Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: kione eiyrt | Results: 276 (first 200 shown)

kione eiyrt bedhead

Kione Head

kione (=Ir., Sc.G. ceann) pl. king bottom, closing, dyke, extreme, extremity, point, point of argument, poll; head, headland, top, top-end: Lhig da lhie er kione Yoab Bible; close, end, finish, termination: As tra vees dty laghyn ec kione Bible; chief, ringleader, tribune: tou er my reayll dy ve kione ny ashoonyn Bible; (of flower) top; (adv.) (y) apiece; mixed with; leading; (with expressions of time) after, in, within: As ec kione shey laa, ghow Yeesey Peddyr, as Jamys, as Ean e vraar, as hug eh lesh ad er-lheh seose er slieau ard Bible [O.Ir. cend]


Inexact matches:

dy kione-daaney wilfully

ec kione finished, over: Ec kione dy chooilley hiaghtoo vlein Bible

Fidder kione-doo Black-headed Weaver

Foillan kione-dhone Brown-headed Gull

Foillan kione-lheeah Grey-headed Gull

gyn kione endless, incessantly, limitless, pointless, without end: Seihll gyn kione. DF

kione airhey gold-tipped: uss yn kione airhey shoh Bible

kione andrailagh chancellor

Kione Aodh Aodh's Hill

kione argane thesis

Kione Arragh Rampart End

Kione beg Little Head: Kione mooar er y veggan cheilley as kione beg gyn veg edyr. JJK

Kione Beih Birkenhead

kione bout bolt-head

kione breck razorbill

kione bugganeagh gargoyle

kione caayl cabbage head

Kione Cammal Hill Ridge End

kione carragh mangy head

Kione Casherick Penzance, Holy Headland

kione cheerey cape, foreland, mull, peninsula, promontory: Kione cheerey y cheau. DF

kione chibbyragh well-cover

kione chiyt sea urchin

Kione Cloaie Clay Head

kione collee boar's head

Kione Connaghyn Onchan Head

kione coyrlee speaker

Kione Dam Dam End

kione deilley lathe-head

Kione Dhoo Black Head

Kione Doo Black Head: Ta seaghyn mooar orrym nagh row greie-recortys ayn ayns ny laghyn shid hug Caesar orryms as er my vraar "Kione Doo" dy screeu sheese yn sheean hene jeh'n Ghaelg echey as cha nee yn aght screeuee ta ry-geddyn ayns Gaelg screeuit. LTQ

kione doo blackcap, marsh titmouse

Kione Dooag End of the Black Land

Kione Droghad Onchan, Bridge Head: Ta barrantagh ayns Kione Droghad shirrey er y lught-reill ynnydagh as ny meoiryn-shee ad dy obbraghey ry cheilley, dy ghellal rish drogh ymmyrkey-bea syn ard. BS

kione droghad bridgehead

kione eairkanagh light-headed person

kione earish weather head

Kione Faestal Fish Cliff Headland

Kione Feastal Thistle Head

kione froaishagh stuck up

Kione Ghoolish Douglas Head: Va mee ruggit as troggit ayns thie mooar er Kione Ghoolish. Dhoor

kione glonney glass roofing

kione gorrym blue titmouse

kione-har jeh east side of

Kione Heear West End

kione heese lower end: Hie Fenella gys cooyl dorraghey va kione heese yn thie as ghow ee toshiaght er na guessaghyn as ny obbeeyssyn. GB

kione heose top end: As hoie'n ree er e stoyl, myr v'eh cliaghtey, ec kione heose y vuird rish y voalley Bible

Kione Hiar East End

kione hiar east side

kione jeelt pommel

kione jerree finishing line, quarterdeck

kione jiarg redhead: Erreish da Kione Jiarg v'er loayrt rish ny Manninee, hyndaa eh gys y Fer oik Lhuingys as dooyrt eh 'sy Vaarle, ' Vainshtyr, ta mish as my chaarjyn coardail riu 'sy chooish Coraa; redstart; sea thrift

kione-jiarg Arctagh Arctic redpoll

kione jiass south end: va kione y chagliagh ec baïe twoaie yn cheayn sailjey ec kione jiass Yordan Bible

kione jurnaa destination

kione keay pierhead

kione keeaght plough-head

kione keiy jetty-head

kione keyl narrow end, small end, tapered end: Ta shen kione keyl ny jeenys. DF

kione king drumhead

kione kip whip lash

kione kirkey hen-head, witless head

kione kiyt common sea urchin; horned owl, long-eared owl

kione kyagh dead end

kione-lettyr bluick block capital

Kione Lhiargee Hill Side End

kione lhuingey prow

kione-linnaghyn mooarey banner headlines

kione lommyrtagh shorn head

Kione Lough Lake End

Kione Maghal Maughold Head

kione marroo deadlock

kione meayl bald head

kione meshtal sot

kione moddey dog's head: Ta eshyn ta marroo dow myr dy marragh eh dooinney; eshyn ta ouralley eayn, myr eshyn ta chebbal kione moddey Bible

kione mohlt muttonhead, sheep's head

kione oard hammerhead: Sharkagh kione oard. DF

Kione Peddyr Peterhead

kione railley railhead

kione reiltagh chief, demagogue

Kione Roauyr Contrary Head, Broad Headland

kione ry-cheilley end to end

Kione Sailley Kinsale

kione scoltagh head-splitting

kione screeuyn caption, superscription

kione shoggyl blockhead, nitwit, numbskull

kione shynnee mask

kione skeaylt loose end

kione skian wingtip

kione sleeaney spearhead

Kione Slieau Mountain's End

kione soiaghee spearhead

kione soie high session; president

kione sollys headlamp

Kione Spaainagh Spanish Head: Tra va shin shiaulley mygeayrt Kione Spaainagh hiaull yn fer baatey cho faggys da ny carrickyn as b'lhoys da, raad honnick shin keeadyn dy idd (stronnagyn as pirree) er oirryn ny carrickyn Carn

Kione Spaainey See Kione Speeiney Spanish Head

Kione Speeiney Peeling Headland; Spanish Head

kione speiy pickhead

kione stoandee barrel-head

Kione Stondane Santan Head

kione strane file leader

kione tap frivolous person, trifler

kione teaddey rope's end

kione teayst blockhead, numbskull

kione teigh axehead

kione thie 1 householder, paterfamilias a: t'ou er lhottey kione thie ny mee-chrauee Bible; 2 roof: veih dorrys thie Eliashib, eer gys kione thie Eliashib Bible

Kione Toccar Causeway End

kione toshee (of ship) bow; fore-end, leader, starting place

Kione Traagh Kintra

kione tramman bullhead, goby, gudgeon, miller's thumb

Kione Traugh Strand End

Kione Twoaie North End: Ta'n ard-valley er y clyst shiar jeh gagh ellan, agh ta gagh ard-valley ny s'niessey da'n kione jiass jeh'n ellan na'n kione twoaie. Dhoor

Kione Vaghal Maughold Head

kione virragh conic, conical

Kione Vradda Bradda (Head): Ta'n aaley shoh ny lhie er y Cholloo as Kione Vradda. DF

kione yiarn cleek

kione yn-filley drop-head

Kione Yorby Jurby Head

shelgeyr kione head-hunter

Awin Kione ny Traie Strand End River

broo stiagh ayns kione inculcate

Cashtal Kione ny Goagyn Chasm End Castle

cheet gy kione come to pass, development, draw on, end, evolve, finishing: hee shiu ny reddyn shoh cheet gy kione Bible

cheet gys kione materialize: shegin da dy chooilley nhee jeu shoh cheet gys kione Bible

Clash Doo Kione Thoar Black Trench Bleach End

Close Kione Lough Lake End Enclosure

Croit Kione Dam Dam Head Croft

cront kione kirkey henhead knot

cur ass kione unlearn

cur ayns kione feanish prompt

cur gy kione end: My ta yn duyne kerrit fiir chinn, eish nii yn sagyrt kian y hoyrt er y ghorliy ayns yn iynyd shoanoni. PB1610

cur kione da head

cur kione er conclude, disposal, finish: Nee shen cur kione er. DF; roof

cur kione er y chooish close the case

cur kione-lettyryn rish initial

cur kione-screeuyn er caption

cur smooinaght ayns kione inculcate, instillation

ec kione y vuird at the head of the table

foillan kione doo blackhead

geddyn y kione share jeh best

giarrey y kione jeh behead, decapitate

keayrtagh kione shiaghtin weekender

kione ard lhuingys commander

Kione Croit y Droghad Bridge Croft End

kione doo ny yeeiginyn blackcap

kione er oai slap-bang

kione harrish shen notwithstanding

Kione Hiar ny Faaie East Headland Flat

Kione Jiass y Theihill Antarctic

kione keyl lhuiney prow

Kione Loch Gilp Loch Gilphead

Kione Logh Mooijeart Kinlochmoidart

kione lus y chadlee poppyhead

kione my laaee descending, drooping end, headlong, slanting: Liorish jeeaghyn kione my laaee haink boirane er my chione DF

kione my lhei slanting, downwards

kione ny bleeaney end of the year: Kione ny bleeaney veh shooyl ayns thie-reeoil reeriaght Vabylon Bible

Kione ny Cleigh Clay Head

kione ny farbyl head or tail: Chamoo vees obbyr erbee ayns Egypt dy yannoo, son kione ny farbyl, banglane ny shuin Bible

Kione ny Garee Shrubbery End

Kione ny Giaughyn Noggin Head

Kione ny Halbey Mull of Galloway

Kione ny h'Albey Scottish Head

Kione ny h'Ard Headland Height

Kione ny h'Arroo Corn Headland

Kione ny Hayrey Point of Ayre

Kione ny h'Ayrey Ayre Headland

Kione ny h'Eaynin Headland Precipice

Kione ny h'Ughtee Headland Slope

kione ny kee nipple

Kione ny Kirkey Chicken Head

Kione ny Lheannagh Meadow End, Meadow Headland

Kione ny Meayllagh Mull of Galloway

kione ny meoiryn shee superintendent

kione toshee lhuingey prow

Kione Twoaie yn Theihll Arctic

kione y cheay pierhead

kione y cheilley 1 mixed together, through others, together: hug eh lesh mysh keead punt dy vyrrh as dy aloes kione y cheilley.; 2 wits end a: Dooinney ta ec kione y cheilley cha nel eh ec kione y credjue. EF

kione y cheiy pierhead

kione y chiauill meanagh mainsheet

Kione y Chollagh Vuc (hotel) Boar's Head

Kione y Cleynaugh Slope End

Kione y Clieau end of the mountain: As haink eh neose gys kione y clieau ta lhie jeeragh er coan mac Hinnom, as ta ayns glione ny foawir my-hwoaie Bible; Slea Head

kione y dow bullock's head: ver eh e laue er kione y dow, as nee eh marroo yn dow fenish y Chiarn. Bible

Kione y Faaie End of the Flat

kione y ghoayr goat's head: ver eh e laue er kione y ghoayr, as y varroo eh Bible

Kione y Goagyn Chasm Headland

kione y raa subject

kione y raad head of the way: as reih uss boayl [dy hyndaa]; reih eh ec kione y raad gys yn ard-valley Bible

kione y rea ram's head: chur Aaron as e vec nyn laueyn er kione y rea Bible

Kione y Sker Conister, End of the Reef: Ta'n baatey chionn er Kione y Sker. DF

Kione y Spaainey See speeiney Peeling Headland

Kione y Stroo Stromness

Kione y Traie Shore End

kione y ven woman's head: neen saggyrt soiagh yn ven kiongoyrt y Chiarn, as roostey kione y ven Bible

kione y voayrd head of the table: hug eh orroo soie seose gys kione y voayrd, mastey ny goaldee Bible

kione y vreimmey 'syn aer topsy-turvy

kione y vremmey backside

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog