Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: henney | Results: 81

henney (f.) henna


Inexact matches:

clagh henney (f.) aerolite, silex

foddey er-dy-henney lang syne, long ago, long since: veagh ad er ghoaill arrys foddey er-dy-henney ayns aanrit-sack as leoie Bible

foddey henney long since: My ghian t'aeanish-syn baun dou ayd fodey henny gy hei us ayd erson gybragh. Psalm1610

blein er dy henney twelvemonth past

laa er dy henney one day

rieau er dy henney ever since: Agh er y trass laa lurg e vaaish (va rieau er dy henney enmyssit Laan Çhiarn) CS

shiaghtyn er dy henney today week

tammylt er dy henney some time ago: Dy jarroo, she yindys eh nagh haghyr shoh tammylt er dy henney. Carn

aerolite (n.) clagh henney

henna (n.) henney

silex (n.) clagh henney

er-dy-henney ago: Honnick mee earish-liooar Yernagh tammylt beg er-dy-henney. Carn; since, since then

long ago (adj., adv.) foddey er-dy-henney

lang syne foddey er-dy-henney; (npl.) shenn laghyn

some time ago tammylt er dy henney

today week shiaghtin jiu; shiaghtyn er dy henney

twelvemonth past (n.) blein er dy henney

ever since rieau er dy henney; er dyn traa

long since (adv.) foddey dy hraa, foddey er-dy-henney, foddey henney, rish foddey

ago (adj., adv.) er-ash; er-dy-henney: We were at your house a week ago to-morrow - Va shin ec y thie eu shiaghtin er dy henney mairagh. JJK idiom

long choud; er lhiurid; mianey; liauyrey; foddey: Long ago - Foddey er dy henney. DF idiom; liauyr: Work long hours - Laa liauyr y obbraghey. DF idiom

monument (n.) clagh cooinaghtyn, cowrey cooinaghtyn, leac cooinaghtyn, lhiaght cooinaghtyn; lhiaght: This monument was erected one thousand and twenty-five years ago - Va'n lhiaght shoh er ny hroggal thousane blein queig as feed er dy henney. JJK idiom

morrow (n.) mairagh: We were at your house a week ago to-morrow - Va shin ec y thie eu shiaghtin er dy henney mairagh. JJK idiom

one day (n.) laa dy row; laa er dy henney; un laa: why should I be deprived also of you both in one day? - Cren fa veign er my roostey jeu nyn neesht ayns un laa? Bible

aaghiennaghtyn regenerate: Va mee booiagh dy akin dy row paart jeh keylley laurys aaghiennaghtyn raad va ny biljyn er lhieggey son eirinys bleeantyn er dy henney. Dhoor; regeneration

anaasagh interesting: Haink lioar feer anaasagh magh blein ny ghaa er dy henney. Carn

ard-ghooagh famous, illustrious, reputable: Ayns daan ard-ghooagh screeut ec Yernagh keeadyn dy vleeantyn er dy henney Carn

b'ione mie dooys I knew well: Va mish 'sy chamyr shen bleeantyn er dy henney as hooar mee ayns shen ayns culleig 'sy corneil greeishyn follit! JG

Braaid (Yn) Braid: Mysh shiaghtin er dy henney ec Thie Chibbanagh, y Braaid, hie chaglym er cummal ry-hoi loayrt mychione crooaght startey noa son Oaseir Lhiasee. Dhoor

cadjiney normalise, standardise: Ren ny Sostnee as ny Frangee cadjiney ny chengaghyn oc foddey er dy henney. Carn

cagh elley everyone else, rest: Shoh yn bardoon myr hooar mee eh bleeantyn er dy henney, agh va'n pabyr raipit ec yn jeihoo raane, as cagh elley caillt. Coraa

Cashtal Rushen Castle Rushen: Ta feallagh gra dy row Cashtal Rushen as Peeley ny hinshey er nyn droggal ny smoo na thousane blein er dy henney. JJK

Catalaanish (f.) (language) Catalan: Eer daa vlein yeig er dy henney, cha row ynseyderyn dy liooar as Catalaanish oc sy Chatalan. Carn

cha gluinnee shall not hear: cha gluinnee shiu y ghlare loayrit ayns straidyn as puirt ny h-Ellan myr v'ee ry-chlashtyn keead vlein er dy henney Coraa

ching (=Ir. tinn) 1 disordered, ill, nauseated, painful, sick, unwell: huitt mee ching three laa er-dy-henney Bible; 2 sore, ulcer a pl. chingyn

coontaghyn accounts: My t'ou lhaih ny coontaghyn va screeut ec cragheyderyn Sostnagh mysh Nerin keeadyn dy vleeantyn er dy henney, hee oo ny reddyn cheddin Carn

crooaght creation: Mysh shiaghtin er dy henney ec Thie Chibbanagh, y Braaid, hie chaglym er cummal ry-hoi loayrt mychione crooaght startey noa son Oaseir Lhiasee. Dhoor

culleig cupboard: Va mish 'sy chamyr shen bleeantyn er dy henney as hooar mee ayns shen ayns culleig 'sy corneil greeishyn follit! JG

daan (pl -yn) poem: Ayns daan ard-ghooagh screeut ec Yernagh keeadyn dy vleeantyn er dy henney Carn

feailley bleeaney anniversary: Feailley Bleeaney Cholum Keeilley Hooar Colum Keeilley baase 1,400 blein er dy henney. Carn

fer daaney bold person: Lurg bleaystanyn Birmingham blein er dy henney, hie y slattys tranlaasagh shoh trooid Ardwhaiyl Hostyn gyn boirey erbee - ga dy loayr fer daaney ny ghaa noi. Carn; saucy person

Forsdal (f.) Foxdale: bleeantyn er dy henney, va mee er my choyrt gys dooinney ayns Forsdal dy ghiarrey y lhuss son 'chengey veg' Dhoor [Scand]

grainneyderyn carvers: Gyn ourys v'ad jeant paart dy vleeantyn er dy henney as grainneyderyn jannoo arrish er ny sthowranyn Yernagh heill mish. Carn

jannoo arrish er boo, hit off; copy: Gyn ourys v'ad jeant paart dy vleeantyn er dy henney as grainneyderyn jannoo arrish er ny sthowranyn Yernagh heill mish. Carn; mime

jannoo caslys jeh pictures: Va dooinney aynshoh oie dy row bleeantyn er dy henney as va shamraig echey as hass eh faggys da Keeill Pherick, as v'eh son jannoo caslys jeh'n cheeill vooar as hrog eh seose yn chamraig. LC

keiltagh secret: jarrood ny v'er haghyrt ayns Nerin tammylt beg er dy henney, raad va Commeeys y Thallooin reaghey çhaglymyn foawragh er fud ny çheerey as sheshaghtyn keiltagh, myr sampleyr, ny Guillyn Baney as ny Fir Rybban NNS

lhaggan depression: Va meain ayns shen bleeantyn as bleeantyn er dy henney, agh huitt ram jeh veih my cheilley, ren faagail lhaggan mooar sy thalloo as cummey echey ta goll rish cughlin ta bun ry skyn. Carn; dimple

lioarlagh (collection of) books: Hooar mee yn skeeal shoh ayns lioarlagh Eiraght Ashoonagh Vannin kuse dy vleeantyn er dy henney. Dhoor; collection of books

maclioar (f.) copy, duplicate, imitation: d'eeassee Julian Edwards maclioar j'ee chionnee eh ayns Kernow tammylt beg er-dy-henney dou. Carn

margeeys marketing: V'eh inshit da Sheshaght Margeeys Bainney ny smoo na kiare bleeaney er dy henney nagh dod ad geddyn rey rish meaig liorish skeym IRIS. BS

nieuagh poisonous, venomous: As cha nel shin er ngeddyn rey rish ny fallsoonyssyn nieuagh shen hie er croo mysh shey feed blein er dy henney Carn

oastey licensing: Ta oasteyryn ayns Mannin gra dy vel ad er naghtey dy currymagh neayr's hie slattyssyn-oastey er jee-reill syn Ellan shiaght shiaghtin er dy henney. BS

ooashlys (f.) dignity, eminency, excellency, nobility, nobleness: Ayns yn ellan shoh, beggan dy vleeantyn er dy henney, va dooinney Manninagh, nyn mard ashoonagh, jeh ooashlys ny mast ain Carn

pabyryn papers: Tammylt beg er dy henney, va pabyryn follit Clement Attlee clouit dy foshlit son y chied cheayrt. Carn

peeley (f.) fort, pale, pile, tower: Ta feallagh gra dy row Cashtal Rushen as Peeley ny hinshey er nyn droggal ny smoo na thousane blein er dy henney. JJK

peeshyn pieces: Son shickyrys teh raipit ayns peeshyn; as cha vaik mee eh er dy henney Bible

queig-lhiatteean pentagon: Un vlein er dy henney, hoie atchimeryn er Ynnyd-Dellal y Teihll ayns York Noa as y Queig-Lhiatteean ayns Washington, marroo ny shlee na tree meeilley dy 'leih. BS

Rushen Rushen: Ta feallagh gra dy row Cashtal Rushen as Peeley ny hinshey er nyn droggal ny smoo na thousane blein er dy henney. JJK

screeuaght (f.) literature: Agh tra ghow ad toshiaght mysh keead blein er dy henney dy chroo screeuaght noa, beign da fir screeuee caggey noi'n Victorianaghys as yn Agglish marish ooilley ny doilleeidyn elley. Carn

Thie Noa New House: Shiartanse dy vleeantyn er dy henney va my huyr baghey ayns thie noa ec Petworth. CJ

Castle Rushen (n.) Cashtal Rushen: It is said that Castle Rushen and Peel Castle were built more than a thousand years ago - Ta feallagh gra dy row Cashtal Rushen as Peeley ny hInshey er nyn droggal ny smoo na thousane blein er dy henney. JJK idiom; Cashtal Rushyn

Peel Castle (n.) Peeley ny hInshey: It is said that Castle Rushen and Peel Castle were built more than a thousand years ago - Ta feallagh gra dy row Cashtal Rushen as Peeley ny hInshey er nyn droggal ny smoo na thousane blein er dy henney JJK idiom

Rushen (n.) Skeerey Rosien: Parish of Rushen - Skylley Chreest Rosien. DF idiom; Skylley Chreest Rosien; Rosien: One of the three members for Rushen - Fer jeh ny tree olteynyn Sheadin Rosien. DF idiom; Rushen: It is said that Castle Rushen and Peel Castle were built more than a thousand years ago - Ta feallagh gra dy row Cashtal Rushen as Peeley ny hInshey er nyn droggal ny smoo na thousane blein er dy henney. JJK idiom

aa- (pref.) re-: Aa-scruit ec Juan y Geill veih skeeal beg v'er n'insh 'sy Ghailck Vanninagh liorish shenn ven hooar baase shiartanse dy vleeantyn er-dy-henney Coraa; ex-; retired, second

Americaanee Americans: Va claare ayn er y radio tammylt beg er-dy-henney mychione chaglym mooar jeh Americaanee dooie jeh'n chlein Navajo. Carn

brick brick: ayns morter, as ayns brick Bible; trout: Ta'n Çheshaght Cour Sharaghey Awinyn Vannin er lunney shalee-ronsee vooar d'eddyn magh cre'n fa nagh vel whilleen dy vraddanyn as brick ayns awin Sulby as va paart dy vleeantyn er dy henney. BS

bun-lught aborigines: Voish yn traa haink yn bun-lught Britaanagh voish Kernow, Nerin as Bretyn thousane ny bleeaney er-dy-henney derrey'n Irree Magh Frangagh Carn

claare (=Ir. clár) (f.) 1 batten, board, stave; 2 bar counter; 3 charger, dish, platter a: hoie ee roish eeym ayns claare stoamey Bible; b pl. claareeyn; 4 playbill, programme, program: Va claare ayn er y radio tammylt beg er-dy-henney Carn; 5 (list) table

daghyr (dy) happened: Bee fys ec sleih er'n Ellan mychione yn chooish as foddee dy daghyr eh ny smoo ny mee er-dy-henney.

earrooaghyn multitudes: Cha row eh agh jeih bleeaney er-dy-henney tra scuirr ny earrooaghyn jeh ny loayrtee veih goll naardey. Carn

Eearvooir (f.) (Yn) Atlantic, Western Ocean: Tammylt beg er dy-henney, haink Nicky Keig dy ve ny Ghoaldagh lieh harrish Yn Eearvooir. Carn

gorryman woad: ec y traa cheddin v'ad daahghey ad-hene lesh gorryman, as scuirr shin veih shen foddey er-dy-henney! Carn

gubb (f.) immature gull: Shiartanse dy vleeantyn er-dy-henney, honnick mee shirragh y ree ny hassoo er eaynin, as v'eh gee gubb. Dhoor

lane-yerkallagh optimist, optimistic: Va skeeal screeuit tammylt beg er-dy-henney liorish fer jeh ny loayrtee shinney ayns nyn lhing-hene ta smoo lane-yerkallagh as t'eh soilshaghey magh dooin nyn gurrymyn. Carn

lesh sym interestedly: Va ny lioaryn shoh lhaiht aym paart dy vleantyn er dy henney, agh ta mee jeeaghyn orroo reesht lesh sym vooar. Carn; with a sum: As dreggyr yn ard-chaptan, Lesh sym mooar dy argid chossyn mish yn seyrsnys shen. Bible

mee (=Ir. , ) (pron) I, me: Honnick ny deiney aegey mee Bible; (f.) pl. meeghyn :2 loin: chryss ad aanrit-sack mysh nyn meeghyn Bible; pl. meeghyn pl. meeaghyn month: Mee er dy henney, hug mish shilley er ny hEllanyn Sheear son y chied cheayrt. Carn [O.Ir. ]

ruillick (=Ir. reilig) (f.) burial ground, cemetery, graveyard, necropolis: e harvaant Thomas Wilson, hooar baase daa-cheead blein er-dy-henney ec Cooyrt yn Aspick, as v'er ny oanluckey 'sy ruillick shoh. Coraa; churchyard, kirkyard

shenn ainjyssagh old comrade: Mysh tree bleeaney as feed er-ny-henney, hie mee laa dy row dy akin Yn Cholloo, marish shenn ainjyssagh haink dy yeeaghyn mee veih Lunnin. Coraa

shirragh y ree peregrine falcon: Shiartanse dy vleeantyn er-dy-henney, honnick mee shirragh y ree ny hassoo er eaynin, as v'eh gee gubb. Dhoor

sonnaase (=Ir. sonnadh) (f.) arrogance, conceit: screeut ec cragheyderyn Sostnagh mysh Nerin keeadyn dy vleeantyn er dy henney, hee oo ny reddyn cheddin: ferg er y fa nagh vel ny Yernee cur seose as sonnaase ard- vooaralagh er y fa dy vel ny Yernee cho "barbaragh" as quaagh. Carn; indignation

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog