Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: high | Results: 182

high1 ard: Not at all, it's high time to get up - Cha nee edyr, te ard traa dy irree. JJK idiom; gart, gort; ardey; dy ard; er yrjid: This tower is two hundred feet high - Ta'n toor shoh daa cheead hrie er yrjid. JJK idiom

high2 (as game) gart; gort


Inexact matches:

equally high co-ard

high altar (n.) ard-altyr

High Bailiff (n.) Ard-Vaylee

high boots (npl.) bootsyn ardey

high browed gruaie-lhean

High Church (n.) ard-agglish; (adj.) ard-agglishagh

high-church service (n.) shirveish ard-cheeill

High Cliff (n.) Eaynin Ard

High Command (n.) ard-chioneys

High Council (n.) ard-choyrle

High Court (n.) Ard-whaiyl

High Curve (n.) Cam Ard

high explosive (n.) trean-vleaystagh

High Farm (n.) Balley yn Ard

high feeding beaghey souyr

High Field (n.) Magher Ard

high finance (n.) ard-argidys

High Fold (n.) Bwoaillee Ard, Ard Woaillee; Ard Woaillagh

high frequency (n.) ard-venkidagh

High Gap (n.) Doarlish Ard

high intelligence (n.) ard-cheim

high jinks (n.) ard-chloie

high jump (n.) lheim ard

High Lakelet (n.) Ard Loughan

High Land (n.) Howe, Cheer Ard

High Mass (n.) erin mooar

High Meadow (n.) Lheannee ny h'Ard, Lheeanee Ard

High Nook (n.) Cooil Ard

high noon (n.) ard-vunlaa, oor y vunlaa

high office (n.) ard-oik

high-peaked hat (n.) edd birragh

High Place (n.) Boayl Ard

high place (n.) alt, ard, boayl ard, ard-ynnyd

high places (npl.) ardjyn; ard-ynnydyn; ynnydyn ard

high pressure ard-vroo; traastey mooar; trome

high price (n.) ard-leagh; deyrid; deyrsnys; leagh mooar; leagh trome; prios mooar; prios trome

high priced ard ayns leagh

high priest (n.) ard-saggyrt

High Quarter (n.) Kerroo ny h'Ard

High Rock (n.) Creg Ard

high school (n.) scoill-ard, ard-schoill, ardscoill

high sea (n.) faarkey trome

high seas1 (npl.) faarkey mooar

high seas2 (n.) (the); (yn) vooar-vooir

high session (n.) kione soie

High Shieling (n.) Ard Eary

High Stone (n.) Clagh Ard

high tea (n.) jinnair beg

high tension (n.) ard-voltys

high thoughts (npl.) smooinaghtyn ooasle

high tide (n.) lane marrey; mooir lane; mullagh ny marrey; roayrt ec y vullagh; roayrt lhieent

High Train (n.) Train Ard

high voltage (n.) ard-voltagh, ard-voltys

high vowel (n.) breeockle doont

high water (n.) lane marrey; mullagh ny marrey; mullagh y traie

high wind (n.) geay vooar

on high ayns flaunys; ayns niau; er ardjey; 'syn yrdjid: and my record is on high - as my recortyssyn yrjid Bible; dy ard: the man who was raised up on high - y dooinney ver ny hroggal seose dy ard Bible; er yn yrjid: with a loud voice on high - lesh ard choraa, er yn yrjid Bible; syn yrjey: the host of the high ones that are on high - sheshaght ny ard-vooaraleesyn yrjey Bible

ultra-high frequency (n.) mennickid feer ard

Ballakermeen High School (n.) Scoill Ard Vallakermeen

Castle Rushen High School (n.) Ard-scoill Chashtal Rushen

Deputy High Bailiff (n.) Lhiass Ard-vaylee

East High Fold (n.) Bwoaillee Ard Hiar

Global High School Category (n.) Rhenk Ardscoill Dowanagh

high blood pressure (n.) ard-vroo folley

High Briery Place (n.) Ard Ghressagh

high dependence beds (npl.) lhiabbaghyn ard-treisteil

high explosive shell (n.) shliggan trean-vleaystagh

high net worth residents (npl.) cummaltee lesh ard-feeuid vogglagh

high promontory in sea (n.) mooirveinn

high tariff walls (npl.) ard-choadey keeshagh

High Upper Ground (n.) Thalloo ny h'Ard Heose

High View Road (n.) Raad y Reayrt Ard

high water mark (n.) barre y lane

in a high position ayns ard cheim; ayns ard phost

Little High Lakelet (n.) Ard Loughan Veg

of high rank keim

Ultra High Frequency (n.) MFA

Very High Frequency (n.) MFA, Menkid Feer Ard

very high frequency (n.) mennickid feer ard

West High Fold (n.) Bwoaillee Ard Heear

worthy of high praise (adj.) moylleydagh

ard-voltys (pl -syn) high tension, high voltage

mullagh ny marrey (=Ir. mullach-na-mara) high tide; high water

MFA UHF, Ultra High Frequency, Very High Frequency, VHF

ard-agglishagh High Church

ard-altyr high altar

ard-argidys high finance

Ard Eary High Shieling

ard-leagh dearness, high price

Ard Loughan High Lakelet

Ard-Vaylee High Bailiff

ard-venkidagh high frequency

ard-voltagh high voltage

ard-vroo high pressure

ard-vunlaa high noon

Ard Woaillagh High Fold

Ard Woaillee High Fold

beaghey souyr high feeding

Boayl Ard High Place

Cam Ard High Curve

Clagh Ard High Stone

Cooil Ard High Nook

Creg Ard High Rock

Doarlish Ard High Gap

dy ard high: as chur ee er y skelloo dy ard eh. GB; loudly: As dyllee ad dy ard Bible; proudly; on high

Eaynin Ard High Cliff

er ardjey on high

erin mooar High Mass

faarkey trome high sea

gruaie-lhean (f.) high browed

jinnair beg high tea

lane marrey high tide, high water: As lane marrey neu-chadjin heet roish foddey, ta Alan Hisscott er ve loayrt mychione ny reddyn ren croo ny doilleeidyn va jannoo er slyst-marrey Vannin BS

leagh trome high price

Lheeanee Ard High Meadow

lheim ard high jump

Magher Ard High Field

mooir lane (=Ir. mur-lan) high tide

prios trome high price

'syn yrdjid on high

Train Ard High Train

trean-vleaystagh high explosive

vooar-vooir (yn); (the) high seas

elbow-high gy-huillin; gys yn uillin

high-born ooashley

high-class (adj.) jeh'n chied rheynn

high-fed ard-veeit

high-grade (adj.) teiyt

high-handed (adj.) kioneysagh

high-heeled ard-voynnagh

high-jump ard-lheim

high-minded (adj.) mooar-aggindagh, ard-aggindagh, ard-aignagh

high-mindedness (n.) ard-aigney

high-necked (adj.) mwannal ard er

high-pitched (adj.) geyre; ughtagh

high-power (adj.) lajer

high-powered (adj.) mooar-chummaghtagh; lajer; pooaral

high-priced (adj.) ard-leaghoil

high-principled jeh ard prinsabyl

high-resolution cruinnys myn

high-sounding (adj.) mooar-ocklagh

high-spirited (adj.) ard-spyrrydagh, bioyral

sky-high (adj.) 'sy speyr

ard (=Ir. ard) (adj.) big, height, high; mighty: lesh ard phooar, as lesh laue niartal Bible; loud: dyllee mee lesh coraa ard. Bible; tall, towering: niartaghey lesh voallaghyn ard Bible; (n.) pl. ardjyn compass point, direction, pole; fell, high place, incline: er ny sleityn ard Bible; district, region, area: 'syn ard sodjey magh. Bible [L. arduus]

ard-aggindagh high-minded

ard-agglish (=Ir. airdeaglais) (f.) mother church, High Church

ard-aignagh high-minded, imperious, lofty

ard-aigney (f.) high-mindedness, imperiousness

ard ayns leagh high priced

ard-chioneys dominion, High Command, superiority

ard-chloie high jinks, star turn

ard-choadey keeshagh high tariff walls

ard-choyrle (f.) cabinet, High Council, praesidium

Ard Ghressagh High Briery Place

ard-leaghoil high-priced

ard-lheim high-jump

ard-spyrrydagh high-spirited

ard-veeit high-fed

ard-voynnagh high-heeled

ard-vroo folley high blood pressure

Balley yn Ard High Farm

bioyral brisk, speedy; high-spirited

Bwoaillee Ard Highfold; High Fold

cruinnys myn high-resolution

gy-huillin elbow-high

gys yn uillin elbow-high

jeh ard prinsabyl high-principled

Kerroo ny h'Ard High Quarter

kione soie high session; president

Lheannee ny h'Ard High Meadow

lhiabbaghyn ard-treisteil high dependence beds

Lhiass Ard-vaylee Deputy High Bailiff

mooar-aggindagh high-minded

mooar-chummaghtagh heavy-duty, high-powered

mooar-ocklagh high-sounding; (of style) turgid; (of speech) windy

mooirveinn high promontory in sea

mullagh y traie high water

mwannal ard er high-necked

oor y vunlaa high noon

shirveish ard-cheeill (f.) high-church service

shliggan trean-vleaystagh high explosive shell

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog