Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: greim rioee | Results: 126

greim rioee frostbite

greim (=Ir. greim) bite, catch, clutch, grab, grapple, grasp, grip, hold, piece, snap, snatch: Ghow eh greim y dooinney va baih rish. DF; (needlework) tack; stitch; scrap; commissure; handhold; bit, gobbet, morsel [O.Ir. greimm]


Inexact matches:

ayns greim (in) force: Chiangle ad lesh jilg gastey (freenaghyn gastey) Folt yn treanagh ayns greim ny clea. Coraa

goaill greim catch, clinch, hang on: Ta feayraght aym ta goaill greim orrym. DF

greim aarnieu snakebite

greim akeragh anchor hold

greim antoyrtagh unyielding grip

greim baaish death throe

greim blassal tit-bit

greim chemmalagh hemstitch

greim collane colic, gripes

greim cooyl backstitch

greim coshey footlock

greim fedjagagh feather stitch

greim glish lockstitch

greim harwhaalit overcast stitch

greim jargan fleabite

greim kyagh slipstitch

greim laue clasp, handshake

greim lhoobag buttonhole stitch

greim mair fingerhold

greim margee monopoly

greim mestey refuse

greim millish toothsome morsel

greim mooar (yn) pleurisy

greim neulhoobagh unyielding grip

greim scoarnee stranglehold

greim sheese stick down

greim slashee whipstitch

greim slouree chain stitch

greim sthrap straphang

greim stroll satinstitch

cur greim-collane da gripe

cur greim da effect, give effect to

cur greim laue da clasp

fo greim jough under the influence of drink

geddyn greim er lay hold of: Eer ec y traa t'ayn t'ad er chur yn far-ennym, 'After Eight Club' orroo ta chebbal geddyn greim er'n argid. Carn

goaill greim er catch, clutch, grab: Tra haink ad gys Ellan Voaid, v'ad geearree goaill greim er y chashtal er egin. Chron

goaill greim jeh catch on, grip: She'n chied red va goaill greim jeh my hooill tra haink mee roish y Cholloo va'n daah j'ee. Carn

goll ayns greim locking

gow greim er nail; take hold of: Chyndaa uss, O Yacob, as gow greim er: shooill kiongoyrt rish soilshey yn chooid cheddin, dy vod oo ve er dty hoilshaghey. Apoc

greim hug hene monopolize

greim 'sy lhiattee stitch

greim y ghoaill er (person) buttonhole

grip cummal; doarn; goaill greim jeh; greim: He has a grip of steel - Ta greim yiarn echey. DF idiom; greimman; greimmey; greme

catch1 (v.) berraghtyn, glackey, goaill, goaill greim, goaill greim er, greim, greimmey, tayrtyn; tayr: If you chase two hares you will catch neither - My chloys oo daa waagh cha dayr oo unnane jeu. JJK idiom; taare; (n.) croymmag, ronneeaght, sneg, snig

grab (v.) goaill greim er; greim; greimmey; (n.) greimmeyder

stitch fuailley; greim 'sy lhiattee; greimmey; guin; lhoob; staik; whaaley; greim: A stitch in time saves nine - Ta greim ayns traa cooie sauail nuy. JJK idiom

unyielding grip (n.) greim antoyrtagh, greim neulhoobagh

clasp (n.) chengey, clesp, greim laue, cluic, clep; (v.) clespal, cur greim laue da

buttonhole1 (v.) (person) greim y ghoaill er: Buttonhole someone - Greim y ghoaill er peiagh ennagh. DF idiom

stick down greim sheese: Stick down the envelope - Greim sheese y coodagh. DF idiom

anchor hold (n.) greim akeragh

backstitch (n.) greim cooyl

buttonhole stitch (n.) greim lhoobag

chain stitch (n.) greim slouree

clutch (n.) aail, greim; (v.) goaill greim er, greimmey; glackey: He made a clutch at me - Ren eh glackey orrym. DF idiom; craag: The clutch is slipping - Ta'n chraag skyrraghtyn. DF idiom

commissure (n.) greim, junt, olt

death throe (n.) greim baaish

feather stitch (n.) greim fedjagagh

fingerhold (n.) greim mair

footlock greim coshey

force2 (in) ayns greim

frostbite (n.) greim rioee

gobbet (n.) greim

grapple (n.) clep; greim; (v.) strepey

gripes (npl.) greim collane

handhold (n.) greim, greimane

hang on (v.) goaill greim

hemstitch (n.) greim chemmalagh

lockstitch (n.) greim glish

morsel (n.) greim: There's not a morsel of bread in the house - Cha nel greim d'arran 'sy thie. DF idiom; kyneen; sleig

overcast stitch greim harwhaalit

pleurisy (n.) (yn) greim mooar; ploorasee

satinstitch (n.) greim stroll

slipstitch (n.) greim kyagh

snakebite (n.) greim aarnieu

snatch (v.) glackey, greim, greimmey

stranglehold (n.) greim scoarnee

straphang (v.) greim sthrap

tack2 (needlework) greim

tit-bit (n.) goblagh; greim blassal

toothsome morsel (n.) greim millish

whipstitch (n.) greim slashee

catch on (v.) goaill greim jeh

colic (n.) gorley gailley; greim collane

gripe (v.) cur greim-collane da

handshake (n.) craa laue, greim laue

hold (n.) brein lhuingey; holt: but they had not hold in the wall of the house - agh cha row veg y holt oc ayns voalley yn chiamble Bible; greim: He had a hold of me - Va greim echey orrym. DF idiom; (v.) cummal; greimmey; shassoo; greme; cumm, cum: Hold it away from me - Cum magh eh voym. DF idiom; holt; shass: Hold out against it! - Shass noi echey! DF idiom

monopoly (n.) greim margee, milley margee

fleabite (n.) beggan beg; greim jargan; mingey jargan

give effect to (v.) cur greim da

lay hold of (v.) geddyn greim er

monopolize (v.) greim hug hene; greimmey hug hene

under the influence of drink fo greim jough

clinch clamey; cur y farkyl er; goaill greim; lhoobey er ash

locking (v.) cur baatey trooid lock; goll ayns greim; kiangley

refuse (n.) brock, fooillaght, orch, trustyr; (v.) gobbal, greim mestey, jiooldey, obbal, obbys

lught-reill authorities, authority: ghow lught-reill ayns un cheer (Sostyn) greim er cheer elley (Nerin). Carn

bite1 (n.) greim: His bark is worse than his bite - Ta e ghounstyrnee ny smessey na'n ghreim echey. JJK idiom; (v.) greimmey

effect bree: I can feel it taking effect - Ta mee gennaghtyn y bree jeh. DF idiom; eiyrtys; jannoo; jerrey; cur greim da; spring

grasp1 greim: I freed myself from his grasp - Deayshil mee mee hene ass y ghreim echey. DF idiom; greimmey

nail (v.) gow greim er, treinaghey; (n.) ingin; treiney: A nail caught my hand - Hie treiney stiagh ayns my laue. DF idiom; croan

nine nuy: A stitch in time saves nine - Ta greim ayns traa cooie sauail nuy. JJK idiom

piece greim; meer: would rather take a piece of that pudding - Bare lhiam goaill meer jeh'n phutage shen. JJK idiom; peesh; ribbag; stuckan; (v.) meeraghey, peeshaghey, peeshal; brebban; prebban

scrap caggey; giarrag; meer; monney: There is not a scrap - Cha vel monney. DF idiom; ribbag; scarrick; scran; scryssey; trustyr; brooillagh; smooirlagh; greim; minniag; fooillagh

snap greim, greimmey; (as picture) goaill jalloo jeh; (as decision) gyn thort; (as sound) polt: It went snap - Pholt eh. DF idiom

coill dog: T'eh jeeaghyn dy jinnagh ny Americanee red erbee dy gheddyn greim er "yn coill ain hene" ayns Iran as cheeraghyn elley. Carn

Dar ny niaughyn (intj) By heavens: va ny meoiryn custym ny lhie cooyl-chlea orroo, as dar ny niaughyn, ghow ad greim shickyr er nane jeusyn as va'n dooinney boght er ny choyrt stiagh ayns pryssoon. Dhoor

debejagh desperado, desperate: Va ny meoiryn-shee debejagh dy gheddyn greim er sleih ren cur bleaystanyn ayns y thie jeh Scrudeyr Vretin Carn

eerey (f.) pl. eeraghyn furrow length, plough length: as eisht geddyn greim er y cheeaght as geiyrt er seose yn eerey cha moal as crammag snaue seose y boalley. Dhoor; swirl

eiraghtagh hereditary: hug eh yn twoaie da ny Manninee hene, er conaant nagh b'loys da Manninagh erbee shirrey dy fondaghey greim eiraghtagh erbee er thalloo erbee. Chron

Ellan Voaid (f.) (Isle of) Bute: Tra haink ad gys Ellan Voaid, v'ad geearree goaill greim er y chashtal er egin. Chron

fondaghey1 establishment, ground: a'n cheshaght veg jeh ny Ellanee ren tannaghtyn marish, as hug eh yn twoaie da ny Manninee hene, er conaant nagh b'loys da Manninagh erbee shirrey dy fondaghey greim eiraghtagh erbee er thalloo erbee. Chron; perfect; prove

ginsh breagyn story telling: Myr shen, t'eh jeeaghyn dy row ny meoiryn-shee ginsh breagyn as cur co chialg er bun dy gheddyn greim er sleih erbee, oolee ny dyn. Carn; lying

goaill aash resting: Haink yindys mooar er Billy Beg tra honnick eh Thom Beg cho jeeragh as lajer, as tra ren Thom Beg goaill aash as greim dy vee dinsh eh da e skeeal voish bun as baare GB

muinneel (f.) pl. muinneelyn sleeve, sleeving: Ghow jees jeh ny guillyn ain greim er as ren ad roish, faagail ayns laue Arne muinneel e chooat! GK

paganagh heathen, pagan: Reesht, ta'n agglish Chreestee er ngoaill greim jeh cliaghtey paganagh v'ec ny shenn Cheltiee. Carn

pash (f.) panmug, potsherd: siyn-chraie, claareeyn, glessyn as boteilyn, jesheenyn as jallooyn g'etlagh trooid yn uinnag, dy jarroo red erbee oddagh ee goaill greim er, eer y pash-vooin veih'n chamyr-chadlee! JG

pash-vooin piss pot: siyn-chraie, claareeyn, glessyn as boteilyn, jesheenyn as jallooyn g'etlagh trooid yn uinnag, dy jarroo red erbee oddagh ee goaill greim er, eer y pash-vooin veih'n chamyr-chadlee! JG

scellyn beams: Hug ee eab er goaill greim er ny scellyn, agh cha dod ee. Dhoor; rays

seiy er ash push back, riposte: hirr sheshaght-lhuingys feer vooar dy Loghlynee ass y Vritaan goll stiagh seose awin Severn dy ghoaill greim er y thalloo aynshen, agh v'ad er nyn seiy er ash liorish deiney Edard Ree Hostyn GB

spoiy castrate, emasculate, geld, gelding, neuter, spay: Ghow ad greim er Gorree as ren ad eh y gholley as y spoiy. Chron; castration, emasculation

struge (f.) stroke: As ghow eh greim er e, ayr: as hug eh struge jeh'n gall er sooillyn e ayrey, gra, bee dy yein mie, my ayr. Apoc

bit red beg: I am a bit tired - Ta mee red beg skee. DF idiom; beealagh; beealragh, beealraghyn: Champing the bit - Crimmey ny beealraghyn streeaney. DF idiom; greim; greme; meer; peesh; sparrag; thiolleyder; beeal-veer; beggan: You are a bit too previous - T'ou beggan roish y traa. DF idiom

keainid kindness, natural affection, tenderheartedness: Liorish soar-villish ny roseyn, as y traagh oor-giarrit, liorish greim-ghoarn jeh carrey firrinagh, as keainid paag ny mayrey Coraa; tenderness; (of memory) tenderness; dearness; easiness

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog