Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: gollrish | Results: 77

gollrish like, resemble, resembling: ta my chree er vailleil as fioghit gollrish faiyr Bible


Inexact matches:

gollrish apey simian

gollrish eeym butterlike

gollrish hullad owlish

gollrish kishtey boxlike

gollrish marmyr marblelike

gollrish noo saintly

gollrish ooh egglike

gollrish aile Greagagh wildfire

gollrish feeyn geayr vinegarish, vinegary

gollrish fer doo negroid

gollrish y cheilley (things) akin; alike

gollrish y thie homelike

shooyl gollrish thunnag waddle

akin2 (adj.) (things) gollrish y cheilley

egglike (adj.) gollrish ooh; oohagh

homelike (adj.) gollrish y thie

marblelike (adj.) gollrish marmyr, marmyragh

owlish (adj.) gollrish hullad, hulladagh

resemble (v.) gollrish, soylaghey

simian gollrish apey; simeeagh

imshee damnable, damned, devilish, diabolical, elf, imp: tra honnick ad dy row ny shenn Vanninee mongey as myn-ghearey er y cheilley, huitt ad orroo gollrish fir-imshee va'n thie lhionney jeeaghyn gollrish thie-baanrit. Coraa; hellish

boxlike (adj.) coyroil; gollrish kishtey; kishtoil

butterlike (adj.) eeymagh, eeymoil, gollrish eeym

like1 casley; lhied, lhied's; myr: Like a man possessed - Myr dooinney baanrit. DF idiom; ayns cummey; gollrish: The roads are like glass - Ta ny raaidjyn gollrish gless. JJK idiom; (v.) baill; saittin lesh; s'laik lesh: It's the season I like the best - Te yn imbagh share s'laik lhiam. JJK idiom

saintly (adj.) bannee; nooyr; gollrish noo

negroid (adj.) doo, gollrish fer doo, gorrym

resembling casley rish; gollrish; lhiannanagh; soylagh; casley

vinegarish (adj.) feeyn-gheayragh; gollrish feeyn geayr; gort

vinegary (adj.) feeyn-gheayragh; gollrish feeyn geayr; gort

baarnagh limpet, scrappy: T'eh greimmey gollrish baarnagh. DF

waddle leaystey; shooyl gollrish thunnag; shooyl leaystey; sprangagh; sprangaghey

wildfire (n.) gollrish aile Greagagh, myr aile er y clieau

cright knight: Dty loo dy ammys 'na gollrish Cright ard-ooasle Dhoor

Jouyll (Yn); (The) Devil: Roie eh gollrish y jouyll! DF; Satan [L. diabolus]

kayt (=Ir. cat) (f.) pl. kiyt cat, feline, puss: Ta sooillyn keyl echey gollrish kayt. DF

kiouyl corporation; keel; paunch: Va kiouyl mooar echey gollrish saggyrt, wooinney. DF

strointeeyn (f.) headlands; noses: Cha row nyn strointeeyn gollrish strointeeyn Spaainagh. Dhoor

towlit bored, broached, drilled, eyed: Towlit gollrish creear. DF

alike (adj., adv.) cochasley rish, cosoylagh; colaik: They are alike as two peas - T'ad cha colaik as daa phishyr. JJK idiom; goll ry-cheilley, gollrish y cheilley

sticks (npl.) maidjyn, maidjaghyn; (for burning) brasnaggyn; (v.) greimmey: It sticks like a limpet - T'eh greimmey gollrish baarnagh. DF idiom

vicar (n.) saggyrt; viggar: He had a big paunch like a vicar, man - Va kiouyl mooar echey gollrish saggyrt, wooinney. DF idiom

Atlas Atlas: Ta trimmid ny speyryn girree neese veih Atlas gollrish farkyl coirrey, ta claghyn vullee scughey, cha nel veg aa-hoiaghey dy kiart. Dhoor

buillvollee colossal, enormous, gargantuan, giant, gigantic, mammoth: Myr shoh, bee possan-obbyr kimmee troggal seose y paalan buillvollee son Yn Chruinnaght mleeaney as cur cooney da'n ving dy yannoo stoo elley gollrish ny voayrdyn, chaairyn as y ardan. Dhoor

bwid See buid penes: Ansherbee hie eh roish gys y chashtal as tra v'eh ny hoie ec y voayrd vooar mârish deiney-ooasle as y lheid as adsyn er nyn goamragh gollrish bwid ghonnagh GB; (adj.) phallic

caarjysagh friendly: Va possan mooar ny Germaanee ec y voayl fakin, agh cha row ad caarjysagh gollrish ny eirinee foin. Dhoor

cliogaragh croaker, croaking, croaky: Eisht begin dou jannoo red ennagh, agh ren mee brock jeh; va yn chiaulleeaght ayms gollrish cliogaragh yn rannag vooar, as chossyn mee moylley-craidey as garaghtee ard. Dhoor

coloayrt chat, confabulate, converse, parley: Tra honnick mee uss as ish coloayrt ayns shen gollrish daa henn charrey, ren mee bunnys tuittym er y lout! JC

cowraghey magh indicate, point out: Foddee ta'n skeeal shoh cowraghey magh dooin cre vees gollrish y Ghaelg ayns ny laaghyn ry-heet. Dhoor; peg out

cragheydys vandalism: As lesh shen, cha nel mee çheet er saase ynsee ta goll er ymmyd ayns brastylyn Gaelg agh er jantys anleighalagh gollrish cragheydys as roosteyrys thallooin! NNS

dooinney schleioil man of understanding: Ta coyrle ayns cree dooinney gollrish ushtey dowin: agh nee dooinney schleioil tayrn magh eh Bible

fioghit blighted, decadent, decayed, faded, withered, wizened: Ta my chree er vailleil as fioghit gollrish faiyr Bible

fo'n speyr alfresco: va smoghan agglagh ayn gollrish feill va goll loau, as cha row eh agh un vinnid fo'n speyr tra ren paart dy studeyryn gaccan mychione y ghart as ghoon ad nyn uinnagyn dy tappee. GB

gollrhym's like mee: ta mee goll gys y Raue dy chur shilley er y ree m'ayr, t'er choayl e stoylreeoil chiart gollrhym's as gollrish my haner CnyO

grenaid (f.) grenade: Va doilleeid ayn er-yn-oyr nagh row fockleyn 'syn ghlare Navajo son reddyn gollrish tankyn as grenaidyn, myr shen hug ad ny enmyn shligganee as praasyn orroo. Carn

guag (f.) pl. guaggyn den, stope: As er Tom Horn, lesh ooilley e voyrn, V'eh ny lhie ayns guag gollrish conning; Agh Keig Ballagawne, v'eh 'n dooinney s'dunnal v'ayn Gyn aggle erbee roish ny tonnyn. Coraa; creek; pit; cave; cavern

gurneil control, direct, govern: Ga dy vel ee roie dy tappee gour-y-vullee, gollrish ny banglaneyn elley jeh'n chenn ghlare-ghooie, va keayrt dy row gurneil yn trass ayrn jeh'n Rank Coraa; regulation

jouishyn (f.) edging shears: V'eh cummal jouishyn ayns e laueyn as honnick mee dy row e ordaagyn croymmit cour ny mairyn, gollrish laueyn eeasteyr. Dhoor

Kirree (f.) Kitty: Ghow Kirree arrane, agh va'n coraa eck bing agglagh, gollrish kellagh-kiark gerrym ayns yn oie Dhoor

lauean pl. laueanyn glove: Agh va'n ard jeh'n anloaghtys gollrish lauean as chaghlaa y mooadys jeh dy mennick. Dhoor

mwaaee COMPARE mwoie hares: gleashagh cho eddrym as bodjallyn yn aer, ny myr fedjagyn er skianyn ny geayee, as keayrt lheimyraght gollrish mwaaee! Coraa

napin swede, turnip: T'ou er ve scoorit reesht, er-yn-oyr ta dty chione gollrish napin mooar cruinn! Coraa

ooylyn apples: Fockle ta loayrit dy cooie, te gollrish ooylyn airhey ayns baskadyn argid Bible

scarrag (f.) ray, skate: Doshil ny guillyn nyn meeal gollrish shenn scarrag er y ghooan, as heillagh fer dy datt nyn sooillyn 'sy vollag oc lesh yindys. Coraa

seyraanee nationals: Agh, ec y traa cheddin, ta ny seyraanee shen cummal ayns steat ta gollrish reeriaght feudoil. Carn; citizens

sheginey lie in wait: Kiart gollrish ny Brooghyn, tra haink ny meoiryn shee dy ghoaill adsyn v'er n'ghoaill ayrn ayns y raghlid, va armee jeh deiney aegey sheginey. NNS

sleean (f.) goad, lance, spear: As cheayll eh 'n diunid er-gooyl, as yllagh ard Roish; deiyr e smooinaght hene eh gollrish sleean. Dhoor

slumm coagulum, jelly, mucus: Sheil-jee nish, yn anchaslys, chyndaa er toght queig oarlee as jeih er cheeid, ta lunjean gollrish slumm. Dhoor; jellyfish

spaarit afforded; saved, spared: S'mie fakin whilleen eddinyn dy chaarjyn ayns y chamyr, as te yn bwooishal as padjer jeean aym dy bee mayd ooilley spaarit dy akin ymmodee chaglymyn elley gollrish yn nane shoh. Dhoor

sprettal kick, jerk, shove: as tra loayr eh rhyms, hug mee freggyr da, sprettal gollrish cabbyl gortit Coraa; kicking; stretch of dying animal

staillin (=Ir. staillinn) (f.) jumper; steel: Trooid stiagh, agh cum shiu ersooyl veih ny dellyn staillin; ta danjeyr ayndoo ayns sterrym gollrish shoh. JG

strinnoogh (=Ir. srannadh) snore: choud's va ny guillyn aegey lhiggey er dy ye cadley trome as paart jeu strinnoogh gollrish mucyn! Coraa

tank tank: Va doilleeid ayn er-yn-oyr nagh row fockleyn 'syn ghlare Navajo son reddyn gollrish tankyn as grenaidyn, myr shen hug ad ny enmyn shligganee as praasyn orroo. Carn

teaddyn ropes: Va'n greie er boayrd echey, as v'eh crankal ny bwoalley mairyn gollrish clouscreeuder lesh y laue hoshtal as v'eh cloie teaddyn lesh y laue yesh. Dhoor

thooit thatched: Cha row ad kiart gollrish ny thieyn thooit 'syn Ellan ain, son nagh row ad troggit ass claghyn. JG

volcaanagh volcanic: Gollrish ooilley ny Hellanyn Canaaragh elley, ta La Palma ellan volcaanagh. Dhoor

cassit contorted, distorted: as y crackan eck cho dhone as reen as lhiare, lurg lhing liauyr jeh obbyr creoie cheumooie ayns ny magheryn, as va e laueyn crontit as cassit lesh aacheoid. Dhoor; twirled, twisted: Bare lesh eh stoo gollrish shenn teid, cassit as thummit ayns therr v'eh freayll ayns duinid e phoggaid. MB; legged; swung

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog