Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: gynsaghey | Results: 46

gynsaghey (=Ir. ionsaí) coaching, mastering: T'eh gynsaghey my laueyn dy chaggey Bible


Inexact matches:

gynsaghey er lheh coaching

coaching greinnaghey; gynsaghey; (v.) gynsaghey er lheh

mastering gynsaghey; mainshteragh

jannoo kerragh punish: Na aeshyn ta gynsaghey ny hatiuni : she aeshyn ta gynsaghey dy guiney tuigel, nagh jean aeshyn kaeragh. Psalm1610

croit (f.) croft: v'ou gynsaghey yn aght dy chummal croit veg neesht. Carn

mayds (emph.) we: Fod mayds gynsaghey graih er'n chengey (as reddyn cultooragh elley) roo ayns ny scoillyn. Carn

oppose (v.) goaill noi; staayney; shassoo magh: In meekness instructing those that oppose themselves - Ayns meenid gynsaghey adsyn ta shassoo magh Bible

aalagh (f.) farrow, hatch: Myr ta'n urley gynsaghey yn aalagh eck dy etlagh Bible; (of birds) incubation; (of animals) young

anaase interest: Va 72% jeh ny ynseydee gynsaghey Albinish kyndagh rish anaase persoonagh sy chengey Carn

Barnabas Barnabas: Duirree Paul myrgeddin as Barnabas ayns Antioch, gynsaghey as preacheil goo yn Chiarn, marish ymmodee elley. Bible

boodeeyssyn partnerships: V'ad gynsaghey veih my cheilley mychione coadey boodeeyssyn veih'n vaggyrtys jeh drogh-ymmydey druggaghyn liorish cosoylaghey strateyshyn. BS; communities

bunscoill (f.) (pl -yn) primary school, elementary school: T'eh bunnys erskyn credjal nagh row bunscoill erbee ayns Nalbin raad va paitchyn abyl gynsaghey trooid Albinish gys 1958 Carn

colught (=Ir. comhlucht) pl. colughtyn body, company, firm: cha nel claaryn ry-hoi sleih ta gynsaghey Albinish goll er creeley ec Colught Chellveeish Border Carn

dy feagh silently: Lhig da'n ven gynsaghey dy feagh lesh slane biallys. Bible; on the q.t

fastyr beg evening just before dark: Va shen tra va mee gynsaghey Gaelg ayns 'The Ship' ayns Balley Cashtal, dagh fastyr beg Jerdein. Dhoor

fer lurg fer Indian file; one by one: Son foddee shiu ooilley phadeyrys fer lurg fer, dy vod ooilley gynsaghey Bible

fockleyryn dictionaries: Agh son y chooid smoo, ta shin gynsaghey y Ghaelg trooid y Vaarle, ass fockleyryn as lioaryn elley. Carn

Galleeshish (f.) (language) Galician: Ayns ny ollooscoillyn, ta un ynseyder ass troor gynsaghey trooid Galleeshish dy bollagh. Carn

gobbal (=Ir. obadh) 1 black, refuse a: my tou gobbal dy lhiggeyn raad da, cur-my-ner, marr-yms dty vac Bible; 2 denying: Gynsaghey dooin, liorish gobbal meechraueeaght as yeearreeyn seihlltagh Bible

Gow tastey (impv) Note, Take heed: Gow tastey, ayns doghan dy louraanys, dy jean oo dy kiaralagh lurg ooilley ny nee ny saggyrtyn ny Leviteyn gynsaghey dhyt Bible

gyn lhiettal undeterred: Preacheil daue reeriaght Yee as gynsaghey ny reddyn va bentyn rish y Chiarn Yeesey Creest lesh slane dunnallys, as gyn lhiettal erbee. Bible

hur baase died: gynsaghey dy chur graih da as dy vannaghey ny tranlaasee ain, lurg sampleyr yn Noo Steaon yn chied er hur baase son dty Chredjue PB1765

jannoo fegooish go without: Cha dod mee jannoo fegooish gynsaghey Gaelg, as va mee laccal loayrt ee car y traa. Carn

lieh-inshey peninsula: Ta Nant Gwrtheyrn ny ynnyd ry hoi gynsaghey Bretnish t'ayns lieh-inshey Llyn ayns Bretin twoaie, my yiass woish balley Caernarfon. Carn

litcheragh dronish, idle, idling, lazy, sluggish, workshy: As marish shoh t'ad gynsaghey dy ve litcheragh Bible; inactive

meenid blandness, meekness, patience, humbleness: Ayns meenid gynsaghey adsyn ta shassoo magh Bible; (of weather) clemency

nah rheynn (f.) second division: Ec yn un traa ta tooilley sleih g'eearree gynsaghey trooid Cymraeg ayns y nah rheynn-edjaghys. Carn

ogheyn 1 ovens a: ayns thie dty harvaantyn, as er dty phobble, as ayns nyn ogheyn, as nyn siyn-fuinnee Bible; 2 nephews a: Agh my ta ec ben-treoghe erbee cloan ny ogheyn, lhig daue hoshiaght gynsaghey dy hoilshaghey kenjallys dooie ec y thie Bible

persoonagh (=Ir. pearsanta) personal, private: Va 72% jeh ny ynseydee gynsaghey Albinish kyndagh rish anaase persoonagh sy chengey Carn

scoill (=Ir. scoil) See schoill (f.) learning, schooling; school: Ta mac oc ta hoght bleeaney dy eash as t'ad cur eshyn gys scoill Vretnish, ta shen dy ghra, scoill raad ta ny paitchyn gynsaghey dy chooilley red trooid Bretnish. Carn

shaleeyn projects: Ta'n Scrudeyr-Steat gra dy vel reiltys Lunnin goaill ayns laue shaleeyn dy gheddyn tooilley ynseyderyn oddys gynsaghey trooid Albinish. Carn

Shapaanish (f.) (language) Japanese: Ga dy vel ram ry chlashtyn ayns Sostyn ec y traa t'ayn dy nhegin da ny Sostnee gynsaghey chengaghyn elley goll rish Giarmaanish, Frangish as Shapaanish Carn

sharmaneyn sermons: nee shiu geamagh er dy eaishtagh rish Sharmaneyn, as erskyn ooilley nee shiu kiarail y ghoaill dy vod eh gynsaghey yn Chrea, Padjer y Chiarn, as ny Jeih Annaghyn ayns chengey ny mayrey PB1765

sour See souyr affluent: Ta paart dy vuill nish raad oddys oo gynsaghey Albinish ayns thie-aaght ta sour as taitnyssagh dy-liooar. Carn

studeyryn students: Cha jean ny studeyryn gynsaghey veg mychione y cultoor Gaelagh - y chengey as ooilley y screeuaght yindyssagh va jeant aynjee. Bible

thie aaght boarding house, lodging house: Ta paart dy vuill nish raad oddys oo gynsaghey Albinish ayns thie-aaght ta sour as taitnyssagh dy-liooar. Carn

Vaarle See Baarle (yn); (the) English language: Agh son y chooid smoo, ta shin gynsaghey y Ghaelg trooid y Vaarle, ass fockleyryn as lioaryn elley. Carn

ymmodee bleeantyn many years: Dooyrt mee, lhisagh laghyn loayrt, as ymmodee bleeantyn gynsaghey creenaght. Bible

ymmodee keayrtyn dozens of times, many a time: Ymmodee keayrtyn neayr's y traa shen ta caarjyn er ghra dou, Nagh ren oo gynsaghey Bretnish tra v'ou baghey as gobbraghey ny mast'oc? JG

ymmydoil handy, useful, valuable: Choud's ta paitchyn gynsaghey chengaghyn 'ymmydoil' t'eh mie dy liooar, t'ad gra. Carn

ymmydoilid (f.) usefulness, utility: ta'n shenn noidys foast ayn, ga dy vel eh fo cloayey jeh "ymmydoilid'' - cha nel Yernish "ymmydoil" as myr shen t'ou beggan keoi my t'ou gynsaghey ee. Carn

ymmydyn ymmyrchagh necessary uses: lhig da'n vooinjer ainyn myrgeddin gynsaghey dy choyrt rish obbraghyn mie son ymmydyn ymmyrchagh Bible

subjection (n.) deyrsnys; injillaght; injilley; injillid; fo bondiaght: and brought them into subjection for servants - as dy gholl fo bondiaght son sharvaantyn Bible; biallys: Let the woman learn in silence with all subjection - Lhig dan ven gynsaghey dy feagh lesh slane biallys Bible; smaght: having his children in subjection with all gravity - as e chloan fo smaght lesh slane sheeltys Bible

jiarg-chorree (=Ir. dearg-corraithe) (f.) extreme anger, furious, outrage, raging, very angry: dirree Jonathan veih'n voayrd ayns jiarg chorree Bible; indignant; grieved: As ayns jiarg-chorree roo son dy row ad gynsaghey yn pobble, as preacheil trooid Yeesey yn irree-seose-reesht veih ny merriu. Bible; in a rage

shooylaghan (pl -yn) esplanade, promenade, seafront: Myr va'n thie ain er-gerrey da'n Shooylaghan, va raaue currit doom dyn dy gholl faggys da'n logh; shen yn oyr nagh ren mee rieau gynsaghey snaue, as cha vod m'ayr as my voir snaue noadyr! JG; pilgrim, runagate

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog