Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: laccal | Results: 75

laccal desire, want: cha row ad laccal nhee erbee. Bible; deficient; deficiency; wanted


Inexact matches:

er-laccal wanted: Red t'er ve er-laccal rish foddey. DF

deficiency (n.) laccal

deficient (adj.) failleilagh, laccal, lhag-inchynagh

wanted as yeearree er; er-laccal; laccalit; laccal: And when they wanted wine - As tra vad laccal feeyn Bible; feme: we have wanted all things - ta shin er ve feme dy chooilley nhee Bible

cur ergooyl repulse, stand over; let; abandon: My vees sleih laccal cur ergooyl arraghey-chengey, shegin dauesyn kinjagh cooinaghtyn dy vel ad laccal nyn jengey ennoil dy ve currit veih sheeloghe dys sheeloghe elley Bible

needs (npl.) femeyn; (v.) feme: I'll give him everything he needs - Verym da dy-chooilley red t'eh (shassoo) ayns feme jeh. JJK idiom; (v.) laccal: It does not become pride to do anything that needs an apology - Cha vel eh cheet jesh da moyrn dy yannoo red erbee ta laccal leshtal. JJK idiom

want dulley; feme: We're in great want of rain - Ta shin ayns feme mooar jeh fliaghey. JJK idiom; laccal: Give me my book, I want it - Cur dou my lioar, ta mee laccal ee. JJK idiom; raghtanys; ymmyrch; boghtynid

ry-laccal lacking: as cha row schlei ry-laccal er y jees cuin dy endeil as cuin dy ghoaill vondeish PC

crootagh (=Ir. cruihaigtheoir) creator; creative: ta shin laccal greeasagh cooishyn Gailckagh er aght crootagh. Carn

eeast (=Ir. iasc, Sc.G. iasg) fish: ta'n eeast oc breinnaghey laccal ushtey Bible [O.Ir. íasc]

stroialtee wasters: agh eshyn ta taaghey marish stroialtee, t'eh laccal tushtey. Bible

vent vent: ta my chree myr feeyn ta laccal vent Bible

action1 (n.) immeeaght; jantys: I want action now! - Ta mee laccal jantys nish! DF idiom; lheihll; (v.) obbraghey

apology (n.) leshtal: It does not become pride to do anything that needs an apology - Cha vel eh cheet jesh da moyrn dy yannoo red erbee ta laccal leshtal. JJK idiom

become (v.) cheet dy ve; cheet jesh da: It does not become pride to do anything that needs an apology - Cha vel eh cheet jesh da moyrn dy yannoo red erbee ta laccal leshtal. JJK idiom

desire1 doill; fooilleil; imney; laccal; mian; mianey; wooishal; baill; shirrey; hirr; yeearree; geearee: Do you desire to do it? - Vel oo geearree jannoo eh? DF idiom

mending (v.) fuailley, slanaghey, whalley; kerraghey: My shoes want mending - Ta my vraagyn laccal kerraghey. JJK idiom

very man2 (n.) (the) dooinney cheddin: You are the very man I want! - T'ou uss yn dooinney cheddin ta mee laccal! DF idiom

young1 aeg: Young as he is, he isn't wanting in prudence - Ga dy vel eh aeg, cha nel eh laccal, tastid. JJK idiom; (adj.) aegey

aahroggit rebuilt: My vees reiltys Hostyn laccal freayll ny pooaryn er lheh oddagh yn slattys ve aa-hroggit ec y traa shen. Carn

aeglagh adolescent, juvenile, young ones, young persons, youth: shegin dauesyn kinjagh cooinaghtyn dy vel ad laccal nyn jengey ennoil dy ve currit veih sheeloghe dys sheeloghe elley, veih'n chenndiaght dys yn aeglagh. Carn

Americanagh (n., adj.) American: ta'n Phaggad-Vree creckit rish Americanagh va laccal jannoo thiollane eddyr Sostyn as y Rank. Carn Roish foddey, bee scoillyn Hostyn cho agglagh as ram scoillyn Americanagh! Carn

Arrey Tinvaal Tynwald Watch: Ta Arrey Tinvaal laccal sollyssid-reiltys dy ve currit ayns bree liorish yn leigh. BS

boodeeyssyn ynnydagh local communities: Agh cha nel BT son eeck dy chooilley nhee: ta BT laccal ny boodeeyssyn ynnydagh as y reiltys Goaldagh dy eeck paart jeh'n chostys. Carn

booghey billow; bulge: My va sleih laccal tooilley spoarcadlee, hrog ad sorch dy hamyr-cadlee va booghey magh boayl ennagh ayns boalley. Carn

boteilyn (f.) bottles: ta my chree myr feeyn ta laccal vent; te aarloo dy vrishey magh myr boteilyn dy feeyn noa Bible

bunraght (f.) constitution: Cha nel ad laccal bunraght screeut veagh cur kiartysyn leighoil da gagh peiagh. Carn

bunraghtagh constitutional: Ta shenn chairys bunraghtagh ec ny Manninee dy reih cre erbee peiagh t'ad laccal dy reill harrystoo,van. Carn

chenndiaght (f.) See shenndiaght (yn); (the) old folks: shegin dauesyn kinjagh cooinaghtyn dy vel ad laccal nyn jengey ennoil dy ve currit veih sheeloghe dys sheeloghe elley, veih'n chenndiaght dys yn aeglagh. Carn

chiarnoilid imperiousness: Ta ny cheeraghyn shen laccal tooilley seyrsnys, cha nee tooilley chiarnoilid voish Lunnin. Carn; lordliness

craueagh bony, gaunt, osseous, scraggy, skinny: Er y cheu elley shilley s'agglee v'ayn, red fegooish cummey, cassyn, mean ny kione, gyn feill, gyn crackan, jeeaghyn craueagh v'eh, creenit as fioj't, myr starvit laccal bee PC

cremeydys criticism, disapprobation: My ta shin kinjagh soie er Radio Vannin ta shin cooney lhieusyn ta laccal geddyn rey rish cremeydys jeh sleih berçhagh as niartal. Dhoor

curriglym curriculum: S'leayr dou dy vel y Curriglym 'Ashonagh' geiyrt er y torch dy ashoon Sostnagh ta reiltys Hostyn laccal. Carn

drogh-reirey ill-management, misdirection, mismanagement: Oltey jeh'n Chiare as Feed son Rosien, Phil Gawne, t'eh gaggyrt dy vel drogh-reirey er chumrail er skeym cour ocsyn ta laccal kionnaghey thie son y chied cheayrt. BS

eddyr-ashoonaghys internationalism: Ta rour gombeenyn Yernagh laccal geddyn rey rish pobble as cultoor ny hErin syn ennym jeh eddyr-ashoonaghys Carn

Ellanyn ny Geyrragh (f.) (The) Faeroes: Ta'n Commeeys Celtiagh laccal tuarastyl va jeant ec lughtyn-reill Ellanyn ny Geyrragh mychione y gholl fo dy ve currit magh neesht. BS; (The) Faroe Islands

er y scooyr bender, binge: Son y traa t'ayn, she cubbyl quaagh t'ayn: shenn ven seyr ta laccal dy ve cooyrtoil, ta goll er y scooyr dy follit nish as reesht, as stuggey breeoil ta gaase ny shinney. Carn

farrysthie housekeeping; husbandry: Son ta shinyn co-obbreeyn fo Jee ta shiuish farrysthie Yee, shiuish troggal Yee. Bible; tillage, ploughing: Ta nyn saie beaghey ayns farrysthie ny boghtyn: agh ta fer ayn, ta goll mow son laccal tushtey. Bible

feer whaagh very strange: as eisht yn eaynagh ghoo shoh laccal shen sheign ve feer whaagh, grouw, eajee, as neughlen. Bible

foiee boarding, piece of timber, timber, wood: Erskyn ooilley t'ad laccal shenn ghreieyn-whaaley as greieyn ry hoi obbyr-foiee. BS; timbered

fy yerrey hoal (=Ir. faoi dhireadh thall) at long last: Fy yerrey hoal, ta sleih dy liooar ayns Kiare as Feed Hostyn gra dy vel ad laccal feddyn magh y bun jeh cooish Colin Wallace. Carn

Gailck (f.) Gaelic, Manx: Ta shin laccal lioar erbee ayns Gailck, agh dy firrinagh bare lhiam my lioaryn aym pene y screeu ayns Gailck veih'n toshiaght. Carn

Gailckagh Gaelic: Agh tra va sleih laccal kionnaghey lioaryn Gailckagh, cha row shen jantagh. Carn

goll er y scooyr tope: Son y traa t'ayn, she cubbyl quaagh t'ayn: shenn ven seyr ta laccal dy ve cooyrtoil, ta goll er y scooyr dy follit nish as reesht, as stuggey breeoil ta gaase ny shinney. Carn

gollrhyt's like you: son cha jeanmayd dy bragh surranse dooinney gollrhyt's dy laccal argid CnyO

jannoo fegooish go without: Cha dod mee jannoo fegooish gynsaghey Gaelg, as va mee laccal loayrt ee car y traa. Carn

jargal able, capable: dy vrishey ersooyl veih niart ny Sostnee dy bollagh, as my tamain laccal geddyn rey rish yn aght ta ny Sostnee jargal reill harrish ny Manninee Carn

joarreeys alienness, banishment, exile, foreignness, foreign place, strangeness: Myr Manninagh cummal ayns joarreeys ayns Sostyn, dy dooghyssagh ta mee laccal cheet dy valley cho mennick as foddym. Carn

keeallagh See keeayllagh 1 sensible a: gra dy baghtal nagh row ad laccal ve stroit ayns caggey eddyr ny Rooshee as ny Americanee verragh eh cree da Celtiee elley as da sleih onnoroil as keeallagh ayns Sostyn. Carn; 2 sensory

leshtal son excuse for: As ny smooinee dy jean laccal ynsagh dty leshtal son gyn shoh y yannoo. CS; makeshift

lessoon (f.) lesson: Shoh lessoon niartal dauesyn ec y traa t'ayn ta shirrey cur y clag ersooyl as lhiggey da ny hunnaneyseyryn jannoo red erbee t'ad laccal ayns ny Shey Counteeyn. Carn

loayreyderyn speakers: T'eh beggan quaagh dy vel y chooid smoo jin ta laccal aavioghey Gailck cur ooashley da ny loayreyderyn dooghyssagh s'jerree agh cha nel shin cur monney geill da'n Ghailck oc! Carn

meaig (=Ir. meug) (f.) whey: Hoilshee prowallyn dy row e-coli ayns piob-beeal Vollagh Lhean, ta goll er ymmydey ec Keylannyn Vannin dy phumpal meaig nagh vel ad laccal stiagh sy cheayn. BS

mie ynsit well-educated: Cha nel reiltys Hostyn laccal y theay ta fo'n smaght oc ve mie ynsit ta shen ro ghaueagh, ghooinney. Carn

moirys (f.) maternity, motherhood: Yn Shirveishagh, Alex Downie, t'eh gra dy vel y Rheynn echey laccal cur er bun cairyn-moirys fondagh dy phohlldal lughtyn-thie as ny paarantyn gobbraghey BS

myr sampleyr by way of illustration: Myr sampleyr, bee eh feer ghoillee dy yannoo studeyrys er Yernish ec leval-A my t'ou laccal jannoo studeyrys er reddyn goll rish earroodys Carn

paarantyn parents: Cha nel Mnr Rodan credjal dy vel paarantyn ny ynseyderyn laccal y lheid ayns Mannin. BS

Rheynn Jeadys Department of Industry: Ta Mainshtyr Downie gra dy vod Mainshtyr Karran shirrey er y Rheynn Jeadys dy yeeaghyn nyn goontyssyn da'n theay, my t'eh laccal shen y yannoo. BS

shid hoal yonder: Ta shenn ghooinney baghey shid hoal as ta Gaelg vie echey agh cha nel eh ymmyd erbee dy gheddyn magh eh son cha vel eh laccal dy ve boirit rish joarreeyn. Dhoor

s'liklee assumable: Agh s'liklee dy row armee Hostyn laccal soilshaghey magh dy row fys oc er my vrastyl Yernish ayns Lerpoyll. Carn

starvit starved: gyn feill, gyn crackan, jeeaghyn craueagh v'eh, creenit as fioj't, myr starvit laccal bee PC

tastid (of mind) acuteness: Ga dy vel eh aeg, cha nel eh laccal, tastid. JJK; attention, attentiveness, discernment, intellect, penetration, perception, sagacity; watchfulness

thiollane tunnel: Ta'n Phaggad-Vree creckit rish Americanagh va laccal jannoo thiollane eddyr Sostyn as y Rank. Carn

thooder thatcher: Shen y red ta Bnr Thooder, gobbyr marish Mac Gearailt, laccal geddyn rey rish, t'eh jeeaghyn. Carn

turryssee tourists: Ta ny baljyn beggey shoh goll er troggal da turryssee berchagh as da sleih berchagh elley ta laccal thieyn souree. Carn

veerys virus: Ta Mike Ball laccal jiooldey fouaghyn nagh jed ny gammanyn er cummal kyndagh rish y veerys crubbane as beeal. BS

ynsym I will instruct: ynsym oo ayns aght cha aashagh dy ve toiggit nagh lhiass dhyt çherraghtyn son laccal tushtey CS

fatness1 (n.) keishid, meeaynlys, thummyd; reurid: Because he covereth his face with his fatness - Er-yn-oyr dy vel eh coodaghey e eddin lesh riurid Bible; roauyragh; riurid; meeaylys: fatness of the earth, - meeaylys y thallooin Bible; saill: thou art covered with fatness - tou coodit lesh saill Bible; soo: my flesh is dried up for want of fatness - ta my eill shymlit son laccal soo Bible

help cooinee; cooney lesh: He is only too glad to help you - Cha nel eh laccal ny smoo na dy chooney lhiat. DF idiom; couyr: He came to my help - Haink eh dy my chouyr. DF idiom; cooin: Help yourself - Cooin lhiat hene. DF idiom; (n.) cooney: He bawled for help - Dyllee eh son cooney. DF idiom; (n.) cooneyder

prudence (n.) creenaght: Enjoin prudence upon a person - Coyrle y chur da peiagh dy ve creeney. DF idiom; feeudid, feeudys; tashid: Young as he is, he isn't wanting in prudence - Ga dy vel eh aeg, cha nel eh laccal, tastid. JJK idiom

wander rouail: he made them wander in the wilderness forty years - hug eh orroo rouail noon as noalsyn aasagh da-eed bleïn Bible; rouailley, sthaagey, stravaigey, wandrail; (to); (dy) hroailt: when God caused me to wander from my father's house - tra hug Jee mee magh dy hroailt veih thie my ayrey Bible; rouail mygeayrt: they wander for lack of meat - tad rouail mygeayrt son laccal bee bible

jannoo yindys wondering: hoie mee sheese ec y voayrd, yn Focklioar ec my lhiattee dy reaghey magh ny screeunyn jeant ayms, as va jannoo yindys mooar orrym dy feddyn magh son sambyl, dy row "lal" (myr cheayll mee yn ockle) ayns Focklioar Cregeen fo'n chummey kiart "laccal" MB

lannoon aeg happy pair: as cha row gennallys ny cloie gyn loght, ry-laccal dauesyn nish, lheid shen va cooie da lannoon aeg noa-poost, gyn smooinaght' er cre oddagh taghyrt foast. PC

ry- to be: as cha row schlei ry-laccal er y jees cuin dy endeil as cuin dy ghoaill vondeish Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog