Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: gy bragh | Results: 239 (first 200 shown)

gy bragh ever: Shyrrigi yn chiarn as y gniart shyirrigi y aedynsyn gybragh. Psalm1610

gy (=Ir. gu, gus) unto: hass y pobble fenish Voses veih moghrey gy fastyr. Bible


Inexact matches:

gy lhean abroad

gy shickyr yea: Gy sickyr ghanie yn dorghys erbi mayrts, agh ta yn yi gho solys ass y la : ta yn dorghys as y soilshe duitch ully mar anayn. Psalm1610

cheet gy kione come to pass, development, draw on, end, evolve, finishing: hee shiu ny reddyn shoh cheet gy kione Bible

coyrt gy baase (execution) killing: Dooyrt Finn as Oshin rish dy beagh eh coyrt gy baase. Coraa

cur gy baase execute, exterminate, extermination, slaughter, slay

cur gy kione end: My ta yn duyne kerrit fiir chinn, eish nii yn sagyrt kian y hoyrt er y ghorliy ayns yn iynyd shoanoni. PB1610

cur gy lieh palm off

currit gy baase slain: Shen-y-fa hug oo ny reiltee oc dy ve currit gy baase Apoc

deyrit gy baase under sentence of death: lhig da ve deyrit gy baase. Bible

er son gy bragh for ever: Sho viis m'aee erson gybragh : aynsho niym vaghey erson ta tatnys aym ayn. Psalm1610

guint gy baase mortally wounded

vees gy bragh everlasting: Mar ve ayns y tossiagh ta nish, as viis gybragh syyl, gyn jere. PB1610

coyrt dy fea quiet: gy vod e leidg y ghoyrliy, imbi as gyrjaghy anmy y goyl, as gy bii ghunscians er na hoyrt gy fee riist, as gy vod e liorish shyrvees gu iih gyrjaghy y goyl PB1610

muynaghyn mountains: gy jaru, gy beagh aym dygh ully ghrediu, myrshen gy vodin muynaghyn y skughe magh as an ynydyn PB1610

durey cruel: ligge ny maeliyn braegagh ve er nan doyrt nan dost : ta gy durey, gy faghijagh, as gy gneyfnagh loyrt noy ny kayrys. Psalm1610

jeeoil divine, godlike, godly: ta shuin vei ierish gy hierish, gy fiir jiumujagh er na ianu, liorish smunaghtyn, gu, as ianu, nyoi t'ayrd yasly iihoil, brosnaghy gy fiir kayr, dy ghorri as dy iumuiys nan yoi shuin PB1610

koynrit advisedly, gentle, sober: as nyrg y sampyl aggesyn gy sickyr yn iyriny loyrt, gy dany aghsan y hoyrt dy pheky, as gy koynrit fuillaghtyn erson ny firriny, tryid Iesy khriist nan jarn. PB1610

gy-kione to pass: haink eh gy-kione lurg ny reddyn shoh Bible

end1 (n.) arbyl, baare, bun, err, erree, jerrey, oirr; (v.) castey, cheet gy kione, cur gy kione, jannoo jerrey; kione: We shall soon be at our journey's end - Beemayd dy-gerrid ec kione nyn yurnaa. JJK idiom; (adj.) jerrinagh, s'jerree

finishing (v.) cheet gy kione

killing2 (v.) (execution) coyrt gy baase

aniskeer nakedness: ayns obraghyn as dokyr, ayns are gy menick, ayns akrys as paa, ayns troskey gy menick, ayns fyaght as aniskeer. PB1610

arrysagh repentant: shenyfa ligg uiniyn tynda niist huggesyn, she ta yn ferr goyl gy myghinagh dy dygh ully phekah ta gy firrinagh arrysagh. PB1610

caarjyn graihagh beloved: GHARJYN graiygh, er ghuish as gy vell gygh ully guyney er an ienaghtyn as er an mree ayns peky, as gy vell nan sauaylagh khrist, gra, gha vod veg goyl scheagh ayns PB1610

cappey captivity, prison: o gy beagh yn saualys erna hoyrt dy Eisrael magh as Seion : o gy lifraeagh yn chiarn y phobyl magh as kapy. Psalm1610

caslaghyn simmilitudes: ta ymmyrts er eish gy bii ny kaslaghyn dy redyn flaunysagh er 'an glanny rish leyd ny redyn shenneni: agh gy bii ny redyn flaunysagh ayd heyn er 'an glanny rish toyrtysyn PB1610

chiarnaght (f.) dominion, lordship, seigniority: igge y ianu e, myr d'yn 'oundiyght ta jih dy hoyrt da, gy vod jih ayns dygh ully redd ve erna gloryghey tryid Iesy khriist, huggesyn gy rou moley as chiarnyght erson gybragh as gybragh. PB1610

claggeraght (f.) carillon, clack, tinkle: Gy ta mi loyrt rish chiangaghyn dene, as angelyn, as gyn veg y grayi aym, ta mi gy jaru mar prass, loyrt fyeir, na mar cimball klaggyryght. PB1610; babbling

credjallagh credulous, faithful, naive: as gail gy vod aydsyn eanaghtyn as fys ve ack niist kre ny redyn leshagh ayd y ianu, as niist grays ve ack as puer gy kredjylagh dy ghuiliny shen, tryid Iesy khriist nan jarn. PB1610

cur jymmoose offend, grieve: as duyrt eshynn, klasti rish shiuss dy hyi Gavid: nagh vell e gyliur diufs gy bii shiu jimusygh gys dene, agh gy negyn diifs jimuys y ghurr er my iis mist ? PB1610

deiney shleiy spearmen: Tra ta shessaght ny dene slaey, as ymmydi dy geney laidjer er nan skaely er liaed masky baein yn phobyl marshen gy vel ayd gy hishyil toyrt lieu pisyn d'argyd : as nar t'e er skae Psalm1610

fer goaill receiver: shenyfa ligg uiniyn tynda niist huggesyn, she ta yn ferr goyl gy myghinagh dy dygh ully phekah ta gy firrinagh arrysagh. PB1610

jannoo feagh quiet: liorish sho ta fyss ain gy vell shuin d'yn iyrriny: as gy vod meid nan griaghyn y ianu faeagh kiangoyrt rish-syn. PB1610

jannoo jymmoose offend: as duyrt eshynn, klasti rish shiuss dy hyi Gavid: nagh vell e gyliur diufs gy bii shiu jimusygh gys dene, agh gy negyn diifs jimuys y ghurr er my iis mist ? PB1610

jannoo loght trespassing: gy vod shiu ny redyn y louell ta fiir yasyl, gy vod shiu ve glan, as an leidsyn nagh vell janu loyght dy guney erbi, naggedere la khrist. PB1610; offend; trespass

jannoo skielley harm, hurt, offend: agh quei erbi ta jeanu skeley d'anayn dyn vuinjer beggy sho ta krediu aynyms, veagh e na bayr gasyn gy beagh klagh vuilyn kroghit magiyrt immish y vuinal, as gy beagh e baiit ayn PB1610

jeru affirm, assure, certify, prove: as ta jeru ayns gy sickyr ie sho, eshyn ta erna ianu tossiagh obeyr vei ayniifs, gy jean e y ghuiliny e, gys la Iesy khrist. PB1610

jouylyn devils: Er ghuis as gy dugg ayd ammys dy ny jallunyn ren tynda gys an gur mou heyn : gy jarru d'-our-ayd nan meck as ininyn gys jeoulyn. Psalm1610

meeammyssagh disrespectful, irreverent: as gyn ve mar nan shan aeraghyn, shilogh niaugredjoil as mi ammysagh : shilogh nagh vel seiaghe nan gri gy kayr, as nagh vell yn spyryd liaentyn gy sickyr gys jih. Psalm1610; revolutionary; stubborn

shendeeaght See shenndiaght elders: Gy jeanagh ayd aeshyn y volley gy hard niist ayns shessaght yn phobyl : as aeshyn y volley ayns ynyd ny shandiyght. Psalm1610

exterminate (v.) cur gy baase; marroo

extermination (n.) cur gy baase; marroo

mortally wounded guint gy baase

palm off (v.) cur gy lieh

to pass gy-kione

crappey denial, disavowal, retraction: dy ghassriky as dy glan e ayns tobyr yn uskey tryid y goo gy vodagh e y ianu e na egluish gloroil ga heyn gyn boll na krappey na foill erbi ella agh gy beaghe kasserick as gyn lought. PB1610; wrinkle

fakin-roie providence: klast ruiniyn gy vod ny holkyn shenneni ta kroutyn, as kalgyn ny jeoul, na duyne, dy obraghey nan yei shuin, ve erna hoyrt gys gyn veg, as liorish, fackyn roi dy veyis gy vod aydsyn ve er an skeley PB1610

fer goaill ayrn partaker: as kallyn slayn dy pheky gy glann y gurr mou; nash mar ta eshyn er na ianu na er goyl ayrn dy vays dy vack, myrshen gy vod e ve na er goyl ayrn d'yn irri shuas riist aggesyn PB1610

gy-follit secretly: Son ren uss shen gy-follit: agh neem's y red shoh y yannoo ayns fakin ooilley Israel Bible

gy-huillin elbow-high

macsoyley instance, metaphor: gial ta shuin gui oyrts, aer smu myghinagh, gy vod ish tryid dy ghuney beaghey gy kreidjoil as niist immiaght ayns mak souley bee, nyrg tagnys ayns y tyyl shoo nish, as niist ve goyl ayrn dyn gloyr gybragh farraghtyn ayns y tyyl ra hiit PB1610

paa (=Ir. póiteach) See paagh (adj.) athirst, parched, thirsty: nyrg yn redyn shanoni, fyss agg Iesy gy rou gygh ully red nish kuilinit, gy vodagh yn skriptur ve kuilinit, duyrt e, ta mi paa. PB1610; (n.) thirst: Ayns skeeys as doccar, ayns ve er my arrey dy mennick, ayns accyrys as paa, ayns trostey dy mennick, ayns feayraght as rooishtid Bible

come to pass (v.) cheet gy kione, taghyrt

draw on cheet gy kione; cur mysh

elbow-high gy-huillin; gys yn uillin

execute (v.) cooilleeney; cur gy baase; jannoo; pooar gioal

for ever er son gy bragh

secretly (adv.) dy follit: Wherefore didst thou flee away secretly - Cren fa chossyn oo ersooyl dy follit Bible; gyn yss; gy-follit: He will surely reprove you, if ye do secretly accept persons - Nee eh son shickyrys shiu y cherraghey, my ta shiu gy-follit soiagh jeh persoonyn Bible

slain currit gy baase; craghit, marrooit

under sentence of death (v.) deyrit gy baase

unto (prep.) derrey, dys, er gys, gys; gy

brebit kicked: V'eh brebit gy baase. DF

claghit stoned: Claghit gy baase. DF

development (n.) anchoodaghey, bishaghey, cheet gy kione, crouwghey, imman, lhiasaghey, lhiasaghey seyrey, troggal

evolve (v.) aafilley, aase, cheet gy kione, cur ry-cheilley, gientyn

stoned claghit: Stoned to death - Claghit gy baase. DF idiom; chlagh; (drunk) scooyrit

yea (intj) She, leer; dy-feer, dy firrinagh focklagh, dy jarroo; gy shickyr

streeughyn contentions, squabbles: Ta lottyn coyrt streeughyn gy-kione Bible

abroad (adv.) ass y cheer: He went abroad - Hie eh ass y cheer. DF idiom; gy lhean, dy lhean; mooie; er lheead

ever1 (adv.) dy bra, dy brâ, gy bragh; sheer-; 'vaght; veih shoh magh; dagh ooilley oor; (past time only) rieau: Ever afterwards - Rieau ny yei. DF idiom; er-dy-rieau

shall condemn deyree: as deyree ad eh gy-baase - and they shall condemn him to death Bible

slaughter buitchooragh, cragh; buitchooraghey, cur gy baase, jannoo dunverys, jannoo traartys er; buitchoorys, dunverys, slaigh, slautyr, slaughter; haar; marroo; traartys

stories (npl.) loutyn; skeealyn: All stories end like that - Ta ooilley ny skeealyn cheet gy kione myr shen. DF idiom

addyr adder: T'ayd gho puishunagh as puishun yn arnaeyf : gy jaru kasly rish yn addyr bour ta duiny y klyaeshyn. Psalm1610

ard-sonnys bounty: ta shuin gy hishill toyrt buias duitch erson t'ayrd sonnys shoo PB1610

astan (f.) (pl -yn) eel: Fy yerrey va'n astan currit gy baase as va ooilley'n cheshaght tayrn ennal reesht. CJ

baase2 (gy) mortally; (gy); (to) death: vad cur nyn goyrle dy cheilley dy choyrt eh gy baase Bible

beaoil moral; living: Ta m'anym paa erson jih, she gy jaru, erson yn jih baeoil Psalm1610

builley baaish coup de grace, death blow, mortal blow: Eshyn ta cur builley baaish da dooinney, bee eh dy shickyr er ny choyrt gy baase. Bible; lethal blow

bwoalleyder (pl -yn) hitter, striker, thresher: agh ta mi chebbel my grym gy ny boallyderyn, as ny liettanyn dy ny nimgaderyn PB1610

cairoil righteous: Gy jaru goui my hiange orayn dy t'okyls : erson ta ully tannaghyn kayroil. Psalm1610

Cargys See Kargys Lent: Vraeraghyn, va ayns y ghill va hossiagh smaghtaghy kraui, gy beagh ag tosshiagh y gharus, leyd ny bessunyn as va nan beki ghatten, er an gurr gys penays foskilt PB1610

chesh medicine: IIH ully gniartoil ta ern iemagh er Liuk yn lii (ta y volley ayns y tuiskell) dy ve lii d'yn anym: gy buiagh leytts liorish cheissyn falleyn yn iynsaghy aggesyn dy lieiys aslaintyn ully nan anminiyn tryid dy vack Iesy Khrist nan jarn. PB1610

chosney (dy); (to) win; (to) gain; (to) flee: haink eh gy-kione myr vee ayns rour siyr dy chosney ersooyl Bible

corrymys justice, equity: T'ayd shassu sickyr erson gy bragh as gybragh : as t'ayd jeant ayns firrinys as korrymys. Psalm1610

crea (f.) tenet, creed: as erson ully nii shiu tilge na ghour, gy vod ayd y ghree y ynsaghy, paidjer y chiarn, as ny jei anaghyn ayns y chiange gellgah PB1610

credjoil faithful: Verrym buias d'yn chiarn rish my ghri ully : gy falliit masky yn klyei kredjoil, as ayns y chessaght. Psalm1610

cre yn ynnyd where: kre yn ynyd sailsh shuiniyn y goll, as y ianu arlu, gy vod us yn eayn kayst y ii? PB1610

cumbaasal compass: erson nii ny laghyn chiit huyds, gy jean dy noidjyn brugh y hilge magiyrt ymmyds, as us y ghumpasell kruyn, as dy ghummell schiagh er gygh yn cheeyf. PB1610

deyree condemnatory; will condemn, shall condemn: deyree ad eh gy-baase. Bible

doctoryn doctors: as haghyn e nyrg tri la gy deyr ayd e ayns y chiampyl, na hyei ayns meyn noctoryn, d'an glastchen ayd as d'an feinaght. PB1610

dreeyminyn backs: Tou toyrt oruiniyn nan rymmyn y hynda er nan noidjyn : marshen gy vel aydsyn ta duoi ack oruiniyn ruysky nan guid. Psalm1610

dug (interrog.) gave, put: Dug Hezekiah ree Yudah as ooilley Judah eshyn gy-baase? Bible

dunveryn murderers: Agh cloan ny dunveryn cha dug eh gy-baase Bible

dy beasagh diligently: As hig eh gy-kione, my nee shiu dy beasagh geaishtagh rhym's Bible

dy bra See dy bragh, gy bragh ever: myr shen dy nee dtoill hene vees eh, mannagh bee oo ayns maynrys son dy bra. CS; never

dy shickyr See gy shickyr definitely, surely, undoubtedly: bee'n dunver dy shickyr er ny choyrt dy baase. Bible

earish (f.) pl. earishyn 1 age, lifetime, period, season, time a: haink eh gy-kione lurg earish Bible; 2 weather

ejy armour, buckler: ayns gu ny firriny, ayns puer iih, liorish egy gy ny kayrygh er y lau lesh as er y lau heskeyl. PB1610

emperuyr emperor: as hass shuas anayn jusyn er enym Agabus, as hoilshi e liorish y spyryd, gy beagh genney vuar tryid magh y tyyl ully: ren taghyrt ayns laghyn yn Emperuyr Claudius. PB1610

er aghtu partly: erson hossiagh ully nar hig shiu kujaght ayns yn agluish, ta mi klastchen gy vell mighordael nan masky shiu, as ta mi er aghtu dy ghredjel e. PB1610

er e hon shoh ooilley nevertheless: Er-y-hon sho ully, gy ta mi nagaerun aglagh : foyst ta mi toyrt my hreisteel anyds. Psalm1610

er wheesh forasmuch, insomuch, whereas: ER ghuish as gy vel ny ghlaun shoanoni ern' ialtyn liorifs dy hregell y jeoul as y obraghyn ully, dy ghrediu ayns jih, as da hyrvees: sheegyn diifs y ghuinagh PB1610

feddyn fys magh discover: as ayns na harjyn ully (ghuiliin as da da vleyn dy yaesh na fuo) nyrg yn ierish, ve gy hymneagh er vaeattyn fyss magh vei ny dene kriney. PB1610

feedoo (=Ir. ficheamh) (yn) twentieth: haink eh gy-kione er y feedoo laa jeh'n nah vee Bible

fer coadee guardian, keeper, protector: Gy kuidsayfleyts dy ve fer friali, as fer caudi gasyn toyrt da barriyght harrish y noidjyn ully. PB1610

fer coonee accessory, adjutant, aider, ally, auxiliary, collaborator, confederate, helper, relief: gy vod yn ghuyss y goyl yns dthy lau : ta yn boght dy hymne e heyn huyds, er son she us yn fer kuni aggesyn ta gyn gharrey. Psalm1610

fer-coyrle advisor, counsellor, senator: haink Joseph dy ayrd valley Arimathea ferr korliy yasyl va niist jaghin erson ririyght iih, as gh'e schiagh gy dany gys Peilat, as hyrr e err korp Iesy. PB1610

fer marroo eean fowler: Ta nan anym er shaghny gy jaru mar aeyn, magh as ribbe yn fer maru aeyn : ta yn ribbe brist as ta shuinyn lifreit. Psalm1610

fer thie family man, goodman, householder, housekeeper: TA ririyght neau kasly rish duyne ta na er tei, gha magh gy moghey ayns y voghrey dy ayle obriin gys y garr phieny. PB1610; landlord

fir-jannoo doers: JEAGHJI gy bii shiu firr jeanu dyn okyl, as ghanie e firr klastchen nolymarkan dan malle heyn. PB1610

foddey henney long since: My ghian t'aeanish-syn baun dou ayd fodey henny gy hei us ayd erson gybragh. Psalm1610

fondiaght ability: my ta duyne erbi shyrvees, ligge y ianu e, myr d'yn 'oundiyght ta jih dy hoyrt da, gy vod jih ayns dygh ully redd ve erna gloryghey tryid Iesy khriist PB1610

freoaghagh heathery: Yn laa shenn hie Finn lesh gheiney Gy Strachan gorrym Innse Gall (straghyn freoaghagh jeh'n Ellan Skye) Coraa

gerjit comforted: agh duyrt Abraham, Veck, kuini ayns ierish dy hyyl gy gou us dy iann, as na yoi shenn heyr Lazarus dokkyr: agh nish ta eshyin gyrjitt, as tous korrit. PB1610

giallun See jallyn sparrow: Gy jaru, ta jallyn er veatdhin tei jih, as yn golangei aedd, yn ynyd odys i y heyn y hoyrt Psalm1610

gloyrit glorified: as kre erbi nii shiu y hyrre ayns m'enyms, shen niims y ianu, gy vod yn aer ve gloriit liorish y vack. PB1610

goaill dy holk murmur: as ren ny Pharisyn as ny skriuderyn goyl gy holk rish, gra, te goyl peki, as ji mariu. PB1610

goaill eig die: Erson mar liorish Adam ta ully goyl eyg, gy jiarru myrshen liory khriyst bii ully er nan ianu bio. PB1610

graihaghey love: SHO ta mish dy harey diifs, gy bii shiu grayighy kujaght. PB1610

guee mollaght da curse;: eshyn ta guee mollaght da e ayr, ny e voir, bee eh son shickyrys, er ny choyrt gy baase. Bible

gyn carrey friendless: gy vod yn ghuyss y goyl yns dthy lau : ta yn boght dy hymne e heyn huyds, er son she us yn fer kuni aggesyn ta gyn gharrey. Psalm1610

gyn imnea unshaken; no doubt: erson gy beagh lyei erna hoyrt 'odagh ve er doyrt bee, eish gyn ymnee erbi veagh kayrys er jit liorish y lyei. PB1610

huick to her: as gha yn angill schiagh huich, as duyrt e, gy rou banniit layn dy grays, ta yn chiarn mayrts, ta us banniit masky mynayn. PB1610

ienchyssagh convenient: ianu liassaghy dyn ielagh ve erna ianu agayr, na ag y ghuid slu e heyn y hoilsaghy dy ve ayns soolaghy slayn myrshen dy ianu, gho lua as odys e gy hiennchysagh. PB1610

jannoo sheean rage: Ta tonnyn ny farkey gniartoil, as janu, shian gy haglagh : agh foyst ta yn chiarn ta vaghey er yn yrjae nas gniartoil. Psalm1610

jeelys devoted, faithful, firm, genuine, sincere, staunch, steadfast, true-hearted, unswerving: Jeelys gy-baase. DF

jiarg gorrym See gorrym jiarg purple: VA duyne berchiagh dy rou, va komrit ayns jiarg gorym as bayn fein, as ve farrell gy heusnysagh gygh yn la. PB1610

kayrt whither: duyrt Thomas rish-syn, hiarn, ghanell fyss ainiyn kayrt tous doll: as kyns 'odys e y ve gy nioyl duin y rayd. PB1610; (to) what place

keyn sound: as ligge minys y hobyr firrinagh ve eck, gy vod shiuss ve firrinagh as keyn, gyn ve feguish red erbi. PB1610

kinjah perpetual: Bee shoh slattys kinjah da nyn sheelogheyn trooid ooilley nyn gummallyn Bible as surrayns fodey iih, nar jei e oriusyn gy kinjah gys arys. PB1610

kruit lute; harp: Duisk us liut as kruit : duiskyms mi heyn gy fiir voghey. Psalm1610

laa ny vairagh following day, on the morrow: As haink eh gy-kione er laa ny vairagh Bible

ladi pl. ladeeyn lady: Gy kuidsayflets dy vanaghy as dy rialy nan Ben riin graysuoil Maria, Frederick yn prins ryit palatin, as ladi Elizabeth y ven (as an ghied vaick) as y ghuid elle dy lught yasyl yn rii as y ven riin. PB1610

lane lhieeney (v.) fulfil: agh ta ny redyn shoanoni er jit gys jere, gy vodagh ny skripturyn ve er an layn lieny. PB1610; (n.) consummation

lheieit consumed: jean myghin orym, o hiarn, erson ta mi ayns syaghyn : as ta my huilyn lyaeit erson fiir trimshey, gy jaru manym as my ghorp. Psalm1610; liquefied

lhuingys (f.) (pl -syn) fleet, shipping: As ver y Chiarn lesh oo reesht gy Egypt, lesh lhuingys Bible

loayrt dy holk rail, complain bitterly, criticize severely: Ta my noidjyn loyrt gy holk jims fei yn la : as ta aydsyn ta kyei orryms luitt kujaght m'yei. Psalm1610

looit sworn, sworn in: Ta my noidjyn loyrt gy holk jims fei yn la : as ta aydsyn ta kyei orryms luitt kujaght m'yei. Psalm1610

loshtit burnt: V'eshyn loshtit gy baase liorish aile mee-haghyrtagh as neuchiarailys e harvaantyn. Chron

lurg2 (ny) after her, after him, afterwards, ensuing: haink eh gy-kione ny lurg shen Bible

maglaghy be offended: dragyr Pedyr as duyrt e rishsyn, gy ta gygh ully guyne maglaghy my dy ghians, foyst gha jeanyms maglaghy. PB1610

marishyn (emph.) with him: Vel uss marishyn er skeayley magh yn aer Bible agh my ta shuin giymmiaght ayns soilshe, gy jaru mar ta aeshyn ayns soilshe, aeish ta sheshaght ain marishyn PB1610

maydjyn we: nash mar va t'yn vack erna jeathyn ju erna hoyrt ayns y chiampyl, ayns bri ny fyaly ainiyn: marshen giall, gy vod meidjyn vi er nan doyrt huyds, rish agnaghyn glann as solys PB1610

mayrts with you: Son mayrts ta farrane y vea Bible duyrt Pedyr rish-syn, gy jaru ga ioinsh bays mayrts, foyst gha jeanyms us y obell. PB1610

Mean Arree March: Hig claare dy chooney son y Vretnish as cultoor ta er-mayrn ayns Patagonia, ta feeu £130,000 (202000 euro), gy kione ayns Mean Arree 2003. Dhoor

mediatur mediator: as erson yn oyr shanoni ta eshyin na vediatur dyn chimny noo, gy vodagh aydsyn ta er an ieym y jedthyn galtyn d'yn eirys gybragh, tryid bays PB1610

meewooisagh ungrateful, unthankful: marshen nagh vell e feguish vegg agh ny heiyn dy hyei shiis, as foost ta aydsyn ta er an eym (gyn oeyr erbi) gy fiir mivuisagh gobell dy hiit PB1610

meewooise ungratefulness, unthankfulness: gy firrinagh she mivuius muar e, dy obell mar viis shiu er nan emagh PB1610

moghey (=Ir. moch) early, timely: bee ad myr bodjal y vadran, as myr y druight moghey Bible she, as mynayn niist da rou dyn chessaght ain ren ayd shuinyn achimagh, haink gy moghey gys yn yoi. PB1610

mollaghtoil blasphemous, blasphemy; blasphemously: Rish shen ta tdy noidjyn er loyrt gy molaghtoil jids, as er liun kasmedjyn kossy tdy ghriist Psalm1610

nagaerun sometime: Er-y-hon sho ully, gy ta mi nagaerun aglagh : foyst ta mi toyrt my hreisteel anyds. Psalm1610

neuchaarjyn foes: nar haink yn niaughraui, gy jaru my noidjyn as my niaugharjyn orym dy ii shuas my aeyl : skir ayd as huitchayd. Psalm1610

neuchiarailys carelessness: V'eshyn loshtit gy baase liorish aile mee-haghyrtagh as neuchiarailys e harvaantyn. Chron

neuirrinagh false: gial gy vod dy ghill freelit goni vei austylyn niau irrinagh ve ordiit as liidjit liorish boghilyn firrinagh, as kredjuoil, tryid Iesy Khrist nan jiarn . PB1610

nyn neesht both: bee ad nyn neesht er nyn goyrt gy-baase Bible

onnorey honour: dy ianu ammys da, dy hoyrt buias da, dy hoyrt my hreisteel slayn da, dy eemagh ersyn, dy onery y enymsyn kasserick as y okyll, as dy hyrveesyn gy firrinagh laghyn my hyyl ully. PB1610

ooilley yn grih eu all the sort of you: kaid smuiniys shiu drogh red nyaei gygh ully guyney bi shiu er nan marru ully yn gryaei aggu, gy jaru mar ball lou viis shiu, as kasly rish klei brist. Psalm1610

puit pots: Gy ta shiu er lyi masky ny puitch, foyst bii shiu mar skaeanyn kalmayn Psalm1610

quing phoost wedlock: e er doyrt an agnaghyn mei, kujaght ayns kuing phuyst ghasserick, as gy vell ayd er na rikoortys shen kiangoyrt rish jih as y chessaght shoo PB1610

roosteyraght (f.) plunder, robbery: nar ve ayns kumme iih, gha smuni e gy ree ruistyryght erbi ve dy ve korrym rish Jih. PB1610

rouail prowl, ramble, roaming, rove, roving, straying, wander, wandering: nee ad rouail veih keayn gy keayn Bible

Saducee Saducee; Saducyn: Tar va ny Pharisyn er glastchen gy rou Iesy er gurr ny Sadusyn nan doyst, haink ayd kujaght. PB1610

sampyl (pl -yn) example: erson dulli khrist niist er nan son shuiniyn, fagael duiniyn sampyl gy leshagh shiuss eiyrts dy ny kasmedjyn aggesyn. PB1610

scammyltit offended, scandalized: duyrt Pedyr rish-syn, as gy beagh gygh ully guyney skammyltit, foost gha biims. PB1610

scuitchee shall scourge: As scuitchee ad eh, as ver ad eh gy baase Bible

shamyraght (f.) chambering: ligg uin immiaght gy honoragh, mar veagh e ayns soilshey yn la, ghani e ayns ii ass iif, namu ayns shiambryght as reauanys, na ayns strif as tru: 14. PB1610

shoyl know: gy jaru spyryd ny firriny, nagh vod y syyl goyl, erson nagh vell yn syyl dy akin e, gha mu shoyl da e: agh shoyl diifs e, erson te vaghe maris, as bii e aniif. PB1610

sideyragh shooting with arrows: Gy vod ayd gyn 'yss saijeraght ersyn ta firrinagh : doll tattym t'ayd dy voaly e gyn agyl y goyl. Psalm1610

Skyll Maayl Kirk Michael: Haink y chooish shoh rish lurg drogh-haghyrt ayns Skyll Maayl y çhiaghtin shoh chaie, tra begin cabbyl y chur gy baase . BS

smoo palchey (ny) more abundantly, more plenteous, more bountiful: ta mish er jit dy vodagh ayd bee ve ack, as gy vodagh e ve ack nasmu palchey. PB1610

tarrishagh beloved: FACKIN nish vraeraghyn graiygh tarrishagh, gy vell y ghlaun shoanoni er an veattyn riist as syit schiagh ayns kallyn egluish ghriist, ligg uin nan buias y hoyrt dy iih erson ny jianu mei sh PB1610

tashlys moistness: as huitt payrt er klaghyn, as gho lua nar ve ern' aas shuas, ren e fioghy er siul, erson gy rou e feguish tashlys. PB1610

tashtaghan (pl -yn) treasury: as gou ny hayrd sagartyn ny pisyn argyt, as duyrt ayd, gha nell e louel duiniyn dan gurr aydsyn ayns y taschyghan, erson gy ree pryis fally e. PB1610

tayrn ennal reesht again respire; draw breath: Fy yerrey va'n astan currit gy baase as va ooilley'n cheshaght tayrn ennal reesht. CJ

touish (v.) prophesy: na smu na ta fakinagh gasyn dy heiaghy, je heyn; agh myrshen dy vruinus ie heyn, gy bii e kaynrit as shiylt, nash mar ta jih er ren gys dygh yn uyne touish y ghrediu. PB1610

trocairagh clement, lenient, merciful: GY rou jih myghinagh duin, as d'an managhey shuin: as dy hoilsaghe duin soilshey y yei, as y rou e trokeragh duin. PB1610

ymsynyn foundations: va yn talu er kreau as ren e kra : ren ny fiir ymsynyn niist ny gnuick kra, as vayd er nan arraghy, erson gy rou e korri. Psalm1610

at noon ec munlaa: At midday, O king, I saw in the way a light from heaven - Ec mun-laa, O ree, honnick mee er y raad soilshey veih niau Bible; er y vunlaa: And they went out at noon - As hie ad magh er y vunlaa Bible; ec y vunlaa, ec y vun-laa: And it came to pass at noon - As haink eh gy-kione ec y vunlaa Bible

bloody (adj.) fuilltagh; folley: It is for Saul, and for his bloody house, because he slew the Gibeonites - Te kyndagh rish Saul, as kyndagh rish e hie folley, er-yn-oyr dy dug eh gy-baase ny Gibeoniteyn. Bible

blossom blaa: and their blossom shall go up as dust - as hed y blaa oc seose myr y joan Bible; cheet my vlaa, cur magh blaaghyn; (to); (dy) vlaaghey; blaaghey: And it shall come to pass, that the man's rod, whom I shall choose, shall blossom - As hig eh gy-kione, dy jean slattag y dooinney, neems y reih, blaaghey Bible

dominion (n.) ard-chioneys, ard-rheam, chiarnys; reilltys: despise dominion - soiaghey beg jeh reilltys Bible; ard-reill: or shalt thou indeed have dominion over us? - nee ayds vees yn ard reill harrin? Bible; chiarnaght; reill: and let them have dominion over the fish of the sea - as lhig da reill ve oc harrish eeastyn ny marrey Bible; barriaght: it shall come to pass when thou shalt have the dominion - hig eh gy-kione, tra vees oo er chosneyn varriaght Bible; rheam: and in all the land of his dominion - as ayns ooilley cheer e rheam Bible; reeriaght: nor in all his dominion - ny ayns ooilley y reeriaght echey Bible

everlasting beayn: he hath made with me an everlasting covenant - teh er nyannoo rhym conaant beayn Bible; bragh beayn; bragh farraghtyn; dy bragh: thou art from everlasting - tou uss veih dy bragh Bible; dy bragh farraghtyn: that they may receive you into everlasting habitations - dy vod ad shiu y ghoaill stiagh gys ny ynnydyn vaghee dy bragh farraghtyn Bible; er-dy-rieau: thou art God from everlasting; and world without end - she uss Jee er-dy-rieau, as seihll gyn jerrey Bible; foddey beayn: for an everlasting possession - son cummal foddey beayn Bible; gyn scuirr; kinjagh: by an everlasting covenant - liorish conaant kinjagh Bible; son dy bragh: For the Lord is gracious, his mercy is everlasting - Son tan Chiarn graysoil, ta e vyghin son dy bragh Bible; vees gy bragh

from that time veih'n traa shen; maghey shen: And it came to pass from that time forth - As haink eh gy-kione, maghey shen Bible; er-dyn shen: have not I told thee from that time, and have declared it? - nagh vel mee er n'insh dhyt er -dyn traa shen, as er n'ockley magh eh? Bible

gave2 (interrog.) dug; put: Did Hezekiah king of Judah and all Judah put him at all to death? - Dug Hezekiah ree Yudah as ooilley Judah eshyn gy-baase? Bible

groan (n.) osney; sogh; (v.) soghal: he shall groan before him with the groanings of a deadly wounded man - nee eh soghal kiongoyrt rish, myr soghyn dooinney ta guint gy-baase Bible; osnaghey: we ourselves groan within ourselves - ta shinyn shin hene osnaghey cheu-sthie jin hene Bible; garveigagh: How do the beasts groan! - Kys ta ny beïyn garveigagh! Bible

ranges binkyn: or ranges for pots - ny binkyn son siyn craie Bible; rankyn: and he that cometh within the ranges let him be slain - as dy chooilley ghooinney ta cheet cheu-sthie jeh ny rankyn cur-jee eh gy-baase Bible

shall scourge custee: And they shall mock him, and shall scourge him - As craidee ad mysh, as custee ad eh Bible; scuitchee: And they shall scourge him, and put him to death - As scuitchee ad eh, as ver ad eh gy baase Bible

slay (v.) cur gy baase, marroo; marr: Slay my two sons, if I bring him not to thee - Marr my ghaa vac, mannagh derym Bible; mar: Bring these men home, and slay - Cur lhiat ny deiney shoh thie as mar-jee Bible; stroie; (n.) sling fidderagh

Ardjyn y Jiass South Polar Regions; Southern Regions: As haink eh gy-kione, tra va David as e gheiney er jeet gys Ziklag er y trass laa, dy row ny Amalekiteyn er vrishey stiagh er ardjyn y jiass Bible

ard-yindys amazement, astonishment, consternation, phenomenon: haink eh gy-kione, erreish da Yeesey ver loayrt ny goan shoh, dy row yn pobble ayns ard-yindys jehn ynsaghey echey.

arran gyn soorid Passover bread, unleavened bread: Lurg daa laa va feailley ny Caisht as yn arran gyn soorid: as va ny ard-saggyrtyn as ny scruderyn shegin er goaill eh dy follit, as dy choyrt eh gy-baase. Bible

as (=Ir. agus) 1 and a: As haink eh gy-kione Bible; 2 as a: As hie eh magh ass e enish ny lourane cha giall as sniaghtey Bible; 3 interjected, quoth [O.Ir. ocus]

balley beg hamlet, homestead, settlement, village: Nish haink eh gy-kione, myr v'ad goll, dy jagh ad stiagh ayns balley beg dy row Bible

ben y thie (f.) woman of the house: As haink eh gy-kione, lurg ny reddyn shoh, dy huitt mac y ven, ben y thie, ching

boirys business: nar ghonick Pilat nagh dod e veg y ianu, agh gy rou beirys smu jeant, gou e uiskey, as nii e lauyn kiangoyrt rish y tlyei, gra, ta mish niau-ghientagh d'uill yn duyne ynric shanoni, jeagh ji shiuss. PB1610

brisheyn laa spring of the day: As dirree ad dy moghey: as haink eh gy-kione mysh brisheyn laa, dy deïe Samuel er Saul gys yn ard-shamyr Bible

builley bash, bump, cast, clap, hit, impact, knock, pulsate, punch, slam, slap, strike, stripe, stroke, sweep, thump, whack: 2 ¦ Eshyn ta cur builley baaish da dooinney, bee eh dy shickyr er ny choyrt gy baase. Bible; (as pulse) beat, pulsation; (of voice) cadence; (on horn) toot; choosing; fervour, fit, frenzy, madness

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog