Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: jeig | Results: 149

jeig (=Ir. deig) COMPARE yeig teen: three-feed as queig anmeenyn jeig. Bible


Inexact matches:

Billey Jeig Tithe Tree

hoght jeig eighteen: Ta'n troggal hene ayns stayd feer vie, troggit myr v'eh ec shenn-ayr Robert Louis Stevenson, Robert Stevenson, 'sy vlein hoght keead jeig hoght-jeig. Carn

hoghtoo jeig eighteenth

kiare jeig fourteen: Ad shoh mec Rachel, va er ny ymmyrkey da Jacob: va ooilley ny anmeenyn kiare jeig. Bible

nuy jeig nineteen: Quoi yn dooinney ny mast' euish ta keead keyrrey echey, as coayl unnane jeu nagh vel eh faagail yn chiare-feed as yn nuy jeig ayns yn aasagh, as goll dy hirrey yn cheyrrey chailjey Bible

nuyoo jeig nineteenth

queig jeig fifteen: Hug ad queig jeig thousane punt dou er eeasaght. DF

shey jeig sixteen: Shegin daue goaill toshiaght ec mysh kiare ny shey jeig bleeaney d'eash dy beagh ad flaaoil ec hoght bleeaney jeig. Carn

shiaght jeig seventeen: My vees kerraghey shiaght filley er ny ghoaill ersyn varrys Cain, dy firrinagh bee kerraghey shiaght jeig as three feed er ny ghoaill son Lamech. Bible

shiaghtoo jeig seventeenth: Thomson er n'ghoaill earroo jeh ny daanyn Gailgagh ny va er ny haglym 'sy shiaghtoo jeig cheeadbleeaney ayns yn Albyn as t'eh er chosoyley ad rish yn obbyr Macpherson, ny va scruit 'sy Vaarle. Coraa

trass jeig thirteenth: Yn tress unagh jeig nyrg ny Trinaid. PB1610

wheiggoo jeig (yn) fifteenth: Ayns y wheiggoo vleïn jeig jeh Amaziah Bible

whueig jeig See queig jeig (e); (his) fifteen: As va thousane dy gheiney Venjamin mârish, as Ziba sharvaant dy hie Saul, as e whueig mec jeig Bible

Daa Ostyl Jeig (Yn) Twelve Apostles

Glion y Nane Jeig Glen of the Eleven

kiare feed as jeig ninety

Nah Laa Jeig (Yn); (The) Twelfth Day

Oie y Nah Laa Jeig (f.) Twelfth Night

unnane-jeig as feed thirty-one: Ooilley ny reeaghyn unnane-jeig as feed. Bible

fifteen queig jeig; (his); (e) whueig jeig

'nane-jeig eleven: Jeih ny 'nane-jeig dy vleeantyn DF

eighteen hoght jeig: That happened in the year eighteen hundred and thirty-five - Haghyr shen ayns y vlein hoght keead jeig as feed. JJK idiom

fourteen (n., adj.) kiare jeig

nineteen (n., adj.) nuy jeig

seventeen shiaght jeig

sixteen (n., adj.) shey jeig

teen jeig; yeig

thirteen (n., adj.) tree-jeig: I was thirteen last week - Va mee tree-jeig shiaghtin chaie. JJK idiom; treeoo-jeig

thirteenth (n., adj.) treeoo-jeig: Our uncle will arrive on the thirteenth of next month - Roshee yn naim eu yn treeoo laa jeig jeh'n vee shoh cheet. JJK idiom; trass jeig

Tithe Tree (n.) Billey Jeig

flaaoil 1 See flaoill articulate, circumfluent, eloquent, fluent, fluid a: Shegin daue goaill toshiaght ec mysh kiare ny shey jeig bleeaney d'eash dy beagh ad flaaoil ec hoght bleeaney jeig. Carn; 2 (of speech) flowing

rheynnagh departmental, distributive, partitive: Çhymsaghey fysseree mychione ny shiaght meeilley jeig dy 'leih ta fo nuy bleeaney jeig dy eash, ta shen y chied red vees y skimmee ym-rheynnagh jannoo, dooyrt Co-oardeeagh y Strateysh, Pat McKiernan. BS

staagyn posts: As ny s'anmey ayns nuy keead jeig as kiare jeig va mooarane jeu goit son staagyn trensh sy chied chaggey mooar. Dhoor

trensh trench: As ny s'anmey ayns nuy keead jeig as kiare jeig va mooarane jeu goit son staagyn trensh sy chied chaggey mooar. Dhoor

ym-rheynnagh multi-departmental: Çhymsaghey fysseree mychione ny shiaght meeilley jeig dy 'leih ta fo nuy bleeaney jeig dy eash, ta shen y chied red vees y skimmee ym-rheynnagh jannoo, dooyrt Co-oardeeagh y Strateysh, Pat McKiernan. BS

April (n.) Averil: Your letter is dated April the twenty-second, nineteen thirty-eight - Ta'n laa jeh'n vee er y screeuyn eu yn ghaaoo laa as feed jeh Averil, nuy keead jeig as hoght jeig as feed JJK idiom; Jerrey Arree; Mee s'jerree yn arree

dodecagon (n.) daa-uillin-jeig; daa-yeigin

eighteenth hoghtoo jeig; (the); (yn) hoghtoo yeig

fifteenth (the); (yn) wheiggoo jeig, wheiggoo yeig

nineteenth (n., adj.) nuyoo jeig; (the); (yn) nuyoo yeig

thirty-one unnane-jeig as feed

Twelve Apostles (npl.) (The) Daa Ostyl Jeig

daa-uillin-jeig dodecagon

kerroo-jeig fourteenth

kiarroo-jeig fourteenth

tree-jeig baker's dozen, thirteen

treeoo-jeig thirteen, thirteenth

unnane-jeig eleven: Jokneam jeh Carmel, unnane; Ree Dor ayns slyst Dor, unnane ; ree ashoonyn Ghilgal, unnane; Ree Tirzah, unnane ; Ooilley ny reeaghyn unnane-jeig as feed. Bible

baker's dozen (n.) dussan liauyr; tree-jeig

eleven (n., adj.) 'nane-jeig: His arrival was timed for eleven - V'eh son cheet ec nane jeig er y chlag. DF idiom; unnane-jeig: It's eleven o'clock at the latest - Te unnane-jeig er y chlag ec y chooid s'anmee. JJK idiom

fourteenth (n., adj.) kerroo-jeig; kiarroo-jeig; (the); (yn) chiarroo yeig

Glen of the Eleven (n.) Glion y Nane Jeig

seventeenth (adj.) shiaght jeigoo; shiaghtoo jeig; (the); (yn) chiaghtoo yeig

Twelfth Day (n.) Laa yn Ghiense; (Yn) Nah Laa Jeig

ninety (n., adj.) kiare feed as jeih, nuyad, kiare feed as jeig

amethyst amethyst: yn un undin jeig, Jacinth; yn ghaa yeig, Amethyst. Bible

gleebyn suburbs: three ard-valjyn jeig, marish ny gleebyn oc Bible

legion legion: yinnagh eh chelleeragh hym erskyn daa legion jeig dy ainleyn? Bible

museum museum: Bee yn museum foshlit yn wheiggoo laa jeig jeh'n Vart. JJK

queigoo (=Ir. cúigiú) (f.) fifth: Yn queigoo laa jeig as veih shen magh. DF

armed armit: They were armed with bows - Vad armit lesh bowghyn Bible; eillit, êillit: twelve thousand armed for war - daa housane jeig êillit son caggey Bible

December (n.) Mee ny Nollick: Up to the thirty-first of December - Derrey yn chied laa jeig as feed jeh Mee ny Nollick. DF idiom; Mee veanagh y gheuree

downwards (adv.) neose: From the twelfth century downwards - Veih'n nah eash jeig neose. DF idiom; sheese; kione my lhei

fathoms (npl.) feiyn: they sounded again, and found it fifteen fathoms - hug ad magh yn leoaie reesht, as hooar ad eh queig feiyn jeig

happened (dy) daghyr; (er) daghyrt: You don't know what has happened - Cha s'ayd c'red t'er daghyrt. JJK idiom; haghyr: That happened in the year eighteen hundred and thirty-five - Haghyr shen ayns y vlein hoght keead jeig as feed. JJK idiom

Twelfth Night (n.) Oie y Nah Laa Jeig; Oie yn Ghiense: We shall enjoy ourselves very much on Twelfth Night - Gowmayd soylley mooar Oie yn Ghiense. JJK idiom

aachouyral restore: va ny daa irree-magh Albinagh enmyssit y "Queig jeig " as y " Queig as daa-eed," er son aachouyral ny Stewarts Coraa

abb abbot: V'eh abb Vanishter Rushen rish hoght bleeaney jeig as v'eh Aspick ny hEllanyn rish shey bleeaney as feed. Chron [L. abbas]

assyllyn asses: Ny camellyn oc, kiare cheead queig jeig as feed: nyn assyllyn, shey thousaneyn shiaght cheead as feed. Bible

billey palm palm tree: ayns Elim va daa hibbyr jeig ushtey, as three-feed billey palm as jeih Bible

bleaystan chesh-veanagh nuclear bomb: Roish my ren ny Americaanee yn bleaystan çhesh-veanagh ayns y vlein nuy cheead jeig queig as daeed Dhoor

bolgey-argid inflation: Bee raaytyn-lectraghys ny shlee na'n raayt bolgey-argid gys y vlein daa veeilley as queig-jeig. BS

caarjyn friends: t'ee geamagh er e caarjyn as e naboonyn cooidjagh Bible; lovers; kith; mates: Dinsh guilley ennagh da caarjyn dy daink 'un veoir-shee jeig' dys cummal e lught-thie as ad 'ceau jaggadyn-flak'. Carn

cha row was not, were not: Cha row agh mysh three feed kiaulleyderyn foast er-mayrn, as cha row agh three jeig jeu dod foast cloie. Carn

chenjeanyn beacons: Ec toshiaght yn nuyoo lhing jeig va slane geuley dy chenjeanyn er ooilley liurid yn clyst, as va paitchyn ceau slonganyn dy vlaaghyn, as daunsin ayns straneyn laue ry-laue. Dhoor

cocaine cocaine: Lurg da prowal smuggleragh cocaine as kennip va feeu daeed as hoght meeilley jeig punt stiagh syn Ellan BS

connaasagh contemptuous: T'ad jannoo briwnys row Allan Bell connaasagh mychione y Chiare as Feed as eshyn cur ad er shaghryn ayns nuy cheead jeig, kiare feed as daa- yeig, coardail rish Commishoon Brialtys Chronk Murray BS; scoff, sneer

costreeu feud: T'eh nane ass kiare deiney jeig as scollag firryn as kuse dy chassidyn jeant orroo, goaill stiagh costreeu as soie er sleih, as meshtallys as neureajid. BS

counteeyn counties: Ayns ny hardjyn haink dy ve ny Shey Counteeyn, va'n chengey er raad y vaaish myr chengey y theay sy nuyoo cheead jeig. Carn

cubityn cubits: Queig cubityn jeig ren ny ushtaghyn lhieeney, as va ny sleityn er nyn goodaghey Bible

cur feanish adduce: She eshyn y chied fer ass shey feanishee jeig vees cur feanish theayagh ayns ny kiare shiaghtin ta ry heet. BS

curmyn commands, duties: erreish da Yeesey v'er choyrt ny curmyn shoh da e ghaa ostyl jeig Bible

daaue See taaue :1-2 (nyn) leisured; idle: As mysh yn un oor jeig, hie eh magh, as hooar eh feallagh elley shassoo nyn daaue, as dooyrt eh roo, Cre'n-fa ta shiu nyn shassoo ayns shoh fey ny laa nyn daaue? Bible

drogh-haghyrtagh accidental, misfortunate: Ec bing-vaaish, va briwnys jeant dy dooar Brian Heddle Norman, va un vlein jeig as feed dy eash, dy dooar eh baase dy drogh-haghyrtagh. BS

dy meein softly, meekly, patiently: Hooar eh baase dy meein as dy sheeoil moghrey Jydoonee, yn 26 Averil, 1953, ayns e chiare feedoo vlein as tree jeig Coraa

eayn (=Ir. and S.G. uan,) pl. eayin lamb: As omer elley lesh dagh eayn jeh ny kiare eayin jeig, Bible

êillit armed: Myr shen va er ny hayrn ass thousaneyn Israel, thousane jeh dagh tribe, daa housane jeig êillit son caggey Bible

er liurid at length, lengthways, longways: Ta'n chosheeaght kiare feed as queig meeiley er liurid, goll trooid ny shiaght skeeraghyn jeig syn Ellan. BS

er y chlag o'clock: As tra yeeagh y dooinney er y chlag, v'eh ny smoo jeh jeig er y chlag Carn

Ewdish (f.) Yiddish: Sy vlein 1939 va Ewdish ec un villioon jeig dy hEwnyn feiy ny cruinney. Carn

feiyn fathoms: hug ad magh yn leoaie reesht, as hooar ad eh queig feiyn jeig Bible

firryn he, mannish, male, masculine: T'eh nane ass kiare deiney jeig as scollag firryn as kuse dy chassidyn jeant orroo, goaill stiagh costreeu as soie er sleih, as meshtallys as neureajid. BS; virile

fooilliagh residue, residuum: hrog ad jeh'n fooilliagh as jeh ny eeastyn lane daa vaskad jeig Bible

freggyrtyn screeut written answers: Va hoght feyshtyn jeig as feed er y chlaare-obbyr son freggyrtyn loayrit, as nuy as feed son freggyrtyn screeut. BS

ghaa1 See daa twain, two: ghow eh e ghaa ven, as e ghaa harvaant, as e un vac jeig, as hie ad harrish yn awin Jabbok. Bible

ghaa yeigoo (yn) twelfth: va traaue lesh daa chubbyl jeig dy ghew roish, as eh-hene marish yn ghaa-yeigoo Bible

Ghermaan (f.) (Yn) Germany: Gow ad toshiaght er loayrt mychione yn irree jeh ashoonaghys fei-ny-Europey ayns mean y nuyoo keead jeig as er-lheh ayns yn Ghermaan. Carn

Glaschu (=Ir. Glaschú) Glasgow: Va'n turrys yindyssagh, er-lhimmey jeh shey ooryn jeig as feed va shin ceau ec yn phurt aer Glaschu Carn

goaill cheer land: Ren yn Chiarn Robard, Ree ny hAlbey, goaill cheer lesh lhuingys-chaggee mooar ec Rhumsaa er y hoghtoo laa jeig jeh Mee ny Boaldyn. Chron

haree commanded: Haree Ian Mac Phaidin ny sidooryn Goaldagh sy Hiar Meanagh dy jeeragh lurg y chaggey sy ghulf sy vlein nuy cheead jeig, kiare feed as nane-jeig. BS

Injebreck Ingi's Slope: Ayns ny shey mee jeig t'er ngoll shaghey, cha nel doour Injebreck er ngeddyn agh tree feed as jeih sy cheead jeh'n ushtey t'eh cliaghtey geddyn sy traa shen. BS

jiu (=Ir. inniu) 1 nowadays, today, this day a: Jiu ny mairagh hem mayd gys lheid yn ard-valley Bible; 2 of you: ghow mee daa ghooinney jeig jiu, fer ass tribe. Bible

kelloorey celebration; celebrate, celebrating: Y feailley, ta kelloorey cultoor Manninagh liorish kiaull, daanyn as ellyn, nee ee goaill toshiaght Jesarn, yn hiaghtoo laa jeig Jerrey Souree. BS

kennip (f.) (pl -yn) cannabis, hashish, pot: Lurg da prowal smuggleragh cocaine as kennip va feeu daeed as hoght meeilley jeig punt stiagh syn Ellan, hie dooinney voish Doolish er deyrey gys tree bleeaney as hoght mee ayns pryssoon. BS; hemp, rope-yarn

kiare-chorneilagh four-cornered: As bee yn altar daa chubit jeig er lhiurid, as ghaa-yeig er lheead, square as kiare-chorneilagh Bible

mayrn (er) existence: Ta shin daa vraar jeig, mec da un ayr, ta fer nagh vel er mayrn, as tan er saa, sy traa tayn, marish nyn ayr Bible

mean-eashagh mediaeval: Ta shenndaalee, Spencer Smith, veih Wrecsam, credjal dy noddagh cashtal mean-eashagh ayns jiass yn Ellan ve kianlt lesh cashtal Bretnagh as Ree Norlann mysh y toshiaght jeh'n chied eash jeig. BS

naeearane neutron: Dy jarroo, she Sostnagh, James Chadwick, ren feddyn y naeearane sy vlein nuy cheead jeig daa-yeig as feed. Dhoor

nagh vel am not; are not, aren't; isn't, is not: Ta shin daa vraar jeig, mec da un ayr, ta fer nagh vel er mayrn, as tan er saa, sy traa tayn, marish nyn ayr Bible; am

Oik Sthie Home Office: Ren patoayllee veih'n Oik Sthie scrutaght eear-vaase er y ven, va hoght bleeaney jeig as feed dy eash. BS

Ooisht Hwoaie (f.) North Uist: Shoh arrane mychione maarlys mooar haghyr ayns Balranald er Ooisht Hwoaie ayns nuy cheead jeig as feed. NNS

patoayllee pathologist: Ren patoayllee veih'n Oik Sthie scrutaght eear-vaase er y ven, va hoght bleeaney jeig as feed dy eash. BS

politickaght Vannin (f.) Manx politics: Ta'n Reejerey Çhalse er ngoaill ayrn ayns politickaght Vannin neayr's y vlein nuy cheead jeig, shey as daeed. BS

reill harrish preside, reign over: Nish ayns yn hoghtoo vleïn jeig jeh ree Jeroboam mac Nebat, ren Abijam reill harrish Judah. Bible

reiragh administrative, executive, manageable, managerial, ordering, powerful: Ta shiaght-jeig skeeraghyn ayns Mannin, as ta kiare- jeig municipios (baljaghtyn, ny rheynnyn reiragh jeh'n ellan shen) ayns La Palma. Dhoor

romanseeaght (f.) romanticism: Reesht as reesht ta ughtar y lioar shoh dy ghra nagh nee red voish romanseeaght y nuyoo cheead jeig y caggey dy hauail ny myn-chengaghyn. Carn

roshee will arrive: Roshee yn naim eu yn treeoo laa jeig jeh'n vee shoh cheet. JJK; will reach

ry chreck for sale, venal: Va ny Manninee 'sy chiaghtoo keead jeig agglit dy row ad ry chreck son daa phing y pheesh as dy beagh nyn ashoon currit mow. Carn

scollag aeg youth: Skeeal Beg Mysh Scollag Aeg, Keayrt dy row va scollag dy ghuilley aeg mysh queig bleeaney jeig dy eash as hie eh dy schoill dy ynsaghey yn A, B, C. GB

Seionagh Zionist: Bunnys ec jerrey yn nuyoo cheead jeig haink ashoonaghys Ewnagh rish myr y ghleashaght Seionagh Carn

Shapaanagh Japanese: Ta cummey Shapaanagh dy ghaan ta sheeley smooinaghtyn er cooish liorish jannoo ymmyd jeh shiaght shillabyn jeig. Dhoor

shenndaght (f.) antiquarianism, antiquity; antique: Va dellal-shenndaght echey, as v'eh er ny reih gys y Choonseil son y chied cheayrt sy vlein nuy cheead jeig, kiare feed as kiare. BS

shiaghtin chaie (the) other week: Va mee tree-jeig shiaghtin chaie. JJK

slonganyn garlands: Ec toshiaght yn nuyoo lhing jeig va slane geuley dy chenjeanyn er ooilley liurid yn clyst, as va paitchyn ceau slonganyn dy vlaaghyn, as daunsin ayns straneyn laue ry-laue. Dhoor

squareyn squares: As bee yn oirr echey kiare cubityn jeig er lhiurid, as kiare-jeig er lheead ayns ny kiare squareyn echey Bible

stot pl. stitt bullock: er y nah laa, nee shiu chebbal daa stot jeig Bible

straneagh staggered: Bee ny costyssyn brash er nyn eeck liorish troggal y cheesh-ushtey dy straneagh, va coardit ec Tinvaal sy vlein nuy cheead jeig, kiare feed as nuy-jeig. BS

ughtar (=Ir. údar) pl. ughtaryn author: Reesht as reesht ta ughtar y lioar shoh dy ghra nagh nee red voish romanseeaght y nuyoo cheead jeig y caggey dy hauail ny myn-chengaghyn. Carn

unnidyn units: Ta'n skeym cheddin cour thieys coadit neesht, as bee kiare unnidyn jeig ayn ooilley cooidjagh. BS

Valentine Valentine: Er y chiarroo laa jeig jeh Toshiaght-Arree, ta shen er Laa Noo Valentine. Chron

commanded doardee: And I commanded Joshua at that time - As doardee mee Joshua ec y traa shen Bible; goardail: And the congregation sent thither twelve thousand men of the valiantest, and commanded them - As hug y cheshaght nyn daa housane jeig jeh ny deiney sdunnal, goardail daue; haree: They commanded - Haree ad. DF idiom; oardit: and I did in the morning as I was commanded - as ren meesy voghrey myr ve oardit dou Bible; oardrit; hug currym er: And he commanded them - As hug eh currym orroo Bible

engagement (n.) co-chaggey; currym; failley; gialdynys; goaill greme; naishtey; cah: Two thousand five hundred and thirty-four men were killed in this engagement - Va daa housane queig keead as tree jeig as feed dy gheiney er nyn marroo ayns y chah shoh. JJK idiom

latest s'anmagh: At the very latest - Ec y chooid s'anmagh. DF idiom; s'anmee: It's eleven o'clock at the latest - Te unnane-jeig er y chlag ec y chooid s'anmee. JJK idiom; s'anmey: I'll come back at ten at the latest - Higym er ash ec jeih er y chlag ec y chooid s'anmey. DF idiom; s'jerree: Her latest born - Yn lhiannoo s'jerree t'eck. DF idiom; s'noa: The latest news - Yn naight s'noa. DF idiom; by yerree

lose (v.) caill; coayl: if he lose one of them, doth not leave the ninety and nine in the widerness - as coayl unnane jeu nagh vel eh faagail yn chiare-feed as yn nuy jeig ayns yn aasagh Bible; (to); (dy) choayl: or have caused the owners thereof to lose their life - ny er chur orroosyn by-liesh ve dy choayl nyn mioys Bible; (to); (dy) choayll: A time to get, and a time to lose - Traa dy chosney, as traa dy choayll Bible

point2 (n.) baare: The point of the sword - Baare y chliwe. DF idiom; birr, byr; bod; gob: Seal Point - Gob ny Rauney. DF idiom; kione: The Point of Ayre light - Thie Soilshey Kione ny Hayrey. DF idiom; point: Fourteen degrees below freezing point - Kiare keimyn jeig fo point rio. JJK idiom; poynt: You can give her a point or two to leeward John - Foddee oo poynt ny ghaa y lhiggey lhee Yuan. DF idiom; (v.) jeeraghey

strong men (npl.) deiney pooaral: A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches - Ta ben ghraysoil geddyn ooashley, as. deiney pooaral cosney berchys Bible; deiney trean: whose brethren were strong men - ny braaraghyn oc va deiney trean Bible; deiney lajer: And Meshelemiah had sons and brethren, strong men, eighteen - As va ec Meshelemiah mec as braaraghyn, deiney lajer hoght-jeig Bible

beih (f.) birch: t'eh gra nagh lhisagh kied ve currit da Thieyn Eiraght dy hroggal keead as queig-jeig as feed dy hieyn rish stayd Cronk Beih. BS

cochaarjagh allied: She yn laa jiu yn tree feedoo laa-bleeaney as queig-jeig jeh'n laa tra hoie thousaneyn dy hidooryn cochaarjagh er y clyst-marrey twoaie jeh'n Rank. BS; mutual

cur coontey jeh describe, portray, qualify, report, sketch in: Lurg da'n Çhirveishagh Tashtee, Richard Corkill, cur coontey jeh'n chlaare argidoil, ren olteynyn jeh'n Chiare as Feed votal nuy-jeig gys nane ayns foayr jeh. BS

doarnane haft, hilt, spoke; (of door) handle, hand grip: Va ooigyn-saaue smoo ec ny marchanyn, lesh saaue hoght trieyn er-lhiurid as trie er lheead ec y vean, lesh doarnane mooar ec dagh kione, Dhoor; fistful: va gamman faro fo raad ayns shen; va daa phunter treih jeig cummal doarnane dy chaartyn y pheesh ny laue CnyO; sheaf of papers

gienneyder generator: cha row shin coontey monney jeh'n dooinney va cummal 'sy thie hene er y fa dy voogh eh yn gienneyder lechtragh dagh oie ec nane-jeig er y chlag Carn

gleashtaneyryn motorists: Ta ny h-earrooyn soilshaghey dy vel gleashtaneyryn eddyr shey-jeig as feed blein dy eash, dy vel ad ayns y ghaue smoo jeh drogh-haghyrtyn. BS

Medall (Sheading) Middle: Agh nish ta nane as daeed sy cheead (41%) dy voteyryn ny smoo na'n earroo meanagh shen ayns Medall, as tree-jeig as feed sy cheead (33%) ny smoo ayns Garff. BS

sheyad sixty: Bee lane fys er ny ratçhyn ry chlashtyn er Radio Vannin, er y tonn veanagh ec tree-jeig, sheyad-hoght BS

Skeeyll (f.) Kirk: Shen yn un skeeal lesh yn trass coontys boayl ta shiaght enmyn recortyssit, agh ayns y nah choontys, ta dellal rish thallooinyn ayns Skeeyll Chreest ny hAarey, ta queig enmyn jeig recortyssit as Gaelgagh yn chooid smoo jeu. GB

smoash crash, smash, smash-up: Y markiagh, va shey bleeaney jeig as feed dy eash, hooar eh baase ayns smoash bieauid ard ayns Grand Prix Sosharagh Vannin, dy jeeragh lurg da v'er jeet dy ve yn chied dooinney dy yannoo garrey ayns Grand Prix Vannin BS

tree feedoo sixtieth: She yn laa jiu yn tree feedoo laa-bleeaney as queig-jeig jeh'n laa tra hoie thousaneyn dy hidooryn cochaarjagh er y clyst-marrey twoaie jeh'n Rank. BS

troggal (=Ir. tógáil) arise, boost, building, elaborate, exalt, gather up, getting up, harvest, hoist, input, invoke, lift, lifting, pick off, pick up, pull in, raise, raise up, rally, rig up, set in rows, sing up, take, winch, wind; (f.) upbringing, uplift; (tax) charging; (as disease) contract; (of wind) freshen; (as shoulders) heave; (as child) bringing up, nurture, rear, train: Shegin da ve feer chronnal nish nagh vodmayd goaill yn nah chesmad er ash (troggal sheeloghe noa voish y chlean) ayns Mannin derrey ta mysh lieh-cheead dy leih ayn mysh yn eash hoght bleeaney jeig as Gaelg flaaoil oc. Carn; development, edifice, structure: cha nel troggal er-lheh oc as cha nel ad er phointeil fir-ynsee noa. Carn; breed, breeding, rearing: she eshyn van chenn-ayr ocsyn ta beaghey ayns cabbaneyn, as ta troggal ollagh. Bible; build, construct, elevate, put up: scuirr ad veih troggal yn ard-valley Bible; absorption, elaboration; hoist up

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog