Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: keayrtyn | Results: 52

keayrtyn (ny) many a time, sometimes: t'ad cummal seshoonyn oayshagh ec traa jinnair as keayrtyn elley. Carn


Inexact matches:

hoght keayrtyn eightfold

shey keayrtyn sextuple; six times: Ta Dave Jefferies er chosney yn varriaght shey keayrtyn sy TT. BS

three keayrtyn thrice: Three keayrtyn 'sy vlein hig ooilley dty gheiney kiongoyrt rish y Chiarn Jee. Bible

tree keayrtyn thrice: T'eh cosney tree keayrtyn yn faill aym. DF; trebly

ymmodee keayrtyn dozens of times, many a time: Ymmodee keayrtyn neayr's y traa shen ta caarjyn er ghra dou, Nagh ren oo gynsaghey Bretnish tra v'ou baghey as gobbraghey ny mast'oc? JG

keayrtyn ny ghaa oftentimes

thrice (adv.) tree keayrtyn; three keayrtyn: thrice in the year - three keayrtynsy vleïn Bible

beign must: Ny keayrtyn, va lioaryn ry-gheddyn fegooish tapeyn as ny keayrtyn, beign da coorseyn goaill toshiaght fegooish stoo-ynsee. Carn

many a time keayrt ny ghaa; (ny) keayrtyn; ymmodee keayrtyn; shimmey keayrt: many a time turned he his wrath away - shimmey keayrt hyndaa eh e chorree ersooyl Bible

six times (npl.) shey keayrtyn

sometimes (adv.) (ny) cheayrtyn; (ny) keayrtyn

treble mooadaghey tree filley; trebbyl; tree illit: Treble offence - Comys tree illit. DF idiom; tree keayrtyn: He earns treble my salary - T'eh cosney tree keayrtyn yn faill aym. DF idiom

lossanyn flames: my reih ad berreen meinn-ghone v'eh orroo lheimmey three keayrtyn erskyn ny lossanyn, ny roie trooid ny lossanyn three keayrtyn dy ve shickyr jeh troar mie. Dhoor

three See tree three: Three keayrtyn va mee custit lesh slattyn, un cheayrt va mee er my chlaghey, three keayrtyn duillee mee coayl-lhuingey oie Bible

eightfold hoght filley; hoght keayrtyn

sextuple (adj.) shey filley, shey keayrtyn

trebly (adv.) tree fillit; tree keayrtyn

choud cheddin 1 so far: choud cheddin t'eh er hoiaghey nyn beccaghyn voin. Bible; 2 until: Cha vel mish gra rhyt, Choud as shiaght keayrtyn: agh choud as three-feed as jeih keayrtyn shiaght. Bible; 3 as long as: Goym arrane dan Chiarn choud as sbio mee Bible; 4 whilst a: Choud as ta nyn gloan freayll ayns cooinaghtyn ny altaryn eu Bible

dozens of times dy mennick as dy mennick, ymmodee keayrtyn

custit beaten: Three keayrtyn va mee custit lesh slattyn Bible

shymmey many: Shymmey ta ny keayrtyn ta shiu er my oltooaney Bible

streghernee sneeze: ren y lhiannoo streghernee shiaght keayrtyn Bible

four kiare: Four times two is eight - Ta kiare keayrtyn daa jannoo hoght. DF idiom

oftentimes (adv.) keayrtyn ny ghaa, shimmey traa; smennick; dy mennick: and offering oftentimes the same sacrifices - as chebbal dy mennick ny ourallyn cheddin Bible

salary (n.) faill: He earns treble my salary - T'eh cosney tree keayrtyn yn faill aym. DF idiom

breinnagh smelly person; smelly: V'ee cliaghtey goaill jaagh jannoo ymmyd jeh thombaghey breinnagh ennagh veih'n Rank as va'n jaagh cha chiu as nagh row mee abyl tayrn ennal ny keayrtyn. Dhoor

drogh-aigh (f.) bad luck, misfortune: Ny cheayrtyn v'ee cur lhee drogh-aigh as va sleih prowal dy gheddyn rey-ree, keayrtyn elley v'ad jannoo cummey ven ny vabban as cur lhee dy valley lesh onnor myr 'Babban y Mhelliah' Dhoor

fassan (=Ir. faisean) fashion: Ta fys mie aym dy vel y fassan shoh jeh cloie gammanyn sy chamyr-scoill er nyannoo assee ny keayrtyn Carn

fockleyn words: ga dy row shin tuittym magh ny keayrtyn, ve dy leah jarroodit, as cha daink shin rieau gys streeu as fockleyn sharroo. JG

foldyragh scythe: Va'n arroo giarrit ec ny mraane lesh corranyn agh ny keayrtyn va ny deiney giarrey eh lesh y yiarn foldyragh. MB

gerr (=Ir. gair) crow, shout: As chooinee Peddyr er ny goan va Yeesey er loayrt rish, Roish my gerr y kellagh daa cheayrt, nee uss mish y obbal three keayrtyn. Bible

gerrym chellee cock crow: Noght hene roish gerrym chellee, dy nob uss mish three keayrtyn Bible

gerrym y chellee cock crow, dawn: Roish gerrym y chellee, obbee uss mish three keayrtyn Bible

nhione See nione know: Pheddyr roish gerrym y chellee jiu dy jean uss gobbal three keayrtyn dy nhione dhyt mee. Bible

oayshagh formal: shamyr lhionney vooar as fer elley ny s'loo boayl t'ad cummal seshoonyn oayshagh ec traa jinnair as keayrtyn elley. Carn

obbee (f.) charming, sorcery: Tar-jee er-gerrey gys shoh, shiuish vec yn ven-obbee, shiuish ta sluight y vaarderagh as y streebagh. Quoi er ta shiu jannoo gannidys? Bible; (v.) will deny: Roish gerrym y chellee, obbee uss mish three keayrtyn. Bible

oie noght (f.) tonight: As dooyrt Yeesey rish, Dy firrinagh ta mee gra rhyt, Yn laa jiu, eer yn oie noght roish my gerr y kellagh daa cheayrt, dy nob uss mish three keayrtyn. Bible

ooraghtoil refreshing: Keayrtyn elley, v'ee coontey y cliaghtey Manninagh shoh dy ve ooraghtoil. SF

picnic picnic: Ny keayrtyn 'sy tourey yinnagh shin goll er y cheer ayns "tram" as goaill "picnic" marin, agh atreih! JG

pynt pint: Ghow eh pynt ny jees ny keayrtyn, as cha jagh eh rieau dys y cheeill yn Doonaght ny laa elley erbee. CJ; pint pot

pynt dy yough pint of ale: V'ad cliaghtit dy ghoaill pynt dy yough ny keayrtyn agh cha row ad goaill rouyr. MB

s'ardjey superior, topmost, uppermost: Aghterbee, ny keayrtyn, oddagh ad g'ennaghtyn egin dy hoilshaghey ad-hene myr deiney s'ardjey as stroshey Carn; highest

shamyr lhionney (f.) bar room, lounge bar, tap room: Ta daa halley ayn son cuirraghyn-kiaulley as gienseyn, shamyr lhionney vooar as fer elley ny s'loo boayl t'ad cummal seshoonyn oayshagh ec traa jinnair as keayrtyn elley. Carn

shuyraghyn sisters: Ny keayrtyn, shegin dou goaill rish dy vel mee er jeet dy ve began corree tra hoilshee nyn mraaraghyn as shuyraghyn Cornagh nagh vel ad toiggal dy vel seihll elley ayns Mannin. Carn

spaagit spattled: Keayrtyn elley roish shen haink mee marish my voir er baatey queeyl spaagit as cheau mee ooryn ec y giat jeeaghyn sheese er yn greinys niartal girree as tuittym, cheet my chour as goll ersooyl voym reesht. JG

staydys cummaltagh residential status: ga dy vel shellooder y vagher er phrowal ymmodee keayrtyn dy gheddyn staydys cummaltagh son y boayl, myr v'eh, keayrt dy row. BS

stiurt-shapp shop steward: Ny keayrtyn, ta stiurtyn-shapp er ve goit as va ny meoiryn-shee son eebyrt ad. Carn

tayrn ennal (=Ir. tarraing anàla) breathe, breathing, respiration, respire: V'ee cliaghtey goaill jaagh jannoo ymmyd jeh thombaghey breinnagh ennagh veih'n Rank as va'n jaagh cha chiu as nagh row mee abyl tayrn ennal ny keayrtyn. Dhoor; gasp

vleeantyn See bleeantyn (dy) of years: As nee uss coontey shiaght dooneeyn dy vleeantyn, shiaght keayrtyn shiaght bleeantyn Bible

baghtallys clearness, distinctness, obviousness: Er lhiam dy vel oo cheet er "Ta mee dy nyn vakin" Tra ta baghtallys orroosyn / erriuish / orrins ta "nyn" currit er, t'eh kiart dy liooar agh ta keayrtyn elley nagh vel eh cho aashagh as shen. Dhoor

er coontey shen on that score: Ec y traa va mee cloie bluggan cass rish sheshaght 'Ny shen ghuillyn' ec keayrtyn er fastyr Jerdein (va shen y lieh laa feailley 'sy chiaghtyn) as er coontey shen cha row mish seyr dy hroailt dys Cregneash dy chooilley fastyr Jerdein. MB

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog