Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: gorrym | Results: 135

gorrym (=Ir. gorm) blue: nee ad skeayley coodagh dy eaddagh gorrym Bible; black, dark-skinned, negroid; washing blue


Inexact matches:

boayl gorrym bruise

Boobee gorrym-chassagh Blue-footed Booby

bossan gorrym sheep's bit

buntee gorrym dunnock, hedge sparrow

caashey gorrym blue cheese

cabbyl gorrym dapple grey horse

calmane gorrym stock dove

Chrink Gorrym Blue Hills

clageen gorrym bluebell

clou gorrym blueprint

Corkan gorrym Blue Chaffinch

crodane gorrym swallowfish

dooinney gorrym Negro

Dreeym Gorrym Blue Ridge

dreeym gorrym fieldfare

faiyr gorrym bluegrass

feoh gorrym bitter-sweet

fer gorrym black man

Gobbagh-mooar gorrym Blue Grosbeak

Gob Gorrym Blue Point

gorrym dorraghey dark blue

gorrym jiarg purple: As gowee ad ersooyl yn leoie veihn altar, as skeaylee ad harrish eaddagh gorrym-jiarg. Bible

gorrym jiargid purpleness

gorrym turcaid turquoise blue

guilley gorrym bluebottle

jalloo gorrym blueprint

jiarg gorrym See gorrym jiarg purple: VA duyne berchiagh dy rou, va komrit ayns jiarg gorym as bayn fein, as ve farrell gy heusnysagh gygh yn la. PB1610

Juan Gorrym sea

kione gorrym blue titmouse

kynneeyn gorrym black races, dark races

leayrane gorrym purple sandpiper

lheeah gorrym-yiarg mauve

looyran gorrym purple sandpiper

Mergey Gorrym Blue Ensign

rybban gorrym blue riband

sharkagh gorrym blue shark

Skibbag chione-gorrym Blue-headed Wagtail

snaid-veg gorrym-fammanagh blue-tailed damselfly

cur daah gorrym er blue

eeder shellan lieckan-gorrym blue-cheeked bee-eater

famman gorrym jiarg-lhiatteeagh red-flanked bluetail

Glion ny Billey Gorrym Glen of the Blue Trees

gorley gorrym jiarg (yn) purpura

lus y voteil gorrym (f.) bluebottle

blue1 (v.) cur daah gorrym er, gormaghey, gorrymaghey; (n., adj.) gorrym: Do you know the child with the blue eyes? - Nhione diu yn lhiannoo ta sooillyn gorrym echey. JJK idiom

blueprint (n.) clou gorrym, jalloo gorrym

purple gorrym jiarg, purple, jiarg gorrym

purple sandpiper (n.) looyran gorrym; looyran marrey; leayrane gorrym

bluebottle (n.) blaa arroo, carchuillag ghorrym, guilley gorrym; lus y voteil, lus y voteil gorrym

black races (npl.) kynneeyn gorrym

Blue Chaffinch (n.) Corkan gorrym

blue cheese (n.) caashey gorrym

Blue Ensign (n.) Mergey Gorrym

bluegrass (n.) faiyr gorrym

Blue Grosbeak (n.) Gobbagh-mooar gorrym

Blue Hills (npl.) Chrink Gorrym

Blue Point (n.) Gob Gorrym

blue riband (n.) rybban gorrym

Blue Ridge (n.) Dreeym Gorrym

blue shark (n.) sharkagh gorrym

dark blue gorrym dorraghey

dark races (npl.) kynneeyn gorrym

purpleness (n.) gorrym jiargid

purpura (n.) (yn) gorley gorrym jiarg

sheep's bit (n.) bossan gorrym

swallowfish (n.) crodane gorrym

washing blue (n.) gorrym

aquamarine (n.) gorrym-ghlass

azure gorrym-ghlass

bluebell (n.) clageen gorrym, gleiy vuc

blue-eyed1 (adj.) gorrym-hooillagh

Blue-footed Booby (n.) Boobee gorrym-chassagh

Blue-headed Wagtail (n.) Skibbag chione-gorrym

blue-tailed damselfly (n.) snaid-veg gorrym-fammanagh

costmary (n.) gorrym-hooillagh

dapple grey horse (n.) cabbyl gorrym

dark-skinned (adj.) dhone, doan, doochraitnagh, gorrym

jeans (n.) breechyn-gorrym

mauve lheeah gorrym-yiarg

Negro (n.) dooinney doo, dooinney gorrym

red-flanked bluetail (n.) famman gorrym jiarg-lhiatteeagh

sea-green (n., adj.) gorrym-ghlass, mooir-ghlass

turquoise blue gorrym turcaid; turcaid-ghorrym

breechyn-gorrym jeans

gorrym-ghlass aquamarine, azure, sea-green

gorrym-hooillagh blue-eyed, costmary

black man (n.) dooinney doo, fer doo, fer gorrym

blue-cheeked bee-eater (n.) eeder shellan lieckan-gorrym

blue titmouse (n.) Jinnee ghorrym, kione gorrym

dunnock (n.) boght keeir, buntee gorrym, jallyn cleigh

hedge sparrow (n.) boght keeir, buntee gorrym, jallyn keylley

negroid (adj.) doo, gollrish fer doo, gorrym

stock dove (n.) calmane glass, calmane gorrym

bitter-sweet croanreisht; feoh gorrym; lus ny hoie; sharroo as millish

fieldfare (n.) dreeym gorrym; ushag y sniaghtee; ushag y traghtee

Glen of the Blue Trees (n.) Glion ny Billey Gorrym

riband (n.) rybban: The blue riband - Yn rybban gorrym. DF idiom

crimson crimson: ayns purple, as crimson, as gorrym Bible

fir-chaggee warriors: Ver ny choamrey ayns gorrym, captanyn, as fir-chaggee Bible

sheeidey silk: ta'n coamrey eck sheeidey as gorrym-jiarg. Bible

skeaylee shall spread: skeaylee ad harrish eaddagh slane-gorrym Bible

bruise (n.) boayl gorrym; (v.) broojey; (n., v.) broo: it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. - nee eshyn y kione ayds y vroo, as nee uss broo yn voyn echeysyn Bible

crimson feer-yiarg; crimson: in purple, and crimson, and blue - ayns purple, as crimson, as gorrym Bible

hair2 (n.) (of animal) geaysh: And blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats' hair - As gorrym, as purple, as scarleod, as aanrit keyl, as geaysh ghoair Bible

sea (n.) faarkey; Juan Gorrym; keayn: The whole fleet is at sea - Ta'n slane flod er y cheayn. JJK idiom; mooir: Is the sea not calm enough? - Nagh vel y vooir kiune dy-liooar? JJK idiom; cheayn; muir; (the); (yn) aarkey; (gen.) marrey

cleeir clear: ren eh cur er y chaart-taarnagh as ny cabbil echey lhiggey tessyn y speyr cleeir gorrym. Dhoor

coyrdyn cords: Raad va curtanyn baney, geayney, as gorrym, sheeynt er coyrdyn dy heeidey purple Bible

curtanyn curtains: Marish shoh, nee oo cabbane: lesh jeih curtanyn jeh aanrit-keyl feeit, as gorrym, as purple, as scarleod Bible

eaddagh (=Ir. éadach) pl. eaddeeyn cloth, clothing, drapery, dress, fabric, material, vesture: nee ad skeayley coodagh dy eaddagh gorrym Bible; clothes; apparel

foee below her, under her: Nish ta ny renneeyn mooarey er ve marrooit liorish yn Thie Tashtee foddee shiu cronnaghey ny clagheenyn gorrym my-vlaa t'er ve follit fo'ee. Carn

freoaghagh heathery: Yn laa shenn hie Finn lesh gheiney Gy Strachan gorrym Innse Gall (straghyn freoaghagh jeh'n Ellan Skye) Coraa

fringe pl. fringeyn fringe: as dy der ad er fringe ny rhumbyllyn rybban gorrym Bible

geayney (=Ir. uaine) green, greenness, verdant, vert: Raad va curtanyn baney, geayney, as gorrym Bible [O.Ir. úaine]

geaysh ghoair (f.) cirrus, mare's tail; goat-hair: As gorrym, as purple, as scarleod, as aanrit keyl, as geaysh ghoair Bible

keeir (f.) blackish, cud, dark, darkish, darkly dull, dull grey, dusky, sable: Va'n shenn ghooinney mysh queig trieyn as reaish er yrjid as v'eh ceau bayrn keeir, cooat feer liauyr as troosyn gorrym lhean. MB

laatshey lace: hug ad ayn laatshey gorrym, dy chiangley eh heose er y vitre Bible

lhuishag (f.) blanket: As magh ass y roortys shoh, haink kuse dy ghaanyn beggey 'sy Ghaelg, myr shen, slane feeu va'n roortys Sheeyney ass shilley: Lhuishag chayeeagh gorrym er laare ny keylley. Dhoor

loopyn rings: Raad va curtanyn baney, geayney, as gorrym, sheeynt er coyrdyn dy heeidey purple, lesh loopyn argid, as pillaryn marble Bible

mealaghyn bowls: nee ad skeayley coodagh dy eaddagh gorrym, as ver ad er ny claareeyn, as ny spainyn, as ny mealaghyn, as coodaghyn dy choodaghey lhieu Bible

obbree-snaidey laatshagh embroiderer: as jehn obbree-snaidey laatshagh, ayns gorrym, as ayns purple, ayns scarleod as ayns aanrit keyl Bible

obbyr snaidey (f.) needlework, tapestry work: As va'n churtan son giat ny cooyrtey d'obbyr snaidey, gorrym, as purple, as scarleod, as aanrit keyl cast Bible

pomegranateyn pomergranates: As cheu heese, er y chemmal, ver oo pomegranateyn, gorrym, as purple, as scarleod, mygeayrt y chemmal echey Bible

quaillag (=Ir. cuileóg) (f.) pl. quaillagyn fly, housefly: Reeshtagh ta Dhooraght cheet diu as mish roie mygeayrt myr quaillag as thoyn gorrym echey gyn traa dy yannoo shoh dy kiart. Dhoor; cursor

rhumbyl pl. rhumbyllyn garment: as dy der ad er fringe ny rhumbyllyn rybban gorrym Bible; skirt

ribban string; lace: nee oo kiangley eh lesh ribban gorrym er y vitre Bible

rybban pl. rybbanyn band, cordon, riband, ribbon, tape: as dy der ad er fringe ny rhumbyllyn rybban gorrym Bible

troosyn (=Ir. triús) knickers, slacks, tights; pants, trews, trouser: Va'n shenn ghooinney mysh queig trieyn as reaish er yrjid as v'eh ceau bayrn keeir, cooat feer liauyr as troosyn gorrym lhean. MB

black1 doo: The black ox never trod on his (own) foot - Cha stamp rieau yn dow doo er e chass. JJK idiom; ghoo: in the black and dark night - ayns fastyr yn oie ghoo ghorraghey Bible; gorrym; dooey; (v.) dooghey, dullyraghey; gobbal

broidered work (n.) obbyr laatshagh: with emeralds, purple, and broidered work - lesh emeraldyn, gorrym-jiarg, as obbyr laatshagh Bible; obbyr-snaidey: I clothed thee also with broidered work - Ren mee oo myr gedd in y choamrey lesh obbyr-snaidey Bible

emeralds (npl.) emeraldyn: they occupied in thy fairs with emeralds, purple, and broidered work - ren ad dellal ayns dty vargaghyn lesh emeraldyn, gorrym-jiarg, Bible

know (v.) ennys; gennaghtyn; nione, nhione: Do you know the child with the blue eye? - Nhione diu yn lhiannoo ta sooillyn gorrym echey. JJK idiom; fys ec: I can't say anything that you do not already know - Cha n'oddym gra veg, nagh vel fys hannah ayd. JJK idiom; shione: I know it pretty well - Shione dou eh feer vie. JJK idiom; toig; shoyl; fys ec er: Therefore he knoweth their works - Shen-y-fa ta fys echey er nyn obbraghyn Bible; cur enney er: knowing that it was the Lord. - cur enney er dy nee eh van Chiarn Bible

emeraldyn emeralds: ren ad dellal ayns dty vargaghyn lesh emeraldyn, gorrym-jiarg, as obbyr laatshagh, as aanrit keyl, as coral as agate. Bible

farrail entertainment, fare: Va dooinney berchagh dy row va coamrit ayns gorrym-jiarg, as sheeidey, as farrail dy soaillagh dy chooilley laa. Bible

obbyr laatshagh broidered work: ren ad dellal ayns dty vargaghyn lesh emeraldyn, gorrym-jiarg, as obbyr laatshagh, as aanrit keyl, as coral as agate. Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog