Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: gyn jannoo | Results: 300 (first 200 shown)

gyn jannoo 1 unaccomplished, undischarged, undone a: ny lhig da veg ve faagit gyn jannoo jeh ny t'ou er ghra. Bible; 2 amorphous

gyn (=Ir. gan) ex, un; devoid, without: Gyn dooyt ta'n dooinney shoh ny ghunver Bible


Inexact matches:

culleeyn gyn-streng (f.) (equipment) wireless

diunid gyn-grunt abyss; bottomless pit: As hilg eh eh ayns y diunid gyn-grunt, as yeigh eh seose eh, as hug eh seal er Bible

gyn aacheeal unambiguous

gyn aachionnaghey unredeemed

gyn aachummey unreformed

gyn aaghlenney unpurified, unrefined

gyn aah unfordable

gyn aalid unlovely

gyn aaraa unquoted

gyn aarlaghey extempore, extemporise, impromptu, offhand, undressed, unseen

gyn aase undeveloped

gyn aash unrelaxing

gyn aayeeilley unrepaid

gyn accan uncomplaining

gyn aer airless: Honnick mee'n traa va'n diunid doo as feayn, gyn aer, gyn aile, gyn thalloo as gyn keayn, gyn soilshey neesht PC

gyn aggle fearless, unafraid, undaunted: Nailt eisht ve gyn aggle jeh'n phooar? Bible

gyn aigh luckless

gyn aigney unmeant, unwitting

gyn aker anchorless

gyn ambee characterless

gyn anchoodaghey (as country) undeveloped; (as crime) unexposed

gyn annym (mood) flat; inanimate, soulless, spiritless

gyn anvea unemotional

gyn arbyl tailless

gyn ardcheim undignified

gyn argid moneyless: tar-jee gys ny ushtaghyn, as eshyn ta gyn argid Bible

gyn arm unarmed

gyn armyn weaponless

gyn arrane songless

gyn arrey uncared for: Gyn arrey kiart. DF

gyn assee undamaged: Deiyr eh ad gyn assee da hene, eer ayns raad gyn oayll. Bible

gyn atchim unappalled

gyn ayr fatherless: Ta shin cloan treigit as gyn ayr, as ta nyn moiraghyn myr mraane-treoghe. Bible

gyn baare pointless

gyn baarey unshaven

gyn baarney untapped

gyn baaseyn (as victory) bloodless

gyn bac untrammelled

gyn barrantys unwarranted

gyn bashtey unchristened

gyn beaghey unfed

gyn billey treeless

gyn bishaghey (as country) undeveloped

gyn blass flavourless, savourless, tasteless: Ta bee blaystal da beeal gyn blass, myr mooarane gien er beeal yn oaie. Apoc

gyn bleaystey unexploded

gyn bleih unground

gyn bodjal cloudless, unclouded

gyn boggaghey unlenited

gyn boggey joyless

gyn boirey abandon, happy-go-lucky, imperturbed, unmolested; without worry: Dreggyr eh mish gyn boirey erbee. DF

gyn bootsyn bootless

gyn braag unshod

gyn brasnaghey unprovoked

gyn breag veritably

gyn bree less, pointless, sapless, unexciting, unmeaning: as bee gloyr Voab er ny hoiaghey beg jeh, lesh ooilley yn cheshaght vooar shen ; as bee yn fooilliagh feer fardalagh, as gyn bree. Bible; (as style) weak; of none effect

gyn breeockle vowelless

gyn brishey unbroken, uncultivated, uninterrupted, uninterruptedly; (of thing) whole

gyn buinn unreaped

gyn bun baseless, bogus, unfounded: Cre'n fa ta whillin dy ocklyn goll er loayrt oc gyn bun ny chaghteraght? Dhoor

gyn cadley sleepless, unsleeping, wakeful, wakefully

gyn caghlaa changeless, unchanged, unchanging, unvaried: Son ta giootyn graysoil as eam Yee gyn caghlaa. Bible

gyn cagliagh aorist, boundless, limitless, unbounded, unlimited: Va e chenjallys gys e viallee gyn cagliagh. JJK

gyn callin bodiless

gyn carrey friendless: gy vod yn ghuyss y goyl yns dthy lau : ta yn boght dy hymne e heyn huyds, er son she us yn fer kuni aggesyn ta gyn gharrey. Psalm1610

gyn cartey untanned

gyn casherickey unhallowed

gyn cassan pathless

gyn castey unchecked, unconquered, unslaked

gyn ceau unexpired

gyn chaghlaa unalterable, unalterably, unaltered

gyn chass sessile

gyn chassyn legless

gyn cheeayll absurd; misguided

gyn chemmal borderless, edgeless

gyn cheughey unaligned

gyn chiaddey unformed

gyn chirmaghey (as ink) wet

gyn chooid portionless

gyn chooilleeney unended

gyn choraa speechless: kyns haink us aynsho gyn komry puyst ayd ? as ve gyn ghora. PB1610

gyn chredjoonaghys unaccredited

gyn chrosh without hindrance

gyn chummey formless

gyn chymmey barbarous, pitiless

gyn chymney intestate

gyn chyndaa untranslatable

gyn claare unmounted

gyn claraghey unregistered

gyn clea roofless

gyn cleayney aclinic, undeviatingly, unswerving, unswervingly, untempting

gyn cliaghtey unpracticed, unrehearsed

gyn cloan childless, issueless: Cur-my-ner nish, t'ou uss gennish, as gyn cloan: agh nee oo giennaghtyn, as gymmyrkey mac. Bible

gyn clooie featherless, glabrous, unfledged

gyn clouag unstamped

gyn coadey defenceless, exposed, undefendable, undefended, unprotected, unscreened

gyn coardail unauthorised

gyn coardailys unreconciled

gyn cochiangley unaffiliated

gyn coennaghtyn unsympathetic

gyn coghiall uncompromising

gyn comishoon non-commissioned

gyn commys unconsummated

gyn comyssey celibate

gyn coodagh 1 undraped, unscreened; 2 without cover a: my chleiys dooinney ooig, as gyn coodaghchur er, as my huittys dow ny assyl ayn Bible

gyn cooilleen unavenged

gyn cooilleeney unconsummated, unfulfilled: Gialdyn gyn cooilleeney. DF; unrevenged

gyn cooish briefless, causeless, unduly, unprovoked

gyn cooish-leigh untried

gyn cooney feckless, helpless, singly, unaided: O livrey mee, son ta mee ymmyrchagh as gyn cooney: as ta my chree guint cheu-sthie jee'm. Bible

gyn coontys unnumbered

gyn coraa voiceless

gyn corp bodiless, unbodied

gyn cosney profitless, unearned

gyn cosoylaght unique, unlikely

gyn cosoyley unparalleled

gyn couyr aidless, irremediable, unrelieved; incurable: Son ta'n lhott eck gyn couyr; son te er roshtyn eer er Judah: t'eh er jeet gys giat my phobble, dy jarroo gys Jerusalem. Bible

gyn co-vestey unalloyed

gyn cowrey characterless

gyn cowrey-coshey untrodden

gyn craplagyn unwrinkled

gyn crauenyn boned

gyn credjue faithless: erson ny redyn kedyn iih klaghty dy hiit er klaun gyn ghrediu. PB1610

gyn cree heartless: Ta Ephraim myrgeddin myr calmane oney gyn cree Bible

gyn creearey unscreened

gyn croghey unhanged; without dependence: Red vees cur yindys er sleih ennagh, ta Ned Thomas smooinaghtyn dy noddagh reiltys Vannin shickyraghey'n conaant ny lomarcan, gyn croghey er reiltys y Reeriaght Unnaneyssit. Dhoor

gyn cron blameless, immaculate, impeccable, irreproachable, stainless, unsmirched, unspotted, unstained, unsullied, untarnished: nee oo dty eddin y hroggal seose gyn cron Bible

gyn cronnaghey unobserved, unperceived

gyn croo uncreate, uncreated: Yn aer gyn ghru, yn mack gyn ghru, as yn spyryd nu gyn ghru. PB1610

gyn crooinaghey uncrowned

gyn crossey (as cheque) uncrossed

gyn crou unshod

gyn cuirrey unbidden, uninvited: Dy gholl stiagh ayns thie gyn cuirrey. DF

gyn cummaght powerless

gyn cummal uninhabited

gyn cummaltee uninhabited, unoccupied, unpopulated: myr ny ard-valjyn ta gyn cummaltee Bible

gyn cummey 1 amorphous, shapeless a: van thalloo gyn cummey, as feayn Bible; 2 imperfect

gyn cumrail unhindered

gyn cumrailys unretarded

gyn currym carefree, unencumbered: Gyn currym lught thie. DF

gyn daaghey untinged

gyn daah colourless, uncoloured

gyn daanys unassuming

gyn dait undated

gyn date dateless

gyn deyrey unsentenced

gyn doghys hopeless

gyn doltey uninitiated

gyn dooghyssagh unnaturalized

gyn doolane unchallenged: Lhiggey shaghey gyn doolane. DF

gyn dooyt doubtless, undoubtedly: As gyn dooyt, ta eu, nyn oltyn, cheeraghyn Celtiagh, mooarane jeh'n shenn eiraght eu-hene dy reayll myrgeddin. Carn

gyn doral unperforated

gyn dreagh expressionless

gyn dreeym backless

gyn druiaghtys unromantic

gyn duillag leafless

gyn eab effortless, unlaboured

gyn eaddagh naked, unclothed: Shen-y-fa neem's dobberan as keayney hem rooisht as gyn eaddagh: nee'm gullal myr ny dragonyn, as cooagey myr ny hulladyn. Bible

gyn earroo COMPARE dyn earroo countless, myriad, numberless, unnumbered: Myr shen tan faarkey mooar as feayn myrgeddin: ayn ta cretooryn snauee gyn earroo Bible

gyn eayst moonless

gyn eddal unset

gyn edjaghys (of person) uneducated

gyn eeck outstanding, unpaid: Billey y 'aagail gyn eeck. DF; (of debt) uncleared; unremunerative, unsalaried

gyn egin unforced

gyn eie besides, independent

gyn 'eill meatless

gyn eirkey open, uncorked

gyn ellyn artlessly

gyn enmys unaddressed, unspecified: agh t'eh scanshoil gyn enmys dy chooilley hingys nagh vel tushtey ain Dhoor

gyn ennaghtyn callous, senseless, unfeelingly

gyn ennal breathlessly: Yn shilley echey ta dy chleayney ommydanyn dy ve jollyssagh ny-yeï, as myr shen tad geearree co-chaslys jalloo marroo, gyn ennal. Apoc

gyn enney comatose, incommunicado, senseless; unidentified, unknown, unrecognized: Agh ta doilleeidyn ayn, as sheign dooin cur enney er cho wheesh dy ghoilleeidyn t'ayn as cha lhisagh shin cur geill da reiltys gyn enney. GB

gyn ennym anonymous, nameless, unnamed: Cheer gyn chengey, cheer gyn ennym. DF

Gyn entreilys No admittance

gyn fa for no reason, wanton; uncalled for

gyn faaishnys unforeseen

gyn faasaag bare-faced, beardless, smooth-chinned, whiskerless, barefaced

gyn faaue unprompted

gyn faill unpaid, unsalaried

gyn failleid unflagging

gyn failleil (of supplies) unfailing: lhig da v'er ny choyrt daue gyn failleil laa lurg laa Bible

gyn failt unwelcome: t'eh gra 'taghyrt gyn failt' rish y phlan dy hiaulley orh goul-rooragh leval injil voish ynnyd heshveanagh Dounreay ayns twoaie Nalbin gys Sellafield BS

gyn faitys unhesitating, unshrinkingly

gyn fakin unseen: Son liorishyn va dy chooilley nhee er nyn groo t'ayns niau, as er y thalloo, ayns fakin as gyn fakin, edyr ad y ve stuill-reeoil, ny chiarnyssyn, ny rheamyn, ny pooaraghyn: va dy chooilley nhee er nyn groo liorishyn, as er e hon Bible

gyn famman anurous, tailless: Ayns Mannin ynrican ta kiyt gyn famman ry gheddyn. DF

gyn farvriwnys unprejudiced

gyn fastee exposed, unscreened, unsheltered: Nagh nee dy rheynn dty arran er ny accryssee, as dy der oo lhiat ny ymmyrchee ta gyn fastee gys dty hie? Bible

gyn fea unrelaxing

gyn feaysley unredeemed, unrelieved

gyn fedjeen featherless

gyn feeackle anodont, toothless

gyn feeaghyn (as estate) unembarrassed; unencumbered

gyn feeraghey (news) unconfirmed; unverified

gyn feeuid of no value, worthless

gyn feill vegetarian

gyn fendeilys defenceless, unprotected

gyn feroilaght unmanly

gyn feysht unquestionable: heeagh shin feeuid e obbyr hene gyn feysht fergagh nyn aigney my's foalsey, my's mooidjeenagh yn dooinney eh. Coraa

gyn fioghey non-fading

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog