Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: laa seyr ny bancyn | Results: 254 (first 200 shown)

laa seyr ny bancyn bank holiday

laa (=Ir. , Sc.G. latha, ) pl. laghyn day, daytime: Laa lurg laa te er ny hoilshaghey Bible [O.Ir. láa]


Inexact matches:

arrey laa day watch

ashlins laa daydream

ashlish laa (f.) daydream

brishey laa dawn

brisheyn laa spring of the day: As dirree ad dy moghey: as haink eh gy-kione mysh brisheyn laa, dy deïe Samuel er Saul gys yn ard-shamyr Bible

dagh cor-laa alternating days

dagh laa daily, every day: As er dagh laa nee oo gaarlagh oural-losht Bible

dellid laa day blindness

derrey laa (yn) every other day: Myr shoh yn fastyr as y madran va, ayns towse y traa shen, jannoo'n derrey laa PC

dreamal laa daydream, daydreaming

feie'n laa all day, through the day: Ta seshoonyn cadjin goll y chummal bunnys feie'n laa as fud ny hoie ayns y chamyr lhionney vooar. Carn

gagh laa daily, every day: As v'eh gynsagh ad gagh laa ayns y chiamble. Bible

Laa Averil All Fool's Day, April Fool's Day

laa baljey farm day, quarter day

laa bane livelong day

laa banshey wedding day: She red moal agglagh mannagh oddyms goll fiddleraght son naboo er y laa banshey echey. Coraa

Laa Bashtee Christening Day

laa bleeaney anniversary

Laa Boaldyn May Day: Ta mee eddyr daa aile Laa Boaldyn. DF

laa brattagh flag day

Laa Caisht Easter Day

laa casherick holy day: My hyndaa-ys oo dty chass veih cooishyn seihltagh er y doonaght, veih geiyrt da dty aigney hene er my laa casherick Bible

laa doonee Sabbath: Eisht haink ad reesht gys Jerusalem, veih yn chronk va enmyssit Olivet, va veih Jerusalem jurnah laa doonee. Bible

laa drapanagh showery day

laa feailley feast-day, holy day: mastey ny lheid as ta freaylley laa feailley. Bible

laa fliaghagh rainy day

laa frassagh showery day

laa jeh day of: As shen myr nee oo jannoo er y chiaghtoo laa jeh'n vee, son dagh unnane ta fo marranys, as son eshyn ta mee-hushtagh Bible; day off

laa jerinagh deadline

laa jiu today: ta mee dy harey dhyt y laa jiu. Bible

Laa Luanistyn First of August, Lammas Day: Fakin dy row foast kuse dy laghyn roish Laa Luanistyn, ren mee eabbey ny s'diuney dy chosney fys smoo mychione y chooish JC

Laa Luanys Lammas Day

laa mail rent day

laa mairagh (yn) tomorrow day: Ny jean boggyssagh jeed hene mychione y laa mairagh; son cha vel fys ayd, cre ver y laa lesh mygeayrt. Bible

laa margee market day

laa mooar 1 great day a: Ta laa mooar y Chiarn er-gerrey Bible; 2 gala day

laa mustyr field day

laa niaghyn wash day

Laa Nollick Christmas Day: Jeheiney vees Laa Nollick mleeaney. DF

laa obbyr work day

laa poosee wedding day

laa quaiyllagh court day

laa roie preceding day

laa ruggyr birthday: Y lurg shoh doshil Job e veeal, as ghwee eh da'n laa ruggyr eh. Bible

laa ruggyree birthday: ta'n laa jiu yn laa ruggyree aym, agh cha nel mee ginsh dhyt yn eash aym, er-lhimmey dy ghra - erskyn nane as feed. Dhoor

Laa Sauiney All Saints' Day, Hollantide Day: Sourey goaill toshiaght Laa Boaldyn, as yn geurey Laa Sauiney. GB

laa scoaldee scorcher

laa scoill school day: va'n reiltys Sostnagh er vockley magh dy row Yernish ry-gheddyn myr cooish reihyssagh ayns ooryn reiltagh y laa-scoill. Carn

laa seyr (=Ir. saor) day off, dies non, holiday

laa shynnee pet day

Laa Souney All Hallow's Day, Hollantide Day: Bee "Coraa Ghailckagh" er ny coyrt magh Laa Boaldyn as Laa Souney, ta'n leagh lieh-chroon dagh vlein. Coraa

laa souree summer's day: Agh, yn laa souree shen, atreih, ve jeeaghyn dou nagh row monney sleih goll er y chassan shen, er yn oyr dy row ee coodit harrish lesh drineyn as freoaie. Coraa

Laa Tinvaal Tynwald Day: Laa Tinvaal shoh chaie - shoh yn chruinnaght, rere shennaghys as beeal-arrish, s'cliaghtey lesh ny Manninee veih lhing Ree Ghorree Crovan as tammylt roish shen Carn

laa trostee fast day

lioar laa (f.) diary, journal

lught-tannee cooish-laa day case overstay

obbree laa day labourer

Obbyraghyn Laa Works of a Day

obbyr laa (f.) day labour: Agh ta'n pobble ymmodee, as ta'n emshyr feer fliugh, as cha vel shin abyl shassoo mooie, chamoo ta shoh obbyr laa ny jees, son ta shin ymmodee t'er ny ve kyndagh 'sy chooish shoh. Bible

scoillar laa dayboy

scoill laa (f.) day school: Ec yn Thie Tashtee, Doolish, Jesarn, 7oo Mee Houney, 10 sv - 5 sa hed scoill laa er cummal enmysit 'Karraghey ny Brishaghyn. Dhoor

'sy laa by day, in the daytime:Sy laa ren Jee dooinney y chroo, ayns caslys Yee ren eh eshyn y chroo: Bible

three laa three days: As cha voddagh ad ayns three laa cur bun er y raa-dorraghey. Bible

traenal kied-laa day release training

turrysagh laa day tripper

turrys laa day trip

un laa one day: Vod y thalloo gymmyrkey ayns un laa? Bible

veih laa dy laa from day to day: Foast yeeagh ad magh dy jeidagh veih laa dy laa d'akin ee. Apoc

ynseydagh laa day pupil

anvroie yn laa potage du jour, soup of the day

bee yn laa dish of the day

breckey yn laa first light of dawn

ceau yn laa lesh caaynt talk away

chied laa jeh'n Arree (yn) February

Croit y Laa Daycroft

Cronk ny Arrey Laa Hill of the Day Watch

Cronk yn Irree Laa Hill of the Rising Day

derreyn laa tayn jiu unto this day

doal 'sy laa day-blind

dreamal 'sy laa daydream

ec irree yn laa cock crow

ec y vun-laa at noon: as lhig da yn eam caggee y chlashtyn 'sy voghrey, as yn yllaghey ec y vun-laa Bible

er y laa shen on that day: Er y laa shen lhaih ad ayns lioar Voses, ayns clashtyn y pobble Bible

er y laa shid on that day

fainey yn laa (f.) aurora

fey yn laa liauyr all the day, all the day long: Ny lhig da dty chree troo mysh drogh-yantee: agh bee uss ayns aggle y Chiarn fey yn laa liauyr Bible

fynneraght y laa cool of the day: Ta dty gheiney reeoil myr ny locustyn, as dty chaptanyn myr ny lheimeyderyn mooarey faiyr ta campal fo ny cleiyee ayns fynneraght y laa Bible

Glack yn Laa (impv) Seize the day

gys Laa Boaldyn Sniaghtee on the Greek Calends

gys y laa jiu unto this day: As hrog ad harrish cayrn mooar cloaie gys y laa jiu Bible

gys y laa tayn jiu unto this day

irree yn laa dawn, daybreak, rise of the day: Foddym goaill stiagh nish yn aggle anmey veagh er ve er sidooryn fuirraghtyn rish cabbil nyn noidyn lhigey huc ayns keeiragh kayeeagh ec irree yn laa. Dhoor

keeiraght yn laa break of day

keeiragh yn laa daylight

kiarail son laa toshee making provision for the commencement of

kiart laa er giyn very next day

laa as oie day and night: Laa as oie t'ad goll mygeayrt ny vollaghyn eck: ta olkys neesht as trimshey 'sy vean eck. Bible

Laa Buigh ny Boaldyn May Day

laa buinn y lieen nevermass

Laa chebbal Ooashley Epiphany

Laa Chengaghyn Oarpagh European Languages Day

laa dy ea day of rest: Ta laa dy ea er-y-fa shen cour pobble Yee. Bible

laa dy row (a) day; (a) certain day; one day: As haghyr eh er laa dy row, dy daink eh gys shen Bible

laa er dy henney one day

laa er giyn following day: As haink eh gy-kione yn laa er-giyn dy jagh eh gys ard-valley va enmyssit Nain PB

laa er lheh (a) certain day; certain day: Shegin da ve jeant er laa er lheh. DF; landmark

Laa Gymmyrt Ushtey Epiphany: Lail ymmyrt uyskey. PB1610

laa jeh'n chiaghtin weekday: Tra van doonaght harrish, as y vadran cheet rish er y chied laa jehn chiaghtin Bible

laa jeh ny laghyn one of the days

laa kione raiee quarter day

laa lieh yn arree equinox

laa lieh yn ouyir equinox

laa lieh yn touree midsummer day

Laa Nollick Beg New Year's Day: Ma viis dunagh edyr yn iil ymmyrt uiskey as y jary chyimmylt na la nolick y biggey eiysh viis erna ghlaghty yn Colleckt epistyl as shuiskell kaedyn ag yn ghristiyght va klaghtiit er la yn iary chyimmylt. PB1610; Christmas

Laa ny Ayraghyn Fathers Day

Laa ny Bleeaney Noa New Year's Day

Laa ny Briwnys Day of Judgement, Doomsday: Dy firrinagh ta mee gra riu, Dy bee eh ny sassey son Sodom as Gomorrah ec laa ny briwnys, na son yn ard valley shen. Bible

Laa ny Folley Armageddon

laa ny ghaa many a day: Ta mee er ve ching rish laa ny ghaa. DF

laa ny goontyssyn account day

laa ny lurg following day

Laa ny Nooghyn Ooilley All Hallow's Day, All Saint's Day

laa ny nuyr day after tomorrow

laa ny shiaghtin weekday

laa ny vairagh following day, on the morrow: As haink eh gy-kione er laa ny vairagh Bible

laa ny varnish varnishing day

laa ny yei following day

laa ruggyree sonney dhyt many happy returns

Laa Seyr Banc Boaldyn May Bank Holiday

Laa Seyr Banc Luanistyn August Bank Holiday

Laa Seyr Banc yn Arree Spring Bank Holiday

Laa Seyr Banc y Touree Summer Bank Holiday

laa seyr yn theay public holiday

laa seyr y phobble public holiday

Laa Skyll Marooney Marown Parish Day

Laa Traenal son Skimmee Scoill Schools Inservice Day

Laa yn Chiarn (The) Lord's Day: Agh, hig laa yn Chiarn myr maarliagh 'syn oie; tra nee ny niaughyn cherraghtyn lesh feiyr atchimagh, as nee stoo yn theihll lheie lesh chiass loshtee Bible

laa yn chooilleen day of vengeance: dy vod ad liorish ny obbraghyn mie eu ver ad my-ner, Jee y ghloyraghey ayns laa yn chooilleen. Bible

Laa yn Ghiense Twelfth Day

laa yn lhiasaghey day of vengeance: er y jeihoo laa jeh'n chiaghtoo vee; er laa yn lhiasaghey, bee'n trumpet er ny helm trooid y slane cheer eu. Bible

laa yn phoosee. marriage day: Cuirrey fiddler dy ve cuirrit un laa roish laa yn phoosee. EF

Laa yn Ratch Mooar Senior Race Day

Laa yn Vlein Noa New Year's Day

laa y vairagh on the morrow

lieh laa seyr half-holiday

moghrey laa ny vairagh next morning: Moghrey laa ny vairagh erreish dooin faagail Batavia, beggan ny lurg yn hoghtoo oor, honnick mee guilley mysh yn eash shen cheet veih cheu elley ny lhong JC

My vollaght er yn laa (intj) Woe worth the day

Nah Laa Jeig (Yn); (The) Twelfth Day

Obbyr Laa Mooar Big Day's Work

Obbyr Laa ny Guilley Day's Work of the Boys

Oie y Nah Laa Jeig (f.) Twelfth Night

padjer nuy laa (f.) novena

ree yn laa sun

ry-hoi laa fliaghee provided for a rainy day

screeu laa yn vee rolaue (cheque) antedate

soilshey yn laa daylight: As yiow ad yn leagh dy vee-chairys, myr adsyn ta goaill taitnys dy eiyrt er y rouanys oc ayns soilshey yn laa Bible

sollys yn laa daylight

sooill y laa (f.) scarlet pimpernel

taghyryn yn laa passing events

thie boanderey laa day nursery

use derrey yn laa t'ayn interest to date

veih'n laa shen magh from that day forward: As va drogh hooill ec Saul er David veih'n laa shen magh. Bible

Cooney lhiu baarail ny sloo dagh laa Helping you spend less every day

daylight (n.) keeiragh yn laa, soilshey yn laa, sollys yn laa; soilshey laa: It's daylight - Ta soilshey laa ayn. JJK idiom

unto this day derreyn laa tayn jiu: which is upon the hollow of the thigh, unto this day - ter kione y lheeasid, derreyn laa tayn jiu Bible; gys y laa jiu: that is the pillar of Rachel's grave unto this day - shen pillar oaie Rachel gys y laa tayn jiu Bible; gys y laa tayn jiu: And Joseph made it a law over the land of Egypt unto this day - As ren Joseph eh ny leigh harrish cheer Egypt, gys y laa tayn jiu Bible

daydream ashlins laa; ashlish laa; dreamal laa; dreamal 'sy laa

following day laa er giyn; laa ny lurg; laa ny vairagh; laa ny yei

from day to day veih laa dy laa: From day to day - Veih laa dy laa. DF idiom

New Year's Day (n.) Laa yn Vlein Noa; Laa ny Bleeaney Noa; Laa Nollick Beg: My uncle will come to me on New Year's Day - Hig my naim dy my yeeaghyn laa n'Ollick Beg. JJK idiom

one day (n.) laa dy row; laa er dy henney; un laa: why should I be deprived also of you both in one day? - Cren fa veign er my roostey jeu nyn neesht ayns un laa? Bible

on the morrow laa ny vairagh: It shall be eaten the same day ye offer it, and on the morrow - Bee eh er ny ee yn laa cheddin ta shiu chebbal eh, as er laa ny-vairagh Bible; laa y vairagh

birthday (n.) laa ruggyr; laa ruggyree: Happy birthday to you - Laa ruggyree sonney dhyt. DF idiom

every day dagh laa: She writes to him every day - T'ee screeu huggey dagh laa. JJK idiom; gagh laa

certain day (a) laa dy row; laa er lheh

daybreak (n.) brishey'n laa, dowaney, irree yn laa, madran

day off (n.) laa jeh, laa seyr

day of vengeance (n.) laa yn chooilleen: For the day of vengeance is in mine heart - Son ta laa yn lhiasaghey ayns my chree Bible; laa yn lhiasaghey

Hollantide Day (n.) Laa Sauiney, Laa Souney

holy day (n.) laa casherick, laa feailley

Lammas Day (n.) Laa Luanistyn; Laa Luanys

on that day er y laa shid; er y laa shen: For on that day shall the priest make an atonement for you - Son er y laa shen, bee lhiasaghey jeant er nyn son Bible

quarter day (n.) laa baljey, laa kione raiee

showery day (n.) laa drapanagh, laa frassagh

Twelfth Day (n.) Laa yn Ghiense; (Yn) Nah Laa Jeig

wedding day (n.) laa banshey, laa poosee

weekday (n.) laa jeh'n chiaghtin; laa ny shiaghtin

All Hallow's Day (n.) Laa ny Nooghyn Ooilley, Laa Souney

equinox (n.) laa lieh yn arree, laa lieh yn ouyir

May Day (n.) Beeal Voayldyn, Laa Boaldyn, Laa Buigh ny Boaldyn

public holiday (n.) laa seyr yn theay, laa seyr y phobble

dawn gerrym y chellee; goaill toshiaght; irree yn laa; madran; toshiaght; brishey laa

Epiphany (n.) Feailley chybbyrt Ushtey, Laa chebbal Ooashley, Laa Gymmyrt Ushtey; (Yn) Jeeaghyn

all day feie'n laa: I've been working all day - Ta mee er ve g'obbraghey feiy'n laa. JJK idiom

daily dagh laa; laaoil; gagh laa: Fulfil your works, your daily tasks - Cooilleen-jee nyn obbyr, nyn obbyr gagh-laa Bible

day1 (n.) laa: I've been working all day - Ta mee er ve g'obbraghey feiy'n laa. JJK idiom; Je; Jy

Day of Judgement (n.) Laa ny Briwnys: The great day of judgement - Laa mooar ny briwnys. DF idiom

of trouble (dy) heaghyn: This day is a day of trouble - Tan laa shoh laa dy heaghyn Bible

dy jeidagh diligently: Foast yeeagh ad magh dy jeidagh veih laa dy laa d'akin ee. Apoc

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog