

lhiassaghey da ascribe: cur fys huggey dy vow eh cabbil mie er son dagh unnane va millit, as marish shen, myr lhiassaghey da, yiow eh slat argid cho chiu as e vair veg, as cho liauyr as eh-hene, as moggaid airhey cho lhean as e eddin. Coraa; (assert) charge

moggaid (f.) cover, plate: cabbil mie er son dagh unnane va millit, as marish shen, myr lhiassaghey da, yiow eh slat argid cho chiu as e vair veg, as cho liauyr as eh-hene, as moggaid airhey cho lhean as e eddin. Coraa; flat half of scallop

prentit printed: Ta'n chied lioaran veg padjeryn, prentit ayns Baarle, as jeant ymmyd jeh dy-lhean cheu mooie yn aspickys. Coraa

skeaylt disbanded, disconnected, dispelled, loose-fitting, loose-jointed, slackened, sprinkled, sprung, unfurled; scattered: Ta ny craueyn ain ny lhie skeaylt er beeal yn oaie Bible; spread: cur-my-ner va'd skeaylt ooilley fud y vagheragh Bible; separated: Tan obbyr mooar as lhean, as ta shin skeaylt er y voalley Bible; uncollected; floating, loose, spreading

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog