Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: goyl | Results: 35

Inexact matches:

coyrt dy fea quiet: gy vod e leidg y ghoyrliy, imbi as gyrjaghy anmy y goyl, as gy bii ghunscians er na hoyrt gy fee riist, as gy vod e liorish shyrvees gu iih gyrjaghy y goyl PB1610

goaill dy holk murmur: as ren ny Pharisyn as ny skriuderyn goyl gy holk rish, gra, te goyl peki, as ji mariu. PB1610

goaill dy mie accept: agh ayns dygh ully phobyl, eshyin ta goyl yn agyl aggesyn, as gobraghy kayrys, t'e da goyl gymei marishsyn. PB1610

goaill tashey have compassion: Ma ligg duiney erbi y ve, dy goyl traeyi je : na dy goyl tashey er y ghlaunsyn gyn aer. Psalm1610

tashey compassion: Ma ligg duiney erbi y ve, dy goyl traeyi je : na dy goyl tashey er y ghlaunsyn gyn aer. Psalm1610

fer goaill ayrn partaker: as kallyn slayn dy pheky gy glann y gurr mou; nash mar ta eshyn er na ianu na er goyl ayrn dy vays dy vack, myrshen gy vod e ve na er goyl ayrn d'yn irri shuas riist aggesyn PB1610

finu rage: Kamma vell ny hangristin gho sounasagh goyl finu kujaght? Psalm1610

ard-pheccagh grievous sinner: my ta duyne erbi gra ta mi m'ayrd phekagh as shennyfa ta mi goyl agyll dy hiit: PB1610

arrysagh repentant: shenyfa ligg uiniyn tynda niist huggesyn, she ta yn ferr goyl gy myghinagh dy dygh ully phekah ta gy firrinagh arrysagh. PB1610

caarjyn graihagh beloved: GHARJYN graiygh, er ghuish as gy vell gygh ully guyney er an ienaghtyn as er an mree ayns peky, as gy vell nan sauaylagh khrist, gra, gha vod veg goyl scheagh ayns PB1610

daan moyllee hymn: loyrt rif heyn ayns psalmyn, as danyn molli, as oranyn spyrydoil, goyl orayn, as janu binnys gys y chiarn ayn nan griaghyn. PB1610

fer coonee accessory, adjutant, aider, ally, auxiliary, collaborator, confederate, helper, relief: gy vod yn ghuyss y goyl yns dthy lau : ta yn boght dy hymne e heyn huyds, er son she us yn fer kuni aggesyn ta gyn gharrey. Psalm1610

fer goaill receiver: shenyfa ligg uiniyn tynda niist huggesyn, she ta yn ferr goyl gy myghinagh dy dygh ully phekah ta gy firrinagh arrysagh. PB1610

fer leigh lawgiver, legal practitioner: She Juda m’ ‘er lyoi, she Moab my phass nii : harrish Edom hilgym magh my vrayg, er ny Philistini niyms barriyght bogil y goyl. Psalm1610

feyt intending: SHIUSSE ully ta puyst na ta feyt dy goyl stayd ghasserick y phusi erifs, klasti kre ta skriutyr kasserick dy raa my ghian currym ny denya pust gys an mynayn PB1610

foayrail favour: Ligau ve gannoil as boggey y goyl ta forael my ianu kayragh Psalm1610

goaill eig die: Erson mar liorish Adam ta ully goyl eyg, gy jiarru myrshen liory khriyst bii ully er nan ianu bio. PB1610

gyn carrey friendless: gy vod yn ghuyss y goyl yns dthy lau : ta yn boght dy hymne e heyn huyds, er son she us yn fer kuni aggesyn ta gyn gharrey. Psalm1610

jannoo fea rest: as gha ren ayd fee y goyl la na yi, gra, kasserick, kasserick, kasserick, hiarn jih ully gniartuoil, va, as ta, as ta ra hiit. PB1610

jannoogh maker: IIH ully gniartuoil, aer nan jiarn Iesy khrist, jeanugh dygh ully na, briu dygh ully guyne, ta shuin goyl rish as keny nan ymmydi pekaghyn as olkys PB1610

keym ny killey church stile: Nii yn Sagyrt toyrt guailtys dyn ghorp ag kemm ny killy, y ra, anana nii yn sagyrt as ny kleri orayn y goyl, as myrshen heidg ayd gys y ghill anana gys yn yei. PB1610

lannoonyn noa poost new married persons: Sh'egyn dy ny lanunyn noo puyst yn la kedyn d'an busey yn ghristiyght ghasserick y goyl. PB1610

meeloauys incorruption: sho ta mi gra vraeraghyn nagh vod fuill as feyl eirys y getdyn ayns ririyght iih, ghamu nii louys eriyght y goyl ayns milouys. PB1610

neuonnor dishonour: lig dau ve er nan doyrt mou as gys narae kujaght, ta goyl bogey dy my hyaghyn : lig 'au ve er nan gomrey rish narae as niau oneyr ta d'an mogyssy haeyn myois. Psalm1610

neuoolee guiltless: Gha gou us enym yn chiarn dy iih ayns fardayl: erson gha gum yn chiarn eshyn niau ouli, ta goyl y enymsyn ayud fardayl. PB1610

okyr interest payer, usury: eashyn nagh vel er doyrt e argyt erson okyr : na erngoyl luagh nyoi yn er gyn loght. Psalm1610

oyn awe: ligge yn talu ully agyl y goyl reyfs y chiarn : shassi ayns oyn jesyn shiusse ully ta vaghey ayns y tyyl. Psalm1610

pash niee wash-pot: She Juda m’ ‘er lyoi, she Moab my phass nii : harrish Edom hilgym magh my vrayg, er ny Philistini niyms barriyght bogil y goyl. Psalm1610

ry yeru earnestly, instantly, seriously: ayns yn 'askyr, as y voghre, as ag mynn la, niym padier y goyl, as shen ry ieru : as kluini e my ghora. Psalm1610

shoyl know: gy jaru spyryd ny firriny, nagh vod y syyl goyl, erson nagh vell yn syyl dy akin e, gha mu shoyl da e: agh shoyl diifs e, erson te vaghe maris, as bii e aniif. PB1610

sideyragh shooting with arrows: Gy vod ayd gyn 'yss saijeraght ersyn ta firrinagh : doll tattym t'ayd dy voaly e gyn agyl y goyl. Psalm1610

tent agglish tabernacle: ayndusyn te er seiaghe tent egluish ghon y griany : ta chiit magh mar duyne pust magh ass y hyambyr, as goyl bogey mar four dy ryi y ghus. Psalm1610

trocairaght mercy: us ta goyl er siul pekaghyn y tyyl gou nan baidjeraghyn: us ta dy hyei ag lau iesh iih yn aer, jean trokeryght oruin. PB1610

gialtaghey pledge, pledging, vow, vowing: as hugge shen ta ayd er doyrt as ern altiyght an mriery yn dare ie dan je elle, as t'ayd er na hoilshaghey shen liorish toyrt as goyl fayniy, as liorish kurr kujaght lauyn, ta mish kur ginsh mag PB1610

macsoyley instance, metaphor: gial ta shuin gui oyrts, aer smu myghinagh, gy vod ish tryid dy ghuney beaghey gy kreidjoil as niist immiaght ayns mak souley bee, nyrg tagnys ayns y tyyl shoo nish, as niist ve goyl ayrn dyn gloyr gybragh farraghtyn ayns y tyyl ra hiit PB1610

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog