Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: jerkal | Results: 42

jerkal (=Ir. dearcáil) 1 expect, trust: bee'n jerkal eck ayns fardail Bible a: as nish t'ad aarloo, jerkal rish gialdyn y gheddyn voids. Bible; b: Er jerrey ooilley shegin da cooinaghtyn dy vel maishter echey ayns niau, da t'eh lhiastyn shirveish, as veih t'eh jerkal son faill sharvaant firrinagh. Bible


Inexact matches:

expect (v.) jerkal: Did you expect an answer? - Ren shiu jerkal rish ansoor? JJK idiom; yerkal

expecting (v.) ayns y chorneil; torragh; trome; jerkal rish: I'm expecting them every moment - Ta mee jerkal roo dagh minnid. JJK idiom

hope doghys, jerkallys, treisht; hopes; treishteil: I hope I shall soon see you again - Ta mee treishteil dy vaikym shiu dy-leah reesht. JJK idiom; jerkal, yerkal: I hope you will be satisfied - Ta mee jerkal dy bee shiu jeant magh. JJK idiom

company sheshaght-ghellal; colught: They wound the company up - Hug ad jerrey er y cholught. DF idiom; complaght; sheshaght: Do you expect company? - Vel shiu jerkal rish sheshaght? JJK idiom; skimmee: The ship's company - Yn skimmee. DF idiom

hear2 (v.) (to); (dy) chlashtyn: Hoping to hear from you - Jerkal dy chlashtyn voyd. DF idiom

hourly (adj., adv.) er yn oor, ooragh, ooroil, 'sy oor; gagh oor: We expect him hourly - Ta shin jerkal rishyn gagh oor. DF idiom

serious (adj.) smooinaghtagh, trome-chooishagh; trome: I hope it will be nothing serious - Ta mee jerkal nagh bee eh red erbee trome. JJK idiom

trust barrantys, currym, daill; jerkal, jerkallys; treisht; treishteil: I don't trust him - Cha nel mee treishteil ayn. JJK idiom; (to); (dy) hreishteil

will keep freillee: I hope you will keep your promise - Ta mee jerkal dy vreill shiu nyn ghialdyn. JJK idiom

ayrnyn eigsoylagh different parts, various parts: T'ee gra dy vel gengyn dy stuggaghyn veih ayrnyn eigsoylagh jeh'n valley goll gys shen, jerkal rish caggey. BS

berrishyn-feeyney feïe wild grapes: en eh jerkal dy n'ymmyrkagh eh berrishyn-feeyney, as dymmyrk eh berrishyn-feeyney feïe. Bible

brattagh Manninagh Manx flag: Ta Neil Hodgson gra dy vel eh jerkal craa yn brattagh Manninagh, Tree Cassyn Vannin, y nah cheayrt vees eh cosney yn varriaght ayns ratçh Ard-Roar-Vree yn Teihll. BS

Cheyllys See keyllys (Yn); (The) Sound: v'eh jerkal rish shooyllaghan liauyr as greienyn scoltan voish y Cheyllys gys Kione ny hAyrey. Carn

co-eiraght (f.) co-heirship, parcenary, common heritage: Donald Gelling, yn Ard- shirveishagh ain, t'eh jerkal dy jean y cheayrt mooadaghey yn co- obbraghey eddyr daa ashoon as ram co-eiraght oc. BS

Danvargee Danes: Ta obbreyder-turrys sy Danvarg jerkal fosley ynnyd veayn sy heer shen dy ghreinnaghey Danvargee dy chur shilley er Mannin. BS

drogh-yien bad temper, ill-nature: Va mee gennaghtyn dy ve ayns drogh-yien, feayr as faase, as 'scoan va mee jerkal dy chosney yn eaghtyr reesht. LC; sadness

fannag (f.) crake; crow: Va fannag çherraghtyn lesh paays, dy row fakin cruishtin, as ren ee jerkal dy gheddyn ushtey, ren ee getlagh huggey lesh boggey mooar EF

goaill stiagh ooilley bar none: Va cooid elley jeh'n 'eailley goaill stiagh ooilley ny cooishyn lhisagh oo jerkal rish. Carn

gra harrish rehearse, repeat: Agh cooinee er tra ta dooinney mee-rioosagh ny mee-chrauee gra harrish yn ayrn shoh jeh e Chrea, t'eh dy firrinagh goaill rish dy vel eh jerkal rish dy ve er ny stroie annym as corp. CS

greienyn tools: v'eh jerkal rish shooyllaghan liauyr as greienyn scoltan voish y Cheyllys gys Kione ny hAyrey. Carn

Iddaalagh Italian: T'ad jerkal dy bee thieyn-bee Iddaalagh ayns Mannin tarroogh erskyn towse. BS

joynit joined: nish joynit ta shin ayns yn un phryssoon as dungeon doo, gyn jerkal rish pardoon. PC

lane troar sthie gross domestic product, GDP: T'eh jerkal dy bee ny symmyn bleinoil kianlt gys y Lane Troar Sthie tra vees ad roshtyn eh. BS

lhiantee fans: Ta'n Stiureyder-Reirey Hamish Ross jerkal dy jig thousaneyn dy lhiantee dys yn Ellan son y feailley-kegeesh vees ayn, ga dy vel ny ratçhyn hene scryssit. BS

lhiass-vriw deputy judge: Ta'n Lhiass-Vriw Moran er ny phoinsheil son y chooish-leigh as t'eh jerkal dy chlashtyn ro-chooishyn (preliminary matters) ec lieh-oor lurg kiare fastyr jiu. BS

moggyl (=Ir. mogall) grid, mesh, network: Dooyrt Mainshtyr Corkill dy row eh jerkal dy beagh moggyl dy skeymyn myr shoh currit er bun feiy'n Ellan ayns ny queig bleeaney ta roin. BS

mooarane mooar very much: Ta shin jerkal rish mooarane mooar dy obbyr veih'n oaseir ynsee as coonee as s'liklee nagh bee dy chooilley red ta shin geearree cooilleenit echey. Dhoor

Moslymee Moslems: Ta mee jerkal nagh bee ny Moslymee Goaldagh goit stiagh dy beagh nyn yeearreeyn currit daue. Carn

nurree (=Ir. anuraidh) last year: Nurree va shin ayns Keeill Airney, mleeaney ayns Galliu, as va shin jerkal rish caghlaaghlyn. Carn

Oie Jesarn (f.) Saturday night: Ta mee jerkal by bee giense ennagh goll er y oie Jesarn shen as foddee dy bee fir ny ghaa geearree dy hannaghtyn yn oie. Dhoor

prios mooar high price: V'eh jerkal dy beagh yn mooadaghey-prios mooar dy liooar da costyssyn-troarey brash eddyr nish as jerrey yn gheurey, agh cha dod eh ve shickyr mychione shen. BS

pyagh person: Va shin jerkal dy chlashtyn Gaelg goll er loayrt ayns shoh agh dinsh ad dooin nagh vel pyagh taggloo Gaelg nish. MB

ro-chooishyn preliminary matters: Ta'n Lhiass-Vriw Moran er ny phoinsheil son y chooish-leigh as t'eh jerkal dy chlashtyn ro-chooishyn ec lieh-oor lurg kiare fastyr jiu. BS

Roosh (f.) (Yn) Russia: bee Lunnin jerkal rish Divlyn cheet stiagh ayns Nato (dy follit?) dy yannoo ny Americanee booiagh ayns nyn gaggey casherick noi'n Roosh. Carn

scoltan 1 slot a: v'eh jerkal rish shooyllaghan liauyr as greienyn scoltan voish y Cheyllys gys Kione ny hAyrey. Carn; 2 colon

scryssit cancelled, peeled, scraped, scratched: Ta'n Stiureyder-Reirey Hamish Ross jerkal dy jig thousaneyn dy lhiantee dys yn Ellan son y feailley-kegeesh vees ayn, ga dy vel ny ratçhyn hene scryssit. BS

straiddyn streets: Cha vod shin jerkal dy akin y Gaelg goll er loayrt ayns straiddyn Ghoolish gagh laa agh foddee nagh vel shoh scanshoil. Dhoor

tubbag (f.) bushel, measure, peck, tub: tra haink fer gys dash-arroo jerkal rish feed tubbag, cha row echey agh jeih Bible

vlein scoill (f.) (yn); (the) scholastic year: Ta shin jerkal rish earroo dy phaitchyn eddyr shey as jeih ayns dagh vlein scoill, as yn earroo cheddin ayns ny possanyn cloie. Dhoor

Wiggynnagh Viking: Ta ruillick Wiggynnagh er ny feddyn ayns Cumbria, as ta shenndaaleeyn ayns Mannin jerkal dy jean shoh cooney lhien d'eddyn magh ny smoo mychione ny Wiggynnee v'ayns Mannin BS

keep cummal: Mine doesn't keep good time - Cha nel yn fer ayms cummal traa mie. JJK idiom; freayll; freaylley; freill; jannoo; tashtey; tastey; cruinnee; reaillys; (to); (dy) reayll: Wit is folly unless a wise man has it to keep - Ta keeall ommijys ny slooid ny t'ee ec dooinney creeney dy reayll. JJK idiom; (to); (dy) vreill: I hope you will keep your promise - Ta mee jerkal dy vreill shiu nyn ghialdyn. JJK idiom; (to); (dy) vochillaght; (to); (dy) hashtey; (n.) shamyr lajer

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog