Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: keayrt | Results: 87

keayrt (=Ir. cuairt) (f.) once, occasion, time: As loayr eh rish foast keayrt elley Bible; circuit, lap, progress, round, round trip, sojourn, stay, staying, tour of inspection, visit, visitation: Hug shin keayrt er y valley. DF; (visit) call; (visit) circle


Inexact matches:

caghlaaghyn keayrt divers times, various times: as ennym creckeyder-lioaryn Ollannagh enmyssit Van Duren rish va Voltaire er arganey ec caghlaaghyn keayrt. CnyO

ec keayrt 1 promptly; 2 at once a: cha vel oo dy stroie ad ooilley ec keayrt Bible

er keayrt visiting: Ta sleih er keayrt eck. DF

jannoo keayrt progress

keayrt elley once more: Insh j'ee dy vaikym ee keayrt elley. DF

keayrt ennagh sometime: Neems foast keayrt ny keayrt ennagh tuittym liorish laue Saul

keayrt vooar (=Ir. morchuairt) (f.) Bishop's visitation; great circle

shimmey keayrt many a time: Shimmey keayrt tad er chaggey m veih my aegid Bible

stiark keayrt rarely

bishaghey keead keayrt centuple

chur keayrt er (dy); (to) visit: Dy chur keayrt er ny cooyl-straiddyn. DF

cur keayrt er circle visit, visit, visiting

keayrt ny ghaa divers times, many a time, on several occasions: Eisht honnick mee Thom cur lesh e laue harrish e hooillyn keayrt ny ghaa as tra hug mee jerrey er y ghrane, honnick mee dy row jeir ayns ny sooillyn echey Coraa

keayrt 'sy chegeesh bi-monthly, fortnightly

keayrt 'sy daa vee bi-monthly

divers times caghlaaghyn keayrt; keayrt ny ghaa

many a time keayrt ny ghaa; (ny) keayrtyn; ymmodee keayrtyn; shimmey keayrt: many a time turned he his wrath away - shimmey keayrt hyndaa eh e chorree ersooyl Bible

visiting (v.) cartaghey; cur keayrt er; er keayrt

progress (v.) goll er oai, jannoo keayrt, immeeaght; (n.) keayrt, turrys

bi-monthly gagh cor vee, gagh nah vee, keayrt 'sy chegeesh, keayrt 'sy daa vee

Bishop's visitation (n.) keayrt vooar

call3 (visit) keayrt

circle2 (visit) keayrt

circuit chymshal: The circuit is broken - Ta'n chymshal brisht. DF idiom; coorse; keayrt: We made a circuit of the town - Hug shin keayrt er y valley. DF idiom; kiarkyl

great circle (n.) keayrt vooar

once (adj.) keayrt: The pitcher goes once too often to the well - Ta'n cruishtin goll keayrt ro vennick dys y chibbyr. JJK idiom

staying keayrt

time am, em; earish, emshyr, emshir, lhing, tammylt; traa: Time is short: Eternity is long - S'giare traa: S'foddey beaynid. JJK idiom; keayrt: I'll stay longer next time - Tanneeym ny sodjey yn keayrt sniessey. JJK idiom; (v.) towse

tour of inspection keayrt

various times caghlaaghyn keayrt

visit1 (v.) cur keayrt er, cur my ner; cur shilley er: We did not visit those gentlemen - Cha dug shin shilley er ny deiney-seyrey shen. JJK idiom; (n.) keayrt

feaysley er 1 dispensation, ease, emancipation, extricate, extrication, free, guess, liberate, loosen, looseness, puzzle out, ransom, release, relief, relieve, solution, solve, unbutton, uncouple, undo, unfix: a: ren shiu keayrt as keayrt feaysley er my ymmyrch. Bible; 2 (of puzzle) key

centuple bishaghey keead keayrt; keeadagh

circle visit cur keayrt er

circumnavigate combaasal; keayrt-hiaulley; kiarkley

circumnavigation keayrt-hiaulley

circumnavigator keayrt-hiaulteyr

circumrotatory keayrt-hooyllagh

occasion caa; keayrt; oyr; traa

once more (adv.) keayrt elley; reesht

keayrt-hiaulley circumnavigate, circumnavigation

keayrt-hiaulteyr circumnavigator

keayrt-hooyllagh circumrotatory

fortnightly (adj., adv.) gagh kegeesh, keayrt 'sy chegeesh, kegeeshoil

lap bolgym; filley; garrey; keayrt; lant; sliee; ught

on several occasions dy mennick, keayrt ny ghaa

round trip (n.) keayrt, turrys ayn as er ash

sojourn (v.) goaill aaght, jiuleaney; cum; (n.) keayrt; ynnyd keayrtey

sometime (adj., adv.) keayrt ennagh, traa ennagh; (adv.) nagaerun

visit2 (v.) (to); (dy) chur keayrt er; (dy) chur shilley er; (dy) yeeaghyn

visitation (n.) ard-chairailys, frasdyl erskyn najoor, keayrt; kerragh, kerraghey

hundreds (npl.) keeadyn: I have seen it hundreds of times - Ta mee er n'akin eh keeadyn keayrt. DF idiom

next (adj., adv.) by niessey; my-niessey; nah; sniessey: I'll stay longer next time - Tanneeym ny sodjey yn keayrt sniessey. JJK idiom;sy nah ynnyd

promptly (adv.) dy lheah; dy traaoil: To pay promptly - Dy eeck dy traaoil. DF idiom; ec keayrt

rarely (adv.) anvennick; s'anvenkey: I see him more rarely now - Ta mee fakin eh s'anvenkey nish. DF idiom; stiark keayrt

round cruinn, runt; cruinnaghey, jannoo cruinn, jannoo runt, runtaghey; bout, keayrt; mygeayrt: Place the chairs round the table - Cur ny stuill-ghrommey mygeayrt y voayrd. JJK idiom

tenth (n., adj.) jeihoo: This makes the tenth time - Shoh yn jeihoo keayrt. DF idiom; jeigoo

too much roud; rour; rouyr: Don't put too much on at a time - Ny cur rouyr er ec keayrt. JJK idiom

balley beg cheerey village: Keayrt dy row va lught-thie Mylvreeshey cummal ayns balley beg cheerey v'enmysit Creneash. Dhoor; one horse town

bwoailley impinge; strike: Shymmey keayrt honnick shin eh agh cha vaik shin eh rieau bwoailley peiagh erbee. CJ

caartyn carts: Ghow dew caartyn jeant jeh bolk as daa wheeyl vooarey. Dhoor; cards: va mish as daa ny tree deiney aegey elley cliaghtit goll keayrt ny ghaa dys y thie oc 'syn 'astyr dy chloie caartyn LC

choonree changed: Heill ad dy row ad rish y cheayn reesht, as keayrt elley choonree ad ny cabbil as caartyn son daa lhong sloo Dhoor

chur tayrn (dy); (to) give a pull: agh cha bee feme ain er y tayrneyder dy chur tayrn dooin yn keayrt shoh. Dhoor

cohionnal (f.) community, confluence, congregation, congress: Keayrt dy row, dooyrt Bretnagh ennagh ec Cohionnal Celtiagh ayns Mannin Carn

cosoylaghey allegorise, allegorize, assimilate, associate, compare, metaphor: Mastey ny cheeraghyn Celtiagh, shimmey keayrt ta shin cosoylaghey Mannin rish y Chorn. Carn

dobbyr da touch-and-go: Haghyr shoh reesht as reesht, as dagh keayrt dobbyr da'n inneen tuittym harrish y vroogh CL

druightoil dewlike, dewy: " Eisht jimmee Bedevere, keayrt elley magh Tessyn y ghreeym, as hooyl eh rish y logh, Coontey mynclaghyn druightoil, smooinaght` dowin Dhoor

eddyr-Cheltiagh inter-Celtic: Son yn trass keayrt, ta'n "URDD GOBAITH CYMRU," ta shen dy ghra Sheshaght yn Aeglagh Vretin, er chummal chaglym Eddyr-Cheltiagh ec Thie mooar "Pantyfedwen," ec Borth, er-gerrey da Aberystwyth Coraa

er gys unto: As eisht ta markit fud ny hoie Eer er gys brishey'n laa, Harrish ny magheryn glassey roie Feer tooillit keayrt ny ghaa. Dhoor

frameit framed: Y Taoiseach t'ayn nish, Bertie Ahern, hooar eh cooinaghtane frameit jeh keayrt de Valera myr gioot. BS

gurneil control, direct, govern: Ga dy vel ee roie dy tappee gour-y-vullee, gollrish ny banglaneyn elley jeh'n chenn ghlare-ghooie, va keayrt dy row gurneil yn trass ayrn jeh'n Rank Coraa; regulation

Keeill Vian St. Matthew's Church: Arrymagh Illiam Wood M.A., keayrt dy row saggyrt jeh Keeill Vian, Doolish. Coraa

mustyral assemble, assembling, muster: Keayrt ny ghaa dirree magh ny Manninee nyn 'oi as d'obb ad dy eeck red erbee, agh ve ny sidooryn er nyn mustyral dy ghoaill ny leeideilee as dy cheau ad ayns y Chashtal Rosien Dhoor

mwaaee COMPARE mwoie hares: gleashagh cho eddrym as bodjallyn yn aer, ny myr fedjagyn er skianyn ny geayee, as keayrt lheimyraght gollrish mwaaee! Coraa

peacockyn peacocks: keayrt ayns three bleeaney haink lhuingys Tharshish, cur lhieu airh as argid, ivory, as apeyn, as peacockyn Bible

pot ghoo (f.) (illicit) whisky still: Ta mee er chlashtyn dy ren eh keayrt dy row goaill ayns laue ymmyd y yannoo jeh 'pot ghoo' as va 'poteen' er ny imbyl echeysyn. Dhoor

rinkaghyn dances: ta kiaulleyderyn cur shilley er'n shenn sleih ayns Transylvania, keayrt va ayrn jeh'n Ungaar, dy ynsaghey carryn, arraneyn as rinkaghyn voue. Carn

scollag aeg youth: Skeeal Beg Mysh Scollag Aeg, Keayrt dy row va scollag dy ghuilley aeg mysh queig bleeaney jeig dy eash as hie eh dy schoill dy ynsaghey yn A, B, C. GB

Skeerey Maghal Maughold: Er-lesh mooinjer ny cheerey Skeerey Maghal as paart dy chummaltee Balley Rhumsaa dy nee Rachel Looney va keayrt dy row baghey marish yn dooinney eckish, Yuan, ayns skeerey maghal Dhoor

staydys cummaltagh residential status: ga dy vel shellooder y vagher er phrowal ymmodee keayrtyn dy gheddyn staydys cummaltagh son y boayl, myr v'eh, keayrt dy row. BS

streppey noi wrestle: Keayrt dy row dooyrt Doolish y Karagher rhym dy row eh smooinaghtyn er goll dys fer jeh ny Inshyn Goal er-yn-oyr dy row eh g'aase skee jeh streppey noi Sostnaghey jeh e heer hene. Carn

traa ennagh sometime: Shimmey keayrt ta shin jarrood dy row ooilley Sostyn lesh ny Celtiee traa ennagh. Carn

at once (adv.) er y chooyl: You ought to answer at once - Lhisagh shiu freggyrt er-y-chooyl. JJK idiom; kiart nish; ec keayrt; chelleeragh: You will have to come down at once - Shegin diu cheet neose chelleeragh. JJK idiom; ec y traa cheddin: Don't all speak at once - Ny loayr ooilley ec y traa cheddin. JJK idiom

stay bac; corsad; cur staiy rish; fariagh; farkaghey; farkaght; fuirraghtyn; furriaght; keayrt; lhiettalys; stad; staiy; tannaghtyn: We cannot stay any longer - Cha nodmayd tannaghtyn ny sodjey. DF idiom; tannee: Stay there - Tannee myr t'ou. DF idiom; fuirree: Stay there - Tannee myr t'ou. DF idiom

gillid brightness, clearness, light, lustre: son ta dty ghoullyn sollys moom soilshean goltooan mee lesh y ghloyr va keayrt aym pene; my phooar v'er dty skyn, my ghloyr as gillid neesht, gys liorish moyrn ardalagh va mee brisht PC; (of snow) white, whiteness; cleanliness

S'doogh lhiam (intj) I am sorry, Woe is me, Woe: Va mee ro aeg dy hoiggal c'red va goll er, agh shimmey keayrt car ny bleeantyn er-giyn, veagh m'ayr ching 'sy lhiabbee, as s'doogh lhiam gra hooar eh baase ec shiaght bleeaney as da'eed dy eash lesh y doghan-aarey JG

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog