Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: keead | Results: 95

keead (=Ir. céad) pl. keeadyn century, hundred: va ny curtanyn, son y cheu twoaie keead cubit [L. centum]


Inexact matches:

jeih keead thousand

keead blein centenary: Tra hee oo reddyn er heet gys kione keead blein lurg faaishnagh y ve jeant jeu CS

keead filley hundredfold: Eisht chuirr Isaacsy cheer shen, as vuinn ehsy vleïn cheddin keead filley

keead liauyr long hundred

keead mooar long hundred

keead punt cental, hundred pounds: As veagh ad eginit kiare feed punt ass keead punt (er y chooid sloo) y chosney veih'n eirinys.

bishaghey keead keayrt centuple

cooinaghtyn keead blein centenary

keead blein d'eash centennial, hundred years old: As va Abraham keead bleïn dy eash, tra va e vac Isaac er ny ruggey da

keead 'sy cheead hundred percent

Ratchyn Keead Jiass Y Phaggad Bree Steam Packet Southern Hundred Races

centenary cooinaghtyn keead blein; keead blein: The centenary celebrations - Ny ardeaillaghyn keead blein. DF idiom

long hundred (n.) keead liauyr, keead mooar

hundred (n.) keead: A hundred men were taken prisoners - Va keead dooinney goit myr prysoonee. JJK idiom

hundred pounds (npl.) keead punt: I'll draw a hundred pounds tomorrow - Gowym magh keead punt mairagh. DF idiom

socket socket: keead socket jeh ny keead talentyn, talent son dagh socket Bible; ouch

cental (n.) keead punt

centennial (n., adj.) keead blein d'eash

hundredfold (adv.) keead filley

centipede (n.) keead-choshagh

centuple bishaghey keead keayrt; keeadagh

century (n.) eash, keead, keim Chreest

hundred percent (n.) keead 'sy cheead

keead-choshagh centipede

keead-vleineyr centenarian

centenarian ayns eash y cheead; (n.) keead-vleineyr

raisin raisin: keead dossan dy raisinyn Bible

Steam Packet Southern Hundred Races (npl.) Ratchyn Keead Jiass Y Phaggad Bree

bason pl. basonyn bason: ren eh keead bason dy airh Bible

daa skillin florin: Ta geayll costal daa skillin yn keead. JJK

eiyrt ersooyl expulsion: As nee queig jiuish keead y eiyrt ersooyl Bible

er-lhimmey jeh except, save: er-lhimmey jeh keead, dreill eh da-hene Bible

lieh cheead fifty: keead as lieh-cheead ayns roa. Bible

messyn-souree summer fruits: keead dy vessyns-ouree, as saagh feeyney. Bible

saagh feeyney winepress, wine vessel: keead dy vessyn-souree, as saagh feeyney. Bible

yeearlys 1 deposit a: Hug mee keead punt yeearlys er y ghleashtan. DF; 2 handsel

army (n.) armee: The army consists of ninety thousand and six hundred men - Ta kiare feed thousane as jeih as shey keead dy gheiney 'syn armee. JJK idiom; sheshaght chaggee

at the least (yn) chooid sloo: A hundred pounds at the least - Keead punt ec y chooid sloo. DF idiom

cultivate1 (v.) lhiasaghey: If you cultivate your ground, its value will be increased a hundred-fold - My lhiasys shiu nyn dhalloo, bee e eeuid er ny bishaghey keead filley. JJK idiom; obbraghey; troarey

deposit (v.) cur sheese, cur yeearlys er, jannoo fooillagh, lhiggey neose; (n.) fooillagh; stoyr; tashtee; tashtey; yeearlys: I put a hundred pounds deposit on the car - Hug mee keead punt yeearlys er y ghleashtan. DF idiom; jasscane

eighteen hoght jeig: That happened in the year eighteen hundred and thirty-five - Haghyr shen ayns y vlein hoght keead jeig as feed. JJK idiom

guinea (n.) guinea: You've more than a hundred guineas - Ta ny smoo na keead guinea eu JJK idiom

happened (dy) daghyr; (er) daghyrt: You don't know what has happened - Cha s'ayd c'red t'er daghyrt. JJK idiom; haghyr: That happened in the year eighteen hundred and thirty-five - Haghyr shen ayns y vlein hoght keead jeig as feed. JJK idiom

inhabitants (npl.) cummaltee: There are in this village one thousand -seven hundred inhabitants - Ta un thousane shiaght keead dy chummaltee ayns y valley-beg shoh. JJK idiom; ynnydee; dream, fir vaghee, mooinjer, sleih

men2 (of); (dy) gheiney: The army consists of ninety thousand and six hundred men - Ta kiare feed thousane as jeih as shey keead dy gheiney 'syn armee. JJK idiom

seven shiaght: There are in this village one thousand seven hundred inhabitants - Ta un thousane shiaght keead dy chummaltee ayns y valley-beg shoh. JJK idiom

taken1 goit: A hundred men were taken prisoners - Va keead dooinney goit myr prysoonee. JJK idiom; gowit

thousand (n.) jeih keead, meeilley; milley; thousane: There are a thousand and five houses in our parish - Ta thousane as queig dy hieyn 'sy skeerey ain. JJK idiom

village (n.) balley beg: There are in this village one thousand -seven hundred inhabitants - Ta un thousane shiaght keead dy chummaltee ayns y valley-beg shoh. JJK idiom; balley beg cheerey

warriors (npl.) fir-chaggee; deiney-caggee: an hundred and fourscore thousand chosen men, which were warriors - keead as kiare-feed thousane reih deiney-caggee

alcoal alcohol: Slattys dy injillaghey yn cagliagh jeh alcoal syn uilll veih kiare feed gys lieh-cheead millighram ayns keead millileetyr, oddagh bree ve currit da roish jerrey ny bleeaney. BS

Baskee Basques: Mastey ny Baskee, ta 23 ass keead jeu as Euskara (Baskish) oc. Carn

beih (f.) birch: t'eh gra nagh lhisagh kied ve currit da Thieyn Eiraght dy hroggal keead as queig-jeig as feed dy hieyn rish stayd Cronk Beih. BS

bun-stoo element: Ta red goll rish keead bun-stoo ayn er y teihll, voish hiddragien ta eddrym seose dys bun-stoo goll rish uraaniu ta feer hrome. Dhoor; elementary; raw material

cha gluinnee shall not hear: cha gluinnee shiu y ghlare loayrit ayns straidyn as puirt ny h-Ellan myr v'ee ry-chlashtyn keead vlein er dy henney Coraa

Cheu Jiass South Side: As nee oo cooyrt y chabbane son y cheu jiass, bee curtanyn y chooyrt dy aanrit keyl feeit, keead cubit er lhiurid son un lhiattee. Bible

chione y cheilley mixed: hug eh lesh mysh keead punt dy vyrrh as dy aloes kione y cheilley Bible

cooat-êilley buckler: ren Jehoiada yn saggyrt livrey da ny captanyn-keead, shleiyghyn as cooatyn-êilley Bible

crackan-chymmylt foreskin, prepuce: Livrey hym Michal my ven, ren mee y chosney son keead crackan-chymmylt jeh ny Philistinee. Bible

dossan pl. dossanyn bunch; cluster: keead dossan dy raisinyn Bible; small cluster; cockade, hackle, spray, tuft

er y cheu my-yiass on the south side: As ren eh yn cooyrt; er y cheu my-yiass, va curtanyn ny cooyrtey daanrit keyl, keead cubit. Bible

faaishnagh (f.) divination, fortune teller, fortune-telling, predictive, prophetical, soothsayer: Tra hee oo reddyn er heet gys kione keead blein lurg faaishnagh y ve jeant jeu CS

Ghermaan (f.) (Yn) Germany: Gow ad toshiaght er loayrt mychione yn irree jeh ashoonaghys fei-ny-Europey ayns mean y nuyoo keead jeig as er-lheh ayns yn Ghermaan. Carn

hoght jeig eighteen: Ta'n troggal hene ayns stayd feer vie, troggit myr v'eh ec shenn-ayr Robert Louis Stevenson, Robert Stevenson, 'sy vlein hoght keead jeig hoght-jeig. Carn

jeeragh er facing, in front of, opposite, over against: As jeeragh er ny shamyryn, va walk jeih cubityn er lheead er cheu-sthie, as keead cubit ayns lhiurid, as ny giattyn lesh y twoaie. Bible

kiare feed eighty: As veagh ad eginit kiare feed punt ass keead punt (er y chooid sloo) y chosney veih'n eirinys. Carn

kilomeadar kilometre: Jelune, y trass cheim, va keead as shiaght kilomeadar as daeed er lhiurid, ren shen cur lesh ny markee veih Marbella gys Malaga BS

kione y cheilley 1 mixed together, through others, together: hug eh lesh mysh keead punt dy vyrrh as dy aloes kione y cheilley.; 2 wits end a: Dooinney ta ec kione y cheilley cha nel eh ec kione y credjue. EF

loutyn-lhiattee galleries: As howse eh lhiurid y vuildal jeeragh er yn chlose er-lheh cheu-chooyl, as ny loutyn-lhiattee er dagh cheu keead cubit, gys cheu-sthie yn chiamble, as porchyn y chooyrt. Bible

merriuid blankness, deadness, loss of feeling, stagnancy: cha ren eh soiaghey jeh [annooinid] e chorp hene nish gyn mioyr, tra v'eh mysh keead bleïn dy eash, ny foast jeh merriuid brein Sara. Bible

mimmey (f.) pl. mimmaghyn foster-mother, godmother, godparent, guardian, sponsor: As keead ben ayns nyn mimmey da maccan (Boanderey da oikan) Ry gheddyn ayns yn vrugh foddey lhein. Coraa

nuy jeig nineteen: Quoi yn dooinney ny mast' euish ta keead keyrrey echey, as coayl unnane jeu nagh vel eh faagail yn chiare-feed as yn nuy jeig ayns yn aasagh, as goll dy hirrey yn cheyrrey chailjey Bible

penneyr calligrapher, penman: She penneyr eshyn as v'eh nane jeh jeih penneyryn haink ry cheilley An Leabhar Mor y yannoo, marish keead ellyneyr as lieh-cheead bard. Carn

penshyneyr pensioner: Bee Mainshtyr Newbury cummal sooill er dean y Reeriaght Unnaneyssit jeh tree feed as jeih ass keead penshyneyr goll er vacseenaghey. BS

ry chreck for sale, venal: Va ny Manninee 'sy chiaghtoo keead jeig agglit dy row ad ry chreck son daa phing y pheesh as dy beagh nyn ashoon currit mow. Carn

screeuaght (f.) literature: Agh tra ghow ad toshiaght mysh keead blein er dy henney dy chroo screeuaght noa, beign da fir screeuee caggey noi'n Victorianaghys as yn Agglish marish ooilley ny doilleeidyn elley. Carn

screeudeyrys writing: Va'n screeudeyrys shoh, ard-chummaghtagh ayns bleeantyn toshee yn agglish, er nakin son y traa s'jerree sy nuyoo keead. Dhoor

slane doal stone-blind: As er hoh eh-hene jiu, beggan bouyr, slane doal, agh gennal erskyn towse as lane dy chenjallys; ayns tammylt beg bee eh keead as tree bleeaney dy eash. Coraa

socketyn sockets: As jeh ny keead talentyn dy argid, va jeant socketyn yn ynnyd casherick, as socketyn pillaryn ny curtanyn Bible

staagyn posts: As ny s'anmey ayns nuy keead jeig as kiare jeig va mooarane jeu goit son staagyn trensh sy chied chaggey mooar. Dhoor

stholkey1 seize up; strike: Dy beagh ad stholkey, ny keead fer-mooghee Manninagh paart-emshyragh ta nyn olteynyn jeh Sheshaght-cheirdee ny Fir-vooghee, veagh orroo votal ayns teiy er lheh. BS

stundayrt pl. stundayrtyn 1 norm, standard; 2 yard, yard measure; 3 cubit a: cha row ad foddey veih'n thalloo, agh mysh keead stundayrt Bible

Syrianee Syrians: varr cloan Israel jeh ny Syrianee keead thousane coshee 'syn un laa. Bible

tannaghtyn bio survive: mastey ny Manninee-cheerey mysh keead blein roish my vaik mee soilshey'n laa va traaghyn creoi agglagh ayn as beign da sleih gleck as caggey dy tannaghtyn bio. Dhoor

toghyr (f.) pl. toghyryn, togharaghyn dower, dowery, dowry, endowment, marriage portion, marriage settlement, portion, tocher: Cha vel y ree shirrey toghyr erbee, agh keead chymmylt jeh ny Philistinee Bible

trensh trench: As ny s'anmey ayns nuy keead jeig as kiare jeig va mooarane jeu goit son staagyn trensh sy chied chaggey mooar. Dhoor

vuinn See buinn reaped, received: Eisht chuirr Isaacsy cheer shen, as vuinn ehsy vleïn cheddin keead filley Bible; cut

April (n.) Averil: Your letter is dated April the twenty-second, nineteen thirty-eight - Ta'n laa jeh'n vee er y screeuyn eu yn ghaaoo laa as feed jeh Averil, nuy keead jeig as hoght jeig as feed JJK idiom; Jerrey Arree; Mee s'jerree yn arree

engagement (n.) co-chaggey; currym; failley; gialdynys; goaill greme; naishtey; cah: Two thousand five hundred and thirty-four men were killed in this engagement - Va daa housane queig keead as tree jeig as feed dy gheiney er nyn marroo ayns y chah shoh. JJK idiom

kishan peck, skep; skip: Ta Mainshtyr Young cur sannish dy jean y costys jeh failley kishan getlagh seose dys foddey ny smoo na queig ny shey cheead punt, tra vees orçh costal keead punt y thunney ec yn ynnyd lhieeney thalloo. BS

milley (=Ir. mile) (v.) See mhilley botch, corrupt, debauch, deflower, despoil, disfigure, impair, mar, marring, mess up, muff, murder, ruin, spoil, spoiling, tarnish, vandalism: T'eh milley yn laa. DF; (as work) blemish; corruption, disfigurement, despoliation, impairment; (as vision) blur; (n.) pl. millaghyn thousand: milley as keead thousane dy gheiney Bible [Lat. mille]

oolit amerced, fined: bee eh oolit ayns keead shekel dy argid Bible; estimated, determined; anointed: shen y raad va scape y dooinney niartal, eer scape Saul, dy naareydagh er ny hilgey ersooyl, myr nagh beagh eh er ny ve yn ree oolit. Bible

paart (=Ir. páirt) certain ones, moiety, part, role, sharing, some: paart keead-filley, paart three feed, as paart jeih fillaghyn as feed Bible

sidooryn garrison, men of war, soldiery, troops: As er-y-chooyl ghow eh sidooryn as captanyn-keead, as roie eh sheese huc: as tra honnick ad yn ard-chaptan as ny sidooryn, scuirr ad dy woalley Paul. Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog