Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: gra | Results: 291 (first 200 shown)

gra (=Ir. ) articulate, express, order, phrase, state; say, saying: Shimmey tayn ta gra jeh mannym Bible


Inexact matches:

gra harrish rehearse, repeat: Agh cooinee er tra ta dooinney mee-rioosagh ny mee-chrauee gra harrish yn ayrn shoh jeh e Chrea, t'eh dy firrinagh goaill rish dy vel eh jerkal rish dy ve er ny stroie annym as corp. CS

gra dy soghallagh moan

gra er ash re-echo

gra fo faase understate

gra ro veayl understate

myr t'ad gra rish so-called: Manninagh myr t'ad gra rish. DF

understate (v.) gra fo faase, gra ro veayl

aarkey See faarkey (yn); (the) sea: Ta'n diunid gra, Cha vel eh aynym's: as ta'n aarkey gra, Cha vel eh mâryms. Bible

saying (n.) raa: There is much between saying and doing - Ta lane eddyr raa as jannoo. JJK idiom; gra: She was saying the word over the other woman - V'ee gra yn fockle er y ven elley. DF idiom

bockeeys lechery: Nane ennagh va er bockeeys, as veagh ad gra red ny ghaa nagh row eh lowal dy ve grait er yn cheayn, agh tra veagh yn eeastagh ec kione veagh ad gra focklyn feer ommijagh. Coraa; oestrum

conastey connect, connection, federate, federation: Loayrtagh son conastey ny failleyderyn, t'eh gra dy vel fys oc dy vel screeuyn ayn ta gra dy vel kialg as drogh reirey goll er ec ynnyd y thie-lheihys noa. BS; unity

rehearse (v.) cliaghtey, gra harrish, imraa

say1 (impv) abbyr: Say 'abbot' without moving your jaw - Abbyr 'abb' dyn gleashagh dty chab. DF idiom; (v.) gra: I had better say nothing - Bare dou gra veg. DF idiom; jir: He won't say anything whatever - Cha jir eh veg. DF idiom; liassaghey

tell (v.) ginsh; insh: I can't tell you exactly - Cha n'oddym insh diu dy-kiart. JJK idiom; inshys; earroo; abbyr: Tell your sister that this will do her good - Abbyr rish yn chuyr eu dy jean shoh mie jee. JJK idiom; gra: Can you tell me what time it is? - Nod shiu gra rhym yn traa? JJK idiom

cabbaraght (f.) chit-chat, gabble, jabber, jabbering, prattling, tittle-tattle: My vees shinyn gra dy vel, Wops, Chinks, Froggies as y lhied jannoo cabbaraght tra t'ad loayrt ry cheilley, cha nodmayd gaccan tra ta sleih gra dy vel Paddys, Dais as Macs jannoo yn un red. Carn

fakinagh becoming, comely: erson ta mi gra (tryid yn grays ta erna hoyrt duys) rish dygh yn uyne nan maske shius, gyn duyne erbi dy hassu ayrd ayns y agney heyn, na smu na ta fakinagh gasyn dy heiaghy, je heyn PB1610; discernible, perceivable, seeing, visible: Mastey reddyn elley, ta'n Caairliagh Bob Taylor gra dy vel y troggal feer fakinagh, as cha nel biljyn erbee myrgeayrt yn ard myr v'eh kiarit. BS

re-echo aareggyrt; ceau mactullagh; gra er ash

so-called (adj.) myr t'ad gra rish; myr t'eh enmyssit

articulate flaaoil; fockley; glick; gra; jesh-loayrtagh; oltagh; (v.) fockley magh

moan (n.) accan, cauaig, eie, sogh, sou; (v.) cauaigey, gra dy soghallagh, osnaghey, soghal, soutaghey

phrase (n.) abbyrt, raa; (v.) abbyr, cur ayns focklyn, gra, graa, meeraghey

amen amen: nee ooilley'n pobble gansoor, as gra, Amen. Bible

dinsh (=Ir. d'innis) told: dinsh ad da, gra, Ta Joseph foast bio Bible

femeyn needs: Cha nel eh cooilleeney femeyn y laa jiu, t'eh gra. BS

goardail commanded: goardail daue, gra, Immee-jee, as stroie-jee cummaltee Yabesh-gilead Bible

mayk manner: as deinaght y austylyn ie, gra, kre mayk koghaslys sho ? PB1610

mychiones about me: t'ad gra my-mychiones, Nagh vel eh loayrt raaghyn-dorraghey ? Bible

phostyr (dy); (to) bully: T'eh gra dy phostyr ad eh tra v'eh lane heese BS

prinsabyl principle: T'eh gra dy vel y prinsabyl undinagh feer scanshoil. BS; principled

raaghyn-dorraghey parables: t'ad gra my-mychiones, Nagh vel eh loayrt raaghyn-dorraghey ? Bible

scanjoon (f.) apparition: V'ad gra dy row scanjoon 'sy thie. DF; very thin person

S'olk lhiam I am sorry: S'olk lhiam gra shoh. DF

S'treih lhiam (intj) I am sorry: Yiow eh baase, s'treih lhiam gra. DF

Twish (intj) Tush: Twish, t'ad gra, Kys ver Jee tastey da Bible

affirm (v.) feerey; niartaghey; shickyraghey; liassaghey: as some affirm that we say - as myr ta paart liassaghey dy vel shin gra Bible; jeru

bankrupt (adj.) banc-vrisht, brishtagh; (v.) brishey; (n.) fer brisht; brisht: In effect you are saying that he is bankrupt - Dy insh yn irriney ta shiu gra dy ve eh brisht. DF idiom

Billy (n.) Illiam: He went by "John Billy" - V'ad gra "Juan Illiam" rish. DF idiom

bugger (n., v.) buggyr: What's that old bugger saying now? - C'red ta'n shenn vuggyr gra nish? DF idiom

court1 (n.) cooyrt, faaie; quaiyl: He'll appear before this court of justice, at least, they say so - Hig eh roish y whaiyl-vriwnys shoh, ec y chooid sloo, t'ad gra myr shen. JJK idiom; (v.) sooree

court of justice (n.) quaiyl vriwnys: He'll appear before this court of justice; at least, they say so - Hig eh roish y whaiyl-vriwnys shoh; ec y chooid sloo, t'ad gra myr shen. JJK idiom

express (adj.) bieau, tappee; eer: The express purpose - Yn eer-oyr. DF idiom; jarroo; (v.) fockley, gra, loayrt; abbyr: Express yourself in Manx - Abbyr eh ayns Gaelg. DF idiom; (n.) traen tappee

heavenly host (n.) sheshaght-flaunys: And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying, - As ayns y tullogh va marish yn ainle ymmodee jeh'n cheshaght flaunyssagh cur moylley da Jee, as gra. Bible

I will plead plead-ym; prow-ym: I will plead with thee, because thou sayest, I have not sinned - prow-ym ort eh, son dy vel oo gra, Cha vel mee er nyannoo peccah Bible

justice (n.) cairys, corrym, corrymid, corrymys, jeerys; briwnys: He'll appear before this court of justice, at least, they say so - Hig eh roish y whaiyl-vriwnys shoh, ec y chooid sloo, t'ad gra myr shen. JJK idiom

prove (v.) fiddraghtyn, fondaghey, fidraghtyn; jeru; (impv) ronsee; prowal: Whatever you may say, I'll prove to you that you're wrong - Cre erbee foddee oo gra, n'eem prowal dhyt dy vel oo cam. JJK idiom; (to); (dy) phrowal

repeat aacheau; aachreeley; aaloayrt; brooightooil; cheet harrish: They told me not to repeat it - Dooyrt ad rhym dyn cheet harrish. DF idiom; gra harrish; imraa; jannoo ass y noa, jannoo reesht; reesht

self (n.) fene; hene: Your own dear self - Oo hene y chree. DF idiom; pene: By myself have I sworn, saith the Lord - Liorym pene ta mee er vreearrey tan Chiarn gra Bible

she went hiee; hie ee: She went to bed very late, and she says she's very tired - Hie ee dy lhie feer anmagh, as t'ee gra dy vel ee feer skee. JJK idiom

teacher (n.) ynseyder; fer-ynsee: The teacher says we may - Ta'n fer-ynsee gra dy vodmayd. JJK idiom

throwing stones (v.) castey; claghey; ceau claghyn: What are you saying about throwing stones? - C'red t'ou gra mychione ceau claghyn? Bunnydys

vain1 (adj.) stroineeishagh, eddrym; fardail: I'll willingly go there, if you wish; I can tell you beforehand, it will be in vain - He'm dys shen dy-arryltagh, my sailt; foddym gra rhyt rolaue, bee eh ayns fardail. JJK idiom; awaneagh

very tired feer skee: She went to bed very late, and she says she's very tired - Hie ee dy lhie feer anmagh, as t'ee gra dy vel ee feer skee. JJK idiom

aascreeu copy, rewrite, transcribe: Ta'n possan gra dy vel feme er aascreeu yn billey ry hoi un dean: coadey sleih veih jaagh aalaue. BS

almorys ignorance: t'ad gra dy vel y Ghailck bentyn rish ny ferrishyn, ny mooinjer veggey, rish obbeeys as almorys jeh ny laghyn t'er n'gholl shaghey Coraa

ard-chied privilege: Ta Phil Gawne gra dy vel eh goll er imlaghey dy heet dy ve ny hirveishagh as t'eh gennaghtyn dy vel ard-chied currit da. BS

ard-pheccagh grievous sinner: my ta duyne erbi gra ta mi m'ayrd phekagh as shennyfa ta mi goyl agyll dy hiit: PB1610

ard-reireyder general manager: Ard-Reireyder Phairk ny Beiyn Feie, Nick Pinder, t'eh gra dy vel eh jeeant feer wooiagh dy vel y phairk Vanninagh er ve goaill ayrn ayns claare-sheelree er lheh BS

arrane ashoonagh national anthem: C'ren aght ta shiu gra yn chied linney jeh'n arrane ashoonagh? Dhoor

ashoonaght (=Ir. náisiúntacht) (f.) nationality: Chammah as shen, t'eh gra dy lhisagh y peiagh share goll er pointeil as s'cummey yn ashoonaght. BS

ashoonaghteyryn nationalists: Peiagh erbee ta feddyn foill lesh yeearreeyn ny ashoonaghteyryn Celtiagh son seyrsnys lane, ta ny hashoonaghteyryn cur freggyrt da gra dy vel cheer ennagh ta ny sloo na yn cheer ocsyn slane seyr Carn

ayrnyn eigsoylagh different parts, various parts: T'ee gra dy vel gengyn dy stuggaghyn veih ayrnyn eigsoylagh jeh'n valley goll gys shen, jerkal rish caggey. BS

bardoonee 1 poets a: Son aynsyn ta shin bio, as bioyr, as baghey; myr sheer da paart jeh ny bardoonee eu hene ta gra Bible

beih (f.) birch: t'eh gra nagh lhisagh kied ve currit da Thieyn Eiraght dy hroggal keead as queig-jeig as feed dy hieyn rish stayd Cronk Beih. BS

ben-choyrlee chormid (f.) equality advisor: Sue Strang, Ben-Choyrlee Chormid, t'ee gra dy vel shoh cur caa da colughtyn ynnydagh dy ronsaghey ny h-aghtyn t'ad failley sleih. BS

blashtyn taste: erson ta mi gra riifs, nagh jean veg dy ny gene sho va er an guyrre blastcheyn dy my hyipper. PB1610

bleaystan pl. bleaystanyn bomb, shell: Ta sleih ayn ta gra dy nee crout Sostnagh va'n bleaystan shen. Carn

boayrd-screeuee desk: As hir eh boayrd-screeuee, as scrieu eh, gra, Ta'n ennym echey Ean. PB1765

brattagh Manninagh Manx flag: Ta Neil Hodgson gra dy vel eh jerkal craa yn brattagh Manninagh, Tree Cassyn Vannin, y nah cheayrt vees eh cosney yn varriaght ayns ratçh Ard-Roar-Vree yn Teihll. BS

breeaghys invigoration, inspiration: Foddee dy der eh breeaghys da as eshyn screeu sy traa ry heet, t'eh gra. BS

breneen (f.) See brinneen atom, mote, particle: Ta'n çhesh-vean jeh gagh breneen er-lhimmey jeh hiddragien jeant ass kinneigyn ta shin gra protaneyn as naeeraneyn roo. Dhoor

brout brutal person, ruffian: Ta mac Syrack gra dy bare lesh baghey marish leion ny dragon na marish brout dy ven. EF; beast, brute

bun billey tree trunk: Gra rish bun billey, She uss my ayr; as rish clagh, T'ou uss er my ymmyrkey Bible

bwoaillit played, struck: Agh ta Mainshtyr Earnshaw gra dy vel reddyn jeant aarloo hannah dy chooney lhieusyn vees bwoaillit smoo creoi ec priosyn ard. BS; threshed

bwoid saggyrt orchis, spotted orchis: Cre va'n blaa shen? Ta'n Moddey gra dy re bwoid saggyrt v'ayn. Dhoor

caarjyn graihagh beloved: GHARJYN graiygh, er ghuish as gy vell gygh ully guyney er an ienaghtyn as er an mree ayns peky, as gy vell nan sauaylagh khrist, gra, gha vod veg goyl scheagh ayns PB1610

carbyd-arraghey dumper truck: Ta meoiryn-shee gra dy dooar dooinney baase lurg da carbyd-arraghey tuittym stiagh ayns jeeg. BS

carrooagh gamble, gambler, gambling: Y traa dy gheddyn Kiedyn Carrooagh Er-Linney ayns Mannin, t'eh ny smoo na va sleih gra ayns y toshiaght. BS

Cashtal Rushen Castle Rushen: Ta feallagh gra dy row Cashtal Rushen as Peeley ny hinshey er nyn droggal ny smoo na thousane blein er dy henney. JJK

Catalonish (f.) (language) Catalan: Ta'n slattys shoh gra dy vel y chair ec paitchyn dy ve ynsit trooid nyn jengey chliaghtagh - Catalonish ny Spaainish. Carn

cauaig (f.) (of crowd) buzz; coo, moan, murmur: Myr ec margey, my t'ou er eaishtagh rish cauaig y chaglym, agh cha bee ayd fys cre un ockle ta fer gra rish fer elley, agh y thassane mooar ooilley fud-y-cheilley PC

cha neaishtagh would not hear: Nagh loayr mish riuish, gra, Ny cur-jee laue er y lhiannoo, as cha neaishtagh shiu rhym? Bible

cha noddagh couldn't: Cha noddagh oo gra dy beagh flaunys ayn dy beagh y varriaght ec y Cheshaght Obbree Ghoaldagh. Carn

cheeraghyn countries: As myr shen, ta mee gra - Slaynt as eash dy vea gys ny cheeraghyn Celtiagh. Carn

cheet neese ascend, come up: Ec y traa t'ayn, ta Albinish (Gaelg Albinagh) cheet neese as, er aghtyn ennagh, oddagh oo gra dy vel ee ny stroshey nish na t'ee er ve rish tammylt, ga dy vel ee (myr gagh chengey Cheltiagh) foast ayns gaue Carn

çhiarmaanit (company) limited: Ta Mainshtyr Anderson gra dy nee Crowe EPH Çhiarmaanit hug ny sornaigyn stiagh BS

Chiarn dy heshaghtyn niau Lord of hosts: As lhig da dty ennym v'er ny ghloyraghey son dy bragh, gra, Yn Chiarn dy heshaghtyn niau yn Jee harrish Israel Bible

Chiarn ny flaunyssee Lord of hosts: As nee kiannoortyn Yudah gra ayns nyn gree, Bee cummaltee Yerusalem my niart ayns Chiarn ny flaunyssee yn Jee oc. Bible

çhymmyltaght (=Ir. timpeallacht) environment: T'eh gra dy bee ayrn mooar jeh'n chiartey echey bentyn rish stiurey coorse eddyr aase tarmaynagh as fendeil y çhymmyltaght. BS

coamraghyn clothing, garments, vestments: As dreggyr fer jeh ny shanstyryn, gra rhym, Quoi ad shoh ta coamrit ayns coamraghyn gial? Bible

coarys-kerree penal system: Edgar Quine, yn Oltey jeh'n Chiare as Feed son Ayre, t'eh gra dy lhisagh coarys-kerree Vannin goll er aa-ronsaghey veih bun gys baare. BS

coayl obbyr redundancy: Lught y Rheynn Dellal as Jeadys, t'ad gra dy bee eh beggan ny sassey d'eddyn kiartaghyn noa da obbreeyn er y fa dy bee ad coayl obbyr harrish kuse dy veeghyn. BS

co-chorp borough: Cha jean Co-chorp Ghoolish gra cre'n costys haink orroosyn ta geeck keeshyn ynnydagh Ghoolish kyndagh rish aggyrt y valley son lhiasagh BS

cohoyrtagh contributive, contributor: Y Stiureyder jeh Studeyrys Eear-Cheim ec Laare Studeyrys Manninagh, Fenella Bazin, ta ish gra dy jean ny shlee na feed cohoyrtagh mooadaghey fys mychione shennaghys Vannin. BS

comyssey cohabit; copulate: T'ee gra dy vel y doilleeid jeh gorlaghyn feddynit liorish comyssey ry gheddyn ayns ymmodee çheeraghyn . BS; (of humans) copulation, lovemaking; venery; tup, tupping

condaigagh 1 contrary, opposing, stubborn a: Oddagh oo gra dy re dooinney condaigagh va Desmond. Carn; 2 opponent, opposer

conveyrt carcases, carcasses: Agh ayns Mannin, ta Bob Carswell gra dy beagh eh ny smoo cooie dy oanluckey ny conveyrt. BS

Cooney Creestee Christian Aid: Y Stiureyder jeh Cooney Creestee, y Dr Daleep Mukarji, t'eh gra yn un red as George Waft, Oltey jeh'n Choonseil Slattyssagh, y Caairliagh jeh Bing Cooney Mooie yn Ellan BS

Cornish (f.) Cornish: T'eh gra "Cornish" rish y chenn chengey as "Cornic" rish y chengey "aa-vioghey". Carn

Covargey Common Market: Oddagh oo gra nagh lhisagh shin ve boirit mysh Reiltys Hene Albinagh as y Covargey goll dy gheddyn rey rish steatyn ashoonagh. Carn

cre what: gra, ka vel eshyin ta erna vrae rii dy ny Hiuyn? PB1610

Cre ayn (interrog.) Wherein, Whereinto: foast ta shiuish er n'yannoo maarlys orrym's agh ta shiu gra, Cre ayn ta shin er n'yannoo maarlys ort ? Bible

Cre cha leah (interrog.) How soon: As tra honnick e ostyllyn shoh, ghow ad yindys, gra, Cre cha leah as ta'n billey figgagh er chreenagh roish? Bible

creddal cough: Ren Shimmin creddal dy cooyrtoil as ren eh gra: 'Vel shiu shickyr, Venainshtyr?' SF

cre gys whereto: agh nar ghonick y austylyn e, va jimmuys orru, gra, kre gys yn jimmyl sho shervees? PB1610

Cre'n aght ta shiu (interrog.) How are you: as tra honnick ee mish dooyrt ee 'Moghrey mie ayd Yoe, cha liass dou gra 'Cre'n aght ta shiu? er yn oyr dy vel oo jeeaghyn cho mie. Dhoor

crimmey ooirey soil erosion: Ta John Rimington, y Shirveishagh Eirinys, gra dy vel fys ec e rheynn er y doilleeid jeh crimmey-ooirey ayns ny crink BS

croiteyr crofter, subsistence farmer: Ta croiteyr gra nagh vel ad marroo wheesh dy eayin as ta sleih smooinaghtyn. Carn

cronnalagh observable, remarkable: Ta Philip Pain, Stiureyder y phurt-aer, gra dy re earroo cronnalagh shoh, er y fa dy row yn gorley crubbane as beeal ayn sy Reeriaght Unnaneyssit BS

crooit coined, created, invented: T'eh gra peeishyn mooarey jeh'n aght-screeuee, y fockley magh as eer y grammeydys "crooit" - er lhimmey jeh ny focklyn crooit! Y grammeydys crooit, shen y red s'messey, t'eh smooinaghtyn. Carn

cultooroil cultural: Ga nagh vel Mannin dy jeeragh fo smaght Hostyn cha nod oo gra dy vel Mannin seyr, erskyn ooilley ayns cooishyn cultooroil. Carn

culturoil cultural: T'eh gra dy vel anchaslyssyn kineeagh as culturoil eddyr y ghaa phossan. Carn

Cummeydaneyn Marrey Sea Containers: Ta shoh er ny obbal, as Cummeydaneyn Marrey gra dy vel barganey foast goll er. BS

cur cree da heartening, reassure: t'eh cur cree da sleih liorish gra nagh lhisagh taillaghyn-urryssaght goll seose kyndagh rish ny thooillaghyn haink er Yn Ellan er y gherrid. BS

Cur-jee twoaie jeh Beware of: As hug eh currym orroo, gra, Bee-jee er nyn arrey, cur-jee twoaie jeh soorid ny Phariseeyn, as jeh soorid Herod. Bible

currit lesh ersooyl carried away: ta ASAP gra dy row eh grait ec çhaglym theayagh dy beagh ushtey sollit currit lesh ersooyl veih'n ynnyd ayns doaghyn troailt. BS

cur ry-lhiattee adjourn, appropriation, head off, lay by, set apart, suspension: Shegin cur ry lhiattee adsyn ta anmagh, tee gra. BS

cur shaghryn er pervert: as ren ayd tossiagh da ghassaid, gra, heyr shuin y fer shanoni kurr shaghran er y phobyl PB1610

cur sthap er halt: Ta'n soilsheyder gra dy jinnagh shoh cur sthap er argid dy liooar çheet stiagh, as er y fa shen t'eh goll dy ghooney sheese y pabyr. BS

dendeysagh delicate: As hug eh raaue noi tooilley feyshtey mychione 'ny cooishyn dendeysagh shoh', myr v'eh gra roo. BS

deynlaght (f.) democracy: T'eh gra dy vel eh jannoo shen as eshyn çhionraa mychione y stayd jeh'n deynlaght syn Ellan. BS

dobb denied, refused: 5 Eisht dobb Sarah, gra, Cha ren mee garaghtee, son va aggle urree. Bible

doctor (pl -yn) doctor: as anayn jusyn (va na gogtyr d'yn lyei) deynaght e iesyn feynaght, da vioulaghy, as gra. PB1610

documad document: Ayns nyn documad "Yn Raad er Oaie'' t'ad gra dy vel ad arryltagh resooney magh marish yn sleih ynnydagh. Carn

draghtey draft, draw up: T'ee gra dy vel fir-oik Vannin er ve loayrt rish fir-oik sy Reeriaght Unnaneyssit as y sarey treealit goll er draghtey. BS

drasteyn anon: gra riusyn, siulji gys y valle ta lyei harrish nan yoi shiu, as drasteyn ieu shiu assell chiangilt, as y lyoi mari, feaskylji ayd, as toerji ayd huyms. PB1610; immediately

dy firrinagh focklagh in truth, truly, verily, yea: Dy firrinagh focklagh ta mee gra riu Bible

dy oalsaght false: My ta dooinney gimmeeaght ayns spyrryd dy oalsaght, cur rish breagyn, gra, Nee'm phadeyrys dhyt mychione feeyn as jough lajer Bible

dy plain expressly: Mish tan Spyrryd ginsh dy plain, dy jean paart ayns sjerree tuittym veihn chredjue Bible; plainly: Son tadsyn ta gra lheid ny reddyn, soilshaghey dy plain dy vel ad jeeaghyn son cheer elley. Bible

dy row 1 certain a: hie eh stiagh ayns thie dooinney dy row va ooashlaghey Jee, enmyssit Justus Bible; 2 that was a: tra hoig eh dy row eh jeh Cilicia Bible; 3 may be a: scuirr shin, gra, Aigney yn Chiarn dy row jeant. Bible

Dy vannee diu (intj) All hail: As myr v'ad goll dy insh eh da e ostyllyn, cur-my-ner haink Yeesey nyn guail, gra, Dy vannee diu. Bible

earrooit counted, numbered: as va yn scriptur lienit layn, ta gra v'e erit masky ny dene olk. PB1610

eginagh compelling, compulsive, compulsory, needy, obligatory, rapist: Ta'n Dr Marek gra dy vel eh geddyn ram screeunyn veih sleih ta feer voirit mychione Bretnish 'eginagh' as ta baggyrt cur nyn baitchyn gys scoillyn ayns Sostyn my hig Bretnish eginagh. Carn

er woalley has struck; have struck: T'ad er woalley mee, nee oo gra, as cha row mee guint; t'ad er my yeeaylley, as cha dennee mee eh: cuin nee'm doostey? Bible

Faaroish (f.) Faroese: Ta sleih gra dy ren Fynlannish, Sheckish as Faaroish goll er aavioghey, myr sampleyryn. Dhoor

faggys da shen thereabouts: Miranda Fozard, ta cummal faggys da shen ayns Thie Steoin, t'ee gra dy vel ee cho boirit as dy reagh ee yn aghin. BS

Failt ort (intj) Welcome, With pleasure: Hyndaa ee mygeayrt gra, "O, nee uss t'ayn Yoe, Failt ort as s'mie lhiam fakin oo reesht" Dhoor

feedyn twenties: T'ad gra dy vel feedyn dy housaneyn jeu cummal dy hanleighalagh ayns America. Carn

feer skee dog-tired, very tired: Hie ee dy lhie feer anmagh, as t'ee gra dy vel ee feer skee. JJK

fer oaldey savage: 'Y Fer Oaldey Ooasle', va ny caarjyn soonaasagh eck gra rish cheu e chooylloo  (as cheu e veealloo, my va jough dy liooar iut oc). SF

flaunyssagh 1 beatific, blissful, celestial, divine, heavenly, paradisiac, Utopian: cur-my-ner eddin my Ayr flaunyssagh Bible; 2 pl. flaunyssee inhabitant of heaven a: shoh ta Chiarn ny flaunyssee gra, Vel creenaght arragh ayns Teman? Bible

foayroilid approbation: rveishagh Dellal as Jeadys, t'eh gra dy vel eh gobbraghey dy creoi dy chur lesh caghlaaghyn ayns slattys kiedyn-obbyr yn Ellan gys Tinvaal dy gheddyn foayroilid son oc. BS; auspiciousness; tenderness

fod can, may: fod mayd dy creeoil gra, Ta'n Chiarn my er-coonee Bible; at length

fo-hroar (f.) by-product, catch crop: T'eh gra dy vel y sollaghey myr fo-hroar dooghyssagh veih'n çhenn stashoon-diesel. BS

forym forum: Ta Mainshtyr Rodan gra dy dug y forym paart dy h-eieyn daue. BS

foutagh faulty: Fir-oik ec Rheynn y chymmyltaght, t'ad gra dy row yn loght er caag foutagh eddyr y daa choarys. BS; infectious; honeycombed

fo-valjyn suburbia: As t'eh gra dy vel ny thieyn Eeslynagh cur er ny thieyn ayns fo-valjyn Ghlaschu dy ve jeeaghyn goll rish Mayfair. Carn

freayltys conservation, preservation: Ard-Offishear cour Cretooryn Feie as Freayltys, Liz Charter, t'ee gra dy nhegin obbyr goll er jannoo ec ny h-ooigyn-shillee roish my vees ad cooie. BS

Fynlannish (f.) Finnish: Ta sleih gra dy ren Fynlannish, Sheckish as Faaroish goll er aavioghey, myr sampleyryn. Dhoor

fysserit known, manifest: ta esayi na iei shen dany, as gra, ta mi er my jeathyn acksyn nagh hyirr mi, ta mi fysserit dausyn nagh deynaght my iei. PB1610; lettered

fy yerrey hoal (=Ir. faoi dhireadh thall) at long last: Fy yerrey hoal, ta sleih dy liooar ayns Kiare as Feed Hostyn gra dy vel ad laccal feddyn magh y bun jeh cooish Colin Wallace. Carn

ga (conj.) albeit, though: Ga t'ou gra nagh jean oo eshyn y akin Bible [O.Ir. día]

garey biljagh plantation: Ta'n Rheynn gra dy vel garey biljagh Archallagan soit myr y boayl share son y seyraad, agh cha nel ASAP coardail rish shen. BS; arboretum

ghaa2 (ny) divers: cre ta'n raa-cadjin shen t'eu ayns cheer Israel, gra, Ta ny laghyn foddey ry-heet, as ta ashlish ny ghaa failleil? Bible

giarrey jeh amputate, amputation, apocope, chop off, cut off, deduct, snip off, strike off: As loayr y Chiarn rish Moses, as rish Aaron, gra, Ny jean-jee giarrey jeh sluight kynney ny Kohathiteyn, veih mastey ny Leviteyn. Bible

gimmee lobsters: T'ad gra nagh vel baatyn eeastagh 'syn ynnyd shen agh ayns emshir aalin son gimmee as gimmee voirrey. Carn

gleashtan (=Ir. gluaisteán) pl. gleashtanyn automobile, car, motor car: Agh foast cha nod oo gra dy vel oo gennaghtyn sauchey as oo gimman sheese ayns gleashtan. Carn

goaill dy holk murmur: as ren ny Pharisyn as ny skriuderyn goyl gy holk rish, gra, te goyl peki, as ji mariu. PB1610

goll ass wane, waning: Nagh abbyr dy vel mee goll ass my cheeall gra shoh. Carn

goll er oai progress, progression: Foddee shin gra dy vel goll-er-oai mie jeant ec mooinjer Vannin. Carn

gorley millish diabetes: agh ta cremeyderyn gra nagh bee shen ry gheddyn mannagh vees ynnyd er lheh cour y gorley millish sy thie-lheihys noa. BS

grammeydys grammar: T'eh gra peeishyn mooarey jeh'n aght-screeuee, y fockley magh as eer y grammeydys "crooit" - er lhimmey jeh ny focklyn crooit! Y grammeydys crooit, shen y red s'messey, t'eh smooinaghtyn. Carn

greesee aggravating, exciting, rousing: Ta Mainshtyr Howard gra dy nee traa greesee t'ayn son y rheynn echey. BS; (npl.) firebrands

greieyn tools: Agh cha jinnagh yn Oik Thie gra dy row barrant ymmyrchagh my va offishearyn-reiltys gymmydey greieyn va faagit ayns bwaaneyn-chellvane. Carn

gyn failt unwelcome: t'eh gra 'taghyrt gyn failt' rish y phlan dy hiaulley orh goul-rooragh leval injil voish ynnyd heshveanagh Dounreay ayns twoaie Nalbin gys Sellafield BS

gyn peccah sinless: My ta shin gra dy vel shin gyn peccah, ta shin molley shin hene, as cha vel yn irriney ain. Bible

Hewnish Hebrew: Agh vel ny scoillaryn Hewnish gra yn un red mysh Hewnish ta er ve aa-vioghit? Carn

homocheintagh homosexual: Ta Wallace gra dy row y shirveish follit jeh'n armee Sostnagh kianlt seose ayns cooishyn homocheintagh ayns Kincora. Carn

imlaghey humble: Ta Phil Gawne gra dy vel eh goll er imlaghey dy heet dy ve ny hirveishagh as t'eh gennaghtyn dy vel ard-chied currit da. BS; stoop

immanee hurler; drivers: t'eh gra dy noddagh immanee saa ve eginit d'ymmydey gleashtanyn sloo niartal, eginit dy haishbyney plaityn-R son traa sodjey BS

irree reesht re-ascend, reascend: V'eh myr shoh, ta shen, liorish irree reesht veih ny merriu, soilshit dy ve Mac Yee, ta'n Noo Paul gra. CS; Resurrection

jannoo beggan jeh disregard, pooh-pooh: Agh shegin dou gra dy vel ymmodee Sostnee jannoo beggan jeh'n Vretnaghys. Carn; gloze

jannoo drane rhyme, rhyming: As ta dooinney, Doug Faragher er lhiam, gra 'aigh' jannoo drane lesh yn fockle 'graih' er yn kishteen 'Gailck Coloayrtyssagh' Dhoor

jannoo fea rest: as gha ren ayd fee y goyl la na yi, gra, kasserick, kasserick, kasserick, hiarn jih ully gniartuoil, va, as ta, as ta ra hiit. PB1610

jeianaghey modernize; modernising, updating: t'eh gra dy bee livrey-ys shirveishyn theayagh as co-obbyr eddyr rheynnyn-reiltys er nyn sharaghey liorish jeianaghey faill sharvaantyn theayagh Vannin. BS

jough lajer (f.) liquor, strong drink: My ta dooinney gimmeeaght ayns spyrryd dy oalsaght, cur rish breagyn, gra, Nee'm phadeyrys dhyt mychione feeyn as jough lajer ; bee eshyn eer phadeyr yn phobble shoh. Bible

jummalit squandered, wasted: S'treih lhiam gra nagh row traa ny smoo ceaut ayms ayns Cregneash geaishtagh rish, as traa ny sloo ceaut ayms er y vagher bluggan cass, as jummalit er fardailysyn elley. MB

jummalys extravagance, extravagant, improvidence, improvident, lavishing, prodigal, prodigality, spendthrift, squanderer, squandering, thriftless, wastage, waste, wasteful, wastefulness, waster, wasting, wastrel: Cha nel ad agh loayrt mychione jummalys injilagh as mean-injilagh, cha nel ad gra veg mychione ard-gaueagh. Carn

keck crap, droppings, dung, excrement, faeces, ordure, shit: Nish ta deiney y vrialtys neu-oikoil gra dy vel ad shickyr dy row ny meoiryn-shee prowal ceau keck harrish Mnr Thomas. Carn

keeallagh See keeayllagh 1 sensible a: gra dy baghtal nagh row ad laccal ve stroit ayns caggey eddyr ny Rooshee as ny Americanee verragh eh cree da Celtiee elley as da sleih onnoroil as keeallagh ayns Sostyn. Carn; 2 sensory

kern pawn; pl. kernyn soldier, yeoman: Ta kern yn fockle kiart son "soldier" as eshyn, T'ad gra 'sidoor' nish agh cha nee kiart eh. JC

Kerroo Argidys Finance Sector: Christopher Huhne, oltey jeh'n Arwhaiyl Oarpagh, t'eh gra dy noddagh sarey Oarpagh jannoo assee mooar da kerroo argidys yn Ellan. BS

kiartagyn (f.) household chores: t'eh gra nagh geayll eh veg mychione sleih coayl ny kiartagyn oc ec purt-aer Roonysvaie. BS; jobs

kishteen caddy, cassette: As ta dooinney, Doug Faragher er lhiam, gra 'aigh' jannoo drane lesh yn fockle 'graih' er yn kishteen 'Gailck Coloayrtyssagh Dhoor

Laa ny Briwnys Day of Judgement, Doomsday: Dy firrinagh ta mee gra riu, Dy bee eh ny sassey son Sodom as Gomorrah ec laa ny briwnys, na son yn ard valley shen. Bible

lane taitnys charmed, enchanted: Agh v'ec Jonathan mac Saul lane taitnys ayns David: as dinsh Jonathan da David gra, Ta Saul m'ayr shirrey dy dty varroo. Bible

leighoilid lawfulness, legality, legitimacy: Ta Mainshtyr Rodan gra dy derragh y lhiasaghey paart dy leighoilid deynlagh da'n Choonseil Slattyssagh. BS

leighoilid deynlagh democratic legitimacy: Ta Mainshtyr Rodan gra dy derragh y lhiasaghey paart dy leighoilid deynlagh da'n Choonseil Slattyssagh. Dhoor

Lerpoyll (=Ir. Learpholl) Liverpool: Va'n fer-screeuee gra dy row eh er chlashtyn dy row brastyl Yernish aym ayns Lerpoyll as dy row eh er ngeddyn yn enmys ayms voish Conradh an Gaeilge ayns Divlyn. Carn

lhiargagh down grade, drop, escarpment: S'doogh lhiam gra dy vel paart jeh ny shenn chengaghyn goll sheese y lhiargagh nish as ta paart jeu bunnys marroo. Dhoor

lhune ooyl cider: Cheau ad Fiesta de sidra asturiana, my ta shin gra feailley ny lhune ooyl dy Asturias rish, dagh blein sy thie oast shen, neesht. Dhoor

libraalagh liberal: Sostnee ennagh ren garraghey gys Bretin ta cummal ayns Caerdydd, my t'ad libraalagh t'ad cheet dy ve imneagh tra ta sleih elley gra dy vel ny scoillyn Vretnish ayns shen son y ''sleih mullee''. Carn

licklaght (f.) likelihood: Ren Chernobyl soilshaghey magh dy vel y licklaght jeh drogh-haghyrt chesh-veanagh foddey ny smoo na va ny hoaylleeyn gra. Carn

liklee likely: ta Mnr Llewellyn Jones gra, smoo liklee dy bee caghlaaghyn mooarey jeant da'n skeim. BS

liorym pene by myself: As dooyrt eh, Liorym pene ta mee er vreearrey da'n Chiarn gra, son fakin dy vel oo er n'yannoo shoh, Bible

loaughey canker, decay, decompose, decomposition, rot: Bee va ceaut ersooyl as er loaughey, ta Ray Cox gra, t'eh jannoo skielley da gaillaghyn. BS

loayrtyssyn speeches, talks: Ta ny loayrtyssyn mychione yn aght share dy chur slattys cooie er e hoshiaght, as ta Mainshtyr Downie gra dy vel ad er ve feer speeideilagh. BS

lussyn herbs: T'eh gra neesht dy bee doilleeid elley ayn, er y fa dy vel freoagh as aittin er nyn stroie, as she fraueyn ny lussyn shen ta kiangley eaghtyr ny moaney ry cheilley. BS

mainshtyryn chiefs, lords, masters, rulers, taskmasters: Cren-fa ta my phobble gra, Ta shin nyn mainshtyryn hene; cha jig mayd ny-sodjey hoods? Bible

maylartagh barterer, commutative, exchange, exchanger, interchangeable, reciprocal, reciprocating: Agh eear-chaairliagh y phartee, Linda Ramsey, t'ee gra dy vel y saase maylartagh kiart. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog