Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: hoyrt | Results: 32

Inexact matches:

onnorey honour: dy ianu ammys da, dy hoyrt buias da, dy hoyrt my hreisteel slayn da, dy eemagh ersyn, dy onery y enymsyn kasserick as y okyll, as dy hyrveesyn gy firrinagh laghyn my hyyl ully. PB1610

transmission (n.) pooar-hoyrt, toyrt, ym-skeaylley

co-hoyrt contribute

pooar-hoyrt (f.) transmission

contribute (v.) co-hoyrt, cur da, jeeilley

ard-vollaghter (pl -yn) blasphemer: Shen mar niius fragyrt y hoyrt gys m'ard valoghteryn : erson ta my hreisteel ayns tokyls. Psalm1610

cappey captivity, prison: o gy beagh yn saualys erna hoyrt dy Eisrael magh as Seion : o gy lifraeagh yn chiarn y phobyl magh as kapy. Psalm1610

chiarnaght (f.) dominion, lordship, seigniority: igge y ianu e, myr d'yn 'oundiyght ta jih dy hoyrt da, gy vod jih ayns dygh ully redd ve erna gloryghey tryid Iesy khriist, huggesyn gy rou moley as chiarnyght erson gybragh as gybragh. PB1610

coyrt dy fea quiet: gy vod e leidg y ghoyrliy, imbi as gyrjaghy anmy y goyl, as gy bii ghunscians er na hoyrt gy fee riist, as gy vod e liorish shyrvees gu iih gyrjaghy y goyl PB1610

craueeaght foalsey hypocrisy: hossiagh us er kraui fallsy, tilg magh yn bille ie dy huyil heyn, eisht hii us gymei dy hoyrt magh ass yn bruinin ta ayns suyil dy vraery. PB1610

cur gy kione end: My ta yn duyne kerrit fiir chinn, eish nii yn sagyrt kian y hoyrt er y ghorliy ayns yn iynyd shoanoni. PB1610

dooinney ny keirdey craftsman: KUSSIT ta yn duyne ta jeanu e jallu erbi graynt na lieit, ta ayns duoi dyn chiarn, obeyr lauyn duyne na kerdjy as ta dy ghur ayns ynyd falliit dy hoyrt yasly gaa. PB1610

fainney See fainney-cleaysh ring: Eish nii ayd an lauyn y yasley riist as nii yn duyne phaniy y hoyrt d'yn ven, da ghurr shen er y lior marish yn ghayr hoalagh dyn tagyrt as dyn ghleriagh. PB1610

fer crauee foalsey hypocrite, religious bigot: hossiagh us er kraui fallsy, tilg magh yn bille ie dy huyil heyn, eisht hii us gymei dy hoyrt magh ass yn bruinin ta ayns suyil dy vraery. PB1610

fondiaght ability: my ta duyne erbi shyrvees, ligge y ianu e, myr d'yn 'oundiyght ta jih dy hoyrt da, gy vod jih ayns dygh ully redd ve erna gloryghey tryid Iesy khriist PB1610

fuillaghtyn baase die: va nan Jarn Iesy khrist buiah, dy ve erna hoyrt shuas gys lauyn grogh 'ene, as d'uillaghtyn bays er y ghross, ta beaghy as riel mayrts as yn spyryd nu, nish as gybragh. PB1610

giallun See jallyn sparrow: Gy jaru, ta jallyn er veatdhin tei jih, as yn golangei aedd, yn ynyd odys i y heyn y hoyrt Psalm1610

gyn imnea unshaken; no doubt: erson gy beagh lyei erna hoyrt 'odagh ve er doyrt bee, eish gyn ymnee erbi veagh kayrys er jit liorish y lyei. PB1610

hraartys (dy) of emptiness: nee eh sheeyney magh er yn line dy hoyrt-mow, as yn level dy hraartys Bible

kionnaghey reesht redeem: Ligg ausyn buias y hoyrt ta yn chiarn er nan giannaghe riist as er nan lifree vei lau yn noid. Psalm1610; redemption

koynrit advisedly, gentle, sober: as nyrg y sampyl aggesyn gy sickyr yn iyriny loyrt, gy dany aghsan y hoyrt dy pheky, as gy koynrit fuillaghtyn erson ny firriny, tryid Iesy khriist nan jarn. PB1610

liargee going down: ec liargee Horonaim, ta ny noidyn er chlashtyn eam dy hoyrt-mow Bible

maydjyn we: nash mar va t'yn vack erna jeathyn ju erna hoyrt ayns y chiampyl, ayns bri ny fyaly ainiyn: marshen giall, gy vod meidjyn vi er nan doyrt huyds, rish agnaghyn glann as solys PB1610

my nyn gione shiuish about you, concerning you: my ta shiu er glashtchen dy hyrvees grays iih ta erna hoyrt duys m'an gan shius PB1610

paish (f.) passion: sh'eegyn diifs buias y hoyrt firr ishyll as krioil dy iih yn aer, yn mack, as y spyryd nu, erson kiannaghy riist yn tyyl liorish bays as paish nan saualagh khrist, jih as duyne niist PB1610

psalm pl. psalmyn psalm: gow-jee arrane marish y chlaasagh lesh psalm dy hoyrt-booise Bible

tarrishagh beloved: FACKIN nish vraeraghyn graiygh tarrishagh, gy vell y ghlaun shoanoni er an veattyn riist as syit schiagh ayns kallyn egluish ghriist, ligg uin nan buias y hoyrt dy iih erson ny jianu mei sh PB1610

trealy sheath: erryfa shen duyrt Iesy rish Pedyr kurr shuas dy ghleiu ayns y treliy: nagh jeanyms if dyn ghapan ta m'aer erna hoyrt duys ? PB1610

ver will put, will give: Ver e hooillyn hene my-ner e hoyrt-mow Bible

eadoil jealous: gha jean e krommy shiis dausyn, na yasly y hoyrt dau: erson ta mish yn chiarn dy iih yn jih adoil, as ta mi keragh pekaghyn nan aeraghyn er y ghlaun, gys y tress as ghiaru hiloogh jusyn ta fua ack orrym PB1610

fakin-roie providence: klast ruiniyn gy vod ny holkyn shenneni ta kroutyn, as kalgyn ny jeoul, na duyne, dy obraghey nan yei shuin, ve erna hoyrt gys gyn veg, as liorish, fackyn roi dy veyis gy vod aydsyn ve er an skeley PB1610

jialg (f.) pl. jilg See jolg acanthus; broochpin, needle, prick, prickle, quill, spine, thorn: as duyrt y chiarn, ta mish Iesy ta us er jeanu drogh eiyrts: te kryei uitch dy hoyrt brabb nyoi jalg (na) dy strif nyoi yn troo. PB1610; (of pulley) pin [O.Ir. delg]

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog